shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Információ, újdonság

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Asztrológusi hitvallásom

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Asztrológia és Karma-oldás
A KARMA TÖRVÉNYE - LETISZTÁZVA! PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd 

 

 

7) Az Ok és az okozat törvénye, illetve a Sors- Törvénye.

Más nevein: A HATÁS ÉS A KÖVETKEZMÉNY, valamint A HATÁS ÉS A VISSZAHATÁS törvénye. Számunkra leszűkítetten: az örökösödés és a SORS törvénye, tehát:

A KARMA TÖRVÉNYE.

 

Az Ok és az okozat (a Következmény) Törvénye alapján, a megnyilvánult világban -és ezáltal a mi személyes életünkben is-, minden létrejött dolognak, eseménynek, történésnek, folyamatnak és jelenségnek jól meghatározott (tehát a szellemi ismeretek birtokában megtalálható) kauzális, vagy spirituális oka van. Nem csak a fizikai – természeti világ jelenségeinek, de az asztrális – érzelmi világ jelenségeinek, sőt, még a gondolati világunk és a képzeleti világunk jelenségeinek is, létezik az ős-idea világban egy finom kauzális ős-oka, amely a mágia jelensége folytán megjelenik a spirituális, majd a mentális és az asztrális (pszichikai) és végül az éteri-energia, majd a fizikai – természeti életben is. Ezért, semmi abból, ami adva van és ami velünk, vagy körülöttünk, vagyis a környezetétől jól elhatárolt emberi személlyel megtörténik, nem véletlen. A Karma törvénye alapján tehát, “Nincs hazárd és nem létezik véletlen” sem a természetben, sem az ember életében. (Kybalion), annak ellenére, hogy ez, a pszichikai és a fizikai felületeken, időnként így látszik.

Nem csak a betegségekre, vagy az életünk különböző, szerencsésnek mondott, vagy szűkös - hátráltatott, esetleg éppen tragikus eseményére vonatkozik ez, mert, a fentiek alapján, véletlen nem létezik még az úgynevezett balesetek esetében sem. Hanem, az embernek a, különböző lelki – szellemi, vagyis: pszichikai és a mentális állapotainkra is, és a sorsunkat formáló, sőt: a különböző élethelyzeteket beidéző mágikus erejű képzeletünk látszólag véletlenszerű tevékenységére is vonatkozik. A véletlen-képzetünk (benyomásunk, hiedelmünk) viszont, abból adódik, hogy egy abszurdnak látszó sors-esemény, vagy élethelyzet okozati megítélésekor, képtelenek vagyunk átlátni az illető személy spirituális struktúrájának, illetve a sorhelyzetben levő személy sorsképletéből kiolvasható karmikus- spirituális maghatározódásainak, valamint a tíz egyetemes törvénynek az összhatását. A Karma törvénye értelmében, maga a Teremtő (Isten) első megnyilvánulása: a Teremtés sem véletlen, hanem azt egy másik, belső és abszolút ok váltja ki. Ezt az okot (kauzális jelenséget) az asztrológiában, a Bibliai mitikus neve alapján, Lilithnek nevezzük, és ez nem más mint, az eleve létező abszolút boldogságnál még nagyobb boldogságra, és ez által a tökéletes állapotra: a más-állapotra való abszolút ősi sóvárgás, ami tehát ki provokálja a teremtés szükségét. Ezért mindennek, ami feltartozhatatlan szükségként megnyilvánul a teremtésben, végül is, a gyűjtőnéven Lilithnek nevezett, a létező ős-boldogságnál intenzívebb (nagyobb – szélesebb és mélyebb) boldogságra való sóvárgás, a tökéletesebb állapotba való kerülés utáni sóvárgás a kauzális ősoka.

Minden anyagi – természeti, asztrális, vagy mentális jelenség, végül is csak ebből az első ős-sóvárgásból eredő okozat (eredmény, vagy következmény), mivelhogy minden okozatnak van egyrészt egy korábbi és mélyebb – finomabb (szubtilis) oka és másrészt: van egy, vagy több létező, vagy csak a jövőben megnyilvánuló, számunkra esetleg még érzékelhetetlen és észlelhetetlen (tehát a jövőben) megnyilvánuló következménye. (Erre alapozzák a jóslatokat – prognózisokat, aminek a meteorológiában van értelme, de ami a jövendő sorsfirtatásban egyenesen istentelen.) A véletlen, a hazárd, az abszurd és a szerencse, vagy a szerencsétlenség nem létezik tehát, még akkor sem, ha érzékszerveink és gondolkozásunk számára, amely nem képes átlátni a felszíni jelenségeken és így meglátni a finom ok-okozati összefüggések és szövevények hálózatát, néha valóságosnak tűnik ezek létezése.

Minden, ami van tehát, az életünk minden eseménye, az ok és az okozat törvénye alapján keletkezik és így is jön létre. Nem a semmiből, mert semmi sem hat okozat nélkül és az okozatok nem jönnek létre a semmiből véletlenszerűen, és semmi nem szabadul fel a hatás és a visszahatás törvénye alól. Ezért, e törvény alapján, nem létezik véletlenszerű, korai halál sem, mivel a gyermekek lénye az őket megszülő édesanyjuk mágikus erejű képzelet-világának a kifejezései 14 – 16 éves korukig. Azt követően pedig ez a tudattalan és önkéntelen, asztrális anyai hatás, egyesül és összegeződik a nevelés és a kamasz gyermeknek az ugyancsak mágikusan ható személyi képzeleti tevékenysége hatásaival, következményeivel és visszahatásaival.

Az élet jelenségei tehát, mind, de mind a létezés ősforrásából, az abszolút (első), isteni teremtő- képzeletnek a, vibráció-csökkenéssel járó mágikus hatóereje folytán jön létre, és ezek az abszolútumból induló, az abszolút első - Lilith jelenség által kiprovokált, kauzális - teremtési okoknak a következményei. Illetve, ezeknek a kauzális okoknak a létezés ősszubsztanciájába indukált ideális, mentális és asztrális okozatainak a következményei. Ezért, sem a természeti környezetünk szennyezettsége és zavartsága, sem a társadalmi – politikai életnek a majdnem átláthatatlan, abszurd határozatokkal és egyes társadalmi rétegekre kárt és nyomort, sőt: tragédiákat hozó döntésekkel és mélységesen igazságtalan eljárásokkal tarkított szövevényessége, nem véletlenszerű. Hanem egyrészt a Lilith által indukált egyéni és csoport-önzésnek és kapzsiságnak, valamint a kényelem-szeretetnek és a károk elleni biztosítási – védekezési ösztönnek a közösségi méretű következménye. Illetve, ezen ősi ambícióknak és félelmeknek a törvények közös eredője szerinti következménye.   

 

Tovább...
 
Kozma Szilárd asztrológiai hitvallása PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd karma és családasztrológus:

Asztrológusi hitvallás.

 

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! - az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek, és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

Tovább...
 
Az igazi gyógyítás nem lehet más, mint karma-oldás PDF Nyomtatás E-mail
Kozma Szilárd karma-asztrológus:

b]Az egészségesen született gyermekeknél, ha felmerül,

a betegségek gyermekkorban, a gyermekek 15 - 16 éves koráig, kimondottan az anya karmájának az oldatlanságából, vagyis az anya karmikus okok miatti feszültségeiből és tehát, annak a lelki - szellemi zavarosságából, zavarodottságából, feszültségeiből (Félelmeiből, szorongásaiból, haragvásaiból, gyűlöletéből) és az annak megfelelő belső egyensúlytalanságából - diszharmóniájából, illetve az előbbiek által létrehozott negatív energiáknak a gyermekhez való átkerülése miatt keletkeznek. [/b]

Fiatal felnőtt korban - ha máris jelentkeznek - akkor a személyi karma intenzív (negatív!) átéléséből, 42 éves kor után, de még inkább 56 éves kor után meg, az előbbiek mellett, vagy anélkül is, de a karma oldatlanságából, illetve az egész élet hiábavalóságából, az élet- realizáció hiányából és az ez miatti csőd-tudatból, keletkeznek.


Lényeg szerint, a spirituális tudatossággal rendelkező személyeknek nem gyógyítani kell tehát (Persze, attól még lehet, sőt: mind a sürgősségi ellátás, mind a nehéz helyzetek orvosi is természetgyógyászi megoldása nagyon fontos, de ...), hanem a karma-oldáshoz segíteni, az oda vezető utat és lehetőségeket, illetve szükségeket és feladatokat megmutatni. Az igazi és tartós és végleges gyógyítás ugyanis, csakis az öngyógyítás lehet! Ez viszont csakis a karma-oldás következménye. 

Ebből a szempontból viszont az un. szerelmi - szexuális jellegű karmával (Mérleg - Skorpió - halak jellegű karmák) rendelkező személyek hátrányban vannak, mert az ő egészségük, illetve gyógyulásuk attól is függ, tehát annak is a függvénye, hogy a párjuk - élettársuk hajlandó-e a saját személyi karmáját feloldani (Ami nem mindig és főként nem szükségszerűen párkapcsolati - szerelmi karma.)és ez által magát a párkapcsolati boldogságra is, minél nagyobb mértékben alkalmassá tenni?

A két oldalú nagy misztikus hazugság tehát, ami egyrészt azt állítja, hogy egy nagy misztikus lényegében egységben vagyunk az egészen és tehát ostobaság annyit vitatkozni, veszekedni, haragudni és neheztelni..., és mindössze csak a "szeressük egymást gyerekek..." c. giccses dalszövegnek az eszméjét kell követni és minél nagyobb átadással (és önfeladással...) megélni, másrészt, hogy mindenki csak egyedül játszik és mindenért, ami vele történik egyedül csak ő maga az okozó és a felelős, és ami az áldozat hibáztatásának az aljas magatartásához is, de legalább is, a közömbösséghez is, képes vezetni egyeseket, ebben és ez által a tény által is lelepleződik.
Tovább...
 
Személyes példával alátámasztott előadások PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd asztrológus előadásai a karmikus – kauzális asztrológiáról

 

 

 

1   -  https://www.youtube.com/watch?v=zcX6Q7uc6_s&t=4844s

 

 

2 -     https://www.youtube.com/watch?v=UO5D7m4BgiU

 

 

3 - https://www.youtube.com/watch?v=mTj13reunLQ

 

 

4-   https://www.youtube.com/watch?v=r1lM9MOBF58&feature=em-upload_owner

 

 

5 -   https://www.youtube.com/watch?v=8Bfv-Y5RA5s&feature=em-upload_owner#action=share

Tovább...
 
Az egyetlen igazi és totális elixír - nem viccelek! PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd karma- és család-asztrológus közlés: 

Az igazi elixír és a tényleges bölcsek köve, illetve a Tabula Smaragdinanak az "erő-ereje"

 

Alant közre bocsátom a legújabb és végső metafizikai felfedezésemnek: "A Bolondság, Bolondságának", az "anyagaihoz" vezető linkeket, amely ultra-keresztény bolondság képes minden, de minden bajunknak az 50 százalékát azonnal megoldani. Figyelem, a második rész is nagyon - nagyon fontos, sőt, anélkül az elsőben levont következtetések, még félre is vezethetnek.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SAlQtFRegeM&t=1915s

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=brBvQZCNB_g&google_comment_id=z12yjv3qhsqhzf4jb04cf34yukj3vrxix40&google_view_type#gpluscomments

 

 

Ugyanennek a „titkos elixír” témának az életbeli példa - illusztráció mentes (Vagyis a Bodó Attilától mentes! J ) "száraz", de részletesebb és teoretikailag igényesebb szövegét itt lehet elolvasni:

 

http://www.asztrologosz.hu/post8125.html#p8125

 

Barátsággal: Szilárd

 

Tovább...
 
Kezdő -Egy egészen új horoszkóp rendelési lehetőség PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Botond Szilárd karma- és családasztrológus: 

 

Ezt a horoszkóp-rendelési lehetőséget gondoltam ki újonnan:

Egyetlen, vagy maximum két égető sorsproblémának – Élettársi, családi, munkahelyi, vagy más sors-krízisnek, szűnni nem akaró betegségnek stb – az igazi (rejtett) karmikus okait feltáró valamint a probléma – krízis – megoldási lehetőségeit feltáró (Megadó, megtanácsoló.) Kezdő Horoszkóp, Népszerű horoszkóp. (Ára: 40 euro, Kb. 1200 forint, 150 lej.)

Ez, a fent ismertetett kauzális horoszkóp- szöveg mellett, tartalmazza az önt foglalkoztató, illetve hátráltatónak és feloldhatatlannak érzett, észlelt sorsproblémának az ön által és az eddigi tanácsadói, által, (betegség esetén: az orvosai által.) is megfejthetetlennek bizonyuló, igazi, rejtett (karmikus) okainak a feltárását, és a gyógyuláshoz vezető, vagy az illető sors-krízisből (hátráltató, vagy romboló, degradáló élethelyzetből) kivezető szükséges magtartás, vagy cselekvés leírását. Természetesen, ide tartoznak a pályaválasztási tanácsadások, illetve a szükségesnek érzékelt életpálya- változtatásra vonatkozó sorselemzések is, valamint a párválasztási tanácsadások is. (Figyelem! Ez még nem szinasztria, tehát nem, már létező, komoly párkapcsolatnak, élettársi viszonynak a karmikus elemzésen alapuló vizsgálata és tanácsolása, amiről a 4 pontban olvashat.) Ezt a horoszkópot, illetve ennek a lényegi részét, a vele járó analitikus leírások mellett, elkészíthetem írott formában is, de egy e-mailban elküldhető hangfelvételen is elmondhatom. Szívem szerint, az utóbbit ajánlom, mivel ebben több részletre is kitérhetek.

 

http://www.asztrologosz.hu/post7685.html#p7685

Tovább...
 
Új, remélhetőleg népszerű horoszkóp fajta PDF Nyomtatás E-mail

 Kozma Szilárd karma- és család asztrolóhus

 

Ezt a horoszkóprendelési lehetőséget gondoltam ki mostanában:

Egyetlen, vagy maximum két égető sorsproblémának – Élettársi, családi, munkahelyi, vagy más sorskrízisnek, szűnni nem akaró betegségnek stb – az igazi (rejtett) karmikus okait feltáró valamint a probléma – krízis – megoldási lehetőségeit feltáró (Megadó, megtanácsoló.) Kezdő Horoszkóp, Népszerű horoszkóp. (Ára: 40 euro, Kb. 1200 forint, 150 lej.)
Ez, a fent ismertetett kauzális horoszkóp- szöveg mellett, tartalmazza az önt foglalkoztató, illetve hátráltatónak és feloldhatatlannak érzett, észlelt sorsproblémának az ön által és az eddigi tanácsadói, által, (betegség esetén: az orvosai által.) is megfejthetetlennek bizonyuló, igazi, rejtett (karmikus) okainak a feltárását, és a gyógyuláshoz vezető, vagy az illető sors-krízisből (hátráltató, vagy romboló, degradáló élethelyzetből) kivezető szükséges magtartás, vagy cselekvés leírását. Természetesen, ide tartoznak a pályaválasztási tanácsadások, illetve a szükségesnek érzékelt életpálya- változtatásra vonatkozó sorselemzések is, valamint a párválasztási tanácsadások is. (Figyelem! Ez még nem szinasztria, tehát nem, már létező, komoly párkapcsolatnak, élettársi viszonynak a karmikus elemzésen alapuló vizsgálata és tanácsolása, amiről a 4 pontban olvashat.) Ezt a horoszkópot, illetve ennek a lényegi részét, a vele járó analitikus leírások mellett, elkészíthetem írott formában is, de egy e-mailban elküldhető hangfelvételen is elmondhatom. Szívem szerint, az utóbbit ajánlom, mivel ebben több részletre is kitérhetek.

 

http://www.asztrologosz.hu/post7685.html#p7685

 

Tovább...
 
asztrológiai leleplezések (A nemzet-árulás) PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd asztrológus:

Az anarchikus vízőntői karma és a nemzetárulás asztrológiai gyökereiről

 

Úgy látszik, ez már egyfajta spirituális betegség mint a pánik és a mazochizmus. Mármint egyes közéleti személyiséggé vált önutálókból lett nemzet-utálóknak a nagy fokú jelenléte. Meg kellene fejteni, hogy mi a közös karma-motívum ezekben… Mikor, milyen karma hatására fordul valakinek az értelme saját maga ellen, illetve a neki életet adó, az őt gondozó.nevelő szülei ellen, vagy a nemzete ellen. Halak, Nyilas, Skorpió, Vízöntő, Ikrek? Össze kellene hasonlítani a Nagy Attila Puli, a Gerle Éva, a Lelkes Villő, Parászka Boróka, Sipos Zoltán és ennek a Krisztina nevű, ellen – Janne D’ Arcnak a sorsképletét…

(Lásd: http://www.peticiok.com/forum/159151)

Szó, ami szó, Jézus is azt mondja, hogy “aki nem utálja meg magát és aki nem utálja meg az anyját és az apját, nem lehet az én tanítványom.” Persze, ennek átvitt jelentése van, vagyis, hogy meg kell ismerni, és meg kell érteni az elődeink vétkeit és azt, azokat nem mind ismételgetni családi, vallási, vagy nemzeti tradíciók formájában. Pl. a Rómeó és Júlia családjainak a generációkon át tartó és fokozódó gyűlöletét, öncélú háborúzását. De vigyázni kell a sablonokkal, mert ugyanez az öncélúság nem fogható rá a román – magyar politikai és nemzeti érzelmi egymásra orrolásról. Hiszen nem a magyarok, és főként nem az erdélyi magyarok tehetnek arról, hogy a román politikusok és valamennyire is felvilágosult értelmiségiek komplexálltak amiatt, hogy 1.) Románia Erdélyt magas szintű, sorozatos diplomáciai csalással (szélhámossággal) és elképesztő gátlástalan adathamisításokkal kaparintotta meg, éppen olyan időszakban, amikor a hatalomra került magyarországi politikába beütött a bolsevista internacionálé kerge marha kórja, és : 2.) Ez nem elég, de a megkaparintási lehetőségnek –A politikai zálognak: A híres Gyulafehérvári nyilatkozatnak – egyetlen, az Erdélybe szorult másfél millió magyarság nemzeti önrendelkezésére vonatkozó ígéretét sem tartotta be. Sőt, az erőszakos románosítást, illetve a vallásos színekbe öltöztetett „honfoglalást”, meg az  asszimiláció, más, kevésbé látványos formáit a múltban is, és most is következetes kitartással, mondhatni, könyörtelenséggel felérő ambícióval végzi a román állami apparátus, politikai rendszertől és berendezkedéstől függetlenül. Arról tehát, hogy a románok az erdélyi magyarság elemi jogainak a történelmi elcsalása miatt komplexálltak, nem a magyarok tehetnek. És arról sem, hogy a románok ezt úgy vélik magukban lerendezni (Nem , hogy az elemi tisztesség szabályai szerint orvosolni!), hogy még száz éves, tervszerű és erőszakos, meg kevésbé látványos asszimilációs törekvések ellenére is megmaradt magyarság töredékének sem akarják megadni az őseik által megígért és vállalt önrendelkezést.  

 

 

Tovább...
 
Hírdetés PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilár asztrológus:

 

A teremtés és a megváltás spirituális törvényei összhatásaképpen, lassú, de végleges gyógyuláshoz és tényleges boldogsághoz vezető asztrológiai és tarot karma-feltárást, sorselemzéseket végzek. Ez nem csalás és nem ámítás, mert a logika, ami alapján vállalni tudom, ellenőrizhető: www.kozmaszilard.hu , www.asztrologosz.hu ,  https://www.youtube.com/watch?v=WsRRScwAY-0&feature=youtu.be , www.kozmaszilard.com , www.aldottelet.hu ,  https://www.youtube.com/watch?v=5ykAP6X2n2Q&feature=youtu.be

 

 

 

Tovább...
 
Joslás és jósolgatás helyett PDF Nyomtatás E-mail
Kozma Szilárd asztrológus:

Jósolgatás helyett arról tessék beszélni (előadásokat tartani), hogy:

 

A magyarság jövője megfelelő számú utódok - gyermekek nélkül egyszerűen nem létezik. Nincs. Semmi. Üres duma! Üres duma akkor is, ha rózsaszínűen megható az, hogy állítólag a maják is magyaroknak nevezték az asztrológusokat. Sem a rózsaszínű jóslatokkal, sem a dicsőséges szellemi, vagy hazavédő harcosi múltunk emlegetésével nem érünk semmit, az mind csak önámítás családalapítás és családfenntartás, családvédelem nélkül, illetve megfelelő számú gyermekek nélkül!

 

Ahelyett, hogy a Lilith-inverzió fontosságára felhívnák a figyelmet, egészen pontosan: ahelyett, hogy a lilith-inverzió jelensége megértése érdekében erőfeszítéseket tennének, egyes magyar asztrológus kollégáink elkezdtek rózsaszínű jövőt jósolgatni a még mindig sorvadó magyar nemzet számára.Nem jósolgatni kell, hanem a magyar- és a székelyföldön helytállni, vagyis gyermekeket - utódokat nemzeni és azokat felelősségteljesen gondozni nevelni. Boldogság sem lehetséges gyermekkacagás, gyermekzsivaj ás gyermeki vidámság nélkül! Tehát szeretném tudni, hogy az olcsó boldogságot ígérgető jósoknak hány gyermeke is van?

A gyermek-áldás forrásának szabadon hagyása - felszabadítása nélkül lehetséges lenne akárcsak a személyi boldogság is? Tessék megnézni a németeket és a svédeket és általában a nyugat európai polgárokat, hogy most hova jutottak a nyakló nélküli fogamzásgátlással, a gyermekáldással való spórolással?

 

Hiába védte meg a nemzeti kormány Magyarországot az inváziós katasztrófától, ha további áldás- spórolásban élünk, gondolkozunk és képzelgünk.mert, ha más formában is, de ugyanaz vár ránk is mind a svédekre, ha nemzeti egoizmusunkban tovább spórolunk a gyermekáldással, és nem hagyjuk, hogy a szerelmeink gyümölcsei megszülessenek.

http://www.asztrologosz.hu/ujra-divatba-jott-a-rozsaszinu-nemzeti-josolgatas-t989.html

 


http://kozmaszilard.hu/index.php?option=com_content&

 

Tovább...
 
Eszmecsere és Illusztráció az agresszió-karmához PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd. asztrológus:

 

Illusztrációk az anyai ági örökle3tes programokhoz.

Az 5-ös (agressziós) program jelentkezési formái a női lélekben.

 

 

 

Jaki Szilvia: vallomástevő:

 

Most látom be, most vagyok képes végre belátni, hogy én is milyen erőszakos, és agresszív vagyok néha. Egy elég erős agresszivitás fellelhető bennem is időről időre. Egyáltalán nem vagyok szelíd, és aranyos sokszor, - mint amit gondolok magamról, hanem alkalomadtán - amikor az egyik anyai ági negatív örökletes programom aktiválódik bennem, akkor nagyon is agresszív vagyok.

Bennem van alapjáraton a fekete pont. Ami ugye még csak ellenne bennem, úgy önmagában, és néha aktiválná magát csak talán; de amikor anyám kerül(t) a közelembe, 1-2 mondattal mesterien aktiválta mindig a bennem szunnyadó férfi-gyűlöletet, és életre kelt az egész. Ekkor elkezdtem visszafelé forogni ismét a tengelyem körül, és egymást gerjesztettük be negatív, gyűlölködő irányba anyámmal egyre csak. A sötétbe, a viszafelé irányba, a káosz irányába kezdtünk forogni együtt, és közben azt képzeltünk, hogy mi megyünk a jó irányba...Minden egyes ilyen alkalom szörnyű volt, és mérhetetlen mennyiségű energiát kivett belőlem. És ez a férfi -ellenes program mára TÖMEGJELENSÉG a nők körében! És mindenhol ugyanaz!

De ennek vége, s mi a megoldás:
Anyám és én köztem minél nagyobb szellemi és fizikai távolság megtartása, valamint, annak sohasem elfejetése, hogy az ellenség bennem is van, azaz, MAGAMBAN IS KELL KERESNEM AZ ELLENSÉGET, NEMCSAK KÍVÜL (SICC!) , ezért a következő és örökké ismételendő lépés a saját fekete--pontom tudatosítása, és a fényre vitelévek való folyamatosa oldása, feloldása. Más megoldás se nem hogy nincsen, de se nem tartós, se nem célravezető. Az egyetlen megoldás a saját fekete pont minél teljesebb feloldási kísérlete, hiszen, akkor kívülről aktiváni is nehezebb.

Miért vagyok én ilyen? Egyáltalán nem ezt képzeltem magamról, hanem azt képzeltem, hogy én gyenge vagyok - és félős, holott alapjáraton néha nagyon is túltengenek bennem "agresszív érzelmek." Csak éppen azt nem értettem régen, miért hullott ki a hajam kamaszkorom végének idején.

És mindez miért volt?
Amíg nem ismertem meg az anyai ági negatív örökletes programokat, addig nem értettem miről van szó. Most már igen. Tehát, mindaz a manipulációra való hajlam, amit mindez idáig megvetettem másokban - az - rá kellett jönnöm, az önfeltárás során, bizony, bennem is megvan. Mert örököltem egy elég erős férfi- ellenes (fény-ellenes), és gyermek-ellenes programot. És milyen jó, hogy az ilyen programok felszámolásának az egyetlen eszköze a : szembenézés, tudatosítás. Valóban, az ember fektete pontjával való szembenézés - eleinte félelmetes dolog, de egyre jobban megszokom. Szörnyű, de megszokható a csúfságokkal szembenézni. A jó oldala, hogy ebben is lehet rutint szerezni, és amióta látom, hogy működik a módszer: a tudatosítás és szembenézés hatására valóban elindul a feloldás - ekkor már csak tudatosan, éberen figyelni, és segíteni kell a folyamatot. A legnehezebb, az első lépés: a felismerés, és szembenézés: jé, hát én olyan is vagyok, amit ezidáig megvetettem másokban!?

Ehhez kell a bátorság, de ha ez megvan, akkor már csak a folyamatra kell nagyon figyelni.

Nagyon szeretnék idézni Szilárd bevezetőjéből, amit a negatív anyai ági örökletes programok bevezetéseképpen írt, mert nagyszerűnek tartom, és emlékeztetőképpen, mindig el kell újra és újra olvasni:

"Ezernyi személyi és családi sors és életút átvizsgálása után bebizonyosodott számunkra, hogy azok a személyek, akiknek az ősei, intenzíven átélt magzat- gyermek- és családellenes érzelmeket és képzeteket hordoztak magukban éveken át, csendes neheztelés és szorongás, rejtett (elfojtott) vagy nyílt gyűlölködés, bosszúvágy, vagy életre-törés (gyilkosság, öngyilkosság, vagy több abortusz) és átkozódás (kiátkozás) formájában, önkéntelen és öntudatlan rombolási és önrombolási késztetésekkel születnek a világra.

Ezek a csecsemőkorban is, a tudattalan szellemi személyi struktúránkban lappangó rombolási hajlamok, tizennégy éves korunk után aktiválódnak és a kamaszkor időszakában felszínre törnek agresszivitás, irracionális félelmek, erős depresszió, különböző komplexusok, türelmetlenség, sors-gyűlölet, és öngyilkossági késztetések, vagy a felnőtti léttel és az általános emberi életfeladatokkal szembeni averzió (pl. otthon- és családalapítás, gyermekvállalás és gondozás ellenesség) formájában.

A racionális logikánk számára érzékelhetetlen akarat- és sorsirányító hatásukat, az életkorunkkal arányosan, egyre inkább kifejtik, hiába, hogy közösség-etikai okokból, vagy egyéni megfontolásból, az önfegyelem segítségével, magunkba fojtjuk ezeknek a képzeletünket befolyásoló, szellemi programoknak a felszíni megnyilvánulási formáit. Az elfojtások következtében ugyanis, ezek a programok nem oldódnak és nem számolódnak fel, hanem a tudattalan képzeleti, gondolati és vágyvilágunk mélyrétegeiben folytatják az aknamunkájukat.

Mindannyian manipulálva vagyunk ezek által az őseinktől örökölt, általuk a tudattalan képzeleti, gondolati és érzésvilág mélyrétegeibe lefojtott, és így a generációk közötti tudattalan szellemi öröklődést biztosító spirituális memória révén, az utódoknak átadott szellemi programjaink által.

Eközben úgy képzeljük (!!), hogy az értelem által vezetett szabad akaratunkat gyakorolva, pozitív vágyaink és ésszerű erkölcsi világképünk szerint gondolkozunk, érzünk és cselekszünk. Nem tudjuk, hogy az örökölt negatív szellemi programok összetett hatásai miatt, illetve az általuk sugallt negatív, szellemi és lelki mentalitások önkéntelen átélése miatt, betegedünk meg látszólag indokolatlanul, és hogy miattuk sodródunk olyan konfliktusokba, olyan drámai, vagy tragikus kimenetelű helyzetekbe, amelyekbe nem csak, hogy nem akartunk, hanem amelyekre még csak soha nem is gondoltunk."


Ezt kell észben tartani, és újra és újra tudatosítani! Hogy mi nők ne eltorzult férfi-fél-lényekké váljuk, hanem maradjunk nők, és végezzük a feladatainkat, mint nők, és hagyjuk meg a férfiak dolgát a férfiaknak.

Ne hagyjuk, hogy a Lilith irányítson bennünket!

Mert ha a nők nem engedik a férfiakat férfinak lenni, hanem elnyomják őket, akkor nem is lesznek egy idő után már férfiak a földön! És akkor már a nők sem tudnak nők lenni...ezért, mindenki engedje a másikat annak lenni, ami!

 

 

Támogatom a fórum újrakezdésének törekvését, köszi Szilvia!
Már a témád címe is felkeltette az érdeklődésemet, mivel nekem is van bőven mit tudatosítanom és felvállalnom ezen a területen (is).

Amikor 2,5 évvel ezelőtt kapcsolatba kerültem Szilárddal, a számomra legnehezebben megértett téma pont a rejtett agresszivitás volt. Sokáig tartott, amíg egész mélyen megértettem, hogy mire gondol, amikor ezekről a tudattalan mély rétegeibe lenyomott késztetésekről beszél. És a több órás hanganyagom igen jelentős része szólt erről, tehát van vele dolgom, a mai napig.
Ami leginkább megdöbbentett, hogy a nosztalgiázás, nosztalgikus zenék hallgatása milyen rossz hatással van rám, anélkül, hogy erről tudnék...
"A testükkel is közvetlenül teremteni képes nők mágikus képessége százszorta erősebb, a nők ki nem nyilvánított (ki nem élt) és mélyen elfojtott, a tudattalan képzelt- és gondolatvilága legtitkosabb zugaiba rejtett (oda lepréselt és bevésett!), de mágikus hatását annál inkább érvényesíteni képes agresszivitása, a férfiak spontán lázadásainál ezerszer veszedelmesebb."

Ezt a mélyen rejtett agresszivitásomat nagyon nehéz átvilágítani, pont azért, mert nincs a felszinen. Azonban időnként feltör és ilyenkor kell elfogni és átvilágítani, amiben igen nagy segítség egy olyan pár, aki képes ezekben az esetekben felül kerekedni a sértett egóján és képes fény lenni, átvilágítani...
És ahogy Szilvia te is mondtad, az eredmény tényleg magáért beszél. Az én esetemben egy komoly nőgyógyászati betegségből való kigyógyulást jelentett. azonban abban a percben, amikor elmulasztom a feltörő agresszivitásomnak a fülöncsípését, a mai napig jelez a testem.

 

 

Jaki Szilvia: Kedves Andi!

Köszönöm a hozzászólásodat.

Valóban borzasztó összetettek ezek a dolgok. Én is már körülbelül 2 hónapja hallgattam meg először Szilárd honlapján az Agresszivitásról szóló hanganyagokat, és az emberek agresszivitása, a férfié és női is rendkívül összetett. Megértettem, hogy mivel anyai ágon öröklődnek át a negatív sorsprogramok, ezért a nők agresszivitása duplán veszélyes, hiszen ők továbbörökítik a férfiaknak is, akiknek ez szintén romboló hatású. Mert náluk összeadódik az eredeti, rendeltetésük szerinti, "behatoló fény agressziviása" - ami önmagában szükségszerű az átvilágításhoz, ezzel a nemkívánatos, plusz káros agresszivitással. A nőknél pedig ez a plusz agresszivitás - a mindenbe beavatkozási, manipulálási mániává és nehezteléssé, férfi-gyűlöletté (nyíltan, vagy csendesen) alakul át. Szóval nemcsak azért volt jó, hogy megértettem, mi az agresszivitás, mitől jön, és ez által megértettem, hogy mi az emancipáció oka is, a saját életemben is végre megkaptam a válaszolkat 10 éve feltett kérdésekre.

Maximálisan igaz, és azt a mondatot sem lehet elégszer elmondani, hogy: " a legrosszabb, amit az ember önmagával tehet, az, hogyha neheztel a párjára, családjára." Ilyen neheztelések miatt nekem is már folyton kiújuló húgyúti bántalmaim voltak, amik érdekes és nyilvánvaló módon azóta - amióta elkezdtem a tudatosítást, lényegesen máris enyhültek.

Az is érdekes, bár inkább rossz, mint érdekes, hogy egy nő hányszor képzeli azt magáról, hogy ő gyenge, és kiszolgáltatott, és ebbe bele is éli magát, amikor valójában agresszív és erőszakos. Valamint az is elképesztő, hogy mi nők hányszor érzünk tehetetlen dühöt, és elkeseredettséget, amiatt, amikor azt képzeljük, hogy nekünk is ugyanolyan jónak kellene elnnünk, mint a férfiaknak, és ráadásul ugyanazokkal az eszközökkel akarjuk mindazt elérni, plusz még azt is képzeljünk, hogy nekünk le kellene győznünk őket. Mennyi rejtett gáncsoskodási hajlam. Bár nekem ezt nem volt nehéz észrevennem, mert a saját anyámban eze ka programok olyannyira a felszínen vannak, hogy már 20-30 évet eltöltött az életéből a folyamatos nyílt vagy rejtett férfiak elleni harccal. Valamint minket a testvéremmel is 20 éven át bőszen bíztatott a hozzá való csatlakozásra, és tenné még most is, ha egy ideje nem határolódnék el tőle teljesen: kb 2 éve igyekszem eléggé távol tartani magamtól. és ezentúl még távolabb.

Andi, miért írtad, hogy a nosztalgiázásnak rossz hatása van? Egyébként megfigyeltem, hogy nálam is. Valamint a múlton való "bárcsak..." című nosztalgiázás is kifejezetten káros, bár szeirntem a Lilith erős és a sóvárgás indulhat be általa.

Igyekszem elfoglalni és élni a "nekem" való szerepem, és azokat betölteni: a női szerepeimet.
Az a jó, hogy már odáig is eljutottam, hogy tudok nevetni magamon, hogy régen hogy a fenébe tudtam ennyi ellenérzést, neheztelést táplálni a párom iránt. Amikor ezt 2 hónapja abbahagytam, - meg a húsevést is - igencsak elcsodálkoztam, hogy "jé, mennyivel több energiám van" - és akkor jött a második döbbenet, hogy "jéé, de jó, akkor ezt most milyen értelmes és hasznos dolgora fordítsam".

Van munka bőven. :)

 

 

Kozma Szilárd: Andinak:

A nosztalgia, és a nosztalgiázás, a legfinomabb teremtés- és megváltás ellenes (agresszív) erőket váltja ki belőlünk és aktiválja, mivel az adott és jelen helyzet elfogadása ellen irányul, elvágyódás a jelenből vagy a múltba, vagy egy a romantikus (irreális) vágyaink által létrehozott idealisztikus képzeleti világba, ami tulajdonképpen nem más, édes-agresszivitás a jelen helyzettel szemben, annak a legfinomabb (ideális és kauzális) szinten történő elutasítása, jobban mondva, a hamis vágyképekkel (Vagy a kiszínezett és átköltött múlttal) való behelyettesítési - kicserélési vágya. Az infernális (sors-ellenes visszaható) erőket és a rejtett agresszivitást (a jelen helyzet és a reális sors elleni neheztelést) semmi nem váltja ki oly nagy mértékben, mint az édes szomorúság mély átérzése, vagy az ugyancsak mélyen átélt nosztalgia. - Tulajdonképpen nem más, mit az éberség teljes eldobása és a Lilithel való, rejtett kéjelgés. A legfélelmetesebb benne az, hogy képtelenek vagyunk érzékelni és fel sem tudjuk fogni a logikus (A Logosz által indukált) visszahatásait.

 

 

Tovább...
 
A Fény és a világosság elengedhetetlen feltétele... PDF Nyomtatás E-mail
Kozma Szilárd család- és karma-asztrológus:


A Fénynek (A spirituális öntudat-fejlesztő szellemi értelemnek) az elengedhetetlen szerepe a Boldogság elérésében


Az ember életének a célja és értelme és rendeltetése az, hogy végül is, ténylegesen, tehát nem mondvacsináltan, és ráadásul még "stabilan és biztosan és megrendíthetetlenül és folyamatosan és végig..." boldog legyen. A jó hír (az evangélium) az, hogy azt el is lehet érni mindenkinek, aki csak nem agy károsult, és nem megveszekedett, megfordíthatatlan bűnöző, vagy betegesen rögeszmés, hazudozó, öncsaló.
Az egyesek (Az elsők...) számára a "rossz hírem" :-D az - Amit az ájtatoskodással és meghatódással, vagyis a belső szemforgatással elérhető, olcsó üdvöt ígérő vallások elhallgatnak! - az, hogy az igazi boldogságot nem lehet elérni, bizonyos konkrét karmaoldáshoz vezető gyakorlati feladatok teljes körű és teljes intenzitású felvállalása nélkül, vagyis:

e feladatoknak az öntudatlan és önkéntelen elutasítását eredményező, misztikusnak látszó, de valójában: karmikus (tudományosan: pszichés) félelmeknek és és szorongásoknak (sőt: iszonyatoknak), furcsa és általában negatív (romboló és ellenséges), másokkal, vagy a külvilággal szembeni, személyi ambícióknak, öncélú kéj- és élvezet-vágyaknak, a lódításra- ámításra és önámításra való hajlamoknak és ezen belül a tárgyi valóság szerinti igazság kiderítéséért és érvényesítéséért nyíltan vállalt, becsületes harcok és ismételten: a személyes felelősségeknek az elhárítására, kicselezésére - elkerülésére való hajlamoknak a megfelelő pozitív tulajdonságokká és képességekké változtatása nélkül.

Tovább...
 
Horoszkóprendelési lehetőségek horoszkóp-félék és árak szerint PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd, karma- és család-asztrológus:

II. Horoszkóp félék és horoszkóp-rendelési árak.  

   Ami a munka-díjaimat, illetve az egyes horoszkóprendelőknek a díjak számszerűségének a megítélését illeti, első sorban tudni kell, hogy a személyes találkozásokon elvégzett feltárások, amelyeket szintén hangfelvételeken rögzítek és adok át, sokkal olcsóbba kerülnek – mivel azonnali válaszokat kaphatok az értelmezés közben felmerülő kérdéseimre - mint amelyeket úgy kell elkészítenem, hogy a célszeméllyel nem beszélgethetek közvetlenül. 

  Másodsorban, az utóbbiak esetében, kérem szépen átgondolni, hogy az analitikus horoszkóp szöveg-bázisának a megírásán 15 éven át egyfolytában dolgoztam, a napi tevékenységek mellett, sokszor éjszaka is. Ennek az előállítása tehát most néhány számítógépes művelet ugyan, de benne van 15 éves kemény munkám egyrészt. Másrészt, sehol a világon nem él jelenleg olyan asztrológus, akinek ennyire a karmára kiélezett lenne a látásmódja, tehát, akitől nem az asztrológiai kézikönyvekben is elolvasható misztikus, vagy spekulatív pszichologizáló szövegeket kapnának a rendelők.

Tovább...
 
Asztrológia - tanulási lehetőség PDF Nyomtatás E-mail
Asztrológiai tanulási lehetőség

Kozma Botond Szilárd, karma és családasztrológus:

Azon régi rendelőim (és barátaim) számára, akik érdeklődnek az általam gyakorolt kauzális (karma-oldási, megváltódási, teljes beavatási) asztrológiai tanulási lehetőség, iránt és akik már rendelkeznek rendkívüli horoszkóp-értelmezéssel, illetve, azok számára is, akik hajlandók a korábban elkészített szintetikus horoszkópjukat kiegészíteni rendkívüli (vagyis kauzális beavatási) értelmezéssel (5O euro), interneten keresztül történő
Asztrológia - tanulási lehetőséget ajánlok fel,

Beavatás a Kauzális Asztrológiába címmel.

Ez abból fog állni, hogy akiknek már van rendkívüli értelmezése azonnal, akiknek nincs viszont, csak azt követően, hogy ez megtörtént, minden hónapban, miután elküldöm a „tananyagot” (A megfelelő tanulmányaimat, amelyek szerint és alapján kell majd értelmezni) négy alkalommal küldök és általam írt értelmezésekkel, magyarázatokkal ellátott korrektúrára visszavárom, a részletes és komoly megfontolások alapján írt válaszaitokat. Tehát egy kérdés-felelet levélfordulat számít egy leckének, ami feltétlenül meg kell történjen egy hét alatt (mármint minden kérdés-csomagra a válaszadás). Négy hétre az „iskolai díj” ára 12O euro, vagyis, egy leckeadás ára 3O euro, amelynek a keretén belül természetesen, lehet az illető témával kapcsolatosan külön kérdéseket is feltenni, illetve, a meg nem értett kérdések felől visszakérdezni, azok jó megértése érdekében visszakérdezni. Ahol nagyobb ilyen jellegű megértési nehézségekbe ütközünk, a tisztázás érdekében, tisztázó, illetve kiegészítő hangfelvételeket is készíthetek.

További részletes kérdéseiteket az http://www.asztrologosz.hu c. portálomon tehetitek fel, vagy külön levélben a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges címemen.

Baráti szeretettel: Szilárd

Tovább...
 
Anyai ági karma-programok: A felelősség és a törvényesség PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd család- és karma-asztrológus:

Az anyai ági női felmenőktől öröklött karma (sors) programok

7. A hamis felelősség és a felelőtlenség programja, avagy a rögeszmék és az aggodalmaskodás, valamint ennek az ellentéte: a felelősség-hárítás és a közömbösség programja.

 A felelősségtudattal járó határozottságtól és a szülői felelősségtől, de főként az apai felelősségtől való félelemnek, az apai felelősség elhárításának és általában az apai szellemiség-ellenes magatartás programja.

Szélsőségesen: az elvtelenség és a rögeszmés gondolkozás karmikus programja. A Szaturnusznak kettő, vagy több, egymással ugyancsak negatív fényszög kapcsolatban álló bolygóval alkotott negatív fényszögei, az un. aggodalmaskodási és a biztosítási kényszerbetegség valamely erősebb, vagy gyengébb változatának a jelenlétére utalnak. Vagy azok ellentétére: a felelősség-elhárítási késztetések szellemi programjára, esetleg a rögeszmés ragaszkodási, vagy a gyűjtögetési késztetések valamely vonását (erős, vagyis többszörös negatív fényszögelés esetében: mániáját) öröklődésre utal a generációk között átnyúló spirituális memória révén. Mértéktelen és önkéntelen aggodalmaskodást, túlzott és aprólékos felelősségérzést, vagy annak az ellentétét: a felelősség kikerülést, elhárítást, vagy annak az átruházási - átadási, átpasszolási - késztetéseit adó negatív spirituális program, illetve közömbösséget és az egykedvűséget kiváltó, e két ellentétes magatartások valamelyikére inspiráló és predesztináló program. Mivel elsősorban a felelősség őserejét, illetve a határ- és az aránytudat teremtői őserejét megtestesítő Szaturnuszhoz kapcsolódik, illetve annak a Nappal, a Merkúrral, a Marssal és a Jupiterrel, alkotott negatív fényszögeihez, és azért mert csak ritkán gyökerezik a családi tradíciókban, hanem inkább az ősanyáknak a spirituális, vagy a pragmatikus (tetterős) felelősség szellemiségéhez való pozitív vagy negatív viszonyulásban, a szellemi program, eredhet abból is, hogy az ősanyák valamelyike nem jó szemmel nézte, vagy látta (nem helyesen ítélte meg, illetve haraggal elítélte) az apja, az apósa, vagy a férje családapai szerepkörének a betöltési módját.

Esetleg ezek az asszonyok féltek attól, vagy azoktól, sőt: titokban és rejtetten gyűlölték ezeket a családapai szerepkörükben, szerintük negatívan viselkedő férfiakat. Ritka esetben a közösségi - társadalmi életet szabályozó hatóságokkal, intézményekkel, illetve azoknak a hatalmi képviselőivel, irányítóival, vagy hivatalnokaival gyűlt meg az ősanyák közül egynek, vagy kettőnek a baja, nyílt szembesülés, vagy erős elhárítási, kikerülési vágy, esetleg üldöztetési érzések és képzetek formájában, mielőtt azt a lányutódja, akitől a vizsgált horoszkóp tulajdonosa származott. Azon személyeknek egy része, akiknek jellegzetesen negatív Szaturnuszi fényszög alakzat látható az asztrogrammjában, nem bíznak a teremtésnek és a saját sorsuknak - életüknek a pozitív rendeltetésében és értelmében, vagyis a saját intelligenciájuk és létfenntartó képességeik erejében, a mágikus erejű teremtői képzeletük folyamatosan működő képességében, és szüntelenül aggodalmaskodva "azért, hogy mit esztek holnap és holnapután" (Názáreti Jézus), állandóan be akarják biztosítani magukat és ez által mindig csak a jobbnak remélt, illetve a rettegett, jövőben és soha nem a jelenben élnek. Nem képesek a jelenben élni a jövőért való aggódásaik és a jövő-alakítása érdekében hozott áldozatoknak a soha meg nem szűnő folyamata és láncolata miatt.

 


   

Tovább...
 
A hamis szabadság-vágy és anarchia programja PDF Nyomtatás E-mail

 Kozma Szilárd, asztrológus:

Karma-programok: a hamis szabadság-vágy és az anarcia, vagyis az elköteleződésre való képtelenség programja 

 

8) (A teljesen negatív Uránusz és az általa alkotott különböző karma-alakzatai által jezlett karma-program) Az anarchikus szabadság-képzetek, illetve a szabadság-fantazmagóriák és az irracionális – és ezért hamis (Mivel felelősség-mentes) szabadság-vágyak, a kötelék és kötelesség mentesség karma-programok.

 

Azok a személyek, akik ezzel, az önmagukkal, vagyis a korábbi céljaikkal és szándékaikkal is folyamatosan ellentmondásba hozó, és „a szabadság-börtönönében való őrült vergődés” nevű, öncélú lázadást és radikalizmust, forradalmiságot okozó karmájával születnek, tehát, akiknek a Vizőntőben, vagy a Bakban áll az egyik – netalán mind a két! - karma-pontja, még az agresszíveknél, a hazudozóknál, vagy az aggodalmas – közömbösöknél is idegesítőbb „szerzetek” tudnak néha lenni.

Mert miközben ők, kérem szépen, a totális szabadság, pontosabban: a minden elképzelhető lehetőségek kihasználási lehetőségnek a hírnökei, menten a legnagyobb zsarnokokká és szabadság-tiprókká változnak, amikor a velük ellentétes nézeteket, vagy életformát kellene elfogadjanak, és toleráljanak, vagy amikor a többség egyes tagjai kritizálják őket a felelősség és a következetesség hiányáért és, azt igénylik tőlük, hogy fogják vissza magukat, mivel az öncélú és általában csak saját magukra értett szabados – liberalizmusukkal, zavarják az életük alapvető jogainak (pl. a pihenéshez és a nyugalomhoz való joguk) gyakorlásában. Vagy amikor a „fárasztó tradicionalisták”, azt igénylik, hogy a szabadság-mániások, „ne fertőzzék” a gyermekeiket ezzel az erkölcs- és törvény-tipró, korlátlan szabadosság-elmélettel és gyakorlattal.

Azt, hogy e hippi mozgalom által törvénybe helyezett liberálisoknak a neveletlen és ezért a vad ösztöneik (a vissza nem fogott karmájuk) által irányított, gátlástalan gyermekei, ne közösítsék ki és ne készítsék ki, nyomorítsák meg az ők normálisan nevelt gyermekeiket. Ilyenkor ezek a szabadságmániás liberálisok éppen a szabadság nevében akarják megtiltani és lehetetlenné tenni azt, hogy a tradicionalisták az elemi természeti és polgári jogaikat gyakorolják és hogy egyáltalán szabadok legyenek, szabadon kérhessék és érvényesíthessék a gyermekeiknek a saját felelősség-tudatuk és józan belátásuk szerinti neveléshez való jogát.

 

Ők a lehetséges baleset-okozási lehetőséggel szembeni közömbös, sebesség-bolondok, az elképesztős sebességet felvenni képes autók és motor-kerékpárok tulajdonosai.  

Tovább...
 
Karmaprogramok 9. A hamis szeretet és a perverzió programja PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd asztrológus:

Karma-programok: a hamis szeretetből eredő, végezetes káprázat- és kábulat-vágynak (alkoholistává válási és kábítószerezési hajlamoknak), valamint az ebben gyökerező funkcionális képzetzavaroknak köszönhető, szexuális és más perverzióknak a karma-programja.    

 

9) (A teljesen negatív Neptunusz és az általa alakított karma-alakzatokhoz kötődik) A lényegi (esszenciális és kauzális) ős-funkciók szerinti zavarodások, összetévesztések, illetve a lényegi – spirituális és kauzális anarchia, vagyis a PERVERZIÓ programja.

    Ez a karma- program természetesen, a vízjegyekhez, tehát Halak, Rák és Skorpióhoz és azok uralkodó bolygóihoz kötődik.

A perverziónak a káros hatásai és vészes következményei felől, nem tudományos eufémizmussal, tehát azt enyhítő és finomító módon átkeresztelve (Nyelvi szélhámossággal) kell az embereket félrevezetni. És még inkább nem kell azt felszabadítani majd kiélni, ahogyan a pszichológia tanítja! Hanem meg kell érteni a keletkezési helyén, tehát az élet-vízióban, a sors- imaginációban azt a zavart. Azt a kauzális – erkölcsi zavart, ami átszüremlik a mentális (gondolkozási) és az asztrális (érzelmi) síkokon, és abberáció formájában megjelenik az illető személy életében. Azt tehát, hogy melyik perverzió milyen lényegi összetévesztésből, milyen karmikus vízió-zavarból ered, milyen karmikus élet- és létlátomás szintű, alapfunkciók összetévesztésből ered. És úgyszintén az eredeti helyén: az élet-vízióban kell helyre állítani az életgyakorlatban, elemi-funkcionálisan is, a - nem véletlenül olyanná, amilyenné kialakult! - egyetemes törvények szerinti eredeti rendeltetéseknek megfelelően!


Nem erőltetett rendszerben - rendszerekben kell tehát gondolkozni és, majd, az és azok ellen lázadni, hanem az egyedül érvényes eredeti egyetemes rendet kell felfedezni és az szerint gondolkozni, élni és képzelegni (Mármint a boldogságról) – vizionálni. Mert „Rend egy van örök és preegzisztens, amely önmagát önmagából szabályozza.”, mondja a liberális perverzek által meghaladottnak képzelt és deklarált Hamvas Béla!

   Lehet ugyan üvegpohárral is, persze nehezen és törés-kockázattal is vizet húzni a kútból, de vederrel tanácsosabb. És kalapáccsal egyáltalán nem lehet vizet merni, még akkor sem, ha azzal egyáltalán nem is kockázatos. A száj evésre – táplálkozásra, vízivásra, beszédre, éneklésre és csókolózásra van és a gyomorban, vagy a belekben a hím ivarsejtek nem találnak megtermékenyíteni való női petesejteket. A fenéklyuk meg fekália-ürítésre van és a végbélben szintén nem találhatók megtermékenyítésre váró női petesejtek, hanem üríteni való exkrementum. És ez akkor is így van és így marad, ha az egyes (zavartnak: perverznek született) személyek érzékelési rendszere veleszületett "összetévesztésben" van azt illetően, hogy a hímveszőt a nőnek milyen és melyik üregébe kell bevezetni és lökődő mozgásokkal a szexuális gyönyörhöz lehetőleg mindkét félnek a eljutni. Egy dolog az, hogy karma szinten, és éppen a feloldani és meghaladni való karmájuk (életfeladatuk) miatt, ilyen torz – perverz és abberált elképzelésekkel kell éljenek egyesek, még a felnőttkor küszöbén is. És más dolog az, hogy megváltási rendeltetése szerint, az a dolgunk mindannyiunknak, hogy ezeket a karmikus összetévesztéseinket, illetve ezeket a karmikus idea-torzulásainkat felfedezzük és le szokjunk róluk, éppen a fizikai – fiziológiai funkcionalitás segítségével. Ti., hogy micsoda, mely szervünk mire való és mire nem való. 

Nem arra való az anyagi - földi (hús-vér) létezési forma, hogy a spirituális struktúrák "ösztönös" zavarát (karmáját) fokozzuk a rész-hibás egyéni érzékek tovább "fejlesztésével" (A karma-dagasztással és ego- növesztéssel) hanem éppen, hogy arra való, hogy az ősrendet magunkban a külvilág tükre segítségével helyre állítva, spirituálisan megtisztulva törvényesen kiegyenlítődjünk és e kiegyenlítődési képességek segítségével és az Isteni lét-egységbe (az itt szerzett törvényes normális mivoltunkat megerősítve) vissza juthassunk. - Persze, ezt a szükséget, az elvetemült gátlástalan zavarodottak nem bírják felfogni, illetve, ha felfogják is, utálják a normalitás elnyeréséhez szükséges erőfeszítéseket, sőt: félnek a megpróbáltatásoktól és inkább cinikusan gúnyolódnak és nagyképűen fölényeskednek! - De csak addig, amíg a sorsuk az életfeladataik elvégzésére rá nem szorítja őket. És ekkor, vagy vállalják a teljes kijózanodáshoz és a kábulattól való megszabaduláshoz szükséges belső harcot és küzdelmet a saját hazugságaik leleplezésére, ami normalitás - törvényesség helyreállításának az első feltétele, vagy feladják azt, és idejekorán meghalhatnak.
Tovább...
 
Karmaprogramok 1O: Az Isten és megváltás ellenes program PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd asztrológus:

Anyai ági női fedlmenő ösöktől )ősanyáktól) öröklődő karma programok (1O) 

1O.  (Negatív Plútó alakít karma-alakzatokat más, többnyire negatívan fényszögelt bolygókkal a sors-képletben.) A Sors- és megváltásellenes program, illetve a spirituális és kauzális kiegyenlítődésre való képtelenség programja. Szélsőséges esetben: az öngyilkossági és a rombolási - önrombolási hajlamok programja. Ez a legkifinomultabb, de éppen ezért talán a legveszélyesebb negatív örökletes program. (Sárkányfarok, vagy Lilith a Skorpióban, vagy a Halakban)  
Isten-ellenes programmal (az Isten elleni harag, illetve az Istentől kapott nehéz sors-program, vagy sors-helyzet miatti önkéntelen és öntudatlan neheztelési - haragvási késztetésekkel) találkozhatunk még akkor is (sőt, akkor még inkább!), ha az illető személy esetleg buzgó vallásos. Az utóbbi esetben ugyanis, mindössze az Istentől való karmikus, önkéntelen és öntudatlan félelem a hajtó-oka a vallásosságnak, az állítólagos Isten-szeretetnek, holott ebben az esetben szeretetről szó sem lehet. Hanem az attól való félelemről, hogy amennyiben mégiscsak létezne egy kívülálló és őt (minket) figyelő, ellenőrző, illetve az ő életét és boldogságát - boldogulását irányító és befolyásoló objektív Isten, az igen rossz néven venné és negatívan reagálná le az ő hitetlenségét, illetve a nehéz sorsa miatti haragját.
És tényleg: úgy is jönnek létre ezek a programok, hogy valamelyik anyai ági ősszülő, azt megelőzően, hogy megfoganna a méhében az az utód, akitől a vizsgált személy származik, erősen neheztelni kezd az Istenre, illetve az Istentől kapott nehéz sorsára, amiért az "olyan nehéz életkörülményeket és kegyetlen sorshelyzetet", illetve őt az életbe rosszul elindított, tévesen nevelő szülőket, gonosz és kegyetlen férjet (a vizsgált személy ősapját), esetleg anyóst és apóst is, rendelt a programot létrehozó és tovább adó - elindító anyai ős (ősanya) számára.
E programhoz hozzá tartozik a sors-félelemből eredő vallásosság, vagyis a misztikus fanatizmus pont úgy, mint a "vallásos istentagadás": a harcos ateizmus. De nők esetében, és különösen a második (az élet- és gyermekellenes) programmal társultan, hozzá tartozik a szülői - családi, illetve a természeti boldogságra való képtelenség mellett, a magzatfoganási, illetve a gyermeknemzési képtelenség, a vetélés, a magzatkihordás és/vagy a szülés közbeni életveszélyes szövődmények (az anya újjászületési, megújhodási képtelensége miatt) és szélsőséges esetekben a születendő magzatok minden nemű testi (szervi, testrészi) zavara, fogyatékossága is. Ezeket az programokat lehet tehát megtalálni azokban a személyekben, akik testi fogyatékossággal, illetve bármely testi rendellenességgel (ilyen a „sámánfog”, hat lábujj, vagy a hat kézujj is, illetve az összeragadt ujjak, amit a hiányos spirituális ismeretekkel, vagy az alacsony színvonalú spirituális kultúrával rendelkező közösségekben sámán jelként szoktak emlegetni!) születtek, születnek a világra. Ha számba vesszük azt, hogy Szent István királyunknak a korabeli feljegyzések és rajzok szerint hat ujja volt mindkét kezén és azt, hogy az egyetlen fia (figyelem: akkoriban nem voltak fogamzásgátlók és a királyi család bizonyára nem spórolt a gyermekáldással gazdasági – civilizációs megfontolásokból, vagyis nagyon is gyanús, hogy az életerős királynak miért született mindössze egy csenevész fia), Imre herceg a misztikus vallásosság labirintusába szédült, majd idejekorán meghalt, akkor egyértelmű számunkra, hogy milyen spirituális programtól hajtva nyomta el a kard erejével az ősi magyar hitrendszert és fojtotta vérbe István urunk a Koppány féle lázadást és gyilkoltatta meg a nagybátyát, amellett, hogy egy teljesen átírt, az eredeti Jézusi tanításokkal merőben ellenkező, a világi hatalmi törekvéseket szolgáló kereszténységet honosított meg az új államában.
E program viszont akkor a legveszélyesebb, amikor más negatív személyi meghatározódással kombinálódva, valósággal fékezhetetlenné, vagyis ellenőrizhetetlenné és irányíthatatlanná, és ezért csaknem feloldhatatlanná, meghaladhatatlanná teszi az Isten-ellenes, illetve a belső boldogságra (a lelki békére) való képtelenségi hajlamokat.
Az egyetlen meghaladási lehetőség a neheztelés- és haragmentességi (s sors-kellemetlenségek és az igazságtalan Isten-képzetek elleni háborgás és irritáció-mentes) állapot: a spirituális beavatottság elérése, a teljes megbocsátási és elengedési képesség, a kiegyenlítődési - megváltódási képesség megszerzése, vagyis a teljes megszabadulás minden negatív tudattalan (finom: azaz szellemi) érzelemtől és önkéntelen haragvási – más- és önbüntetési késztetéstől. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a szülöttel szemben a lehető legmagasabbak (legigényesebbek) az úgynevezett elvárások, tehát nem üdülni és szórakozni született a világra.
És annál rosszabb neki, ha e tény miatt haragszik, vagy neheztel bármire, vagy bárkire is, és még rosszabb, ha a benne is létező, általa is megnyilvánuló Teremtőre, vagy az anyai ági őseire haragszik, hiszen el kell jutnia addig a spirituális fejlettségi állapotig, amelyben képessé válik a teremtővel való lényegi azonosságának a felismerésére és átélésére.

Összegezésképpen elmondható, hogy az anyai ági örökletes programok (szellemi struktúrák), az anyai ági női ősök spirituális tévképzetein alapuló tévesen (a teremtés és az élet értelmével ellentétesen) és huzamosan folytatott szellemi - lelki mentalitásában gyökerezik és ezeknek a betegség- sérülés és sors-konfliktust okozó hatásait, nem a felületi gyógykezeléssel (modern orvoslással) és nem a felületi pszichikai, vagy misztikus terápiákkal (kuruzslásokkal), mágiázással, vagy vallásos gyakorlattal (imádsággal) kell feloldani, hanem tudatosítással és a káros mentalitás felszámolásával, az elrontott életrend helyre állításával és szervezetünk, valamint a külvilág szimbolikus jelzéseinek a szüntelen figyelését (naplóírás) követő apró, de fontos, külső és belső mentalitás-változtatással, viszony, viszonyulás- és életvitel változtatással (pályamódosítással!).

Lásd a részletes kifejtéseket és a vitákat á értekezéseket az:

www.aldottelet.com
www.kozmaszilarad.com
www.asztrologosz.com
www.kozmaszilard.hu - honlapjainkon, honlapjaimon.

 

 

 

Tovább...
 
A legfontosabb Sorsjelek PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd karma-asztrológus:

Sorsjelek, avagy:

Az anyagi – pénzügyi gyengülés és a betegségek a sors-romlás (életrontás) jelei.

     A földkarma kapcsán most el kell mondanom, egy régi, de most már véglegesen és száz százalékosan beigazolódott megfigyelésemet, ami szerint, amikor elveszitjük az éberségünket, vagyis amikor hagyjuk magunkat befolyásolni és ez által "éberség veszteni", vagyis hagyjuk magunkat szellemileg-erkölcsileg megzavarni egy ránk folyamatosan és szokatlan intenzitással ható negatív esemény, jelenség által, illetve egy, az internetes nyilvánosság előtt lerázhatatlanul és elháríthatatlanul ránk csimpaszkodó, minket ádáz és csökönyös (eszelős) módon rágalmazó személy által, a spirituális zavarodottságunknak az első jele, vagyis következménye az, hogy el kezdenek apadni az anyagi javaink, hogy kezd gyengülni az anyagi helyzetünk.


-

Tovább...
 
Nem vagyok Tarján Tamás PDF Nyomtatás E-mail

 Kozma Szilárd, termékenységi (gólya) asztrológus:

 Bár költő (is) és író (is) vagyok, és fizikailag is hasolítok rá, de akkor sem vagyok Tarján Tamás és nem vertem meg és semmiyen más módon nem - még szóban sem! - bántalmaztam Gerle Évát, mielőtt, ő ezerszeres alkalommal és nagyon mélyen -és súlyosan nem bántalmazott bevallottan hitelrontás és ez által viszont: gazdasági tönkretétel céljával, a sátáni képzeletével kiagyalt hazugságokon alapuló rágalmaival! 

Tovább...
 
Ingyenes személyi Karma-leírások a szepo-n PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus:

 Ingyenes kis karma-ismertető szöveghez jutási lehetőség a Szepo-n

Kedves olvasóim!
A Szepo - n, meg találhatod egybe gyűjtve és tehát elolvashatod az alapvető, körülbelül 5 - 6 oldalas, Kozma Szilárd asztrológus által írt, karmikus és természeti - szellemi asztrológiai jellemzőidet. Csak annyit kell tenned, hogy beregisztrálsz a Szepo - ra, és kitöltöd a profil adataidat (balról fent a felhasználó képre kattintva). A profil adatoknál meg kell adnod a napjegyet, és az Aszcendensed jegyét (amelyet ott helyben kiszámíthatsz egy könnyen használható horoszkópkészítő program segítségével!). Miután a profilodat kitöltötted, látogass el az "Asztrológiai jellemzőim" menübe (ezt a menüt az előbbi, az oldal bal felső sarkában levő felhasználó képre víve az egeret, a lenyíló menüben találod meg). Az asztrológiai jellemzőkben kimerítő részletességel olvashatsz: a Napjegyedről, az Aszcendensedről, a Sárkányfarkad és a Lilithed helyzetének a spirituális és gyakorlati (hétköznapi) jelentéséről. "
Kattints a Széll János István Szepo-jára tehát: http://www.szepo.com – Hasznos szellemi tükörbe-nézést:

Kozma Szilárd

Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

Eredmények 1 - 25 / 47
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player