shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Információ, újdonság

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Asztrológusi hitvallásom

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Az élettársi viszonyok életköre PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd:

                    A HETES  FÖLDHÁZ

 

    A hetes horoszkópház, mint az Aszcendenssel és az I. házzal szemben fekvő életterület meghatározó zónája, természetesen a személyiségtudat kifejlődését és kiérlelődését feltételező élettársi viszonyoknak, vagyis a szerelmi partnerek harmoniára törekvésének és komplementaritásnak az életköre, vagyis az azonossági érzések és a különbözőségekből adódó nagy személyi ellentétek, az ellenérzések keigeylnítődési lehetőségét és feltételét megtestesítő életterületet jeleníti meg. Elsősorban tehát a más nemű személyekkel folytatott élettársi és lelki társi viszonyrendeszereket, illetve e viszonyrendszereken belül gyakorólt személyes („sajátos” és többnyire zavaros, vagy negatív) viszonyulási módokat, rejtett, vagy nyílt ambíciókat, félelmeket és öntudatlan szorongásokat, téveszméket és ezek feloldási lehetőségét (e téveszméktől valaó megszabadulást) biztosító gyakorlati életfeladatok felvállalási szükségét. Ezért, mivel a komoly élettársaink – férjeink és feleségeink – a sorsunknak egy egy igen fontos (tulajdonképpen: a legfontosabb!) szereplői, ez maga a Sors háza is: a Descendens Háza. A természeti egységesülésnek, vagyis az egyetemes egységbe, a nemi kiegyenlítődésen és kiegészülésen keresztül történő becsatolódási lehetőségének, tehát a spirituális integrációnak a természeti - fizikai dimenzió összetett lehetőségeivel és eszközeivel történő megvalósításának a háza, tehát: a szexuális – érzelmi kapcsolatoknak a spirituális szintre való elemlséere és folytonossá tételére történő erőfeszítésének és ez által az élettársak egységesülési, kiegyenlítődési és harmonizálódási törekvéseik közepette történő, kölcsönös egymás – segítésének, egymás – támogatásának, tükrözésének és intim figyelmeztetésének az életterülete.

    Mivel az utóbbit majdnem senki nem érti, illetve, ha érti is, a Lilith hatására ezt a tényt elfelejti, ebből a társadalmi szinten vállalt szerelmi - szexuális párkapcsolatoknak az életterületéből, köznapibb kifejezéssel: a házastársi és élettársi viszonyoknak a spiritualizálódási és boldogulási (Egymás boldogsági törekváseinek az elősegítési) életterületéből a rejtett, vagy a nyílt ellenségek és az ellenségeskedések, a haragvások és a gyülölködések, valamint a pereskedések háza lett. Azt is számításba kell vennünk viszont, hogy egyes esetekben, amikor az élettársak – házastársak különböző kulturális és szociális területekről érkeznek, akkor társadalom, a közösség gazdasági-kulturális értékszférái és érdekszférái szintjén történő, elsődleges kiegészülési, egyensúlyba kerülési, harmonizálódási és  kiegyenlítődési törekvéseknknek az életkörévé válik. A spontán személyi kiegészülési vágy és törekvés, amennyiben metafizikailag tudatos, tényleges egyesüléssé is válhat, ahogy azt az ember a házasság "szentségétől" elvárja általában. Ugyanis a karmikus előfeltételek adottak, hiszen az asztrogramm szintjén is láthatóan, olyan komplementáris életprogrammal rendelkező személyek kötnek házasságot (ha nem érdekházasságról, vagy más természetellenes kapcsolatról van szó), vagy kezdnek élettársi viszonyba, akiknél olyan keigyenlítődési provokációk figyelhetők meg a sorsképletében, mint például, hogy az egyik horoszkópjának a hetes házában (Vagy az I., vagy az VIII. házában) jelentkezik a másik Napjegye, Sárkányfarka, vagy Lilithje.

    Ez az utóbbi fél (szülött), az ő születési adottságaival, képességeivel, ösztönösségével, un. nyers, vagy karmikus természetével: közvetlen megnyilvánulásaival, kiegészítője lesz az első fél szellemibb, érettebb, elvontabb személyi meghatározóinak, vagyis az előbbi szülött Aszcendense és az I. háza szemben fog állni az ő születési napjegyével. (Például egy Skorpió Aszcendenssel rendelkező nő fizikai külseje és szellemi kisugárzása mindig vonzani, provokálni fogja a Bikában született, vagy a Bikában álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal, vagy Ascendenssel rendelkező férfiaknak az érzéki ösztön- és fantáziavilágát, nem csak szexuálisan, hanem elemi lelki, sőt: szellemi kiegyenlítődési végyak szintjén is, és természetesen a birtoklási vágy (ösztön) szintjén is, és amennyiben sikerül egy komolyabb párkapcsolatot alakítaniuk, az ilyen semmiképp sem maradhat majd meg a múló kaland színvonalán.

   Amennyiben egy ilyen találkozás nem csak a második fél részére karmikus jellegű (nem csak neki van jelentősebb karmikus tapasztalni - azaz tanulnivalója), az első fél napjegye megjelenik  a másodiknak a IV -es (otthon és család), vagy az V. házában ( a társadalomi, közösségi felelősségekkel, gazdasági vonatkozású kérdésekkel be nem terhelt intim párkapcsolatok házában), vagy a legjobb esetben az I. házában, a személyiségalakítást szolgáló konfliktusok házában.

   A karmikus – spirituális feltételek (Az egászséges kihívások), tehát a szellemi-lelki lehetőségek adottak általában egy nem csak testi, hanem minden vonatkozásban teljes kiegészüléshez és egyesüléshez, különben a két ellentétes nemű ember nem vonzaná a házasság kötésig, vagy az élettársi viszony felvállalásáig egymást.

   Kérdés, hogy asztrológiai és metafizikai  tájékozatlanságukban (tudatlanságukban) mit kezdenek egymással és hová degradálják viszonyukat a mindennapi élet próbatételekkel teli nehézségei, valamint a szülői, rokoni, baráti, munkatársi, stb. befolyások és nem utolsósorban gazdasági viszonyok egymásnak és az egészséges házastársi viszonyok kialakításának is sokszor ellentmondó vonzás- és taszítás rendszerei, érték -és érdekszférái között? És kérdés, hogy mennyire eltökéltek, vagyis hogy mennyire tudatosak és határozottak ebben a kiegészítődésre és egységesülésre való törekvésükben és mennyiben hagyják hogy ezek a párkapcsolat-alakítási rendeltetés beteljesítést inkább akadályozó, de legalább is zavaró, külső tényezők, vagyis éppenséggel a szülök (vagy egyes esetben a rosszúl nevelt, tehát a mindig kiszolgált és elkényeztetett és tiszteletlen gyerekek), a rokonok a barátok és az ismerősök beleszólhassanak kettőjük viszonyába és megzavarhassák, elhomályosíthassák egyik spirituális képét a másik előtt? Ugyanis több esetben valamelyik szülő az Aszcendensével, vagy a napjegyével megjelenik egyikük VII. házában és önkéntelenül (a folyamat nem tudatos, de jó ha tudatosítjuk és így dekonspiráljuk) férjkén vagy feleségként akar továbbra is szerepelni gyermeke életében még akkor is, ha azonos nemű azzal. Ezekről a "családi háromszögekről" tudni kell, hogy nem működnek – mert nincs is amiért, és ahogyan működjenek, hiszen az ember azzal kell kiegyenlítődjön, akivel szeretkezik és akivel gyermekeket nemz és gondoz és nevel és nem azzal, akivel együtt nőtt fel, vagy aki őt fel nevelte!) és többnyire válással és a szétbomlott és szét zülött családi állapotok miatt, kölcsönos gyűlölködéssel - és természetesen, mindenki számára – És legfőképpen a minden áron jót akaró harmadik személy (Az anya, vagy az apa, vagy a testvér – barát, vagy barátnő ) számára, megoldatlan Karmával végződnek.

   De még fontosabb kérdés az, hogy mennyire a szabadság szellemében történik az egyesülés és mennyire korlátozzák egymást a személyiségük kiteljesedésében, kibontakozásában?

   Ha egyik a másik személyiségén külső szempontok és tényezők szerint akar változtatni, vagyis a másiknak a sorsképletéből kiolvasható személyes fejlődési sorsprogramtól és az egyetemes törvények szellemiségétől idegen, un. világi (gazdasági, kulturális, vallásos, stb.) külső és önkényes szepmontos szerint befolyásolva, próbálják az öncélú világi változásban "segíteni" egyik a mást, akkor az egyesülésből menthetetlenül kudarc és ellenségeskedés lesz előbb-utóbb. Esetleg egyeduralom, zsarnoki, vagy rafináltan bújtatott önkényeskedés érvényesül majd az egyik fél részéről, az "elnyomva megsegített" fél személyiségének az elszikkadásával (spirituális fejlődési programja megvalósulatlanságával), aminek morális vagy gazdasági (vagy gávasági!) megfontolások miatti kitartás (áldatlan kapcsolatban való beragadás) esetén- a betegségtünetek elszaporodása lesz a legbiztosabb jele. Amilyen probléma ebben az esetben a leg gyakrabban fel merül, nem is párkapcsolati vonatkozású, vagyis: nem arról van szó, hogy a házastársak, illetve élettársak egyikének, vagy másikának, vagy mindkettejüknek a személyi horoszkópjából kiolvasható párkapcsolatra vonatkozó „alkalmatlansági” problémái lennének, hanem a leg gyakrabban valamelyiknek, vagy mindkettőnek akut (karmikus!) személyiségi problémái vannak, amit a személyi horoszkópokban a Lilithnek, Sárkányfaroknak, vagy a többnyire, vagy esetleg teljesen negatíven fényszögelt Napnak a valamelyik tűz jegyben való jelenléte jelez. Ilyenkor tehát, az illető házas- vagy élettárs, a személyi identitástudata kifejlődését szolgáló, külviggal való karmikyus harcait és konfliktus-vállalási életfeladatait, nem a külvilággal (més személyekkel: főnökökkel, igazgatóókkal, munkaadókkal, munkavállalókkal, más mukatarsakkal, felelőtlen és figyelmetlen hivatalnokokkal, anyával – apával, anyóssal – apőssal, más Lilith és Sárkányfarok által vezérelt személyekkel) vívja meg, mert azoktól félbve, messze elkerüli, hanem ehelyett a férjével, vagy felesáégével vitatkozik és veszekedik, és ami még ennél is rosszabb: neheztel rá hangtalan és rejtett gyülöletben és hízelgős látszat-békében és gyülöli azt gondolatban, ahelyett, hogy éppen azzal élve becsületes és nem kényszer-békében és azon belül szerelemben egyesülten, támogatnák egyik a mást, segítenék egyik a mást a karmikus harcaik felvállalásában, inkább egymsát „eszik meg” és teszik tönkre, majd elvállnak gyülöletben és egyik a másra mutogatván, hérítják mimndig a másikra a személyes felelősségeiket.  

    Többek között, így lesz tehát a házasság és a más, hosszú távú szerelmi - partneri formák házából a nyílt ellenségek, az összeütközések és a peres ügyek háza. Azért "többek között", mert, amiért alig akad ember a földön, aki a hézastársi viszony metafiaikáját értené és emiatt rengeteg az összetévesztés és rengeteg párkapcsolat-idegen elemet visznek be az emberek a hézasságba, és a sajáját karmikus nyomorúságukat és tehetetlenségüket az élettársukon kérik számon folytonosan. Azt is mondhatnánk, hogy nem azzal a személlyel kell hízelegve és mosolyogva háborúzni gondolatban és képzeletben, akivel szeretkezni akarunk és akivel emiatt a leg magasabb szinten kellene kiegyenlítődni. És azt is mondhatnánk, hogy nem feltétlenül szükséges megházasodnunk valakivel azért, hogy legyen akivel veszekedni a boldogságunkért és akire hárítsuk a karmikus szerencsétlenségeinket, tehát nem azért, hogy idővel annak, a  kezdeti, (sokszor számunkra is meghökkentően és persze: szívlágyítóan) heves vonzódásaink és romantikus fogadkozásaink ellenére, a leg ambíciósabb és kiengesztelhetetlenebb ellenségekké váljunk! Kis humorral megjegyezhetnénk - és humor nélkül a metafizikában éppúgy mint ahogy a mindennapi életben, semmire sem megyünk-, hogy sok ember végül is azért lett az ellenségünk mert nem kötöttünk vele igazi házasságot, vagy legalábbis nem léptünk tényleges élettársi viszonyba vele.

     Mert az a szülött, aki annyira felébredt már, hogy a személyi horoszkópja segítségével a karmáját meg- és felismerve, azt be is ismeri és az így megismert negatív tulajdonságait éppen a feloldás és meghaladás érdekében, magára is veszi, és legalább az Ascendense, tehát finomabb, spirituálisabb önvalója felé kezd lépéseket tenni, sőt: esetleg még fejlődni is, és a felszínre hozza e spirituálisabb énjének érett igazságát, már nem fog megragadni a Lilithjének és a Sárkányfarkának, vagy a negatív napjegyének, az alaphelyzetében, hanem képessé válik a felszínen mindig rejtett, de nagyon is létező karmikus nyomorúságait meghaladni és így a kiegyenlítúdési képességeit megszerezni, valamint az Aszcendense szellemiségéhez fel emelkedni, pontosan saját személyisége gazdagodásának, pozitív változásának köszönhetően. És ez egyben a feltétele minden olyan komoly szerelmi kapcsolat és élettársi viszony sikerének, amely a VII. ház vagyis a mi Énünk kiegészítődési -komplementálási lehetőségének égisze alatt jön létre az életünk folyamán. Ha ezt tudjuk, képesek lehetünk arra, hogy mindent megtegyünk a házasság, a társas élet, az intim és besőséges bizalmi kapcsolat, stb., vagyis az élet minden szintjén létrejövő kiegészülési lehetőségeink megvalósulása és kiteljesedése érdekében. Egyetlen egy dolog kivételével: nem és nem fejlődhetünk azok helyett, akikkel e kapcsolataink létrejöttek és idővel elmélyültek!  - És ezt nagyin meg kell jegyezni.

    Nem valósíthatjuk meg és nem élhetjük meg a másik fél spirituális fejlődési programját, hanem csak és csakis a miénket. Ezért épp annyira tragikus (mert evolúció-ellenes) minden olyan kísérlet, amely a másik fél külső, az ő karmikus meghatározódásainak a figyelembe vételét, mind az ő spirituális fejlődési programját figyelmen kivül hagyva, annak a személy-idegen pszichológiai befolyásolását veszi célba, mint amennyire nevetséges és tragikus minden olyan kapcsolat fenn(meg)tartásának az erőltetése, vagy felvállalása, amelyben a másik fél nem hajlandó megtenni saját karmájától való hathatós és minél nagyobb mértákű megszabadulása és a szellemi énjének az idegen elemekktől való megtisztítása és felszabadulása irányában a szükséges lépéseket. Mert, felmerül egy olyan kérdés is, hogy miért és mitől párkapcsolat egy "páros" kapcsolat? A gazdasági, vagy a politikai érdekektől? Az esztétikájától? Ösztönös szexuális vonzalmi alapjaitól?  Pusztán a lelki (asztrális...) vonzalomtól?  Vagy, a mély- karmikus befolyásoltságot (Liith és Sárkányfarok) és a negatív természeti meghatározódásokat (napjegy, bolygük egymással alkotott negatív fényszögei) figyelembe vevő, és így a párkapcsolatot teljesen világos és tiszta alapokra helyező, eltőkélt harmonikus és kreatív szellemi együttműködési jellegétől (- Vigyázat! A szellemi nem azt jelenti, hogy test nélküli. Sőt: test nélkül lehetetlen a szellemi fejlődés!), kitartó és hűságes (csalás mentes!) folyamatosságától?

   - Metafizikailag, tehát a valóság logikája szerint, csak és csakis az utóbbitól!

 
< Előző   Következő >
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player