shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Életrajz PDF Nyomtatás E-mail
Kép

Kozma (Botond) Szilárd, asztrológus és író, a Magyar Írószövetség tagja.

Csíkszeredában (Erdélyben - Románia) született 1953 november 17-én, és jelenleg is ott él a családjával.

 Eredeti szakmai képzettsége: építő üzemmérnök, amit 1990 február 1-én a rég vágyott újságírással váltott fel. Asztrológiai és metafizikai képzettséget a Bukaresti (Románia) ELTA nevű Metafizikai Szabadgyetem hallgatójaként, majd oktató-előadójaként szerzett 1991 és 1994 között, úgy, hogy 1993-tól egyben az Elta előadója és asztrológusa is. De 1996-tól elválik az Eltától és önállóan oktat metafizikát és asztrológiát és 1997-tól kiváltja az önálló asztrológusi engedélyét is. Ettől kezdve, egész  életét  a metafizikai- asztrológiai munkásságának (És egy év múlva az új családjának...) szenteli. 

Megjelent verseskötetei:

- Szabadnap, Kriterion könyvkiadó Bukarest, 1981.
- A csodák völgye
, Dacia kiadó 1985 Kolozsvár
- A vízöntő küszöbén,
Glória könyvkiadó, Kolozsvár 1995.

Kép

 

Megjelent asztrológiai - metafizikai tanulmánykötetei:

- Utódok szülők és szeretők az asztrológia tükrében, Neptun kiadó, Csíkszereda 2003

- Beavatás a Misztikába, a Féltékenység metafizikája, Status kiadó, Csíkszereda 2005

- Tisztánlátás, Status kiadó, Csíkszereda 2006 

Beavatási Regénye:

A Táltos Bolond I. kötet (A Skorpió aranya), Status kiadó, Csíkszereda 2009

    "Civilben” a gyermekei gondozására és nevelésére különös hangsúlyt fektető családapa. Az akkoriban szintén metafizikai  - spirituális asztrológiával foglalkozó volt-felesége, szabadon hozta a világra az első három gyermeküket. Vagyis, Kozma Emőke korházon kívül, ugymond természetesen születe meg az első gyermekeit, tehát orvosok, szülésznők és bábasszonyok nélkül. Az elsőt (Medárdát), egy, a Hargita csíki oldalán tartott metafizikai sátortáborban, a másodikat és a harmadikat a csíkszeredai lakásukban. Mivel a házasságuk második felében, Kozma Emőkén már kezdett erőt venni az, a személyi sorsképletében nem szereplő, tehát nem vele-született, hanem az édesanyja által a rossz nevellés és családkezelés által indukált, un. “szerzett karmája”, amely két év múlva az első, realitás-érzékvesztéssel is járó, családon kívüli szerelmi egzaltációjához és pánikszerű családelhagyásához is vezetett, a harmadik gyermekét már képtelen volt orvosi segítség nélkül, illetve korházon kívül megszűlni.  Egyesek szerint csak spirituális érdekesség, mások szerint megszívlelendő törvényszerűség az, hogy - Miután Kozma Emőkén másodszor is urrá lett a kamaszokrában szerzett, családon kivüli, csillapíthatatlan szerelmi-szexuális vágyak formájában jelentkező szerzett karmája, és egy hét leforgása alatt, annyira szerelmes lett és annyira elveszítette a realitás-érzékét, hogy pánikszerűen másodszor is elmenekült az ily módon számára börtönné vált családi élet felelősségei elől -, azzal az egy (legkisebb) gyermekével (Rékával) maradt, akit a titkolózás miatt, éveken át sorvadó spirituális képességei gyengülése következtében, már képtelen volt a 13 órás vajudás után otthon megszülni.  
   Erről, a soha nem várt és a történések időszakában tragédiaként átélt kényszerű család-robbanásról, ami végül annál szerencsésebb fordulatot család-összetételi formaváltáást eredményezett a számára, Kozma Szilárd így ír: “ A volt-feleségem egy olyan, a horoszkópjában nem látható, tehát nem vele született és így a sors-képletében egyáltalán nem is szereplő, hanem az édesanyja helytelen spirituális mentalitása, nevelése és család-kezelése által indukált, szerelmi és szexuális másságra való vágyódási, valamint férfi- és apaellenességi un. szerzett karmát, és egy olyan, előlem mindvégig elrejtett sötét családi titkot is hordott az aurájában, amely a vele született család- és anyaságellenes (Rák és négyes horoszkópház) és spirituális újjászületés-ellenes (Halak és VIII. horoszkópház) karmájával egyesülve, azokat a háttérből srófolva, kétszer is, a realitás-érzékelés teljes elvesztésének az állapotába juttatta az ilyenkor mindig kétségbeesett, családon kivüli szerelmi vágyakkal párosuló misztikus egzaltációba boruló négy gyermekes családanyát, hogy a második mentális kizökkenése és a csaldi kötelességek és felelősségek elől való ámokfutás szerű elmenekülése olyan erkölcsi labirintusba és velem és a gyermekekkel szemben is, ellenségesen viselkedő öntudati krízisbe (agressziv mentalitásba) juttata, amelyből 11. hónapig képtelennek bizonyult kijútni, hogy 2OO9 karácsonya előtt egy héttel, kénytelen voltam a régi családom felbomlásának a tényét elfogadni.

  De nem sokkal ezután, a sors ajánékaként, illetve az én családi egység-őrzési törekvéseimmel valamint az általános spirituális alapállásommal és az egyetemes törvényekkel is összhangban, egy új, immár teljesen tisztázott morális alapokon álló család létrehozására nyílt lehetőség.

   A régi család újraegyesítésére vonatkozó, másodszori, de ezúttal immár csak négy hónapig tartó, meddő várakozás és reménykedés után tehát, kénytelen voltam elfogadni a volt feleségemnek, Kozma Emőkének a családhoz- és a családba való visszatérésének a gondolatára vonatkozó végleges elhárítását, és a nálam levő gyermekek mellé egy un. bébiszittert keresni. Nos, ez, a hozzánk bébiszitterkedésre, valamint kauzális-asztrológiai ismertszerzésre érkező nagyszerű és felelősség-szerető ember, akit a gyermekekkel együtt néhány hét alatt a szívembe fogadtam, az igazi lelki társamnak bizonyult, és ma együtt neveljük és gondozzuk a három egyértelműen és határozottan engem választó, és nálam marandni akaró, és immár a világi törvénykezés szerint is, az én szülői gondozásomra bízott gyermekeket.”

(A lelki társamnak: Violetta honlapjának a linkje: http://jooviol.fw.hu)

 

- Kozma Szilárd, a spirituális memória révén az anyák által az utódoknak önkéntelenül átadott és a személyi horoszkópok segítségével feltárható - és így feloldható - örökletes karmikus programokat 1998-ban, az első gyermekük megszületése után fedezte fel. Ez viszont még csak a sorsképletekben található bolygók által szimbolizált szellemi erüknek az egymással alkotott fényszögei által képezett jellegzetes geometriai alkaztok szerinti karma-kimutatási lehetőségét jelentette. A teljes karmikus feltárási lehetőség megjelenéséhez még szükség volt a Magyar asztrológusok jó része által máig ignorált második (De voltaképpen az első!) karmikus pont, vagyis a Lilith metafzikikai - ontológiai fontosságának a felfedezésére és leírására. Ezt követően, Kozma Szilárd a volt-hallgatóiból álló asztrológus barátaival, 1999 nyarán leírták a Lilithnek a jelentését (Vagyis az un. viselkedését, illetve hatását) az állatőv 12 konstellációjában és a 12 horoszkópházban. Innen már csak egy lépés maradt hátra, az anyai ági örökletes programoknak a teljes körű és mélységű leírására. A karma - értelmezésnek a ez egzotikus keleti misztikának, de főként a reinkarnáció téveszméjétől való megszabadítása, olyan pozitív gyakorlati eredményekhez is vezetett a karma-oldás segítségével történő betegség-oldási lehetőség mellett, mint a magzatfoganási-, illetve megtermékenyítési képtelenségnek a meghaladása.    

 


Kép  

   1995-től önállóan oktat metafizikát és asztrológiát az általa szervezett Csíkszerdai, Székelyudvarhelyi, Sepsiszentgyörgyi és Kolozsvári magyar nyelvű hallgató-csoportoknak. Magyarországon ,vendégelőadóként Budapesten, Békéscsabán, Komlón, Kaposváron, és Sopronban tartott előadásokat szórványosan. Heti rendszerességgel a Soproni Gyermek és ifjúsági központban, egy éven át 2000 és 2001 májusa között. Asztrológiai - metafizikai tárgyú (főként a szabad - korházon kívüli - szülésre és egészséges gyermek-gondozásra, nevelésre vonatkozó) cikkeit az erdélyi újságok, lapok közölték, közlik (Áttekintő, Hargita Népe,  Heti Hirdető, Udvarhelyi Híradó, Transzilván figyelő, Valóság). 

   Asztrológusi, előadói tevékenysége mellett, az irodalmi munkásságát folytatva, 2007 nyarán befejezte A Táltos Bolond című, 800 oldalas beavatási regényét, amely gyakorlatilag 2008-ban kell megjelenjen. A jelenben folytatja a Horog és kereszt című, eddig 500 oldalig fejlett, napló-esszéjét. A regények és az 1995 óta szórványosan írt versek mellett, elkészült és 2003-ban sikeresen megjelent a 400 oldalas Utódok szülők és szeretők az asztrológia tükrében című asztrológiai - metafizikai tanulmánykötete. Majd 2005-ben a Beavatás a Misztikába, A féltékenység metafizikája című és 2006-ban a Spirituális Tisztánlátás című. tanulmány-kötet.ek is  megjelentek. Ezek mintegy a felét tartalmazzák a szépirodalmon kívül írt anyagoknak. Az első tanulmánykötet fülszövegében a következőket írja:

     „Az, hogy a költészetben és az irodalomban a metafizikát kerestem, illetve az akkoriban költői tehetségnek képzelt misztikus intuíciómmal megsejtett természet feletti (meta - psyhica) igazságokat szerettem volna ösztönösen kifejezni a költészet nyelvén, kiderül azok számára, aki beleolvas a Szabadnap című, első verskötetem un. prózaverseibe. A szellem- tudományok területén szerzett mai tájékozottságommal valósággal ámulok azon, hogy metafizikai olvasmányok nélkül, miként juthattak eszembe azok a gondolatok, amelyek később a Hamvas Béla műveit és más metafizikai műveket olvasva, vagy ilyen előadásokat hallgatva köszöntek vissza rám mások  mondataiból  és szavaiból. Tudatosan, de még csak irodalmi szinten, 1986-ban találkoztam a metafizikával a Hamvas Béla művein (Az öt géniusz, Scientia Sacra, Karnevál) keresztül. Akkor még megdöbbentett, hogy az olyan komoly gondolkozók mint Hamvas tudományként hivatkoznak az Asztrológiára. Ma egyáltalán nem."

- De ezt még 2003-ban vallotta. Azóta meggyőződésévé vált, hogy: "az asztrológia a sorsrendezés és az egészséges életvezetés, vagyis a szellemtudományok csodálatos matematikája". 

 

  

  Kép
 
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player