shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Asztrológiai - metafizikai tanulmányok
A krokodilvadász halálának igazi okai PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd:

 

    Asztrológusi szemmel a krokodilvadász-tévésztár halálának a valós (spirituális) okairól 

A mesterséges természetességről, avagy hőse, vagy mindössze áldozata volt-e korunknak a 2006 szeptemberében, a tüskés rája által halálosan szíven döfött Stephen Irwin ausztráliai állatkert igazgató és állatmentő televíziós megasztár?

A krokodil- és kígyómentő Stephen Irwinnek, vagy, amiként ő, mint állatkert-igazgató és állatmentő televíziós hős magát nevezte tévés reklámjaiban.

Tovább...
 
Várandósági és szülési szövődmények a konstellációk szerint PDF Nyomtatás E-mail
Kozma Szilárd:
 
    Várandóság, vagy szülsé közben - és szülések után is - jelentkező szövődmények az anya napjegye és asztrológiai karmája szerint.
 
 
Kiegészítés a fogamzás, a várandós (áldott) állapot, a szülés aktusa és a gyermekek születése után felmerülő kérdések kezeléséhez.


Kosban található Lilith, Sárkányfarok, napjegy, vagy negativan fényszögelt Ascendens*  esetén:

Tovább...
 
Otthonszülés PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd és Kozma Emőke

 

A Teremtés forrásánál
 

Szilárd:  Hogy a szellemi felkészülés eredményeként végrehajtott természetes (otthon-) szüléssel egészségileg messzemenően jobb “eredményeket” lehet elérni, mint a korházi szüléssel, nem csak a mi gyógyszert és orvosi kezelést nem ismerő gyermekeink (és az őket természetes módon világra hozó feleségem) egészsége és remek lelki egyensúlya bizonyítja, hanem a baráti körünkhöz tartozó asztrológus-házaspár két kisfiának az egészségi állapota is (és persze, a szülőanya egészségi állapota).
Tovább...
 
Szerelem és szexualitás PDF Nyomtatás E-mail
Kép

Kozma Szilárd karma-asztrológus:

 Asztrológusi szemmel a szerelemről, szexualitásról és a házastársi- élettársi viszonyokról.

 Motto: "A szerelemben fogant és arra alapuló házasság a legnagyszerűbb és legcélszerűbb szerződés, ami két felnőtt között köttetik meg, annak az érdekében és abból a tiszta célból, hogy egymást kölcsönösen és odaadással segítsék a megváltás eléréséért való törekvésükben. Ez az egyetlen világos út, ami az Isteni Igazság Szelleméhez és a tényéleges boldogsághoz elvezethet." 

 A Duna Televízió egyik korareggeli magazin műsorából értesültem arról, hogy a szervátültetési piacon általában a beültetésre alkalmas vesék képezik a legnagyobb hiánycikket és egyben a legnagyobb üzleti forgalom tárgyát is. A bejelentésen nem azért nem lepődtem meg, mert, legalábbis a stúdióba invitált szakember szerint, az új vesék- beültetésével, a sebészek nem annyira az élet-halál kérdéseket oldják meg, hanem az új vese egy jobb, normálisabb életvitelt, egy jobb életminőséget tesz lehetővé a "szerencsés" vese-betegek számára.

 

Tovább...
 
Terhesség vagy áldás? (II. rész) PDF Nyomtatás E-mail
Meggyőződésem, hogy mennyiben minden apa úgy vehetne részt a szülésben, ahogy én részt vettem (ahogyan én is, a feleségemmel együtt szültem!) és így láthatná a csak egyszer is a feleségét a maga teremtői fenségében, bármi is történjen közöttük a későbbiekben, igazából soha nem akarna (nem merne!) elválni el tőle. Nyári táborkezdéshez illő, a környező fenyőerdők és virágos mezők pompázatosságát kiemelő és minden sötét gondolaton áthatoló napfényes júliusi reggelre ébredünk, miután az esti tábortűz melletti beszélgetéseket követően, egészségesen kialudtuk magunkat a Hargitáról a Csíki Medencébe az Olt völgyéig benyúló, kis hegydomborulat vízválasztóján felvert sátrunkban.
Tovább...
 
Terhesség vagy áldás? (I. rész) PDF Nyomtatás E-mail
Évszázadunk és évezredünk végére, a rövid távon eredményes, ám hosszú távon ökológiai katasztrófát előidéző, az ember gondján segíteni és a dolgát könnyíteni akaró, pragmatista tudományos - technikai gondolkozásnak nem csak a természetre végzetesen ható, hanem az ember fizikai, pszichikai és szellemi természetében is végzetes zavarokat okozó tévedéseiről és alapvető hibájáról kezd lehullni a lepel. Nem csak az atomkutatás és az agrártudomány gazdasági alkalmazásának nagy részéről, hanem a gyógyító technikák és az orvostudomány eredményeinek egy jelentős részéről is ki derült már, hogy hosszú távon katasztrofális következményekhez vezet.
Tovább...
 
Diana Spencer (hercegnő) halála a spirituális asztrológia szemszögéből PDF Nyomtatás E-mail
Kozma Szilárd:
 
    Az angol hercegnő korai - tragikusan felesleges - halála az asztrológiai sorsképlete tükrében
 
A Diana Spencer alapképlete (asztrogrammja) már első pillantásra igazolja azt, amit a vele együtt szörnyethalt milliárdos szeretőjének, Dodi Fayed-nek az édesapja – persze, nem asztrológiai szempontokból kiindulva -, úgy fogalmazott meg, hogy mindkettőjük halála ostoba és hiábavaló volt. Nincs ebben az asztrogramban semmi olyan „végzetes” jel, amely arra utalna, hogy a hajdani hercegi óvónő számára kötelező lett volna az időnapelőtti és tragikus körülmények között történő elhalálozás.
Tovább...
 
A Sárkányfarok - Sárkányfej tengely iránya által jelzett metafizikai jelentésekről PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd:  

               A Sárkánfarok - Sárkánfej tengelyről.

     Amiért a Sárkányfarok - Sárkányfej tengelyről még nem írtam eddig, és amiért nem készítettem hangfelvételt a honlapra sem,  azért van, mert felfedeztem, hogy a Lilith gyűjtőnéven ismert, teremtés-provokáló abszolút és egyéni sorserőből indul ki minden és a Sárkányfarok is annak mindössze egy gyengébb – családi jellegzetességeket hordó változata. És ha a kiinduló pontot – a negatív karmát jelző asztrológiai sors-pontokat - nem ismerjük és nem értjük azok jellegét, tehát ha nem oldjuk fel és nem haladjuk meg az általuk jelzett negatív tulajdonságokat, öntudatlan személyi meghatározódásokat, akkor hogy akarunk boldogak és egészségesek lenni?

Tovább...
 
Az asztrológiai földházak metafizikai jelentéstartalma PDF Nyomtatás E-mail

Az európai asztrológia kincse: a földházak tartalmának leírása. 

 AZ ASZTROLÓGIAI FŐLDHÁZAK METAFIZIKAI  

                   JELENTESTARTALMA

 

 

    A spirituális fejlődési életfeladatainkat és az önmegváltási sorsprogramjainkat tartalmazó horoszkópértelmezésben, kiemelten fontos szerepet játszanak a tizenkét konstelláció (napjegy) által megtestesített, kauzális (morfogenetikus) erőtereknek (teremtési erőfészkeknek) megfelelő gyakorlati életterületeket (sajátos emberi tevéekenységi területeket), vagyis a karma-feloldási és meghaladási képességghez szükséges, új személyi tulajdonságok megszerzését biztosító (vagyis az egészséget és az egyéni - családi boldogság elérését is biztosító), gyakorlati életköröket grafikailag megjelenítő asztrológiai földházak.

 

    Az Ég közepe és az Ascendens pozíciója által meghatározott, illetve a születési időpontnak és a születési földrajzi hely függvényében kiszámított, a kőr alakú sorsképlet 12 darab mezőjében egyelnlően eloszló napjegyek különböző fokain elhelyeződő tizenkét asztrológiai földház jelentéséről, különféle asztrológiai kézikönyvekben különféle értelmezéseket olvashatunk. Annak a magyarázatáról, hogy ezek a földházak miért pontosan azokat az életterületeket jelenítik meg egy horoszkópon belül, amelyeket a klasszikus asztrológia eleve adottként használ és leír, az obskúrus misztifikációktól, a még misztikusabb materialista okoskodásokig (föld-sugárzások zónánkénti hatása, stb.), mindent el lehet olvasni ezekben az asztrológiai kézikönyvekben csak éppen a lényeget nem.    

   Megmagyarázhatatlan ugyanis az, hogy azt az egyszerű metafizikai tényt miért nem írják le a szerző-asztrológusok, hogy a földházak által megjelenített gyakorlati életterületek, nem másak, mint a ház csúcsok sorrendjének megfelelő konstellációk (napjegyek) által megtestesített spirituális erőtereknek a konkrét természeti feltételekhez és emberi képességekhez, életfolyamatokhoz kötött megjelenési formái? A tizenkét földház tehát az állatöv közismert tizenkét napjegy spirituális és kauzális (morfogenetikai) erőterének a földi megvalósulási területe, a természeti megfelelője. Így például a Kos által megtestesített spirituális erőtér spirituális és kauzális jellegének és szellemi – lelki jellegzetességének, megfelel az első földház életterülete, vagyis a Kos spontaneitásának, fontolgatások és habozások nélküli, előre- és célratörésének. Ennek megfelel az emberi személy minden közvetlen és nyers, magyarázat és indoklás nélküli, ösztönös és természetes megnyilvánulása a külvilág irányába, valamint az a mód, ahogyan a személy spontán módon lereagálja a külvilágnak a rá gyakorolt benyomásait. Az első ház konstellációja és bolygói, illetve, amennyiben ez fenn áll: az I. házban található karmikus pontok tehát, megjelölik a személy elsődleges, természeti és mentális karakterét és felnőtt kori magatartási formáit.

    Ez a tanulmány, egyáltalán nem indul és készül tchnikai horoszkópértelmezési utmutatónak, de mielőtt tovább lépnénk, az ide vonatkozó amatőr személyi horoszkóp értelmezések során methetetlenül fellépő tévedések elkerülése végett, fontosnak érzem közölni, hogy - az általam használt és a valóságos helyzetnek inkább megfelelő, egyenlőtlen házrendszerek esetében legalább is - konstellációktól eltérően, ház-csúcsokkal és nem ház szélekkel számolunk, és ennek következtében 7 – 6,5 fokkal a csúcs előtt érvényesül a következő ház befolyási övezete és a csúcsban a legerőősebb a házak spirituális erőtere. Amennyiben tehát a II. házcsúcs előtt 5 fokkal találunk egy bolygót pl., az már egyértelműen és határozottan a II. házban értelmeződik és így tovább.  

Tovább...
 
A naprendszer bolygóinak szimbóluma és metafizikai jelentése PDF Nyomtatás E-mail
Az asztrológiával kapcsolatos legfőbb félreértés abból származik, hogy a bolygók által megtestesített, a bolygók által is megnyilvánuló metafizikai ősprincípiumok jelentését, akárcsak a konstellációk által megtestesített spirituális erőterek metafizikai értelmét háttérbe szorítják a bolygóknak és a bolygóállásoknak az emberi személyre gyakorolt, lényegében kevésbé fontos fizikai, pszichikai és spirituális befolyásával szemben.
Tovább...
 
Az önmérgezésről és a gyermekek betegségeiről PDF Nyomtatás E-mail
Kozma Szilárd:
 
               Az önmérgesés jelensége, illetve a betegségek igazi: lelki és szellemi okai 
 
Majd húsz éves gyakorló asztrológusi (horoszkóp-készítői és sors -figyelői -) tapasztalatom egyik legfontosabb következtetése az, hogy:
 
Nem a fájdalom a lényeg a betegség és a szenvedések kérdésében, hanem az, hogy tulajdonképpen miért, milyen vegyi - biológiai folyamatok következtében követi a lelki és szellemi zavarainkat és feszültségeinket, a haragváásainkat, a rejtett, vagy nyílt ambíciókból eredő "mérgelődéseinket" és gyűlölködéseinket, illetve a - jogosnak képzelt! - folyamatosan átélt, belső méltatlankodásainkat, és a csendes másokra- vagy a sorsra való nehezteléseinket, a biológiai (szervi) rombolódás (káros és kóros elváltozás), amit a testi fájdalom és a testi szenvedés idejében és pontosan jelez?
 
 
 Az orvostudomány ezt a hormonális és más jellegű önmérgezési  jelenséget immun rendszeri zavarból eredő következményként kezeli és a zavart a test szintjén akarja különböző erőszakos beavatkozásokkal megszüntetni. Holott testi - immunrendszeri zavarról mindössze annyiban lehet szó, amennyiben az immunrendszeri zavarok (az egész szervezeti szintjén működő, belső egyensúlyi - kiegyenlítődési zavarok) leképezik a szellemi - lelki zavarokat. De ne hatoljunk be illetéktelenül az orvostudomány részeredményekkel terhelt életterületére, mert ezáltal a biológiai folyamatok labirintusába tévedünk és úgy járunk mint a sólyom, amely nem tudott a kerítésről elrepülni miután társalgott az ólbeli baromfiakkal. A magyar nyelv tökéletesen tájékoztat és találóan mondja, hogy mi történik, amikor haragszunk és gyűlölködünk: mérgelődünk!

   Mérges vagyok amikor haragszom valakire vagy valamire, és tényleg, e nyelv által biztosított metafizikai tudás birtokában már ki lehet kérdezni a jelenségről az orvosokat és a biológusokat és amennyiben tényleg eléggé tájékozottak a szakmájukban, visszaigazolhatják, hogy amikor haragszunk, dühöngünk, hisztériázunk, haragszunk, neheztelünk valakire vagy valamire folyamatosan, olyankor a szervezetünk, egészen pontosan a mirigyeink (bizonyos mirigyeink!) különböző hormonális mérgeket (mérgező genetikai információkat tartalmazó élet- és halálnedveket) állítanak elő és küldik szét a szervezetünkbe. A hormonális nedveket tartalmazó linfarendszer széthordja ezeket a mérgeket az egész szervezetünkben. És nem is akármelyik mirigyünk kezdi termelni (nem véletlenszerűen!) a hullaméreghez hasonlatos hormonális mérgeket és nem akárhova szállítja a linfarendszer a huzamosan fenntartott és intenzíven átélt mérgelődéseink következtében  a szervezetünk által termelt mérgeket, hanem azok a mirigyek, amelyek azokhoz a testrészeinkhez tartoznak, amelyek kapcsolatban állnak azzal a spirituális erőtérrel amely a haragunk tárgyát képezi.

     Ha szerelmünkre, illetve élettársunkra haragszunk, vagy ha féltékenyek vagyunk, a mellékvesék mérgezik a vese, illetve a deréktájék szerveit, ha szüleinkre,  gyermekeinkre és általában a családtagjainkra, a hasnyálmirigy mérgezi a gyomrot, a patkóbelet és általában a gyomortájékot, ha önérzeti, személyiségi gondjaink vannak, a csecsemőmirigy mérgezi a szívet és a szívtájékot, ha viszont szerelmi - élettársi viszonyunk zavartsága (pl. érzelmi kifejezési képtelenség, féltékenység, a pár elvesztésétől való félelem, stb.) párosul az személyi tudat fejlődési, illetve az önérvényesítési (hiusági, önérzékelési, önérzeti, becsvágyi és a partner fölötti uralkodási) problémákkal, akkor már a Skorpiói testrészünkhöz tartozó petefészek, illetve a prosztata mirigyei kezdik a medencetájéki szerveinkbe a romboló mérget és szélsőséges esetekben a halálos mérget is „kitermelni”. Ha sors-elfogadási, sors-feldolgozási problémáink miatt kénytelenek, de ugyanakkor képtelenek is vagyunk lenyelni a sors-nehézségeinket és finoman bár, de gyakran összeszorul a torkunk haragunkban, vagy akárcsak finom, a sorsunkkal szembeni méltatlankodásunkban is, a torokmirigyünk termeli a mérget és rombolja - zavarja meg vagy a saját, vagy a környékén levő szervek működését, károsítja épségüket. A leggyakoribb viszont, hogy ezt az egészet egyszerre éljük át, a sok eltusolás - elfojtás után minden tőr ránk, vagy legalábbis ezek a nagy része és ilyenkor a homlokmirigy vagy/és az agyalapi mirigy kezdi termelni a hormonális mérgeket, aminek az első jele a fej és ízületi fájdalmakkal járó meghűlés, illetve e huzamos és gyakori hűléses megbetegedések. Nem a hideg okozza tehát a gyulladással járó hűléses betegségeket, hanem azok csak jelzik, hogy gondolatban - és képzeletben - nagyon támadunk valakit, valakiket, illetve valamit (pl. a saját „szerencsétlen” sorsunkat).

   
Tovább...
 
A betegségek lelki és szellemi okai asztrológiai megvilágításban PDF Nyomtatás E-mail
Az asztrológia gyakorlati segitségnyujtási képességéről
 
 
Az embernek nem természetes állapota az állandósuló, a krónikussá váló betegség, vagyis a betegeskedés. Pontosabban: a betegség az embernek nem lehet a teremtés eredeti értelmével: a megváltás logikájával való harmonikus kapcsolatra utaló állapota. A jobb megértés érdekében, induljunk ki a Bibliának azon mondatából, hogy "az Isten megteremtette az Embert az ő képére és hasonlatosságára."
Tovább...
 
Aggresszió és szeretet PDF Nyomtatás E-mail
Ma is megvan a Tusnádfürdői központi szálloda-parkban az a sétány alatti - talán már akkor sem használt, de mára betömött - pincebejárat, amelynek a 2,5 - 3 méteres tetejéről, négy éves koromban, minden gyermeki, vagy felnőtti ok és indok nélkül - egyáltalán nem haragudtam se rá, se másra -, lelöktem egy kicsi óvodás lányt. Egészen világosan emlékszem a csábítás állapotára, ahogy ott állok a sétány szélén a többi óvodástársam között, előttem a nálam fél fejjel kisebb, ártatlan barna hajú kislány, akit, úgy érzem, hogy le kell löknöm a számunkra akkor szakadéknyinak számító - és emlékemben ilyen formán élő - mélységbe. (Nem kell hitetlenkedni azon, hogy erre a négy éves koromban elkövetett gaztett előtti kényszer-érzésre és hangulatra, valamint a mélybe zuhant kislány földet-érésére és a megrémült óvónők rohanására emlékszem, mert emlékszem én rengeteg olyan eseményre is, amelyben az apám szerepel, holott ő, a mesélt esemény előtt egy évvel elköltözött a családtól, mivel szüleim elváltak három éves koromban. A korai emlékképeim, még abból a lakásunkból valók, ahonnan három és fél éves koromban elköltőztünk édesanyámmal a nagyapám által épített családi házunkba a nagymamám halála után, és szinte hihetetlenek. Hiszen akkoriban még alig tudhattam járni, mivel a körülöttem levő tyúkok háta a derekamig ér. Sőt, olyan emlékképem is van, hogy édesanyámmal megyek (talán inkább totyogok) a járdán kézen-fogva, miközben a velünk szembe jövő és mellettem elhaladó (bizonyára nagy és bizonyára "szoptatós"!) kutyának majdhogynem alulról, de mindenesetre alsó oldalnézetből látom a mellbimbó-sorait.)
Tovább...
 
Az anyagi hátráltatások és nehézségek rejtett okairól és asztrológiai feloldásáról PDF Nyomtatás E-mail
Az anyagi hátráltatások és nehézségek rejtett okairól és asztrológiai feloldásáról.


Metafizikai közhely, hogy az ember - Az egyetemes teremtés ősi okának és az eredeti lét-rendeltetésnek megfelelően! - mint a legfinomabb és legmagasabban strukturált kiegyenlítődési (megváltódási) lehetőségnek a megtestesüléseként (Adamként) - Egy jól érzékelhető kauzális – metafizikai fejlődési szükségszerűség elemi logikája alapján lett intelligenssé és ennek érdekében, az állatvilágból fejlődött ki. De éppen amiatt, hogy ennek az egyetemes szükségszerűségnek az  alapján fejlődött odáig, hogy az ő személyi tudatában az egyetemes léttudat (Isteni tudat) is megjelenhetett, olyan, az állatvilágban ismeretlen intelligenciával, és semmilyen más lényben nem létező, teremtő erejű (mágikus erejű) személyi képzelettel is rendelkezik, hogy, amennyiben az eredeti lét-rendeltetése szerint élne (Tehát, ha ahelyett, hogy hagyná magát a kapzsisága és más alacsony rendű késztetései, ambíciói és félelmei, által vezettetni, ha az általános és egyéni fejlődési és kiegyenlítődési sorsprogramja szerint gondolkozna, cselekedne és képzelegne!) semmiféle megélhetési gondja nem kellene, hogy legyen. A megélhetési gondjai, ha ténylegesen vannak, az mind abból származnak, hogy nem az általános emberi rendeltetésnek és nem is a személyi horoszkópjából kiolvasható személyi (egyedül rá érvényes!) rendeltetésének megfelelő lét-logika szerint használja az eszét és a teremtő erejű (mágikus hatású és így sorshelyzet-idéző erejű) képzeletét.
   Mielőtt személytelen spekulációkba, vagy útszélien okkult és ködösen misztikus, esetleg steril és valóság-ellenesen intellektuális értelmezésekbe bocsátkoznánk, vizsgáljuk meg az anyagi javak megszerzésének és azokkal való gazdálkodásnak (Azokkal való élésnek és nem utolsó sorban: a „vissza-élésnek” – a vissza fejlődésnek.) a problémáit szellemtudományok matematikája szemszögéből, vagyis az asztrológia szemszögéből, egészen pontosan: a személyi horoszkópokból kiolvasható egyéni életfeladatok szemszögéből.
Tovább...
 
Mágia és a kereszténység PDF Nyomtatás E-mail
Kép

 

Kozma Szilárd:

     Az Egyetemes Törvények megnyilvánulása
és alkalmazási lehetőségei a mindennapi életünkben


(A jelen tanulmánynak létezik egy hangos változata is – A MÁGIA gyökerének a szabad beszéddel elmondott és hang fájlokban rögzített spirituális és kauzális értelmezése. – a www.kozmaszilard.hu c. honlapomon, ahonnan egyszerű egérkattintással le lehet tölteni az illető fájlokat.)

 I. A MÁGIA működési mechanizmusa, avagy:

A TEREMTŐ KÉPZELET TERMÉSZETE ÉS MÁGIKUS EREJE


"Egyre jobban, agykontrol nélkül."
És: "Engedd, hogy a szükségleteid igényeljék a szükségeidet."
Tovább...
 
Sors-csírák és a spirituális memória PDF Nyomtatás E-mail

Az anyai ágon öröklött (teremtés- és teremtőellenes) karmikus programok valamint az ámítási és önámítási programok gyökereinek, természetének és következményeinek asztrológiai feltárása (sorozat)

 Röviden a sorscsírákról

   Karma - asztrológusként, a Hamvas Béla által leírt és összegezett metafizikai alapállás szerint gyakorolt asztrológiai tapasztalataim által bátorítva, valamint a saját élettapasztalataim alapján (életem reális eredményeinek az alapján), a valóság által felmutatott reális tényeknek az alapján), mindenféle keleti, vagy nyugati miszticizmussal szembeszegülve, egyre mélyebben kezdtem behatolni a létnek és a teremtésnek (metafizikának) azokra a területeire, amelyeken tudomásom szerint senki nem járt. Ezek a spirituális és kauzális valóság-kutatások, elsősorban az újszülött csecsemők által a szüleiktől örökölt, különböző életfeladatokat tartalmazó (azokat magukban rejtő-hordozó) spirituális programoknak és a generációkon átívelő, anyáról utódra származó spirituális memóriának a felfedezéséhez vezetett.
Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>

Eredmények 61 - 76 / 76