shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?

Információ, újdonság

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Asztrológusi hitvallásom

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Jóslás és terápia? PDF Nyomtatás E-mail
    „Mihaela // Jós és ezoterapeuta” - olvasom egy könyvbolt pultján hagyott névjegykártyán. Számomra, aki tizennyolc éve elkötelezett hivatástudattal foglalkozom szellemtudományokkal, és aki tizenkét éve, hogy gyakorló asztrológusként, de nem jósként, hanem a személyi horoszkópokból kiolvasható egyéni spirituális struktúráknak megfelelő sorsfeladatokat feltáró és értelmező asztrológusként, keresem a kenyeremet, nem is annyira a középkori kuruzslás képzetét idéző, misztikumában is kacifántos ezoeterapeuta kifejezés tűnik fel, hanem a jós.

Az, hogy miután a századfordulói világvégéről és apokaliptikus katasztrófákról szóló fantáziadús jóslatok is mind megbuktak az angol trónörökös volt feleségének: Diana hercegnőnek a fényes uralkodói jövőjéről szóló, fél millió dolláros horoszkópjában leírt hazudozásokkal együtt, valaki még lehet annyira tájékozatlan szellemileg és spirituálisan naiv, hogy a jóslást jelölje meg hivatalos szakmájaként, mesterségeként.
1) Nem az a baj a jóslással, hogy jósolgató személyek mindig sikamlós alakok, hanem az, hogy a gyakorló asztrológus számára teljesen világos, hogy nem annyira kívülről (Pl. a konstellációk által), hanem belülről vagyunk meghatározottak és a születéskori konstellációk és bolygók állása mindössze egy kauzális térkép a belső meghatározódásokról. Mivel még csak nem is annyira a gén struktúráink jellege jelenti ezt a belső meghatározódást, hanem a tudattalan spirituális struktúránk jellege, az un. lelkünk és a szellemünk színezete. 2000 éve, már hogy Jézus figyelmeztetet arra az egyszerű, de egyetemesen érvényes tényre, hogy nem azért van az ember, hogy megnyerje az életét és nyári vakációként élje azt le, de nem is az a rendeltetése, hogy ő valamitől is külső erőknek: a sorsnak, a csillagoknak és a bolygóknak, vagy az Istennek a protekciós kegyeltje, vagy az ártatlan üldözöttje legyen. Ezért szamárság, sőt egyenesen vétek a "csillagjósokra hallgatni" Jézus szerint, és szerintem is.

2 - Az ezoteria - Figyelem: nem ezotérika! - kifejezés belső kört, illetve magas beavatottságot jelent, és Pithagorasz nevezte ezoterikusoknak a hozzá legközelebb álló, kiválóan szorgalmas, erkölcsös és értelmes tanítványait, akiket a többiekkel ellentétben, a saját lakásában, illetve az udvarán tanított. Ez a tanítás viszont egyáltalán nem misztikus gyógyításokról (nem a természetes, pl: gyógynövényes, vagy a misztikus terápiák alkalmazásáról szólt.).

    Hogy miért találom furcsának és ízléstelennek azt, hogy valaki úgy tűnteti fel a jósi foglalkozására és mesterségére és utaló címét mint más a mérnökit, a doktorit, vagy például az autószerelő, fuvarozó, gázszerelő, stb. szakmai megnevezést használja? Elsősorban azért, mert azok a személyek, akik az utóbbi megnevezéseket jelölik meg kenyérkereső mesterségükként és foglalkozásukként, ezzel együtt garanciát és személyes felelősséget is vállalnak arra, hogy aki a szolgáltatásukat és munkájukat igénybe veszi, ezt a munkát és ezt a szolgáltatást ellenőrizhetően használhatja is valamire konkrétan. A munka nyomán, az igénylő - rendelő a pénzéért cserében hozzá jut valamihez, esetleg valami kézzel fogható, pozitív változás történik a szervezetében, a személyében, vagy a környezetében. A szolgáltatásának és a munkájának amit gyakorol van valamilyen kézzel fogható, vagy másképp érzékelhető és észlelhető eredménye és van valóságos következménye!     

    Amennyiben egy épülettervező mérnök rosszul számít ki egy gerendát, vagy egy szerkezetet és emiatt anyagi kár, vagy baleset származik, a mérnöktől azt számon kérhetik, beperelhetik és az okozott kár, vagy a baleset nagyságának és minőségének megfelelően el is ítélhetik. Ha bebizonyosodik, hogy egy orvos rosszul végzett el egy műtétet, azért ő - nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is - törvényesen számon kérhető, beperelhető és megbüntethető. Az újságírónak számolnia kell a következményekkel, amennyiben hamis híreket közöl, vagy alaptalanul állit valamit. A szobafestővel, az áccsal, a gázszerelővel szintén ez a helyzet: felelősséget vállal a szolgáltatásaiért, ami azt jelenti, hogy felelősségre vonható ha felbecsülhetően és kimutathatóan rossz minőségű munkát végez és ha emiatt kimutatható anyagi, vagy erkölcsi kára származik valakinek. Arról viszont már csak a történelem könyvekben és régészeti okmányokban olvashatunk, hogy egy - egy híres jóst kivégzett, száműzött, vagy börtönbe vetet valamelyik uralkodó a téves jóslatai miatt! Azokat, a jóslást hivatásként és mesterségként, meggyőződéssel és felelősségtudattal gyakorló jósokat tehát, akik rosszul végezték a munkájukat a kornak megfelelő eszközökkel megbüntették a munkaadójuk amiért őt a téves jóslatokkal félrevezették. De ma ki hallott arról, hogy valakit akárcsak pénzzel is megbüntettek a téves, tehát félrevezető jóslata miatt?

    Furcsa módon, amikor a racionálisan rendezett, felvilágosult és pragmatikus világunkban egy-egy, az átlagon felüli pszichológiai érzékkel rendelkező jós, a valószínűség számítási eredményeket semmivel meg nem haladó, tehát „a vak tyúk is talál szemet” filozófia alapján hozott 33 százalékos találati jóslataival sokkal több pénzt keres mint egy - egy egész nap rendelő fogorvos, senkinek nem jut eszébe, hogy őt a hibás jóslataiért - a rosszul végzett munkákért! - elszámoltassa. Ne tekintsük ezt a fonák a helyzet jellegtelenül banálisnak, és ne térjünk hamar napirendre fölötte azzal, hogy „Aki jósokhoz jár, meg is érdemli a sorsát.”, mert a jelenség messze túl mutat önmagán. A jóslásnak egyre erősebb üzletágként való feltörése arra figyelmeztet, hogy miközben csak a kézzelfogható tényekben, az érezhető és kívülről is látható boldogságban hittünk jó ideig, elveszítettük a valóság iránti érzékünket és oda jutunk hogy, ha rejtetten is, de majdnem mindenki babonás lett. Mivel e felvilágosodott és pragmatista civilizációnkban a jóslói és az igen sokat mondó, de még annál is többet sejtető „ezoterapeuta” szerű fantáziadús foglalkozások gomba módra szaporodnak, nem árt, ha a jóslás jelenségét annak a legérzékenyebb és egyben a leggyengébb pontjánál fogva: a személyi felelősségtudat szempontjából, a felelősségre vonhatóság szempontjából megvizsgáljuk.

    Majd másfél évtizedes asztrológusi tapasztalatomból tudom, hogy azok a személyek lesik a jövőt, a napi horoszkópokat, várják a jóslást, keresik a jósokat és szeretnének velem is (néha a szó szoros értelmében is:) "minden áron" jósoltatni, akik nem szeretik az erőfeszítést, akik nem akarnak a gondolataikért és a tetteikért és ezáltal a sorsukért és a jövőjükért felelősséget vállalni. Azok akik el szeretnék el hárítani az emberi sorsunkból adódó, türelmünket és az áldozat-készségünket próbára tevő, figyelmet, erőfeszítést és kitartást igénylő nehézségeket, illetve a nehézség elhárítás érdekében hozott döntésekkel járó személyi felelősségeket. A jósláshoz, illetve a jósokhoz való fordulás pszichológiája nem annyira a könnyen elérhető boldogságba, „szerencsés véletlenbe”, vagy szerencsés találkozásba vetett remény, és nem a szerencsétlenségtől való félelem, de még csak nem is a kíváncsiságban gyökerezik, hanem a felelősség- elhárítási késztetésekben, illetve az abban való  reménykedésben, hogy az illető személy (személyek) nem kell különösebb erőfeszítést tennie az egészsége és a boldogsága megszerzése érdekében. Hogy nem kell a belső és külső gyengeségeit legyőznie, nem kell erőt vennie magán a lustasága, az irracionális félelmei, szorongásai, a figyelmetlensége, a szétszórtsága, a tudatlansága miatt, nem kell szembenéznie és felszámolnia a tévképzeteit és előítéleteit, nem kell belső és külső erőfeszítéseket tennie a szeretetre, az odaadásra és az áldozat hozásra való képtelensége legyőzése érdekében, vagy reflex-szerű agresszív mentalitása, illetve a megbocsátási, elengedési képtelensége, a gyűlölete, vagy a sors-neheztelése legyőzése érdekében.    

    A jóslás, amennyiben nem komoly metafizikai ismeretekre alapozzák és nem komolyan végzik, merő szélhámosság. Ám a fekete mágia fogalmát kimerítő, személyi akarat- és szabadcselekvés bénító, a személyi-tudat (az autonóm öntudat) szabadsága ellen elkövetett bűn, amennyiben igazi beavatott (jó szakember) végzi. Kezdő asztrológusként puszta kíváncsiságból még engedtem az ilyen igényeknek, gondolván, hogy a jóslás ürügyén elvégzett sors-értelmezésekkel és asztrológiai ok - okozati feltárásokkal rá tudom vezetni a jóslat igénylőket arra, hogy jobban járnak, ha a horoszkópjukból kiolvasott gyengeségeiket beismerve, azokat feloldják és az újonnan feltárt önismereti elemekre alapozott pozitív alapállásból próbálják meg elérni az áhított céljukat. E humánus kísérletezgetéseim alkalmával viszont azt kellett tapasztalnom, hogy a jóslásra vágyókat igazából nem is érdekli az, hogy mit olvasok ki a születési képletükből és, hogy abból milyen, a jelen helyzetüket és a jövőjüket is befolyásoló következtetéseket vonok le, hanem csak az, hogy „megjósoljam”, illetve, hogy asztrológusként azt mondjam, amit ők szeretnének hallani a jövőjükkel, a szerelmükkel, a szerencséjükkel, stb. kapcsolatosan.

   A naiv, tájékozatlan és türelmetlen, illetve a lelkileg kényelmes és szellemileg lusta ember tehát azért megy a jóshoz, mert ő (jogosan!) kételkedik a saját rózsaszínű jövőjében és a jósra, a jóslásra ruházza a felelősséget azért, hogy ez a rózsaszínű jövője beteljesedik-e, vagy nem. A jósi foglalkozást gyakorló „beavatott” pedig, a pénzzel együtt, átveszi a gyenge akaratú, naiv, olcsó boldogságban és egészségben reménykedő személytől a annak a sorsa iránti kevés felelősségét is és a „kedvező vagy kedvezőtlen” jóslatával nem hogy semmi értékeset nem ad cserében, de a felelősség látszólagos átvállalásával együtt, pszichológiailag megfosztja a hozzá fordulót annak a legdrágább kincsétől: a szabad akaratától, vagyis az emberi öntudatától. Amint a fentiekben említettem, az alaptalan jóslat ártalmatlan ugyan, de végül is becstelen tett, a személyi sorselemekre alapozott jóslatnak viszont pszichikai beteljesítő természete, illetve mágikus ereje, un. placebó hatása van. Ez lebénítja a jóslást fogadó - elfogadó személy szabad akaratát és az önkéntelen cselekvések útján elindítja őt a negatív jóslatok beteljesítésének az irányába. A pozitív jóslatokat ugyanis nem lehet személyi felelősségvállalás nélkül, akaraterő összpontosítás nélkül, vagyis gyengeséggel, kábulattal és zavartsággal beteljesíteni. Hát ezért nevezik a szó eredeti értelme szerinti ezoterikus körben: a szellemi (egyetemes) törvények természetét (mindig és minden körülmény között ható) ismerői a tényleges sorsismereti elemekre alapozott jóslás műveletét fekete mágiának.

                                                                      

                                                                 Kozma Szilárd, író és asztrológus 
< Előző   Következő >