shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Asztrológia és Karma-oldás
Nem vagyok Tarján Tamás PDF Nyomtatás E-mail

 Kozma Szilárd, termékenységi (gólya) asztrológus:

 Bár költő (is) és író (is) vagyok, és fizikailag is hasolítok rá, de akkor sem vagyok Tarján Tamás és nem vertem meg és semmiyen más módon nem - még szóban sem! - bántalmaztam Gerle Évát, mielőtt, ő ezerszeres alkalommal és nagyon mélyen -és súlyosan nem bántalmazott bevallottan hitelrontás és ez által viszont: gazdasági tönkretétel céljával, a sátáni képzeletével kiagyalt hazugságokon alapuló rágalmaival! 

Tovább...
 
Ingyenes személyi Karma-leírások a szepo-n PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus:

 Ingyenes kis karma-ismertető szöveghez jutási lehetőség a Szepo-n

Kedves olvasóim!
A Szepo - n, meg találhatod egybe gyűjtve és tehát elolvashatod az alapvető, körülbelül 5 - 6 oldalas, Kozma Szilárd asztrológus által írt, karmikus és természeti - szellemi asztrológiai jellemzőidet. Csak annyit kell tenned, hogy beregisztrálsz a Szepo - ra, és kitöltöd a profil adataidat (balról fent a felhasználó képre kattintva). A profil adatoknál meg kell adnod a napjegyet, és az Aszcendensed jegyét (amelyet ott helyben kiszámíthatsz egy könnyen használható horoszkópkészítő program segítségével!). Miután a profilodat kitöltötted, látogass el az "Asztrológiai jellemzőim" menübe (ezt a menüt az előbbi, az oldal bal felső sarkában levő felhasználó képre víve az egeret, a lenyíló menüben találod meg). Az asztrológiai jellemzőkben kimerítő részletességel olvashatsz: a Napjegyedről, az Aszcendensedről, a Sárkányfarkad és a Lilithed helyzetének a spirituális és gyakorlati (hétköznapi) jelentéséről. "
Kattints a Széll János István Szepo-jára tehát: http://www.szepo.com – Hasznos szellemi tükörbe-nézést:

Kozma Szilárd

Tovább...
 
Asztrológia? Mire jó az, ha a jóslás hazudozás? PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd: család- és karmaasztrológus:

 

        Tényleg van értelme az asztrológiának, még azt követően is, hogykiderült a jóslásról, hogy szélhámosság? Hogy az asztrológia redszerében a bolygók nem azokban a konstellációkban találhatók, amelyekben a gyakorlati valóság, vagyis a tudományos realitás - Egészen pontosan: az asztronómiai tényállás - szerintvannak? Tényleg megmondhatja a komoly asztrológus, hogy milyen életfeladatok beteljesítése következtében fejlődnek ki azok a rejtett szllemi klpességeink, amelyek megóvnak a végzetes betegségektől és balesetektől, illetve amelyek elvezetnek a tényleges és tartós egészséghez és a valós boldogsághoz?

https://www.youtube.com/watch?v=3B2CIBRA0rE

 

Tovább...
 
Az Oroszlán tűze Veszélyesebb? PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd karma és családasztrológus:

      Nem csak a tűzzel - a lelki szenvedéllyel és az életerővel - való bánásmód jelenik meg az Oroszlánnál,

hanem az önérzékelés és az önértékelés, a helyzettudat valamint az öntudat, de főképpen az önzés - tehát az egoizmus problémája is. 

https://www.youtube.com/watch?v=1wEP5LB5RoA

 

Tovább...
 
A Kos tüzével, sem tudunk mit kezdeni... PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd karma- és család-asztrológus:

          Még a Kos által megtestesített elemi szenvedéllyel és élet-energiákkal sem tudunk bánni

     és magunkat és egymást öldököljük. És ha már nem is kardokkal és pisztolyokkal, akkor értelmetlen, rágalmazó - bántalmazó szavainkkal, oktalan és értelmetlen hazugságainkkal. 

    Mit lehet tenni? Kell-e az igazsággal - a hazug rágalmazásokkal, hitelrontó valósághamisításokkal és hamisítókkal szemben -, vagy netalán a sorssal szemben harcolni? 

    https://www.youtube.com/watch?v=jcyFNXwIGFU

 

Tovább...
 
A Kos-Lilithje és a Bika Sárkányfarka irányítja Gerle Évát PDF Nyomtatás E-mail

Az asztrológiai  sorsképletekben halmozottan található, különböző szexuális perverzióra utaló, asztrológiai jelek és spirituális motívumok értelmezése.  

 

     Alig néhány évtizede, amikor a vasfüggöny mögött élő kamaszokként még azt sem tudtuk igazából, hogy mit is jelent és hogy is történik tulajdonképpen a kábítószerezés, amikor arról értesültünk a televíziós hírekből, hogy néhány nyugati ország vámőrsége és rendőrsége sikeres kábítószer csempészet elleni akciót hajtott végre. Illetve, ezekről halhattunk és olvashattunk híreket. Ma a még azoknál is sokkal nagyobb sikeres rendőrségi és vámőrségi akciók mellett, egyre nagyobb tömegeket és főképp fiatalokat veszélyeztet a kábítószerezés köznépivé vált szokása és már meg sem botránkozunk, ha valamelyik távoli, vagy közeli ismerősünkről kiderül, hogy füvezik, vagy épp maga vallja be ezt őszinte nyíltsággal anélkül, hogy efelől egyáltalán megkérdeztük volna. Az ember már annak is örvend, ha legalább saját magában biztos, miközben rádióban, tévében, újságokban napról napra olvashatunk a kábítószer okozta személyi és családi katasztrófákról.

Tovább...
 
Horoszkóppal kapcsolatos kérdésekre adott válaszok PDF Nyomtatás E-mail

Asztroloógia, Kozma Szilárd asztrológus:

 

Válaszok horoszkóppal kapcsolatos kérdésekre.

 

 

 

1) Mit tart az asztrológus Realizációnak egy horószkóp elkészítése után?

 

- Gondolom, inkább a horoszkóp-tulajdonos realizációja érdekel, tehát az, hogy mit tartok fontosnak én megérteni, majd el- és befogadni és főképpen a gyakorlatba ültetni mindabból ami a horoszkópban le íratik és elhangzik annak a számára akinek elkészítem. Vagyis, hogy mit tartok realizálandónak a horoszkóp-szövegből horoszkóp-rendelő részéről. Mert arról is beszélhetnénk, hogy mit tartok - legalább is a magam számára - fontosnak, illetve, a legfontosabbnak, feltárni és a feltártakról elmondani egy személyi horoszkópban? 

Nos, a horoszkóp-rendelő számára azt tartom első lépésből fontosnak, hogy lelkileg készüljön fel arra, hogy amennyiben tőlem, vagy a volt Erdélyi Hamvas Béla Társaság valamelyik tagjától (Az un. kauzális asztrológiát művelők valamelyikétől) rendeli meg a horoszkópját életének a legfontosabb dokumentumával fog találkozni, az egész további - hátra levő életét meg fogja határozni pozitív értelemben. És ez a horoszkóp annál inkább és annál hamarabb képes kifejteni a pozitív hatásait, hogy ö minél nagyobb odafigyeléssel fogadja az ott leírtakat és az ott elhangzottakat (- Utóbbit arra az esettre mondom, ha digitális hangfelvételekkel is történik az értelmezés.). Illetve, hogy mennyire igyekszik elolvasni, meghallgatni figyelmesen és mennyire reagálja le helyesen a kapott szövegeket, mennyire kérdez rá olyan lényegi kérdésekre, amelyeket úgy érez, hogy nem ért meg. Ebből a szempontból, én pl. arra buzdítom a rendelőimet, hogy ne legyenek szemérmesek és kérdezzenek lehetőleg minél többet, mert én hiába igyekszek mindent a lehető legértetőbben elmagyarázni, hogyha neki az illető kérdéskörrel vagy életkörrel kapcsolatosan előre kialakított (többnyire az interneten olvasható misztikus fantazmagóriák szerinti!) tévképzetei vannak. Ezek többnyire a jósolgató asztrológia témakezelési logikájából erednek, ami szerint a negatív élethelyzeteket ki lehet és ki is kell kerülni és ezt szolgálná az asztrológia állítólag, amellett, hogy a „jókat” megjósolja.

Persze, ma már nem ilyen ostobák az emberek. Ezért a jóslási logikát elhagyni képtelen asztrológusok ma azzal áltatják az „igényesebb” híveiket, hogy ha nem is jósolnak meg holtbiztos jó vagy rossz sors-eseményeket, de az agykontroll és a többi misztikus tudomány be hozta divatba a bennünk szunnyadó különleges képességek tanát. Nosza rajta, a jós-asztrológusok azonnal rá haraptak az újabb áltatási lehetőségre és most azzal áltatják az embereket, hogy olyan horoszkópokat készítenek a számukra, amelyek segítségével fel szabadíthatják magukból ezeket a különleges képességeket és ezek segítségével, cakk-pakk, megoldják az összes sors nehézségeiket és

boldogok lesznek. Ennek az eredménye az, hogy a rendelők egy része, azt képzeli, hogy a pozitív fényszögek és jobb bolygó-pozíciók által jelzett jó, vagy különleges képességeik segítségével, képesek lesznek a karmikus determinációikat feloldani, ami egyáltalán nem igaz! Sőt, sok esetben ezek a különleges képességek, amelyek bizonyos sikerekhez segítik az embert, éppen, hogy még jobban el födik előlünk a karmikus tulajdonságainkat. Ilyen esetben pl. egyesek nem értik, hogy miért fektetek akkora hangsúlyt a karma-oldást egyedül biztosító gyakorlati életfeladatok felvállalására. Nos, ilyenkor nagyon fontossá válik újból és külön a távlati összefüggések elmagyarázása és a részletek újraértelmezése. A divatban levő mágikus - misztikus, vagy a liberális pszichológiai „javító”, és megengedő – elfogadó humánus gondolkozásból eredő tévképzetekről, amelyek nehezítik a megértést, illetve az elfogadást, rengeteget lehetne még beszélni de soha nem lehet a végére érni. Az a fontos tehát, hogy a rendelő legyen abban biztos, hogy ilyesmiből menthetetlenül rengeteg van mindenkiben, tehát, feltétlenül kérdezzen rá azokra a részletekre, amelyek számára homályosak.

    DE! Éppen ezért mondtam, hogy legyen felkészülve arra, hogy élete legfontosabb dokumentumát fogja megkapni. Tehát arra az időszakra, amíg a horoszkóp készül, mindent tegyen félre, ami nem a fontos napi teendőkhöz tartozik, ami nem égetően fontos (értem ez alatt az ünnepek előtti – utáni, vagy hétvégi programokat, távolsági rokoni, vagy baráti látogatásokat, stb.), annak érdekében, hogy a horoszkóp elkészítése közben lehessen fenntartani egy folyamatos kreatív együttműködést az asztrológus és a közötte.

    

   álam sokkal öregebbnek nézett ki. Olyannyira minthogyha az apám lenne…          

 

Tovább...
 
Asztrológiai előadás: A horoszkópházak IV. PDF Nyomtatás E-mail

Asztrológua, Kozma Szilárd asztrológus előadása a horoszkópházakról:

 

Sorsrendezés és életminőségjavítás a horoszkópházak segítségével, avagy szabadulás az annyi felesleges sors-drámát és tragédiát okozó, családdal, othonnal, személyi problémákkal, párkapcsolattal, illetve szerelemi és szexuális (karmikus!) vonzalommal, házassággal, féltékenységgel, valamint a spirituálois újjászületéssel, szellemi - személyi megújhodással kapcsolatos misztikus és "tudományos" tévképzetektől, babonáktól:

 

http://www.youtube.com/watch?v=W4ZSajnesLU&feature=youtu.be

 

   

Tovább...
 
Asztrológiai előadás: A horoszkópházak II. PDF Nyomtatás E-mail

 Asztrológia, Kozma Szilárd asztrológus: 

 

Vidofelvételes előadás, a boldoguláshhoz (sorsrendezéshez), vagyis a boldogsághoz és a teljes egészséghez vezető, "az Úristen által" :) mindenkinek, külön - külön a szeméyünkre szabott (felvállalandó!) gyakorlati életfeladatoknak egy részéről, vagyis:

A ketős, hármas és a négyes horoszkópházak jelentéséről: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bBS1U5IwUyM&feature=youtu.be

Tovább...
 
Asztrológiai előadás: A horoszkópházak I. PDF Nyomtatás E-mail

Asztrológiai előadás videon: Kozma Szilárd asztrológus beszél a horoszkóp házak spirituális értelmezéséről:

 

http://www.youtube.com/watch?v=vFDp1hu9w4U

 

 

Tovább...
 
Horoszkópértelmezési munkamenet - Példa PDF Nyomtatás E-mail

Asztrológia: Kozma Botond Szilárd karma- és családasztrológus

(Karma-oldás és rendeltetés-feltárás, valamint  családdal, párválasztással, párkapcsolattal, magazatfoganással, magzatkihordással, szüléssel, hivatás- és pályaválasztással kapcsolatos problémák oldása és sorsrendezés az asztrológiával.)

Példa Horoszkópértelmezési munkamenetre:

 2013. február 1. 20:31 Kozma Szilárd írta, < Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges >

 KedvesÁgoston!


     Arra kérem, hogy minden egyes hangfelvétel megérkezését legyen szíves vissza igazolni, külön - külön.

 Köszönettel:   Szilárd

2013.02.01. 23:11 keltezéssel, Ágoston Kemény írta: 

1.

Kedves Szilárd!

Ezt a felvételt megkaptam.

Üdvözlettel,

Kemény Ágoston

 2.

Kedves Szilárd!

Köszönöm megkaptam ezt a felvételt is. Egy kérdésem lenne, hogy megkaptam az 1-es, ma megkaptam a 3-as felvételt, de a 2-est sehol sem találom. Kétszer jött le az 1-es felvétel, de a második nincs a levelezésben.

Létezik, hogy ez nem jött át?

Köszönettel,

Kemény Ágoston

  

2013.02.05. 0:28 keltezéssel,Ágoston Kemény írta:

Kedves Szilárd!

Meghallgattam a 3-as felvételét.

A családalapítással való negatív elképzelések teljesen helytállóak, igen az elkötelezettségtől való félelmek jelen vannak. Jellemzően ha valaki a kapcsolat elején már elkezdi tervezni komolyan az életet, nagyon rövid időn belül, akkor hátrálok, bár bevallom azt is, hogy még nem érzem magam érettnek erre belülről. Érdekes, hogy jó pár gátlás elkezdett feloldódni bennem az elmúlt időszakban, aminek hatására konkrétabban kezdem figyelni, hogy kivel lehetne komolyabban tervezni, ezelőtt ez nem volt jelen.
Mindenképpen hallgatok Önre, igazából a család valamilyen szinten bennem van, tervbe veszem.

Kérdésére válaszolva sportolok elég gyakran, és most tervezem komolyabban folytatni. 

Amint bekövetkezik, ez a pálfordulás megírom Önnek a levelet mindenképpen, ezt itt meg is ígérem, de megnyugtatom, hogy nem fogom szidni, ha máshogy alakulna, mert az elemzése eddig nagyon korrekt és találó, rengeteg olyan dologra mutatott rá, ami bennem zajlik itt a 3-as felvételben.

Üdvözlettel,

Kemény Ágoston

Tovább...
 
Az agykontroll lehetőségei és veszélyei PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd karma - asztrológus:

 

Az agykontroll alkalmazási lehetőségei, illetve annak a helytelen alkalmazásának a következményei a Rák-gyógyításban:


(Egy kemoterápiás kezelésre került rák-beteg esetéről van szó, akinek a betegség diagnosztizálása közben a felesége - Elváltoztatott, közlési nevén itt: Eszter - várandós maradt a második kislányukkal, miután korábban, évekig nem történt meg a foganás.)  

Kedves Eszter!


 Mivel az ön levelének hála, a számomra VÉGRE(!) ki derült annak az igazi oka, hogy az Zoltán egészségi  állapotában miért nem állt be még a jobbulás,
Önnek is és Zoltánnek is azonnal el küldöm az ide vonatkozó, feltett kérdéseire adott határozott válaszomat, bele ékelve az ön levelének a kérdései közé:


2013.01.10. 21:55 keltezéssel, Eszter Banner írta:
Kedves Szilárd!
Megkaptam a hanganyagot és be is vittem a kórházba a férjemnek sőt én már meg is hallgattam. Szeretem ezeket a felvételeket mindig sokkal bizakodóbb leszek tőle és nagyon sok hitet adnak, hogy jó úton járunk.
    Zoltán az utóbbi időben már nagyon sokat változott és biztosan még sokat is fog. Igaza van mikor a családról beszél, mivel sajnos a férjem nagyon eltávolodott a testvérétől ( már tudatosan próbál felé közeledni) és az Anyukájával sem igazán jó a viszonya. Kedden azt mondta nekem az Zoltán, hogy ha bejön a kórházba  az anyukája lehet, hogy megöleli, de még nem biztos. Én ezen ledöbbentem. Nem is tudok erre mit mondani szerintem ez lenne a természetes. Érdekes módon a lányunk felé teljesen őszintén kitudja mutatni az érzéseit, lehet azért mert tőlem is ezt látja?

Lenne egy kérdésem. Kinyomtattam az egyetemes törvényeket és elkezdtem olvasni és most teljesen tanácstalan vagyok, hogy az Zoltán gyógyításánál mennyire lehet használni az agykontrollos teknikákat (mindketten elvégeztük az agykontroll tanfolyamot), ha az Zoltán ellazult állapotban elképzeli, hogy összébb húzódik a lépe és javul a vérképe az vajon káros vagy sem, ha betegségének az okát is keresi közben?

- Sőt! Nagy szerencséjük, hogy ön horoszkópot kért, de én jobbnak láttam az Zoltán számára ezt elkészíteni, mivel az én gyakorló asztrológusi tapasztalatom az, és több hasonló esetem is volt már, hogy amennyiben egyedül a horoszkóp által lehetővé tett karma-feloldás nélkül mágiáznak, tehát agykontrollóznak az emberek, vagyis, hogyha nem a betegség, vagy a sorsnehézség igazi okának a megismerése és a megismerés és a beismerés segítségével történő megszüntetése előzi meg az agykontollozást - tehát a mágikus ráhatást, az egyenesen mentális agressziónak számít, vagyis a rendeltetés beteljesítése kikerülésével történő helyzet- javítási erőszakoskodásnak. Ennek pedig a visszahatása sokkal veszélyesebb és károsabb szokott lenni, mint hogyha semmiféle misztikus gyógyítási (betegség-eltüntetési) misztikus módszert - ebben az esetben: agykontrolos trükköt - nem alkalmaztak volna!  A véleményem tehát éppen az, hogy éppen azért nem sikerült eddig javulást elérni, mert Az agykontrollal éppen azt a betegség-jelzést akarták megszüntetni, amely azért keletkezett, mert Zoltán - még hogyha teljesen tudatlanul, tehát ártatlanul is - a karmája feloldási logikájával ellentétes magatartást gyakorolt hosszú éveken át!  Hogyha viszont, szembe nézhet a betegség kialakulásának az igazi - spirituális okaival, amit a jelenben én biztosítok a lehető legmélyebb és részletesebb karma feltárás elkészítésével és ha Zoltánnak sikerül ezekkel az okokkal bátran szembe néznie és magának és az Istennek megfogadnia, hogy gyökeresen változtat az ide vonatkozó mentalitásán (Ti. nem aggódik olyan intenzíven az általa alkotott családja egzisztenciális problémáin és ennek következtében szíve teljes mélységéből el kezd örvendeni és boldog lenni, azért, hogy új gyermekük van születendőben, és elképzeli azt, hogy gondozza a jövendő kisbabát és játszik vele és gügyög neki szeretettel, majd járni és beszélni tanítja, az lesz az igazi agykontroll technika, ami ténylegesen meg menti az életét és nem a tumor önkényes eltüntetésére tett agresszív kísérletezés! És persze, az, hogyha az édesanyával kibékül és magához öleli azt is és a nővérét is szeretettel!

    

Tovább...
 
A konstellációk spirituális értelmezése PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd:

Az állatöv napjegyeinek, mint spirituális erőtereknek a kauzális értelmezése,

 (avagy, a diszharmonikus személyi magatartások következtében fellépő testi és lelki sérülések, balesetek, és öröklött, vagy szerzett krónikus betegségek, valamint a krízises sorshelyzetek igazi okainak a felfedése az asztrológiai jegyek szerint.)

        Amint a különböző asztrológiai - metafizikai tanulmányaimban részletesen is kitértem erre (Az Asztrológia, mint szellemtudomány és a Szkeptikusok és asztromókusok), az asztrológiai napjegyek értelmezésével, illetve a napjegyek által megtestesített spirituális erőterekkel kapcsolatos karmák (Lásd: Rák-karma, Skorpió-karma, stb.) értelmezésében, és általában az asztrológiai karakterológiában, két lényegi probléma vetül fel. Pontosabban: két lényegi hibát követnek el mind a jóslásos asztrológia követői és gyakorlói (asztromókusok), mind az asztrológiának az un. spirituális tradíciók szerinti értelmezői (misztikus tudósok). Az egyik az, hogy a 12 asztrológiai konstellációt, nem(!) mint az egyetemes létezésnek a második dimenziójában (a spirituális dimenzióban, az un. platóni ideák világában) létező jellegzetes teremtési - teremtői (morfogenetikus) erőterek fizikai és pszichikai (asztrális) megjelenési formáit értelmezik. A második az, hogy figyelmen kívül hagyják a következő tényeket:


1) Az Ascendens (annak a pozitív tulajdonságai) a felnőtt tudatos és felelős emberi személyiség jegye, amely csak mint lehetőség, mint potencialitás van meg bennünk és mindössze akkor érződnek a megfelelő konstellációnak a karakterjegyei, a az illető személy horoszkópjában található még bolygó az Ascendens konstellációjában (főként ha ez a bolygó, illetve ezek a bolygók az I. horoszkópházban tartózkodnak!). Az Ascendens tulajdonságai, tehát, könnyebben bár, de mégis csak megszerzendő tulajdonságok, mindössze bennünk létező potencialitások, amelyek nem jellemezhetik egyértelműen a személyi karakterünket, csak és csakis az után, hogy tudatosítottuk azokat és tudatos erőfeszítéseket tettünk az Ascendens által jelölt konstelláció pozitív tulajdonságainak a megszerzésére, felvételére. (Ascension, ascendre = felemelkedés, felemelkedni.)

2) Nem csak az a baj a nem-kauzális (pl. a josolgató tchnikával, vagy a pszchológiai logikával történő) sorsképlet-értelmezésekben hogy az Ascendens szerinti típusokat téves keresni (és felfedezni!) a fent leírt okok szerint, de nagyon sok esetben (az esetek 35 - 40 százalékában), még a születési napjegyekhez rendelt jellegzetes vonásokat (tipikus determinációkat) és jellegzetes sorsproblémákat sem találhatóak meg egy - egy személy (szülött) esetében, annál az egyszerű oknál fogva, hogy a gyengén fényszögelt Nap által jelzet, napjegy szerinti halvány, vagy mosott, nyers természeti vonások (individuális karakterjegyek), nem nyilvánulnak meg olyan egyértelműen és határozottan, mint az anyai ágon öröklött, negatív családi karmát jelző Lilith, vagy a Sárkányfarok konstellációja által jelzett karmikus vonások és tulajdonságok. Különösen akkor, ha ezek a Karmikus horoszkóp-pontok erősen fényszögeltek, vagy két - három, az illető konstellációban álló bolygó által jelzett tulajdonsággal még meg is van erősítve.

    Következésképpen: egyáltalán nem az a lényeges tehát egy személyi horoszkópértelmezésnél, az asztrológiai sorselemzésnél, vagy az asztrológiai karakterológiai vizsgálatnál, hogy milyen emberek vagyunk (szerencsések-e, vagy szerencsétlenek, tehetségesek-e, vagy tehetségtelenek, jó emberek-e, vagy gonoszak, stb.) és, hogy ezek alapján milyen jövő vár rank. Hanem az, hogy a horoszkópból (asztrogrammból) kiolvasható, adott spirituális struktúránkkal (és személyi karmánkkal!) milyennek kellene lennünk, milyen életfeladatokat kellene felvállalnunk ahhoz, hogy egészségesek, kreatívak és boldogok lehessünk a jövőben, minden jó (kedvező), vagy rossz (kedvezőtlen) aktuális, vagy jövőbeni konstelláció alakulás ellenére.

     Ezek fényében tehát, az általam, és az Erdélyi Hamvas Béla Baráti Társaság tagjai által művelt kauzális asztrológia Napjegy-értelmezése teljesen eltér mind a klasszikus asztrológiai értelmezésektől, mind az un. humanisztikus asztrológia értelmezéseitől:

 

A KOS-ban álló Sárkányfarokkal, vagy Kos-Lilith-tel, valamint a diszharmonikusan fényszögelt Kos-nappal rendelkező személyek betegség- és balesethajlamai, betegségeinek kauzális okai

A Kos napjegyének spirituális morfogenetikus erőtere a minden feltétel- és akadálymentes, tehát az előfeltételek nélküli teremtési-teremtői erőknek a megnyilvánulási szükségszerűségét és kényszerűségét tartalmazza. Ezért, a Kos a teremtési mozzanatok kauzális lételvét testesíti meg a földi létezés sajátosan összetett (biológiai, pszichológiai) körülményei között.

      A Kos jegyében született ember általában hevesen, elhamarkodottan, kíméletlenül, célratörően és ebből adódóan nem egyszer kegyetlenül cselekszik, mind fizikai, mind mentális (gondolkozási) szinten, ezért könnyen szenved baleseteket, gyorsan a fejébe szalad a vér és ha uralkodási, illetve vezetői-irányítói mániájának következtében szokatlan mértékben felizgatja magát, agyvérzést (gutaütést) is kaphat. Amennyiben egy ember születési horoszkópjában a Kosba esik a Nap vagy a Mars és ráadásul intenzív, de rendszertelen intellektuális, esetleg szellemi tevékenységet folytat, gyakran be fog lázasodni enyhe meghűlések, megfázások következtében, de még napozás következtében is. Mivel egy bizonyos életkor elérése után a kreatív használat helyett, megtanulja uralni és elfojtani a szenvedélyességét, erőszakos és erélyes, jobb esetben spontán és célratörően tüzes természetét, rejtett agresszivitás lesz jellemző rá és többnyire gondolatban viaskodik, veszekedik azokkal az emberekkel, akikkel konfliktusos helyzetbe kerül. Így a folytonos rejtett (fojtott) agresszivitás lesz jellemző a mentalitására, aminek egyetlen jele a gyakori fejhűlések, a fej különböző szerveinek hűléses megbetegedései lesznek. Hajlamos lesz a fej különbözô gyulladásaira, (homloküreg-gyulladás, arcüreggyulladás, kötőhártya-gyulladás, súlyosabb esetekben agyhártyagyulladás.), különböző típusú migrénekre, fejfájásokra, valamint a fej traumás sérüléseire (agyrázkódás, koponyatörések, koponyaűri vérzés, stb.)

    Abból adódóan, hogy elfojtja magában a nyers kitörési késztetéseit, de azoknak mentális és kauzális okaival nem akar szembenézni és inkább gondolatban támadja a külvilágot, nem vállalván fel a felvetődő problémákkal való nyílt szembesülést, azoknak kauzális szintű értelmezését és dekonspirálását, a látószerveinek a károsodása és a fokozatos elgyengülése (látási képességek csökkenése) lesz a következménye.

 

    A Skorpió ugyanis, metafizikailag a teremtés sokszínűségébe, az érzéki élvezetek labirintusába, vagyis a sokszínűség és az érzéki élvezeti lehetőségszerzés a kábulatába zuhant és annak a fogságába került Teremtő Szellemnek az anyagi lét által megtestesített határállapotból - határhelyzetből való kiszabadulásának (megfordulásának) és az anyagi - természeti tapasztalás segítségével történő karma-oldásnak és kiegyenlítődésnek a szükségességét testesíti meg. Egészen pontosan: a nulla pont elérését és a nullapontról történő megfordulást, a tisztánlátás és az éberség megszerzésének a lét-mozzanatát.    

 

 

Kedves Olvasó!

 

    Amennyiben ezt az írásomat olvasod, talán arról is van tudomásod, hogy író-asztrológusi életművemnek az egyik leg kiemelkedőbb része az egyetemes törvényekről szóló nagy lélegzetű, az élet alapjainál álló és a sorsunk alakulását közvetlenül is befolyásoló tanulmányom. E tanulmányban szereplő harmadik törvény, a kiegyenlítődés törvénye, személyünkre és életünkre vonatkozón, arról is szól többek között, hogy e törvény alapján semminek, még az ilyen fontos olvasmányoknak sem vehetjük tulajdonképpen (tehát a boldogulásunk és az egészségünk: a megváltódásunk szempontjából) a hasznát, amiért azért cserében nem adtunk mi is valamit, az információ megszerzése érdekében, illetve a személyi vonatkozású lényegi információhoz való hozzá jutás után, nem hoztunk semmilyen áldozatot. Látod, én ingyenesen közzé tettem ezeket a mindenki számára talán életbevágón fontos információkat amelyeket, hozzád hasonlón, nagyon sokan hasznosíthatnának, amennyiben meg rendelnék a személyi horoszkópjukat és ez által a gyakorlatban is hasznossá tehetnék amit itt meg tudtak. De egy sötét lelkű és nem kevésbé sötét (besúgói...) múlttal és sötét (Alattomban a háttérből békés módszerekkel, de szívósan erdélyt románosító titkos szervezet számára intellektuális diverziót folytató.) jelennel rendelkező erdélyi személy, aki magát "székely" vallásos anarchista prófétaként határozza meg: Nagy Attila Puli, aki dolgozni nem szeret, csak feesége betegnyudijából élősködni, épiteni nem szeret csak rombolni, alkotni nem tud csak máésok alkotáésát pocskondiázni, és aki gyermeket nemzeni nem akar, csak a több gyermekeseket gyermnekcsinálási mániákusoknak nevezni, a velem szembeni nyers skorpiói gyülöletében, arra áldozza az ideje és energiája és az írni- tudása nagy részét, hogy engem az interneten szakmailag és erkölcsileg hiteltelenítsen és ezzel a négy gyermekes szép családomat gazdaságilag tönkre tegye, vagyis azokat akik azon gondolkoznak, hogy tőlem horoszkópot rendelnének, ebben a szándékukban elbizonytalanítsa. Nagyon szépen kérlek tehát, hogy amennyiben értékesnek és találod ezt az írást, érték-csere és kiegyenlítődésképpen, mindössze annyit tégy, hogy most azonnal kattints rá a következő linkre:

http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei

 Köszönöm barátsággal: Kozma Szilárd 

 

Tovább...
 
Asztrológiai karmaértelmezés: Lilith a jegyekben PDF Nyomtatás E-mail

Asztrológia: Kozma Botond Szilárd karma- és családasztrológus (Karma-oldás és rendeltetés-feltárás, valamint  családdal, párválasztással, párkapcsolattal, magazetfoganással, magzatkihordással, szüléssel, hivatás- és pályaválasztással kapcsolatos problémák oldása és sorsrendezés az asztrológiával.)  

 

Az asztrológiai Lilith jelentései a konstellációkban

 

         

      Asztrológusi hivatásom és életpályám legfontosabb teljesítményének a Lilithnek a metafzikai ős-eredetének a felfedezését és leírását tartom, az anyai ági női ősöktől öröklött karmának e felfedezése és leírása, valamint a három utolsó Egyetemes Törvénynek (A Fejlődés, a Szeretet és a Megváltás törvényenek) a felfedezése és leírása mellett. A Lilith ugyanis a megváltást szükségessé tevő abszolút létjelenség, amely valósággal ki kényszeríti, ki provokálja az abszolőt létből (És ugyanakkor az abszolút lényből: az un. Istenből) a teremtés jelenségét és folyamatát. Ezért Lilith asztronómiai megfelelője pl. a minden anyagi létformát és fényt is elnyelő, eltüntető, galaktikus feketelyuk. A Lilith az öncélú, indokolatlan és szándéktalan sóvárgást, a másra, a másságra való vágyakozást, a szokottól eltérő (főként szexuális) élményekben való részesülésre való vágyakat, valamint az e vágyakkal együtt járó, általában szexuális jellegű homályos és személytelen fantáziálásra és önámításra, önáltatásra, szédelgésre és tévelygésre való "természetes" hajlamokat, vagyis a saját sors-rontásra való késztetéseinket testesíti meg a horoszkópban. Ezért, a LILITH diszharmonikussá, negatívvá, azaz ellentétes irányúvá és szélsőséges természetűvé változtatja annak a konstellációnak az erőterét, amelyben áll.

 Mivel az adottól mindig-másságra, más helyzetre és állapotra való sóvárgásnak, vagy a mássággal szembeni téves viszonyulási önkéntelen késztetéseknek az egyénre lebontott jellegzetességeit jelzi, és a legnagyobb másság az életünkben a miénkkel ellentétes más nemű lények világa, természetesen a Lilithnek jelentős szerepe van a rejtett, vagy nyílt téves viszonyulási reflexeinknek a kimutatásában, a szexuális vonzódásainkban, szokásainkban és a szerelemről, szexualitásról való, spontán fantáziálási reflexeinket illetően. Vagyis, szélsőséges esetben, a szexuális devianciákra való hajlamoknak a kimutatási lehetőségében.

     Ugyanakkor a Lilith jelzi az anyának a férfiakról alkotott negatív jellegű tévképzeteit is a szülött fogantatását megelőző időszakban.

     Éppen azért, mert ez a személyiségünk legrejtettebb vonásait tárja fel, a horoszkóppal való ismerkedésnek a legfontosabb része a Lilithnek a pozícióját (a Lilith jegy- és házhelyzetét) megismerni és azt az életterületet, amelyre az a horoszkópház utal, ahol a személyes Lilithünk áll, nagyon óvatosan, maximálisan éberen figyelni és kezelni. Annak minden belső és külső negatív megjelenési formájától óvakodni, nem hagyni magunknak, hogy az ennek az életterületnek a jellegzetes problémáiba különösebben beleéljük magunkat, mert ezeken a területeken nincs ahogy tisztán lássuk, nem vagyunk képesek józanul megítélni azt, hogy hol és kinél van az igazság. Sőt: általában pontosan az ellenkezőjét látjuk mindannak, ami spirituális és kauzális szempontból értékes, értelmes és valóságos (tény) és éppen akkor haladunk a csőd és a bukás irányába, amikor úgy képzeljük, hogy a sors kegyeltjeként, végre a mennyország fürdőjében lubickolhatunk.

     Asztrológiai zsargonra egyszerűsítve, úgy is mondatjuk, hogy a horoszkópban a Lilith teljesen átalakítja annak a jegynek és annak a háznak az erőterét, amelyben található, annak a legzavarosabb és legkárosabb negatív megnyilvánulási formáira, vagy éppenséggel a szöges (negatív!) ellentétére. Nem csak mások által vagyunk félelmetesen könnyen becsaphatók és félrevezethetőek azokban az életkörökben és azoknak az ősideáknak az eszme rendszerei szintjén, ahol a Lilith jelentkezik a horoszkópunkban (személyiségünkben), hanem elsősorban önmagunkat vezetjük félre a legmagasabb tudatossági szinteken és a legnaivabb módon. Mindaddig, amíg elsősorban a saját Lilithez kötődő téveszméinket és rögeszméinket, a saját önfélrevezetési késztetéseinket és e késztéseknek megfelelő gondolkozási képleteket fel nem ismerjük és folytonosan leleplezve fel nem oszlatjuk, az illető eszmerendszerekre és gyakorlati életkörökre jellemző betegségeket, és zavaros sorshelyzeteket is folyamatosan létrehozzuk. Ugyanis nem véletlen az, hogy a Lilith asztronómiai megfelelője, az örökké a semmibe örvénylő, minden anyagot és fényt elnyelő fekete lyuk.

 

 

 

Tovább...
 
Asztrológusi hitvallás PDF Nyomtatás E-mail
Asztrológia: Kozma Botond Szilárd - asztrológus (Karma-oldás és rendeltetés-feltárás, valamint  családdal, párválasztással, párkapcsolattal, magazetfoganással, magzatkihordással, szüléssel, hivatás- és pályaválasztással kapcsolatos problémák oldása és sorsrendezés az asztrológiával.) 
 
                   ASZTROLÓGUSI  HITVALLÁS
 
 
 
1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelmûvé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! - az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyûjtõnéven ismert negatív õserõk által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetõvé vált és a teremtésben lehetõvé váló egyetemes kiegyenlítõdés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) õsi programja egyéni színezetû (jellegû, karakterû) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási - megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.
3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történõ feltárása által lehetõvé válik, elsõsorban az anyai ági õsöktõl öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelõzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetõvé válik az egyéni kiegyenlítõdési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek - és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.
Tovább...
 
Asztrológiai konstelláció-értelmezés, Bevezető PDF Nyomtatás E-mail
Asztrológia: Kozma Botond Szilárd karma- és családasztrológus (Karma-oldás és rendeltetés-feltárás, valamint  családdal, párválasztással, párkapcsolattal, magazetfoganással, magzatkihordással, szüléssel, hivatás- és pályaválasztással kapcsolatos problémák oldása és sorsrendezés az asztrológiával.)  
 
Az állatöv napjegyeinek, mint spirituális erőtereknek az értelmezése.

A jegyek szerinti diszharmonikus magatartások következtében fellépő sérülések, balesetek, és öröklött, vagy szerzett krónikus betegségek.
 
    Amint a különböző asztrológiai - metafizikai tanulmányaimban részletesen is kitértem erre (Az Asztrológia, mint szellemtudomány és a Szkeptikusok és asztromókusok), az asztrológiai napjegyek értelmezésével, illetve a napjegyek által megtestesített spirituális erőterekkel kapcsolatos karmák (Lásd: Rák-karma, Skorpió-karma, stb.) értelmezésében, és általában az asztrológiai karakterológiában, két lényegi probléma vetül fel. Pontosabban: két lényegi hibát követnek el mind a jóslásos asztrológia követői és gyakorlói (asztromókusok), mind az asztrológiának az un. spirituális tradíciók szerinti értelmezői (misztikus tudósok). Az egyik az, hogy a 12 asztrológiai konstellációt, nem(!) mint az egyetemes létezésnek a második dimenziójában (a spirituális dimenzióban, az un. platóni ideák világában) létező jellegzetes teremtési - teremtői (morfogenetikus) erőterek fizikai és pszichikai (asztrális) megjelenési formáit értelmezik. A második az, hogy figyelmen kívül hagyják a következő tényeket:

1) Az Aszcendens (annak a pozitív tulajdonságai) a felnőtt tudatos és felelős emberi személyiség jegye, amely csak mint lehetőség, mint potencialitás van meg bennünk és mindössze akkor érződnek a megfelelő konstellációnak a karakterjegyei, a az illető személy horoszkópjában található még bolygó az Ascendens konstellációjában (főként ha ez a bolygó, illetve ezek a bolygók az I. horoszkópházban tartózkodnak!). Az Aszcendens tulajdonságai, tehát, könnyebben bár, de mégis csak megszerzendő tulajdonságok, mindössze bennünk létező potencialitások, amelyek nem jellemezhetik egyértelműen a személyi karakterünket, csak és csakis az után, hogy tudatosítottuk azokat és tudatos erőfeszítéseket tettünk az Ascendens által jelölt konstelláció pozitív tulajdonságainak a megszerzésére, felvételére. (Ascension, ascendre = felemelkedés, felemelkedni)

2) Nem csak hogy az Aszcendens szerinti típusokat téves keresni (és felfedezni!) a fentiek szerint, de nagyon sok esetben (az esetek 35 - 40 százalékában) a születési napjegyekhez rendelt jellegzetes vonásokat (tipikus determinációkat) és jellegzetes sorsproblémákat sem találhatóak meg egy - egy személy (szülött) esetében, annál az egyszerű oknál fogva, hogy a gyengén fényszögelt Nap által jelzet napjegy szerinti halvány, vagy mosott, nyers természeti vonások (individuális karakterjegyek), nem nyilvánulnak meg olyan egyértelműen és határozottan, mint az anyai ágon öröklött, negatív családi karmát jelző Lilith, vagy a Sárkányfarok konstellációja által jelzett vonások és tulajdonságok, különösen akkor, ha ezek a Karmikus horoszkóp-pontok erősen fényszögeltek, vagy két - három, az illető konstellációban álló bolygó által jelzett tulajdonsággal még meg is van erősítve.

3) Nem az a lényeges egy személyi horoszkópértelmezésnél: egy asztrológiai sorselemzésnél, vagy az asztrológiai karakterológiai vizsgálatnál, hogy milyenek vagyunk (szerencsések-e, vagy szerencsétlenek, tehetségesek-e, vagy tehetségtelenek, jó emberek-e, vagy gonoszak, stb.) és, hogy ezek alapján milyen jövő vár ránk, hanem az, hogy a horoszkópból (asztrogrammból) kiolvasható, adott spirituális struktúránkkal (és személyi karmánkkal!) milyennek kellene lennünk, milyen életfeladatokat kellene felvállalnunk ahhoz, hogy egészségesek, kreatívak és boldogok lehessünk a jövőben, minden jó (kedvező), vagy rossz (kedvezőtlen) aktuális, vagy jövőbeni konstelláció ellenére.

     Ezek fényében tehát, az általam, és a hajdani Erdélyi Hamvas Béla Baráti Társaság tagjai által művelt kauzális asztrológia Napjegy-értelmezése teljesen eltér mind a klasszikus asztrológiai értelmezésektől, mind az un. humanisztikus asztrológia értelmezéseitől:
Tovább...
 
Asztrológia: a Kos konstelláció PDF Nyomtatás E-mail
Asztrológia: Kozma Botond Szilárd - asztrológus (Karma-oldás és rendeltetés-feltárás, és családdal, párválasztással, párkapcsolattal, magazetfoganással, magzatkihordással, szüléssel, hivatás- és pályaválasztással kapcsolatos problémák oldása és sorsrendezés az asztrológiával.)  
 
A Kos jegyében született, valamint a horoszkópjukban a Kosban álló Lilithel és Kos Sárkányfarokkal rendelkező személyek sérülés- és betegséghajlamai, a sérüléseik és betegségeik (rejtett) szellemi-lelki okai. Feloldási - meghaladási lehetőségek:
 
A Kos konstelláció, egy olyan spirituális (és kauzélis) erőtérnek a természeti megfelelője, amely az Egeyetemes Teremtés Őselvének a minden feltétel nélküli és minden hátráltatást és akadályt leromboló képességgel és energiával rendelkező, folyamatos megtörténési szükségszerűség- elvének és törvényének, tehát: a mágikus erejű egyetemes (Isteni) teremtő képzelet szabad és feltétel nélküli megnyilvánulásának - e primordiális ontológiai lételvnek - a fizikai és pszichikai megnyilvánulása.   
 
 

 

 

Kedves Olvasó!

 

    Amennyiben ezt az írásomat olvasod, talán arról is van tudomásod, hogy író-asztrológusi életművemnek az egyik leg kiemelkedőbb része az egyetemes törvényekről szóló nagy lélegzetű, az élet alapjainál álló és a sorsunk alakulását közvetlenül is befolyásoló tanulmányom. E tanulmányban szereplő harmadik törvény, a kiegyenlítődés törvénye, személyünkre és életünkre vonatkozón, arról is szól többek között, hogy e törvény alapján semminek, még az ilyen fontos olvasmányoknak sem vehetjük tulajdonképpen (tehát a boldogulásunk és az egészségünk: a megváltódásunk szempontjából) a hasznát, amiért azért cserében nem adtunk mi is valamit, az információ megszerzése érdekében, illetve a személyi vonatkozású lényegi információhoz való hozzá jutás után, nem hoztunk semmilyen áldozatot. Látod, én ingyenesen közzé tettem ezeket a mindenki számára talán életbevágón fontos információkat amelyeket, hozzád hasonlón, nagyon sokan hasznosíthatnának, amennyiben meg rendelnék a személyi horoszkópjukat és ez által a gyakorlatban is hasznossá tehetnék amit itt meg tudtak. De egy sötét lelkű és nem kevésbé sötét (besúgói...) múlttal és sötét (Alattomban a háttérből békés módszerekkel, de szívósan erdélyt románosító titkos szervezet számára intellektuális diverziót folytató.) jelennel rendelkező erdélyi személy, aki magát "székely" vallásos anarchista prófétaként határozza meg: Nagy Attila Puli, aki dolgozni nem szeret, csak feesége betegnyudijából élősködni, épiteni nem szeret csak rombolni, alkotni nem tud csak máésok alkotáésát pocskondiázni, és aki gyermeket nemzeni nem akar, csak a több gyermekeseket gyermnekcsinálási mániákusoknak nevezni, a velem szembeni nyers skorpiói gyülöletében, arra áldozza az ideje és energiája és az írni- tudása nagy részét, hogy engem az interneten szakmailag és erkölcsileg hiteltelenítsen és ezzel a négy gyermekes szép családomat gazdaságilag tönkre tegye, vagyis azokat akik azon gondolkoznak, hogy tőlem horoszkópot rendelnének, ebben a szándékukban elbizonytalanítsa. Nagyon szépen kérlek tehát, hogy amennyiben értékesnek és találod ezt az írást, érték-csere és kiegyenlítődésképpen, mindössze annyit tégy, hogy most azonnal kattints rá a következő linkre:

http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei

 Köszönöm a megértését és további haszonos olvasást kívánok! Kozma Szilárd

 
Tovább...
 
Asztrológia: a Bika konstelláció PDF Nyomtatás E-mail
Asztrológia: Kozma Botond Szilárd - asztrológus (Karma-oldás és rendeltetés-feltárás, és családdal, párválasztással, párkapcsolattal, magazetfoganással, magzatkihordással, szüléssel, hivatás- és pályaválasztással kapcsolatos problémák oldása és sorsrendezés az asztrológiával.)  
 
A Bika Nap-jegyében született személyek sérülési és betegséghajlamai, valamint a horoszkópjukban Bika Lilithel és Sárkányfarokkal rendelkező személyek jellegzetes sérüléseinek és betegségeinek a szellemi-lelki okai. Feloldási - meghaladási lehetőségek:
 

 A Bika az ősrobbanás után keletkezett szilárd anyagnak a teremtő abszolút szellem által való elfoglalásának és birtokba vételének az elemi létmozzanatát testesíti meg.

 

Kedves Olvasó!

 

    Amennyiben ezt az írásomat olvasod, talán arról is van tudomásod, hogy író-asztrológusi életművemnek az egyik leg kiemelkedőbb része az egyetemes törvényekről szóló nagy lélegzetű, az élet alapjainál álló és a sorsunk alakulását közvetlenül is befolyásoló tanulmányom. E tanulmányban szereplő harmadik törvény, a kiegyenlítődés törvénye, személyünkre és életünkre vonatkozón, arról is szól többek között, hogy e törvény alapján semminek, még az ilyen fontos olvasmányoknak sem vehetjük tulajdonképpen (tehát a boldogulásunk és az egészségünk: a megváltódásunk szempontjából) a hasznát, amiért azért cserében nem adtunk mi is valamit, az információ megszerzése érdekében, illetve a személyi vonatkozású lényegi információhoz való hozzá jutás után, nem hoztunk semmilyen áldozatot. Látod, én ingyenesen közzé tettem ezeket a mindenki számára talán életbevágón fontos információkat amelyeket, hozzád hasonlón, nagyon sokan hasznosíthatnának, amennyiben meg rendelnék a személyi horoszkópjukat és ez által a gyakorlatban is hasznossá tehetnék amit itt meg tudtak. De egy sötét lelkű és nem kevésbé sötét (besúgói...) múlttal és sötét (Alattomban a háttérből békés módszerekkel, de szívósan erdélyt románosító titkos szervezet számára intellektuális diverziót folytató.) jelennel rendelkező erdélyi személy, aki magát "székely" vallásos anarchista prófétaként határozza meg: Nagy Attila Puli, aki dolgozni nem szeret, csak feesége betegnyudijából élősködni, épiteni nem szeret csak rombolni, alkotni nem tud csak máésok alkotáésát pocskondiázni, és aki gyermeket nemzeni nem akar, csak a több gyermekeseket gyermnekcsinálási mániákusoknak nevezni, a velem szembeni nyers skorpiói gyülöletében, arra áldozza az ideje és energiája és az írni- tudása nagy részét, hogy engem az interneten szakmailag és erkölcsileg hiteltelenítsen és ezzel a négy gyermekes szép családomat gazdaságilag tönkre tegye, vagyis azokat akik azon gondolkoznak, hogy tőlem horoszkópot rendelnének, ebben a szándékukban elbizonytalanítsa. Nagyon szépen kérlek tehát, hogy amennyiben értékesnek és találod ezt az írást, érték-csere és kiegyenlítődésképpen, mindössze annyit tégy, hogy most azonnal kattints rá a következő linkre:

http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei

 Köszönöm a megértését és további haszonos olvasást kívánok! Kozma Szilárd

 
Tovább...
 
Asztrológia: az Ikrek konstelláció PDF Nyomtatás E-mail
Asztrológia: Kozma Botond Szilárd - asztrológus (Karma-oldás és rendeltetés-feltárás, és családdal, párválasztással, párkapcsolattal, magazetfoganással, magzatkihordással, szüléssel, hivatás- és pályaválasztással kapcsolatos problémák oldása és sorsrendezés az asztrológiával.) 
 
AZ Ikrek jegyében született, valamint a horoszkópjukban az Ikrekben álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek sérülései és betegséghajlamai, és e sérülések és betegségek rejtett szellemi-lelki okai. Feloldási - meghaladási lehetőségek:
Tovább...
 
Asztrológia: a Rák konstelláció jellemzői PDF Nyomtatás E-mail
 Asztrológia: Kozma Botond Szilárd - asztrológus (Karma-oldás és rendeltetés-feltárás, és családdal, párválasztással, párkapcsolattal, magazetfoganással, magzatkihordással, szüléssel, hivatás- és pályaválasztással kapcsolatos problémák oldása és sorsrendezés az asztrológiával.)
 
 
A Rák Nap-jegyében született, valamint a horoszkópjukban Rák Lilithel és a Rák Sárkányfarokkal rendelkező személyek betegség-hajlamai, jellegzetes konfliktusaiknak és betegségeiknek a szellemi-lelki okai. Feloldási - meghaladási lehetőségek:
Tovább...
 
Asztrológia: az Oroszlán konstelláció PDF Nyomtatás E-mail

Asztrológia: Kozma Botond Szilárd - asztrológus (Karma-oldás és rendeltetés-feltárás, és családdal, párválasztással, párkapcsolattal, magazetfoganással, magzatkihordással, szüléssel, hivatás- és pályaválasztással kapcsolatos problémák oldása és sorsrendezés az asztrológiával.) 

Az Oroszlán Nap-jegyében született, valamint a horoszkópjukban az Oroszlánban álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek betegség hajlamai, konfliktusaiknak és sérüléseiknek a betegségeiknek szellemi-lelki okai. Feloldási - meghaladási és sors-rendezési lehetőségek:

Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>

Eredmények 26 - 50 / 53
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player