shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Köszönőlevelek
Egy szellemgyógyász - asztrológus elégedett levele PDF Nyomtatás E-mail

Kedves Szilárd!

 

Köszönöm szépen az utolsó felvételt is!

A közös munkánk ideje alatt egy nagyon megpróbáló tranzit állás volt/van a képletemben, de nem baj, nem akartam várni ezzel a munkával.

Rengeteg felismerést kaptam, nemcsak Öntől, hanem az Élettől is, egy igazi "felismerési időszak volt":)

Örülök, hogy sikerült definiálni a radix időpontot. Ezzel is sok új dolog került a felszínre. 

Nagyon érdekes téma ez a Lilith, el fogom olvasni a könyvét!

Az új radix képem alapján, az állócsillagok is megváltoztak, és nagyon sokmindent könnyebb ezáltal megértenem, amikkel már egész életemben találkoztam, és most "megvilágosodott", miért is vannak bizonyos dolgok olyan hangsúlyosan jelen az életemben!:)))

 

Nekem az első helyen a Teremtő Mennyei Atya áll, mindenek felett! Így érzem jónak a dolgokat és mesterem is erre tanított! 

Sokmindent sikerült egy kicsit asztrológiailag újabb oldalról meghallanom, hiszen én még csak ismerkedem a rendszerrel, de nagyon szeretem ! 

 

Valójában én ugyanezeket a dolgokat tanultam, és csinálom amiről Ön is beszél! Csak nekem, egy nagyon szigorú kontroll (Szaturnusz), aki felügyel, a Karma Urai többek között! Pszichotronikusként és sorselemzőként is tudom, hogy minden szavam és cselekedetem az ő mérlegjükre van téve, ahol is minden nap egy számadás történik:)

Én a Mindenható Atya mellett, Mária Anya, Jézus...... és mesterem felé is teljes alázattal és tisztelettel viseltetem!

Erről senki le nem tud beszélni. Ez nekem így természetes!

 

A Rák karmámról egy teljesen új megvilágítást kaptam! És tudom, hogy minden úgy jó, ahogy történik. Jönni fog (vagy már ismerem is), azt az illetőt, akivel családot lehet alapítani majd!

 

Azt hiszem a közös munkánk, és a tranzit állásaim egy kicsit felkavartak dolgokat, amikért nagyon hálás vagyok, mert egy pár igazi csoda is történt közben!

 

Fogom olvasgatni az anyagokat!

 

Kívánok Önnek és családjának sok örömöt és boldogságot, és sok megelégedett klienset, akiknek segíthet karmájuk feltárásában!

 

Szeretettel!

Bréda Janka

Tovább...
 
Noglárka hála-levele a beavatási horoszkópja után. PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Botond Szilárd karma- és családasztrológus közlése: 

 

 

2018.05.13. 1:13 keltezéssel, Boglárka Wohlfahrt-Süle írta:

Kedves Szilárd,

ami késik nem múlik, végre sikerült úgy laptop elé ülnöm, hogy zavartalanul írhatok. Megköszönhettem volna mindent a villamosban , telefonról pötyögve is,de az nem lett volna méltó.

A hét nagyon sürü volt, a felvételt csak (ha jól emlékszem) szerda késö este sikerült meghallgatnom. A hallgatás közben kicsit szorongtam a feladat nagyságától, de mire végig értem már nem csak a megkönnyebbüléstöl volt könnyes a szemem, hanem igen- kicsit elérzékenyített, hogy vége a közös útunknak.

A felvételek jogosan kapták a beavatás nevet, "nincsen apám se anyám", és ilyen tekintetben soha nem is volt. Rád hárult a feladat engem kézen fogni és megmutatni ki vagyok, merre menjek. Örökké hálás leszek érte!

Miután végeztem minden meghallgatásával, kiültem még késö éjjel a kertbe egy bögre teával, néztem az eget, hallgattam a távoli repülöket és ahogy a szomszéd ordíttatja a tévét, és én annyira telve voltam szeretettel, hogy a boldogságtól sírtam , közben nevettem. Rég nem éreztem ilyen tisztának magam.

Akkor is , ha nagy a(z apu bányás zsargonjával élve) meló elöttem, most már legalább látom hol szorít a cipö.

Az Isten áldjon meg Téged és a családodat, mindig szeretettel és hálával gondolok vissza Rád!

Baráti üdvözlettel:

A  (cunami) Bogi :)

 

 

 

 

 
Liptainé köszönő levele PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus közlése:

 

Tanulságos köszönet, teljes beavatási horoszkóp-értelmezésre

 

 

Kedves Szilárd! 

Nagyon szépen köszönöm Önnek a hangfelvételeket, köszönöm, hogy ilyen emberi, baráti módon, baráti hangnemben mondta el, hogy ki is vagyok én, mi és miért alakult úgy, ahogy alakult az életemben, miért történtek a dolgok. 

A felvételeit nagyon sokszor meg fogom még hallgatni, rájöttem, minden újabb meghallgatásnál újabb dolgokat, újabb igazságokat fedezek fel benne, és ezáltal magamban is. Lenyomtattam a küldött írásos anyagokat is, olvasgatom. Megpróbálom megfogadni a tanácsait. A tanácsokat  külön köszönöm, úgy érzem, mintha meg is nevelt volna egy kicsit, de mindenképpen elérte, hogy másként nézzek magamra , a velem történt rossz dolgokra és a világra is. Nagyon sok erőt adott. 

A gyermekeim részére készítendő horoszkópok ügyében hamarosan keresem, és ha nem veszi tolakodásnak, és eljutok a párkapcsolati döntésemig, megírom Önnek, hogy milyen irányt vett az életem. Arra is gondoltam, hogy ha sors nehéz, számomra megoldatlannak tűnő helyzetek elé állít még életem folyamán, amennyiben vállalja, megkeresném Önt. 

 

Hálával: Liptainé Korda Katalin  

Tovább...
 
Aranka köszönő levele PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd karma és családasztrológus közlése:

Aranka levele

 

Kedves Szilárd!

 

 

Szeretném megköszönni a hosszú és kitartó munkáját amit ránk fordított. Tisztába vagyok azzal, hogy még sokat kell dolgoznunk önmagunkon, és hogy ez nem mindig lesz egyszerű, hisz az árnyék énnek s a skorpió- karmának nagy a hatalma. De tudom hogy áldozat hozatal árán és kitartással sikerül majd minden utat végig járni.

 

 Köszönjük továbbá, az ezközöket amiket nekünk küldött, és ajánlott, amik az útunkon segítenek majd minket.

 

S ezt írom elsősorban azoknak akik bizonytalanok a horoszkóp megrendelését illetően, hogy az a 20 éves tapasztalat és az a tudás amivel ön rendelkezik, az nagy segítség a problémák feltárásában.

 Hiszen ezek nagyon sokszor nagyon mélyen el vannak rejtve, és ahogy ön is mondja, az ember ezeket tényleg csak akkor tudja elengedni, vagy úgymond felül írni ha ezeket megérti.

 

Ezzel nem hízelegni akarok csak úgy gondolom, hogy ha az ember nem figyel tudatosan magára a tetteire a gondolataira, akkor sokszor nem is tudja hogy miért, de boldogtalan.  - Egy banális példával élve, én mindig azt gondoltam, hogy különc vagyok mert nem szeretek állandóan emberektől körülvéve lenni, s minél inkább megpróbáltam ez ellen küzdeni, annál rosszabbúl voltam.

Aztán horoszkóp rendelés után megértettem, hogy erre, az időnkénti elvonulásokra és kreatív egyedüllétekre,  nekem egyenesen szükségem van, azért hogy fejlődni és boldogulni, tudjak.

 

Még egyszer köszönettel és barátsággal Aranka

 

 

Tovább...
 
Melissza köszönő levele PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd asztrológus közlése: 

 

Kedves Szilard!

Nem tudom elegszer megköszönni, azt amit kaptam, es hogy öszinte figyelmet, valamint idöt es energiat forditott az elemzesemre!!

Miota elküldte nekem  a felveteleket es az analizist,  egyfolytaban dolgozom fel az infokat. Szerintem amig elek, fogok talalni mindig valami ujat benne.
  Azert lelkesedem ennyire, mert  eddig nem volt senki akitöl utmutatast kerjek ,akinek a szavaban megbizzak.
  Olvasvan az analizist es hallgatvan Szilardot a felveteleken, egy kis humorral füszerezve( amin nagyon jol szorakoztam en is, nagyon tetszett)  szaz szazalekig igazolta,  egy teljesen mas aspektusbol, mint ahogy en ezt valaha is gondoltam. De olyan pontosan, hogy elkepesztö, igy szamomra teljesen hitelesse valt,  Szilard altal megfogalmazott es  folytatott a  karma asztrologia szemszögeböl, ami most mar mondhatom,talan az egyetlen ut az oldashoz. Rengeteg uj es letfontossagu informaciot kaptam.

  Regebben, a kezdeti utkeresesem idelyen  en is majdnem bedöltem egy ket hamis ezoterikus igehirdetönek  de idöben eszrevettem, hogy nagyon nem stimmel valami velük es megesett az is hogy tul misztifikaltam es "tulszineztem" a  dogokat a spiritualitassal kapcsolatban,  de ahogy teltek az evek, talan  az allando " belsö munka"hatasara kialakult egy fajta erzekeny, minösegi, intuitiv szürö, vagy  jelenlet, vagy eberseg, nem tudom hogy is nevezzem, de van.   Ezen az un. szürön kersztül (ami persze meg nem elezödött ki teljesen) de hogy is mondjam, külsö szemlelökent kezdtem figyelni a törrteneseket, az embereket es fökeppen sajat magamat, ralatva a hibaimra,   Ami a csodalatos, hogy az analizis ala is tamasztotta ezeket a hibakat,azt amiket mar en is felfedezni veltem regebben a vislkedesemben, a dolgokhoz, szituaciokhoz valo hozzaallasomban.

Ez a Nyilas Sarkanyfarok tenyleg nagyon borzaszto. Nem csak abbol kiindulva, amit a negativ nyilasrol olvastam az analizisben, hanem abbol, ha kissebb szazalekban is, de  hordozotam, illetve  hordozom, attol függetlenül, hogy a multbeli önelemzes hatasara ebböl jocskan sikerült elhagynom .

 Vizöntö Lilith adta hiszekenyseg es ebböl eredö  felelötlenseg amiböl rengeteget tanultam es valtoztattam az eletem soran, kenytelen voltam, ( erdekes, hogy az elet adta hatalmas pofonok hatasara kezd el az ember gonolkodni, hogy miert is törtennek a különbözö negativ esemenyek , emberi konfliktusok )  mert igen csak megkeseritette a 18 tol 25 eves koromig az eletemet, ebböl a legjelentösegteljesebb azzal" pszihopataval" valo együttelesem volt.
    Valamint a "hamis" függetlensegre  törekves......ez meg a masik, ez teljesen uj volt szamomra, marmint olyan ertelemben , hogy tudtam rola, de azt hittem, hogy ez a jo, tehat jol müködtetem ezt. :)) megdöbbentö, mennyire el van tevelyedve az ember. Most sikerült felismernem, szembesülnöm ezzel is, ahogy az anyagot megkaptam.

Persze tudom, hogy ez szep es jo, hogy legalabb felismertem több dolgot  mar regebben, es valtoztattam is de tudom , hogy ezek többnyire  felszini valtozasok, mert azert a Lilith es a negativ Nyilas rendesen dolgozik ott melyen   es persze a többi negativ fenyszög, de ami megnyugtato ,hogy erre tanacsokat es megoldasi , illetve feloldasi lehetöseget  kaptam  , es remelhetöleg  közeljövöben meg tudom rendelni a következöt  is amit tanacsolt.

Rengeteg mindenröl tudnek meg irni..

Aminek többek között nagyon örülök, hogy ezaltal felismerhettem a multam negativ törteneseinek az okat.

 

Meg annyit, ez nagyon tetszett amit mondott, mert ugyan igy velekedem en is, szoval 3. felvetel vege fele, hogy a Lilith a X. hazbam a Vizöntövel, emlitette Szilard, hogy valamikor  jopar ev mulva ki kellene allni az emberek ele es megosztani a tapasztalatokat.

 

Tartalmasan pihentető hét végét kívánok: Melissza

Tovább...
 
Szigeti Andrea hálalevele PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd család- és karma-asztrológus közlései

Újabb gólyahír:

Kedves Szilárd,

Remélem Kedves Családod és Te is jól vagytok!

Nem tudom emlékszel-e rám? Én sürgettelek tavaly Karácsony és Szilveszter tájékán, hogy segítsél rajtam! 
Kicsit szégyellem is magam, minden negatív tulajdonságomat Rád zúdítottam, így nem keltettem a legjobb benyomást magamról benned. Őszintén szólva nem is az volt a célom. Köszönöm utólag is a türelmedet!

Hálából írok! Megszületett kisfiunk épen, egészségesen. Ma egy hónapos, köszönjük! Ha Te nem rúgsz fenéken, akkor még mindig az életem értelmén morfondíroznák, ahelyett, hogy élném. 

Csatoltam a fiunk képeit. Remélem nem bánod!

Nem folytattam az asztrológiával kapcsolatos ismeretszerzéseimet, viszont mélyen belémvésődött, hogy a felelőség mindenek előtt az enyém, azaz az anyáé. Jobb, következetesebb emberré tesz ez a tudat, de hát mondanom sem kell, közel sem tökéletessé!

Minden jót!

Köszönettel,
Vanda

 

Tovább...
 
Egy nagyon fiatal nő köszönő levele PDF Nyomtatás E-mail
Kedves Szilárd!

Még egyszer szeretném nagyon szépen megköszönni a hiteles és kellő szakmai alapossággal elvégzett munkáját. Mint már korábban említettem, azért esett Önre a választásom, mert mindenképpen olyan személlyel szerettem volna elkészíttetni a horoszkópomat, aki nagy mennyiségű gyakorlati tapasztalattal rendelkezik és nem a "bort iszik, vizet prédikál" elv mentén hangoztatja a saját maga által nem követett szemléletét, hanem személyes élete is azon a vonalon folyik, melyet hirdet.
Továbbá külön köszönöm a személyesség élményét, melyet végig éreztem a hangfelvételek alatt. A közvetlen hangvétel és a személyesen nekem szóló sorsfeltárások és tanácsok által sokkal érthetőbbé és befogadhatóbbá váltak számomra a csillagokban kódolt információk. Emellett Szilárd ébresztő hatású őszintesége és megalkuvásokat nem tűrő személyisége nagyon ritka a mai szabados légkörben -melynek hatására az emberek álomvilágban és illúziókban ringatják magukat, mi több teljes önáltatásban élnek-, holott ahhoz, hogy elhúzzuk a szemünk elől maja fátylát pontosan ilyen őszinte és kíméletlen szembenézésre van szükség önmagunk negatív (Lilith által vezérelt) oldalával. 
Ennek a visszahúzó erőnek a feltárásában hatalmas segítséget kaptam Öntől, s innentől a kezemben a lehetőség, hogy éljek vagy visszaéljek a sorsom adottságaival, s mivel öntudatomra ébredésem óta az egyetlen motiváló tényező számomra az Abszolútumba való visszaolvadás, ezért e vezérfonal segítségével  megteszem a tőlem telhető legtöbbet, hogy az előbbit váltsam valóra. 

Ezzel a hála- és köszönőlevéllel szeretném tehát megköszönni Szilárd áldásos munkáját, és ajánlani mindenkinek, aki kezébe szeretné venni élete irányítását és nem hagyni többé, hogy az árnyékénje által motivált téves döntések és rögzült magatartásminták irányítsák életét és tolják egyre távolabb az egység átélésének lehetőségétől. Továbbá ajánlanám mindenkinek, aki szeretné mélyebben megismerni önmagát, és olyan rejtett tartalmakra és esélyekre bukkanni, melyet
saját magától nem, vagy csak hatalmas küszködések árán tudott volna felfedezni. 

Önnek és családjának pedig, kedves Szilárd, minden jót kívánok a továbbiakban! Kellemesm Kozma-családi légkörben, bőségben, egészségben és Isteni áldás alatt eltöltött családi és személyes életet. Na meg persze sikeres karmaoldást és metafizikai tapasztalást! 

Sok-sok szeretettel, barátsággal és köszönettel: M. Evelin
Tovább...
 
András köszönő-levele PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Botond Szilárd karma- asztrológus közlése:

 

 

Legnagyobb tiszteletem Kozma Úr,

Ezuton is szeretnèm megköszönni a munkàjàt. Kemèny feladatok  vàrnak ràm is ,mint ezt Ön jobba  tudja.  Remèlem megtalàlom a helyes a utat ès tudok èrtelmes kèrdéseket feltenni. Pesze nem felejtek el kommentelni a honlapjàra. Vigyàzzon magàra ès a kedves családjàra ès köszönöm szépen  mèg egyszer a belèm fektetett energiàjàt ès idejèt.

Üdvözlettel,

Dioszegi Andràs

 És egy jó videó az aljas árnyék-énünk lele4plezésének a szükségéről, és annak a hozzajárulása a terrorisza cselekményekhez. 

https://www.youtube.com/watch?v=-jqv3XZPFQg&feature=em-upload_owner

 

Tovább...
 
Gizella Köszönő levele PDF Nyomtatás E-mail
Kozma Botond Szilárd karma- és család-asztrológus:2016.05.13. 20:02 keltezéssel, Gizella írta:

Kedves Szilard!

 

Ma meghallgattam az utolsó hanganyagot is.

Igaza van az első generációs emigráns-gyermekeknek az anyanyelv-megtanításának a szükségével kapcsolatosan.

Van egy kedves ismerősöm aki francia nyelvet tanít az itteni egyetemen, ugy-e a sok külföldinek akik ide jöttek egyetemre és főleg az araboknak.

Vele beszéltem erről a problémáról persze csak is francia nyelven és ő azt mondta ilyen hogy nem értik a gyerekeim azt amit mondok nekik, tehát, hogy van amikor a magyar szavaimat és mondataimat, és van amikor a francia nyelven velük közölt dolgaimat, szóval, hogy ilyen nincs, ő tökéletesem ért egem, hiába van ugye akcentusom... Hát a gyermekeim, akik mellettem és velem nőnek fel, hogy a csodába ne értenék?

Azt mondta ő is, amit ön is kifejtett a Charles horoszkópjában, hogy az ő véleménye, hogy a gyerekeim megvezetnek és játszanak velem.

És abban is igaza van önnek, hogy a kisebbik, már születésénél fogva, vagyis pici korától ellen-érzésben van az anyával és úgy is érzem az első pillanattól hogy valaki más gyereke a Károly, hiszen úgy viselkedik velem.

Az apját viszont isteníti… Talán, a két gyerek között ezért van sajnos még nagyobb ellentét, hiszen a nagyobb, a Lajos, meg hozzam ragaszkodik jobban.

A legnagyobb baj a párkapcsolatom, amit sajnos nem tudok rendezni, egyrészt, mert a férjem folyton rólam panaszkodik a gyermekeknek, hát akkor, hogyan legyek vele együtt, teljesen jó szívvel? Hiszen bármint mondok a gyereknek a férjem a szöges ellentétét csinálja és hiába mondom hogy egy véleményen legyünk és ne kergessük a  hülyeségbe a gyerekeinket, ő csak azért is, mindig csak panaszkodik rám a jelenlétükben.

Ráadásul rájöttem, hogy a férjem teljesen anyai energiákkal van telve Károly felé, és, ha emlékszik, még be is hozta a mi szobánkba a kicsi ágyát, a mi ágyunk mellé, amíg ön nem szólt a tavaly, tehát amikor a fiú már 10 éves volt, hogy azt ki kell vinni onnan, mert egészségtelen és káros a gyermek lelkére nézve is.Tovább...
 
Csíszer Anikó megvilágosodásai PDF Nyomtatás E-mail
Kozma Szilárd karma- és családasztrológus:

Kedves Szilárd,
 
nagyon szépen köszönöm a hangfelvételeket és a munkáját.
Amikor meghallgattam az utolsó hármat, szinte elsötétült előttem minden. Amit így, azok által, teljes 
mélységében megérthettem végre, 
nagyon durva volt. 
Tudom, hogy sokszor meg kell hallgatnom a felvételeket, és azt is, hogy a krízisből való szabaduláshoz 
vezető döntéseket nekem kell meghozni maximális felelősséggel azok alapján, amiket a feltárások során 
most megtudhattam és megérthettem.
 
Még egyszer köszönöm szépen, nagyon sok mindent kaptam Öntől, úgyhogy jó befektetés volt ez a 130 €.
 
Minden jót kívánok, és majd megírom néhány hónap múlva, hogy hogyan is folytatódott a orsom, és hogyan 
vettem kézbe a karmám (meg)feloldását.
 
Üdvözlettel
 
Csiszer Anikó 
 
Tovább...
 
Pálos Ernő élete legjobb befektetésének tartja PDF Nyomtatás E-mail
Kozma Szilárd karma- és családasztrológus közlése 
 
A karmikusan - kauzálisan - értelmezett önbeavatási horoszkóp az életünk legjobb befektetése?   
 
2015.10.21. 12:01 keltezéssel, Pálos Ernő írta:
>> Kedves Kozma Úr !
>> 
>> Ezúton szeretném megköszönni az elmúlt másfél hetes munkáját, miszerint a beavatási horoszkópértelmezésemet megcsinálta.
>> 
>> Az elmúlt másfél hét felért nekem egy nagyon intenzív önismereti tréninggel, de azt is tudom, hogy ez sokkal több annál, és ez még csak a kezdet számomra.
>> 
>> Nagyon hasznos visszajelzéseket és iránymutatásokat adott azzal kapcsolatban, hogyan tudom az életemet megfelelő irányba terelni, a szakmai és magánéleti kiteljesedést és boldogságot jelentő úton.
>> 
>> Az Ön visszajelzései és hangfelvételei nagyon értékes alapot adnak a jövőben a spirituális fejlődésemhez.
>> 
>> Azt gondolom, hogy ez a horoszkóp készítés az egyik, vagy talán a legjobb befektetés volt az eddigi életemben.
>> 
>> Biztos vagyok benne, hogy hallunk még egymásról a jövőben.
>> Szakmai munkásságát a Youtube-on és a Facebook-on a továbbiakban is követni fogom, és nyugodt szívvel fogom ajánlani Önt a jövőben barátaimnak és ismerőseimnek is.
>> 
>> További jó egészséget kívánok !
>> 
>> Köszönettel és baráti üdvözlettel: Ernő

 

Tovább...
 
Csoda és boldogság az asztrológiai praxisban PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Botond Szilárd karma- és családasztrológus közlései 

            Amikor az Úristen is az asztrológus tanácsait igazolja:

 

Kedves Szilárd!


Nem tudom, emlékszik-e ránk. Tavaly nyár elején halt meg a két és fél éves kisfiunk (belefulladt a egy aknában felgyűlt vízbe), és kértük, hogy segítsen megérteni, miért történt mindez.
Ön akkor többek között javasolta az okok feltárása mellett, hogy semmiképpen ne akadályozzuk meg egy újabb gyermek érkezését, bár mi már nem gondoltunk rá,hogy az még lehetséges.
Nagyon nehéz időszakon mentünk keresztül: a veszteség felett érzett elkeseredés, önvád, párkapcsolati válság, rendőrségi tortúra (gondatlanságból elkövetett emberölésért folyt a nyomozás).
Kisfiunk 3. születésnapján ( szept. 2.) azonban valahogy elsimultak a dolgok, s egy rövid időre egymásra találtunk a férjemmel. Pár héttel később tudatosult bennem, hogy megfogantam.
A várandóság ideje alatt úgy éreztem, mintha érzelmi hullámvasúton ülnék. A problémák nem szűntek meg, de új érzés, a remény keveredett közéjük.
Meglepetésemre fizikailag könnyen viseltem terhességemet. A vajúdás, és a szülés minimális fájdalommal járt, és gyors volt. De a legelgondolkodtatóbb az, hogy pont azon a napon (jún. 2.) született meg kislányunk, Barka, amikor egy évvel előtte meghalt a bátyja.
Nem tudok nem arra gondolni, hogy ezt a kislányt ő küldte nekünk.
Gyönyörű, egészséges baba, nyugodt, jó természetű. Ő az ötödik gyermekem. A tapasztalataim mellett most még mélyebb tudatossággal fordulok felé.

Szeretném megköszönni Önnek az útmutatásait, és kívánok boldog családi életet, és további szakmai sikereket!

Üdvözlettel: Nóra"

 

 

Tovább...
 
Szimbád köszönő levele PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Botond Szilárd Karma- és családasztrológus közlése:

 

Mezei Szimbád köszönö levele

 

Tisztelt Kozma Úr!

Nagyon szépen köszönöm a munkáját, igen hasznos volt! Tudom, még rengeteget kell tanulnom! Igyekezni fogok! Folyamatosan olvasom írásait és igyekszem a dolgok mélyére látni!

Mégegyszer nagyon köszönöm!

Tisztelettel: Szimbád

 

Tovább...
 
Aranka levele PDF Nyomtatás E-mail

Koma Botond Szilárd karma-és csalédasztrológus közlése:

 Aranka köszönő levele

 

Kedves Szilárd!

Elkezdtem beépíteni az életembe amiket a feltárásban mondott, gondoltam küldök egy rövidke helyzetjelentést:-) és szeretném mégegyszer megköszönni a munkáját. Több időt töltök azóta a természetben, elkezdtem karate edzésekre járni, egy hónapja vegetáriánusan táplálkozom és olvasgatom az oldalán a tanulmányait. Már most érezhető a változás. Ha belegondolok, hogy előtte majdnem tíz évig szerencsétlenkedtem a "karma-verklizés" miatt, mert túl büszke és önérzetes voltam mástól segítséget kérni... Többet ért ez az egyhetes horoszkóp értelmezése, mint a 3 éves spirituális képzésem.

Tényleg a kulcs a folyamatos skorpiói éberségem, az abszolútummal való kapcsolatom elmélyítése, melyet minden nap tudatosan meg kell erősítenem, ugyanis e nélkül azonnal teret nyer az 5-ös házas szűz-oroszlán karmám, az egoista, a rendeltetés ellen lázadó, élvhajhász, infantilis személyiségem. A párkapcsolati karmámnál is végülis ez a kulcs, hogy ne engedjem felülkerekedni az önzésemet, a másikat elnyomó késztetéseimet, hanem kettőnket egyként, egységként értelmezve, a párom által éljem meg a tökéletes harmóniát és kiegyenlítődést. Kezdem átérezni, hogy nem kis munkával és önuralom fejlesztéssel fog járni az ezen az úton való haladás, de ugyanakkor élvezem is ezt az újfajta életformát. 

Barátsággal: Aranka

 
 
Ivett köszönő levele PDF Nyomtatás E-mail
 KOzma Botond Szilárd karma- és családasztrológus közlése:
 
Ivett köszönő levele:
 
"Kedves Szilárd!
Meghallgattam a 7-es és 8-as felvételt is, főleg az fogott meg amit a Szaturnuszról mondott benne, érzem, hogy az még egy erősen fejlesztendő terület bennem. Az apaságról, valamint az apa típusú férfiakról szóló írásait is köszönöm.
Szeretném még egyszer hálás szívvel megköszönni a munkáját, és azt, hogy megmutatta az utat számomra egy boldog, kiteljesedett élet felé és adott egy olyan tiszta és igaz szellemi alapot, amin elindulhatok. 
Minden jót kívánok és sok boldogságot az egész Családnak!
Barátsággal:Ivett"
Tovább...
 
Még egy hálalevél a budapesti orvostól PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd család- és karmaasztrológus közlése:

 Őjabbhála-levlél a budapesti irvostól

"Kedves Szilárd!

 

    Meghallgattam a felvételt, köszönöm szépen, hogy ilyen lelkiismerettel végezte munkáját, ami példaértékű lehet nagyon sokak számára. A sejtéseim tehát beigazolódtak. Nem lesz könnyű dolgom, de azt hiszem nem nagyon van választásom.

Nem érzem szükségét annak, hogy megkérjem most törölje a teljes anyagom, ha Ön úgy találja jónak, akkor tegye, de én semmiféle követelményt nem támasztok ezzel szemben. Tudom, hogy nem fog visszélni az adataimmal. Tegyen ahogy jónak látja, ahogy korábban is írtam, bármely részt kiteheti, ha segít ez valakinek.

    Még egyszer hálásan köszönök mindent és kívánok Önnek erőt, ahhoz, hogy munkáját hasonlóképp tudja elvégezni. el sem tudom képzelni ez sokszor milyen terheket tud róni Önre, mennyire nyomasztó, felelősségteljes lehet, még inkább, mint az én munkám, hiszen ott azért sok kibúvó van az igazi, spirituális felelősség alól,akkor is, ha az illető orvos jogi és orvosi szempontból messzenőkig lelkiismeretesen járt el. Ez  eredményezi sokszor a kiégést, az un burn-out jelenségét, ami egyre inkább terjedőben van, és karriereket, életeket, családokat tesz tönkre.

  

Őszinte hálával,

dr. Szabó A.

Tovább...
 
Orvosi köszönő-levél PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd karma-asztrológus közlése:

 

Egy budapesti orvos köszönő levele.

 

„Kedves Szilárd!

 

             Hálás köszönetem, amiért nem küldött el engem a pokolba a nyakasságom és konokságom, kishitűségem miatt. Nem vagyok egy könnyű eset, tudom. Érdekes, hogy amint a felvételeket hallgattam (mindegyiket megkaptam és meghallgattam most) mintha egy hullámvasúton ültem volna, volt mikor nagyon megijedtem, elborzadtam, mint pl az utolsó részeknél, vagy volt amikor meg olyan optimizmus, nyugodtság vett erőt rajtam, amit már rég nem éltem át. Én mindenesetre köszönöm türelmét, megértését, de legfőképpen nagyszerű munkáját. Ön elmondta amit kellett, innentől kezdve rajtam van a sor. Nem lesz egyszerű a dolgom, de belevágok.

             Őszintén örülök, hogy rátaláltam Önre, már nem is emlékszem hogyan, de nem bánom.

 Kérem, ha nem okoz gondot, akkor küldje át még azt a nevelési tanulmányt, amit Viola írt.

 Kívánok Őnnek és családjának minden jót, Isten adjon Őnnek erőt, hogy tudja munkáját  még sok sok évig becsülettel és ilyen lelkiismeretesen végezni, ahogy velem is tette.

 

U.I. Ha valamilyen orvosi kérdése merül fel még, amire esetleg tudok válaszolni, nyugodtan írjon majd. Őszintén örvendek, ha biológiai szintű tájékozódásában segíthettem, még ha csak vajmi keveset is.

 

 Maradok hálás köszönettel,

 

 Szabó  A., Budapest

Tovább...
 
Egy un. siker-közgazdász levele PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Botond Szilárd karma- és családasztrológus közlése,

 

Egy, a Los Angeles és Eger közti térségében, sürgős beavatkozásokkal történő, vállalat-megmentési és gazdasági rehabilitációs munkákat vállaló, un. siker-közgazdász horoszkóp - rendelőnek a levele:   

 

 

„Kedves Szilard

 

Koszonom a legutobbi anyagot:

 

Tetszik az otlet hogy ha szihalmon jarnak szoljon es itt talalkozunk. Nalam most kicsi az esely arra, hogy Romania fele vegyem az iranyt a kozeljovoben, de termeszetesen ha arra jarok en is jelentkezem. Szivesen megismernem szemelyesen is Ont.

 

Annyit kerhetek hogy kicsit kifejti hogy mit is jelent a pozitiv Oroszlan? Mert utal ra tobbszor is de az segitene nekem (vagy egomnak?) megerteni hogy pontosan mik is azok a pozitivumok.

 

Vettem a javaslatat is arra hogy gyakorlojam a vallast, nem kovetek semmilyen konkret vallast de ennek ellenere van hitem. Abszolut elfogadom az Isteni let, a Lilith magyarazat-elvet de peldaul en ugy gondolom ezek mi magunk vagyunk, tehat Isten nem egy kulon identitas. De ennek ellenere igen szoktam "kerni" meg "megkoszonni" is. De abban is igaza van hogy gyakrabban kene alkalmaznom es gyakorolnom. El is kezdem ma este.

 

Azt hogy mit kellene csinalnom a szakmammal; onallo utra terni mint pl tanacsado mar nem eloszor jon fel mint javaslat az elmult 10 evben. Sot az hogy megmagyarzza a "szolgalelkusegemet" is teljesen ertheto es igen lehet az onbizalom hianya hogy soha nem mertem megkockaztatni meglepni hogy onalloan a sjat labamra aljak es inkabb a "biztos" munkavallaloi statuszba mentem bele, és foleg kenyelmi okokbol.

 

Szeretnem ha tudna hogy nagyon nagy segitsegemre vannak az anyagai, eleinte szokatlan volt a stilus, de az uzenetei es az elemzesei hatasara erezhetoen megvaltozott mar most a gondolkodasom - vagy lehet, hogy egyelőre a ketelyek csokkennek, nem tudom? - de peldaul sokkal nyugodtabb vagyok.

 

Ez egy nagyon jo dolog amit kepvisel es ahogyan csinalja es csodalkozom hogy Romaniaban ott ahol on el annyira nem elnek ezzel a rendkivuli lehetoseggel az emberek. De en nem is ismerem a Romaniai nepet annyira hogy oszinte legyek.

 

Koszonom az eddigi munkajat is es varom az utolsó utolso anyagot!

 

Natália

 

 
Egy engem is meglepő, köszönő-levél PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Botond Szilárd, karfma- és család- asztrológus közlése:

 

    Ez a köszönő-levél azért lepett meg, sőt, csaknem megrendített, mert, a Réka nevű horoszkóp tulajdonos kemény skorpió-karmával rendelkezvén, igen erős tisztázó kritikára volt szükség, hogy a sors-rendezésére vonatkozó misztikus tévképzeteit feoldjam és a gyakorlati életfeladataira vonatkozó gondolkozását ugymond reálissá és a helyükre tegyem: 

Drága Szilárd,
 
Annyit hallgattam mostanában az Ön hangját, hogy el nem tudom mondani, mennyire fog hiányozni nekem! Elsírtam magam az utolsó, búcsúzó mondatain.
 
Nagyon-nagyon köszönöm a rendkívül értékes anyagot, amit kaptam Öntől.
Most még kicsit kuszák a gondolataim, nyilván sokszor és még többször meg fogom hallgatni, újra és újra el fogom olvasni, mire majd leülepszik minden.
Most még nem szeretnék teljesen elbúcsúzni Öntől, mert úgy érzem, hogy fog felőlem még hallani. (Persze, nem kérek mást, csak egy párkapcsolati horoszkópot később :)))).
Szóval megértettem apámmal való kapcsolatomat, megértettem a munkámmal kapcsolatos kérdésemet is, sőt a párkapcsolatomban is van mit tennem, de hát ettől szép az élet, nem?
Az ajtó zárra visszatérve. Ha hiszi, ha nem, budapesti viszonylathoz képest is nekem egyetlen zár van, a bejárati ajtómon, éppen abból a meggondolásból, amit Ön mondott.
Ismerem a Tarot kártyát, fontos döntéseknél segítséget is szoktam kérni, éppen ezért "fél" párom a dolgaimtól, mert a legkevésbé megvalósulónak tűnő helyzetben is az jött be amit én mondtam és nem az, amit bárki is kikövetkezhetett volna.
Nem járok semmiféle spirituális képzésekre, mert nekem is ugyanaz a véleményem mint Szilárdnak, hogy iszonyú sok jól hangzgó de nem igaz ezoterikus oktatás van és nem szerettem volna, ha elvisznek egy nem megfelelő irányzatba.
Éppen ezért fordultam Szilárdhoz, mert úgy éreztem, hogy Ön az aki nekem valóban segíteni tud és jól éreztem! Segített is nekem, rengeteget!!!! Visszaigazolást kaptam Öntől arról, amiben jó úton haladok és felhívta a figyelmemet arra, amin javítanom kell.
Már régóta kedvenc íróim Hamvas Béla, Rudolf Steiner, Kurt Tepperwein és most már Szilárd is.
Fájó szívvel, de búcsúzom, nem rabolva tovább Szilárd idejét.
Még egyszer nagyon köszönöm a  rendkívüli segítségét!
Kívánok mind a magánéletében mind a hivatásában nagyon sok boldogságot!!!
Őszinte barátsággal,
Réka

 

Tovább...
 
Annamária hálalevelei II. PDF Nyomtatás E-mail
Egy horoszkóprendelő elismerő sorai az asztrológushoz:
 
 
"Kedves Szilárd!

Meghallgattam a felvételeket, kétszer mindkettőt, egyelőre. Sok mindent tudnék írni, de sajnos most nagyon fáradt vagyok, sokáig maradtam fent. Sok kérdés és gondolat merült fel bennem, de még több kérdésre adott választ, és nagyon, nagyon köszönöm. A beavatási elemzés után nem is gondoltam, hogy még mélyebbre lehet "fúrni".

Egyelőre nem is bírok többet írni, de később még kérdezek, most csak meg szerettem volna köszönni a felvételeket, és mindazt a sok fáradozást és törődést, amit annak érdekében tett, hogy felrázzon és megértessen velem sok fontos dolgot.

Barátsággal,
Annamária"
Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 Következő > Utolsó >>

Eredmények 1 - 24 / 81