shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz


Elfelejtett jelszó?

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Életmód sátor-tábor a Hargitán! PDF Nyomtatás E-mail

Az Erdélyi Hamvas Béla Baráti Társaság 10 napos, minden szállásigényt kielégítõ (vendég-, hétvégi- magánházakban és sátorban), asztrológiai alaptanfolyammal egybekötött, egészséges és spirituális életmód tábort szervez a Csíkszereda melletti Zsögödfürdõn, 2008. augusztus 3 és 14-e között.A táborban az elõadások meghallgatása INGYENES! Fizetni a szervezési költségek fedezése érdekben kell, fejenként 50 Eu-t. Kép

 

 
 *) Az előadások napirendje: de. 10 - 12 óra - asztrológia, du. 17 - 20 óra - egészséges életmód: metafizikai (spirituális) alapismeretek- és általános, egészséges életmódról szóló ismeretek.
Reggel, az előadás előtt frissítő, bemelegítő tornával egybekapcsolt energetikai gyakorlatokat végzünk, amelyen bárki részt vehet.
Az ötödik naptól a délutáni előadások két órásra szűkülnek, és 19 órától meditációt tartunk. Ezt követően szabad beszélgetés, asztrogramm értelmezés - elemzés, Tarot- és aritmológiai sorselemzés, más szabad program. A tábor résztvevői amennyiben igénylik, megkapják számítógépes mágneslemezre, vagy CD-re másolt, átlagban 75 - 85 oldalas analitikus horoszkópjukat, melyet külön összegért rendelhetnek meg.


Táplálékot mindenki annyit rendel - vásárol, amennyit akar, mi megszervezzük a vásárlást (felvesszük és elhozzuk a rendeléseket).
 
 Az első előadásokon - személyes egészségünkkel és gyermekeink egészségével is illusztrálva és bizonyítva! - elmagyarázzuk a természetes táplálkozás előnyeit és pozitív hatását az egészségre - erőnlétre, amely táplálkozás ebben az esetben (a nyár csúcsán!) egyébként is nyugodtan mellőzheti a tápláléknak (annak vitamin- és energetikai tartalmának, értékének) a sütéssel - főzéssel történő tönkretételét. Élő példát is szolgáltatunk tehát arra vonatkozóan, hogy ezzel a „tudománytalan” táplálkozással nem halunk meg, sőt valamennyien - apró gyermekeinkkel együtt! - jóval erősebbek és egészségesebbek vagyunk az átlagnál, mint
például, ha sütnénk - főznénk az ételt, vagy hússal táplálkoznánk.
 
 
 Természetesen, aki pecsenyesütéssel, vagy húsleves főzéssel akarja pazarolni azt az időt, amit annál fontosabb információk- és élmények beszerzésére, feldolgozására lehet használni, nyugodtan megteheti, amennyiben hoz magával megfelelő eszközöket, de mi tábori konyhát nem állítunk fel.


- Egy spirituális gondolkozó szerint csak az igaz, amit leírunk a magunk számára. Amit nem írunk le, nem is lehet igaz. Hozzunk tehát magunkkal minimum két vastag jegyzettömböt. Egyet jegyzetelés és egyet naplóírás céljából.

- Ne zavarjuk az előadásokat hangos, vagy suttogott egymás közti beszélgetésekkel, vagy közbevetett kérdésekkel. Az előadók előadásokon kívül válaszolnak, de csakis kimondottan személyes vonatkozású, konkrét kérdésekre. Személytelen (absztrakt) és általános (filozofikus, okoskodó, misztikus) kérdésekre nem. A leghasznosabb világosan értelmezhető (tisztán lerajzolt, vagy nyomtatott) asztrogrammal a kézben kérdezni.

- Házi kedvenceket (Kutyákat, macskákat, papagájokat, stb.) kérjük otthon hagyni és minden zaj- és zavarkeltő, figyelemelterelő, mások nyugalmát zavaró gépi eszközt (rádiót, riasztó csipogót, kávéőrlőt, kézi telefont, stb.) a táboron kívül használni.

- A mindenki számára hozzáférhető, erősítő gyakorlatokat tartalmazó reggeli tornán ajánlatos mindenkinek részt venni - a legelesettebbektől is elvárjuk a jelenlétet, de, aki ezt nem igényli, azzal nem erőszakoskodunk.

- Szeszes italokat lehetőleg ne hozzunk, és ne fogyasszunk a táborban.

Részletes információk az astrologos-on, valamint a következő telefonszámokon és e-mail címeken kaphatók:

Kozma Szilárd elérhetőségei:
Tel.: +40 366 103866
Mobil: +40 741 167382
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
 
Dénes Mária elérhetőségei:
Tel. +40 366 - 103804
Mobil: +40 748 - 125073
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
 
Egyéb e-mailok:
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
 

A tábor címe:

 

Szellemtudományok az egészséges és harmonikus élet szolgálatában.

 

(Egységben a szellemmel és a természettel)

 

 

 

 

 

A következõ témakorökben hallgathat elõadásokat:

 

I. Bevezetés és beavatás a karmikus asztrológiába: a sorsunkat és a személyiségünket, vagyis az egészségünket meghatározó asztrológiai (horoszkóp) alapelemek (Lilith, Sárkányfarok) részletes ismertetése, az általuk jelzett negatív (karmikus) meghatározódások feloldási és meghaladási lehetőségeknek a személyes példákkal illusztrált ismertetése.

A természetes és egészséges táplálkozáshoz szükséges metafizikai informálás, valamint a természetes táplálkozás eredményeinek és előnyeinek a személyes példákkal illusztrált (a természetes táplálékot fogyasztó előadók és azok gyermekeinek az egészség-történetével történő) ismertetése.

A klasszikus asztrológia alapelemeinek (bolygók, Konstellációk, horoszkóp-házak, Ascendens és a fényszögek) a karmikus asztrológia szemszögei szerinti ismertetése és értelmezése, személyes horoszkópértelmezések.

Gyógyulás, öngyógyítás az asztrológia (személyi horoszkóp) segítségével. A betegségi, sérülési és balesethajlamok, illetve a rejtett személyi ambíciók és félelmek és a bolygók által megtestesített őserők, valamint a konstellációk erőterei közötti összefüggések.

Alkímiai alapismeretek: az alkímiai alapelemek és alapműveletek ismertetése, aritmológiai alapismeretek és a Kabbala illusztrációjának: Tarot beavatási rendszerének ismertetése. Sorselemzés tanulás és gyakorlás a Tarot segítségével.

 

 

II. Az emberiség térben és időben szétszórt (különböző földrajzi területeken, különböző civilizációk mítoszában, vallásában, kultuszában és kultúrájában fellelhető), de a metafizika által egységes rendszerként kezelt spirituális örökségének, vagyis Hamvas Béla Hagyomány-elméletének, valamint az abból levonható lényegi metafizikai következtetéseknek az ismertetése.

1. A mózesi törvények, a kereszténység, a buddhizmus és az asztrológia összefüggésrendszere. A természettudományok és az asztrológia összefüggése.

 

2. Az informatika, a metafizika és az asztrológia szintetikus összefüggésrendszere.

3. Az egyetemes teremtést és a földi életet (az élet törvényeit), valamint az emberi civilizációt (fejlődést) irányító és szabályozó tíz egyetemes törvény ismertetése.

4. Az egyetemes törvényeknek és a személyi horoszkópunknak a gyakorlati használata a spirituális önbeavatási naplóírás gyakorlása segítségével.

5. Világszintű gondok - alternatív életlehetőség a fogyasztói társadalom kaotikus világában, kiegyensúlyozott életmód az embertársainkkal és a természettel való harmóniában.

6. Az emberi test- lélek- és szellem egység energetikai rendszerének az ismertetése, reflexológiai ismeretek. Az energetikai feltöltődés és a belső fizikai, lelki és szellemi folyamatok közötti, valamint az egyén és a külső környezet közötti harmonizáció kérdéseinek a tisztázása az utódnemzés, utódgondozás és utódnevelés, valamint a szexualitás metafizikai eredetére és rendeltetésére vonatkozó alapismeretek alkalmazása segítségével. - A Taoizmus alapjainak az ismertetése.

7. Párkapcsolati asztrológia: a spirituális kompatibilitás és inkompatibilitás asztrológiai jelrendszereinek a személyes példákkal illusztrált értelmezése. (Gyakorlat: a hallgatók asztrogrammjának a kompatibilitási szempontok szerinti összehasonlító vizsgálata.)

 

 

III. Terhesség vagy áldott állapot? - Egészséges magzatfoganásra, magzatérlelésre (kihordásra) és minimális fájdalommal történő röviden lezajló szülésre való felkészülés a személyi horoszkópok szerinti spirituális életprogramok értelmezése segítségével.

Harmonikus (folytonos és kielégítő) és egészséges szexuális (családi!) élet a várandóság közben is, a szülés előtt és a szülés után, és ugyanaz a több gyermek (helyes) nevelése - gondozása mellett.

A több gyermekes családi modell, mint az egészség és az igazi boldogság kulcsa és feltétele. Több gyermek egészséges gondozása - nevelése azok horoszkópja helyes értelmezése, valamint a gyermekek fejlődése spirituális jellegzetességeinek (Szaturnuszi életciklusok) az ismerete segítségével.

Az időskori erőnlét és egészség, valamint kreatív élet biztosítás a Szaturnuszi ciklusoknak - spirituális életszakaszoknak - megfelelő életfeladatok ismerete, illetve azok felvállalása és végrehajtása, valamint a természetes táplálkozás segítségével.

 

 

 

Előadók:

 

Dénes Albert - asztrológus, metafizikus, festõmûvész. A Hamvas Bélai életmű kutatója és értelmezője (egészségügyi főasszisztens).

Dénes Mária - asztrológus, metafizikus, reflexológus és természetesen szülő (kórházon kívül: otthon és orvosok nélkül), háromgyermeke családanya (gépészmérnök).

Kozma Szilárd - asztrológus, metafizikus, író. Verskötetei mellett, három sikeres metafizikai és asztrológiai életmódról, életfilozófiáról szóló könyvnek, valamint egy kiadás előtt álló, nagy lélegzetű (800 oldalas) spirituális beavatási regénynek a szerzője (a Magyar Írószövetség tagja), két dannos karate mester (építő üzemmérnök).

Valamint az EHBBT tagjelöltjei.

(Az előadók az EHBBT tagjai, mind karatéznak!)

 

 

 

 

 

Az előadások napirendje

 

Délelõtt 10 - 12 óra - asztrológia, du. 17 - 20 óra - egészséges életmód: metafizikai (spirituális) alapismeretek- és általános, egészséges életmódról szóló ismeretek.

Reggel, az előadás előtt frissítő, bemelegítő tornával egybekapcsolt energetikai gyakorlatokat végzünk, amelyen bárki részt vehet.

Második héttől a délutáni előadások két órásra szűkülnek, és 19 órától meditációt tartunk. Ezt követően szabad beszélgetés, asztrogramm értelmezés - elemzés, Tarot- és aritmológiai sorselemzés, más szabad program. A tábor résztvevői amennyiben igénylik, megkapják számítógépes mágneslemezre, vagy CD-re másolt, átlagban 75 - 85 oldalas analitikus horoszkópjukat, melyet külön összegért rendelhetnek meg.

 

 

 

Szintetikus horoszkóp rendelése a táborozók számára, Kozma Szilárdtól: 100 euró. Szöveges (80 old.) analítikus horoszkóp-leírás, rövid szóbeli szintetikus eligazítással: 50 euro.

- Diákoknak és egyetemistáknak ugyanez 70/40 euró

- Munkanélküli, vagy más segélyből élőknek és nyugdíjasoknak 80/45 euró.

 

 

 

20-25 oldalas analitikus értelmezéssel egybekapcsolt, hangfelvétel vagy személyes beszélgetés formájában, szintetikus értelmezést lehet rendelni Dénes Máriától. Ára: 80 Eu. Az értelmezés anyagát a tábor befejezése után fogom elkészíteni és elküldeni. Mindez mellett lehetõség van arra, hogy a személyes horoszkóppal kapcsolatos rövid megbeszélésekre már a táborban sor kerüljön.

 

 

 

(*)Szállás és étkezés

 

 

Sátorról és alváshoz - pihenéshez szükséges eszközökről, valamint evőeszközökről - edényekről, mindenki személyesen gondoskodik.

 

Akik nem kívánnak sátorban aludni, azok a közelben álló Caritas vendégházban tudnak elhelyezkedni.

 

A vendégház tábor 48 férõhelyes. Négy személyes szobák vannak, közös (féfi, nõi) mosdó, tusoló illemhely, hideg, melegvíz szolgáltatással. Tévé szoba, étkezõ van az épületben. A vendégházhoz tartozó terület be van kerítve és rendelkezik saját kis gyermekjátszótérrel, focipályával, födött rész alatt álló asztalokkal. A vendégház egy gondok folyamatos felügyelete alatt áll. Szállás igénylés esetén az ott étkezés kötelezõ. A vegetáriánus koszt megoldható. Az ott tartozkodás ára 10 Eu/nap/fõ, ebben benne van a napi háromszori étkezés is.

 

Ezen kívül lehetõség van a közelben levõ házaknál való elhelyezkedésre is, korlátozott számban. Itt a szállás 5 Eu/nap/fõ. Ebben az esetben, akárcsak a sátorozás esetében is, az étkezésrõl mindenki maga gondoskodik, a táborszervezõkkel együttmûködve a táplálék-beszerzést illetõen (A csíkszeredai piacról, vagy a közeli üzletekből). A helyszinrõl és feltételekrõl fotók a www.astrologos.ro -n.

 

Az ilyen féle igényeket kérjük előre jelezni Dénes Máriánál.

 

A természetes táplálék beszerzése szervezett üzleti és piaci vásárlás útján lesz megoldva, amit a tábor-szervezők bonyolítanak majd le.

 

Táplálékot mindenki annyit rendel - vásárol, amennyit akar, mi megszervezzük a vásárlást (felvesszük és elhozzuk a rendeléseket).

 

Az első előadásokon - személyes egészségünkkel és gyermekeink egészségével is illusztrálva és bizonyítva! - elmagyarázzuk a természetes táplálkozás előnyeit és pozitív hatását az egészségre - erőnlétre, amely táplálkozás ebben az esetben (a nyár csúcsán!) egyébként is nyugodtan mellőzheti a tápláléknak (annak vitamin- és energetikai tartalmának, értékének) a sütéssel - főzéssel történő tönkretételét. Élő példát is szolgáltatunk tehát arra vonatkozóan, hogy ezzel a „tudománytalan” táplálkozással nem halunk meg, sőt valamennyien - apró gyermekeinkkel együtt! - jóval erősebbek és egészségesebbek vagyunk az átlagnál, mint például, ha sütnénk - főznénk az ételt, vagy hússal táplálkoznánk.

 

Természetesen, aki pecsenyesütéssel, vagy húsleves főzéssel akarja pazarolni azt az időt, amit annál fontosabb információk- és élmények beszerzésére, feldolgozására lehet használni, a táboron kivül szabad lehetősége van erre is, amennyiben hoz magával megfelelő eszközöket, de mi tűzhelyes tábori konyhát nem állítunk fel.

 

 

 

Utazás és megközelíthetõség

 

A Magyarország Nagyvárosaiból (Bp. Szombarhely, Győr, Debrecen, Pécs, Szeged) naponta induló menetrendszerû autobusz járatokkal, vonattal és személygépkocsival lehet Csíkszeredába eljönni.

 

A legismertebb autobuszjárat, magyarországiak számára, a Volánbusz társaságé, de számos más autobusz társaság is rendszeresen jár. Sõt romániai járatok is vannak, amelyek ugyanolyan minõségben és árban dolgoznak. A jegyeket elõre ajánlott megvásárolni. A buszjegy ára összesen 15000 Ft., amennyiben menet-jövet jegyet igénylünk.

 

Vonattal a Korona járattal lehet Csíkszeredába jönni a legkönnyebben Nagyvárad és Kolozsvár felől, de van más, gyorsvonattal való utazási lehetőség is Arad és Brassó utvonalán.

 

Személygépkocsi esetén, az utak ugyan jók nagyjából, de kell számítani arra is, hogy a gyakran az utba kerülő helyiségekben előírt sebességkorlátozás miatt, a távot nem lehet megtenni az autópályás utazásokra jellemző sebességgel.

 

 

Zsögödfürdõ Csíkszeredának a déli, a Tusnádfürdõ (Brassó, Sepsiszentgyörgy) felõli, bejáratánál található.

 

Autobusszal, vagy vonattal érkezve Csíkszeredába, taxival lehet a tábor helyszínére feljönni, a zsögödfürdõi villák és a régi, szabadtéri anfiteatrum mögött, közvetlenül az erdő alatti részben (A Harom nevű kisbártól jobbra, 200 méterre huzzuk fel a sátrakat), vagy a Caritas tábort azok, aki civilizációs környzetet és ellátást igényelnek. A bár “hangossága” miatt nem kell aggódni, ott csak külföldi italokat árulnak, ezért az ottani vendégek, akik a csendes természeti környezetbe felsétálnak, civilizáltak és nem maradnak sokáig (Sem nappali, sem éjszakai hangoskodás, dáridózás nincs).

 

 

Egyéb tudnivalók

 

-A tábor közelében található a terápiás hatásáról messze földön híres zsögödi ásványvízű melegfûrdõ (kismedence, vulkanikus gázas gödör, szauna, masszázs, stb.) és külön a Strand. Utobbinál a belépõ 5 lej felnõtteknek, 3 lej gyermekeknek. Hozzunk tehát váltásos fürdõruhát!

 

 

 

-Egy spirituális gondolkozó szerint csak az igaz, amit leírunk a magunk számára. Amit nem írunk le, nem is lehet igaz. Hozzunk tehát magunkkal minimum két vastag jegyzettömböt. Egyet jegyzetelés és egyet naplóírás céljából.

 

- Ne zavarjuk az előadásokat hangos, vagy suttogott egymás közti beszélgetésekkel, vagy közbevetett kérdésekkel. Az előadók előadásokon kívül válaszolnak, de csakis kimondottan személyes vonatkozású, konkrét kérdésekre. Személytelen (absztrakt) és általános (filozofikus, okoskodó, misztikus) kérdésekre nem. A leghasznosabb világosan értelmezhető (tisztán lerajzolt, vagy nyomtatott) asztrogrammal a kézben feltenni a személyes vonatkozású kérdéseinket.

 

- Házi kedvenceket (Kutyákat, macskákat, papagájokat, stb.) kérjük otthon hagyni és minden zaj- és zavarkeltő, figyelemelterelő, mások nyugalmát zavaró gépi eszközt (rádiót, riasztó csipogót, kávéőrlőt, kézi telefont, stb.) a táboron kívül használni.

 

- A mindenki számára hozzáférhető, erősítő gyakorlatokat tartalmazó reggeli tornán ajánlatos mindenkinek részt venni - a legelesettebbektől is elvárjuk a jelenlétet, de, aki ezt nem igényli, azzal nem erőszakoskodunk.

 

- Szeszes italokat lehetőleg ne hozzunk, és ne fogyasszunk a táborban.

 

További részletes információk, valamint a helyszinrõl, feltételekrõl készített fotók http://www.astrologos.ro/ fórumon találhatók.

 Kérdéseit a fórumon, vagy személyesen Kozma Szilárdnál és Dénes Máriánál teheti fel.

 

Kozma Szilárd elérhetőségei:

Tel.: +40 366 103866

Mobil: +40 741 167382

Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 

 

Dénes Mária elérhetőségei:

Tel. +40 366 - 103804

Mobil: +40 748 - 125073

Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 

 

Megkérjük, részvételi szándékát legkésõbb 2008. július 20-ig feltétlenül jelezze!

 

A táborban feldolgozandó témakörök elméleti alapját szolgáló tanulmányaink és cikkeink a http://www.kozmaszilard.hu , http://www.eletasztrologus.tvn.hu , http://denesmaria.tvn.hu, http://www.astrologos.ro/ c. honlapokon található tanulmányokból és cikkkeből, részben elolvashatók.

 

Szeretettel várunk minden nyílt eszű és nyílt szívű, saját sorsát és családja sorsát a kezébe venni szándékozó, harmonikus és kreatív - dogmamentes és szabad - életre, illetve gyógyszermentes egészégre és boldogságra elszánt érdeklődőt!

 

 

 

 

 

 
< Előző   Következő >
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player