shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz


Elfelejtett jelszó?

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
A gazdasági vlágválság és a horoszkóprendelési lehetőségek misztikus összefüggése PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd:

 

A gazdasági világválság rendeltetése és a horoszkóprendelések    

 

 

    Nagyon tévednek azok, akik azt képzelik, hogy ez a gazdasági világválság hasonló a XX. század első harmada végén (1929 – 1933) bekövetkezett válsággal, illetve, hogy hasonló módon fog véget érni mint az, és a válság elmúltával, a nyugati civilizáció, illetve, most már az egész  világ, egy újabb gazdasági fellendülés részese lesz. Senkit nem kell megtévesszen a hasonló konstelláció – mivel abban is vannak lényegi elétérések! – és tudomásul kell vennünk, hogy a két válság spirituális oka, és anélkül, hogy ezzel a később kifejtendő „misztikuskodással” már a fejtegetésem elején bárkit is idegesíteni szeretnék: a két válság rendeltetése, teljesen más. Sőt: egymással ellentétes! (Lásd a részletes kifejtést a későbbiekben)

       Az, hogy előbb – utóbb el kell érkeznie egy olyan világméretű gazdasági válságnak, amiből oly módon kijutni nem lehet, hogy a válság után onnan és úgy – olyan gazdasági színvonalon! - folytathassa az életét az emberiség java, mint ahol és ahogyan a krízis előtt, gazdaságilag állt, már a múlt század utolsó évtizedeiben egyértelmű volt az emberiség sors-fejlődését követő metafizikai és asztrológus gondolkozók számára. Ezek a gondolkozók egyáltalán nem csodálkoztak tehát azon, hogy 2001 szeptember 11-én, éppen a Világgazdasági központ nevű épületet-párost romboltak le (Hogy kicsodák, most ne firtassuk.... Tény, hogy  ezeknek a személyeknek, eszükbe sem juthatott, hogy egy spirituális folyamat, egy globális spirituális fejlődési szükségszerűség tudatlan végrehajtói.) 

 

 


     Inkább azon csodálkoztak e gondolkozók, hogy ez egyértelmű „égi jel” után (Világkereskedelem + spekuláló Ikrek, az életrontó Júdási – Fauszti életképzelet szellemi a szimbólumának a világi csúcs-értelmeződései és megtestesülései), miért nem indul be azonnal a globális gazdasági válság is? – Valamiért éppen és kereken (Majdhogynem dátum szerint!) egy Szaturnuszi ciklusnak kellett eltelnie (7 évnek), hogy az előrelátott esemény bekövetkezzen. A jelen mondanivalóm perspektívája miatt nem szándékozom ennek az okait itt részletezni, hanem azt akarom elmondani, hogy éppen a világválság spirituális szükségszerűsége és kauzális okai miatt, a lehető legtévesebb és a sorsjavítás logikája szempontjából egyenesen ellentétes és veszélyes magatartás, az, ami szerint, a legtöbben éppen a személyi rendeltetésükre, vagyis a fejlődési és boldogulási sors-programjuk jellegére vonatkozó információkat tartalmazó horoszkópjuk megrendelésére vonatkozó terveikről és vágyaikról mondanak le, a pénzügyi válság miatt. Hiszen az éppen azért állt be, hogy az emberek megváltoztassák az addigi mentalitásukat, hagyják abba az életüket tönkretevő és az egész fölgolyó növény- és állatvilágát pusztító gazdasági hajsza folytatását és ehelyett, el kezdjenek végre egy tényleges boldogsághoz (Nem csak a pénz által biztosított élvezet-halmozáshoz) és tényleges egészséghez, vagyis harmóniához és derűhöz vezető életet folytatni.      

       A személyi horoszkóp-rendelésnek ugyanis, annyi köze van minden fajta gazdasági válsághoz, hogy a személyi sorsképletekből kiolvasható konkrét gyakorlati életfeladatok megismerése és azoknak a vállalása – gyakorlása, amely feladatok 80 százalékban eltérnek azoktól a gazdasági tevékenységektől, amit a sorsuk felől tájékozatlan emberek gyakorolnak, az egyetlen biztos utat jelenti a személyi válságokból való kijutáshoz! A legnagyobb és a legvégzetesebb tévedés tehát éppen azon akarni spórolni, ami az egyedüli kiutat jelentheti az általános és az egyéni válságból, és annak a „megszerzését” olyan, „gazdaságilag kedvezőbb” időkre elhalasztani, amelyekről egészen biztos információink vannak, hogy soha nem fognak bekövetkezni. Hogy miért nem fognak ezek a politikusok által ígért, új gazdasági fellendülést hozó idők bekövetkezni? Hát éppen azért, hogy az ember el kezdjen másképpen gondolkozni mint eddig. És csak röviden és tömör pontokban jelezném azt, hogy mik ennek a másképp gondolkozásnak a főbb ismérvei: 1) Hogy az egészségünk és a gyermekeink egészsége egyáltalán nem azon múlik, hogy minél jobb és hatékonyabb gyógyszereket, vitaminokat és más mesterséges erősítőket tudunk vásárolni, a munkánk gyümölcseként, vagy más tisztességes, vagy csalói (szélhámos) pénzszerzési tevékenységünknek köszönhetően. Vagy, hogy ugyancsak ezeknek köszönhetően milyen terápiákhoz és orvosi ellátáshoz tudunk jutni,  hogy konkrétan milyen (Minél hírnevesebb és ezért drágábban dolgozó) orvosokat tudunk megfizetni. 2) Hogy a boldogságunk foka egyáltalán nem azzal növelhető, hogy minél gazdagabbak legyünk, és nem csak azért mert a gazdagság is éppen olyan gonddal és bajjal jár, mint a nincstelenség, hanem egyszerűen azért mert a valódi (derűs és nyugodt és főként a tartós!) boldogságnak semmi köze nincs a nagyobb gazdagsági fokozatokhoz. Sőt: egy bizonyos mértéken túl, ezek egymással egyenesen ellentétesek. 3) Az anyagi gazdaság egyáltalán nem nyújt semmiféle biztonságot, a minket folyamatosan spirituális fejlődésre serkenteni törekvő sorserőkkel szemben, annak ellenére, hogy mit hazudoznak a biztosítási ügynökök és a biztosító társaságok reklámjai. Minél jobban bebiztosítja magát (egészségét és örömét szolgálni hivatott kényelmi sorshelyzetét) ugyanis az ember földi eszközökkel, annál biztosabb lehet abban, hogy a sorserők még durvábban fogják támadni éppen ott, ahol képtelen a biztosításra. Itt ugyanis egyértelműen az „Amit nyersz a réven, elveszted a vámon” népi mondásban kifejeződő egyetemes törvény érvényesül. Nem akarom az ide vonatkozó sorstörvények hatásmechanizmusát itt sorolni, hiszen ezekkel foglalkozik az egész honlapom és az Astrologos nevű portálunk egész anyaga is, mivel nem is ez a fontos a jelen mondanivalóm szempontjából.

     A legfontosabb mondanivalóm a horoszkóp rendelések megtétele, illetve nem megtétele kapcsán, sőt: a horoszkóprendeléssel járó, asztrológusi honorárium fizetés és a más jellegű, a horoszkópnál fontosabbnak képzelt és gondolt „pénzkiadások” kapcsán, éppen az, hogy semmiképpen nem kell úgy hozza jutnia bárkinek is a sorsmentő (egészség- és boldogságmentő), sőt: sok esetben éppenséggel az életmentő horoszkópjához, hogy annak az árát kispórolja a konyhapénzen, a benzinpénzen, a zsebpénzen, a vendéglő- pénzen, a munkahelyi, vagy az otthoni kávé, vagy cigarettapénzen, vagy isten ments, a decemberi obligát ajándékvásárláson, vagy a más, a horoszkópnál sajnos fontosabbnak és hasznosabbnak képzelt „szükséges” kiadásokon, amelyekről nem lehet lemondani. Nem! Semmiképpen nem.

Amennyiben tényleg annyira szorosan áll valaki anyagilag, hogy választania kellene a horoszkóp-rendelés és a fentiek között, horoszkóp árát egyáltalán nem kell a fent felsorolt és a fel nem sorolt kötelező kiadások leszűkítése árán megszereznie (kiszorítania), hanem teljesen máshonnan kell a horoszkóp árát megkapnia. Hogy esetenként honnan, azt nem csak én nem tudhatom, hanem az illető személy sem. Én csak azt tudom, hogy amikor az Elta kurzusain ezeket elmondta az előadó és én egészen biztos voltam abban, hogy ez lesz a megoldás az életemre – ÉS EZ LETT! – akkor, a nem csak anyagilag szorult sors-helyzetemben (De mennyire, hogy nem!) én ezeket a szavakat, a szó szoros értelmében, készpénznek vettem, és csakugyan, három hét múlva, a Kolozsvári Keresztény Szó szerkesztősége könyvelőségétől el küldték nem csak azoknak a korábbi évben megjelent cikkeimnek a honoráriumát, amelyekről egy hónappal korábban már lemondtam, hanem még azoknak a cikkeimnek a díját is, amelyeket én elküldtem ugyan az egy évvel korábban aláírt szerződésünk szerint, de amelyekről a lap új gazdái úgy döntöttek, hogy nem közlik. Szerencsére addig már sok Hamvas Béla művet és többször is elolvastam, ezért egy pillanatig sem jutott eszembe, hogy az ilyen formán égi „ajándéknak”, de legalább is nem remélt visszatérítésnek számító pénzt másra kellene fordítanom, mint a horoszkópom megrendelésére. És azt is tudom, hogy valahányszor egy levelet kaptam, amiben az állt, hogy az illető személy nagyon szeretné a horoszkópját megrendelni, de nincs elég pénze hozza, és én bíztatásnak, illetve abbéli tájékoztatásnak, hogy mit kell tennie ebben az esetben, elküldtem az „Az élet játszmája” c. misztikus könyvhöz (Mágia-tanhoz) írt kommentárjaimat, olyan nem történt, hogy az illető személytől ne kaptam volna három, de maximum négy hét múlva meg a konkrét rendelést. Az utóbbi ilyen eset, éppen a nyáron történt, az illető személy, a horoszkóp meredek mivoltához és az anyagi terhekkel is súlyosbított sorsproblémájához képest, teljesen másképpen ír néha az Astrologos c. portálunkra is, mint egy desperált személy (Antal Andrea). Azt, hogy honnan került az ő, akkori csakugyan rendkívülien rossz helyzetében horoszkóp honoráriumra pénz, tőle kell megkérdezni, mert én ilyen dolgoknak nem szoktam utána kérdeni. Csak azt tudom, hogy ama Jézusi tanítás, miszerint „Kérjetek és adatik nektek, kopogtassatok és beengednek”, egy olyan magyarázatra szorul, miszerint, nem minden szamárságot kaptok meg, amit kértek, illetve amit azért kértek, mert úgy képzelitek, hogy az a fontos, hanem csak és csakis azt kapjátok meg, amire a fejlődésetek és a megváltásotok szempontjából, tényleg szükségetek van. Én ugyanis nem csak horoszkóprendeléshez szükséges pénzt kaptam az elején, hanem egy egész évre szóló regényírási ösztöndíjat is, aminek köszönhetően részben kipihenhettem és átértelmezhetem, átértékelhettem a korábbi évek szűnni nem akaró tragédiáit, és megírhattam annak az akkor befejezettnek képzelt regénynek a 270 oldalas nyersanyagát, amit végül is, csak két hónapja hogy tényleg befejezhettem nyolc száz oldalon.

     Summa summarum: arra akarok bíztatni mindenkit ezzel a „közgazdaság tudomány” által bizonyára őrültségnek minősíthető, de garantált reális személyi tapasztalatokon alapuló „misztikus” eszmefuttatásommal, hogy azok, akik szeretnének horoszkópot, de nem csak, hogy az általános gazdasági helyzetük miatt legyintenek lemondóan ere a gondolatra, hanem most, a világgazdasági krízis miatt egyenesen nem is mernek ilyenre gondolni, semmi esetre se ez legyen a spirituális és a lelki alapállásuk, hanem éppen, hogy ennek a fordítottja, és bátran bízzanak abban, hogy amennyiben a világgazdaság éppen azért mondott csődöt, hogy az, az új emberiség létrejöhessen, amely nem fogja végső katasztrófába sodorni a föld teljes élővilágát, akkor ez azt jelenti, hogy azok a láthatatlan de egyedül hatékony szellemi erők, és törvények, amelyek ezt előidézték, azt is „el tudjál intézni”, hogy az ők megmenekülésre vonatkozó információkat tartalmazó horoszkópjaiknak a honoráriuma is elérkezik hozzuk. Ennek semmiféle más feltétele nincs, csak az, hogy határozottan meg kell legyenek győződve arról, hogy erre tényleg szükségük van, és arról, hogy amikor ez a rendelés megtételéhez szükséges pénz, valamilyen furcsa formában (Pl. nem várt ajándékképpen) megérkezik, ne más, annál szükségesebbnek képzelt dologra költsék.                          

.                          
 
< Előző   Következő >