shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Asztrológiai - metafizikai tanulmányok
Az élettársi viszonyok életköre PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd:

                    A HETES  FÖLDHÁZ

 

    A hetes horoszkópház, mint az Aszcendenssel és az I. házzal szemben fekvő életterület meghatározó zónája, természetesen a személyiségtudat kifejlődését és kiérlelődését feltételező élettársi viszonyoknak, vagyis a szerelmi partnerek harmoniára törekvésének és komplementaritásnak az életköre, vagyis az azonossági érzések és a különbözőségekből adódó nagy személyi ellentétek, az ellenérzések keigeylnítődési lehetőségét és feltételét megtestesítő életterületet jeleníti meg. Elsősorban tehát a más nemű személyekkel folytatott élettársi és lelki társi viszonyrendeszereket, illetve e viszonyrendszereken belül gyakorólt személyes („sajátos” és többnyire zavaros, vagy negatív) viszonyulási módokat, rejtett, vagy nyílt ambíciókat, félelmeket és öntudatlan szorongásokat, téveszméket és ezek feloldási lehetőségét (e téveszméktől valaó megszabadulást) biztosító gyakorlati életfeladatok felvállalási szükségét. Ezért, mivel a komoly élettársaink – férjeink és feleségeink – a sorsunknak egy egy igen fontos (tulajdonképpen: a legfontosabb!) szereplői, ez maga a Sors háza is: a Descendens Háza. A természeti egységesülésnek, vagyis az egyetemes egységbe, a nemi kiegyenlítődésen és kiegészülésen keresztül történő becsatolódási lehetőségének, tehát a spirituális integrációnak a természeti - fizikai dimenzió összetett lehetőségeivel és eszközeivel történő megvalósításának a háza, tehát: a szexuális – érzelmi kapcsolatoknak a spirituális szintre való elemlséere és folytonossá tételére történő erőfeszítésének és ez által az élettársak egységesülési, kiegyenlítődési és harmonizálódási törekvéseik közepette történő, kölcsönös egymás – segítésének, egymás – támogatásának, tükrözésének és intim figyelmeztetésének az életterülete.

    Mivel az utóbbit majdnem senki nem érti, illetve, ha érti is, a Lilith hatására ezt a tényt elfelejti, ebből a társadalmi szinten vállalt szerelmi - szexuális párkapcsolatoknak az életterületéből, köznapibb kifejezéssel: a házastársi és élettársi viszonyoknak a spiritualizálódási és boldogulási (Egymás boldogsági törekváseinek az elősegítési) életterületéből a rejtett, vagy a nyílt ellenségek és az ellenségeskedések, a haragvások és a gyülölködések, valamint a pereskedések háza lett. Azt is számításba kell vennünk viszont, hogy egyes esetekben, amikor az élettársak – házastársak különböző kulturális és szociális területekről érkeznek, akkor társadalom, a közösség gazdasági-kulturális értékszférái és érdekszférái szintjén történő, elsődleges kiegészülési, egyensúlyba kerülési, harmonizálódási és  kiegyenlítődési törekvéseknknek az életkörévé válik. A spontán személyi kiegészülési vágy és törekvés, amennyiben metafizikailag tudatos, tényleges egyesüléssé is válhat, ahogy azt az ember a házasság "szentségétől" elvárja általában. Ugyanis a karmikus előfeltételek adottak, hiszen az asztrogramm szintjén is láthatóan, olyan komplementáris életprogrammal rendelkező személyek kötnek házasságot (ha nem érdekházasságról, vagy más természetellenes kapcsolatról van szó), vagy kezdnek élettársi viszonyba, akiknél olyan keigyenlítődési provokációk figyelhetők meg a sorsképletében, mint például, hogy az egyik horoszkópjának a hetes házában (Vagy az I., vagy az VIII. házában) jelentkezik a másik Napjegye, Sárkányfarka, vagy Lilithje.

    Ez az utóbbi fél (szülött), az ő születési adottságaival, képességeivel, ösztönösségével, un. nyers, vagy karmikus természetével: közvetlen megnyilvánulásaival, kiegészítője lesz az első fél szellemibb, érettebb, elvontabb személyi meghatározóinak, vagyis az előbbi szülött Aszcendense és az I. háza szemben fog állni az ő születési napjegyével. (Például egy Skorpió Aszcendenssel rendelkező nő fizikai külseje és szellemi kisugárzása mindig vonzani, provokálni fogja a Bikában született, vagy a Bikában álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal, vagy Ascendenssel rendelkező férfiaknak az érzéki ösztön- és fantáziavilágát, nem csak szexuálisan, hanem elemi lelki, sőt: szellemi kiegyenlítődési végyak szintjén is, és természetesen a birtoklási vágy (ösztön) szintjén is, és amennyiben sikerül egy komolyabb párkapcsolatot alakítaniuk, az ilyen semmiképp sem maradhat majd meg a múló kaland színvonalán.

   Amennyiben egy ilyen találkozás nem csak a második fél részére karmikus jellegű (nem csak neki van jelentősebb karmikus tapasztalni - azaz tanulnivalója), az első fél napjegye megjelenik  a másodiknak a IV -es (otthon és család), vagy az V. házában ( a társadalomi, közösségi felelősségekkel, gazdasági vonatkozású kérdésekkel be nem terhelt intim párkapcsolatok házában), vagy a legjobb esetben az I. házában, a személyiségalakítást szolgáló konfliktusok házában.

   A karmikus – spirituális feltételek (Az egászséges kihívások), tehát a szellemi-lelki lehetőségek adottak általában egy nem csak testi, hanem minden vonatkozásban teljes kiegészüléshez és egyesüléshez, különben a két ellentétes nemű ember nem vonzaná a házasság kötésig, vagy az élettársi viszony felvállalásáig egymást.

   Kérdés, hogy asztrológiai és metafizikai  tájékozatlanságukban (tudatlanságukban) mit kezdenek egymással és hová degradálják viszonyukat a mindennapi élet próbatételekkel teli nehézségei, valamint a szülői, rokoni, baráti, munkatársi, stb. befolyások és nem utolsósorban gazdasági viszonyok egymásnak és az egészséges házastársi viszonyok kialakításának is sokszor ellentmondó vonzás- és taszítás rendszerei, érték -és érdekszférái között? És kérdés, hogy mennyire eltökéltek, vagyis hogy mennyire tudatosak és határozottak ebben a kiegészítődésre és egységesülésre való törekvésükben és mennyiben hagyják hogy ezek a párkapcsolat-alakítási rendeltetés beteljesítést inkább akadályozó, de legalább is zavaró, külső tényezők, vagyis éppenséggel a szülök (vagy egyes esetben a rosszúl nevelt, tehát a mindig kiszolgált és elkényeztetett és tiszteletlen gyerekek), a rokonok a barátok és az ismerősök beleszólhassanak kettőjük viszonyába és megzavarhassák, elhomályosíthassák egyik spirituális képét a másik előtt? Ugyanis több esetben valamelyik szülő az Aszcendensével, vagy a napjegyével megjelenik egyikük VII. házában és önkéntelenül (a folyamat nem tudatos, de jó ha tudatosítjuk és így dekonspiráljuk) férjkén vagy feleségként akar továbbra is szerepelni gyermeke életében még akkor is, ha azonos nemű azzal. Ezekről a "családi háromszögekről" tudni kell, hogy nem működnek – mert nincs is amiért, és ahogyan működjenek, hiszen az ember azzal kell kiegyenlítődjön, akivel szeretkezik és akivel gyermekeket nemz és gondoz és nevel és nem azzal, akivel együtt nőtt fel, vagy aki őt fel nevelte!) és többnyire válással és a szétbomlott és szét zülött családi állapotok miatt, kölcsönos gyűlölködéssel - és természetesen, mindenki számára – És legfőképpen a minden áron jót akaró harmadik személy (Az anya, vagy az apa, vagy a testvér – barát, vagy barátnő ) számára, megoldatlan Karmával végződnek.

   De még fontosabb kérdés az, hogy mennyire a szabadság szellemében történik az egyesülés és mennyire korlátozzák egymást a személyiségük kiteljesedésében, kibontakozásában?

   Ha egyik a másik személyiségén külső szempontok és tényezők szerint akar változtatni, vagyis a másiknak a sorsképletéből kiolvasható személyes fejlődési sorsprogramtól és az egyetemes törvények szellemiségétől idegen, un. világi (gazdasági, kulturális, vallásos, stb.) külső és önkényes szepmontos szerint befolyásolva, próbálják az öncélú világi változásban "segíteni" egyik a mást, akkor az egyesülésből menthetetlenül kudarc és ellenségeskedés lesz előbb-utóbb. Esetleg egyeduralom, zsarnoki, vagy rafináltan bújtatott önkényeskedés érvényesül majd az egyik fél részéről, az "elnyomva megsegített" fél személyiségének az elszikkadásával (spirituális fejlődési programja megvalósulatlanságával), aminek morális vagy gazdasági (vagy gávasági!) megfontolások miatti kitartás (áldatlan kapcsolatban való beragadás) esetén- a betegségtünetek elszaporodása lesz a legbiztosabb jele. Amilyen probléma ebben az esetben a leg gyakrabban fel merül, nem is párkapcsolati vonatkozású, vagyis: nem arról van szó, hogy a házastársak, illetve élettársak egyikének, vagy másikának, vagy mindkettejüknek a személyi horoszkópjából kiolvasható párkapcsolatra vonatkozó „alkalmatlansági” problémái lennének, hanem a leg gyakrabban valamelyiknek, vagy mindkettőnek akut (karmikus!) személyiségi problémái vannak, amit a személyi horoszkópokban a Lilithnek, Sárkányfaroknak, vagy a többnyire, vagy esetleg teljesen negatíven fényszögelt Napnak a valamelyik tűz jegyben való jelenléte jelez. Ilyenkor tehát, az illető házas- vagy élettárs, a személyi identitástudata kifejlődését szolgáló, külviggal való karmikyus harcait és konfliktus-vállalási életfeladatait, nem a külvilággal (més személyekkel: főnökökkel, igazgatóókkal, munkaadókkal, munkavállalókkal, más mukatarsakkal, felelőtlen és figyelmetlen hivatalnokokkal, anyával – apával, anyóssal – apőssal, más Lilith és Sárkányfarok által vezérelt személyekkel) vívja meg, mert azoktól félbve, messze elkerüli, hanem ehelyett a férjével, vagy felesáégével vitatkozik és veszekedik, és ami még ennél is rosszabb: neheztel rá hangtalan és rejtett gyülöletben és hízelgős látszat-békében és gyülöli azt gondolatban, ahelyett, hogy éppen azzal élve becsületes és nem kényszer-békében és azon belül szerelemben egyesülten, támogatnák egyik a mást, segítenék egyik a mást a karmikus harcaik felvállalásában, inkább egymsát „eszik meg” és teszik tönkre, majd elvállnak gyülöletben és egyik a másra mutogatván, hérítják mimndig a másikra a személyes felelősségeiket.  

    Többek között, így lesz tehát a házasság és a más, hosszú távú szerelmi - partneri formák házából a nyílt ellenségek, az összeütközések és a peres ügyek háza. Azért "többek között", mert, amiért alig akad ember a földön, aki a hézastársi viszony metafiaikáját értené és emiatt rengeteg az összetévesztés és rengeteg párkapcsolat-idegen elemet visznek be az emberek a hézasságba, és a sajáját karmikus nyomorúságukat és tehetetlenségüket az élettársukon kérik számon folytonosan. Azt is mondhatnánk, hogy nem azzal a személlyel kell hízelegve és mosolyogva háborúzni gondolatban és képzeletben, akivel szeretkezni akarunk és akivel emiatt a leg magasabb szinten kellene kiegyenlítődni. És azt is mondhatnánk, hogy nem feltétlenül szükséges megházasodnunk valakivel azért, hogy legyen akivel veszekedni a boldogságunkért és akire hárítsuk a karmikus szerencsétlenségeinket, tehát nem azért, hogy idővel annak, a  kezdeti, (sokszor számunkra is meghökkentően és persze: szívlágyítóan) heves vonzódásaink és romantikus fogadkozásaink ellenére, a leg ambíciósabb és kiengesztelhetetlenebb ellenségekké váljunk! Kis humorral megjegyezhetnénk - és humor nélkül a metafizikában éppúgy mint ahogy a mindennapi életben, semmire sem megyünk-, hogy sok ember végül is azért lett az ellenségünk mert nem kötöttünk vele igazi házasságot, vagy legalábbis nem léptünk tényleges élettársi viszonyba vele.

     Mert az a szülött, aki annyira felébredt már, hogy a személyi horoszkópja segítségével a karmáját meg- és felismerve, azt be is ismeri és az így megismert negatív tulajdonságait éppen a feloldás és meghaladás érdekében, magára is veszi, és legalább az Ascendense, tehát finomabb, spirituálisabb önvalója felé kezd lépéseket tenni, sőt: esetleg még fejlődni is, és a felszínre hozza e spirituálisabb énjének érett igazságát, már nem fog megragadni a Lilithjének és a Sárkányfarkának, vagy a negatív napjegyének, az alaphelyzetében, hanem képessé válik a felszínen mindig rejtett, de nagyon is létező karmikus nyomorúságait meghaladni és így a kiegyenlítúdési képességeit megszerezni, valamint az Aszcendense szellemiségéhez fel emelkedni, pontosan saját személyisége gazdagodásának, pozitív változásának köszönhetően. És ez egyben a feltétele minden olyan komoly szerelmi kapcsolat és élettársi viszony sikerének, amely a VII. ház vagyis a mi Énünk kiegészítődési -komplementálási lehetőségének égisze alatt jön létre az életünk folyamán. Ha ezt tudjuk, képesek lehetünk arra, hogy mindent megtegyünk a házasság, a társas élet, az intim és besőséges bizalmi kapcsolat, stb., vagyis az élet minden szintjén létrejövő kiegészülési lehetőségeink megvalósulása és kiteljesedése érdekében. Egyetlen egy dolog kivételével: nem és nem fejlődhetünk azok helyett, akikkel e kapcsolataink létrejöttek és idővel elmélyültek!  - És ezt nagyin meg kell jegyezni.

    Nem valósíthatjuk meg és nem élhetjük meg a másik fél spirituális fejlődési programját, hanem csak és csakis a miénket. Ezért épp annyira tragikus (mert evolúció-ellenes) minden olyan kísérlet, amely a másik fél külső, az ő karmikus meghatározódásainak a figyelembe vételét, mind az ő spirituális fejlődési programját figyelmen kivül hagyva, annak a személy-idegen pszichológiai befolyásolását veszi célba, mint amennyire nevetséges és tragikus minden olyan kapcsolat fenn(meg)tartásának az erőltetése, vagy felvállalása, amelyben a másik fél nem hajlandó megtenni saját karmájától való hathatós és minél nagyobb mértákű megszabadulása és a szellemi énjének az idegen elemekktől való megtisztítása és felszabadulása irányában a szükséges lépéseket. Mert, felmerül egy olyan kérdés is, hogy miért és mitől párkapcsolat egy "páros" kapcsolat? A gazdasági, vagy a politikai érdekektől? Az esztétikájától? Ösztönös szexuális vonzalmi alapjaitól?  Pusztán a lelki (asztrális...) vonzalomtól?  Vagy, a mély- karmikus befolyásoltságot (Liith és Sárkányfarok) és a negatív természeti meghatározódásokat (napjegy, bolygük egymással alkotott negatív fényszögei) figyelembe vevő, és így a párkapcsolatot teljesen világos és tiszta alapokra helyező, eltőkélt harmonikus és kreatív szellemi együttműködési jellegétől (- Vigyázat! A szellemi nem azt jelenti, hogy test nélküli. Sőt: test nélkül lehetetlen a szellemi fejlődés!), kitartó és hűságes (csalás mentes!) folyamatosságától?

   - Metafizikailag, tehát a valóság logikája szerint, csak és csakis az utóbbitól!

 
Az asztrológiai horoszkópházak jelentése PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd, karma- és családasztrológus:  

 

 AZ ASZTROLÓGIAI FŐLDHÁZAK METAFIZIKAI  

                   JELENTESTARTALMA

 

 

    A a horoszkópok helyes értelmezésében, vagyis a spirituális fejlődési életfeladatainkat és az önmegváltási sorsprogramjainkat tartalmazó sorsképletek (asztrogramok) helyes értelmezésében, kiemelten fontos szerepet játszanak a tizenkét konstelláció (napjegy) által megtestesített, kauzális (morfogenetikus) erőtereknek (teremtési erőfészkeknek) megfelelő gyakorlati életterületeket (sajátos emberi tevéekenységi területeket) megtestesítő, vagyis a karma-feloldási és meghaladási képességghez szükséges új személyi tulajdonságok megszerzését biztosító (vagyis az egészséget és az egyéni - családi boldogság elérését is biztosító), jellegzetes gyakorlati életköröket grafikailag megjelenítő asztrológiai földházak.

 

    Az Ég közepe és az Ascendens pozíciója által meghatározott, illetve a születési időpontnak és a születési földrajzi hely függvényében kiszámított, a kőr alakú sorsképlet 12 darab mezőjében egyelnlően eloszló konstellációk különböző fokain elhelyeződő tizenkét asztrológiai földház jelentéséről, különféle asztrológiai kézikönyvekben különféle értelmezéseket olvashatunk. Annak a magyarázatáról, hogy ezek a földházak miért pontosan azokat az életterületeket jelenítik meg egy horoszkópon belül, amelyeket a klasszikus asztrológia eleve adottként használ és leír, az obskúrus misztifikációktól, a még misztikusabb materialista okoskodásokig (föld-sugárzások zónánkénti hatása, stb.), mindent el lehet olvasni ezekben az asztrológiai kézikönyvekben csak éppen a lényeget nem.    

 

Tovább...
 
A Víz jegyek karmája PDF Nyomtatás E-mail

A Víz karma metafizikai értelme, élő példákkal illusztrált megnyilvánulási formái és feloldási lehetőségei.

 

     Kis gyermek korom óta, magnetikus erővel vonz magához a víz, már csak a fürdőszobában a mosdókagyló alatt található, néha valamiért éppen vízzel telt nagy fazekunkban emígy számomra létrejövő magnetikus képnek a is látványa is képes ellenállhatatlanul és elengedhetetlenül magához vonzani, magára vonni a tekintetemet. De persze, azt is nehezen állom meg - és vagy nagyon hidegnek, vagy veszélyes sodrásúnak - hullámzónak, vagy éppen piszkosnak – szennyezettnek kell lennie egy szabad térben található pataknak,  folyónak, tónak vagy tengernek, hogy megálljam azt, hogy amennyiben valamiért a partjára kerülök, ne fürödjek meg benne. Két alkalommal is megtörtént már, hogy egy vízpart melletti, ismeretlen helyre megérkezvén esete, nem álltam meg, hogy meg ne fürödjek a vízben és másnap kiderült, hogy iparilag szennyezett vízben fürödtem. (Egyszer valahol egy Brailai (Vagy Galaci?) tóban egyszer meg a Sepsiszentgyörgyi Rétyi tóban, amelyről másnap derült ki, hogy valamilyen baleset folytán, előzőleg töméntelen mennyiségű kőolaj ömlött bele. Egy alkalommal sem lett semmi bajom, azon kívül, hogy másnapra náthás lettem, mert az olajas hajam nem tudott a sátor légkörében megszáradni.   

      A Rák nappal és Halak Sárkányfarokkal, valamint Skorpió Ascendenssel született Medárda lányunk viszont, ezen jóval túl tett kiskorában és jó párszor kétségbe is ejtett, mert képes volt télvíz idején megfürödni a házereszek csatornáiból lefolyó hólevek által képzett pocsolyákban. Ma már nem tesz ilyeneket, de a víz és főként a természetben levő, un. élő vízben való fürdés szeretetét mind átvették tőlem. A volt feleségemet a második élő gyermekünkkel való várandósága idején sikerült a vízzel megbarátkoztatni annyira, hogy a mély vízben való úszásra is képessé vált, sőt: a végén már a strand-medencék kórlátaihoz szokott személyek számára számottevő távolságokat is képes volt megtenni úszva a Zetelaki tónál, majd a távolsági úszás élvezetére is sikerült rávezetnem az ével folyamán. Az utolsó együtt töltött nyári sátortáborozásunk alkalmával, már az éjszakai fürdőzés művészetét is gyakorolta.

     Nem csak jó érzés a víz elemmel barátságban és harmóniában lenni, hanem hasznos is a földi víz elemnek a mennyei eredőjének, az alkímiai őselemnek a spirituális funkciójával és tulajdonságaival „tisztába kerülni”.

  
    Tudjuk, hogy a négy alkímiai őselem között létezik egy olyan lényegi különbözőség és ugyanakkor alapjellegi kötöttség, hogy a négy elem, párosával a Jin és a Jang ősprincípiumokhoz tartozik. (Levegő és Tűz a Jang – Maszkulin princípiumhoz, Víz és föld a Jin – Feminin princípiumhoz.) De senki, egyetlen asztrológus, alkimista, vagy metafizikus sem mutatott rá eddig arra a különbözőségben való hasonlóságukra, hogy a Jin és Jang csoportosuláson belül, létezik egy - egy információhordozó - „adatközlő”, vagyis kapcsolatfelvevő, kapcsolattartó - egységesülő és egységmegőrző elem, és ezek a Levegő (Jang)  és a Víz (Jin) elemek. És ugyanúgy:  van közöttük egy – egy a Jin és a Jang ősprincípiumok lényegét megadó, azok lényegét kiemelten (karakteresen) hordozó és megőrző, lényegre törő és lényeg-megtartó, lényegfenntartó különbözőséget megadó elem is.  Ezek a Tűz (Jang) és a Föld elemek). - Ez a „különböző hasonlóság és hasonló különbözőség egyiküknél sem jelentkezik akkora fontossággal, mint a Víz elemnél. A Víz ugyanis egyszerre egyértelműen anyagi elem a különböző megjelenési formáiban és, és ugyanakkor megfoghatatlanul éteri, misztikus, mágikus a hatásaiban.
    

Tovább...
 
A Karma jellege és következményei a konstellációk szerint PDF Nyomtatás E-mail
Kozma Szilárd:
  
    Az állatöv jegyeinek, mint karma - hordozó spirituális erőtereknek az értelmezése.

A konstellációk szerinti diszharmonikus magatartások következtében fellépő sérülések, balesetek, és öröklött, vagy szerzett krónikus betegségek.
 
    Amint a különböző asztrológiai - metafizikai tanulmányaimban részletesen is kitértem erre (Az Asztrológia, mint szellemtudomány és a Szkeptikusok és asztromókusok), az asztrológiai napjegyek értelmezésével, illetve a napjegyek által megtestesített spirituális erőterekkel kapcsolatos karmák (Lásd: Rák-karma, Skorpió-karma, stb.) értelmezésében, és általában az asztrológiai karakterológiában, két lényegi probléma vetül fel. Pontosabban: két lényegi hibát követnek el mind a jóslásos asztrológia követői és gyakorlói (asztromókusok), mind az asztrológiának az un. spirituális tradíciók szerinti értelmezői (misztikus tudósok). Az egyik az, hogy a 12 asztrológiai konstellációt, nem(!) mint az egyetemes létezésnek a második dimenziójában (a spirituális dimenzióban, az un. platóni ideák világában) létező jellegzetes teremtési - teremtői (morfogenetikus) erőterek fizikai és pszichikai (asztrális) megjelenési formáit értelmezik. A második az, hogy figyelmen kívül hagyják a következő tényeket:

1) Az Ascendens (annak a pozitív tulajdonságai) a felnőtt tudatos és felelős emberi személyiség jegye, amely csak mint lehetőség, mint potencialitás van meg bennünk és mindössze akkor érződnek a megfelelő konstellációnak a karakterjegyei, a az illető személy horoszkópjában található még bolygó az Ascendens konstellációjában (főként ha ez a bolygó, illetve ezek a bolygók az I. horoszkópházban tartózkodnak!). Az Ascendens tulajdonságai, tehát, könnyebben bár, de mégis csak megszerzendő tulajdonságok, mindössze bennünk létező potencialitások, amelyek nem jellemezhetik egyértelműen a személyi karakterünket, csak és csakis az után, hogy tudatosítottuk azokat és tudatos erőfeszítéseket tettünk az Ascendens által jelölt konstelláció pozitív tulajdonságainak a megszerzésére, felvételére. (Ascension, ascendre = felemelkedés, felemelkedni)

2) Nem csak hogy az Ascendens szerinti típusokat téves keresni (és felfedezni!) a fentiek szerint, de nagyon sok esetben (az esetek 35 - 40 százalékában) a születési napjegyekhez rendelt jellegzetes vonásokat (tipikus determinációkat) és jellegzetes sorsproblémákat sem találhatóak meg egy - egy személy (szülött) esetében, annál az egyszerű oknál fogva, hogy a gyengén fényszögelt Nap által jelzet napjegy szerinti halvány, vagy mosott, nyers természeti vonások (individuális karakterjegyek), nem nyilvánulnak meg olyan egyértelműen és határozottan, mint az anyai ágon öröklött, negatív családi karmát jelző Lilith, vagy a Sárkányfarok konstellációja által jelzett vonások és tulajdonságok, különösen akkor, ha ezek a Karmikus horoszkóp-pontok erősen fényszögeltek, vagy két - három, az illető konstellációban álló bolygó által jelzett tulajdonsággal még meg is van erősítve.

3) Nem az a lényeges egy személyi horoszkópértelmezésnél: egy asztrológiai sorselemzésnél, vagy az asztrológiai karakterológiai vizsgálatnál, hogy milyenek vagyunk (szerencsések-e, vagy szerencsétlenek, tehetségesek-e, vagy tehetségtelenek, jó emberek-e, vagy gonoszak, stb.) és, hogy ezek alapján milyen jövő vár ránk, hanem az, hogy a horoszkópból (asztrogrammból) kiolvasható, adott spirituális struktúránkkal (és személyi karmánkkal!) milyennek kellene lennünk, milyen életfeladatokat kellene felvállalnunk ahhoz, hogy egészségesek, kreatívak és boldogok lehessünk a jövőben, minden jó (kedvező), vagy rossz (kedvezőtlen) aktuális, vagy jövőbeni konstelláció ellenére.

     Ezek fényében tehát, az általam, és az Erdélyi Hamvas Béla Baráti Társaság tagjai által művelt kauzális asztrológia Napjegy-értelmezése teljesen eltér mind a klasszikus asztrológiai értelmezésektől, mind az un. humanisztikus asztrológia értelmezéseitől:

 

A KOS-ban álló Sárkányfarokkal, vagy Kos-Lilith-tel, valamint a diszharmonikusan fényszögelt Kos-nappal rendelkező személyek betegség- és balesethajlamai, betegségeinek kauzális okai

A Kos napjegyének spirituális morfogenetikus erőtere a minden feltétel- és akadálymentes, az előfeltételek nélküli teremtési-teremtői erőknek a megnyilvánulási szükségszerűségét és kényszerűségét tartalmazza. Ezért, a Kos a teremtési mozzanatok kauzális lételvét testesíti meg a földi létezés sajátosan összetett (biológiai, pszichológiai) körülményei között.


Tovább...
 
Lilith és Ősteremtés PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd: Lilith és Ősteremtés

avagy a tökéletesség-mánia és a másságra való őssóvárgás közös gyöke, valamint a szerelmi válságok, a szexuális perverziók és a család-felbomlások összefüggése

A jelen téma szempontjából kiemelten jelentős, Magia Sutra című metafizikai művében, Hamvas Béla világosan kifejti hogy, függetlenül attól, hogy egyénileg miképpen, milyen szellemi és spirituális öröklődés útján, hogy milyen gyermekkori és felnőttkori hatások által alakul ki, és, hogy mi befolyásolja a jelenben, az ember szellemi képzelete - Az egyéni életképzeletünk! - befolyásolja és irányítja a lelkünket, vagyis a gondolkozásunkat és az érzelmeinket. És ez, az idea-alapú szellemi befolyásolási - irányítási folyamat nem áll meg: Az úgynevezett pszichoszomatikus befolyásuk által, népiesen: idegalapon, a gondolataink és az érzelmeink modellálják (általában és egyelőre sajnos, inkább rongálják, károsítják) a testet, vagyis a biológiai szervezetünket. Sőt: a szellemi és a materiális kölcsönhatások szövődményében, az életkörülményeinket is a pozitív, vagy negatív, a világos és tiszta, vagy a zavaros: az alacsonyrendű és önellentmondó képzeletvilágunk alakítja és irányítja (Figyelem: a valóságtól elszakadt idealisztikus fantazmagóriáknak maximum káros hatása lehet, még akkor is, ha misztikus, vagy vallásos fantazmagóriákról van szó!), annak ellenére, hogy a természettudományos világlátás perspektívájában ez fordítva látszik.

Tovább...
 
Életünk oka és sorsunk rendeltetése PDF Nyomtatás E-mail

A sorsunk oka és életünk kulcsa (rendeltetése) azonos a teremtés ősokával és rendeltetésével.

 

                                                                                  „Hej, regő rejtem’”

 
A jelen téma szempontjából kiemelten jelentős, Magia Sutra című metafizikai művében, Hamvas Béla világosan kifejti hogy, függetlenül attól, hogy egyénileg miképpen, milyen szellemi és spirituális öröklődés útján, hogy milyen gyermekkori és felnőttkori hatások által alakul ki, és, hogy mi befolyásolja a jelenben, az ember szellemi képzelete - Az egyéni életképzeletünk! - befolyásolja és irányítja a lelkünket, vagyis a gondolkozásunkat és az érzelmeinket. És ez, az idea-alapú szellemi befolyásolási - irányítási folyamat nem áll meg: Az úgynevezett pszichoszomatikus befolyásuk által, népiesen: idegalapon, a gondolataink és az érzelmeink modellálják (általában és egyelőre sajnos, inkább rongálják, károsítják) a testet, vagyis a biológiai szervezetünket. Sőt: a szellemi és a materiális kölcsönhatások szövődményében, az életkörülményeinket is a pozitív, vagy negatív, a világos és tiszta, vagy a zavaros: az alacsonyrendű és önellentmondó képzeletvilágunk alakítja és irányítja (Figyelem: a valóságtól elszakadt idealisztikus fantazmagóriák fenntartásának káros sors-hatása van, még akkor is, ha misztikus, vagy vallásos fantazmagóriákról van szó!), annak ellenére, hogy a természettudományos világlátás perspektívájában ez fordítva látszik.

Rengeteg személyi horoszkóp-értelmezés és az egyre szélesedő baráti és ismerősi köreinkben elért pozitív eredményeink bizonyítják és visszaigazolják, hogy azok a genetikai térkép által kimutatható biológiai örökségek, amelyek NEM okoznak VÉGZETES (gyógyíthatatlan!) betegségeket és nem eredményeznek testi nyomorúságot, a spirituális képzelet által átváltoztathatóak (kijavíthatóak!) egészséges biológiai tulajdonságokká és képességekké. Jó példa erre a feleségem. Őt az édesanyja nagyon nehezen szülte meg, és kevés, majd semmi teje nem lévén, sem az első szülött lányát, sem a két később született fiát nem tudta szoptatni. Ráadásul a feleségem két testvére apró - plasztikai műtétek útján utólag helyrehozott - testi rendellenességekkel jöttek a világra. Ezzel szemben ő, akárcsak a barátnőink, orvos- és hivatalos egészségügy asszisztencia nélkül, könnyen szülte meg előbb a természetben, majd otthon az ép és egészséges gyermekeinket, és több mint egy évig (viccesen: az unalomig) szoptatta, annak köszönhetően, hogy amikor a horoszkópját értelmeztem, nem jósolgattam, hanem feltártam az anyasággal is kapcsolatos negatív karmikus meghatározódásait, amelyeket ő igyekezett feloldani, meghaladni.

   

Tovább...
 
Az Asztrológia: Szellemtudomány! PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd:

 

Az asztrológia mint szellemtudomány

 

„Isten létének a cáfolatánál csak egy nagyobb ostobaságot

 ismerek: Isten létének a bizonyítását.”

                    (Hamvas Béla: Scientia Sacra, A kereszténység)

 

       A legtöbb tévedés, ami az asztrológia tudományosságának, illetve (az analogikus gondolkozást kerülő szkeptikusok szerint: a nem-tudományosságának) a kérdése kapcsán felmerül, és amit rendszerint azok követnek el, akik az asztrológia nem-tudományos mivoltát, vagyis az áltudomány jellegét akarják minden áron bebizonyítani, az, hogy az asztrológiát nem mint szellemtudományt kezelik (és vizsgálják – sőt, amint kiderült, vizsgáztatják!), hanem mint természet-tudományt. Ennek, az elemi tévképzetből eredő, téves alapállásnak megfelelően, a természet-tudományokkal szemben elvárt és alkalmazott kritériumok szerint értelmezik és értékelik. Ilyen komoly, „tudományos” alapú vizsgálatoknak az eredményeit és saját elmarasztaló következtetéseit közölte 2004 nyarán Szilágyi András Magyarországi "szkeptikus" is a kolozsvári Transindex portálon. Ennek a "tudományos vizsgálatnak" már az első fölényeskedő mondata elárulja a szerző és eszmetársai egyoldalú szándékát és az általa valóságnak nevezett, de valójában a felszíni jelenségek szintjén megrekedő kutatói alapállásnak a minőségét: „Az asztrológiában való hit rohamos terjedésének ismert szociálpszichológiai okai vannak.” Ezek után nem kell csodálkozni, ha a tárgykör ilyenszerű megközelítését észlelve, egyes asztrológusok idegesek lesznek és - ahogy azt Sz. A. panaszolja - személyeskedésekbe bocsátkoznak. Mivel a Szilágyi féle "leleplezésnek a „tudományos” csúsztatása és ködösítése, illetve a zavarosban való halászat szándéka már a beköszöntő mondatban kezdődik, nincs amiért csodálkozni azon, ha azok az asztrológusok is háborognak, akik nincsenek tisztában az alaphelyzettel, és természettudománynak képzelik az asztrológiát.


Tovább...
 
Komolyan a Szerelemről és a szexualitásról II. PDF Nyomtatás E-mail

 Szerelem és szexualitás 2   

 

 

Kiegészítés a fogamzás témaköréhez, illetve a mostanában inkább a foganási képtelenség meghaladási lehetőségeinek a kérdéséhez.

 

     Amikor, kezdő asztrológusként, a Szerelem- és a Szexualitásról szóló tanulmánynak az írásába bele fogtam, valamint amikor azt követően néhányszor át írtam, még az akkoriban észlelt tartós és harmonikus szerelmi párkapcsolatok realizálhatatlanságának  – a kérdésére kerestem a választ, illetve a nehézségek meghaladási lehetőségének a feltételeit akartam vázolni. Az utóbbi évek által felvetett párkapcsolati összhang-realizálási kérdések szintjén viszont, egyre gyakrabban vetül fel két, szorosan ide tartozó sajátságos kérdés, aminek a közzé tétele és megoldási lehetőségeinek a felvázolása nélkül én is csak az általam kárhoztatott, tudományosan steril, vagy a misztikusan okoskodók és az okosan misztikuskodó szélhámosok színvonalán maradnék.

Tovább...
 
Érvényesek-e a sorsképletek? PDF Nyomtatás E-mail

Kell-e módosítani a sorsképletek számítását a precessziós eltolódás miatt?

 

„Isten létének a cáfolatánál csak egy nagyobb ostobaságot

 ismerek: Isten létének a bizonyítását.”

                    (Hamvas Béla: Scientia Sacra, A kereszténység)

 

 

       Egy régi (És az utólag több rendben gyakorlati – egészségi, párkapcsolati és sorsrendezési! - hasznot hozó tanácsaimért hálás) horoszkóprendelőm arra kért, hogy fejtsem ki, lehetőleg minél racionálisabban azt, hogy mi is az igazság azzal a „tudományos” feltételezéssel kapcsolatosan, hogy a föld precessziós mozgása miatt, az asztrológia állításai nem érvényesek, illetve, hogy a klasszikus axiómarendszerhez viszonyítva, másképp érvényesek. Tudni illik, a föld precessziós mozgása miatt, a konstellációk úgymond eltolódnak a földi időszámítási és évszakváltási időpontokhoz viszonyítva, és pl. minden 2650 év után, egy más (A konstellációk ismert, klasszikus sorrendiségével ellentétes irányú, soron következő) konstelláció jelenik meg az égbolton pl. a tavaszi napéjegyenlőség idején, és azok a tájékozatlan személyek, akiknek az asztrológiáról a bolygóknak és a konstellációk „hatása” jut eszébe, és nem az egyetemes létezés analógia-törvényének a következményei, elméleteket kezdtek gyártani arról, hogy a klasszikus asztrológia állításai érvénytelenek. Értesüléseim szerint, még egy magát asztrológusnak nevező személy is akadt Budapesten, aki előadásokat tart a témában, azt magyarázván, hogy miféle kacifántos asztronómiai számítások bevezetése szükséges ahhoz, hogy a földi évszakoknak, illetve hónap-jellegeknek megfelelő „reális” sorsképleteket kapjunk…

Az első reakcióm természetesen az volt, hogy megkérdeztem az illető személyt – aki nem győzött eléggé biztosítani arról, hogy milyen jó („találó”!) és mennyire, gyakorlatilag is hasznos munkának tartja az általam elvégzett sorselemzését – hogy most a nyakatekert elméleti előadásnak hisz-e, vagy annak, amit tapasztalt a saját horoszkópjával, illetve az abban tükröződő – általam abból kiolvasott - sorsdeterminációival kapcsolatosan?

   A második reakcióm viszont az, ami a négy bolygó által, sőt: az Aszcendensemmel együtt álló Plútó által is erősített Skorpiói nyers természetemnek megfelelt és amely alattomosan támadó, „méreg-fröccsentő” reakció önmagában is bizonyítja, hogy a Precesszió miatti érvénytelenség meséjét nem kell elhinni: Közöltem a Paksi Zoltán „precessziós” előadásai nyomán, majdhogynem kétségbe esett ismerősömmel, hogy ez az úr teljesen el van tájolódva, és abszolút hibás axiómarendszerekre támaszkodik, mivel éppen úgy az alacsonyabb rendűből származtatja a magasabb rendűt, mint az útszéli materialisták. Négy éve küldték el ugyanis azt a könyvét, amelyben Paksi úr, nem csak hogy a görög, a kaldeus és más mediterrán és közel keleti mítoszokkal értelmezi, az asztrológiát, de egyenesen a mitológiából is származtatja! Holott a mítoszok és a vallások származnak az asztrológiából és nem fordítva! Vagyis nem azokból származott utólag az asztrológia. Vagyis: az asztrológia szellemtudományos tételeit értelmezték és magyarázták és személyesítették mindig is a különböző népek és kultúrák mítoszai és a vallásai segítségével. E fordított nézőpontnak aztán meg is lett a Paksi könyvében a logikus eredménye: a 12 konstelláció helyett, tizenöt (vagy tizenhat?) konstelláció pszichológiai jellegzetességével ismertetett meg, persze úgy, hogy az alap tizenkét napjegy spirituális jellegzetességét is, a felismerhetetlenség határáig összezavarta.  

     Mielőtt tehát a precesszió jelensége és az annak szakértőjévé előlépett Paksi Zoltán úr által megijesztett személyek kedélyét megnyugtatnám, a kérdés és a majdani válasz jobb és helyesebb megértése érdekében, vizsgáljuk meg az asztrológia alapjait:

      

  Az archaikus korban az asztrológia, akárcsak a filozófia, a geometria, az aritmológia és az alkímia, elsődlegesen beavatási tudományként - és nem anyagi hasznot hozó jóslási módszerként! - működött.
Tovább...
 
Az apa spirituális funkciója PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd:

Az apa szakrális szerepe és Szaturnuszi funkciója

 

       „A zavaros misztika éppen annyira tévút –sőt: szélsőséges estekben még veszélyesebb út is lehet -, mint szemellenzős materializmus útja.”

 

Prológus.

     Másfél hónappal a válóper utolsó tárgyalása után, még mielőtt a feleségem hibájából kimondott bírói végzést kézhez kaptuk volna, vissza költözött az ő gyámsága alá helyezett két kisebb lányunkkal a családi otthonunkba. Az anyját ért halálos sors-figyelmeztetés (A „Nagy Fénylénnyel” való találkozás és annak a belső figyelmeztetése, egy szívinfarktus következtében átélt halálon túli állapot közben.) és az anyja mellett átélt kudarcok, lelki és szellemi válságok után ugyanis, 1OO8 év Oroszlán havában, a feleségemnek kezdett a valóságra újból rányílni a szeme. Ő ugyanis, az USA-beli, pszicho-misztikus Csodakurzus tanainak hatására, valamint az édesanyja által kilenc éven át kifejtett szívós pszichikai aknamunkája hatására, 2OO8 február végén, elhagyta a négy gyermekes családunkat. A valóság-érzékelési képességét lassan - lassan vissza nyerő feleségemmel, a válóperünk utolsó heteiben folytatott békés beszélgetéseink alkalmával, sikerült megértetnem, hogy komoly spirituális indoklása van annak, hogy a szellemi világgal – Az Istennel! - való kapcsolattartás kódexére: a mózesi kőtáblákra vésett tízparancsolatban, csak három „szabályzati pontot” találunk a teremtő és megváltó Istenhez való viszonyulásról, de hetet az embernek az emberrel szembeni erkölcsi magatartásáról. A komoly asztrológusi diplomával rendelkező, és négy gyermekünket otthonszülő feleségemnek egy családbontáshoz vezető személyi és öntudati válságra, mindannyiunkat kétségbe ejtő szellemi és lelki krízisre volt szüksége ahhoz, hogy meggyőződhessen arról, hogy nem véletlen az, hogy, a „Ne gyilkolj!” mellett, az azzal egyenértékű intésként jelenik meg a mózesi kőtáblákon az is, hogy a „Ne lopj”, a „Ne hazudj”, „Ne tégy hamis tanúságot”, és A mások feleségét (férjét) ne kívánd (És tovább: magadat se kívántasd másokkal férjként, vagy feleségként…)! A családunk szétbomlásának a rém- látványára volt szükségem nekem is ahhoz, hogy felfedezzem az édesanyja által erkölcsileg félre nevelt feleségemnek ezt a felszínen korábban nem látható, de a mélytudattalanjába vésett hibás spirituális képzetvilágát, és megértetnem vele azt, hogy a Ne hazudj (Ne másíts, ne ferdíts és ne csúsztass információt.) és ne tégy hamis tanúságot (Ne rágalmazz és ne ferdítsd a valóságot), spirituális szempontból, ugyanolyan súllyal bír, mint az, hogy „Ne gyilkolj!”. És, hogy ez nem csak azért van így, mert annak, aki a többi, személyes és egyetemes megváltást szolgáló szabályt megszegi, menthetetlenül gyilkolni is kell, ha nem tettben, akkor szóban és képzeletben, hanem, azért is egyenértékűek ezek az intések, mert a valóság mágikus természete miatt, a valósághamisító személyre és annak az utódai sorsára, vészterhes visszahatásai lehetnek a valósághamisításnak. Ezért, azok sorsa, akik önszántukból hamisított valóságelemek között élnek, sőt: tudatos cselekvően hozzá is járulnak a hamísításhoz, hosszú távon menthetetlenül csődbe fog kerülni, az életük valamely lényeges területén, még akkor is, ha kívülről ez nem látszik, és hajlamosak vagyunk irigylésre méltóknak tartani a kívülről „rendkívül” sikeresnek látszó személyeket.

Tovább...
 
Abszolút Beavatás PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd:

 

   Abszolút Beavatás

 A globális létrontás igazi okairól és a spirituális megoldásról.

 

 

A "globális" emberiségnek nem politikai eredetű, de a politikán keresztül érvényesülő és ható, katasztrófa-problémája (rákfenéje), amitől nem csak az emberiség 75 százaléka szenved az egymást marcangoló állatok szintjénél is alacsonyabban, hanem ettől, az emberiség szöntű ontológiai tévedéstől szenved és sodródik a globális katasztrófa szakadéka irányába az állatvilág és az egész természet, a következő:


Az élet általában és ezen belül az emberi élet, egyáltalán nem arra való, hogy a különböző kellemesség-érteteket (érzéki, érzelmi és mentális - intellektuális élvezetet) okozó fizikai lehetőségek (szexuális élvezet, élvezetes ízű italok és ételek halmozott fogyasztása, majd kábulatot okozó italok fogyasztása és kábulatot okozó szereknek a különböző más módon való szervezetbe juttatása, extrém sportok gyakorlása, különböző esztétikai művészeti élmények szerzése, és más élvezetet okozó tevékenységek gyakorlása) tudatos sokszorosítása és a sokszorosított élvezet szerzési lehetőségek halmozott "használata" által az ember boldog "lehessen".

 

 

Tovább...
 
Számmisztika helyett: aritmológia PDF Nyomtatás E-mail
KOZMA SZILÁRD:  A SZÁMOK ALKÍMIÁJA

 

                      "Ismerjétek meg az igazságot és az fel fog

                       szabadítani benneteket."  (Názáreti Jézus)

 

 

    Az ezeredforduló tájékán több spekulatív, vagyis intellektuális - tudományoskodó és még több misztikus (egzotikusan zavaros) írás és ugynevezett tanulmány jelent meg a számok metafizikai értelméről és értékéről. - Mi több: a számok állítólagos mágikus erejéről és hatalmáról! - különböző újságokban, magazinokban, az un. paranormális jelenségeket elemző és hirdető lapokban, el egészen a komoly kulturális, teoretikus és irodalmi kiadványokig. Erdélyben a legigényesebb munka mostanig a kolozsvári Helikon című irodalmi lapban jelent meg Szőcs István irodalomkritikus tollából SZÁMOK NYŰGÉBEN címmel. Amikor nyolc évvel korábban e tanulmány nagy részét megírtam, egyrészt metafizikai kiegészítésekkel akartam árnyalni és ezáltal jelentéstartalmában mélyíteni a Szőcs István tanulmányát, másrészt személyessé szerettem volna tenni az olvasóim és hallgatóim számára a számok metafizikai jellegéről, innen - onnan beszerezhető (többnyire téves fantazmagóriának bizonyuló) un. metafizikai információkat.

   Az aritmológia (figyelem: nem számmisztika!) metafizikai jelentéstartalma megértése, illetve az alapszámoknak mint spirituális értékhordozó őserőknek (ősminőségeknek) a megértése érdekében, kezdetben induljunk ki két jellegzetesen idevágó kifejezés eredeti - lényegi - jelentéstartalmából: a megszüntetni és a felszámolni kifejezéseknek a lényegük szerint, egymással homlokegyenest szemben álló jelentéstartalmából. Vagyis abból, hogy a mai szóhasználatunkban a kettő sajnos ugyanazt kezdte jelenteni, miközben lényege szerint mindegyik teljesen mást jelent. Azt nem kell különösképpen körülírni, hogy milyen jelentéssel bír a megszüntetni kifejezésünk. Valamilyen jelenségnek, folyamatnak, illetve ezek hatásának véget vetni, valamit a nullával egyenlővé tenni. Természetesen, az utóbbi vágy és törekvés egy negatív utópiát rejt magában, mivel ha valami egyszer létrejött a teremtésben, annak a következménye, közvetlen, vagy közvetett hatása soha nem szüntethető meg. Ezzel, a számunkra(!) végeredményben (visszahatásában) mágikusan veszélyes (agresszív) törekvést, magatartást és koncepciót jelentő szavunkkal szemben, a felszámolás - a fel felé ( - vagyis a szellem irányába történő) számolás kifejezésünk, egy olyan sors-kibontási, sors - tisztítási célból végzett megismerési műveletsorra utal, amely a reductio, a gyökhöz való visszavezetés nevű alkímiai műveletnek felel meg. Ennek értelmében (ennek segítségével) úgy szabadulunk meg egy számunkra (figyelem: számunkra, vagyis a mi személyünk számára!) károsnak ítélt jelenség vagy folyamat befolyásától (közvetlen, vagy közvetett hatásától), illetve egy kedvezőtlen sorshelyzettől, hogy a gyökerekig visszahatolva, megismerjük - feltárjuk és értelmezzük azt a képzeletünkben (az ideák világában) keletkező zavart (összetévesztést), amely a hasonlóság és az ok - okozat törvény következtéban, számunkra rombolóan, vagy zavaróan ható fizikai (pszichikai) jelenséget, állapotot, vagy/és helyzetet előidézte, létrehozta.

Tovább...
 
A Rák-Lilith és a külföldi tragédia összefüggése PDF Nyomtatás E-mail
Avagy a lét ősi oka, a teremtés gyökerei és a betegségek összefüggése

Annak, hogy halálos tragédiába sodródtunk a volt - feleségemmel Magyarországon (bármennyire fájdalmas ezt így leírni, de számunkra mégiscsak külföldön, tehát a kilences ház hatáskörébe tartozó életterületen), nem csak a Nap, a Merkúr, a Jupiter, a Szaturnusz, a Neptun és az Uránusz bolygók által megtestesített ősprincípiumokkal való diszharmonikus kapcsolatunknak, vagyis ezeknek a bennünk létező és általunk is megnyilatkozó (Tehát a mi szellemi-lelki folyamatainkon keresztül is érvényesülő) őserők diszharmonikus átélésének volt a következménye. Az igazi ok a teremtés ősi okának az egész emberiség által történő félreértésének: az ősi bűnbeesésnek a következménye, aminek a közvetlen, nyers hatásától akkor még mi sem voltunk mentesek. Főként Emőke nem, aki ezkenek, az anyai ági őseitől öröklött (Főként a kisgyermekként egy másik családba implantált nagymamájától öröklött) karmikus programoknak a hatására, azoktól manipuláltan, 8 évre az Enikő halála után, a 4 gyermekes családunkat, másodjára is felbontotta.
Tovább...
 
A vétek és a Jupiteri szellem PDF Nyomtatás E-mail
Kozma Szilárd:
 
A vétkezésnek az oka, a Jupiteri-erőnek az ember tudatából való hiánya, vagy annak erősen zavart állapota 
 
 

    Az általános-emberi, valamint a gyakorlott karma - asztrológus által a személyi horoszkópból pontosan kiolvasható életcél és rendeltetés elvétése, vagyis a hamis gondolkozási módból és a téves élet-látásmódból eredő vétek, a Jupiter és a Neptunusz által megtestesített spirituális őserők negatív megnyilvánulásához kapcsolódik.

    A Jupiteri szellem ellen vétkeznénk, amennyiben nem foglakoznánk a kábulatnak, illetve a szellemi káprázatnak a misztikus formájával, vagyis a szellemtelen és végső soron céltalan földhöz ragadt gondolkozásnál, a materiális – tudományos kábulatnál semmivel nem veszélytelenebb kábulat-formával: a spirituális kábulattal. Hibát követnénk el, ha nem térnénk ki a misztikus ámításnak és önámításnak a XXI század elején egyre elterjedtebbé váló jelenségére, amit az általam eddig Magyarországon és Erdélyben, illetve Romániában folytatott tanítói-oktatói tevékenységünk közben megfigyeltünk.

    Természetgyógyászok, joga-és Rejki-mesterek és más, különböző misztikus életnyerési recepttel és mágikus módszerrel kufárkodó személyek, magukat szégyentelenül tisztánlátónak nevező guru urak és hölgyek terjesztik a szellemi kábulatnak ezt a magas szintű formáját, nem kis anyagi haszonnal, de annál nagyobb, olyan személyiségi zavarokat okozó metál-higiéniai károkkal, és peresze, a mentális károkat követő egészségi károkkal, amelyek sajnos, hosszú távon mutatják meg az igazi arcukat.

 

Tovább...
 
A Jin, a Jang és a Jen PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd:

 

A Lilit által elferdített Feminin és Maszkulin princípiumok (ördögi) megjelenési formái. 

 

A nőknél a Hold, a személyi tudat-befolyásolási hierarchiája szempontjából egyenértékű, sőt: esetleg még fontosabb is a Napnál, és ezért a női spiritualitás és bölcsesség szempontjából sokat nyom a latban, ha a Hold erős pozícióban van. Például a jól fényszögelt Ascendenssel együtt állva. Főként, ha a Nap alig fényszögelt és inkább csak negatívan. Azt megírtam már hét évvel korábban, egészen pontosan a Táltos Bolond c. regényem 19 fejezetében - Ahol egyébként az anyai ági örökletes programok létét kezdtem elsőként fogalmazgatni. -, hogy a paradicsomi almába-harapás aktusa, vagy amiként Hamvas nevezi: a létrontás, már csak a második mozzanata a megváltás-ellenes magatartásnak, és ezért ez, a Luciferi aktusnak egy sokkal nyilvánvalóbb - Anyagi és ezért gyengébb és nőies! - következménye. Az első megváltás-ellenes aktust ugyanis, még a teremtés gyökerénél követte el a Lilit által („belülről”) befolyásolt, vagyis az öncélúan önállóvá változni próbáló Fény ősprincípiuma. A Fény angyala: Lucifer, az által válik ördögivé, hogy nem akarja átvilágítani és megtermékenyíteni a Szeretetet, a női princípiumot, illetve, az által, hogy nem akar a Szeretetbe behatolni és így a Szeretet által újra egyesülni az abszolút egységgel.

Tovább...
 
A szkeptikusok asztrológiaellenes érveiről PDF Nyomtatás E-mail
Kozma Szilárd:
 
     A jóslási asztrológia nyomora és a szkeptikusok igazága
 
A szkeptikusoknak az asztrológia tudományos tételeiként beállított, primitív, szórakoztató ipari asztrológiai állításoknak, vagyis a jósolgató szamaraktól átvett zsurnaliszta és középkori babonáknak(!) a statisztikai vizsgálódással történő cáfolatai, amellett, hogy nevetségesen felszínesek, úgy néznek ki mintha a kvantumfizika eredményeinek a tudatában, középkori tudományos babonáknak a múlt század közepéig fennmaradt "életigazságait" cáfolnák a Newtoni mechanika segítségével.
Tovább...
 
Az azonosság-élményről és az azonosság-tudatról PDF Nyomtatás E-mail
Kozma Szilárd:
 
Beavatási jellegű írás az azonosság-élményről és az azonosság tudatról,
valamint a természeti életünk és sorsunk eredeti funkciójáról.

 
   Úgy gondolom, elérkezett az ideje annak, hogy tovább ne tetessük magunkat, és ne csináljunk úgy, mintha nem tudnánk, amit tudunk és végre komolyan beszéljünk. Hogy miről? Arról, amit Hamvas Béla számunkra nem csak hogy, egyértelműen és félreérthetetlenül felfedett, hanem könnyen emészthető – érthető és elsajátítható formában le is írt az abszolút-azonosságról az Ősök nagy csarnoka című köteteknek, az általa fordított ősi szent íratok elé írt kommentárjaiban. (Különösen Véda és az Egyiptomi Halottak könyvéhez írt bevezető kommentárjában!).
Tovább...
 
A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól PDF Nyomtatás E-mail
Kozma Szilárd: 
 
      Metafizikus - asztrológusi szemmel a magzatfoganásról.
 
Az ember nem csak a fizikai létével, biológiai felépítettségével és öntudatával, hanem az egész (spirituális és kauzális) létstruktúrájával: egész lényével egyéni és faji és sorsával, leképezi az egyetemes létezést, a teremtést, mivel nem csak teremtett lény, hanem a mágikus erejű életképzeletén keresztül, teremtő is egyben. Nem csak mikrokozmosz, hanem mikrotheosz is, ahogy Hamvas Béla írja. A baj csak az, hogy miközben a modern asztrofizikának köszönhetően végre lemondtunk a makrokozmoszról alkotott középkori babonáinkról és újkori mechanikus elképzeléseinkről, a spirituális világ felépítettségéről még mindig a különböző vallások és az erős misztikus – mitologikus befolyásoltság alatt álló metafizikák valóságképeivel vagyunk kénytelenek beérni.
Tovább...
 
A kereszt metafizikai értelme és a kereszténység paradoxona PDF Nyomtatás E-mail
Kozma Szilárd:
 
     
      Az eredeti kereszténység és a kauzális asztrológia szellemi azonossága 
 
 
"Amikor Jézus lényének isteni mivoltáról beszélt, a zsidók jajveszékelni kezdtek. Jézus pedig a zsoltárokból idézett (Zsolt: 82,6) és azt mondta: Nincs-e megírva törvényetekben, hogy istenek vagytok (elohim, atem) mindannyian a legfelsőbb fiai?"

(Hamvas Béla: Scientia Sacra / A kereszténység / II. )
Tovább...
 
Az egészség helyreállítása természetes táplálkozás PDF Nyomtatás E-mail

KOzma Szilárd:

            A természetes táplálkozásról, avagy: nem a ragadózók vonalán fejlődött ki az ember

 

(A külső és a belső természettel való egészséges viszony kialakítása és az életünk értelmével és rendeltetésével való összhangba hozása a természetes táplálkozás utján.)

    Gyakorló asztrológusként, gyakran kell találkoznom azzal a jelenséggel, hogy, bizonyos jól érzékelhető ("szemmel látható") pozitív eredmények után, kauzális sorsfeltárással (szintetikus horoszkópértelmezéssel) rendelkező értelmes személyeknél is megáll - elakad valamiért a sors- és egészség-helyreállítás és a továbbfejlődés folyamata.
Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>

Eredmények 31 - 60 / 76