shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Van-e az öngyilkosságért felelős gének felfedezésének jelentősége? PDF Nyomtatás E-mail
Kozma Szilárd:
 
     Az öngyilkosságot a személyti horoszkópokból kiolvasható skorpió karmával járó rombolási és önrombolási kéztetések okozzák. 
 
Ahogy a szervezetünk működése alá van rendelve a génjeink által képviselt biológiai programunknak, ez a biológiai program is alá van rendelve az auránkban létező, vagyis a tudattalanunkba bekódolt. spirituális életfeladatokat tartalmazó programoknak. A kauzális (metafizikai - karmikus) asztrológiában köztudott , hogy a Skorpió és a Rák jegyű személyek aurájában erősebbek az un. rombolási és az önrombolási, illetve életellenes mentális programok. Ezért ezeknek a romboló szellemi programoknak megfelelő gén-struktúrák is léteznek. És ez akkor is így marad, ha kiderülne, hogy az öngyilkosságért felelős, illetve az arra hajlamosító módosult géneket felfedező tudósok tévedtek. Mindenképp csak idő kérdése már, hogy a dolog felől a tudomány is teljes mértékben megbizonyosodjék. A baj csak az, hogy a magyar nemzetért és az emberiségért aggódó személyek által (érthető!) örömmel fogadott feltételezésekkel ellentétben, az öngyilkossági hajlamokat fizikailag megtestesítő gén-módosulások felfedezésnek a segítségével, illetve ezek felismerhetővé tételével, sajnos egyáltalán nem fog megszűnni az öngyilkosság problémája. Hiszen a különféle rákos betegségekben elhunytak száma is tovább növekszik, annak ellenére, hogy ma már egyre több, tényleges sikerrel alkalmazott rák ellenes szérumot és rák ellenes terápiát ismer és alkalmaz az orvostudomány és a természetgyógyászat.
Ennek ellenére, csodálattal és örömmel figyelem a géntérkép megalkotása érdekében tett nemzetközi és magyar tudományos erőfeszítéseket. Örömömet csak az árnyékolja be, hogy az Asztrológiának a jósolgatásra való használata, illetve a további ön-prostitúciója miatt, nem csak a természettudósok, de a szellem-tudományok képviselői sem képesek észrevenni, hogy a személyi génállományunk nem más mint egy pontos és a testünkben rögzített (az anyagban: a fizikai szervezetünkben), pontosan kimutatható leképeződése a spirituális és szellemi struktúráinknak. Amit a géntérkép kimutat tehát, nem más mint az anyagi leképeződése, az anyagi magvalósulása, annak a szellemi állagnak (a spirituális lényünk térképének), amit a fényszögek tágabb tűrési értékével elkészített asztrológiai születési képletünkből, tehát nem a jóslási célokkal elkészített és értelmezett születési horoszkópunkból, is kiolvasható.

Tudom, hogy mindez tudománytalanul és hihetetlenül hangzik, de a pszichológiai - holisztikus gyógyításban már közismert tény, hogy nem csak az egyes szervsejtjeink, hanem hosszú távon még az egyes gén-struktúráink is követik a spirituális (mentális - mentalitás béli) struktúrák pozitív és negatív változásait - módosulásait. Szkeptikusan fogadom tehát azt a feltevést, hogy az öngyilkosságot okozó gén felfedezésével, illetve a gén struktúrák mesterséges (orvosi beavatkozások általi) megváltoztatásával véget vethetünk az egyre jobban elszaporodó (a személyi horoszkópok segítségével kimutatható, a szülőktől örökölt rombolási és/vagy önrombolási programoknak megfelelő) öngyilkossági kísérleteknek, anélkül, hogy az öngyilkossági hajlam igazi, szellemi alapjait felszámolnánk. Ezt pedig az ipari civilizációban meghonosult általános élet-ellenes és természet-ellenes (gyermek-vállalás, illetve megtermékenyülés ellenes) mentalitásban és nem csak a módosult gén struktúrákban kell keresni, mivel nem lehet egész társadalmi csoportok és nemzet-részek génállományát orvosi beavatkozások útján "normálisra visszaállítani". Ezeknek az összetett, pozitív és negatív készetetéseket egyaránt eredményező szellemi programoknak, így pl. a gyermek foganás-ellenes programnak is, a negatív részeit (diszharmonikus vonásait) könnyebb, olcsóbb és egészségesebb is lenne feloldani és megváltoztatni a tudatosítás (például a személyi horoszkóp metafizikai értelmezése) segítségével mint pl. az orvostudomány által előszeretettel használt génmanipulációval.

Nekem (aki az öngyilkossági gondolatok és késztetések poklát fiatal koromban átvészeltem), a feleségemmel és a csíkszeredai baráti körömmel együtt, több ilyen jellegű, de fordított irányú (nem a mesterséges beavatkozás útján, hanem a szellemi tudatosítás és a természet szerinti mentalitás helyreállítása segítségével létrehozott) sikerem van. Ilyen például az is, hogy a rendkívülien szövődményes, nehéz és fájdalmas szüléssel a világra jött és majdnem egész gyermekkorát betegeskedéssel töltött feleségem, ellentmondva a gén-elméletnek, illetve az örökletes hajlamok és tulajdonságok általi determináció elméletének, minden orvosi jelenlétet mellőzve, ún. vad természeti körülmények között, nem egészen másfél órás vajúdás után, merőleges testtartásban és teljesen éberen szülte meg egy sátortábor melletti tisztáson a máig makkegészséges, három éves kislányunkat. Ezt követően, a bősárkányi lakásunkban, a szülési fájdalmak jelentkezése után tizenöt percre szülte egészségesen a második gyermekünket is, mindjárt a magzatvíz elömlése utáni öt percben. Sőt: annak ellenére, hogy a feleségem édesanyja nem volt képes szoptatni a gyermekeit, a pozitív szellemi felkészülésnek köszönhetően, a feleségem mellkasából csak jelzésnyire: lehelet szerűen kiemelkedő mellei valószínűtlenül megduzzadtak mind a két esetben és bőséges táplálékkal látták el mind a két gyermeket.

Ami az öngyilkosságot okozó módosult gének öröklési lehetőségét illeti, talán a mindannyiunk hasznára lenne az (talán segíthetne a biológusok számára messzebb menő következtetéseket levonni, illetve pozitívabb eredményekkel kecsegtető irányban kutatni), ha a gén-kutatók figyelembe vennék azt a szellem-tudományi tézist, miszerint a spirituális programok erőteljesebben az anyai ágon öröklődnek és az apák programjai (tudom, hogy ez mennyire bántó a férfi nem számára, mivel én is nagyon nehezen fogadtam el ezt a gondolatot:) csupán a rezonancia törvénye alapján (a hasonló hasonlót vonz elv alapján) kerülnek az utódok szellemi térképének a rendszerébe. Amennyiben tehát egy anyai ági dédnagyanyánál, vagy nagyanyánál erőteljes Skorpió és Rák motívum jelenik meg a horoszkópban, biztosra vehető, hogy az unoka horoszkópjában (aurájában) is megtalálhatóak a romboló és az önromboló programra utaló, jellegzetes negatív fényszög-együttesek, illetve a fényszögek által alkotott sors - alakzatok. Ez viszont konkrétan azt jelenti, hogy amennyiben egy vizsgált horoszkópban megtalálom a romboló és az önromboló programoknak az egyértelmű jeleit, biztosra vehetem, hogy valamelyik, az üknagyanyáig visszavezetett, anyai ági családtag, nem természetes halállal távozott az életből és azt, hogy halott kiskorú gyermekek, illetve elhalt magzatok (vetélések), vagy durva abortuszok (amatőr - házi, vagy nőgyógyászati beavatkozások) emlékét is őrzik a titkos, vagy az ismert családi krónikák.
 
< Előző   Következő >