shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Example FAQs
key.jpg Here you will find an example set of FAQs.
Szűrő     Rendezés     # 
Cím Találatok
A Kozma Szilárd veszélyes asztrológus- blogot Gerle Éva készítette! 269
Honoráriumküldési lehetőségek 522
Gerle Éva lelkiissmerete (Ismeretlen) 1622
Gerle-riport a legszebb nyarunk színhelyéről 1819
Nem kell, hogy problémát jelentsen 4516
A gyermekhoroszkópok hasznáról 4900
 
<< Első < Előző 1 Következő > Utolsó >>
Eredmények 1 - 6 / 6
 • Karma  ( 5 elem )

  Kozma Botond Szilárd család- és karmaasztrológus:

  Karmikus horoszkópok rendelésére vonatkozó tájékoztató

   Irányelvek:

  1.   Az általam készített horoszkóp-értelmezés személyes, tehát személyre szóló konkrét és lényegi információkat tartalmaz, ezért a mondatai egyszerűek és világosak és nem olyanok, mint az általános metafizikai információkat tartalmazó cikkek, vagy tanulmányok szövegei. 

  Video felvétel ezekről itt: http://www.youtube.com/watch?v=9fl52QfYxok

   2.  Az, az asztrológus, aki a divatban levő siker-elképzeléseknek felelteti meg a feltárásait és sors-rendezési tanácsait, vagyis az asztrológus, aki hízeleg a rendelőinek, vagy aki pontos és részletes karma- és életfeladat-feltárás helyett, "jókat és szépeket” jósol nekik, nem csak, hogy félrevezeti azokat, de mérhetetlen szenvedést és sok esetben helyrehozhatatlan károkat is okoz. Arra is fel kell hívnom a figyelmét mindjárt az elején minden ide vonatkozó félreértés elkerülése végett, hogy az asztrológiáról és a horoszkópértelmezésről alkotott tömeges tévképzetek és babonák ellenére, nem csak, hogy nem jósolok és nem hízelgek, de az adott helyzet miatt, nem kerülhető el, az ami a tűz-karmával rendelkezőket a leginkább sérti. Ti., hogy a rendelőimet igen is kénytelen vagyok „KI OKTATNI”, mindenkit külön, a maga horoszkópja (főként karmája!) színezetének megfelelően, afelől, hogy mit tegyenek és mit nem. Illetve, hogy hogyan viselkedjenek a jövőben és hogyan nem, annak érdekében, hogy meggyógyulhassanak, illetve, hogy ne betegedjenek meg, és főként, hogy az anyák ne betegítsék le továbbra is, még ha akaratlanul és önkéntelenül is, a gyermekeiket! Valamint, hogy harmonikus párkapcsolatuk és boldog családi életük lehessen, sőt, egyeseket, hogy egyáltalán orgazmusuk lehessen, hogy pénzük és (vagy) lakásuk, és hogy gyermekük lehessen. Hogy meg találják azt az életpályát amin, vagy azt a személyt, akivel boldogan élhetnek, és így tovább. Ez a „KIOKTATÁS” viszont, amely annyira sértőn és rémisztően, sőt: helyből elutasítani valóan hangzik egyesek fülében, egyáltalán nem az én irányítási, fölényeskedési, vagy beavatkozási mániámból ered, és nem azt jelenti, hogy át akarom venni a hatalmat és az irányítást a rendelőim élete fölött. Hanem éppen azt, hogy vállalom a felelősséget azért, hogy azt követően is boldoguljanak a saját lábukon és a saját belátási képességükkel, ha rég el felejtettük egymást. (Persze, ez is csak egyoldalú kifejezés, mivel, ha sikeresen eredményes munkát végezhetünk, az illető nem fog elfelejteni egész életében, miközben én szükségszerűen el kell, hogy felejtsem néha még a legkedvesebb rendelőimet is, ha megszűnik a közvetlen kommunikáció. És meg kell, hogy szűnjön, hiszen nem levelezhetek életem végéig ezer és ezer személlyel.)

  3. - Lehet részletben is honoráriumot küldeni: Azt tudom ajánlani könnyítésként azoknak, akiknek kevés a pénze, vagy még bizalmatlanok, hogy fizessenek részletben. Vagyis, hogy küldjék el az analitikus, vagy a szintetikus horoszkóp értékének a felét előlegben és én annak a fejében, első fordulóként, elvégzem a feltárásnak a sors, és a sors-problémát okozó és magyarázó karmikus részét. És ha elégedettek az elvégzett résszel, illetve, amikor kerül még pénzük, akkor elküldik a honorárium maradék felét, és én elvégzem (befejezem) és elküldöm a horoszkópnak a részletező – szintetizáló és a krízisoldó - tanácsadó részét is.

  Kedves érdeklődő!

      Bármennyire is sikerülne részletesen leírni és elmondani azt, hogy mit tartalmaznak, és főként azt, hogy miben különbözik az általam készített, kauzális - karmikus látásmódon (tehát: általános és egyéni rendeltetés szerinti) alapuló horoszkópok tárgykezelése, a jósló, vagy más féle (pl. pszichologizáló) horoszkóp-értelmezésektől, ön úgy is csak azt követően győződhetne meg a munkám gyakorlati hasznáról és minőségéről, miután a horoszkópja a kezébe került. Ezért arra gondoltam, hogy az önreklámozás helyett, nyitok egy fejezetet a www.kozmaszilard.hu  c. és a www.kozmaszilard.com c. honlapjaimon az olyan, régi ügyfelektől érkezett köszönő levelek közlésére (Levelek főcím alatt), akiknek sikerült azonnal felismerni az általam kifejtett munka értékét, illetve, akiknek sikerült konkrét pozitív sors-változtatásokat elérniük az én horoszkóp-értelmezéseim segítségével. (Természetesen, ezeket a köszönő leveleket csakis, a szereplő nevek és más, esetleges ismertető jegyek átírásával közöltem. És arra is van példa, hogy az illető személy direkt szólt utólag, hogy írjam ki a rendes nevét, mivel ő, éppen a tőlem hallottak és olvasottak alapján, már ezen a szinten is, a nyitottságot választja. Ez viszont az ő döntésük volt és az én részemről ilyen jellegű kérés nem merült fel és nem is fog a jövőben sem, mivel teljes felelősséggel írom e tájékoztató végén azt, hogy mindenki számára a maximális diszkréciót garantálom.)  -  Meg vagyok győződve arról, hogy amennyiben nem annyira bizalmatlan és gyanakvó valaki, hogy ezeket a leveleket általam gyártott, szélhámos műveknek képzeli, jobban meggyőződhet a munkám jellegéről, természetéről és minőségéről, bármilyen más jellegű ajánlásnál, un. reklámozásnál.

  Ízelítőül, íme egy ilyen, elemzés-végi levélváltás, amit egy asztrológiával foglalkozó, vagyis amit egy, nyolc évvel korábban egy komoly Budapesti asztrológiai iskola tanfolyamát elvégzett személlyel „zártam”:

  2012.07.27. 15:59 keltezéssel, Anita Deres írta:

  Kedves Szilárd!

  Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
  teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
  nagyon szépen köszönöm.
  Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
  mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

  Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
  vonzódom leginkább.

  Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
  Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
  A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

  Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
  Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

  Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

  Deres Anita

   

   

  Date: Fri, 27 Jul 2012 20:48:33 +0300
  From: kozmabszilard@gmail.com
  To: da46810904@hotmail.com
  Subject: Re: 9 . befejezés

  Kedves Anita!


         Én is köszönöm a méltató sorait és egy úttal meg kérdem, hogy fel tehetem-e ezt a levelét a honlapomra változatlanul? 

  Barátsággal: Szilárd

   

  2012.07.28. 14:41 keltezéssel, Anita Deres írta:


  Természetesen, Szilárd! Mehet a nevemmel, nyugodtan!

  SZép hétvégét!
  Anita


  A többi köszönő- és hálalevél itt olvasható:  http://www.kozmaszilard.hu/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=43

         Tudom, hogy egyes rendelés után érdeklődők éppen attól irtóznak, hogy ezeket, a részletmagyarázatokat elolvassák, de én mégis kitérek arra is, hogy mit tartalmaznak, és mit nem az általam készített személyi horoszkópok. Annak a személynek ugyanis, aki horoszkópot akar rendelni, figyelembe kell vennie azt, hogy életnek a legfontosabb döntése előtt áll, tehát tudnia kell, hogy mit választ! És ez akkor is így van, ha csak azt követően tudja igazából megérteni és belátni azt, hogy a rendelés latolgatásával sokkal fontosabb döntés előtt áll, mint  pl. egy autó vásárlása, vagy akár a családi ház, vagy egy öröklakás megvásárlása is (sőt: még annál is fontosabb döntés ez, mint pl. a házasságkötés, vagy válás, vagy a végleges külföldre költözés), miután a teljes horoszkópját megkapta, azt többször elolvasta, és a hangfelvételeket mind meghallgatta.

  Hát ezért én nagyon kérem önt, hogy vegye komolyan az alant olvasandókat és a rendelés mellett való döntése esetén - első sorban az ön érdekében! -, a horoszkópkészítés közben velem való szoros együttműködést (levelezést) is. Értem ez alatt, az egymásnak felteendő kérdéseket és válaszokat. De biztosíthatom arról is, hogy az alábbiak elolvasása, abban az esetben is hasznos lesz az ön számára, ha úgy dönt, hogy mégsem rendeli meg tőlem a horoszkópját. - Kérem tehát, hogy vegyen komolyan ugyanúgy, ahogy én is, a teljes spirituális (Tehát Sors-tudatos!) felelősségemmel – Vagyis a saját sorsommal és a családommal szembeni felelősséggel! – arányosan komolyan veszek mindenkit, aki hozzám fordul sorfeltáró útmutatásért, minden olyan esetleges látszat ellenére, ami ennek az állításomnak ellentmondana.

  (Kérem tehát, hogy legyen türelme az egyelőre fölöslegesnek tűnő részletek elolvasásához, bármennyire is „dinamikus” alkat ön, vagy ha úgy érzi, hogy nincs ideje, mert éppen azért fordult hozzám, mert „merő rohanás az élete”. Kérem hogy „állítsa le magát”, mert esküszöm, hogy ez most fontosabb, mint a dinamizmusának a kiélési szüksége, vagy a rohanás folytatási kényszere, és amennyiben gyermekei is vannak, elsősorban az ők érdekük az, hogy ezt az egy órát „megvonja” tőlük! – Hiszen éppen ezen múlik, hogy tovább kell-e bukdácsolnia egyik krízisből a másikba, és tovább kell-e rohangásszon össze vissza az élete kilátástalan labirintusában, vagy megnyugodhat már végre!)

     Nem azért részletező ez a tájékoztató, mert én szőrszálhasogató, piszmogó alkat, vagy grafomániás lennék (Sem a Szűz, sem az Ikrek-jelleg nem hangsúlyos a sorsképletemben!), vagy, mert szeretem magam „előadni”, hanem azért mert messzemenően át látom a munkám és hivatásom felelősség-súlyát és maximálisan helyesen és pontosan akarom önt tájékoztatni afelől, hogy mit is várhat ettől a munkától. Szeretném tehát már a kezdetek kezdetén tisztázni ön előtt, hogy milyen minőségi és mennyiségi munka ellenében igénylem a megjelölt honoráriumokat. Hiszen az, hogy egyetlen nap csak két, vagy esetleg csak egy hangfelvételt készíthetek el, nem azt jelenti, hogy haj de könnyű dolgom van, mert ilyen könnyen keresem a pénzt, hanem azt, hogy éppen annyi időre van szükségem amíg úgy át látom és gondolom a sorsképlet és a kettőnk kommunikációja tükrében a következő hangfelvételen mondandókat, hogy az, amit mondok egy hangfelvételen – nem viccelek! – az ön számára, minden szempontból érvényes legyen. Ezért pl., van, amikor egyetlen horoszkóppal (szintézissel) több mint egy egész hetet is dolgozom, a hétvégét is bele érve. És eszébe ne jusson senkinek, hogy egyszerre két, vagy három horoszkópon is dolgozni lehet, mint ahogy teszik azt a törvénybírók, vagy az ügyvédek, vagy az orvosok, hogy egyszerre négy – öt, sőt, akár 1O db. „ügyet” is tárgyalnak, vagy „futtatnak”, műtenek, és gyógyítanak is, állítólag… Mert, ha van munka, amihez esetleg az (persze: nem a jósló!) asztrológus munkája nehézségét hasonlítani lehet, az a szív- vagy agysebészeké, de felelősség szempontjából a személyszállító repülőgépek pilótáié, ahol és amelyben tévedni egyszerűen tilos. Legalább is, ami tőlem telik. Mert, ha hibás születési adatokat kapok pl. és arra alapozva, azon belül keresem meg – állítom be – a lehetséges legoptimálisabb születési órát, arról nem tehetek. Az asztrológus ugyanis a kapott információk szerint kell, hogy dolgozzon, és nem az oly sokat emlegetett és az igazából nem sokat érő, misztikus intuíciója alapján, mert amennyiben valaki az utóbbi alapján dolgozik, nem csak, hogy komolytalan és hiteltelen, de egyenesen sors-veszélyes tevékenységet folytat.    

       Érthető talán az általam fontosnak talált részletezés, amennyiben önnek az alant közölt információk fényében kell eldönteni azt, hogy érdemes-e „annyi pénzt kiadni” egy horoszkópért, amennyiért vásárolhat pl. egy pár jó minőségű korcsolyacipőt, síbakancsot, vagy egy jobb minőségű öltönyt? Vagy annyit, amennyibe kerül két darab autókerék-gumiabroncs. El kell döntenie, hogy ér-e annyit önnek, vagy másnak, a minden szinten „tisztába és rendbe tett” sorsa és élete, vagyis a nem azonnal, de néhány éven belül bekövetkező betegségektől való teljes megszabadulás, a harmonikus házasság, az egészséges gyermekek nemzése - világra hozatala, és a helyesen megválasztott életpálya, mint ugyancsak önnek, vagy másnak, a még csak műszaki vizsgai szinten sem megbarkácsolt autója, két új autólámpa, két akkumulátor, egy új mosdó- és vécékagyló, vagy öt db. fogának a betömetése, esetleg egy fogászati híd-korona elkészítetése? (Szerintem a horoszkóp ezeknél százezerszer többet ér, de erről önnek kell döntenie az alant olvasandók alapján!)  

  E-mail címem tehát: kozmabszilard@gmail.com, a kozmabszilard@gmail.com, valamint az info@kozmaszilard.ro . Mobil-telefonszámom: OO 4O 741 167 382. Ugyanakkor az első imél-cím, valamint a Kozma Szilárd – Csíkszereda, egyben a skyp-címem is. Amennyiben tehát, elolvasta a válaszlevelek nagy részét, illetve az alábbiak elolvasása után is érdekelve érzi magát a horoszkóprendelésben, de úgy érzi, hogy a szándéka megerősítéséhez szüksége van még egy kis személyes beszélgetésre is, ebbéli szándékát előrejelezve, minden kedd, csütörtök és szombat délután, Budapest időszámítás szerint 16 és 19 óra között, skyp-on felhívhat, hogy a képlete kapcsán váltsunk néhány szót előzetesen.    

  Honlapom a http://www.kozmaszilard.hu és a www.kozmaszilard.com.  Létezik két régi változat is, a: http://www.eletasztrologus.tvn.hu és az http://www.asztrologosz.tvn.hu , amelyeknek az írott cikkei és tanulmányai kissé avultak ugyan, de a horoszkópkészítési lehetőségekről szóló hangos tájékoztatóját érdemes meghallgatni. (A bal oldali címoszlopban, a Lilithről szóló előadástól kezdve lefelé haladva.). Személyi horoszkópokkal, azok használatával és értelmezésével, illetve a horoszkóp elkészítése után beállt új sorshelyzetekkel kapcsolatos kérdésekre a http://www.asztrologosz.com című, megfelelő fórumokkal rendelkező portálunkon is válaszolok ingyen. (- Erre, a pontra a későbbiekben még részletesen visszatérek.)

    A kérdéseimre adott kis életrajzi leírásokra azért is szükségem van, a beállítás mellett, hogy a hangfelvételek készítése közben, az ön – önök… – által leírt családi és személyi életesemények segítségével, a horoszkóp-rendelő számára a gyakorlati tények szintjén is illusztrálhassam (személyesítsem), a horoszkóp-elemek konkrét jelentését. Minél több és jellemzőbb személyes élményekhez vannak ugyanis kötve ezek az asztrológiai értelmezések, annál könnyebb a megértésük, illetve annál könnyebb az illető életkörhöz tartozó összes (Még meg nem történt, de potenciális veszélyt jelentő) probléma megértése és felvállalása, vagyis a felvállalás és az átvilágítás segítségével történő meghaladása, a sors-veszélyek és csapdák megelőzése, az élet rendezése. Vagyis, a karma-krízis feloldásához vezető gyakorlati sorsfeladatok felvállalása is.     

  II. A SORSKÉPLET BEÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK   

     A megfelelő sorsképlet helyes beállításához (A megfelelő Aszcendens pozíció és házcsúcs-beállításhoz szükséges korrekciók elvégzéséhez), a születési napon és időponton kívül, más adatokra is szükségem van, annak érdekében, hogy ezen adatok segítségével, az általam megbízhatónak ítélt asztrológiai pontossággal, beállíthassam a cél-horoszkóp Aszcendensét, és ezáltal, a személyi életfeladatokat megjelölő, jellegzetes életterületeknek: a horoszkóp- házaknak csúcsait megkapjam, amelyek döntő fontossággal bírnak a karma-feloldást és a megfelelő megváltódási képességek kifejlődését szolgáló, jellegzetesen személyi (egyéni), gyakorlati életfeladatok meghatározásában. Ez viszont, nem azt jelenti, hogy amennyiben nem kapok meg minden alant kért adatot és rövid életrajzi rész-leírást, nem tudom elkészíteni a horoszkópot! Sőt: éppen azért kérdezek ilyen részletesen, hogy lehetőleg minél több olyan adat-közlési lehetőséget megadjak, ami szerint a sorsképlet felállítható legyen még akkor is, ha akár a születési időpont is hiányos, vagy bizonytalan, a sors-képletet akkor is fel tudjam állítani és a horoszkóp minőségét garantálni!   

  Figyelem!

  1) Az általam igényelt, többnyire az anyai ági női felmenőknek a születési adatainak és rövid sors-történeti leírásának a segítségével és más, alant kért adatok, betegség leírások, stb. segítségével, a horoszkópot abban az esetben is el tudom készíteni (az Ascendenst meg tudom határozni akkor is), ha nem ismeretes a célszemély születési órája, de még a születési napaszak sem. Amennyiben tehát, a születési dátum mellett(!), az alant következő 5. 6 és 7. pontokban kért adatokat és sors-történeti leírásokat, és személyi vonatkozású információkat minél nagyobb pontossággal és részletességgel megkapom, sors-képletpontosítást, illetve születési időpont meghatározást is végezek.

  2)  A tapasztalat az., hogy a szülészetek nem tartják meg a születési időpontok feljegyzését 1O, vagy 15 éven túl. De, ha megtartanák is, számomra csak ellenőrzési értéke lenne, mivel éppen azért kérem az apa adatai mellett, az anyai ági felmenők születési adatait (anyának, nagyanyának, dédnagyanyának) és azért kérek még annyi mellékesnek tűnő kérdésre választ (Pl. első szerelemre, vagy az illető személyre más formában befolyást gyakorló, ellentétes nemű személyre, élettársakra, stb. vonatkozó születési adatokat) életrajzi leírást, hogy az egyetemes törvények megfelelő vonatkozásainak az alapján (Pl. rezonancia és vonzás törvénye, vagy hatás-visszahatás törvénye, a fejlődés törvénye.) a sorsképletet tudjam egzakt módon beállítani az illető személy spirituális struktúrájának megfelelően. És ennek a beállított képletnek a születési időpontja, a klasszikus asztrológia szerint legalább is, 3O, sőt: még 35 percet is eltérhet a hivatalos születési időponttól. Az is igaz, hogy az én tapasztalataim szerint, ez a tűrési határ csak 25 perc lehet, mert ha ezt meghaladja, már valami másról (Pl. a hivatalos időpontot illető tévedésről, vagy rossz képletvizsgálati módszerekről.) lehet szó.

   3) Ezért, ha csak nem merül fel valamilyen komoly aggály azzal kapcsolatosan, hogy az édesanya helyesen emlékszik a születési időpontra vonatkozóan, szerintem nincs amiért a szülészeti adatok előkerülésére várjon valaki a rendeléssel, mert én magam fogván ki a feleségem szülőcsatornájából a világra érkező gyermekeinket, saját tapasztalatból tudom, hogy azokban az életfontosságú és - Végső soron, bármilyen könnyű szülésről is lett légyen szó, mégis csak... - drámai pillanatokban, a tízed rangú kérdés még az apa-asztrológusnak is, hogy a babák pontos születési időpontját meghatározza és feljegyezze. Ráadásul, az egyik asztrológussá lett, volt hallgatómnak (János Istvánnak), aki egészségügyi asszisztens lévén, részt vehetett a gyermekei születésénél, annak ellenére, hogy azok nem otthon születtek, mind a három világra jött gyermeke sorsképlete (asztrogrammja) beállításánál, éppen az asztrológus-édesapa meglátásai alapján, a maximális tűrési határt kellett alkalmazni, mivel a hivatalos időponttal elkészített képletek egyáltalán nem feleltek meg a gyermekek személyi struktúrájának, a szülők által és az általam is jól ismert karmikus meghatározódásoknak.

      MINDEZ VISZONT KORÁNT SEM JELENTI AZT, HOGY SZÜLETÉSI IDŐPONT KORREKCIÓT ALKALMAZOK MINDENKINÉL, HA KELL, HA NEM, és holmi szakemberi rögeszmék által vezérelve, válogatás nélkül, mindenkinek kijavítom a hivatalos születési időpontját még akkor is, ha erre semmi szükség nincsen. Nem, ez egyáltalán nem így van, hanem éppen fordítva: nagyon aggályos és minden lehetséges szinten, komoly vizsgálatokat és összevetéseket végzek, amikor az anyától, vagy a szülőktől tudott születési időpont módosításának a szüksége felmerül.

      A fentieket csak azért írtam le, hogy az érdeklődőknek segítsek abban, hogy reális képet alkothassanak maguknak arról, hogy milyen szempontok érvényesülnek a sorsképleteik féleállításakor, mivel az a tapasztalatom, hogy miközben egyesek félnek attól, hogy téves információkat kaphatnak a sorsprogramjukra vonatkozóan, amennyiben nem tudnak a fölösleges precizitásig elmenően pontos és részletes információkat adni, inkább a horoszkóp rendelésről is lemondanak. Nos, a sok adatot nem azért kérem, mert bármelyiknek is a hiánya akadály lehet a képlet felállításában, hanem éppen azért, hogy amennyiben valamelyik adat hiányzik, vagy téves, akkor a többi adatok pótolják azt és így a sors-motívumokról kialakuló asztrológiai összképem lehetőleg minél teljesebb lehessen. Minden horoszkópnak ugyanis megvan a maga sajátos belső logikája, amelyen belül egyes motívumok feltételezik, vagy tagadják, illetve erősítik és értelmezik egyik a mást.   

       Ez egységes belső logikával rendelkező összkép tehát az, amely egy képlet beállításánál meg kell legyen, és nem a rész-adatok határozzák meg a beállítást. Ezek a rész-adatok viszont segíthetnek az ellenőrzésben és ezért jó, ha minél több áll a rendelkezésemre. De még egyszer mondom: a végső beállításnál nem a rész-adatok döntenek, hanem a képlet belső összefüggésrendszere (tiszta koherenciája).

  4) A fentiek értelmében, nagyon kérem arra is, hogy az édesanyától, vagyis a szülőktől, vagy idősebb testvérektől megtudott születési időpontot adja meg, és ne más asztrológus, vagy magát un. szellemi tisztánlátónak nevező csoda-szent, táltos, vajákos, kuruzsló, vagy misztikus guru által kijavított, illetve megsaccolt időpontot, és semmiképpen ne az un. „kiingázott” időpontot, mert a tapasztalat szerint ez a, legtöbb esetben igen félrevezető.

   

  HOROSZKÓKÉSZÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK (Kérem, a kozmaszilard@gmail.com címemre elküldeni.) :

    A sorsképletnek (Vagyis az asztrogrammnak: az asztrológiai grafikának - amiből a spirituális élet-programot, illetve a problémák okait, és a sors-oldási lehetőségeket ki tudom olvasni.) az elkészítéséhez tehát, a következő adatok szükségesek (Kérem szépen, ezeket nagyon türelmesen és figyelmesen mind elolvasni és horoszkóp rendelés esetén, a kérdésekre lelkiismeretesen válaszolni!):

  1. A születési idő (születési év, hónap, nap -és ugyanolyan fontos a születési óra és perc - DE legalább a napszak!).

  2. A születési helyiség neve (Figyelem: nem a tartózkodási helyiség!). Tanya, kis település vagy más, a térképen nem szereplő helyiség esetében, a legközelebbi község, vagy város neve. (Hálás vagyok ha, amennyiben nem Romániai helyiségről van szó, akkor pontos földrajzi ív értékeket – keleti hosszúság, északi szélesség – küldi el. De már az is nagy segítség, ha kisváros, vagy falú – tanya esetén, megírja azt, hogy melyik város közelében található, illetve attól hány kilométerre és milyen irányban fekszik a település!)

  3. A szülők születési dátuma (az óra és a hely nem fontos, de segít ha meg van), és nagyon fontos(!) az anyai nagymama születésnapja (Ez utóbbi adatai, életrajza, gyermekeinek a száma, betegségei, balesetei igen fontosak!) és lehetőleg az. anyai dédnagymama születési éve és honapja is! Az anya és az anyai nagyanya születési dátuma mellett, azok krónikus betegségei, balesetei jellege (Figyelem: Nem a dátuma!), valamint azok családi - párkapcsolati történetének a vázlatosan leírt eseményei és a halálának körülményei (Természetes vagy természetellenes, tehát korai - halál. Utóbbi esetben az, hogy milyen betegségben, illetve balesetben haltak meg.), amelyek valamilyen módon nagyobb befolyással voltak az anyai ági ősszülők (felmenők) életére. (Az események dátuma itt sem fontos, hanem a megbetegedett, vagy baleset folytán károsult szervek, vagy testrészek megnevezése az, ami fontos lehet!)

  4. Férj, vagy feleség (férjek, feleségek), vagyis az élettárs születési dátuma és órája, valamint azon ellentétes személy, vagy személyek születési dátuma, akikről úgy tudja, hogy a célszemélyre, életszemléletére különösebb befolyást gyakoroltak. (Házasságkötések dátuma szintén nem fontos)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  A következő:  5, 6 és 7. pontokban igényelt adatok a sorsképlet pontos beállításához (Az Aszcendens és a horoszkópházak pontos beállításához), valamint a horoszkópnak a belső logikája szerinti és az anyai ági örökletes programok szerinti értelmezéséhez, tehát inkább csak illusztrációként való használatra szükséges. Segít a pontos beállításban ha megkapom ezeket, de amennyiben valamelyik adat hiányzik, nem okoz különösebb gondot (!), amennyiben pontosan ismeretes a célszemély születési időpontja és a szülők és az anyai nagymama születési ideje.

  5. Személyes betegségek, balesetek, halál-közeli állapotok (az ájulás, valamint az olyan baleseti veszélyhelyzet is annak számít, amely nem végződött tragikus eseménnyel, de könnyen azzal is végződhetett volna) házastársi - élettársi konfliktusok, válások, a célszemély esetében. Amennyiben nő, jó tudni, hogy voltak-e abortuszok, vetélések és terhességi-szülési komplikációk a célszemély, annak az édesanyja és az anyai ági nagyanya, dédnagyanya életében.

  6. A jelenlegi társadalmi-közösségi tevékenység, pénzkeresést szolgáló foglalkozás, mesterség, hívatás, vagy karrier jellege. Figyelem: ezek a tevékenységek és gazdasági foglalkozások, illetve a mesterség, vagy a hivatás, nem minden személynél szoktak egyezni. Ezért kérem külön - külön megnevezni, ha esedékes, és azt is, hogy kamaszkorában - zsönge fiatalkorában a jelenlegi foglalkozását szerette volna-e folytatni, és ha nem, akkor mit? "Mi szeretett volna lenni?"

   7. Csak sorsképlet beállítás esetén szükséges: az első szerelemnek, élettársnak, vagy más, olyan ellentétes nemű személynek, vagy személyeknek a születési dátuma és órája, akivel (akikkel), a célszemély már nem él együtt, de aki, (vagy akik) akár a tetteivel, akár a gondolkozásmódjával, akár az általános mentalitásával, különösebb (fontos) benyomást gyakorolt a célszemélyre (gondolkozására élet-látsására) és ez által a sorsára is! A jelenlegi férjnek vagy feleségének, élettársnak, szexuális partnernek a születési adatai mellett az egészségi – erőnlét állapota, valamint a célszemély gyermekeinek a születési adatai, amennyiben az nő nemű.

  Nagyon fontos: Párkapcsolati – szerelmi - szexuális problémák feltárásához – értelmezéséhez, az ide vonatkozó kérdések megválaszolásához, a párkapcsolati sorsprogram-összehasonlításhoz (szinasztria) is szükségesek az illető partner, vagy a partnerek minél pontosabb és részletesebb születési adatai (év, hónap, nap, óra, perc, ha lehetséges) és minimum a szülőkre vonatkozó adatai.

  Amennyiben külön lapon, csatolt fájlként, és nem az elektronikus levél mezőjében küldi el az adatokat és az életrajzi leírásokat, arra kérem, hogy ennek a fájlnak ugyanazt a nevet adja, mint ami az E-mailban szerepel, illetve, a személynek a nevét, akinek a horoszkóp készül.

  A horoszkóp készítés céljából kért és megkapott adatokat csak egy hónapig őrzöm meg és azokat az igénylőn kívül, senki számára fel nem fedem, amíg erre nem kapok külön írásos, vagy szóbeli engedélyt, abban az esetben, ha ez a lehetőség – Pl. egy sorshelyzet utólagos értelmezése, vagy utólag beálló sorskrízis feloldási lehetőségének a feltárása a sorsképlet segítségével a http://www.asztrologosz.ro c. fórumon. – vagy más szükség-helyzet felmerül!

  II. Horoszkóp félék és horoszkóp-árak.  

     Ami a munka-díjaimat, illetve az egyes horoszkóprendelőknek a díjak számszerűségének a megítélését illeti, első sorban tudni kell, hogy a személyes találkozásokon elvégzett feltárások, amelyeket szintén hangfelvételeken rögzítek és adok át, sokkal olcsóbba kerülnek – mivel azonnali válaszokat kaphatok az értelmezés közben felmerülő kérdéseimre - mint amelyeket úgy kell elkészítenem, hogy a célszeméllyel nem beszélgethetek közvetlenül. 

    Másodsorban, az utóbbiak esetében, kérem szépen átgondolni, hogy az analitikus horoszkóp szöveg-bázisának a megírásán 15 éven át egyfolytában dolgoztam, a napi tevékenységek mellett, sokszor éjszaka is. Ennek az előállítása tehát most néhány számítógépes művelet ugyan, de benne van 15 éves kemény munkám egyrészt. Másrészt, sehol a világon nem él jelenleg olyan asztrológus, akinek ennyire a karmára kiélezett lenne a látásmódja, tehát, akitől nem az asztrológiai kézikönyvekben is elolvasható misztikus, vagy spekulatív pszichologizáló szövegeket kapnának a rendelők. De ez mondjuk, az én bajom, lényeg az, hogy most csak a képletbeállítása (néhány tíz perc, vagy néhány óra…) kerül erőfeszítésbe. De, mivel nem kérdezhetek vissza, kénytelen vagyok minden egyes elemnél, minden lehetséges megnyilvánulást számba venni és ezért, két, az ön sorsára vonatkozó, teljesen sűrített információt tartalmazó hangfelvételnél többet nem tudok egy nap elkészíteni. Egyrészt azért mert az erős koncentrációtól – hiszen millió információt dolgoz fel, mérlegel és választ ki közben az agyam – megfájdul a fejem, Másrészt azért, mert az egész felvételt előre végig kell gondoljam és oda kell jussak, hogy felelősség szintjén, nagyjából tiszta legyen, hogy milyen motívumokat kell kiemelten hangsúlyosan értelmeznem, tehát, hogy nagyjából milyen lényegi összefüggésekről kell kiemelten beszéljek. Ez azt jelenti tehát, hogy a levelezéssel együtt, egy analitikus horoszkópot két napon át készítek, akkor is, ha nem vele dolgozom folyamatosan. Egy szintézist viszont, kb. egy hétig, de nem öt munkanapig, hanem bele érve a szombat - vasárnapokat is. Sőt, van, amikor nagyon nehéz a képlet, illetve a rendelő nehezen tud lemondani a régi, téves elképzeléseiről, amit mind le kell levelezzünk, vagy skyp-on megbeszéljük. Illetve, van, hogy ő az, aki nem bírja az iramot, mert nem képes azonnal feldolgozni a szokatlan információkat, vagy egyszerűen a munkája miatt nem tud a rendelkezésemre állni folyamatosan, és elutazik valamerre időközben vállalati kiküldetésbe, vagy éppenséggel programja van hétvégére, és a rendelő kéri, hogy lassabban haladjunk, a helyes megértés érdekében. Nos, ilyenkor a szintézist, bizony több mint egy hétig is kell készítenem. A horoszkóp kézbe vétele előtt ugyanis, önök még csak el sem tudják képzelni, hogy milyen szokatlan, de sorsfontosságú kérdések teljes megértetésére van szükség, illetve, hogy ezeknek a helyes megértetése érdekében, nekem mennyi szögből kell azokat megvilágítanom. Hiszen önök csak az információkat balkézből kivágó, teljesen felelőtlen – vagyis szélhámos! - jósokat és misztikus handabandázókat láttak „dolgozni” a tévé műsorokban, és emiatt egyesek úgy képzelik, hogy a munka-díjaim túlzók. Én senkit nem ítélhetek el ezért, de szeretném, ha belegondolnának, hogy havi négy horoszkópnál többet nem tudok elkészíteni, holott folyamatosan dolgozok a sorsfeltárásokon, ha nem is konkrétan cselekedve. Ezért van az, hogy az utóbbi időben készített horoszkópok rendelői, mind csak csodálkoztak és hálálkodtak utólag, hogy ekkora gondot fordítottam rájuk, holott én csak a munkámat végeztem a lelkiismeretem és a legjobb sorsismeretem – tehát a felelősségem szerint. Én viszont nem tudom megtenni azt, mit egyes kollégáim probléma nélkül gyakorolnak, ti., hogy ne mondjak el mindent amit a sorsképletekben látok és fontosnak tartok. Ezért is tartom fontosnak az analitikus leírás mellett, hangfelvételeket készíteni. Vagyis, a korább leírtak szerint, van amikor a rendelők befogadási nehézségei, vagy programja miatt nem tudunk az én munkabírásom ütemében haladni. Nos, ezeket a szempontokat is kérem figyelembe venni, amikor a honorárium-árak valós értékét mérlegelik.

  1 ) Az asztrogramm - asztrológiai grafikai sorsképlet - KARMIKUS BEÁLLÍTÁSA azok számára, akik nem ismerik, vagy nem jól ismerik a születési órát és percet: 25OO forint, vagyis 6 euro. - Ez az ár nem számítódik fel a teljes rendelés esetén, vagyis azok számára, akik írott és/vagy audio horoszkópot (szintetikus feltárást) rendelnek, illetve, akik személyes beszélgetés során történő sorsfeltárásra jelentkeznek. Kérem szépen, főként a teljes-horoszkóp rendelőktől, nem elbagatellizálni e horoszkóp-értelmezést megelőző beállítási munka jelentőségét, jellegét értékét, annak ellenére, hogy ilyen kevés honoráriumot kérek érte. Nem csak amiatt, hogy azokban a drámai és sok esetben tragikus állapotban, amilyenné, a kimondottan csak a testi funkciókra figyelő materiális orvostudomány, a több mint egy évszázados és anya-generációkon át folyatott szentségtelen beavatkozásaival (zsibbasztás, kábítás, altatás, a gyermekek idejekorán történő kiugrasztása, kipréselése, stb.) tönkretette a nők teremtői – szülői képességét és mészárszéki szintű műveletté tette a szülést, teljesen megbízhatatlan az anyák vonatkozó emlékezete. De a szülészeti műtőkben sem áll senki stopper-órával a kezében, hogy mérje a pontos születési időpontot. Ezek a születési időpont eltérések tehát a fizikai valóságtól átlagban plusz – minusz 1O – 2O percesek. De, még az általunk – vagyis a feleségeink által – gyakorolt zavartalan otthonszülések esetében is, amikor tehát asztrológusok vesznek részt és irányítják a szüléseket, az a tapasztalat (mármint a mi szabadon és zavartalanul született gyermekeinkkel is), hogy ugyanakkora időeltolódások jelentkeznek az általunk megfigyelt gyakorlati fizikai idő és azon születési időpont között, amely az illető személy (gyermek) sorsképletét megfelelővé teszi az ő karmikus örökségével - spirituális struktúrájával. Nem véletlen tehát, hogy a klasszikus asztrológia 35 perces tűrési – eltérési - határt enged meg egy gyermek hivatalos születési időpontja és az asztrológiailag beállított sorsképletnek megfelelő születési időpont között! Az én praxisomban viszont, soha nem kellett ekkora eltolódással számolni, ha jól emlékszem soha nem is léptem át a 2O fokos határt, és ha ez az objektív eltolódás első látásra nagyobbnak bizonyul 22 – 24 percnél, inkább kérdéseket teszek fel a rendelőknek, annak érdekében, hogy megtaláljam azt a motívumot, amit a polaritás törvénye miatt, a hétköznapi logikától eltérően, vagyis ellentétesen, vagy áttételesen kell értelmezni, ahhoz, hogy a horoszkóp egésze, a számomra normális időpont-eltolódáson belül (max. 21 fok) helyesen értelmezhető legyen.      

  1. A horoszkópnak (a hangfelvételeken történő sorselemzésnek) az elméleti alapját képező, karma- feltáró (az ön problémáinak- gondjainak- konfliktusainak a rejtett, és egyben a gondoknak és sorskríziseknek az igazi - spirituális okait feltáró, és a problémák tudatos feloldását - meghaladását szolgáló)  Egyszerű, Analitikus Horoszkóp-Szöveg (Aminek az ára 17 euro, 7O lej, vagy 5OOO forint), a következőket tartalmazza:

   Az ön éltében – sorsában, irracionális módon megjelenő, lappangó, vagy nyíltan látható – érzékelhető, egészségi, szerelmi - szexuális-partneri, családi, munkahelyi, hivatásbeli, vagy anyagi vonatkozású kríziseinek az igazi, de a hétköznapi gondolkozás elől rejtett okait tárja fel. Vagyis, a horoszkópszöveg, a válságos állapotoknak, konfliktusoknak, vagy meghaladhatatlannak látszó, nehéz élethelyzeteknek, sérüléseknek, nagyobb baleseteknek, ismétlődő természetük miatt feltűnő betegség- és balesethajlamoknak, valamint az öröklött, vagy "szerzett" krónikus betegségeknek (Pl., ha ön női személy, akkor a magzat-foganási képtelenségének, “meddőségének”, és amennyiben férfi a megtermékenyítői képtelenségének.) a rejtett (Karmikus) okairól, tehát sors-rugóiról, valamint ezen karmikus meghatározódásoknak a feloldási és meghaladási lehetőségéről nyújt konkrét és kimondottan személyre (és egyéni élethelyzetre) szóló tájékoztatást. És természetesen, megjelöli a problémák és sors-krízisek feloldáshoz és meghaladáshoz vezető, szükséges mentalitás-változtatásokat, a felv&aacut