shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?

Információ, újdonság

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Asztrológusi hitvallásom

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
A spirituális diszkréció és horoszkóp-titok PDF Nyomtatás E-mail
Kép

  Kozma Szilárd:   

A személyi horoszkópok intimitásáról

 

 

     Asztrológiai közhely az, hogy a személyi horoszkóp-értelmezések útján feltárható, öntudatlan és önkéntelen sors-idéző tulajdonságokról szóló információk, egyértelműen és határozottan személyes jellegűek. Ez azt jelenti, hogy ezek a spirituális alapú gyakorlati információk és tanácsok, lényegében és érdemben kimondottan csak belülről, szubjektíven érthetőek, és amennyiben más személy azt meghallgatja vagy elolvassa, ténylegesen senki nem ér az egésszel semmit. És amennyiben egy más személynek, túl korán, és az óvatlan "tulajdonos" akarata ellenére a tudomására jutnak, vagyis az asztrológuson kívül – Aki egyébként is, a harmadik új horoszkóp értelmezés után elfelejti! –, még más személy is ismeri azokat az intim részleteket, amelyek valakinek a horoszkópjában le van írva, vagy ki vannak mondva, nagyon magas szintű spirituális tudatossággal és nagyon erős személy (Nem szakmai!) felelősségtudó személynek kell lennie a horoszkóp tulajdonosának, ahhoz, hogy a feltártak meghallgatásának, még pozitív spirituális hatással lehessenek rá. Azzal tehát, hogy valakinek az élettársa, szerelme, szeretője, testvére, barátja, stb., olvassa el, hallgatja meg és próbálja feldolgozni helyette az egyedül csak, és csakis és kizárólag rá tartozó információkat, nem sokat ér egyikük sem (Sok éves asztrológusi tapasztalatból mondom - írom.), hanem inkább kárt okoz annak, akin segíteni akar, mivel, ebben a megosztott felelősség – állapotban, az így „megsegített személy”, nem fogja kötelezőnek érezni a maga számára az ott leírtak felvállalását, azok kemnény erőfeszítések és áldozatvállalások árán történő feloldását és meghaladását.

     Ezzel a ténnyel tehát számolnunk kell, mindkét irányban és nem kell a sem az asztrológus, sem a horoszkóp-rendelő dolgát megnehezítenünk: nem kell a Lilith és a Sárkányfarok által jelölt tulajdonságaik ferde ítélkezési reflexeinek tápot adjunk, addig, amíg ők maguk nem ismerkedtek meg a horoszkópjuk olvasása, majd elmélyült tanulmányozása által, az ilyen jellegű karmikus meghatározottságaikkal és nem ismerték fel és be azokat.

    Ebben az esetben tehát, nem öncélú titkolózásról, titok-örzési misztifiikációról van szó!      

    Nem véletlenül van az, hogy egyes háziállatok (Esetenként, még a gazdik kedvenc nőstény kutyái is! De főként a nőstény nyulak teszik ezt:) nem táplálják többé, vagy egyenesen megölik a kicsinyeiket, ha megérzik azt, hogy valaki hozzuk, vagy akárcsak a fészekhez is hozza matatott. Attól kezdve ugyanis, hogy más is foglalkozik velük, nem vállalhatják értük (egészségükért, megfelelő fejlődésükért) a teljes felelősséget. Az embernél persze ez nem ilyen nyersen történik, de, ezt az elvet sérti meg önkéntelenül az ember is, amikor házastársak, vagy szülők és gyermekek átadják egymásnak elolvasás, vagy meghallgatás végett a horoszkópjaikat. Az illető személy, aki úgy tudja, hogy más is tudomásul vette az ő intim sorsproblémáit, az önkéntelen benyomása, vagy képzete támad, hogy attól kezdve nem csak ő az egyedüli felelős az onnan tudomásul vett életfeladatok felvállalásáért és karmikus determinációk meghaladásáért, hanem az illető személy is, aki tudomást szerzett azokról. Ennek következtében, többé már nem koncentrál ugyanolyan ambícióval - személyi felelősségtudattal - azok maradéktalan egyéni felvállalására és beteljesítésére, meghaladására és feloldására. Mi meg csodálkozhatunk, hogy a kezdeti sikerek után miért topog helyben a spirituális fejlődése útján.
      A horoszkópjaitokat tehát, csak azt követően mutassátok meg egymásnak, minden részletében, illetve az ott található információkat csak akkor tárjátok fel egymásnak, ha már minimum 9 hónapon át keményen dolgoztatok az ott leírtak felvállalásán (fel- és beismerését követő realizálásán), illetve feloldásán. Teljesen más az, amikor kiskorú gyermekek horoszkópjából szerez a gyermekére vonatkozó kauzális információkat a szülő. Akkor tehát, amikor a gyermek még amúgy sem lehet felelős a tetteiért, gondolataiért és gyermeki - kamasz életéért. És teljesen más, amikor felnőtt ember szerez tudomást egy másik, önmagáért és sorsáért teljes mértékben felelősségteljes felnőtt ember Lilithjének és Sárkányfarkának a jegy – és ház szerinti jelentéséről például. Az, akinek tudomást szereztek a Lilithje teljes mélységű jelentéséről, már csak az ily módon megsértett rejtett önérzete és a hiusága, vagy a téves bűntudata miatt sem fogja tudni teljes mértékben elismerni az ott leírtak igazság-tartalmát és nem lesz képes többé teljes mértékben a saját kötelességének érezni az oda vonatkozó determinációk és a meghaladást segítő életfeladatok felvállalását, elvégzését, magára vállalását.

Végzetes hibát készülnek tehát elkövetni azok is, akik, mihelyt megkapták a horoszkópjukat, mindjárt oda is akarják adni valakinek (férjüknek, feleségüknek, szerelmének, szüleinek, felnőtt gyermekeinek). Ez a mentalitás ugyanis, öntudatlan spirituális felelősség-megosztási vágyat jelez, illetve a személyi felelősségérzetnek a részbeni semlegesítési vágyát. Itt adódik ugyanis egy paradox metafizikai helyzet. Tudjuk, hogy ami egyetemes az személyes és fordítva. A paradoxon itt az, hogy ugyanakkor csak az a szeretet- állapot lehet teljes, amelyben a szerető személy nem rejtőzködik, aki teljesen nyílt, akinek az öntudata nem tartalmaz elzárt, eltitkolt információt. Azt nehéz tehát megérteni és az hétköznapokban realizálni, hogy egy dolog a nyíltság, és más dolog a kimondottan az egyénre szabott karmikus determináció, amely földi logikával vizsgálva, és főként egy kívülálló  előtt szégyenletesnek tűnhet és megint más az annak a (szégyenletesnek képzelt) karmikus maghatározódásnak a feloldását és meghaladását szolgáló, megfelelő gyakorlati (konkrét) életfeladat. Az utóbbit senki más nem értheti meg helyesen, és nem is végezheti el helyettünk senki más a feloldásokhoz szükséges feladatokat, nem teheti meg helyettünk a radikális sors-lépéseket (Pl. Szülők erkölcsi elvárásaival és nézeteivel való tökéletes leszámolás, annak a nyílt és határozott elutasítása).

     Mindig számolnunk  kell tehát azzal, hogy végzetesen téves következtetéseket vonhat le akár a hozzánk legközelebb álló, szeretett és minket leginkább szerető személy is, a mi rejtett személyi tulajdonságaink alapját képező karmikus meghatározódásainkkal, rejtett gondolkozási reflexeinkkel kapcsolatosan, és akár az ő saját személyével és karmikus determinációival kapcsolatosan is, amennyiben a mi karmikus determinációinknak bizonyos, (negatív) vonatkozásait a horoszkópunk olvasása vagy meghallgatása által megtudja.

    Jézus soha nem moralizál, hanem mindig, és minden körülmény között egyetemesen érvényes igazságokat mond ki. Objektív tény, hogy a más szemében könnyen meglátjuk a szálkát, miközben a saját szemünkben nem látjuk meg a gerendát. Sőt azt is mondja, hogy mindenki vegye fel a saját keresztjét. Csak az a baj, hogy nem teszi hozzá azt is, hogy: „És a más keresztjének hagyjon békét.”  Mert így, a legtöbben úgy képzelik, hogy a másik személy, a mások keresztje a könnyebb és el szeretné a sajátjával cserélni. Vagy azt, hogy, az ő keresztje már a helyére van téve, holott annak a helyére tevéséhez minimum 21 évre van szükség még azok számára is, akik abba tudatosan és teljes eltökéltséggel belefogtak,

    És ez a problémának még csak a külső oldalát jelenti, mert az igazi gond a horoszkópunkból kiolvasható információkkal nem a ránk nézve kompromittálónak képzelt részeknek a félreértése, hanem az, amiről már az elején említést tettem  és ami a személyes felelősségünkhöz kötött. Az embernek ugyanis, nem jön, hogy a belső átalakulási, ön átalakítási, mentalitás változtatási feladatait felvállalja, amennyiben ezekről a „szégyenteljesnek” képzelt tulajdonságairól mások is tudnak. Egyrészt azért, mert az a képzete, hogy amennyiben az átalakítási munkálatokba bele vág, ezzel mintegy el is ismeri azt, hogy őrá ténylegesen jellemzőek azok a negatív tulajdonságok. Holott egyrészt és nagy általánosságban ahhoz szoktattak a nevelésünk folytán, hogy mindenki számára csak a pozitív tulajdonságainkat mutassuk. Másrészt így teszünk azért is, mert így próbálunk különféle előnyősnek képzelt viszonyokat kialakítani, előnyösnek képzelt helyetekbe kerülni. (- Többek között, Ezért is mondja Jézus, hogy aki meg akarja nyerni az életét, elveszti azt.) De még van egy igen fontos aspektus, amiért a horoszkópunkból kiolvasható negatív determinációkkal való megismerés időszakának az elején, nem jön hogy felvállaljuk ezt a belső átalakulást. És tulajdonképpen ez a legfontosabb ok, amiért nem kell, hogy az elején, mások betekintést nyerjenek, ezekbe az intim dolgainkba, és amely ok egyenesen és kizárólag az eredeti rendeltetésünkkel, tehát az un. Szaturnuszi elvvel kapcsol össze bennünket. Tudniillik azért a dologért, amivel nem kizárólag én egyedül foglalkozok, amibe más is „belematatott már”, logikus, hogy nem vállalhatok teljes mértékű felelősséget! Ezért, az első és a hetedik egyetemes törvényhez kapcsolódó, és ezért a természetben is érvényesülő egyetemes alapelvért van az, hogy egyes nőstény-állatok nem szoptatják tovább, vagy nem gondozzák semmilyen más módon, sőt: egyesek meg is ölik azokat a kölykeiket, amely kölykökön, vagy az egész fészken megérzik azt, hogy valamilyen idegen állat, vagy emberi kéz (Leggyakrabban a gazda, vagy annak gyermekei keze) hozza ért – hozzuk matatott. Sarkítva kissé, de elmondhatjuk tehát, hogy a teljes körű felelősségem gyakorlásában gátol meg az, aki a horoszkópom által tartalmazó abszolút személyes információkról - ideje korán, vagyis mielőtt én azokkal teljes intimitásomban megismerkedtem volna és azokat önszántamból, a zavartalan intimitásom által biztosított maximális belátási képességem segítségével felismert személyi érdekeim minél nagyobb mértékű megértése következtében, beismertem és felvállaltam volna!

     Természetesen, amint az állatkölyköknek is, akiknél, miután kinyílt a szemük, illetve megszokta a fészekbe beszűrődő, vagy az odú bejáratánál beömlő fényt, előbb – utóbb ki kell menniük a napvilágra, ugyanúgy nekünk is, éppen az élet-feladatfeldolgozási képességünk minél jobb kifejlődése érdekében, hozzá kell szoknunk lassan, lassan, hogy a kezdetben szégyenletesnek talált, de idővel remélhetőleg meghaladottá váló karmikus tulajdonságainkat ne szégyelljük, előbb a szeretteink, majd a szélesebb nyilvánosság előtt felvállalni.

     De ismétlem: ennek a feltétele éppen a kezdeti, minél nagyobb intimitás és diszkréció!    

    Ebben az értelemben, pl. arról kell biztosítsuk a partnerünket, nagykorú gyermekünket, barátunkat, barátnőnket, stb. hogy mindössze letöltöttük az anyagát, de nem hallgattad meg, amennyiben azt akarjuk, hogy a horoszkóp a kellő hatást elérje. Ez, természetesen, nem azt jelenti, hogy, miután kezdjük kiismerni magunkat a személyi horoszkópok értelmezésében, tennünk kell magunkat (tennünk kell a butát), hogy nem értjük és nem tudunk arról, hogy mit jelentenek a horoszkóp elemek és pozíciók, és főként a Lilith és a Sárkányfarok helyzete és fényszögei a szeretteink sorsképletében.
 

 
< Előző   Következő >
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player