shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?

Információ, újdonság

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Asztrológusi hitvallásom

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
A virágpor-allergia valós okai PDF Nyomtatás E-mail
Kozma Szilárd: 
 
      Az egyik leg kétségbeejtőbb következményekkel járó "tudományos" tévedés, amivel a karma-asztrológus találkozik: a virágpor-allergia valós okának a megítésése és gyógyszertelen feloldási lehetősége felől való félrevezetettség.
 
„Végre itt a nyár, és meleg az idő…” - De a nyárnak koránt sem örvendenek ennyire a fűpor allergiások. Sőt: az allergia igazi, szellemi és spirituális okainak a meg nem értése és félreismerése miatt, a nem- allergiások sem örvendhetnek már a nyárnak úgy, mint régen. A fűpor és a virágpor allergia, az utóbbi évtizedekben olyan méreteket öltött a civilizált (A szó eredeti jelentése: védekező) nyugati társadalmakban, és köztük is kiemelten Magyarországon, hogy kormányrendeletek és parlamentek által hozott, komoly büntetéseket is előíró törvények(!) teszik kötelezővé a fűnyírást és a parlagfű-irtást. Berregnek hát állhatatos kegyetlenséggel a fűnyíró gépek országszerte, hogy az ember inkább fedett uszodába megy, mint nyílt strandra. Utóbbin ugyanis már nem lehet egy perc nyugalma sem a stressz-okozó ostoba (steril és haszontalan!) fűnyírástól. És ha parkba, vagy a természet lágy ölének más, civilizáció-közeli menedékébe mennél az árnyas fák alatt, szabad levegőn pihenni, esetleg meditálni, azt ugyan nézheted már, mert ma mindenütt ez, a sokak által már nem is észlelt finom irritációt: végül is észrevétlen stresszt okozó, természetellenes fűnyírói alapzaj fogad.
Az allergia, az orvostudomány szerint, egy, természetes, vagy természet-ellenes válasz-reakciója a szervezetünknek egy külső, természetes, vagy természetellenes ingerre, mondhatni: provokációra. Mondhatjuk, hogy az allergia, a biológiai szervezetnek a jogos, vagy, bizonyos esetekben jogtalan reakciója. - Meg fogjuk látni ugyanis, hogy a virágpor és a fűpor esetében jogtalan a szervezetünknek ez az agresszív védekező válaszreakciója. Amennyiben szennyezett környezetbe, vagyis természetellenes állapotba kerülünk tehát, természetes és jogos a szervezetünk negatív válasza is: figyelmeztetés, hogy vagy szüntessük meg a természetellenes állapotot keltő forrást (okot), amennyiben erre lehetőségünk van és hatalmunkban áll, vagy hagyjuk el a szervezetünkre nézve veszélyes környezetet. Íme, a legegyszerűbb példa arra, hogy amennyiben természetesen élünk, vagyis eredetileg mennyire „értelmes” a szervezetünk, és, hogy ezzel szemben, mennyire tévesen gondolkozik az un. akadémikus gyógyítás, a test- és tünetcentrikus orvostudomány, amely a figyelmeztető tüneteket akarja eltűntetni, a probléma igazi felkutatása és megoldása helyett.

     Az asztrológiában közismert tény, hogy minden allergia, mint a szervezet védekezési rendszerének a megnyilvánulása, a Mars, illetve a Szaturnusz által megtestesített ősi teremtő erőkhöz kapcsolódik. Magyarul ez azt jelenti, hogy az allergia olyan, az individuális létünket fenntartani hivatott, a védelmi bástyáink alá rejtett nyers életerőnek a spontán kifejeződése, amely az önkonzerválási ösztönünkben gyökerező tudattalan agresszivitásunknak az eredménye. A testünk kellemetlen tünetei mindenkor leképezik a bennünk lezajló, általunk tudattalanul: a lélek öntudatlan szférájában megélt és ezért a felszínen nem látható, védekező - támadó mentalitást: a környezettel szembeni rejtett agresszivitást.

   Az allergia tehát, a szennyeződés-érzékelés esetében, egy egészséges és természetes válasz-reakció, ami azt jelzi, hogy a szervezet felvonta a várhidakat, megerősítette a bástyáit, a falakra jól képzett harcosokat küldött és felkészült a külső támadás elhárítására. De mi a helyzet, akkor, amikor a természetnek „a legtermészetesebb” folyamataival és jelenségeivel szemben teszi ugyanezt a szervezetünk? Mi ellen védekezik ilyenkor, normális dolog-e részéről védekezni, amikor nem is létezik külső ellenség? - Vigyázat, ne hagyjuk becsapni magunkat: ilyenkor tényleg nincs külső ellenség, még akkor sem, ha az allergiások és a tudós védnökeik gondolkozása már odáig fajult, hogy ellenségnek tekinti a teremtés első aktusának a természeti megnyilvánulását: a virágport! És persze, az un. fűport is, ami szintén a szaporodásnak, vagyis a teremtésnek, a „természet-anyának” (Az asztrológiában: a Hold által megtestesített teremtői őserőnek!) az elemi eszköze.

   Annak következtében tehát, hogy a pragmatikusan nyugati társadalmak embere, nem csak hogy évek óta, hanem generációk óta természet-ellenőrző koncepciók szerint gondolkozik, mára már természetessé vált, hogy szellemi és lelki folyamatoktól független okokat nevezzen meg a felmerülő (ez esetben egészségi) problémáinak az okozóiként.    

   Nem furcsa dolog, és nem szökik a szemünkbe az, hogy az ember, a nem kevesebb mint 2,5 millió éves evolúciója során, minden allergiás tünet nélkül, az allergia szempontjából tünet mentesen, vagyis teljesen összhangban tudott élni a természet elemeivel – amelyek közül ő is vétetett és amelyeknek a megtestesülése ő maga is?! És nem tűnik fel, hogy csak az utóbbi évszázadban, ami óta a mesterséges gyermekáldás elleni védekezés lehetőségének az eszméje tömegesen terjedni kezdett, csak azóta „eszi a fene” az ember fiát, de főként az ember leányát minden tavasszal és egyeseket nyáron is?

Egyes, az allergia térhódításáról szóló tudósításokban azt is olvashatjuk, hogy: „ ...az egyes virágok és növények pollenje annyira agresszív... „. Holott nem az a természeti elem az agresszív, amely évmilliók óta, a mesterséges életet folytató emberen kívül semmilyen más élőlényt nem zavarva, menetrend-szerűen végzi a dolgát, hanem a mi szellemi-lelki magatartásunk lett a múlt évszázad során agresszív egy olyan jelenséggel szemben, amit a virágpor megtestesít az egész természetben. A mindent ellenőrizni és szabályozni akaró modern ember lelkében agresszívvé vált az általa nem „beprogramozott”, illetve a „nemkívánt” természeti megtermékenyüléssel szemben.

Azt, amit a tavaszi és a nyári időszakokban a szabad levegőben terjedő virágpor, illetve azt amit a természetben tavasszal és nyáron végbemenő megtermékenyülés jelensége testesít meg, az anyaság őserejét és a spirituális teremtés őserejét, az asztrológiában a Hold testesíti meg.

    Egyszerűen érthetetlen, hogy a természettudósok számára miért nem tűnik fel az összefüggés a rengeteg Magyarországi állampolgár életét megkeserítő parlagfű „átkozott” természete, vagyis a rendkívüli „szaporodási kedve” és aközött, hogy például, hogy Magyarországon a legnagyobb a művi abortuszok számaránya a születésekhez viszonyítva? Aközött, hogy a „tudományos ténynek” beállított tévképzet hatására tömegesen gyűlölik ma a Magyarországon a parlagfüvet, miközben már a 18 éves lányok teljes és végleges sterilizálási lehetőségét fontolgatja a magyar parlament?                   

    A virágpor és fűpor allergiás-betegségek okainak a felkutatásánál és feloldásánál tehát – anélkül persze, hogy egy pillanatig is megfeledkeznénk arról a nyilvánvaló tényről, hogy ezeknek a betegségeknek a külső okaiként elsősorban a különböző (külső) környezeti (ipari) szennyeződését is meg lehet megnevezni -, azt is feltétlenül meg kell látnunk, hogy abban a nyugati típusú civilizációban, ahol az allergiás betegségek ekkora gondot okoznak, kb. a hatvan évvel ezelőtt született generációktól kezdődően, a személyi horoszkópokból kiolvasható gyermek- és magzatellenes, illetve családapai és családanyai funkcióellenes karmikus alakzatokkal megegyező arányban, növekedett a gyermek-vállalás elleni un. össznépi mentalitás. Köztudott nem csak az, hogy az allergiás betegségben szenvedők többsége nő, hanem az is, hogy ezeket a nőket a megtermékenyülési képességük un. csúcs-időszakában gyötri leginkább az allergia.

   Jól tudjuk azt is, hogy a szervezetünkben rengeteg olyan nem tudatos (tudattalan) folyamat és információ-csere, információ-áramlás zajlik le másodpercenként, amely az életünket és az egészségünket hivatottak biztosítani, de ma már az is kimutatott „tudományos” tény, hogy a lelki folyamatainkat és reakcióinkat a szervezetünk majdhogynem egy – az egyben leképezi. Sőt: magas szakmai és megfelelő metafizikai – asztrológiai képzettséggel rendelkező német orvosok (Thorvald Dethlefsen és Rüdriger Dhalke) már azt is kimutatták, hogy a szervezetünk tulajdonképpen a test szintjén mutatja fel és mutatja ki mindazt, amit a tudattalan érzés- és képzeletvilágunkba lesüllyesztünk, amivel nem akarunk foglalkozni, amiről nem akarunk tudomást szerezni, amivel nem akarunk szembenézni. Természetes tehát, hogy amikor a virágpor a természetben megjelenik, az olyan nőknél és férfiaknál, akik valamiért tudattalanul, vagy tudatosan, de félnek a gyermekáldás ellen, illetve agresszíven szembeszegülnek azzal a gondolattal, hogy ők, a szeretőjük (modernül: szex partnerük), a feleségük, vagy a gyermekeik „időnap előtt”, vagy az akaratuk és a jövő-terveik ellenére, megtermékenyülhetnek, a virágpor és fűpor illat tudattalan érzékelése, allergiás (a megtermékenyülés gondolatával szembeni ellenérzéseknek megfelelő) tüneteket vált ki testi szinten.      

    Ezért nem csak az asztrológusok, hanem a homeopátiás módszerekkel gyógyító orvosok, orvos természetgyógyászok, és természetgyógyászok, dianetikusok és más, spirituális gyógyítók körében is közhely, hogy a természeti megtermékenyítés őserejét és a természetes termékenységet érvényesítő (és megtestesítő!) virágporral szembeni allergia pontosan a lehetséges megtermékenyüléssel szembeni öntudatlan agresszív mentalitást fejezi ki testi szinteken.

     Figyelve és követve a jelenséget, az asztrológusok azt észlelték, hogy a hozzuk forduló, allergiával küszködő személyek horoszkópjában – különösen a nőkében! – a Holdat támadja a Mars és a Szaturnusz és néhány esetben a Jupiter és a Plútó is. Ezeknek a személyeknek tehát nem csak az a bajuk, hogy allergiában szenvednek, illetve nem ez az életük fő problémája, amiért például asztrológushoz fordultak segítségért. Ezek az emberek öntudatlanul és önkéntelenül félnek és szoronganak és több esetben a pánik és a hisztériás fóbia határát érintve, szegülnek szembe a lehetséges teherbeesés, illetve az apává válás gondolatával (ideájával). Nem véletlen tehát, hogy a legtöbb virágpor és fűpor allergiában szenvedő személy nő. Mégpedig olyan nő, aki a korától fogva a potenciális megtermékenyülés időszakában él.

     Az asztrológusok megfigyelték azt is, hogy a leginkább olyan gyermekek lesznek allergiások, akiknek az édesanyja, vagy a női gondozója, vagy gyámja, öntudatlanul szorong a lehetséges megtermékenyülés gondolatától. A gyermekek ugyanis majdnem tizenöt éves korukig az édesanyjuk, vagy az őket gondozó nők tudatalatti feszültségeinek (is) alá vannak rendelve, sok esetben majdnem egy az egyben. A kiskorú gyermekek finom és képlékeny szervezete tehát leképezi betegségek formájában az édesanyjuknak és a gondozóiknak (gyámjaiknak) a fel nem ismert, illetve a be nem ismert, vagy az elhalasztott és így a tudattalan lelki szférák világába süllyesztett, de ott is csak feszültségeket okozó, szerelmi-szexuális problémáit, zavartságát, kielégületlenségét és természetesen a termékenység-ellenes rejtett agresszivitását.

    Az asztrológusok állítják, hogy hipotéziseiket nem csak a nyugati civilizációban észlelt csökkenő népszaporulat igazolja, hanem az a tény is, hogy ma már ún. sperma-allergia is létezik, természetesen nem a férfiak, hanem a hölgyek körében. Léteznek virágpor, fűpor és állatszőr allergiás (lásd az állatok szexualitásával egybekötött megtermékenyülésének a nem rejtett: nem szalonképes kifejeződését) férfiak is, de náluk is ugyanaz a helyzet: ők is erősen támadott Holddal rendelkeznek a születési horoszkópjukban, ami arra utal, hogy nagyon félnek attól a gondolattól, hogy váratlanul, akár csak a feleségük által is, „nem kívánat” módon és nemkívánt időben, tehát nem ellenőrzötten és nem programozottan, apává válhatnak.

   Civilizációnkban (Vagyis a védekezve- támadó, természetellenes társadalmi berendezkedésünkben.) ma a „természetesként” elfogadott az un. társadalmi érvényesülés eszméje, a tíz, tizenöt évig is kinyúló tanulás és karrierépítés és az anyagi függetlenség elnyerésének az eszméje. Ez a „természetesnek” mondott és képzelt mentalitás, nem csak a 18 - 20 éves életkorban történő szülés gondolatával áll szemben. Ma már nem csak a lányok félnek az „időnap előtti”(sicc!), illetve a 26 - 30 éves kor előtti teherbe eséstől, hanem emiatt aggódik a harminc éves „lányokért” két „európai szemléletű” generáció: a felnőtt lányos 45-60 éves anyukák és a 60-75 éves nagymamák „felvilágosult” generációja is!

    A szervezetnek a természetellenes és jogtalan védekezési tünete: az allergia tehát, nem más, mint a teremtés eredeti rendeltetésével szembeszegülő emberi lélek testi szintű lelepleződése! A természetesen és jogosan(!) a funkcióját és rendeltetését betöltő, egyszerűbben: a munkáját és kötelességét végző, és emiatt, ennek céljából a levegőben terjedő virágpor hatására, nem más, mint a természetellenes - civilizált gondolkozásunknak a következménye!

    És sajnos a folyamat itt még nem áll meg. Mert ezt, a valamikori „akkor szüljek gyermeket, amikor én akarom és nem akkor, amikor a természet szerint annak az ideje van” szerű mentalitást, a természeti ciklusokkal szembeni természet – ellenes(!) agresszív magatartást, a mai lányok körében egyre inkább felváltja az „Ebbe, a mai k. világba nem érdemes szülni gyermeket.” Szalagcímű gondolkozás, egyesek által érthetőnek nevezett, divatos és „nemzeti”, illetve „európai” meggyőződés.   

    Valahányszor ilyet hall az asztrológus egy társaságban, tudja, hogy az illető hölgy, ha nem is egyke, de bizonyára az a második, vagy harmadik gyermeke az anyukának, akinek a biológiai foganása és a megszületése előtt, az édesanya, valamiért (A gyermekáldás elleni védekezésre „feljogosító” un. racionális - pragmatikus okokat és kifogásokat, magyarázkodásokat, most hadd ne soroljuk!) vagy nagyon félt a gyermekszüléstől, vagy nagyon elege lett a gyermekszülésből és a több gyermek neveléséből. (Vagy azért mert elkényeztette azokat és ezért nem tudta kezelni, vagy éppenséggel, mert az anya valamiért természetellenes módon aggódott és ennek következtében a gyermekei betegesek voltak, vagy azért, mert a gyermekek édesapja viselkedett úgy, hogy mint családapa „többé nem lehetett bízni benne”, vagy az anyuka lett egyszerűen másba szerelmes és nem szeretett volna több gyermeket a férjétől.)

    De azt is tudja az asztrológus, hogy az a hölgy aki ilyen „termékenyülés-ellenes”, illetve gyermek- és magzatellenes szellemi programot hord a tudattalanjában, nem csak hogy allergiára hajlamos már pici gyermekkorától és nem csak a jövendő terhessége és a szülés közben számíthat szövődményekre, hanem mellrák és méhrák is fenyegeti, amennyiben ezt, a tudattalanjának a mélyrétegeibe ágyazott és az édesanyjától és esetleg az anyai nagyanyjától örökölt, öntudatlan és önkéntelen gyermek-ellenes, illetve termékenyülés-ellenes késztetését nem fogja valaki teljesen feloldani a személyi horoszkópja részletes és mély értelmezése segítségével. – Nem viccelek: csak és csakis a személyi horoszkóp segítségével lehet kideríteni pontosan, nem csak azt, hogy létezik-e gyermek- és magzatellenes program, illetve családapai, vagy családanyai szerepkör ellenes program egy személy spirituális struktúrájában (aurájában), hanem azt is, hogy milyen jellegzetes élet- és sorsterületeken (életkörökben), és milyen körülmények között nyilvánul ez meg a legintenzívebben, vagyis a legfelismerhetőbben. Mindezt természetesen, a feloldhatóság és a meghaladhatóság érdekében, mivel, akárcsak a kábítószer-fogyasztási, vagy az alkoholizmus esetében, csak és csakis úgy lehet megszabadulni ettől az anyai ági ősanyáktól öröklődő és szellemi – spirituális gyökerű nyavalyatöréstől, ha azt ugyancsak spirituális szinteken tudatosítjuk és a megszűnést elősegítő, megfelelő személyes gondolkozást és belső mentalitást kialakítjuk.     

    Mindaddig, amíg a virágport hibáztatjuk és a parlagfüvet írtjuk tudományosan és a tájékozatlan politikusok által hozott világi törvények szellemében, az igazi okok tudatosítása helyett, a helyzet megváltoztathatatlansága tudatában, csak bölcs rezignációval mondhatja el a becsületes asztrológus azoknak, akik tőle betegségeik igazi okait és az életfeladataik feltárását várják - és nem a feladataik és erőfeszítéseik alól felmentő jóslásokat! -, hogy a magyar nemzetnek a tagjai ugyanazért szenvednek allergiában, amiért számarányában sorvad a magyar nemzet. Azt, hogy a magyarok nem azért szenvednek aránytalanul sok fajta allergiában, cukorbetegségben (asztrológiailag a jupiteri elvhez tartozó problémakörnek: az önámítás és az igazságtalan kritizálás betegsége) és rákban (az elfojtott és a tudattalan, természet- és teremtés ellenes agresszivitás betegsége), nem azért lesznek öngyilkosok és a nemzet nem azért sorvad napról - napra mert nincsenek meg a gyermekvállaláshoz szükséges és „az emberi élethez méltó” anyagi feltételek! (Mivel a civilizációs igények állandóan változnak, ezek az anyagi feltételek soha nem is lesznek meg. Sőt: Nyugat-Európai tapasztalat, hogy minél nagyobb az euróban mérhető „életszínvonal”, minél kedvezőbbek az anyagi feltételek, annál kisebb a gyermekvállalási kedv.)

   Azért beteg a magyar nemzet, mert a tagjai még mindig úgy képzelik, hogy az egészséges életvitel érdekében fölösleges mértékben kell „anyagi alapokat termeljenek” a természetből és mert ugyanakkor a társadalmi környezetüktől anyagi garanciákat kell kapjanak ahhoz, hogy ők az ember eredeti rendeltetése szerint: a természet rendje és ciklusai szerint, egészségesen élhessék az életüket.        

 

Kedves Olvasó!

 

    Amennyiben ezt az írásomat olvasod, talán arról is van tudomásod, hogy író-asztrológusi életművemnek az egyik legfontosabb része az egyetemes törvényekről szóló nagy lélegzetű, az élet alapjainál álló és a sorsunk alakulását közvetlenül is befolyásoló Egyetemes Törvényekről szóló tanulmányom. E tanulmányban szereplő harmadik törvény, a kiegyenlítődés törvénye, személyünkre és életünkre vonatkozón, arról is szól többek között, hogy e törvény alapján semminek, még az ilyen fontos olvasmányoknak sem vehetjük tulajdonképpen a hasznát (tehát a boldogulásunk és az egészségünk: a megváltódásunk szempontjából), amennyiben nem adtunk mi is valamit cserében, az információért, illetve nem járultunk hozza gyakorlatilag is másoknak az információhoz való jutásért és a személyi vonatkozású lényegi információhoz való hozzá jutásunk után, nem hoztunk semmilyen személyes áldozatot. Látod, én áldozatot hozok azzal, hogy ingyenesen közzé tettem ezeket a sokak számára életbevágón fontos információkat amiket, hozzád hasonlón, nagyon sokan hasznosíthatnának, amennyiben pl. meg rendelnék a személyi horoszkópjukat és ez által a gyakorlatban hasznossá tehetnék amit itt meg tudtak elméletben, de egy sötét lelkű és nem kevésbé sötét múlttal és jelennel rendelkező erdélyi személy, aki magát „anarchista prófétaként” (vagyis hamis prófétaként) határozza meg: az agykáros felesége falú széli viskójában és annak a betegnyugdíjából élősködő Nagy Atilla Puli, primitív rossz indulatában, arra áldozza ideje és energiája nagy részét, valamint az írni- tudása nagy részét, hogy engem szakmailag, és erkölcsileg hiteltelenítsen és ezzel, a négy gyermekes szép családomat gazdaságilag tönkre tegye. Nagyon szépen kérlek tehát, hogy amennyiben értékesnek és találod ezt az írást, érték-csere és kiegyenlítődésképpen, mindössze annyit tégy, hogy most azonnal kattints rá a következő linkekre, amelyben arról írok, hogy milyen indíttatással lettem asztrológus, és hogy igazából miért is szeretne Attila - Puli a cinikus rágalmazásaival, gazdaságilag tönkre tenni:

http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei

 

http://kozmaszilard.com/category/az_ellenseg/

 

 Kedves  Olvasó!  
1me, a híres Puli-putrinak a négy jellemző fényképe, vagyis annak a görbe és hasadt falú, ámde magasztos Kökösi fellegvárnak a négy autentikus fotója, amelyben a nemzetáruló lángelme kiagyalja az anarchista erkölcs- és nemzetmentő eszméit, valamint az általa kritikának nevezett aljas mocskolódásait: http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei

Hálásan köszönöm, barátsággal: Kozma Szilárd 

 
< Előző   Következő >
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player