shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz


Elfelejtett jelszó?

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
A gyermekhoroszkópok hasznáról PDF Nyomtatás E-mail
Kozma Szilárd család- és karmaasztrológus:
 
A Gyermekhoroszkópok hasznáról


Több mint négy éve nyilvánítottam magamban véglegesen reménytelennek az emberiség helyzetét, de legalább is annak az un. civilizált részét. Ez egy, a kisbabák mellkasát és hasát a szájukból kieső ételtől és evés közben a szájuból folytonosan folydogáló nyáluktól megvédő, etető – nyálazó nájlon elő-mellény beszerzési nehézsége következtében történt, miután elindultam a Turula számára, nyakba akasztható, fröccsentett nájlon ruhavédő etetőkét vásárolni. Olyan, egyszerű, egyetlen matricában millió számra gyártható kék, vagy sárga, vagy barna, a babák mell és has-domborulatát követő, laposan fröccsentet, nyakba akasztható nájlon darabot akartam venni, amiről azt képzeltem én naiv, hogy egy – két lej lehet az ára. Aztán kiderült, hogy ez a nájlon zacskónál semmivel nem bonyolultabb technikával előállítható árú, sokkal drágább mint például egy komolyabb számítógép-egér, amiben azért sokkal több, különböző anyagból készült, de egyik a másikkal összehangoltan és eredményesen együttműködni és a számítógéphez bonyolult digitális információ-csomagokat küldeni képes, finom kis alkatrész található és amit össze is kell még szerelni. Arról nem is beszélve, hogy mind a tervezés, mind a ráfordított, sőt: az általa elvégezhető munka szempontjából is, sokkal több intelligencia-érték van benne, mint a nájlon nyálazóban!
 
„- Micsoda? Hogy mennyi? És miért könyörgöm, hiszen az előállítása semmivel nem bonyolultabb egy, néhány baniba kerülő reklámzacskó előállításánál és anyagból sincs benne sokkal több? „ – Mivel ez kérem, gyermekholmi.” – Hát éppen ezt mondom: azért, mert gyermekholmi, még a nájlon zacskónál is olcsóbb kellene legyen! „Ön hol él kérem, köztudott, hogy minden, ami gyermek holmi drágább, mint a más árucikk!” – Micsoda? Tényleg? De hát miért? „- Azért, mert a szülők nem sajnálják a sok pénzt kidobni, amikor a gyermekükről van szó!” De hát ez nem játék, vagy luxus-cikk, hanem elemi szükséglet. „Az nem számít, csak az, hogy gyermekholmi és minden gyermekholmi sokkal drágább, mint amennyi a tulajdonképpeni értéke.” – Nem variálom tovább, hanem még csak azt mondom el, hogy a nyálazók és más gyermekholmik drága árának a kérdésében azért voltam tájékozatlan, mert a Turula születéséig, kimondottan csak Medárdánál, majd Etelkánál nagyobb ismerős gyermekektől „örökölt” ruhákban – cipőkben jártak a gyermekeink, esetleg a turkálókból össze szedett cuccokban, és mivel lánykákról volt szó, játék baba és állat, de még nájlon (lego), vagy papondekli építő-kockás játék is került bőségben ugyanígy.
  Mellesleg, már az első házasságomból született fiammal töltött idő alatt észrevettem, hogy a gyermekek nagyon hamar meg unják a bonyolult és drága mechanikai játékokat, és inkább az olyan játékdarabokkal, vagy nem is játéknak készült anyagdarabokkal szeretnek játszani, ahol az ők személyi fantáziája viszi a prímet és nem a játékkészítő felnőttek infantilisen fondorlatos leleményessége. Arról nem is beszélve, hogy a gyermek az összes tárgyi játékáról lemondana, ha az lenne az ára, hogy többet lehessen együtt és játszhasson, vagy csak éppen beszélhessen a szülők valamelyikével. És én ezeket a megfigyeléseimet követtem játékvásárlás kérdésében. Vagyis: labdákon és szájmuzsikán kívül, más játékot, vagy „gyermekholmit” nem vásároltam korábban. Nem volt tehát ahonnan azt sem tudjam, hogy a szabadpiac körülményei között, azoknak a játékoknak az ára is fel ment, amelyeket nekem eszembe sem jutott megvásárolni. Természetes, tehát, hogy ezt a primitív kapzsiságon alapuló, aljas és embertelen „szabadpiaci” alapállást látva, felment a pumpám és még csak azért sem vettem meg a nájlon nyálazó-etetőt, persze jól, nagyon is jól tudván, hogy ezzel nem fogom a „piac törvényeihez igazodó gyermekholmi-gyártókat” és kereskedőket az ordenáré kapzsiságukról leszoktatni.

De ezt a helyzetet is csak azért meséltem el, hogy érthetőbb legyen az a régről magammal hurcolt komplexusom, ami szerint nem szabad gyermekhoroszkóp rendeléseket elfogadnom, bármennyire is igényelnék azt a szülők, hanem csak amolyan, kis nevelési tanácsadó, eligazító útmutatásokat, amelyek nem kerülhetnek negyed annyiban sem, mint egy felnőtti horoszkóp. Mert tényleg: ma is azt mondom, hogy „más szemében meglátni a szálkát ide, és az enyémben a gerendát nem észre venni, oda”, és, hogy: „Ne ítélkezz ide, hogy ne ítéltess oda”, de aljas dolog az kérem, hogy a szülőnek a gyermekeivel szembeni szorult és szűkös helyzetét (Hiszen nem minden több gyermeket vállaló szülő ab ovo gazdag!), de akár a túlfűtött szeretetét is, vagy a természetellenesen duplázott felelősségérzetét kihasználva, akarjanak egyesek könnyen – a nyálazó esetében, majdhogynem ingyen! – meggazdagodni.
- Hát akkor én, hogyan kerülnék már csak önmagammal szemben is, akár csak ilyen látszat-helyzetbe is, hogy meglovagolom a szülőknek a gyermekeikkel szembeni érzékenységét és – egyes esetekben indokolatlan aggodalmaskodásban jelentkező – a kellettnél fokozottabb, babonás felelősségét? Szóval, e miatt az erkölcsi gátlásom miatt, sokáig tartottam magam ahhoz a nem tudom, hogy mikor és miért, magamban felállított belső etikához, hogy márpedig én nem készítek babák és kisgyerekek számára teljes horoszkópokat.

Az utóbbi évben viszont olyan helyzetek merültek fel előttem, amelyek hatására kénytelen voltam ebben a kérdésben felülvizsgálni az etikai nézeteimet és meggondolni magam:

A negyedik jelt arra, hogy félre kell tennem a gyermek horoszkópok készítésével kapcsolatos erkölcsi gátlásaimat, és fel kell hívnom az életüket spirituális alapokon álló harmóniában élni szándékozó szülők figyelmét a gyermek-horoszkópok fontosságára, két hete kaptam meg. Ezt úgy, hogy egy olyan, a korához képest rengeteg műtéten átesett fiatal nő rendelte meg a horoszkópját, akinek a sorsképletét megpillantva, egyértelműen szembe tűnt az, hogy azért kellett szenvednie már gyermekkorától különböző, majdhogynem végzetes belső térdsérülésekben, mert nem volt aki megmondja, hogy a kézilabda kapusi „poszt” (foglalkozás), ami ellen egyfolytában lázad, a személyi karma-feloldási szempontjából, számára a lehető legmegfelelőbb. Egyszerűen döbbenetes volt számomra azt észlelni, hogy valaki azért szenved a térdeivel és esik át egyik térd-műtéten a másik után, majd azért kényszerül a sportkarrierjét abbahagyni, mert nem világosították fel még gyermekkorában arról, hogy amit kézilabdakapusként - és nem csatárként, amire mindig vágyott a kapusi feladatok ellenében – neki tennie és átélnie lehet, az számára a lehető legmegfelelőbb szellemi állapot, amit csak el lehet képzelni, mint olyan lelki és szellemi képességszerzési és mentális fejlődési lehetőség, ami az ő harmonikus személyisége kifejlődésének és az egészséges életének a feltétele. Ennek ez egyszerű információnak a hiányában ugyanis, amit első ránézésre bárki is, aki a kauzális asztrológiához ért, azonnal közölhetett volna vele még gyermekkorában, az illető személy, éppen hogy azt támadta lelkileg a leginkább attól a naptól, hogy az edzője kapuba állította kézilabdaedzésen, és a horoszkópja megrendeléséig azt vélte a legnagyobb sorsigazságtalanságnak az életében, ami máskülönben (amennyiben nem lázadt volna folyton ellene), nem csak, hogy a rendkívüli fiatal kori (sportolói) sikereit, hanem az egész karmája feloldását és az élete harmonikus és egészséges lefolyását is, igen nagy mértékben biztosíthatta volna!
A már gyermekkorától, több komoly térdműtéten is átesett ügyfelem erről az állapotról következőképpen írt:
„…ami óta megmondták, hogy apám és anyám nyomdokait követve, semmi más nem lehetek a csapatban csak kapus, mindig is utáltam ezt a posztot, nem szerettem tétlenül várni, majd pedig a testemmel hárítani a kemény ütéseket, többször abba akartam hagyni, de a család nem engedte. Iskolás éveim frusztrációval és kiközösítéssel teltek,…”
És, amikor azt kezdtem azonnal fejtegetni, mielőtt az egész horoszkópot elkészítettem volna, hogy jó lenne számára valamiképpen a pályára visszatérni, akárcsak amatőr szinten is, így válaszolt: „Köszönöm az ötletet, van itt helyben, igen ilyen öreglányok csapata, ..., inkább az ismételt sérülésektől félek, már az első műtétem után nem javasolták, de én sosem bírtam magammal és vissza-visszatértem, még 2004. évben is volt egy nagyon rövid próbálkozásom. Ez a sportág számomra a legizgalmasabb, imádom nézni és benne is szerettem játszani, bár a kapus posztot nem éreztem a magamévá, szerettem volna kint küzdeni, de ez így alakult. Szóval most már életveszélyes lenne ilyen térdekkel játszanom azt hiszem, de azért lehet megint kimerészkedem a pálya közelébe.”
És ezt válaszolta a hölgy, miután feltártam előtte azt, hogy az I. házban a Lilithel együtt álló Szaturnusszal és az Ascendensén álló Marssal, a legjobb dolog, ami érhette már korai kamasz korában, éppen az volt (Az kellett volna legyen, ha nem unta, sőt: néha utálta volna...), hogy a kapuból figyelmesen kövesse azt, hogy mi történik a kaput a pálya többi részétől elhárító hatos vonalon kívül és, ha megfordul a játék, maximális koncentrációt igénylő, reflexszé vált hárító-tudásával próbálja elérni azt, hogy az ellenfél játékosai ne tudják egy jól meghatározott felülten belül, mögötte eldobni a labdát. (És figyeljük meg: nem csak a hárításban van benne a Szaturnusz, hanem az un. kézilabdai büntető dobásokban is: hetes is a Szaturnusz száma, mindamellett, hogy a mérték is a Szaturnuszhoz tartozik…). És az, hogy a „testével hárítsa a fájdalmas ütéseket”:
„Egyszerűen ledöbbenek ezen, a szó jó értelmében, amiket ír, én meg mindig azt hittem, hogy azért sérülök meg, mert nem ez az én utam, mert ez a sportág rettenetesen kemény és az én személyiségemhez ez már nem illik, az agresszió mindig is visszarettentett. És teljesen meg voltam győződve, hogy azért ér ennyi sérülés, mert nem szabad ezzel foglalkoznom, de akkor ezek szerint én idéztem magamra ezt a sok sérülést tudat alatt, mert nem mertem felvállalni vagy beteljesíteni a sorsomat.”
Hát igen: így működik és ide vezet az úgymond első-kézi misztikus gondolkozás, vagyis a babona: az ember beidézi ellenérzései és mentális ellenállásai mágikus következményei által magának a negatív sorskörülményeket és a betegségeket, majd azt követően, intő jelnek véli ezeket arra, hogy nem kell belépjen azon az ajtón és nem kell lakjon abban a házban, amit a sors jótékonyan megnyit előtte. A fent leírt esetnél, erre a babonás magatartásra már csak az a jellegzetesebb példa, amikor azok a személyek, akik még mindig kételkednek abban, hogy nekik horoszkóp kellene, elmennek azokhoz a postahivatalokhoz, ahol azok a legostobább és legarrogánsabb hivatalnok fogadja őket, akik meggyőzik őket arról, hogy nem lehet postai úton Romániába pénzt küldeni, és ezt ők arra vonatkozó égi jelnek képzelik, hogy nem kell a horoszkóprendelésüket megtegyék. Ezért, a fiatal rendelőnő által kinyilvánított felismerés, nem ez az első döbbenetes, hogy ne mondjam: „szomorúan – utólagos”, de még így is jótékonyan érkező, „hihetetlen” megvilágosodás, amit okoznom kell asztrológusként, sok ember számára. Jó, hogyha ilyen fiatalon, mint ebben az esetben (A hölgy „még csak” 28 éves!), szomorú, hogyha már 75 évesen. - Mert ilyen is volt sajnos: egy nagyon értelmes, művelt, szép és minden tekintetben kellemes személyiséggel rendelkező Budapesti hölgy keresett meg régen, azzal a kéréssel, hogy mondanám meg a melankólia kórnak az okát, amitől ő annyira szenved, és amire semmiféle magyarázatot nem talál, hiszen szép és szerelmi élményekben gazdag életet folytatott, és anyagilag sem áll rosszul, is úgymond mindene meg van. Semmi oka nincs arra, hogy időnként megmagyarázhatatlanul sírni kezdjen és ne tudja abba hagyni… - Nézzük csak: Halak nap, Merkúrral és Vénusszal a négyes házban, hát akkor, hol van a Hold? Hát bizony a Szaturnusszal és a Rák Sárkányfarokkal együtt áll a XII. házban, és mindezt a Neptunusz nyomja a VI. házból szembenállásban. Van-e család, gyermek? Nincs. Akkor ez az ön betegsége oka. – Igen. Sejtettem, kedves Szilárd, azaz tudtam, csak reméltem, hogy nem erről van szó, bocsásson meg kérem…- És már sírt is a gyönyörű idős hölgy, aki még így sírva is szép volt és akit én szívesen tudtam volna az anyámnak, de legalább a nagynénémnek. – Ilyenkor sajnos, már nem sokat lehet tenni a földi sorsállapot helyre hozása érdekében, de legalább az ember nem hal meg bután és nem kell kísértő lélekként bolyongania (És „hazajáró lélekként” az itt maradt családtagjait, vagy a későbbi generációk tagjait ijesztgetnie) évezredeken át a túlvilág alacsony rezgésű szféráiban.
De a legszomorúbb mégis az, amikor azt kell látnom, hogy ilyen egyszerű tények nem ismerete miatt (Kis kauzális asztrológiai ismeret birtokában, melankólia kóros nőnek is szólhattak volna fiatal korában, hogy nagyon vigyázzon, mert nem csak, hogy a szépség, a jó anyagi helyzet, de még a műveltség sem lesz elegendő a boldogsághoz az ő életében, de még ez sem kétségbeejtő, de….), a gyermekek szenvednek – sőt: egyes esetekben – És ezt a szavaim súlyának az ismeretében és az ennek megfelelő felelősségem szellemében írom: -, meg is halnak. És még szomorúbb, hogy a jósolgató asztrológia által a komoly asztrológia iránt is kiváltott általános bizalmatlanság miatt, teljesen fölöslegesen.
- Igen is, nincs tévedés, jól olvassa kérem: meg is halhatnak gyermekek annak következtében, hogy a szülők nem tudhatnak azoknak, az egyes esetekben egészen különleges és kényes spirituális meghatározottságaikról. És ez annyira komoly tény, hogy még egyszer arról is biztosítom, hogy ezt egyáltalán nem azért írtam le, mert lelki rokonságba kerültem volna a gyermekholmikat hétszeres áron eladó, sőt: az igazi értéküknél tízszer nagyobb érték felett árusító, kapzsi kereskedőkkel. Tehát, teljes emberi felelősségemmel állítom, hogy nem a hatásvadászat miatt írtam azt, hogy van olyan is, amikor ilyen egyszerű asztrológiai tények, illetve, egyedül csak a személyi horoszkóp segítségével kideríthető, egyéni (karmikus) meghatározódások nem ismerete következtében, az ártatlan gyermekek, nem csak, hogy szenvednek, hanem meg is halnak! És erre a tényre, az első figyelem-felhívást, éppen a mi, korábban orvosilag makk egészségesnek nyilvánított Enikő lányunk hirtelen halála okozta. De akkor nem gondoltam arra, hogy ezt a halált a baba horoszkópja vizsgálatával ki lehetett volna védeni, mivel a klasszikus asztrológiai képzettségemmel, akkor még én sem értettem teljes mértékben annak a sorsmotívumnak a jelenését, amit az öt bolygó és a Lilith által is támadott Plútója jelentett a kislány horoszkópjának a IV. háza csúcsán. Erre csak azt követően eszméltem rá, miután szeptemberben a feleségemmel komolyan beszélgetni kezdtünk a család újraegyesítése érdekében, azt követően, hogy az édesanyja biztatására és közvetlen befolyására, elhagyta a családot és a közös gyermekeink jövendő hányattatását jelentő bírósági elosztását, vagyis mind a négynek a hozzá való ítéltetését, hatóságilag igényelte. Ekkor derült ki ugyanis számomra egyértelműen, hogy a feleségem mélytudattalan képzeleti- és érzésvilágát nem csak a magzat- és gyermekellenes és otthon- és családellenes, illetve családanyai szerepkör ellenes karmikus meghatározottsága vezérelte mindenben, már a házasságkötésünk után, illetve az első gyermekünk megszülése után. Hogy minden olyan féltudatos családellenes magatartását, és lelki agresszivitását, ami utólag a gyermekek betegségét is okozta, ez az anyjától közvetlenül átvett karmikus programja okozta, hanem
egy annál sokkalta veszélyesebb karmikus program: a gyökeres spirituális újjászületés és személyi megújulás (megváltódás) elleni ösztönös ellenkezés és ellenségeskedés karmikus programja. És Enikő kislányunk ennek a két, egymásra fekvő, igen veszedelmes karmikus programnak volt a megtestesülése. Ez azt jelenti, hogy számára akkor, az élete első heteiben és hónapjaiban a legfontosabb dolog az édesanyjával való folytonos együttlét és testi kapcsolat lett volna, amit mi akkor, az úgynevezett emigránsi körülményeink között csak akkor tudtuk volna biztosítani, ha minden mást félre tettünk volna és ennek a megvalósítása érdekében valamiféle hatósági vagy más féle segítségeket kértünk volna, ahelyett, hogy az ottani, segély- és segítség nélküli megélhetési lehetőségeink érdekében tevékenykedtünk volna.
Persze: megint a volna! Vagyis, az, ami nem létezik. Mert hát éppen abból ered ez a sok volna, hogy a klasszikus asztrológia semmit nem tudott és máig nem tud ezekről az anyai ági női ősöktől öröklött és a kismamák boldogságát irányítani akaró, erőszakos édesanyák (A nagymamák) által rendszerint még inkább felerősített karmikus programokról, és abban az időben még én is csak az első három karmikus programot fedeztem fel. De még akkor is, amikor négy évvel ezelőtt felfedeztem azt, hogy mennyire veszélyes tud lenni a Skorpióhoz, és annak az uralkodójához: a Plútóhoz kapcsolódó megváltás-ellenes karmikus meghatározódás („örökség”), csak annak örvendem, hogy megfejthettem az Enikő halálának az igazi okát (Korábban csak a magzat- és gyermekellenes, illetve a családellenes programot véltem a halál okának, amit a teljesen negatív Plútó helyzetéből olvastam ki a képletéből, de arra nem gondoltam, hogy ahhoz még hozzá kell venni a Plútó jelentését is, illetve az édesanya megváltás-ellenes mentalitását is, mind a foganást megelőző időszakban, mind a gyermek halála előtt.), de az akkor még nem jutott eszembe, hogy ennek az ismeretnek a birtokában, az Enikő horoszkópjához hasonló sorsképlettel rendelkező és a mi akkori sors-körülményeinkhez hasonló állapotba került gyermekeket és szülőket meg lehetne menteni az olyan tragédiáktól, mint amilyenben nekünk részünk kellett legyen 8 évvel korábban.
A gyermekhoroszkópok életmentő és betegség- és tragédia-hárító lehetőségéről (tragédia- és betegségmegelőzési funkciójára) akkor eszméltem fel, amikor egy olyan, volt két gyermekes anya (A jelenben már, és még csak egy gyermekes!) kérte a feltárói segítségemet, akinek az idei nyár elején fulladt vízbe a Balatonba az öt éves kisfia. Ez a kétségbeesett családanya ugyanis, nem is annyira a saját horoszkópját kérte, hanem azt, hogy ezen belül adjak valami számára is elfogadható, értelmes magyarázatot neki arra, hogy miért halt meg az egészséges és életvidám gyermeke? És arra, hogy miért nem tud most a méhében egy újabb magzat megfoganni, mivel a gyermeke halála után azonnal abba hagyta a fogamzásgátlók szedését, és abban kezdett reménykedni, hogy a reinkarnáció igaz, és emiatt a fiacskája, egy újabb gyermek formájában hozza feltétlenül vissza fog térni. Talán, mondanom sem kell, a születési időpontjával babonásan egyező időpontban meghalt gyermek halálának az úgymond objektív asztrológiai okát, nem volt nehéz feltérképezni, hiszen a születési képlet telve volt, akárcsak az Enikő esetében, a magzat- és gyermekellenes, illetve anyaság-ellenes program motívumaival. Ezek a következők: A Rák- Lilithel együtt álló, T-kvadrát csúcson levő Hold, amelyben a T-kvadrát csücskeit a Jupiter és a Neptunusz képezte, és ugyancsak azok képezték a Lilith T-kvadrátja csúcsait is! Ezek mellett még a Szaturnusz és a Plútó is támadták a Holddal együtt álló Lilithet! Ez esetleg még nem jelentette volna a gyermek szükségszerű veszélyeztetettségét, hiszen a Holdnak akadt egy pozitív fényszöge is, de az már igen, hogy, mindezzel együtt,
a Halakban (Víz jegy!) álló Uránusz és a Vénusz a Plútó otthonában: a VIII. házban (Az újjászületés, gyökeres átváltozás, és – vagy, a halál házában...) tartózkodik a gyermek születési képletében és mindemellett a Plútó is negatív fényszögeket alkotott a Lilithel és a Szaturnusszal! (Voltaképpen egy vészterhes Bermuda-háromszöget alkottak hárman.) De ez még mindig csak potenciális veszélyeztetettség és nem halál ok! Nos, az un. asztrológiai ok abban fedezendő fel, hogy a halál beálltának az időszakában az un Radix konstelláció Lilithje szoros együttállásba került a gyermek képletének az ugyancsak erősen támadott Lilithjével a Nyilasban, és ugyanakkor a Plútó által támadott Nap szoros együttállásba került a gyermek Hold – Lilith együttállásával, és ha mindez nem elég: akkor a teljesen támadott Radix-Hold is ráfeküdt a gyermek Kos-Napjátra (Ugyanazon a valahányadik napon halt meg és ugyanabban az órában, fix egy hónappal a születésnapja után.)
Ennek az un. asztrológiai magyarázatnak viszont még semmivel nincs jobb és több értéke, mint annál, amit a paptól is kaphatott volna – és bizonyára kapott is, és szerencsére nem elégedett meg vele! – a segítségemet igénylő, szerencsétlen édesanya: azért halt meg, mert így álltak a bolygók. – Ennek tehát semmivel nincs értelemszerűbb értéke mint annak, hogy „IGY AKARTA AZ ISTEN.” Ahhoz, hogy a halál tényleges magyarázatát megtaláljam, meg kellett vizsgálnom az édesanya, sőt, tekintettel az örökletes programokra, az anyai nagymama sorsképletét is, illetve ki kellett azt kérdeznem, arról, hogy milyen lelki állapotban volt (Mivel viaskodott) az édesanya azelőtt, hogy a gyermek eltűnt volna a látóköréből és utólag kideríthetetlen módon, bele került egy Balaton-parti hajó-stég vizébe. Azt az ok-okozati összefüggésrendszert viszont, hogy milyen, az anyától, az anya tudattalan érzés-és ideavilágából érkező, és a gyermek számára ebből a tudattalan de mágikus erejű spirituális „masszából öntudatlanul „átközvetítődött” negatív energia-áramlás és energia-bombázás volt szükséges ahhoz, hogy ezekkel az ártatlan gyermek, a horoszkópjából kiolvasható befogadói jellegzetességeinek megfelelően feltöltődve, a negatív szaturnuszi princípiummal („A halál angyalával”) találkozhasson a fent leírt és az ennek megfelelő (un. kedvező) konstellációk beálltakor, azért nem írhatom le, mert erre az asztrológusi diszkréció kötelez. De megnyugtatom az olvasót, hogy ilyen bőven volt, sőt: nagyon is bőven. És ezeknek a feltárása, nem csak arra szolgált, hogy az édesanya racionális és logikus magyarázatot is kapjon arra, hogy abban az állapotban és azzal a metafizikai „tudásszintjével” miért volt szükségszerű a tragédiának bekövetkezni, hanem arra is, hogy ennek segítségével kijózanodjon abból az ő akkori ismeretei szerint logikusnak tűnő, de metafizikai szempontból nem csak, hogy hamis, hanem egyenesen törvénytelen képzetrendszeréből, hogy amennyiben újból fogamzás gátló tabletták nélkül szeretkezik a férjével, a meghalt kisfia hozza vissza fog inkarnálódni. Ez a tévképzet szerinti gyermekcsinálási törekvése ugyanis nem volt más, mint annak a mentális agressziónak a más célú és színezetű folytatása, mint amiért a fia meg halt, és nem csak hogy nem vezethetett pozitív eredményre, de az életben maradt nagyobbik fiú életét is veszélyeztette. És ezzel, ezt a példát is befejezem, biztosítva az olvasót arról, hogy a példabeli édesanya gyökeresen átalakította, nem csak az általános gondolkozását és élet-látomását, hanem, ami a legfontosabb volt egy olyan konjunktúrában, amelyben a Bak napját a Rákban álló Szaturnusza támadta a Bak Lilithel együtt, és már az édesanya is azért települt át Magyarországra, hogy „ne kelljen többet látnia” az apját, a férjéhez és a nagyobbik fiúhoz való viszonyulását is, ami számomra reményt jelent arra, hogy idővel – bizonyos szerzett karma-tisztulási időszak elteltével - nem csak két, hanem több gyermekes családanyává tud majd válni.

Az ezt követő harmadik és negyedik konkrét jelzést viszont arra, hogy ugyanannyira fontos kell legyen egy öntudatos szülő számára a gyermeke fejlődési és kiegyenlítődési sorsprogramjának az ismerete, mint a saját képletéből kiolvasgató gyakorlati életfeladatok és karmikus meghatározódások ismerete, két olyan „direkt” gyermek- horoszkóprendelésnek lett köszönhető, amelyeket semmiképpen nem utasíthattam el. Az egyik egy nagyon régi – régi barátnőmtől jött, akinek az elsők között készítettem a klasszikus asztrológia sémáitól merőben eltérő tárgykezeléssel végzett horoszkópot, és akivel mindvégig, az enyémnél hosszabb családanyai „pályafutása” alatt levelezésben és ez által, un. gyakorlati spirituális információcserében voltam. Ez a barátnőm tehát, aki nagyon is tudatos és tájékozott a szellem-tudományi kérdésekben (Éppen, hogy csak nem azokból szerezte meg a tényleges tudományos – doktori – fokozatát), nagyon is tudja, hogy mit és miért igényel, egyértelműen és határozottan szintézist kért a frissen született – és otthon és kizárólag a férjével együtt szült! – kislánya számára. És hiába, hogy az elején húzódoztam a dologtól, mert olyan szűkös anyagi körülmények álltak be az életembe hirtelen, hogy mindkét ok miatt (a határozott és tudatos szintézis-igénylés és az anyagi helyzet) eleget kellett tennem az igénylésnek. És ugyanezzel, majdhogynem egy időben – tulajdonképpen, miközben ezt a kérdést magamban fontolgattam és ennek megfelelően a konkrét megvalósítást kezdtük, még a spirituálisan messzemenően tudatos barátnőmmel együtt is toszogatni - érkezett ugyancsak egy direkt szintetikus horoszkóp igénylés, egy olyan hölgy részéről, akinek alig néhány hónapja készítettem el a horoszkópját, de úgy, hogy elemzés közben, az átlagosnál több időt és energiát fordítottam arra, hogy megmagyarázzam: az édesanyja és a nagymamája karmikus asztrológiai meghatározódásaiból miként következik az, hogy neki olyan a horoszkópja mint amilyem, és miért logikus mindebből kifolyólag az, hogy olyan élet- és sorsproblémái legyenek, mint amilyenek éppen vannak (voltak, mert azóta gyökeresen változtatott a helyzetén). Ez a hölgy tehát, nagyon helyesen egyszerű „józan paraszti ésszel” tovább vitte a logikát és elhatározta, hogy márpedig az ő néhány hónapos lánya nem lesz olyan spirituális szülői baklövéseknek az áldozata, mint amilyen ő lett az által is pl., hogy a szállodatulajdonos szülei az ő különleges nevéről nevezték el a jól menő és jól kinéző szállodájukat. „Szegénynek” ugyanis még csak éppen ez hiányzott az Oroszlán Lilithjéhez, ti., hogy már gyermekkorában úgy viselkedjen, mint akiről egy impozáns szállodát neveztek el! Persze, a kislánya horoszkópja, nem csak az anyuka rejtett Oroszláni karmája és gőgje, karmikus motívumait mutatta, hanem annyira összetett, talányos sors-program kérdések értelmezését vetette fel, hogy tényleg nem lehetett mást tenni: egy teljes szintézist kellett készíteni, mert csak és csakis azon belül lehetett a szülőkkel annak minden – A szülők békés lelki világa miatt éppen annyira, mint a kislány jövőjére nézve - fontos árnyalatát.
 

 

  A jelenség megismétlődött az oroszlán jegyében és nyilas sárkányfarkkal született élettársam esetében is, akit a szülei ennek ellenére nagyon elkényeztettek és ugymond mindent, amkit csak kért és megkívánt meg adtak neki. Még a szabadásgot is, amivel mlg szemékyi felelősségtudattal nem rendelkező gyernek lévén, természetesen vissza-élt. Az utóbbinak a következményeit aztán több éven át "ntögni" volt kénytelen, miután rá ébredt, hogy teljesen értéktelen, sőt: egyenesen életveszélyes pályán halad az élete. De a jelen téma szempontjából hiába, mivel a közös gyermekünk, Ividő szintén az oroszlán jegyében született és ráadásul kos sárkányfarokkal! - Nos, annál érzékenyebb és ugyanakkor annál erőszakosabban követelőző és élvezet-vágyó, anya- és apaszomorító gyernekkel korábban nem találkoztam! Szerencsére Viola hamar rá ébredt, hogy mindez az ő - szülei által hibásan indukált - korábbi mentalitásának a következménye és ha néha kétségbe eseve is, de rá vezette a kis ördögöt arra, hogy rá hagyatkozhat nyugodtan, mert nem marad éhen és az elem szükségletei is mindig el vannak látva, neki nincs más dolga, mint nagyokat aludni és szopni és ha lehet nem csak a rokonoknak mosolyogni, hanem az érte hatalmas áldozatokat hozó édesanyjára is. Oroszláni és nyilasi beképzeltségében ugyanis ividő csak a vele szórakozó és az őt szórakoztató rokonokra volt hajlandó "pazarolni" a királyi mosolyait, de az anyjára, akitől csak követelőzni volt hajandü az elején, nem. De amint, megértette, hogy az anyja nem az ő rabszolgája, akit az ő sikolyaival irányíthat és ugrathat és magához parancsolhat és maga mellett tarthat bármeddig is, azzal egy időben, elaludni is meg tanult idejében és - tudom, hogy ez hihetetetlen, de: - éppen most kérdezte meg Viola, hogy ébressze-e fel a kicsit, mert már 14 órája alszik? Vagyis ez a gyernek, akit az asztrológus édesanyja nevel és gondoz egyelőre a kettőjük horoszkópjából kiolvasható spirituális élet-programok fogyelembe vltelével, már hat hónapos korától át aludta kora estétől reggelig az egész éjszakát. És persze, ennek köszönhetően, 8 hónapos koréig még legalább is, nem volt beteg. Igaz, hogy a nővérei sem....

 

Kedves Olvasó!

 

    Amennyiben ezt az írásomat olvasod, talán arról is van tudomásod, hogy író-asztrológusi életművemnek az egyik legfontosabb része az egyetemes törvényekről szóló nagy lélegzetű, az élet alapjainál álló és a sorsunk alakulását közvetlenül is befolyásoló Egyetemes Törvényekről szóló tanulmányom. E tanulmányban szereplő harmadik törvény, a kiegyenlítődés törvénye, személyünkre és életünkre vonatkozón, arról is szól többek között, hogy e törvény alapján semminek, még az ilyen fontos olvasmányoknak sem vehetjük tulajdonképpen a hasznát (tehát a boldogulásunk és az egészségünk: a megváltódásunk szempontjából), amennyiben nem adtunk mi is valamit cserében, az információért, illetve nem járultunk hozza gyakorlatilag is másoknak az információhoz való jutásért és a személyi vonatkozású lényegi információhoz való hozzá jutásunk után, nem hoztunk semmilyen személyes áldozatot. Látod, én áldozatot hozok azzal, hogy ingyenesen közzé tettem ezeket a sokak számára életbevágón fontos információkat amiket, hozzád hasonlón, nagyon sokan hasznosíthatnának, amennyiben pl. meg rendelnék a személyi horoszkópjukat és ez által a gyakorlatban hasznossá tehetnék amit itt meg tudtak elméletben, de egy sötét lelkű és nem kevésbé sötét múlttal és jelennel rendelkező erdélyi személy, aki magát „anarchista prófétaként” (vagyis hamis prófétaként) határozza meg: az agykáros felesége falú széli viskójában és annak a betegnyugdíjából élősködő Nagy Atilla Puli, primitív rossz indulatában, arra áldozza ideje és energiája nagy részét, valamint az írni- tudása nagy részét, hogy engem szakmailag, és erkölcsileg hiteltelenítsen és ezzel, a négy gyermekes szép családomat gazdaságilag tönkre tegye. Nagyon szépen kérlek tehát, hogy amennyiben értékesnek és találod ezt az írást, érték-csere és kiegyenlítődésképpen, mindössze annyit tégy, hogy most azonnal kattints rá a következő linkekre, amelyben arról írok, hogy milyen indíttatással lettem asztrológus, és hogy igazából miért is szeretne Attila - Puli a cinikus rágalmazásaival, gazdaságilag tönkre tenni:

http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei

 

http://kozmaszilard.com/category/az_ellenseg/

 

 

Hálásan köszönöm, barátsággal: Kozma Szilárd 

 

 
< Előző