shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Levélváltások
Spirituális neveléssel kapcsolatos tanulságos levélváltás PDF Nyomtatás E-mail
2018.12.29. 8:02 keltezéssel, Markó Melinda írta:

> Kedves Szilárd!
>
> Amióta megkaptam az elemzésem Öntől, azóta nagyon sok minden változott 
> pozitív irányba az életemben. Mikor először hallgattam őket, már akkor 
> is éreztem ébresztő jellegüket, azonban ezután is számtalanszor újra 
> és újra meghallgattam az összes hangfelvételt, amelyek életem igen sok 
> területén kijózanítottak. El kellett engednem sok elképzelésem 
> magammal, és a világgal szemben. Ezek persze kezdetben nagyon 
> küzdelmesnek bizonyultak, azonban miután sikerült néhol átlépnem 
> önmagamon, már szinte komikusnak tartottam azokat a meggyőződéseimet, 
> melyek korábban irányították az életem. Ezért mai napig nagyon hálás 
> vagyok Szilárdnak.
> Felmondtam a munkahelyemen is, mert éreztem, hogy a kereskedelem 
> tényleg nem nekem való, és ezután valahogy hirtelen és váratlanul új 
> helyekre sodort az élet. Ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni 
> Szilárdtól, mert feltétel nélkül bízom tapasztalatában és 
> ítélőképességében.
> Nem tudom, emlékszik-e rám, vagy az elemzésemre, hiszen biztos 
> rengeteg újat készített már azóta, ezért csatoltam mellékletben a 
> képletem.
> Természetesen azt is megértem, ha nem áll módjában válaszolni, csak 
> azért tettem fel Önnek a kérdésem, mert jelenleg valóban Ön az 
> egyetlen, akinek bízom a véleményében, mert hitelesnek tartom.
> Annyi lenne csak a kérdésem, hogy kaptam egy lehetőséget, vagyis 
> felkérést, hogy egy Waldorf-iskolában dolgozzam, egyelőre mint 
> napközis tanár. Már elég ideje vagyok itt ahhoz, hogy megismerhettem 
> az iskola szellemiségét, és beilleszkednem is sikerült a légkörbe. 
> Nagyon sokat vagyok kint a természetben a gyerekekkel, és engem is sok 
> téren folyamatosan edz ez a feladat. Az iskola vezetősége 
> felajánlotta, hogy ha szeretném, ők támogatják, hogy elvégezzek egy 
> képzést és mentorálnak, hogy náluk maradjak később, mint osztálytanító.
> Szeretném megkérdezni, hogy mit gondol, a karmám szempontjából jó 
> választás lenne-e ez, vagy fejezzem be ezt a tanévet és terelődjek más 
> irányba? Kicsit összezavarodtam, most ebben a kérdésben, mert sok 
> ellentmondásos érzés van bennem, feltehetőleg az árnyékénem miatt.
>
> Hálásan köszönöm!
> Minden jót kívánok, és kellemes, áldott ünnepeket!
> Barátsággal: Melinda
>

Tovább...
 
Elvira hálája PDF Nyomtatás E-mail

Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges írta:

 

 

Kedves Szilárd,
 
Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt
időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes
munkáját.
Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa
számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell,
hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy
kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal.
Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső
lényemben:
-          Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy
az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok
győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt, racionális,  felülről ihletett tudomány, amely
nem jósol, hanem tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek
legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
-          Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban
csak akkor tud választ adni,  segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem
tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe
merek nézni!
-          Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű
megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a
végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
-          Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett
annak érdekében,  hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját
magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem
feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok
kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és tehát, miként kezelhető! 
 
Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
-          Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett
pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam,
most,  a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy
élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán
magam sem tudok vagy nem merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani
sem mertem Ő feketén  fehéren felfedte előttem!
-          Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy
álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a
hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon  nagyon
sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően,
logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre  a választ.
-          Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem
éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez
nagyon  nagyon jól esett!
 
Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást!
Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint
amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek
közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve!
Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot kizárólag a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése
okozhat!
Minden fáradozását  és tanítását megköszönve, szeretettel:
Elvira
Tovább...
 
Elvira rég óta esedékes megfordulása PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd, karma- és család-asztrológus közlése:

"2018.05.06. 13:18 keltezéssel, Elvira Kocsis írta:

> Kedves Szilárd,
>
>
> Köszönöm a behatóbb elemzéseket! Engedem hogy átszűrődjön rajtam és igen tudok éber és higgadt is lenni, a kapkodó kaotikus viselkedés helyett is. A pánik az utóbbi időszakban azért volt mert nem az elképzelésem szerint történtek a dolgok és éreztem hogy mégha a célom helyes is (letelepedés, párkapcsoaltban élés és család alapítás) nem vagyok elôrébb hiába invesztálok bele idöt, pénzt és energiát. Már évek óta ez a tervem, mégsem vagyok elörébb.
> Igen, amiket Ön fejteget bennem már megvoltak, több éve, sejtésként és belül égetö, nyugtalanitó eröként.
> Ebből éreztem hogy ki kell emelkedni valahogy és ezért is gondoltam, hogy mennem kell és keresnem amiben és ahol megtalálom a legjobb magamat.
> Utoljára ezt Amerikához kötöttem.... Ezért volt ez a vágy.
>
> Vártam nagyon az átfordulást, (vakon) nem tudtam hol és mikor.
> Magamba szállva elővettem egy tavalyi pillanatot, amiben titokban reményem volt, és most Ön munkája segítségével meg is mutatkozott ez a forduló pont.
>
> Egy elég nagy életszakaszt kell átiranyitani egy másik útra, ami szintén én vagyok, tudom, de ahogy mondta ez legalább az isteni, valós énem. Egyesek ilyen fordualtoknál megbetegszenek, én inkább néha azon kaptam magam hogy őrült viselkedés formák mutatkoznak meg. Ezt semmiképp nem szeretném megélni jobban.
>
> Azt szeretném még tudni, hogy miért van nekem (és egyeseknek) nagyobb árnyék oldalam a körülöttünk lévőkhöz képest?

Sok hálával: Elvira


Kedves Elvira!

    Nem vezet jóra, hogyha földi ésszerűség szerinti igazságot, pl. egyenlőséget keresünk a spirituális - karmikus meghatározottságainkban és életfeladatainkban, mivel az életünkben egy olyan, számunkra felfoghatatlan  magasrendű logika is érvényesül, aminek az értelmét nem vagyunk képesek azonnal, sőt, hónapok és talán évek múlva sem megfejteni. De az, hogy érvényesül egy ilyen is, az számomra már biztos! Így az ön kérdésére egyelőre csak azt tudom válaszolni, hogy akinek nincs erős árnyék-énje, annak van más bizonyára. Pl. veleszületett, vagy még kora gyermekkorában, esetleg, kamasz- vagy fiatal korában kialakult krónikus betegsége, veleszületett, vagy baleset miatti végtag- vagy szervhiánya (Pl. vannak, akiknek idejekorán ki kell venni a méhét, vagy petefészkét, stb.), hogy a púposan szültetekről, meg az igen kis-, vagy igen nagy növésűekről, stb., ne is beszéljünk. Az viszont biztos, hogy amennyiben az anya igen sokat ingadozott két személy, két szerelem, vagy két munkahely, stb. között a magzatfoganás előtt, annak erős árnyák-énes gyermeke születik. De a dolog úgy is, az Isteni létből indul, mint isteni hiány-pótlási, kiegyenlítődési szükséglet.

Barátsággal: Szilárd

Tovább...
 
A rendelői minősítés: "Szuper" PDF Nyomtatás E-mail

Kozma szilárd karma- és családasztrológus közlése: 


2018.04.13. 17:42 keltezéssel, Szikszay Edit írta:
Kedves Szilárd!

El vagyok képedve. ..kérem ne szabadkozzon mindig, higgye ei,
nem egy mimózával van dolga...
Minden de minden úgy van ahogy mondja...a tegnapi felvételt a mai teljesen ki is fejtette és fogok még erről írni , csak nagyon húzós hetem van!
Egy szóval SZUPER!
Tegnap szó szoros értelmében a vesénbe látott.
A kérdéseimet folyamatosan megválaszolja, anélkül, hogy feltenném azokat..., ez hihetetlen!!
Mégis, egy fontos kérdést szeretnék konkrétan feltenni.
Mint írtam az első levelek között,hogy volt 2 abortuszom,
Az egyik a betegség miatt de az én döntésemre a másik pedig becsúszott és nem vállaltam .
Mit tehetek ez ügyben ,hogy javíthatom ki. Ma már nem tennék ilyet!!!!
Szeretettel ; Edit


Tovább...
 
Erzsébet pálfordulási szüksége - megvilágosodása PDF Nyomtatás E-mail
Kozma Szilárd karma-asztrológus közlése:

Kedves Szilárd!

Meghallgattam minden karma-feltáró hangfelvételt egymás után.
Természetesen rengeteg gondolat kavarog a fejemben. Próbálom kicsit összefoglalni, melyek a teendőim a megváltáshoz, azaz karmaoldáshoz. Sorolok párat:

 

- Gondolkodás-, életszemlélet- és életmódom  gyökeres, "pálfordulás szerű" megváltoztatása (Bak aszcendens - a Bak felelöségteljességét, hosszú távra való gondolkodását es egyéb principiumait belsövé téve) "Fel kell nönöm" az ideális önmagamhoz, a magomhoz, es igazi anyává lennem.

- Megérteni az isteni rendet (polaritás és más univerzális törvényeket)

- Az APA fogalmának megértése es az apa típusú férfi bevonzása (lehetöleg idösebb, tehát érett, következetes, törvénytisztelö, határozott férfi személyében)

- a dupla Rák karma miatt (is) gyerekek vállalása - mihamarabb áldott állapotba kerülni (mivel az idö sürget (45 leszek idén, ezért is jött fel ez a téma némi pánikkal, mert félek, hogy kicsúszok az idöböl), akár ez idöben fontosabb lehet, mint az ideális apa megtalálása

Ami eszembe jutott:  Amit az ideális apáról mondott: Ha újra bele tudnék szeretni Jenőbe (volt köztünk szerelem az 1. években), illetve fizikai vágyam ismét lenne felé, ö felelne meg a legjobban, ugyanis ö a gyereke által (is) sokat fejlödött lelkileg/szellemileg az elmúlt években, s erre a hanganyagokat hallgatva jöttem csak igazán rá. Ö az egyetlen férfi, akit fejlödni láttam a korral. Ezt is említette az egyik hanganyagban, hogy ez is lehetne megoldás.

Az viszont világos (lett) számomra, ha ö nem, akkor minél elöbb lépnem kell, hogy gyerekeim legyenek es ne a már meglevö, egy szál miatt maradjunk együtt. Igaza van, gyártottam rögtön pár teóriát, arról, hogy miért lakjunk együtt továbbra is, annak ellenére, hiogy 5 éve nnem szeretkezünk, de most már az "egyetemes szellemi törvényeket" hallván értem, hogy ez miért nem jó a hosszú távú cél beteljesitése miatt. Hogy azt blokájuk ezzel a steril együtt-lakással.

Meglepett, hogy azt is mondja, hogy a dupla rák karmám feloldása miatt, és a negatív holdam miatt, az egyik legfontosabb feladatom, hogy többszörös anya legyek. Eddig mindenhol, ahol jártam, azt mondták, hogy „segítö” szellem vagyok alapvetöen, es tehát magas szellemi szférákban élő ember, akinek fö célja az ilyen irányú karrier. Viszont kb egy éve én is azon örlödöm, hogy miért is nem szültem es tudat alatt már apát kezdtem keresni (már értettem, hogy miért…)?

Tovább...
 
Kiskorú szexuális zaklatása - bizonyosság PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd karma-asztrológus közlése:

(Az alábbi közlésben csak a történések tényét tartottam meg, a jelenséget iééusztráló, jellegzetes családi helyezet és a, majdhogynem végzetes családi drámát  - Az erős sokorpió-karmával rendelkező fiúnak az öngyilkossági gondolatai, késztetései - okozó történet felel meg a köszönö levélben eredetileg leírtaknak, a neveket kicseréltem. )  

Kedves Szilárd

 

A Zsolti kisfiam és a nevelő anyja: Kata feleségem háttéri, karmikus relációjáról (Tudattalan és ösztönszerű egymáshoz vonzódásáról) készített 2. hang-felvétele, melyben a fiúnak a feleségemhez fűződő tudattalan szerelmi érzéseit és szexuális vonzódásait taglalja, illetve a feleségemnek a pedofiliára való hajlamait tárta fel, teljesen letaglózott. Nem azért mert akkora képtelenségnek gondoltam korábban, amikor Zsolti elejtett erről néhány homályos célzást, hanem azért mert ez a konkrét információ, amit a kettőjük stinasztriából határozottan ki keleht következtetni, volt az, aminek a segítségével számomra végra minden megvilágosodott, minden érthetővé vált és minden olyan titokról lehullt a lepel a szemem elől, ami felől a pszichológusok nem tudtak eligazítani.
A kamaszkor kezdetén inkább a nagyobb fiam, Béla és a Kata között volt feszültség, Zsolti a kedvenc kategóriába tartozott. Nwekem csak az tűnt fel, hogy Zsolti Katával szemben sosem emelte fel a hangját, mint a bátya, és Katának is végtelen türelme volt mindig is Zsoltival szemben.

Tovább...
 
Aki mellett magzat-korában elhalt a testvére PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd karma- és család asztrológus közlése:

 

Kedves Szilárd!

Köszönöm a sok anyagot, amit küldött. Tegnap az Árnyék-Én című írásának olvasásával kezdtem... helyenként megrázó és igencsak elgondolkodtató, főleg ha arra gondolok, hogy a megfogant ikertestvérem valahol bennem él és árnyékként vetül életemre... eddig nem gondolkodtam erről így. Egy új ablak nyílt meg ezáltal számomra és biztosan fog is a további cikkek és az elemzés olvasása során.

Köszönettel:Éva

 

Tovább...
 
Zsuzsanna veszedelmes árnyék.énje PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd, karma-asztrológus közlése:

 Horoszkóp értelmezés közben érkezett ksözönet:

"Kedves Szilárd!

 

 

Fontosnak érzem elmondanom, hogy végre, nincsenek most már bennem félelemkeltő MIÉRT-ek és sokkal több minden tisztázódott máris, mint ahogy azt gondoltam volna a horoszkóp rendelés előtt.

A magzatfoganás és vetélés kapcsán nincs is már miért tovább értelmezni, minden világos lett. 

Az első levelemben megfogalmazott harag elmúlt, a konfliktus és a tűz szellemiség működésének a megértésével. Ezzel kapcsolatban is van bőven feloldani és meghaladni való. Gyökeresen meg kell változtatnom a konfliktushoz való viszonyom. Sajnos nem kezeltem helyén és gyávaságból kerültem az ilyen helyzeteket.
Ez sokszor előfordult például amikor még nem laktam itt és a munkahelyemen folyton támadtak de én a nyílt konfliktust nem mertem felvállalni, betörtek az otthonomba. Akkor már gondolatban folyton támadtam a kollegákat azokat is, akik érdekből hallgattak vagy csak a hátam mögött tettek megjegyzéseket. Most világos lett számomra hogy egyrészt semmi keresnivalóm nem volt már sem a szakmámban sem a cégnél.
 Nem törhettek volna be hozzám ha legalább egyszer is megmondtam volna az igazat becsületesen, vállalva a konfliktust. Az volt helyet, hogy rettegve mentem dolgozni minden reggel, arra gondolván, hogy ma ki tapos rám megint és a párom testvére, aki kollégám volt, miféle rágalmat eszel ki majd újra.
Ugyanakkora a felelősségeimet most értem már. Az igazság elhallgatásával és a harc elkerülésével( a félelemmel?) hívtam ki a sorsot magam ellen. .

 

Abból is látszik, hogy ez volt az oka minden agressziós rémtörténetnek, hogy a betörők pl. nem vittek el semmit. És ez csak egy eset a sok sors-figyelmeztetés közül talán a legkifejezőbb.

 Ezt Kozma Szilárd nélkül soha nem értettem volna meg!.
 Az ismerőseim és barátaim körében szívvel fogom ajánlani.

 

A megfutamodási vágy is igaz, - most már tudom hogy ezt nem tehetem és nem engedhetem meg az árnyék énnek hogy elkezdjen okokat keresni a távozásra. Szerintem az árnyék.énnek lőttek. Értem már azt is, hogy miatta jött decemberben az a határozott elképzelésem, hogy nincs az az asztrológus aki segíteni tudna rajtam sőt, hogy el sem fog vállalni Kozma Szilárd és inkább költsem el a pénzt... Felfogtam a súlyát úgyhogy nevén sem nevezem már. Biztos fog még ármánykodni, teljesen nem tűnt el, de oldódni fog már. 

 

Köszönettel :Zsuzsanna

 

 

 

Tovább...
 
Dobai András személyes példája PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd asztrológus közlése:

 

"Kedves Szilárd,

 

Remélem jó egészségben találja Önt és családját ez a levét.

Dobai András vagyok, tavaly készített nekem egy Szintetikus beavatási horoszkópot. Az utolsó felvételen kérte, hogy amennyiben elégedett vagyok, írjak pár sort az Asztorologoszra, mások bátorítása végett. Kérem töltse fel ezt az üzenetet a weboldalára, hátha egy-két embernek segít a döntés hozatalban.

 

Az elégedettségem már akkor megvolt és mai napig nem tudok elég hálás lenni, magamnak a döntésemért, hogy megkerestem Önt és Önnek a munkájáért és szakértelméért és azért az alaposságért, ami a tapasztalt évek mögött van. Mai napig újra hallgatom a felvételeket, olvasom az írásait és követem nyomon Youtube-n.

 

Amiért ennyit halogattam ezt a levelet az valószínű a gyakorlati tapasztalatból fakadó hitelesség; szeretném becsületesen, minden fajta hamis érzelemnyilvánítás és ál-hála nélkül elmondani azt, ami azóta történt velem amióta meghallgattam a felvételeit, tanácsait.

 

Első lépésként az önelemzést,  a kapott hang és írott anyagok értelmezését valamint a hétköznapi megnyilvánulások felismerése a sárkányfarok és Lilith által megjelölt problémákat figyeltem meg magamon. A munka az ön-fegyelmezésben, persze megannyi kudarccal az elején és annak fenntartása mai napig kemény munka. Ám a legszembetűnőbb és legkézzelfoghatóbb, ami miatt úgy éreztem, hogy most már ideje megköszönni ilyen formában is Szilárdnak ezt a sok dolgot, az a barátnőm, ma már menyasszonyom bejövetele az életembe.

 

Tovább...
 
Mi a horoszkópfeltátrás célja? PDF Nyomtatás E-mail
2017.10.23. 16:45 keltezéssel, Kassay Tünde írta:
> Kedves Szilárd!
>
> A pénzt átutaltam, remélem minden jól alakul majd.
> Előre is köszönet a munkájáért, és már nagyon izgulok hogy mint fog ön nekem magamról mondani, mert ahogy a mellékelt tanulmányokat olvastam,(és néhol magamra ismertem) lesz amin rágódjak.
>
> Baráti tisztelettel Tünde


Kedves Tünde!

Mint ahogy az orvost csak a páciens betegsége és annak a biológiai, esetleg kulturális és morális háttere érdekelheti, a horoszkópnak is, csak a létező, vagy az esetlegesen felmerülő problémáknak és betegségeknek a kauzális (karmikus) spirituális - lelki ok - okozatoknak a szövődményes és összetett rendszerének a felmutatása, tudatosítása, tehát a "bajokat' okozó, személyes és általános tévképzetektől való felszabadítása és a rehabilitációhoz - egészséghez, illetve a boldogabb (minőségibb) élethez vezető lehetőségek feltárás lehet a célja és témája, tehát sem az ítélkezés - moralizálás, sem a misztikus - idealista hitegetés, vagy pl. a felnőtti öntudattal rendelkező rendelőknek a dicsérgetése :). - Merthogy egyes kollégák ezt teszik a komoly és felelősségteljes elemzések helyett.

Barátsággal: Szilárd
Tovább...
 
Tnulságos levélváltás egy fiatalemberrel és anyjával PDF Nyomtatás E-mail
Kozma Botond Szilárd asztrológus közlése:

 

Feladó: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
Elküldve: 2015. június 5., 14:37
Címzett: Váradiné Tokay Tekla
Tárgy: Re:

 

Kedves Tekla!

Ha egyelőre nagyon szakaszosan is, de Gyuri az ön fiával is, már levelezek.  Amiket viszont ön írt, elismerésre méltó felelősségtudattal rendelkező édesanyaként, egyelőre még hasznosabb a horoszkóp-feltárás szempontjából, mint amit tőle tudok meg. Nálam ugyan garantált a diszkréció és a fiát sem kívánom a horoszkóprendelő édesanyjának diszkreditálni, de azért mégis csak ön egyelőre, a felelősség-teljesebb szülő, tehát én úgy vélem, hogy jó, ha ön is tudja az alábbiakat, de nagyon kérem, hogy ezt a siker érdekében, kezelje diszkréten:

Kedves Gyuri!

Nem tudom, ez mennyiben jelenthet számodra vigaszt (Gondolom, semennyire…), de én is csal 19 éves koromban (Éppen a születésnapom tájékán) veszítettem el úgymond a szüzességemet egy nálam fiatalabb, de mégis beavatottabbnak bizonyuló, kedves iskolatársammal. De ez csak amolyan nyugtató tabletta, illetve lelki fájdalomcsillapító volt még, nem igazi orvosság a tiedhez hasonló kétségbeesésemre. Mert egyrészt, a nagy siker-élmény után, nagyon megijedtem attól, hogy a lány terhesen marad. És mivel a város különböző végeiben laktunk és ott is végeztük a szakmai gyakorlatnak nevezett, kötelező őszi hazafias munkát, vagyis az őszi mezőgazdasági termény-begyűjtést, szegény, két csak hónappal később tudott szólni, hogy erősen közel járt hozza, hogy idejekorán anyává váljon, de valamilyen vidéki ismerősök segítségével, végül is „szerencsésen” elhajtották a közös magzatunkat. (Akkoriban, még fülkés – vonalas köz-telefont is alig lehetett látni, nem, hogy mobil létezett volna egyáltalán. Ez a „felszabadító” információ viszont, talán még jobban megrázott, mint a korábbi másfél-hónapos gyötrődés.) De, az igazi, szerelmes szeretkezésre még több mint egy fél évet kellett várnom.
    Mindazonáltal, azt is kell tudnod, hogy te is, felelős édesapa (is!) leszel valamikor, bár tudom, hogy ez a gondolat számodra így leírva, még ijesztő, sőt, talán iszonyatos. De egyrészt ezzel számolnod kell, és minél hamarabb teszed meg, annál jobb lesz. Másrészt azt is tudnod kell, és szembe kell nézz azzal, hogy a lányok nem jönnek ki fogamzásgátlóval felszerelve az édesanyjukból, és nem is nő ki bennük ilyesmi, mondjuk a mellükkel egyszerre. Tehát egyrészt, antropológiailag, nem létezik „biztosított” öncélú szex, vagyis: következmény (magzatfoganás) nélküli szeretkezés. És ezért, előbb te is készen kell állj arra is pl., hogy ha éppen úgy adódik, akkor tudd vállalni felelősségteljesen és becsületesen a szexuális élvezeted következményét.

    Szóval, mielőtt teljesen kétségbe esnél amiatt, hogy a „tökéletes testeddel” semmire se mész egyelőre ezen a téren, meg kell szoknod a felnőtté válás közben, a több irányú felnőtti – Tehát a következményekben való! - gondolkozást. Meg kell tanulj előre látva is, és a mások szemszögéből, mások érdekéből is gondolkozni a türelmetlenkedés és az elkeseredés helyett. Másrészt, hogyha te, jövendő édesapaként, startból utálod a saját apádat, vagyis azzal együtt, önkéntelenül is, a saját potenciális, nemző - nevelő édesapai szellemiségedet, ami a férfiasságnak egy sokkal, de sokkal fontosabb része (Szaturnuszi), mint az életerő és a vakmerőség-fitogtatás, meg a szenvedélyesség, vagyis mint a férfiasnak tetsző agresszió (Aminek egyelőre csak a „szoba-berendezéseid” láthatják az eredményét - kárát, akkor tehát:
hogyan képzeled azt, hogy ezt (Tehát mindkettőt, úgy mint a veszélyes agressziót és az ordító felelősség-hiányt is!) a lányok, akik sokkal érzékenyebb és finomabb, tudattalan spirituális információ befogási (Tudattalan lelki üzenet- kaptációs!) képességgel rendelkeznek mint mi, férfiak, ezt a veszélyes zavart, ne érezzék meg rajtad? Hogy a csudába ne kerüljenek tehát így el önkéntelenül is? Mind lehetsz tehát testileg "tökéletes", ha a lelked és a szellemed ennyire megbízhatatlan és félelmetes üzeneteket küldözget a számukra! 

Hogy a kapkodós (Vagyis: a nem megbízható…) természetedről ne is beszéljünk, amiről az is árulkodik pl., hogy majdnem ugyanannyi levelet írtál, nekem, mind amennyi mondatot! Én nagyon köszönöm tehát az őszinteségedet, de arra kell felkészítselek ebben az első válaszomban, hogy ahhoz, hogy az álmaidat be tudd teljesíteni, sokkal, de sokkal mélyebb és belátóbb – felmérőbb – és átfogóbb gondolkozást kell majd kialakítanod. – És igen: éppen a horoszkópod segítségével. Hiszen az, amit eddig válaszoltam, mindössze primitív, rutin- asztrológiai észrevételek voltak csak, útszéli pszichológiai logikával megírva. Légy tehát felkészülve arra, hogy ezeknél sokkal magasabb és mélyebb perspektívából megírt mondatokkal fogsz találkozni, mind leírva, mind elmondva.

  Egyelőre tehát csak annyit jegyezz meg, hogy a kiegyenlítődés egyetemes törvénye szellemében, az édesanyák semmivel nem jobbak az édesapáknál, és fordítva! Illetve, hogy csak látszólag jobbak az anyák az apáknál, egyik nem tagjai sem jobbak, vagy rosszabbak a másiknál. Arra, hogy ennek az egy alapigazságnak az emlékezetbe való vésése mennyire fontos, a saját megnyomorodott fiatalkorom a tanúja, mivel én is, akit többnyire az édesanyja nevelt, azt képzeltem, hogy az anyák (Nők) angyalok, az apák (férfiak) meg a megtestesült ördögök és ez a tévképzetem, amitől negyven éves korom előtt sikerült megszabadulni, vészesnek, sőt, azt is mondhatom, hogy számomra tragikusnak bizonyult.

Légy szíves tehát ezek fényében – Ti., hogy te is édesapa leszel valamikor, és bizonyára nem szeretnéd, hogy a te fiad is ugyanezeket írja majd egy másik, nálam jóval fiatalabb asztrológusnak valamikor rólad, de ehhez viszont az egyáltalán nem lesz elég annyi, hogy te majd másként fogod csinálni, mint a „gonosz” apád, mert a te fiadnak lehet, hogy éppen ez a férfiasságot negatív fényben láttató, idealista humanista tolerancia bizonyul majd éppen sátáninak… - bővítsd ki jó részletesen, és lehetőleg egyetlen levélben(!) – Úgy tehát, hogy ne én kelljen levelenként össze szedjem a te gondolataidat. - , azt, amit eddig nekem írtál.

A tulajdonképpeni horoszkóprendelő – Gyuri édesanyja írta:

Kedves Szilárd!

Természetesen a megfelelő diszkrécióval kezelem a helyzetet. Azon vagyok, hogy segítsek neki helyre rakni az életét, ha már a gyerekkorát sikerült elrontani. (Neki eleve nem lehetett jó gyerekkora ilyen sérült lelkű szülőkkel.) Másfelől viszont, szerencsénk is van, mert időközben egészen konkrétan is, megtapasztaltam egyet s mást a karma-oldásról és talán nem vagyok szerénytelen, ha azt állítom, hogy sikerült elég messzire eljutnom ebben az önszabályozási törekvésemben. Ezt pedig remélem, hogy a fiam is látja már és jó példát tud venni róla. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy az ön tanulmányai és előadásai nélkül aligha sikerült volna idáig jutnom. Nem hízelegni akarok, de azt kell mondjam, tisztább és teljesebb metafizikai tanítást nemigen kapni senkitől a világhálón. Őszinte elismerésem a munkájáért.

Köszönettel: Tekla

 

 

Tovább...
 
A videóink szabadon letőlthetők! PDF Nyomtatás E-mail
Kozma Botond Szilárd karma- és családasztrológus közlései:


Kedves Szilard!

Vegighallgattam a legujabb felveteleket es a vegen emlited hogy uj felvetelt mar nem nagyon keszitesz majd.....kommentnel lattam hogy a 2017 es ev es a Tarot lessz soron meg amit oszinten varok:) Es ados maradtal a fenyszogekkel:D  Csak annyit kerdeznek hogy letolthetem a felveteleidet?Mivel a Youtube rol is szoktak felveteleket torolni,leszedni mert mar jartam igy,hogy mire lementettem volna valamit mar nem talaltam meg.Szoval a beleegyezesedet kerem hogy lementhessem magamnak mert sok dolog van rajtuk ami kiegesziti a horoszkopomat:) Mert nem akarom ugy levenni oket hogy nem egyezel bele,elvegre a Te munkadrol van szo:)   Ennyirol lenne szo! Minden jot kivanok Neked es  csaladodnak,szeretteidnek! Udvozolettel Mesteremnek.....talan nem nagy szo de szamomra most mar az vagy...Misi:)

 

 

Kedves Misi!

     Az a megjegyzés a Bolondság Bolondsága c. felvétel végén csak azt jelenti, hogy egyelőre több asztrológiai jellegű felvételt nem készítek, de következik egy 22 felvételből álló sorozat, amit a Tarot ikonjairól készítek majd külön - külön.  A 2017 év spirituális jellegéről és a várható események színezetéről szóló felvételt ma vagy holnap elkészítjük.

Ami a youtube-ra feltöltött felvételeinknek az újra-nézését szolgáló szabad letölthetését illeti, azt bárki bármikor megteheti, így te is, hiszen, amint azt mondani is szoktam, az egyetemes igazságok nem állnak sorba a műszaki és tudományos találmányok szabadalmaztatási hivatalában. De már a harmadik verseskötetem (A Vízöntő küszöbén) előszavául szolgáló kis esszémben is jeleztem, hogy tőlem bárki idézhet szabadon bárhol, akár a szerző megnevezése nélkül is. Noha álszerény sem vagyok, és elismerem, hogy van még annyi hiúság bennem is, hogy, ha mégis megjegyezi valaki, hogy tőlem idézett, jól esik. :) 

Barátsággal: Szilárd 

 

Tovább...
 
Egy különleges horoszkóp-rendelés PDF Nyomtatás E-mail


2017.01.08. 23:14 keltezéssel, Izsák László írta:

 

 

Tisztelt Kozma Szilárd Úr!

Nagy tisztelője vagyok, írásai és előadásai mély tanításokkal szolgálnak számomra.

Amatőr szinten foglalkozom asztrológiával néhány éve. Ez által megbizonyosodtam a környezetemben élők elemzése során, hogy az Ön Lilith-tel kapcsolatos elemzései illetve értelmezései egészen egyedülállóak és tökéletesen pontosak. Úgy gondolom, hogy rendkívül nagy szolgálatot tett ezzel a "lehozással" a világnak.

A családhoz való hozzáállása és eszmerendszere is rendkívül tanulságos számomra.

Az Ön YouTube videoit már évekkel ezelőtt megtaláltam, de akkoriban még nem tudtam befogadni az információkat, amiket közöl. Mára már sejtem miért. Egyrészt a felkészületlenségem miatt. Másrészt a saját látásmódomat és a stílusomat láttam viszont Önben egyfajta tükörképként. Ezt akkor nem tudatosítottam, ezért zavaróan hatott rám. Azóta jobban megismertem magam - sokat köszönhetek ez ügyben az autodidakta asztrológiai kutatásaimnak és az Önéhez hasonló metodikán alapuló karakterológiai ismeretszerzésnek.

 

Rendkívül nagyra tartom Önt, amiért felvállalja az egész élettörténetét, a nevelési elveit, a saját horoszkópját a nyilvánosság előtt és amiért jóra használja a képességeit.

 

Nem érzem Önt idegennek és megbízom Önben, mert tudom, hogy mekkora vállalás így viselkedni, és milyen lelki munka az, ha valaki a személyisége és sorsa egyetlen elemét sem rejtegeti senki előtt.

 

A metodikai azonosságot abban látom, hogy én is az őszinteség erejében hiszek. Ameddig nem leltem rá az Ön közlésmódjára, úgy gondoltam, hogy a saját életeseményeim által megértetni másokkal bizonyos törvényszerűségeket, az a mágia híveinek szemében amatőr viselkedés vagy egyfajta naivitás. Mára úgy vélem, hogy az a fajta mágia, amit főleg Skorpió karmájú emberek által megismertem, leginkább az isteni Élet-törvényekkel ellentétes volt és azokkal dacoló magatartásforma. Baktay Ervin szerint méreg és gyógyszer egyben a Bikának legalábbis. Elfogadom, hogy van aki csak úgy tanul, hogy egy életen belül többször "el kell pusztulnia" hozzá. Személy szerint a Bika anyagba zártságából és a 8-as házas Skorpió Lilith kényszerítő erejéből olyan úton tudtam kitörni, hogy egy Skorpió elpusztított anyagilag és emberileg, azóta azonban önállóbb, boldogabb és nyitottabb a létezésem, tisztább a látásom. Tehát igazat kell adnom Baktay Ervinnek, de ahhoz nagyon magasról kell rátekintenem saját sorsomra.

Szeretném megkérdezni milyen feltételekkel lehet Öntől elemzést kérni, milyen adatok szükségesek a születési adatokon kívül pl. életesemények segíthetnek-e elemző munkájában? Továbbá kérdésem, hogy milyen tiszteletdíjjal kalkuláljak karmahoroszkóp készítése esetén.

Előre is köszönöm válaszát!

Tisztelettel,

Izsák László

Tovább...
 
Olasz Judit köszönő ledvele PDF Nyomtatás E-mail
KOzma Szilárd kartma- és családasztrológus:

Ezt azok számára, akik az itt közzé tett bejegyzéseim nyomán azt képzelik, hogy én csakugyan egy, a finomabb (női) lelki-árnyalatok megértésére képtelen, agresszív és zsarnoki természetű, kiállhatatlan, mások véleményét és "panaszait", bajait meghallgatni és azit, azokat figyelembe venni, képtelen személy vagyok, ahogy azt Irgalmatlan Szent Zsófia - volt anyósom, és persze: a volt feleségem, és amint hallom, újabban Medárda lányom is el akarják másokkal hitetni:
Amit alant olvashattok - olvashatják, egy frissen végzett munkám utáni visszajelzés.

Tovább...
 
Nyest Böbe meglepő beköszöntő levele PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd asztrológus közlése:

  Ilyen jó méltatást első hallásra még nem hallottam:

Kedves Szilárd!

 

Úgy kb. 3 hete van, hogy a you tube-on keresztül ráakadtam az Ön által készített videó felvételekre. Azóta " Önnel fekszem" és nagyon várom az estéket, hogy meghalljam a " jó napot kívánok " bejelentkezését a felvételen.

A reggeli ébresztést nem kezdhetem a az Ön videóival, mert dolgom van és indítanom kell a napomat, de az este az a bónusz!!! Nehogy ömlengésnek hassék, bizalmaskodásnak meg végképp nem szeretném feltüntetni. De. 

Így a felvételeken keresztül nagyon megkedveltem magukat (ezért is bátorkodtam a megszólításban a "kedves" jelzőt használni), és mivel rendszeresen esténként jelen van Ön és néha Viola is az életemben, olyan érzésem van, mintha családtagok lennének. Persze tágabb értelemben.

Szóval, ahogy Önt hallgatom, egy olyan fajta bizonyosságot érzek, hogy amit mond, a metafizikai rendről, törvényekről, az úgy van, nem lehet másképp, ennek csakis így van értelme és létjogosultsága.akkor is, ha én ezt nem tudom a jelenlegi ismereteimmel még teljességgel megtámogatni.

A magam részéről is csak így látom értemét az életemnek.És ez így nagyon szép.

Kedves Szilárd, szeretnék elemzést kérni Öntől. 

Várom válaszát, hogyan tovább.

 

Tisztelettel és üdvözlettel: Nyest Erzsike (Böbe)  

 

 

Tovább...
 
Babika hála-levele PDF Nyomtatás E-mail

 Kozma Botond Szilárd karma- és család-asztrológus közlései:  

 Kedves Szilárd,

éppen kérdezni akartam még valamit Orsiról, amikor rájöttem, hogy még a 3., "megnyugtató" felvételt nem hallgattam meg. Most megtettem. És azt szeretném mondani, hogy a "nagyon tisztellek" semmi ahhoz képest, amit érzek. Hogy te össze tudtad gyűjteni ezt a rengeteg tudást és magadévá tetted és magadban felfogtad, elemezted és képes vagy átadni. És annyira normális dolgokat mondasz, felfogható, érthető, sokszor vicces is. És még hülyén hangzik, de olyan férfias is, amiket mondasz. Hogy mondta Anikó? Megnyugtató? Nem, felszabadító, azt  mondta. Tényleg az.

Most leginkább azon vagyok ennyire kész amúgy, hogy Orsinak az eszére kell hatni. Amennyire bonyolult dolog az, ahonnan jön ez a tanács, annyira pofonegyszerű. Mert igen, működik! Ha megfog egy akármit, és erőből el akarom venni tőle, dühöng. De ha azt mondom neki: gyere Orsi, tegyük vissza a helyére, hol a helye? akkor jön velem és boldogan a helyére teszi. Meg a többi gyerekneveléses tanácsod is. Hogy alá-felérendelés, például. Nem is hiszed el, tökre megváltoztak a gyerekeim Orsi irányában. Úgy érzem, eddig is szerették, de most olyan igazi szeretettel fordulnak felé. Mert eddig azt látták csak, hogy Orsit megvédem, őket meg pofozom. Most meg, mióta egyrészt felhatalmaztam őket, hogy megfegyelmezhetik Orsit, másrészt megkértem őket, hogy tanítsák Orsit mindenre, amit tudnak, olyan okosan viselkednek vele. Ez a jó szó: okosan.

Igazából azt se értem, miért nem jutott ez nekem eszembe?
Azóta viszont tök sok dolog eszembe jutott, mindennapi dolgok, hogy mit kéne másképp csinálni, hogy felkészítsem őket az életre, önállóságra, alkalmazkodásra.

 

Ha jól értem, voltak esetleg olyan ambícióid, hogy széles körben megismerjék a "tanaidat", de letettél róla? Mert én meg a Vízöntőségemmel folyton ilyeneket gondolok, hogy írok Orbán Viktornak rólad, és hasonlók. Hogy vegyen be a Nemzeti Alaptantervbe. Én nem is értem most már, hogy lehet enélkül a tudás nélkül élni. Hogy micsoda tévelygésben van enélkül az ember az élete folyása felől.

Isten áldjon meg.

Barátsággal

Babi

 

Kedves Babika!

  Ezzel a Parászka-üggyel (Nektek nincs ahogy megértsétek, hogy ez a csúnya civakodás, itt, Erdélyben, miért lehet olyan fontos még nekem is, egy "mindenen át látó asztrológusnak" , akinek messze az ilyenek felett kellene állnia, a misztikus elképzelések szerint J ), elszúrtam egy csomó időt, ezért nem tudtam - én háládatlan! - válaszolni, a rendkívülien szép, feltárási és nehézség-oldó, tanácsadási munkámat méltató leveledre, amit köszönök szépen.

Az itt leírtak miatt is, egészen biztos vagyok abban, hogy, ha mindezt megértetted, akkor ettől kezdve, már nem lesz ennyire krízises gondotok sem a gyermekek nevelése, sem a magánéletetek mélyebb és szélesebb harmonizálása, egészen a meditációs szeretkezésekig, vagyis a szakrális egység-boldogság természetessé váló, átéléséig elmenően.

Azt kívánom tehát búcsúzóul, hogy ezekről soha ne tudjatok lemondani.

Szertő barátsággal: Szilárd

Tovább...
 
Misi visszajelző levele PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd Kara- és családasztrológus közlése:

 

 A tanítvánnyá váló Misi barátom levele: 

Nagyon  turelmesen es figyelmesen olvastam a valaszaidat.

A parkapcsolati dolgot azert kerdeztem,mert jo ideig foleg intenetes tarskeresokon  azt neztem,milyen jegyben szuletett valaki,es ugy spekulaltam,hogy az idealis,tokeletesen megfelelot bifaljam be...kb,mintha szerencsejatekos vagy tozsdes spekulans lettem volna:D

Minnel tobbet hallgatom a sajat szintezisemet es a tobbi felvetelet a neten,annal jobban dobbenek ra,milyen hamis utat,fenyt kovettem,nem csoda,hogy hova  vitt ez.  Kisse lassan ebredezek,de biztosan:D  Csak annyit: egeszsegem jobb,mint volt mult evben...nem mult el,de enyhult,jobban erzem magam,mult nyar ota meg csak meg sem hultem vagy ilyesmi.

Szoval nagyon nagy segitseg volt amit kaptam toled,valoszinuleg megtalaltam a mestert,mert mar felkeszultem ra:D

Vagyis talan kepes voltam hallani is az igazat.Csak azert irom ezt,mert tudom,szereted kovetni a barataid,rendeloid sorsat azutan is,miutan utbaigazitottad oket. Nem valtozott latvanyosan az eletem,de javult,mult evhez kepest,mikor hozzad fordultam. Kitartoan hallgatom,figyelem az anyagot..

Peti hajnalig dolgozott,hullafaradt,de majd jelentkezik nalad..

A legjobbakat kivanom neked es szep csaladodnak.

Szeretettel es mely tisztelettel,baratod es felig meddig,tanitvanyod is:P Misi

Tovább...
 
Maradjak-e "közvetlen" apának? PDF Nyomtatás E-mail

Kedves Szilárd!

 

Ma reggel Rüdiger Dahlke Az Agresszió mint esély c. könyvében a A Szaturnusz principiumát szerettem volna jobban érteni, hát rákerestem a neten a kifejezésre.

Megtaláltam az Ön blogját: http://www.asztrologosz.hu/a-szaturnusz-a-nagy-terelojuhasz-es-karma-mester-t660.html

amely mint sivatagi vándornak az oázis volt számomra.

 

A Dahlke könyvet pontosan amiatt olvastam, mert az utóbbi időkben, a párom által gerjesztett feszült szituációkban mélységes agresszió ébred bennem rendszeresen.

Mivel neveltetésem sajnos a nyílt agressziót ritkán engedi meg (pedig milyen jó is amikor néha elvesztem a fejem…) befelé eszem magamat.

Viccesen szoktam is mondani a barátoknak, hogy ilyen szarul ennyi pénzért nem nagyon éreztem magam eddig hosszútávon. De ez nem vicc…

Van egy közös akarattal vállalt kiskorú gyerekünk, aki eddig fenntartotta bennem a kitartást, de mostanában, már az ő jelenléte is kezd kevés lenni az asszonyi cirkuszok elviseléséhez.

Viszont a jó hír, hogy a párom nagyon jó anya.

Nekem kellene megoldanom ezt a helyzetet: maradni és valamiképp mégis jól érezni magam, vagy menni(elküldeni) és úgy, távolabbról ellátni az apai szerepet, amennyire azt úgy lehet.

Ezzel a mai olvasmánnyal sokkal könnyebb lesz a ma esti konfliktuskezelést kontrollálnom. Az eredmény majd kiderül!?

Úgy érzem, hogy most kellett Önnek belibegnie a tudatomba, így aztán azonnal rendelnék egy párkapcsolati analízist.

És később kiegészíteném a fullos verzióra.

Üdvözlettel Janovics Ernő

Tovább...
 
Lenke fiú-boszorkánynak nevez PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd asztrológus közlése:

 Most neveztek először boszorkánynak....

 

Kedves Szilárd

 

Jól elszaladt ez a közel egy év,és jó sok minden történt ahogy látom önökkel is!

Először is had gratuláljak a házasságukhoz szívből,Viola ruhája nagyon tetszett.:-)

Remélem minden rendben a világnak azon a  részén,már kicsit honvágyam van,de nem mostanában tervezek hazautazni. Megint tudnék kisregényt írni de nem teszem mert maga Szilárd egy fiú boszorkány és úgyis tud mindent.

Közel egy év kellett hogy megértsek mindent amit a párkapcsolati elemzés kapcsán elküldött és nem is csak a megértéssel telt az idő hanem megbocsájtással,csiszolódással,és rengeteg tanulással egymást illetően, magunkat illetően…, meg persze materiális dolgok tekintetében is… Semmiképp nem volt könnyű időszak de erősödik a kapcsolatunk azt gondolom.

Szeretném Szilárd ha elkészítené az Esteban személyes horoszkópját. Ő már sokkal nyitottabban fogadja már ezeket az információkat. Annyi minden lenne amit vissza tudnék igazolni Szilárdnak,félelmetes hogy nem is értettem mindent amit elküldött rólunk mit miért mond de megvilágosodtam mert minden vissza igazolódott. 

Nem kezdem el részletezni mert biztos fel kell elevenítse kicsit a dolgainkat,mindenképp küldje el nekem a munkadíj érték-számát és feladom western unionnal, meg természetesen azt hogy mire van még szüksége a munka elvégzéséhez. Bízom benne hogy az egész családja rendben van,és boldogságban egészségben telnek a napjaik.

Várom válaszát Szilárd.

 Egy ölelés: Marosi Lenke 

 

Tovább...
 
Erika bánata PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd karma-asztrológus közlése:

 Amikor a horoaszkóprendelőnek teljesen kinyílik a szeme:

Kedves Szilárd!
Felbecsülhetetlen értékű a munkásságod,én mégis pesszimista vagyok, de persze, nem magam miatt, mert neked köszönhetően, én már tudom, hogy mi a helyzet, hanem a többiek miatt, akik még csak azt sem tudják, hogy igazából saját tudatlanságuk miatt szenvednek. És persze, emiatt másoknak okoznak további felesleges szenvedéseket.
 
Nagyon sok érték és segítség rejlik a tanulmányaidban. Egy egészen újfajta, sehol máshol meg nem található szemléletmód ismerhető meg belőle. Sajnos a mai emberek nem szeretnek olvasni, legalábbis magvas elgondolkodtató műveket nem. Több, mint egy év telt el a horoszkópom elkészítése óta, mégis sok cikket, szöveget csak most tudok elolvasni. Lassan, lépésről lépésre haladok, de haladok és ez a lényeg. De sajnos, ma újból a férfiasság-ellenes karmám hatása alá kerültem megint és szenvedélyesen nekiestem a páromnak és még a fenébe is elküldtem, szerinte igaztalanul, de ezt ma már el tudom fogadni. Régebben meg voltam győződve arról, hogy nálam az igazság. Ma már kételkedek és próbálok javítani. Bocsánatot kérek, ha kell és a haragot, gyűlölködést megpróbálom szeretetté alakítani. Nem könnyű, és gyakran visszaesek. Úgy érzem, hogy próbálok jobb ember lenni. De mi van azokkal, akik el sem olvassák, vagy meg sem értik azt, amiről beszélsz? És mi van azokkal, akik még horoszkópot sem rendelnek? Aggódom az emberiségért. Bár szélmalomharc, de kérlek folytasd azt, amit teszel.
Köszönettel:
Erika

 

Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 Következő > Utolsó >>

Eredmények 1 - 24 / 103