shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Hangfelvételek
Beavatási és megváltási aforizmák 3 PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd karma és családasztrológus:

Gyüjtöt és saját beavatéási – megváltási aforizmák

 

       METAFIZIKAI AFORIZMÁK III.

 

l) A nehézségeken nem az Isten könnyít, hanem a rendeltetés-hárítás ördöge.

2) Azokkal folytasd az utad, akik utolérnek. (Haladj tovább azokkal, akik utolérnek)

3) Óvakodj a jótékonykodóktól, akik a jó tetteikkel rád nyomják a rossz lelkiismeretüket.

4) Vizsgálj felül mindent, ami izmussal végződik.

5) Az emberiség nagy része a romantikus humanizmusból kiindulva, a liberális tudomány segítségével a bestializmus felé igyekszik.

6) Az Én utam, nem a te utad, mondja a Seregek Ura.

7) Munka közben és tanulás közben ne feledd, hogy őseid, szüleid és nevelőid a jótékony könnyítési trükkökkel tették tönkre a saját életüket és ez várna a te életedre is.

8) Szentimentális etimológiailag annyit jelent, mint mentálisan elítélve. Vigyázz, hogy ne ítéld el magad érzelmeskedéssel: csak a világos beszéd az, ami valódi céljához juttatja az embert. Kit akarsz hát megmenteni az agresszív önáltatásaiddal?

9) Ne hazudd magadnak, hogy kicsi, esendő és ártatlan teremtmény vagy, mert ha boldog és egészséges akarsz lenni, magadra kell venned nem csak a tetteidért, hanem a vágyaidért, a gondolatodért, sőt, meg a képzelgéseidért is a felelősséget.

1O) Használd az egészet, hogy megérthesd az egészet.

11) Lassabban, amikor repülsz, és gyorsabban, amikor állsz!

12) A beavatás az a személyes megvalósítás, amely a belsőt a külsővel és a külsőt a belsővel egyesíti. Ez az egység csakis könnyítő eszközök, és könnyítő technikák használata nélkül jöhet létre.

13) Akkor kezdünk öregedni, amikor lemondunk a bátorságról.

14) A halandók számára erkölcstelen a halál, az élők számára valaminek a természetes folytatása.

15) Az érettség és a szabadság a képzeleti felelősség függvénye.

16) Könnyelműen elítéljük azt, amit később nehezen fogunk kibogozni.

17) Ha gondolatban támadod, és hárítani, vagy kicselezni kívánod az erőfeszítést és figyelmet igénylő sorsfeladataidat, szorosabbra húzod azokat a láncokat, amelyekkel odakötötted magad a korrupció halálkerekére.

18) Az ember kívül azt próbálja elvégezni, amit belül elmulasztott. De hiába.

19) A lelki erőszakoskodás tízszeresen, a gondolati erőszakoskodás százszorosan és a képzeleti erőszakoskodás milliószor veszélyesebb a fizikai erőszakoskodásnál.

 18) Merj és ismerj!

19) A pesszimista és a szkeptikus személy, a képzeleti és az akarati lustaságot erősíti elsősorban, miközben a beteg ember, velük egyet értve, az erőszakos beavatkozási kényszerének tesz eleget.

20) A következményeket firtasd mindig, és ne elégedj meg az eredmények látszatával, miután megtudtad, hogy mit kerestél.

21) Szereteted a józanság mámorából és nem a kába vágyaidból kell eredjen.

22) Az erőseket is legyőzik a rejtett gyengeségeik.

23) Mivel nem létezik két különböző Teremtő, az élet zavartsága a képzelet korrupttá válásának a következménye, és nem tartozik a kauzális rendeltetés céljai közé.

24) Fogyaszd el a meghatottságaidat, hogy ne kelljen többé velük káros hatást gyakorolnod a környezetedre.

25) Az idő minősége tőled függ, nem az időtől.

26) Mindazzal, amit azért tettél, hogy ne tedd meg azt ami tényleg számít, a benned élő Istennel szemben kerülsz folytonosan adósságba.

27) A nehézségeket csak a könnyelműek tartják számon.

29) Akik arra panaszkodnak, hogy sok a dolguk, nincs idejük a valódi munkára.

30) Nem óvakodnánk a haláltól annyit, ha csakugyan halandók lehetnénk.

31) Minél nagyobb az egoista Bábel-torony, annál nagyobb a halálfélelem.

32) Csak azok titkolóznak, akik nem ismerik az igazságot.

33) Annak, amit felfedezel, vizsgáld meg a gyökerét, és keresd meg a következményeit.

34) Minden eszme-bástya mögött és minden művész fátyol alatt esendő tudattalanodat találod.

35) Azért nincs türelmünk, mert a türelemnek nincs, amit kezdjen a türelmetlenekkel.

36) A meg fel nem vállalt, nem értett és fel nem ismert igazsággal önmagunkat ítéljük el folytonosan.

37) A bölcs tanító, képes visszaadni követőinek az eredendő szabadságot.

38) Az a beavatott, aki nem kéri, hogy beavassák.

39) Külső értékek csak azok számára léteznek, akik uralkodni akarnak a semmi fölött.

40) Amikor felszabadítod magad, a többieket szolgálod, és amikor feláldozod  

      magad a szabadságnak, felszabadítod a többieket.

41) Ne kérj azok számára, akik kéregetnek.

42) Rejtőzködve veszítjük el önmagunkat.

43) Vállald fel a belső győzelmeid kockázatát.

44) Nézz a hibáiddal szembe, hogy megláthasd az Istent.

45) Ébredj fel, az irány ugyanaz!

46) Ha úgy érzed, hogy nem bírod már, az nem azt jelenti, hogy megmenekültél.

47) Szervezd magad, miközben életet szervezel.

48) Amikor a pénz beszél a lelkiismeretünk helyett, a tudatunk csak ugat.

49) Soha ne hidd el, hogy azért születtél, hogy valamikor nyugdíjas lehess.

50) Ne járj a nyugdíjasok és a kiváltságosok klubjába, mivel a Teremtő nem ismeri ezt a helyet.

52) Mindig az ember felelősségtudatához beszélj, amely humorérzékébe van beágyazva.

53) A reakció nem csak az elemek tulajdonsága, hanem az embereké is, mivel a reakció nem csak élet feltétele, hanem a tisztulásnak és a megváltásnak is. Légy reakciókész és ne félj a mások reakciójától, hogy mindig boldog lehess.

54) A harcnak semmi köze nincs a háborúhoz, de a tisztuláshoz igen. Harcolj tehát, hogy háborúba ne sodródjál.

55) Mindig a tisztító reakciót keresd a kegyes hazugságok vészes labirintusai helyett.

56) Éleszd az éberségedet, hogy a megszabadulhass a gyógyítóktól.

 

 

 

 

Tovább...
 
Beavatási és megváltási aforizmák 2. PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd, karma és családasztrológus:

 

Gyüjtött, és saját beavatási, megváltási aforizmák

 

            METAFIZIKAI AFORIZMÁK II.

 

 

1) Folyton azt keressük, amit az élet soha nem rejtett el előlünk: a megváltást. Tehát a hangulati-képzeleti felelősséget és a felelősség mágiáját.

2) Valójában csak a hazugságot és az ostobaságot bánthatod meg, a tényleges szeretettel egyesült isteni értelem, a bántást derűsen tükrözve mosolyog.

3) Nagyon nehéz hibáznod, amikor tudod, hogy miként kell hibáznod.

4) Ne kombináld a kombinációkat, hanem az őselemeket próbáld magadban egymásnak megfeleltetni és ezáltal a kiegyenlítődött egészségbe kerülni. De vigyázz, mert a tűz    az igazságért való bátor harc    is az öselemek egyike!

5) Az okok világát az okozatok világa követi, de az okozatok világát már csak az okoskodás, vagyis az ostobaság világa követheti, nem az értelem.

6) A papok akkora port vernek Isten körül, hogy nem látszik tőle az ég. A misztikusok akkorát, hogy attól nem látszik a föld.

7) Az egyéni érdek az ember legnagyobb tévedése. Mert mindössze az egésznek: az abszolút létnek létezik érdeke és ez az egyetemes megváltás. A résznek mindig csak viszonyulása lehet az egész érdekéhez, és ez sem lehet más, mint az egyéni megváltodás.

8) A viszonyulásaid segítenek megtalálni a vonatkozásokat.

9) Könnyebben elháríthatod azt, amit kedvelsz, mint azt, ami nem tetszik neked. Ezért egyszer mindenképpen foglalkoznod kell azzal, amit mindenáron el akarsz kerülni, vagy el akarsz hárítani. Mert mindig te magad vagy az, akivel, és amivel találkoznod kell.

10) Csak akkor vagyunk távol, ha semmiképpen nem tudunk egymásnak jelezni.

11) Mindig az vagyok, amit képzelek a múlt és jövő nélküli jelenben.

12) A kishitűek nagy akadályokról, fájdalmakról, nagy betegségekről, nagy gyötrelmekről és sok hátráltatásról panaszkodhatnak.

13) Amit szeretettel fedezünk fel, az szintén szeretet.

14) Az igazságnak is ugyanarra a fényre van szüksége, amire neked. Hát hagyd abba az okoskodást, hogy hatoljon beléd a tényleges fény és a szeretet.

15) A kitartásod legyőzi az állapotodat.

16) Meneküléssel, hárítással, óvatoskodással, biztosításokkal, vagy kitéréssel nem szabadulhatsz meg semmitől és senkitől, hisz mindenki és minden te vagy, mert Te vagy az egy, aki Én Vagyok.

17) Betegségeink és visszatérő konfliktusaink elárulják azt, hogy miben vagyunk gyávák: hogy mit árulunk el képzeletben, gondoltaban és érzésben.

18) Az ember kívül csak azt próbálja elvégezni, amit belül már elmulasztott.

19) Ahhoz, hogy ténylegesen előreléphess, vissza kell menned oda, ahol az irányt elvétetted. E megfordulás lehetőségét szolgálja az emlékezet.

20) Ha nem használod az egészet, nem is ismerheted meg az Egészet.

21) Semmi sem jöhet létre a semmiből, és viszont: a semmiből csak semmi jöhet létre.

22) A szabadság azoknak az ítélete, akik kötelesek keresni a szabadságot.

23) Az abszolútum: a benned levő lehetőség folyamatos folytatása.

24) Használd azt az utat, amely ismeri az utat, és ne találj ki érdekes, ám fölösleges ösvényeket.

25) Fejtől fejhez rakva, a dolgok visszanyerik eredeti értelmüket. Lábtól lábhoz rakva nem. Porból por lesz, értelemből értelem. Nincs értelme a futkosásnak, a biztosításnak és a menekülésnek.

27) Amit a szabadságért tenned kell, az tőled függ, nem a vágyaidtól.

28) Aki megalázkodik, az másokat is meg fog alázni.

29) Akit kiszolgálnak, az kiszolgáltaottá válik és jogosan gyülöli azt, aki őt kiszolgáltatottá tette. Ne kényeztesd hát se magad, se a családtagaidat.

30) Semmi sem jobb és nem szebb annál, mint ami meghaladja benned az őszavart.

31) Érezned kell, nem visszaérezned!

32) Ne állj meg, mert elfáradsz.

33) Az összetévesztés után nem következhet más csak zavar és rombolás.

34) Csak jól megkülönböztetett elemek egyesíthetők, mint ahogy csak jól elhatárolt és jól meghatározott szabad személyek egyesülhetnek ténylegesen.

35) A világegyetem természete nem racionális és nem szentimentális, hanem mentális.

36) Az értéktöblet igazságán alapuló erkölcs az értelem elkorcsosulását ertedményezi.

37) A pokolhoz vezető út jótékonykodással van kikövezve.

38) Egy kóbor állaton sem segíthetsz igazából, addig, amíg saját magadon nem segítettél. Mit akarsz a gyermekeddel?

39) Nem azért születtél, hogy másokon (a világon) változtass, hanem azért, hogy te változz meg.

4O) A konfúziót mindig az illúzió követi. A káprázatot misztika.

41) A bölcs ember sohasem csalódik, mert nincsenek természet- és törvényellenes elvárásai.

42) Ne számoltasd el az Istent, hanem számolj az Istennel.

43) Isten nem arra való, hogy elbújj benne Isten elől, mert Isten a Te lelkiismereted, amely minden rejtekhelyen rád talál. Ezért soha nem kenyerezheted le Istent, de valójában el sem altathatod a lelkiismeretedet, csak mesterségesen. Ha az utóbbit megteszed: Isten őrizzen magadtól és sorsodtól!

44) Nem létezik égi protekció, ahogy nem léteznek kiválasztott kegyeltek sem. Egyedül a te akaratod az, ami válaszol a kérdésekre.

45) Sok a meghívott, kevés a kiválasztott. Hát válaszd ki magad és gyere vissza az egészbe.

46) Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt, és aki feláldozza életét, megnyeri azt.

47) A szeretet nélküli fény őrültséggé és a fény nélküli szeretet rothadó korrupcióvá válik, amivel Jézus sem egyezett ki egy pillanatig sem.

48) Örködj, hogy a fénnyel és szeretettel vállalt hibáidat tudatosan soha meg ne kelljen ismételned.

49) A szerelem az egységbe, a szeretet a határtalanságba vezet.

5O) A benned levő Istent nem kell igazolnod senki előtt.

51) Minden felelősséget vállalj magadra, hogy ne érjenek meglepetések.

52) Csak aki határozott, az lehet határtalan.

53) A képviselők szükségképpen képmutatók.

54) Csak azokon tudsz segíteni, akik tudnak és akarnak magukon segíteni.

55) Budhha mondja: Hívek, örvendjetek: amitől féltek nem létezik. Ez bizonyos görcsöktől megszabadíthat, de vigyázz, mert amitől nem félsz, az nagyon is létezik.

56) Az anyák tévképzete miatt az utódok lakolnak meg heted izigelenen.

57) A gyávák nem szelidek és a szelidek nem gyávák.

 

Tovább...
 
Beavatási aforizmák 1. PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd karma és családasztrológus: gyüjtött és saját beavatási aforizmák:

 

METAFIZIKAI AFORIZMÁK I                

l) A bennünk levő tanító vár reánk miközben mi várjuk őt.

2) Akik a felületességre szoktattak, a nyomoruságra szoktattak.

3) Akármennyit hibáztatok másokat, nekem marad az egész.

4) Az értelmed, nem a földi, hanem az égi fénynek része.

5) A szellem bármely megnyilvánulása ugyancsak szellem.

6) Jótékony kábulatunkban, le s föl hintáztatjuk magunkat és egymást a korházi ágyakkal szegletezett humanizmus varázskerekében.

7) Kérj keveset ahhoz, hogy sokat tudjál adni.

8) Személyes példáddal, sokkal könnyebben megvilágíthatod az igazságot, mint prédikációkkal és elméletekkel.

9) Fogadd el a benned levő Krisztust és ne a világi Seholban keresd az értelmet.

1O) Isten tagadásánál csak egyetlen nagyobb ostobaság van: Isten létének a bizonygatása.

11) Kopogtass a belső ajtón és nyiss rá magadra.

l2) NE JÁTSSZ A JÁTÉK ELLEN.

13) Semmi nincs annyira egyedül, mint az egoizmusod.

14) A valódi egoista az, aki hivatásának érzi, hogy mások egoját kéretlenül leleplezze. Figyelj, mert ez a magatartás százszor veszélyesebb az önzésnél!

15) MENJ EL MAGAD FELÉ BÁRMILYEN TÁVOLSÁGBA.

      (Merülj le vétkeidnek eredő értelméért bármilyen mélységbe.)

16) ELŐBB NÉZZ JÓL KÖRBE MAGADBAN, MAJD AZUTÁN A VILÁGBAN ÉS MÁSOKBAN IS KÖRBE NÉZHETSZ.

17) NÉZZ BÁTRAN SZEMBE AZZAL, AMI EGYEDÜL CSAK TE LEHETSZ.

18) Azonosulj azzal, amit nem tudsz összetéveszteni semmivel sem.

19) Addig imádkozz, amíg képessé válsz saját imád elfogadására.

20) Tedd, hogy a szükségeid határozzak meg az igényeidet és ne fordítva.

21) Ha nem ébredsz fel, az életeddel a végső veszteségedet építed. Így veszíted el, hatvan, vagy kilencven éves korodra az egész életedet.

22) Ne a jóra gondolj, hanem tanulj meg úgy gondolkozni, hogy a jót is             

     könnyen megtehesd.

23) Mondj le a halálról, hogy többet ne kelljen gyilkolnod.

24) Hallgasd meg a lelkiismeretedet, hogy képes légy a mások meghallgatására.

25) Inkább veszítsd el a fölösleget, mintsem hogy nyerjél fölöslegesen.

26) Neked könnyebb az éberséget és a kiegyenlítődést választanod, mint a boldogságnak megkeresni téged.

27) Csak annyit segíts nekik, hogy ők is segíthessenek.

28) Nincs, amiért csalnod magad, hiszen úgysem csalhatod meg a csalást.

29) A legnagyobb erő és a legtöbb kitartás ahhoz kell, hogy beismerhesd:       

       Nincs, amitől félned.

30) Harcos nyugalmaddal segítsd látásodat ahhoz, hogy ne félj, és szüntelenül kiegyenlítődhess.

31) A humanizmusból kiindulva, a sorsa ellen biztosított ember, tudományos öntudatával a civilizált sorvadás irányába halad.

32) Senki sem magányosabb, mint a sikeremberek.

33) Az egyetemes igazságok kimondói nem állnak sorban a szerzői jogvédő hivatalok ablakai előtt.

34) A feltalálók mindent feltalálnak, csak arra nem képesek rátalálni, ami lényeges.

35) Elenyészően kevés az, amit másoknak hazudunk, ahhoz képes, hogy mennyit hazudunk saját magunknak.

36) A felelőtlen szellemeskedés a gyávák luxusa.

37) Boldogok a bátor szelídek, mert megláthatják magukban az Istent.

38) Csak és csakis a személyes felelősséged lehet záloga a szabadságodnak.

39) Ismerd be magadnak, hogy te vagy az Isten, kacagj nagyokat a  hitetlenségeden, és többé ne neheztelj, és ne panaszkodj senkire és semmire, mert azzal azt éred el, hogy tovább ver az Isten.

 40) Az egoizmusodnak el kell válni, neked nem.

41) A semmiből csak semmi lehet, és a semmi nem létezik, akárcsak az, amitől úgy érzed, hogy félned kell.

42) Csak azt eresztheted el, amit jól megértettél, jól felfogtál, és jól megfogtál.

43) A tökéletesség a felelőtlenek által létrehozott fikció. Ha az Isten tökéletes lenne, nem létezne a teremtés, és értelmetlenné válna felelősség keresztje.

44) A valós felelősséggel rendelkező hívő nem hisz betegség-okozó objektív körülményekben, a fölötte álló és rajta kívülálló, kegyelmes és szeszélyes Isten-képzetekben.

 

Tovább...
 
Példák zseniális árnyék-énekre PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd:  Zseniális árnyék-ének

Az árnyék-én jelenségéről először Hamvas Béla Scientia Sacra-jaban olvastam, persze, az egyetemes Spirituális Hagyomány és az Asztrológia kapcsolatánál, illetve itt, az Ikrek konstelláció általam először olvasott metafizikai értelmezésénél. Később, egy kaukázusi kisfiú furcsa esete kapcsán, Joó Viola lényegi közreműködésével és tájékoztatásával meg írtam az első Ikrek-tanulmányomat, amelyben ismertettem az árnyék-én jelenség spirituális és gyakorlati eredetét és lényegét, illetve annak a vészterhes, élet- és sorsrontó természetét, rámutatva arra is, hogy az emberiség többsége rendelkezik ilyen kettős tudattal, illetve kettős személyiséggel, ahol a negatív - karmikus tudat határozottan befolyásolja és irányítja (manipulálja) a nappali éber (racionális) tudatot és akaratot. Mindarra, amit a tanulmányban leírtam, nem akarok most kitérni, hanem el szeretném mesélni néhány zseniális árnyék-énnek a működését, hiszen elképesztő az a leleményessége az embernek, illetve a karmikus egojának, hogy maga felől a figyelmet elterelje, annak érdekében, hogy a leleplezéseket elkerülje és továbbra is fenn tudjon maradni, úgymond életben maradhasson és tovább vezérelhesse a háttérből a gazdáját. Az árnyék – énünk ugyanis az a része a személyiségünknek, amely elmagyarázza nekünk azt, hogy miért nem igaz mindaz, amit a lelki ismeretünk sugall és mutat, illetve, hogy miért nem lehet mindazt a pozitív lelki erőfeszítést és morális sors-lépést megtenni, amire szükségünk lenne, ahhoz, hogy feszültség- és betegség mentesen: ténylegesen boldogan élhessünk. Az árnyék-énünk általában titkos szövetségi kapcsolatban szokott állni azzal a hozzánk általában közel álló személlyel (szülővel, főként az anyával, akitől egyébként is örököltük, testvérrel, élettárssal, baráttal, stb.), aki szintén azt szeretné, hogy ne változzunk meg, hogy ne szülessünk erkölcsileg újjá, mert ez természetszerűleg az ő halálát is jelenti.

Egy nagyon intelligens, sőt: szuper-intelligens, régi barátom, akinek az Ikrekben áll a Lilithje, azonnal megértette, amikor a sorsképletéről, illetve, az Ikrek-karmájáról mondtam néhány szót. „- Szilárd, ha tudnád te hogy milyen rafinált nagy kurva az én árnyék-énem, elborzadnál.” – mondja.
Miért, mit tesz olyan rendkívülit?

Tovább...
 
Spirituális életúthoz való aforizmák PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd: METAFIZIKAI AFORIZMÁK               

 l) A bennünk levő tanító vár reánk miközben mi várjuk őt.

2) A saját nyomoruságukba szorítottak be minket azok a tanítóink és tanáraink, akik a hamis igazságokra megtanítottak.

3) Akármennyit hibáztatok másokat, nekem marad az egész.

4) Az értelmed, nem a földi, hanem az égi fénynek része.

5) A szellem bármely megnyilvánulása ugyancsak szellem.

6) Jótékony kábulatunkban, le s föl hintáztatjuk magunkat és egymást a korházi ágyakkal szegletezett humanizmus varázskerekében.

7) Kérj keveset ahhoz, hogy sokat tudjál adni.

8) Személyes példáddal, sokkal könnyebben megvilágíthatod az igazságot, mint prédikációkkal és elméletekkel.

9) Fogadd el a benned levő Krisztust és ne a világi Seholban keresd az értelmet.

1O) Isten tagadásánál csak egyetlen nagyobb ostobaság van: Isten létének a bizonygatása.

11) Kopogtass a belső ajtón és nyiss rá magadra.

l2) NE JÁTSSZ A JÁTÉK ELLEN.

13) Semmi nincs annyira egyedül, mint az egoizmusod.

14) A valódi egoista az, aki hivatásának érzi, hogy mások egoját kéretlenül leleplezze. Figyelj, mert ez a magatartás százszor veszélyesebb az önzésnél!

15) MENJ EL MAGAD FELÉ BÁRMILYEN TÁVOLSÁGBA.

      (Merülj le vétkeidnek eredő értelméért bármilyen mélységbe.)

16) ELŐBB NÉZZ JÓL KÖRBE MAGADBAN, MAJD AZUTÁN A VILÁGBAN ÉS MÁSOKBAN IS KÖRBE NÉZHETSZ.

17) NÉZZ BÁTRAN SZEMBE AZZAL, AMI EGYEDÜL CSAK TE LEHETSZ.

18) Azonosulj azzal, amit nem tudsz összetéveszteni semmivel sem.

19) Addig imádkozz, amíg képessé válsz saját imád elfogadására.

20) Tedd, hogy a szükségeid határozzak meg az igényeidet és ne fordítva.

21) Ha nem ébredsz fel, az életeddel a végső veszteségedet építed. Így veszíted el, hatvan, vagy kilencven éves korodra az egész életedet.

22) Ne a jóra gondolj, hanem tanulj meg úgy gondolkozni, hogy a jót is             

     könnyen megtehesd.

23) Mondj le a halálról, hogy többet ne kelljen gyilkolnod.

24) Hallgasd meg a lelkiismeretedet, hogy képes légy a mások meghallgatására.

25) Inkább veszítsd el a fölösleget, mintsem hogy nyerjél fölöslegesen.

26) Neked könnyebb az éberséget és a kiegyenlítődést választanod, mint a boldogságnak megkeresni téged.

27) Csak annyit segíts nekik, hogy ők is segíthessenek.

28) Nincs, amiért csalnod magad, hiszen úgysem csalhatod meg a csalást.

29) A legnagyobb erő és a legtöbb kitartás ahhoz kell, hogy beismerhesd:       

       Nincs, amitől félned.

30) Harcos nyugalmaddal segítsd látásodat ahhoz, hogy ne félj, és szüntelenül kiegyenlítődhess.

31) A humanizmusból kiindulva, a sorsa ellen biztosított ember, tudományos öntudatával a civilizált sorvadás irányába halad.

32) Senki sem magányosabb, mint a sikeremberek.

33) Az egyetemes igazságok kimondói nem állnak sorban a szerzői jogvédő hivatalok ablakai előtt.

34) A feltalálók mindent feltalálnak, csak arra nem képesek rátalálni, ami lényeges.

35) Elenyészően kevés az, amit másoknak hazudunk, ahhoz képes, hogy mennyit hazudunk saját magunknak.

36) A felelőtlen szellemeskedés a gyávák luxusa.

37) Boldogok a bátor szelídek, mert megláthatják magukban az Istent.

38) Csak és csakis a személyes felelősséged lehet záloga a szabadságodnak.

39) Ismerd be magadnak, hogy te vagy az Isten, kacagj nagyokat a  hitetlenségeden, és többé ne neheztelj, és ne panaszkodj senkire és semmire, mert azzal azt éred el, hogy tovább ver az Isten.

 40) Az egoizmusodnak el kell válni, neked nem.

41) A semmiből csak semmi lehet, és a semmi nem létezik, akárcsak az, amitől úgy érzed, hogy félned kell.

42) Csak azt eresztheted el, amit jól megértettél, jól felfogtál, és jól megfogtál.

43) A tökéletesség a felelőtlenek által létrehozott fikció. Ha az Isten tökéletes lenne, nem létezne a teremtés, és értelmetlenné válna felelősség keresztje.

44) A valós felelősséggel rendelkező hívő nem hisz betegség-okozó objektív körülményekben, a fölötte álló és rajta kívülálló, kegyelmes és szeszélyes Isten-képzetekben.

 

 

            METAFIZIKAI AFORIZMÁK III.

 

 

1) Folyton azt keressük, amit az élet soha nem rejtett el előlünk: a szeretetet és az ősértelmet, a képzeleti felelősséget és a felelősség mágiáját.

2) Valójában csak a hazugságot és az ostobaságot bánthatod meg, a tényleges szeretet és az ős-értelem, a bántó szándékon is derűsen mosolyog.

3) Nagyon nehéz hibáznod, amikor tudod, hogy miként kell hibáznod.

4) Ne kombináld a kombinációkat, hanem az őselemeket próbáld magadban egymásnak megfeleltetni és ezáltal a kiegyenlítődött egészségbe bekerülni. De vigyázz, mert a tűz    az igazságért való bátor harc    is az öselemek egyike!

5) Az okok világát az okozatok világa követi, de az okozatok világát már csak az okoskodás, vagyis az ostobaság világa követheti, nem az értelem.

6) A papok akkora port vernek Isten körül, hogy nem látszik tőle az ég. A misztikus tanítók akkorát, hogy attól nem látszik a föld.

7) Az egyéni érdek az ember legnagyobb tévedése. Mert mindössze az egésznek: az abszolút létnek létezik érdeke és ez az egyetemes megváltás. A résznek mindig csak viszonyulása lehet az egész érdekéhez, és ez sem lehet más, mint az egyéni megváltodás.

8) A viszonyulásaid segítenek megtalálni a vonatkozásokat.

9) Könnyebben elháríthatod azt, amit kedvelsz, mint azt, ami nem tetszik neked. Ezért egyszer mindenképpen foglalkoznod kell azzal, amit mindenáron el akarsz kerülni, vagy el akarsz hárítani. Mert mindig te magad vagy az, akivel, és amivel találkoznod kell.

10) Csak akkor vagyunk távol, ha semmiképpen nem tudunk egymásnak jelezni.

11) Mindig az vagyok, amit képzelek a múlt és jövő nélküli jelenben.

12) A kishitűek nagy akadályokról, fájdalmakról, nagy betegségekről, nagy gyötrelmekről és sok hátráltatásról panaszkodhatnak.

13) Amit szeretettel fedezünk fel, az szintén szeretet.

14) Az igazságnak is ugyanarra a fényre van szüksége, amire neked. Hát hagyd abba az okoskodást, hogy hatoljon beléd a tényleges fény és a szeretet.

15) A kitartásod legyőzi az állapotodat.

16) Meneküléssel, hárítással, óvatoskodással, biztosításokkal, vagy kitéréssel nem szabadulhatsz meg semmitől és senkitől, hisz mindenki és minden te vagy, mert Te vagy az egy, aki Én Vagyok.

17) Betegségeink és visszatérő konfliktusaink elárulják azt, hogy miben vagyunk gyávák: hogy mit árulunk el képzeletben, gondoltaban és érzésben.

18) Az ember kívül csak azt próbálja elvégezni, amit belül már elmulasztott.

19) Ahhoz, hogy ténylegesen előreléphess, vissza kell menned oda, ahol az irányt elvétetted. E megfordulás lehetőségét szolgálja az emlékezet.

20) Ha nem használod az egészet, nem is ismerheted meg az Egészet.

21) Semmi sem jöhet létre a semmiből, és viszont: a semmiből csak semmi jöhet létre.

22) A szabadság azoknak az ítélete, akik kötelesek keresni a szabadságot.

23) Az abszolútum: a benned levő lehetőség folyamatos folytatása.

24) Használd azt az utat, amely ismeri az utat, és ne találj ki érdekes, ám fölösleges ösvényeket.

25) Fejtől fejhez rakva, a dolgok visszanyerik eredeti értelmüket. Lábtól lábhoz rakva nem. Porból por lesz, értelemből értelem. Nincs értelme a futkosásnak, a biztosításnak és a menekülésnek.

27) Amit a szabadságért tenned kell, az tőled függ, nem a vágyaidtól.

28) Aki megalázkodik, az másokat is meg fog alázni.

29) Akit kiszolgálnak, az kiszolgáltaottá válik és jogosan gyülöli azt, aki őt kiszolgáltatottá tette. Ne kényeztesd hát se magad, se a családtagaidat.

30) Semmi sem jobb és nem szebb annál, mint ami meghaladja benned az őszavart.

31) Érezned kell, nem visszaérezned!

32) Ne állj meg, mert elfáradsz.

33) Az összetévesztés után nem következhet más csak zavar és rombolás.

34) Csak jól megkülönböztetett elemek egyesíthetők, mint ahogy csak jól elhatárolt és jól meghatározott szabad személyek egyesülhetnek ténylegesen.

35) A világegyetem természete nem racionális és nem szentimentális, hanem mentális.

36) Az értéktöblet igazságán alapuló erkölcs az értelem elkorcsosulását ertedményezi.

37) A pokolhoz vezető út jótékonykodással van kikövezve.

38) Egy kóbor állaton sem segíthetsz igazából, addig, amíg saját magadon nem segítettél. Mit akarsz a gyermekeddel?

39) Nem azért születtél, hogy másokon (a világon) változtass, hanem azért, hogy te változz meg.

4O) A konfúziót mindig az illúzió követi. A káprázatot misztika.

41) A bölcs ember sohasem csalódik, mert nincsenek természet- és törvényellenes elvárásai.

42) Ne számoltasd el az Istent, hanem számolj az Istennel.

43) Isten nem arra való, hogy elbújj benne Isten elől, mert Isten a Te lelkiismereted, amely minden rejtekhelyen rád talál. Ezért soha nem kenyerezheted le Istent, de valójában el sem altathatod a lelkiismeretedet, csak mesterségesen. Ha az utóbbit megteszed: Isten őrizzen magadtól és sorsodtól!

44) Nem létezik égi protekció, ahogy nem léteznek kiválasztott kegyeltek sem. Egyedül a te akaratod az, ami válaszol a kérdésekre.

45) Sok a meghívott, kevés a kiválasztott. Hát válaszd ki magad és gyere vissza az egészbe.

46) Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt, és aki feláldozza életét, megnyeri azt.

47) A szeretet nélküli fény őrültséggé és a fény nélküli szeretet rothadó korrupcióvá válik, amivel Jézus sem egyezett ki egy pillanatig sem.

48) Örködj, hogy a fénnyel és szeretettel vállalt hibáidat tudatosan soha meg ne kelljen ismételned.

49) A szerelem az egységbe, a szeretet a határtalanságba vezet.

5O) A benned levő Istent nem kell igazolnod senki előtt.

51) Minden felelősséget vállalj magadra, hogy ne érjenek meglepetések.

52) Csak aki határozott, az lehet határtalan.

53) A képviselők szükségképpen képmutatók.

54) Csak azokon tudsz segíteni, akik tudnak és akarnak magukon segíteni.

55) Budhha mondja: Hívek, örvendjetek: amitől féltek nem létezik. Ez bizonyos görcsöktől megszabadíthat, de vigyázz, mert amitől nem félsz, az nagyon is létezik.

56) Az anyák tévképzete miatt az utódok lakolnak meg heted izigelenen.

57) A gyávák nem szelidek és a szelidek nem gyávák.

 

       METAFIZIKAI AFORIZMÁK IV.

 

 

l) A nehézségeken nem az Isten könnyít, hanem a rendeltetés-hárítás ördöge.

2) Azokkal folytasd az utad, akik utolérnek. (Haladj tovább azokkal, akik utolérnek)

3) Óvakodj a jótékonykodóktól, akik a jó tettükkel rád akasztják a rossz lelkiismeretüket.

4) Vizsgálj felül mindent, ami izmussal végződik.

5) Az emberiség nagy része a humanizmusból kiindulva, a vak tudomány segítségével a bestializmus felé igyekszik.

6) Az Én utam, nem a te utad, mondja a Seregek Ura.

7) Munka közben és tanulás közben ne feledd, hogy őseid, szüleid és nevelőid a jótékony könnyítési trükkökkel tették tönkre a saját életüket és a te életedet is.

8) Szentimentális etimológiailag annyit jelent, mint mentálisan elítélve. Vigyázz, hogy ne ítéld el magad érzelmeskedéssel: csak a világos beszéd az, ami valódi céljához juttatja az embert. Kit akarsz hát megmenteni kegyes hazugságaiddal?

9) Ne hazudd magadnak, hogy kicsi, esendő és ártatlan teremtmény vagy, mert egyszer úgy is magadra kell venned nem csak a tetteidért, hanem a vágyaidért és a gondolatodért is a felelősséget.

1O) Használd az egészet, hogy megérthesd az egészet.

11) Lassabban, amikor repülsz, és gyorsabban, amikor állsz!

12) A beavatás az a személyes megvalósítás, amely a belsőt a külsővel és a külsőt a belsővel összeköti. Ez csakis könnyítő eszközök, és könnyítő technikák használata nélkül jöhet létre.

13) Akkor kezdünk öregedni, amikor lemondunk a bátorságról.

14) A halandók számára erkölcstelen a halál.

15) Az érettség és a szabadság a képzeleti felelősség függvénye.

16) Könnyelműen elítéljük azt, amit később nehezen fogunk kibogozni.

17) Ha gondolatban támadod, és hárítani, vagy kicselezni kívánod az erőfeszítést és figyelmet igénylő sorsfeladataidat, szorosabbra húzod azokat a láncokat, amelyekkel odakötötted magad a korrupció halálkerekére.

18) Az ember kívül azt próbálja elvégezni, amit belül elmulasztott. De hiába.

19) A lelki erőszakoskodás tízszeresen, a gondolati erőszakoskodás százszorosan és a képzeleti erőszakoskodás milliószor veszélyesebb a fizikai erőszakoskodásnál.

 18) Merj és ismerj!

19) A pesszimista és a szkeptikus személy, a képzeleti és az akarati lustaságot erősíti elsősorban, miközben a beteg ember, velük egyet értve, az erőszakos beavatkozási kényszerének tesz eleget.

20) A következményeket firtasd mindig, és ne elégedj meg az eredmények látszatával, miután megtudtad, hogy mit kerestél.

21) Szereteted a józanság mámorából és nem a kába vágyaidból kell eredjen.

22) Az erőseket is legyőzik a rejtett gyengeségeik.

23) Mivel nem létezik két különböző Teremtő, az élet zavartsága a képzelet korrupttá válásának a következménye, és nem tartozik a kauzális rendeltetés céljai közé.

24) Fogyaszd el a meghatottságaidat, hogy ne kelljen többé velük káros hatást gyakorolnod a környezetedre.

25) Az idő minősége tőled függ, nem az időtől.

26) Mindazzal, amit azért tettél, hogy ne tedd meg azt ami tényleg számít, a benned élő Istennel szemben kerülsz folytonosan adósságba.

27) A nehézségeket csak a könnyelműek tartják számon.

29) Akik arra panaszkodnak, hogy sok a dolguk, nincs idejük a valódi munkára.

30) Nem óvakodnánk a haláltól annyit, ha csakugyan halandók lehetnénk.

31) Minél nagyobb az egoista Bábel-torony, annál nagyobb a halálfélelem.

32) Csak azok titkolóznak, akik nem ismerik az igazságot.

33) Annak, amit felfedezel, vizsgáld meg a gyökerét, és keresd meg a következményeit.

34) Minden eszme-bástya mögött és minden művész fátyol alatt esendő tudattalanodat találod.

35) Azért nincs türelmünk, mert a türelemnek nincs, amit kezdjen a türelmetlenekkel.

36) A meg fel nem vállalt, nem értett és fel nem ismert igazsággal önmagunkat ítéljük el folytonosan.

37) A bölcs tanító, képes visszaadni követőinek az eredendő szabadságot.

38) Az a beavatott, aki nem kéri, hogy beavassák.

39) Külső értékek csak azok számára léteznek, akik uralkodni akarnak a semmi fölött.

40) Amikor felszabadítod magad, a többieket szolgálod, és amikor feláldozod  

      magad a szabadságnak, felszabadítod a többieket.

41) Ne kérj azok számára, akik kéregetnek.

42) Rejtőzködve veszítjük el önmagunkat.

43) Vállald fel a belső győzelmeid kockázatát.

44) Nézz a hibáiddal szembe, hogy megláthasd az Istent.

45) Ébredj fel, az irány ugyanaz!

46) Ha úgy érzed, hogy nem bírod már, az nem azt jelenti, hogy megmenekültél.

47) Szervezd magad, miközben életet szervezel.

48) Amikor a pénz beszél a lelkiismeretünk helyett, a tudatunk csak ugat.

49) Soha ne hidd el, hogy azért születtél, hogy valamikor nyugdíjas lehess.

50) Ne járj a nyugdíjasok és a kiváltságosok klubjába, mivel a Teremtő nem ismeri ezt a helyet.

52) Mindig az ember felelősségtudatához beszélj, amely humorérzékébe van beágyazva.

53) A reakció nem csak az elemek tulajdonsága, hanem az embereké is, mivel a reakció nem csak élet feltétele, hanem a tisztulásnak és a megváltásnak is. Légy reakciókész és ne félj a mások reakciójától, hogy mindig boldog lehess.

54) A harcnak semmi köze nincs a háborúhoz, de a tisztuláshoz igen. Harcolj tehát, hogy háborúba ne sodródjál.

55) Mindig a tisztító reakciót keresd a kegyes hazugságok vészes labirintusai helyett.

56) Éleszd az éberségedet, hogy a megszabadulhass a gyógyítóktól.

 

 

 

 

         METAFIZIKAI AFORIZMÁK IV.

 

 

 

1) Mondj le arról, aki lemond rólad.

És mondj le arról is, aki semmiképp sem akar lemondani rólad.

2) Nem az út hosszú, hanem a belénk rejtett cél, a megváltás tűnik ködösnek.

3) Nézz előre, hogy tovább láthass.

4) Ne hagyd magad legyőzni az által, amit még nem győztél le magadban.

5) Csak az örökkévalóságra érdemes berendezkedni.

6) Örvendj az élet minden mozzanatának, hogy az élet boldog lehessen általad.

7) Ha te nem bírsz valamit elviselni, biztos, hogy az sem viselhet el téged. Akor miért nem harcolsz meg vele?

8) Tanulj, hogy jobban tanulhass, és többet higgyél.

9) Amennyivel többet hiszel, annyival megkönnyíted a szabadságot hozók dolgát.

lO) A lét előre halad és nem saját maga után. Te miért tévelyegsz?

11) Itt minden Te vagy, nem csak az, amit folyton akarsz.

12) Amit Te nem értesz, az megéret téged.

13) Tévedned kell, ahhoz hogy kitisztuljon a látásod. Hát tévedj azért, hogy megtanulhass tévedni is végre.

14) Csak azokat a könyveket keresd, amely könyvek megkeresnek téged.

15) Csak azokat az embereket keresd, akik keresnek téged.

16) Mindig vigyázz, hogy folyton az öröm előtt örvendj.

17) Nem megszabadulnod kell, hanem felszabadulnod.

18) Tévedned kell, hogy tanulhass, és előre léphess. De a többszörösen és a tudatosan megismételt tévedésed romba dönti tudatodat. Ezért van a bűn és ezért létezik a vétek.

l9) Lassabban, amikor repülsz, és gyorsabban, amikor állsz.

20) Akármennyit vádaskodsz, és vagdalkozol, végül csak meglátod, hogy itt egyedül csak te vagy a saját magad ellensége.

21) Megtanultunk írni, de nem tudjuk, hogy mit teszünk az írás által. Így ne is firtassuk, hogy mi lehet a gondolatainknak következménye.

22) A kezdet szórakoztat, a folytatás maturizál.

23) A csodák nem helyettesíthetik a csodálatos tetteket.

24) Magadat kell felépítened Isten-tudatodig nem az életművek Bábeltornyát.

Ne hagyd, hogy az életművek elkápráztassanak és élősdiskedjenek benned.

25) Hiába állítanál bármit is, úgysem bocsáthatsz meg azoknak, akik nem látták be és nem értették meg a saját tévedésük valós jelentését.

26) Mindig azokkal haladj, akik utolérnek.

27) Sok tévedést kell önmagadban megértened, ahhoz, hogy a láthatatlan igazsággal végre szembenézhess.

28) Az is te vagy, amiről még nem tudod, hogy te vagy.

29) Életedben semmi nem véletlen, miután túlhaladsz a véletlenen.

30) Álmodj sokkal többet annál, mint amit az ébredésed nyújthat neked.

31) Vállald a lehetségest a többiekkel és a lehetetlent önmagaddal szemben.

32) Kutasd ki, fedezd fel és alkosd meg!  Merj és ismerj!

33) Nem lehetsz soha egyedül azoktól, akik lemondtak az egyedüllétről.

34) A nagy megvalósítások a szerénység dicsőségén alapszanak.

35) A siker az utcáé, a dicsőség szíved legtitkosabb kamráé.

36) A világegyetem a bennünk kinyílt tanítás.

37) Addig imádkozz, amíg mindent megtanulsz az imáról.

38) A szabadságnak az alapköve a személyes felelősségtudat.

39) Én-tudatod az Isten szemefénye, amivel Isten átvilágítja önmagát.

4O) Szereteted a belső világosság ősforrása, ami jobban kell, hogy tápláljon, mint a kozmosz napjainak összessége.

41) Aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.

42) A szabadságnak az alapköve a személyes felelősségtudat.

41) Addig imádkozz, amíg képessé válsz elfogadni saját imádat.

 

           METAFIZIKAI AFORIZMÁK V.

 

 

1) Válaszd azt az igazságot, ami ellentmond a kellemes tévképzeteknek

2) Aki a gyermekáldástól elzárkózik, az elzárkózik a testvéri szeretet elől is. És aki a testvéri zeretet elől elzárkózik az az Isteni áldás elől zárkózik el.

3) Az anyagi javak és eszközök csak abban az esetben hoznak boldogságot ha egyetemes megváltás-tudatba ágyazott, éber képzelettel párosul a birtoklásuk.

4) Akik a kulcsot megtalálják, nem lehetnek zárkózottak.

5) Csak úgy haladunk tovább, ha megértjük az emlékét a lehetetlen emlékeinknek.

6) A Hit a Fénybe fürdő Szeretetnek és a Szeretetbe hatolt Fénynek az állandóan újjászületendő hármas egysége.

7) Minél többet világít a szereteted, annál tovább érsz.

8) A halandók elveszítik mindazt, amit sosem nyernek meg.

9) Vagy a Minden, vagy a maradék.

10) Boldog lehetsz ember: mindig az vár, amit korábban elkerültél.

11) Csak arról mondj le, ami nem tanított meg arra, hogy tényleg lemondj.

12) Mindennap fel kell vállalnod a belső és a külső korrupcióval a harcot ahhoz, hogy soha ne kényszerülj háborúzni.

13) A harmónia megelőz valamit és következik valami után.

14) Aki megsértődik, annak nincs felelősségtudata.

15) Minél inkább védekezel, annál inkább támadsz.

16) A színház az a kocsma, ahol azt játsszodjuk, hogy templomban vagyunk és a templom az a színház, ahol azt hiszük, hogy égi kocsmában vagyunk.

17) Aki hazudik, az mindig fél, hogy leleplezik, és aki fél, az a gondolataiban és képzeletben menthetetlenül támad. Aki leplezetten támad, az Istent támadja, aki nyíltan, az vagy az igazságot, vagy az igazságtalanságot: nem az ellenség dönti el, hogy megsebesül-e.

18) Aki fél az hazudik, és aki hazudik, az fél. Inkább leplezd le magad a megmaradt erőddel, mintsem, hogy rettegésben és betegségben töltsd az életed.

19) Azok jutnak háborúba, akik félelmükben jóságot színlelnek. És azok betegeskednek hosszasan, akik összetévesztik gyávaságukat a szeretettel.

20) Ne gyűlöld, és ne nézd le az ellenfeled, hanem harcolj vele szeretettel és a tied lesz a mennyek országa.

21) Nem meríthet ki az, ami nincs kimerítve.

22) A reakció-készség az eggyütműködési és a kiegyenlítődési képesség kialakulásának a feltétele. Az egészségnek, a bodogságnak és a megváltásnak tehát. Ne légy közömbös és ne félj hát a társad, vagy az ellenséged reakciójától, hanem válaszolj azonnal és bátran, ha már lekéstél a kezdeményezésről. A bőlcsesség csak azután jön.

Tovább...
 
Betegségek és balesetek igazi okai PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd karma-asztrológus:

       Az egészség elérése a betegségek valós okának az asztrológiai sorsfeltárásssal

 

     Az egyik horoszkóprendelőm, aki mostanig egy jósolgató asztrológustól tanult és ezért nagy nehézségekbe ütközött a karma-feltárása megértésében, áthidaló megoldásként arra kért, hogy amennyiben létezik egy a konstellációk és a bolygók által megtestesített spirituális erőterekkel és erőkkel kapcsolatban álló betegségekről szóló, részletesebb tanulmányom, egy olyan tehát, amely a bolygók által megtestesített spirituális őserőkre és a konstellációk által megtestesített spirituális erőterekre jellemző mentalitások és személyi tulajdonságok szerint értelmezi a különböző betegségek kialakulásának az ok - okozati összefüggéseit, azt küldjem el. Nos, részben ilyen féle tanulmány volt a jelenleginek a régi változata is, de az nem adott kellő magyarázatot és nem tért ki részletesen minden konstellációnak a szüllötteire jellemző betegséghajlamokra, valamint az ártatlan kisbabák és a gyermekek betegségeinek a valós okaira. Hát újra írtam:    

     Sajnálatos, hogy a kvantumfizika immár „klasszikusnak” számító eredményeit nem képes tovább gondolni sem a pszichológia, sem a biológia. Ezért, az anyagi világ korlátain túl látni képes biológiai öröklődéstan például teljes tévedésben van a betegségek és a testi elváltozások öröklődésének a magyarázatát illetően! Még az úgynevezett veleszületett betegségek és testi elváltozások (málformációk) sem a természeti öröklődés alapkódjainak (a géneknek, DNS-kódoknak) a véletlenül (Tehát úgymond vak-szeszélyesen) meghibásodó és ezért téves és hibás rendszer-szerveződésének a következtében jönnek létre! Az igazi okot sokkal mélyebb és személyesebb helyeken kell keresni, mint a gén-kódok és a DNS-minták szeszélyes dominó-játékában! Éspedig azon a helyen, amit a vallás ősbűnnek nevez: az ember és az emberiség ős-karmájában, egészen pontosan: az abszolút létben történő, primordiális (ontológiai - kauzális) zavarodottság következtében jönnek létre azok a hibás spirituális struktúrák, amelyek analogikus (nem közvetlen, nem lineáris) kapcsolatban állnak az anyai ági női ősöknek a fizikailag és pszichikailag ugyan nem észlelhető, de igen is rögeszmék formájában létező, szellemi zavarával, tévképzeteivel.

   

Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>

Eredmények 11 - 20 / 22