shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
A Rák-Lilith és a külföldi tragédia összefüggése PDF Nyomtatás E-mail
Avagy a lét ősi oka, a teremtés gyökerei és a betegségek összefüggése

Annak, hogy halálos tragédiába sodródtunk a volt - feleségemmel Magyarországon (bármennyire fájdalmas ezt így leírni, de számunkra mégiscsak külföldön, tehát a kilences ház hatáskörébe tartozó életterületen), nem csak a Nap, a Merkúr, a Jupiter, a Szaturnusz, a Neptun és az Uránusz bolygók által megtestesített ősprincípiumokkal való diszharmonikus kapcsolatunknak, vagyis ezeknek a bennünk létező és általunk is megnyilatkozó (Tehát a mi szellemi-lelki folyamatainkon keresztül is érvényesülő) őserők diszharmonikus átélésének volt a következménye. Az igazi ok a teremtés ősi okának az egész emberiség által történő félreértésének: az ősi bűnbeesésnek a következménye, aminek a közvetlen, nyers hatásától akkor még mi sem voltunk mentesek. Főként Emőke nem, aki ezkenek, az anyai ági őseitől öröklött (Főként a kisgyermekként egy másik családba implantált nagymamájától öröklött) karmikus programoknak a hatására, azoktól manipuláltan, 8 évre az Enikő halála után, a 4 gyermekes családunkat, másodjára is felbontotta.
   Ma, egyáltalán nem csodálkozom azon, hogy Emőkének ezzel a család - égy gyermekellenes, valamint férj- és férfi ellenes karmikus meghatározódásaival, az egészségesen született és haláláig egészségesen élő kislányunknak meg kellett halnia. Ő, majdhogynem foganása pillanatától halálra volt ítélve az édesanyja és főként a nagymamája nyakas, feminista - liberális koncepciókban gyökerező, önmegvalósítási és a terhes családi kötelékektől való szabadulási ambíciói által. Noha úgy látszott, hogy a gyermek és az anya is megmenekült a hibás magzatfoganás által jelzett veszélytől, a szépségesen könnyű születéssel, de, sajnos, mihelyt Emőke a rá és rájuk leselkedő veszélytől megszabadultan láthatta magát, újból beindult a negatív gyermek- és családellenes, valamint apa-ellenes imaginációja, ami Enikőt és ezzel minket is a végzetes tragédiához vezette.   
    Mózes még tud róla, Jézus már nem is említi konkrétan, csupán a kornak és a zsidó családjogi törvényeknek megfelelő recepteket ad arra, hogy miképpen oldható fel a hatása. Utalást tesz rá, amikor azt mondja, hogy: “Azért jöttem, hogy rámutassak arra, ami a kezdettől fogva rejtve van.”, de – a kanomizált evangéliumokban legalábbis – semmiféle konkrét feltárás nem történik a Lilit természetére és hatásaira vonatkozóan. A teremtés ősi oka ugyanis az, ami az abszolútumot kimozdítja a nyugalmi állapotából, ami azt, az abszolút állapoton kívüli állapot létrehozására készteti. Ez az abszolút állapoton kívüli állapotra való őssóvárgás a másra és az újra ugyanaz az abszolút káoszt előidéző őserő amit az asztrológiában Lilithnek nevezünk. Mivel ez az első őserő idézi elő az őskáoszt, amely az abszolút létet is fenyegeti, arra készteti az abszolútumot, hogy teremtő erőket hozzon létre magából amelyekkel a Teremtés aktusát elindítsa. Így, a jelen időben írva, mert a Teremtés nem csak valamikor a múltban történt, nem egy egyszeri múltbeli aktus, hanem egy állandó folyamat, amelyben az ember is részt vesz, ha akarja, ha nem, ha tud róla, ha nem, pontosan a benne is létező őssóvárgás hatására és az ugyancsak benne is munkálkodó, a személyén keresztül megnyilvánuló ősi teremtő képzeleten: az imaginációján keresztül. Így érvényesül rajtunk keresztül, a mi személyünk által is, az egyetemes törvény, amit a misztikusok a Mágia, a hermetikusok a Teremtés, vagy a Mentális Törvényének neveznek. Annak a személynek, aki most először szembesül ezzel a döbbenetes – és első hallásra hihetetlen – ténnyel, még nevetségesnek is hangzik az, hogy az élet és “az objektív világ” teremtésében ő is részt vesz.
Arról, hogy miképpen működik – bennünk és általunk is – a mágia törvénye, az Egyetemes Törvényekről szóló tanulmányomban részletesen kifejtettem. Jelen írásomnak elsősorban az imagináció-tisztítás a célja. Ugyanis a zavaros: homályos és tisztázatlan vágyaimmal és a zaklatott (ambícióim miatt feszült és félelmeim miatt szorongásos) lelkiállapotom által befolyásolt, állandóan és önkéntelenül működő imaginációmmal olyan eseményeket: élethelyzeteket és egészségi (betegségi!) állapotokat idézek elő az életembe és a biológiai szervezetembe, amelyeket nem szívesen viselek el! Ezért arra törekszem, hogy azáltal, hogy a személyi horoszkópom segítségével meghatározva a bennem levő, rombolási és hamis információ-áramoltatási programok működését, azokat leleplezve semlegesítsem (feloldjam és megelőzzem azok negatív hatásait). A jelenlegihez hasonló írásaimmal pedig lehetőséget akarok nyújtani azok számára, akik rendelkeznek személyi horoszkóppal, hogy ugyanezt a belső tisztítást elvégezhessék. Amennyiben a Lilith, az örök sóvárgást jelenti, azt a más-állapotra való ősi vágyakozást, amely a Teremtő Abszolútumot arra késztette (készteti!), hogy megnyilatkozzon, akkor az Abszolútumnak a Lilit-állapota megelőzi az Ádám Kadmon-i első ideatikus megnyilatkozást. Ez az a bennünk is jelenlevő abszolút sóvárgás, az ősi hiány-információ állapot az, az ős-szomjúság, amelyet egyes nyugati gondolkozók és a keleti misztikusok összetévesztenek magával az Ősi létforrással: az Abszolútummal (Nirvána) és azt állítják, hogy Isten az Abszolút Semmi.
Azt, hogy Isten maga a Meghatározhatatlan Semmi, annyira komolyan vették még a középkorban, hogy amikor a tudósok a légüres tér létrehozásával kezdtek foglalkozni és azzal kísérleteket végezni, a klérus tiltakozott e szentségtörő eljárások ellen, mondván, hogy ez Istennek a megbecstelenítése. Nem tudták ugyanis, hogy a légmentesített tér még nem egyenlő állapot a semmi állapottal, ami egyébként sem létezik sem a fizikai világban, sem a metafizikai valóságban.
Sok évvel ezelőtt, ismerkedő beszélgetést folytattam Magyarországon egy később barátommá vált személlyel. Ez a beszélgetés egyféle vizsgáztatás volt az ő részéről, mivel ő csoportszervező volt egy közismert rejki-mester által oktatott közösségben, amelynek én metafizika-asztrológia előadásokat tartottam. Miután minden ismertebb misztikus dogmán és közhelyen végigzongorázva, az ismerkedési fázison túljutottunk, ismerősöm feltette a teremtés aktusára vonatkozó kérdést:
– De a Teremtő ezt miért tette?
– Mondom, hogy ezt nem egy rajtad, vagy rajtam kívülálló Valaki, vagy Valami tette önkényesen, és igazából mi mindannyian most is teremtünk, együtt és egyszerre, az egészen.
– Jól van..., akkor Te miért tetted és miért teszed?
Nem tudtam válaszolni erre a kérdésre és zavaromban valami olyat mondtam, ami ellentétben állt azzal szellemiséggel, amelyre mindenkor igyekszem rávezetni a hallgatóimat: a kutatásra, a keresésre, a minden misztikus, vagy vallásos dogmák felbontására és gnoszeológiai vizsgálatára-értelmezésére. Azt mondtam nagy okosan, hogy ez a “miért” a teremtés örök titka, amire eddig még soha nem kapott választ senki sem. Hamvas Béla elment ugyan odáig a Scientia Sacra III. kötetében szereplő, Az Androgünos című esszéjében, hogy ezt a Teremtést visszavonandónak, mert korruptnak tartja, de amennyiben tényleg korrupt (kábulatban történt) is lenne az ősi-primér teremtési aktus, azt, hogy egyáltalán miért van, azt nem válaszolta meg maga Hamvas Béla sem. Medárda lányom születése után, miközben először fejtettem ki írásban az örökletes rombolási programok működéséről szóló felfedezéseimet az első lányunk, orvos- és komplikációmentes születése kapcsán, két és fél évre a rejkis barátom szájából elhangzó sarokba szorító kérdés után, az abszolút (metafizikai) hiány-információ fogalmának felfedezésével és körülírásával, megválaszoltam a legeslegelső ontológiai kérdést anélkül, hogy ilyen nagy tettet akartam volna véghezvinni. Hamvas Béla szerint az intézményesült kereszténységnek az egész emberiséget katasztrófába sodró bűne az, hogy tűzzel-vassal tiltotta a szent szövegek gnosztikus értelmezését.
Hamvasnak igaza van, mert ha a metafizikai-gnosztikus értelmezéseket nem cseréltük volna fel skolasztikus, majd tudományos értelmezésekkel, ma mind a Lilithről, mind az örökletes szellemi programokról többet tudna az emberiség és akkor nem zavartuk volna össze és nem tettük volna tönkre ilyen végzetesen a külső természetet és a belső szellemi természetünket olyannyira, hogy ma már a fűport és a virágpor is allergiát kiváltó ellenségünkké kiáltottuk ki, miközben a civilizációban élő, és már újszülött koruktól agyongyógyszerezett fiatal lányok lassan-lassan elveszítik mind a magzatfoganási, mind a természetes gyermekszülési képességüket.
Ha a bennünk mindent összezavaró, állandóan a más-állapotra, másságra és ezáltal még az igazi párjukat megtaláló személyeknek a szexuális képzeletét is állandóan kísértő, zavaró és felzaklató Lilithnek a hatását egybevetjük és együttértelmezzük a diszharmonikus jupiteri és neptunuszi elvhez kapcsolódó önkéntelen félrevezetésre: hazudozásra, árulásra, csalásra és öncsalásra: kábulásra, szédelgésre, az irracionális káprázat-gyártásra (külső ellenségekről való ködös fantáziálásra) és való késztetéseinket a Vénusz diszharmonikus fényszögei által jelzett öncélú szexuális kéjelgésre és kényelemre való vágyakozásainkkal, a diszharmonikus Merkúrhoz kapcsolódó, röghöz kötötten haszonelvű, tudományos spekulációk gyártására való késztetéseinkkel és a Szaturnuszhoz kapcsolódó hamis felelősség-érzetünkkel (aggódás, sajnálkozás stb.), a természet- és sorsellenes biztonságvágyunkkal, nem kell csodálkoznunk azon, hogy annyi szerencsétlenséget és nyomorúságot előidéző – védekező és persze kényelmes “jót” akaró! – tettet hajtunk végre nap mint nap. Arról nem is beszélve, hogy a mágikus erejű zavaros életképzeletünk tudatos, de többnyire önkéntelen működtetésével mennyi betegséget és zavaros élethelyzetet idézünk be magunknak. Ne gondoljunk másra, csak arra, hogy a Nap–Merkúr–Jupiter diszharmonikus fényszög-együttessel és a Nap–Jupiter–Neptunusz alakzat által támadott Lilith-tel rendelkező személy, aki még nem rendelkezik önleleplező képességgel, mennyit ámítja magát napjában arról, hogy neki miért szükségszerű ezt és azt a csalást elkövetni, miközben a más nemű személyekkel való rejtett és személytelen szexuális élvezet-vágya mozgatja őt majd minden tettében és gondolatában.
Amit a Sorsalakzatok jeleznek egy személyi horoszkópban, végeredményben, csak konkrét (megvalósulási életkörökre: életterületekre vonatkoztatott) részletes értelmeződése annak, amit a Lilithnek és a Sárkányfarok által jelzett, anyai ági családi karmát (szellemi sorsprogramot) jelző Sárkányfaroknak a jegy és házhelyzetéből és a vele együtt álló bolygóknak, valamint a Napnak a jegy és házhelyzetéből együttesen kiolvashatunk. A Sárkányfarok pozíciója, az anyai ági (női) ősszülőknek a generációkon át fel nem oldott és az elfojtás által “megkövesedő” szellem-zavarának a jellegéről ad szimbolikus információkat a jegy- és házhelyzetével. Az, például, hogy az én Sárkányfarkam a Rákban és a XII. házban, a zártságok, elkülönülések, illetve a sorsfeladatok (meditáció és kontempláció segítségével történő) spirituális feloldási lehetőségének a házában áll az Uránusszal együtt, valamint az, hogy a Ráknak megfelelő IV. házban és a Skorpióban található a Napom még három bolygóval együtt egyenesen utal arra, hogy nekem ebben, az itthoni zártságban, itt, ebben, a nem hivatalos kényszer-remeteség által szolgáltatott körülmények között, kell a végső sors problémáimat önmagamban elintéznem. De Emőkének is ott áll a Sárkányfarka a XII. ház életterületének a spirituális erőterében: a Halakban és a Ráknak megfelelő IV. házban, ami ugyancsak arra utal, hogy ő sem léphet az anyai ágon örökölt nehéz sorsprogramjainak a feloldása és az önmegvalósítás terén előre, amíg meg nem tanulja a szülőföldjének, valamint a saját otthona és családja által felvetett problémák kreatív kezelését, illetve amíg meg nem tanul kreatív lénnyé válni, amíg meg nem tanulja a teremtő képzelőerejét pozitívan használni az otthon és a család harmonikus egysége fenntartása érdekében és a szülőföld körülményei között. Egyszerűen klasszikus asztrológiai tévedés volt részünkről külföldön keresni a boldogulásunkat ilyen korai családalakítási fázisban.
Nem a téma közismert mivolta miatt, hanem amiatt írtam azt, hogy klasszikus asztrológiai tévedés, mert a sorskönnyítési lehetőségeket fürkésző, késő ókori és középkori hagyományokra alapozó, klasszikus asztrológia gyakorlatában áll a sors-gócoknak, a sors nehézségeknek a kikerülését célzó tanácsadás, ami összhangban áll ugyan a modern gazdasági és politikai ideológiákkal, de teljesen szemben áll például a Jézus által tanított alapeszmékkel. (“Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt.”, “Vegye fel mindenki a maga keresztjét” - Vállalja fel mindenki a maga életprogramját...)
Én, és Emőke is, az egykéző, szexuális vágyaikat és e vágyak be nem teljesülése miatt létrejött feszült lelkiállapotaikat a vallásos erkölcsösködésbe fojtó, nyomasztó szexuális helyzetük felvállalásának a megváltoztatását és a természetes kiegyenlítődés megvalósulását vallásos ájtatoskodással, érzelgős jóságoskodással és erkölcsösödéssel pótolni akaró, anyai őseinktől átvett kaméleon-programoknak vagyunk az örökösei, nálam nyílt, Emőkénél mélyen rejtett rombolási-önrombolási programokkal együtt. Nekem, ezek miatt, az idejében fel nem ismert és fel nem oldott negatív késztetések miatt, ment tönkre idejekorán a májam, az epém, a vesém, a prosztatám, a végbelem és a húgyhólyagom, amit nem gyógyszerszedéssel és misztikus, vagy modern terápiákkal, hanem sok lemondást igénylő és évekig tartó lelki és szellemi tisztítással, befelé figyeléssel, önuralommal kiegyenlített lelki önfelszabadítással(!) valamint étrend-változtatással (és nem utolsósorban böjtökkel) hozhattam csak helyre. Ezt, a betegségokozó kaméleon- és romboló programokkal szembeni éberségemet sikerült oly mértékben kifejlesztenem, hogy egyáltalán nem szorulok orvosság szedésre és a legdurvább hűlést is “kimeditálom” két, maximum három nap alatt. Ez nem azt jelenti, hogy immun lettem a betegségekkel szemben, sőt: mint spirituális zavart és lelki tévelygést jelző szellemi rendszer, a betegségekre való érzékenység megmaradt, különösen a húgyhólyagom, a prosztatám és a vastag- és végbelem érzékenysége.
Emőke viszont majdnem folytonosan hűlésekkel küszködik, amióta Etelka megszületett és újból két gyermeknek az anya-igényére kell figyelnie, annak jeleként, hogy milyen erősek a mentális agresszivitást okozó, anyai ágon örökölt romboló programjai. És ha a gyermekkorom óta gyűjtött gazdag betegség-kollekcióm darabjai közül a legnehezebben távozó prosztata és a végbélbetegségek is szóba kerültek, hadd térjek vissza az Enikő nevű kislányunk Magyarországon történt halálához is igen szorosan kapcsolódó, diszharmonikus Plútó által jelzett “isteni” (kauzális: eredői) problémákra, amelyeknek a jelenléte végzetessé tehet minden olyan személyi sorsot, amit a romboló és a kaméleon-programok jelenléte megpecsétel. Az Enikő személyi horoszkópja ugyanis telítve volt e programok gyűjteményével és mind az egész a IV. csúcsán álló, egyértelműen negatívan fényszögelt Plútóhoz kapcsolódott. Ez viszont nem jelenti az, hogy az ő sorsa már születésétől fogva meg lett volna pecsételve és kötelező lett volna számára a korai halál. Ha a Magyarországon ránk váró, az itthoninál nehezebb háztartási körülmények miatt (központi fűtés helyett füstölő szénkályhák és fürdőszoba helyett egyetlen hidegvíz csap az udvaron) nem aktiválódnak oly erősen az Emőke tudattalan képzelet világában a gyermek- és életellenes romboló programok és az én spirituális éberségem nem csökken azáltal, hogy az új körülmények közötti helytállás és az asztrológusi vállalkozásom és a külföldi tartózkodásunk törvényesítése miatt ezer irányba kellett figyelnem és járkálnom-utazgatnom, biztos, hogy Enikőnek semmi különösebb baja nem történik és most is velünk lenne. De hiába tudtam én akkor már az örökletes rombolási és ámítási programokról, mert a Plútónak az egész teremtés (és a mi életünk) minőségét meghatározó spirituális jelentését nem ismertem a teljes mélységeiben.
A Plútó az egyetemes kiegyenlítődésnek: a Teremtő és a Teremtés (a teremtés folyamatai és a teremtmények együttvéve) közötti teljes kiegyenlítődésnek, valamint a teremtés tapasztalatai alapján történő újrateremtésnek, a megújhodásnak és a teremtés folyamatos fenntartásának az őserejét megtestesítő a bolygó. A Plútó a tizedik: a Mindenség és az Egyetemes Igazság ősprincípiumát megtestesítő bolygó. Asztrológiai szimbóluma egy kör és egy abba rajzolt nagyobb sugarú körív amely a Fény és a Szeretet, a Nap és a Hold, a Mars és a Vénusz, az Uránusz és a Neptun tejes áthatását, egymás átalakítását és egymás közötti kiegyenlítődését szimbolizálja. A Plútó a kiegyenlített és állandóan újjászülető Mindenség, valamint a kiegyenlített Személy termékeny megújhodásának és végső kiteljesülésének a bolygója. A spontán, és elsődleges megnyilvánulás ősprincípiumát megtestesítő Mars mellett, a Plútó a Skorpió uralkodója, az egyetemes ősmegnyilvánulás végső következményét testesíti meg: a legfinomabb és ezért a legerősebb teremtőerőknek és teremtő hatalmaknak a teremtés folyamatain keresztül, a teremtési folyamatok kiegyenlítődése által történő megújhodását és ezáltal a teremtés céljának (rendeltetésének) a beteljesedését.
Az Abszolútum Lilith utáni megnyilvánulásának az első következménye a két világalkotó princípium: a Feminin és a Maszkulin őserők első megjelenése, egymásba hatolása, egymást kiegyenlítése és egymás megtermékenyítése. Nem hiába a Skorpió a gátlástalan szexualitás és a minden földi rendet a fenekéig felforgató személyeknek a csillagképe. Ezért a Plútó, a Skorpiónak megfelelő spirituális tengelybe-helyeződés princípiumának alapján, a szexualitás mellett, a minden káprázat szétoszlatása eredményeként létrejövő spirituális újjászületés princípiumának a megtestesítője. Az emberre lefordítva: mindig meg kell haljon bennünk valami, az egoizmusunkat tápláló öncélú élvezetvágyhoz és az élvezeteket biztosítani vágyó törekvésekhez kapcsolódó zavaró tulajdonság, ahhoz, hogy átadhassa helyét valami újnak, valami másnak, valami értékesebb meggyőződésnek. Régi tévhiteink, szellemünket gúzsba kötő rögeszméink elmúlása nélkül nem léphetünk előre, nem érhetünk el újabb spirituális megvilágosodási állapotokat, nem tágíthatjuk ki a tudatunkat és nem teljesíthetjük be az életünk kiegyenlítődési célját. Az egyetemes (Isteni) igazság nem más, mint az egyetemes Teremtés folyamatos szellemi tágulása és az új létformáknak a kiegyenlítődési szüksége mindazzal ami előzőleg létrejött a Teremtésben. Aki nem akar spirituálisan tágulni és kiegyenlítődni, az visszafordul: beszűkül és zsugorodik, haragszik, csal, rombol és gyűlölködik és elviseli a megfelelő következményeket.
A Plútó által megtestesített egyetemes igazság az, hogy a Feminin és a Maszkulin princípiumok, a Jin és a Jang, a Szeretet és a Fény, a Bölcsesség és a Tapasztalat, a Nyugalom és a Kiáradás (a kitörés és a behatolás), szüntelenül áthatol egymáson, behatol egyik a másba és újra és újra megtermékenyíti és kiegyenlíti egymást. E folytonos egymásbahatolás és megtermékenyülés maga az Egyetemes Szellem, a Sanctus Spiritus, a Logosz, aminek alapján történik a Teremtésben minden. Ezért senkivel nem körülményeskedik és nem kíméletes a Plútó szelleme, mivel ő az egyetemes vezérelvet: a Logoszt testesíti meg, amelynek mindenkor, minden időben és térben érvényesülnie kell. Ezért az emberben a pozitív plútói szellem jótékony energiákat felszabadító, gyógyító, kiegyenlítő hatású, amíg a negatív harmonizálatlan Plútó-szellem, célratörésében kíméletlen, kegyetlen és romboló, hatalmi mániákat gerjesztő, maga a pokol misztikus tüze, a tudatos, vagy öntudatlan gonoszság: fekete mágia megtestesülése.
A Plútó ott áll minden létezési forma gyökerénél, a szám és a hang gyökénél, ott ahol az Abszolútum önmagán belül elválasztja a világosságot a sötétségtől, az eget a földtől: a fényt a szeretettől. De ugyanúgy a Plútó az újra-egyesítés, a teljes spirituális egységesülés bolygója is, vagyis a fény és a szeretet tökéletes egybehatolásának és egybeolvadásnak a helyes szellemi alapállás felvételének, vagyis az isteni tengelybe-kerülési képesség megszerzésének a bolygója. Negatív esetben: az öncélú hatalmi ambíciók, a nyers energiákkal, társadalmi hatalommal és minden befolyásolási lehetőséggel való visszaélésnek és a mindent szétbomlasztó létkorrupció bolygója, ahogy pozitív esetben mindezek ellentéte: ő a spirituális tisztánlátási (“belátási”) képesség megszerzésének a bolygója. Csak az olyan ember válik képessé a valós tisztánlátásra, aki a teremtési tapasztalatok folyamán önmagát teljesen átvilágítva, minden öröklött programjából eredő negatív tulajdonságát: ambícióját, megalkuvását és félelmét felszámolva, saját személyét a Szeretet és a Fény éberségén át, az isteni áthatolás erői számára hozzáférhetővé teszi.
A Plútó princípiuma áll az isteni – és így az emberi – hatalomhoz a legközelebb, egyedül ő tudja annak természetét és ha valakinek sikerül a fény és a szeretet teljes áthatolását önmagán belül megvalósítani, az úgy tud bánni a teremtői képességeivel, hogy se önmagának se másnak ne ártson vele. Mert az, aki az isteni áthatolás (az áldozat) közép- tengelyébe nem tud visszakerülni, az vagy a korrupcióban él, vagy valamiféle törvénytelen hatalmat gyakorol, azaz törvénytelen helyet foglal el az élet színpadán. És mert nem tud önmaga fölött uralkodni, másokon uralkodik azáltal, hogy öncélúan gyakorolja a képességeit (hatalmát) miközben az ellenőrizetlen hatalom (kiegyenlítetlen és törvénytelen állapot) őt a luciferi erők eszközévé változtatva, lassan-lassan letaszítja a hozzá szegődő (vele együtt tévelygő) lelkek csoportjával együtt az állandó fájdalmat kiváltó káprázatos zuhanásnak: a végső szétbomlásnak a szenvedés-terhes mélységeibe.
Természetes tehát, hogy a Plútó a teremtés: az életadás csíráit magukban hordozó, az anyagi teremtést lehetővé tevő szervekhez: nők esetében a petefészkekhez és férfiak esetében a prosztatához kapcsolódik. Pontosabban: azok kapcsolódnak a Plútó őselve szellemi megtestesülési formáihoz. De a Plútó őselvéhez kapcsolódik a legrejtélyesebb mirigyünk is, a biológiai szervezetünk egészséges működését irányító és szabályozó agyalapi mirigy. Világos tehát, hogy amennyiben a Plútó több bolygó által támadott a személyi horoszkópunkban (láttuk, hogy a romboló programok esetében főként a Nap, a Hold és a Szaturnusz által), ez annak a jele, hogy az egyéni szellemi struktúránk (személyünk) a teremtés legmélyebb spirituális (és kauzális!) rétegeiből tört az anyagi felszínre. Ez viszont azt jelenti, hogy rengeteg éberséget követelő és a legnehezebben megvalósítható kiegyenlítődési programot hordozzuk magukban. Ahol a Plútó romboló, vagy kaméleon-programokat jelző alakzatokon belül és az átlagtól eltérő módon támadva jelentkezik a horoszkópban, ott a személyi horoszkóp karmikus szimbólumaiban rendszeresen megjelenik a Skorpió motívum (szellemiség) is a Napjegy, a Sárkányfarok–Sárkányfej, az Aszcendens helyén, vagy azáltal, hogy a Skorpiónak megfelelő VIII. házban található a Sárkányfarok, a Nap, vagy több bolygó. Mindez arra utal, hogy az illető személynek az anyai ági ősei, a tudatuknak és a lelkiismeretüknek, még az önmaguk elöl is rejtett mélységeiben, hosszú éveken és évtizedeken át, a nyílt szembeszegülés helyett, rejtetten és fojtottan (alattomban) nehezteltek a sorsukra és/vagy a sorsukhoz kapcsolódó, azt számukra megtestesítő személyekre, embercsoportokra, vagy az adott társadalmi helyzetre, a változtathatatlannak látszó keserű és boldogtalan családi helyzetükre és képtelennek bizonyultak a finom neheztelésből való feloldódásra: a kiengesztelődésre és a megbocsátásra.
Ez, az anyai ági ősök által éveken át a szívek titkos zugaiban hordott, idővel finom szomorúsággá és csendes nehezteléssé kristályosodott harag, valamint a “vak sors” (pl. társadalmi és politikai helyzet) személytelennek képzelt erőivel szemben táplált fojtott gyűlölet, amit ma már a vallás sem képes feloldani, az élet kauzális csíráit támadja meg, azokat bontja fel, vagy zavarja össze. Nagyon eltökéltnek kell lennie annak az utódnak, aki képessé teszi önmagát ennek az örökségnek a saját személyén: a tudatán és az életén (sorsán: viszonyain, viszonyulásain) belüli kiegyenlítésére, feloldására. A több negatív fényszöggel támadott és ezekkel együtt a romboló, vagy kaméleon-programokra utaló alakzatokban részt vevő Plútó tehát arra utal, hogy az illető személy esetében különös figyelmet kell fordítani a személyi karma feloldására és az életfeladatok beváltására, különben végzetesnek bizonyuló betegségekkel, balesetekkel és sorsfordulatokkal kell szembenéznie a közeli, vagy a távoli jövőben. Több éves gyakorló asztrológusi tapasztalataim és megfigyeléseim alapján azt észleltem, hogy a még mindig, a középkori jósolgató asztrológiából átvett “bolygó-befolyás” koncepciójában gondolkozó asztrológusok, nem az igazi jelentésének és súlyának (súlyosságának) megfelelő körültekintéssel és mélységgel elemzik a Plútó helyzetét a személyi horoszkópok értelmezésénél, sőt: a legtöbb esetben elhanyagolják, vagy misztifikálják azt. Holott a Plútó (valamint a Sárkányfarok és a Lilith) által jelzett gyök-problémák rendszere, asztrológiailag sokkal fontosabb egy személy egészsége és boldogsága (boldogulása) szempontjából, mint az orvostudományban az illető személyre vonatkozó genetikai információk rendszere.
Természetesen nem csak élet- és gyermekellenes (romboló) és ámítási-önámítási (kaméleon) programokat, illetve e programoknak megfelelő hajlamokat jelző sors (karmikus) alakzatokat lehet kiolvasni a személyi horoszkópok kauzális értelmezésével, amelyeket a Plútóval való összefonódás végzetessé tehet. Ott vannak például a Merkúr–Szaturnusz–Nap, a Merkúr–Szaturnusz–Mars, vagy a Merkúr–Szaturnusz–Jupiter és a Merkúr–Mars–Jupiter háromszögek által jelzett ellenőrzési (“kezelési”), uralkodási-birtoklási és manipulálási hajlamokra utaló alakzatok, amelyeknek a hatványozódása az uralkodási mániát, a Plútóval és az Uránusszal való kapcsolódása viszont a hatalmi őrületre való hajlamot jelzik. Ezek az alakzatok viszont a külvilág irányába forduló, öncélú és negatív hajlamokra utalnak, amelyek csak kevés esetben okoznak betegséget, vagy más olyan életeseményeket, amelyek az egyént a teljes szakadék szélére való sodródásában megállíthatnák. Vagy futtában megemlíthetőek még a Nap–Jupiter–Szaturnusz, a Nap–Jupiter–Plútó, vagy a Jupiter–Szaturnusz–Plútó alakzatok is, amelyek a valóságferdítési, valósághamisítási és a dogmatizálási mánia mellett, a rang- és címkórságra, a tekintélyelvűségre: a farizeusi magatartásra való hajlamokra utalnak. E negatív hajlamok és mániák következtében viszont inkább a környezet (sokszor egy egész nép) szenved és nem az egyén, amennyiben ezen alakzatok mellett a horoszkópban olyan kiváló képességekre vonatkozó jelek mutatkoznak, mint például a három, vagy több trigon kapcsolatából létrejövő egyenlőszárú háromszög, amelynek a csúcsain pl. a Merkúr és a Nap és a spirituális bolygók egyike található. Ezeknek a társadalmi jelenségek alakulásához kapcsolódó alakzatoknak a részletes ismertetését most nem találom annyira fontosnak értelmezni, mint a materialista logika számára megmagyarázhatatlan betegségeket és a hétköznapi logika számára “igazságtalannak” és “értelmetlennek” tűnő halált okozó (pl. légúti vírusfertőzés, forgalmi- vagy munkabaleset, pánikszerű öngyilkosság stb.) programokra utaló alakzatoknak a tanulmányozását.
Azt, hogy hová vezetethet ezeknek az örökletes szellemi programoknak a nem ismerése, illetve a sorsprogram-feltáró asztrológia helyett a primitív (modern) egoizmust kiszolgáló jósolgató asztrológia gyakorlása és a szellemi kauzalitást, illetve az egyetemes lét és a személyes élet (a személyi viszonyok) kellemetlen, de lényeges kérdései felett lebegő, azokat elkenő-misztifikáló szellemismeret gyakorlása, a bevatási regényeimben és az anyai ági spirituális programok öröklődéséről szóló tanulmányaimban is részletesen elemzem.

 
< Előző   Következő >