shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
A konstellációk spirituális értelmezése PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd:

Az állatöv napjegyeinek, mint spirituális erőtereknek a kauzális értelmezése,

 (avagy, a diszharmonikus személyi magatartások következtében fellépő testi és lelki sérülések, balesetek, és öröklött, vagy szerzett krónikus betegségek, valamint a krízises sorshelyzetek igazi okainak a felfedése az asztrológiai jegyek szerint.)

        Amint a különböző asztrológiai - metafizikai tanulmányaimban részletesen is kitértem erre (Az Asztrológia, mint szellemtudomány és a Szkeptikusok és asztromókusok), az asztrológiai napjegyek értelmezésével, illetve a napjegyek által megtestesített spirituális erőterekkel kapcsolatos karmák (Lásd: Rák-karma, Skorpió-karma, stb.) értelmezésében, és általában az asztrológiai karakterológiában, két lényegi probléma vetül fel. Pontosabban: két lényegi hibát követnek el mind a jóslásos asztrológia követői és gyakorlói (asztromókusok), mind az asztrológiának az un. spirituális tradíciók szerinti értelmezői (misztikus tudósok). Az egyik az, hogy a 12 asztrológiai konstellációt, nem(!) mint az egyetemes létezésnek a második dimenziójában (a spirituális dimenzióban, az un. platóni ideák világában) létező jellegzetes teremtési - teremtői (morfogenetikus) erőterek fizikai és pszichikai (asztrális) megjelenési formáit értelmezik. A második az, hogy figyelmen kívül hagyják a következő tényeket:


1) Az Ascendens (annak a pozitív tulajdonságai) a felnőtt tudatos és felelős emberi személyiség jegye, amely csak mint lehetőség, mint potencialitás van meg bennünk és mindössze akkor érződnek a megfelelő konstellációnak a karakterjegyei, a az illető személy horoszkópjában található még bolygó az Ascendens konstellációjában (főként ha ez a bolygó, illetve ezek a bolygók az I. horoszkópházban tartózkodnak!). Az Ascendens tulajdonságai, tehát, könnyebben bár, de mégis csak megszerzendő tulajdonságok, mindössze bennünk létező potencialitások, amelyek nem jellemezhetik egyértelműen a személyi karakterünket, csak és csakis az után, hogy tudatosítottuk azokat és tudatos erőfeszítéseket tettünk az Ascendens által jelölt konstelláció pozitív tulajdonságainak a megszerzésére, felvételére. (Ascension, ascendre = felemelkedés, felemelkedni.)

2) Nem csak az a baj a nem-kauzális (pl. a josolgató tchnikával, vagy a pszchológiai logikával történő) sorsképlet-értelmezésekben hogy az Ascendens szerinti típusokat téves keresni (és felfedezni!) a fent leírt okok szerint, de nagyon sok esetben (az esetek 35 - 40 százalékában), még a születési napjegyekhez rendelt jellegzetes vonásokat (tipikus determinációkat) és jellegzetes sorsproblémákat sem találhatóak meg egy - egy személy (szülött) esetében, annál az egyszerű oknál fogva, hogy a gyengén fényszögelt Nap által jelzet, napjegy szerinti halvány, vagy mosott, nyers természeti vonások (individuális karakterjegyek), nem nyilvánulnak meg olyan egyértelműen és határozottan, mint az anyai ágon öröklött, negatív családi karmát jelző Lilith, vagy a Sárkányfarok konstellációja által jelzett karmikus vonások és tulajdonságok. Különösen akkor, ha ezek a Karmikus horoszkóp-pontok erősen fényszögeltek, vagy két - három, az illető konstellációban álló bolygó által jelzett tulajdonsággal még meg is van erősítve.

    Következésképpen: egyáltalán nem az a lényeges tehát egy személyi horoszkópértelmezésnél, az asztrológiai sorselemzésnél, vagy az asztrológiai karakterológiai vizsgálatnál, hogy milyen emberek vagyunk (szerencsések-e, vagy szerencsétlenek, tehetségesek-e, vagy tehetségtelenek, jó emberek-e, vagy gonoszak, stb.) és, hogy ezek alapján milyen jövő vár rank. Hanem az, hogy a horoszkópból (asztrogrammból) kiolvasható, adott spirituális struktúránkkal (és személyi karmánkkal!) milyennek kellene lennünk, milyen életfeladatokat kellene felvállalnunk ahhoz, hogy egészségesek, kreatívak és boldogok lehessünk a jövőben, minden jó (kedvező), vagy rossz (kedvezőtlen) aktuális, vagy jövőbeni konstelláció alakulás ellenére.

     Ezek fényében tehát, az általam, és az Erdélyi Hamvas Béla Baráti Társaság tagjai által művelt kauzális asztrológia Napjegy-értelmezése teljesen eltér mind a klasszikus asztrológiai értelmezésektől, mind az un. humanisztikus asztrológia értelmezéseitől:

 

A KOS-ban álló Sárkányfarokkal, vagy Kos-Lilith-tel, valamint a diszharmonikusan fényszögelt Kos-nappal rendelkező személyek betegség- és balesethajlamai, betegségeinek kauzális okai

A Kos napjegyének spirituális morfogenetikus erőtere a minden feltétel- és akadálymentes, tehát az előfeltételek nélküli teremtési-teremtői erőknek a megnyilvánulási szükségszerűségét és kényszerűségét tartalmazza. Ezért, a Kos a teremtési mozzanatok kauzális lételvét testesíti meg a földi létezés sajátosan összetett (biológiai, pszichológiai) körülményei között.

      A Kos jegyében született ember általában hevesen, elhamarkodottan, kíméletlenül, célratörően és ebből adódóan nem egyszer kegyetlenül cselekszik, mind fizikai, mind mentális (gondolkozási) szinten, ezért könnyen szenved baleseteket, gyorsan a fejébe szalad a vér és ha uralkodási, illetve vezetői-irányítói mániájának következtében szokatlan mértékben felizgatja magát, agyvérzést (gutaütést) is kaphat. Amennyiben egy ember születési horoszkópjában a Kosba esik a Nap vagy a Mars és ráadásul intenzív, de rendszertelen intellektuális, esetleg szellemi tevékenységet folytat, gyakran be fog lázasodni enyhe meghűlések, megfázások következtében, de még napozás következtében is. Mivel egy bizonyos életkor elérése után a kreatív használat helyett, megtanulja uralni és elfojtani a szenvedélyességét, erőszakos és erélyes, jobb esetben spontán és célratörően tüzes természetét, rejtett agresszivitás lesz jellemző rá és többnyire gondolatban viaskodik, veszekedik azokkal az emberekkel, akikkel konfliktusos helyzetbe kerül. Így a folytonos rejtett (fojtott) agresszivitás lesz jellemző a mentalitására, aminek egyetlen jele a gyakori fejhűlések, a fej különböző szerveinek hűléses megbetegedései lesznek. Hajlamos lesz a fej különbözô gyulladásaira, (homloküreg-gyulladás, arcüreggyulladás, kötőhártya-gyulladás, súlyosabb esetekben agyhártyagyulladás.), különböző típusú migrénekre, fejfájásokra, valamint a fej traumás sérüléseire (agyrázkódás, koponyatörések, koponyaűri vérzés, stb.)

    Abból adódóan, hogy elfojtja magában a nyers kitörési késztetéseit, de azoknak mentális és kauzális okaival nem akar szembenézni és inkább gondolatban támadja a külvilágot, nem vállalván fel a felvetődő problémákkal való nyílt szembesülést, azoknak kauzális szintű értelmezését és dekonspirálását, a látószerveinek a károsodása és a fokozatos elgyengülése (látási képességek csökkenése) lesz a következménye.

 

    A Skorpió ugyanis, metafizikailag a teremtés sokszínűségébe, az érzéki élvezetek labirintusába, vagyis a sokszínűség és az érzéki élvezeti lehetőségszerzés a kábulatába zuhant és annak a fogságába került Teremtő Szellemnek az anyagi lét által megtestesített határállapotból - határhelyzetből való kiszabadulásának (megfordulásának) és az anyagi - természeti tapasztalás segítségével történő karma-oldásnak és kiegyenlítődésnek a szükségességét testesíti meg. Egészen pontosan: a nulla pont elérését és a nullapontról történő megfordulást, a tisztánlátás és az éberség megszerzésének a lét-mozzanatát.    

 

 

Kedves Olvasó!

 

    Amennyiben ezt az írásomat olvasod, talán arról is van tudomásod, hogy író-asztrológusi életművemnek az egyik leg kiemelkedőbb része az egyetemes törvényekről szóló nagy lélegzetű, az élet alapjainál álló és a sorsunk alakulását közvetlenül is befolyásoló tanulmányom. E tanulmányban szereplő harmadik törvény, a kiegyenlítődés törvénye, személyünkre és életünkre vonatkozón, arról is szól többek között, hogy e törvény alapján semminek, még az ilyen fontos olvasmányoknak sem vehetjük tulajdonképpen (tehát a boldogulásunk és az egészségünk: a megváltódásunk szempontjából) a hasznát, amiért azért cserében nem adtunk mi is valamit, az információ megszerzése érdekében, illetve a személyi vonatkozású lényegi információhoz való hozzá jutás után, nem hoztunk semmilyen áldozatot. Látod, én ingyenesen közzé tettem ezeket a mindenki számára talán életbevágón fontos információkat amelyeket, hozzád hasonlón, nagyon sokan hasznosíthatnának, amennyiben meg rendelnék a személyi horoszkópjukat és ez által a gyakorlatban is hasznossá tehetnék amit itt meg tudtak. De egy sötét lelkű és nem kevésbé sötét (besúgói...) múlttal és sötét (Alattomban a háttérből békés módszerekkel, de szívósan erdélyt románosító titkos szervezet számára intellektuális diverziót folytató.) jelennel rendelkező erdélyi személy, aki magát "székely" vallásos anarchista prófétaként határozza meg: Nagy Attila Puli, aki dolgozni nem szeret, csak feesége betegnyudijából élősködni, épiteni nem szeret csak rombolni, alkotni nem tud csak máésok alkotáésát pocskondiázni, és aki gyermeket nemzeni nem akar, csak a több gyermekeseket gyermnekcsinálási mániákusoknak nevezni, a velem szembeni nyers skorpiói gyülöletében, arra áldozza az ideje és energiája és az írni- tudása nagy részét, hogy engem az interneten szakmailag és erkölcsileg hiteltelenítsen és ezzel a négy gyermekes szép családomat gazdaságilag tönkre tegye, vagyis azokat akik azon gondolkoznak, hogy tőlem horoszkópot rendelnének, ebben a szándékukban elbizonytalanítsa. Nagyon szépen kérlek tehát, hogy amennyiben értékesnek és találod ezt az írást, érték-csere és kiegyenlítődésképpen, mindössze annyit tégy, hogy most azonnal kattints rá a következő linkre:

http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei

 Köszönöm barátsággal: Kozma Szilárd 

 

      Abból adódóan, hogy elfojtja magában a nyers kitörési késztetéseit, de azoknak mentális és kauzális okaival nem akar szembenézni és inkább gondolatban támadja a külvilágot, nem vállalván fel a felvetődő problémákkal való nyílt szembesülést, azoknak kauzális szintű értelmezését és dekonspirálását, a látószerveinek a károsodása és a fokozatos elgyengülése (látási képességek csökkenése) lesz a következménye.

A távolba látás - az olyan eset, amikor csak "közellátó" szemüveget kell használni- annak a következménye tehát, hogy a Kos szülött -és általában minden ember, akinél ez jelentkezik- eltekint, átnéz a hétköznapi kellemetlen eseményeken, azokon a számára kényelmetlen helyzeteken és jelenségeken, amelyeknek a megoldása nyílt konfrontációt vagy kitárulkozást igényelne a részéről.

A "közellátás" viszont arra utal,  hogy a szülött nem hajlandó belső, lelki és szellemi erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy a felszíni (az orra előtt lejátszódó) jelenségek és események mögött meglássa a köznapi gondolkozás rejtettebb, analogikus (Isteni-egyetemes) szemszög szerinti összefüggéseket, a dolgoknak az igazi okait, esetleg fél azokat tudomásul venni és egyenesen elutasítja azoknak a tudomásulvételét. Ugyanis a diszharmonikusan fényszögelt Kos-nap nem csak vakmerőséget, hanem annak a másik, végletes megjelenési formáját is jelentheti: a lelki gyávaságot.

Amennyiben egy Kos szülött kitartóan és következetesen nem képes uralni tüzes természetét és gyakran a kelleténél hevesebben reagálja le környezete természetes kihívásait, általában különböző égési balestek elszenvedésével kell szembenéznie. Amennyiben tud horoszkópja alapján e születési "adottságairól", mindezt elkerülheti alaptermészete tudatos átalakításával, vagyis tevékenységének tudatos rendszerezésével, átcsoportosításával, természetének megfelelő hivatás és tevékenységi életterület választásával(szervezési, menedzselési, irányítási tevékenységek, ahol pozitívan kiélheti és kifejlesztheti döntési és határozathozói képességeit) és általános intellektuális tevékenységét átalakítja szintetizálási és kutatási tevékenységgé, nem erőltetetten igénybevevő és nem teljes idejét és személyiségét lekötő munkavállalással.

A Kos gyermekek esetében viszont épp ellenkezőleg kell eljárni: amennyiben nem lépi át környezete tűrési határait, hagyni kell hogy "tombolja" ki ilyen jellegű természetes igényeit, hogy akár apróbb sérülések árán is, de a saját bőrén tapasztalhassa ki a fizikai létezés természetes következményeit, annak határait és korlátait. Kimondottan káros a  Kos gyermeket a számára életbevágóan szükséges, ilyen durvább tapasztalatoktól megfosztani (megóvni) és úgyszintén nagyon káros lázcsillapító tablettákkal vagy figyelemelterelő és fokozott lelkesedését lehűtő, lendület-visszafogó pedagógiai módszerekkel összezavarni természetes tapasztalási és a tűz őselemmel való harmonizálódási szükségeit.

Amennyiben egy Kos típusú felnőtt kellő önfegyelemmel és belső, szellemi-lelki erőfeszítések (mint pl. hibabelátási készség kialakítása) segítségével feloldja és meghaladja születési konstellációjának a negatív jellegzetességeit (meghatározottságait), nem csak hogy elkerüli az ide vonatkozó betegségek kialakulását, az előtte sorozatosan jelentkező sérülési-lehetőségek megtörténését, hanem olyan szellemi alapálláshoz jut el, amely alapján maga lesz a céltudatosság és a kreatív erélyesség a szellemi és a lelki nyíltság, az őszinteség, az értelmi világosságra alapozott szellemi fény (spirituális értelem), a becsületesség, a tisztességesség és a céltudatosság megtestesítője, anélkül, hogy ez utóbbi erőszakoskodást, kegyetlenkedést, vagy kíméletlenkedést jelentene.

 

            A BIKA jegyében található Lilithel valamint a sárkányfarokkal

            és az erősen negatívan fényszögelt Bika-Nappal született személyek

            betegséghajlamai, rendelkező személyek jellegzetes betegségeiknek

            szellemi-lelki okai

 

  A Bika napjegye által megtestesített spirituális erőtér a fizikai létezés-

hez és a fizikai létben való megállapodáshoz elsődlegesen (elengedhetetlenül)

szükséges előfeltételekhez, körülményekhez, azoknak a megteremtési - létreho-

zási kényszeréhez kapcsolja a Bika-karmával rendelkező embert. Mindennapi

élethelyzetekre lebontva, ezek az elemi szükségletek a következők: a fizikai

létformával való közvetlen információcserét biztosító táplálék, az információ

feldolgozáshoz szükséges nyugalmat és pihenést (alvást) biztosító hajlék (ott-

hon) és az emberben elsődlegesen megnyilvánuló Fény-szeretet ősprincípiumok

kölcsönös kiegyenlítését, áthatását és megtermékenyítését biztosító szexuá-

lis kapcsolatok harmonikus folytonossága.

  Amennyiben a személyi horoszkópban erősen támadott a Nap, vagy a Bika

uralkodó bolygója: a Vénusz, vagy/és a Mars, a Bika sors-programmal szü-

letett személyek a lustaságig elmenően kényelmeskedők lehetnek, pénzsóvá-

rak, csökönyösek, önfejük, "nyakasok", gyűjtő- szenvedélyesek,  vagy a disz-

harmónia másik végleteként öröknyüzsgővé, habzsolóvá, falánkká, harácso-

lóvá, kiéletlen és kegyetlen birtok-szerzőkké, valamint élvhajhászokká vál-

nak és munkamániába, valamint birtoklási mániába esnek. Amennyiben nya-

kasságuk és birtoklási hajlamaik, ambícióik a megengedett határokon túllép-

nek, garat és gége-betegségek léphetnek fel szervezetükben: hurutok, mandu-

lagyulladás (torokfájás), a nyakizmok megmerevedése, a gerincoszlop nyaktáji

elmeszesedése, pajzsmirigytúltengés, vagy csökkent pajzsmirigyműködés állhat

be. Ez utóbbiak a korábban említett tendenciák személyi szokássá, megrögzött

ambícióvá válása, túltengése, vagy fordítva: azoknak maradéktalan elfojtása

következtében jöhetnek létre. E jellemhibák vagy kiéletlen ösztönös készteté-

sek miatt, a Bika szülöttekre tehát a nyak- és toroktáj megbetegedései jel-

lemzôek, mivel a Bika csillagképe ezzel a testrészünkkel áll asztrológiai

kapcsolatban, vagyis a Bika által megtestesített lételv (a szellemi erőknek,

információ- sűrűsödéseknek a fizikai dimenzióban való megállapodása, meg-

honosodása) itt, a torok-csakra környékén fejti ki tevékenységét, hatásait

az emberi szervezeten belül.  

   Amennyiben csupán hűléses megbetegedések következménye a fülgyulladás, ez

is a Bika és a Kos csillagképéhez kapcsolódik, de ha más jellegű halló-szer-

fi károsodásról van szó, a Bak csillagkép spirituális problémakörével (Az e-

gyetemes törvényeknek a társadalmi élet szintjén történő alkalmazása) kapcso-

latos negatív mentalitást (magatartási mintákat, úgymint a lelkiismeret-fur-

dalással szemben tanúsított szembeszegülést, vagy  másfajta lelki ellenállást)

kell szellemi (kauzális) vizsgálat alá venni a betegség igazi okának felderí-

tése érdekében.        

   Azon Bika jellegű karmával született személyeknek és általában azoknak az

embereknek, akiknek a horoszkópjában a Bika motívum negatívan megjelenik és

ezért a fent leírt betegségek, vagy betegségtünetek jelentkeznek, jól körül

kell nézniük a környezetükben és végig gondolni az addigi életük történetét,

hogy megláthassák: melyek azok a zavaró dolgok, amelyeket képtelenek lenyelni

és miután ezt konkrétan tudatosították magukban, vagy tegyenek meg mindent,

hogy azzal a számukra lenyelhetetlen - elfogadhatatlan - jelenséggel találkoz-

zanak, amennyiben a dolog már tűrhetetlenné és elviselhetetlenné vált számuk-

ra, vagy (és ez a metafizikailag helyes megoldás) tudatosítsák magukban, hogy

valamiért fontos számukra azzal a kellemetlen jelenséggel való gyakori találko-

zás, mert olyan információt tartalmaz, amely valamiért fontos a számukra és

próbálják meg tudatosan lenyelni azt, vagyis feldolgozni-megérteni értelmileg

és érzelmileg egyaránt. Erre a pozitív Bika-alapállásra utal Jézusnak azon ta-

nítása, hogy: "Ha valaki arra akar kényszeríteni, hogy menj el vele egy mér-

földet, te menj el kettőt vele. És ha valaki arra akar kényszeríteni, hogy

add oda a felső ruhádat, add oda neki az alsó ruhádat is."

   Természetesen itt nem holmi ostoba és bárgyú szellemi alapállás felvételé-

re tanítja Jézus az emberiséget, hanem arra oktat bennünket a Kompenzáció, va-

gyis a kiegyenlítődés, valamint az Ok és az Okozat (Karma) Törvényei alapján,

hogy nem véletlenül érkezik hozzánk bizonyos információ erőszakosan, vagyis

nem véletlenül találkozunk egy olyan jelenséggel, amely erőszakosan fel akar-

ja hívni a figyelmünket olyan rejtett jelenségekre, amelyeket nem voltunk haj-

landóak korábban észrevenni és tudatosítani (Lásd a Kos látási zavarokkal kap-

csolatos, látás-gyengüléseket előidéző negatív mentalitását) és amely jelen-

ség, vagy rejtett összefüggés tudomásulvétele és spirituális feldolgozása el-

engedhetetlenül szükséges már a továbbfejlődésünk szempontjából. Az ember

aki erőszakoskodik velünk ugyanis csak megtestesít úgymond ártatlanul valamit,

amit mi korábban nem akartunk tudomásul venni, azaz NEM AKARTUK LE-

NYELNI.  

  Amennyiben egy Bika jellegű Karmával (Lilithel, vagy Sárkányfarokkal)

 rendelkező személy tudomást szerez minderről és ennek következtében idejében

 észrevéve belső hibáit, és eltökélt lelki-szellemi építkezés, lemondások és erô-

feszítések árán sikerül meghaladni a Bikára jellemző tudattalan késztetéseit és

gondolkozási, érzési és cselekvési mintákat, nem csak a fent leírt betegségeket

kerülheti el, vagy haladhatja meg, hanem olyan harmonikus személlyé válhat a-

mely (mintha ténylegesen állandóan mosolyogna rá a szerencse) valósággal vonz-

za magához az anyagi bőség áldását élete minden pillanatában és akt szívesen

választ akár üzleti, akár szerelmi partneréül minden olyan ember, akinek igé-

nye van a harmóniára és érzéke is van a harmonikus személyközti kapcsolatok

megteremtéséhez.  

 

       AZ IKREK jegyében álló Lilithel, Sárkányfarokkal, vagy

       diszharmonikusan fényszögelt Nappal rendelkező személyek

       baleset- és betegséghajlamai és betegségeiknek kauzális okai  

 

  A Kos által képviselt nyílt és feltétel nélküli (humanista szemmel néha ke-

gyetlennek tűnő) előretörés és megnyilvánulás őselvét és a Bika megállapodá-

si megszilárdulási, megalapozási elvét feloldani és feloldva-egyesíteni törek-

vő Ikreknek, annak ellenére, hogy majdnem minden más napjegy szülöttje őket i-

rigyli látszólagos könnyedségükért, talán a legnehezebb a dolguk mind a tizen-

két napjegy szülöttei közül. Ugyanis az Ikrekben ha nem is szorult, két egész

szellem, mint ahogy azt sokszor vélnénk, de minimum másfél igen, mivel a bi-

ológiai foganásuk idején és az előtt több hónapon át, az édesanyjuk kétlaki é-

letet folytatott spirituális szinten, a szónak a gyakorlati (szoros) értelmében

(pl. ingázott két helyiség között, pl. a munkahely és a lakhely között), vagy

az átvitt értelmében (pl. spirituális és lelki szinten nem bírt egyértelmű hatá-

rozottsággal elválni a régi szerelmétől, lakhelyétől, szüleitől, karrierjétől, stb,

és az új családjának, családanyai szerepének, vagy az apának teljes meggyő-

ződéssel (személyével) odaadni magát, mivel az utóbbit túlságosan kevés-

nek, az ő gazdag személyisége leszűkítésének és korlátozásának érezte és

képzelte.

  Ezért nehéz számukra az elemi erők szintjén érvényesülni akaró két ellen-

tétes késztetésű lételv: a Kos és a Bika spirituális erőterei, valamint a Jang

(maszkulin) világalkotó ősprincípium és a Jin (feminin) ősprincípium közötti

ellentéteket magukban feloldani és egyesíteni, ezeket jól különválasztani és

így, különválasztva és a maguk nemében meghatározva, újraegyesíteni egy,

az előző konstellációk megnyilvánulási fokánál magasabb létezési szinten.

Nehéz tehát az elemeit egy ekkora ego-maradványnak, mint amit az Ikrek

örökölnek az anyai ági ősanyáktól, harmonikusan egységbe fogni. Ezért is

uralja az Ikreket az összefüggés-teremtés és a közvetítés őserejét megtes-

tesítő Merkúr.

  Mivel a Merkúr az emberi struktúrában elsősorban az egyéni intelligencia (az

intellektus) formájában, az értelmi képességekben nyilvánul meg, mindaddig,

amíg az Ikrek rá nem jön a természetszerűen benne létező ősi kettősség egye-

sítésének a szükségére, ez a vele született, egyéni intelligencia többnyire ön-

célúan működik, illetve inkább arra szolgál, hogy az aránytalanul fejlett ész-

szerűsége segítségével a felszínen mindenféle problémát megoldjon, ahelyett,

hogy az ősi kettősség lelki és szellemi egyesítése nehézségeinek a felvállalá-

sával, (a belső nehézségek átvilágításának, helyes értelmezésének és az erő-

feszítések felvállalásának) annak a szolgálatába állna.

  Ennek is köszönhető az, hogy az Ikrek személyiség egyik oldala - az anyai ági

ösöktől, a generációk közötti spirituális memórián keresztül öröklött negatív

tulajdonágokat és irracionális késztetéseket adó karmikus determinációk oldala

- mindig a homályban, a sötétben marad és az Ikrek intelligenciája nagy hánya-

da azzal van folyamatosan elfoglalva, hogy a személyiségének ezt a sötét árny-

oldalát minél jobban, nem csak a külvilág elől, hanem önmaguk elől is elrejtse,

elleplezze. És mivel minden lélek az élete első felében általában helyből eluta-

sítja a megváltódáshoz - megszabaduláshoz szükséges megújulást, az újjászüle-

tés érdekében tett erőfeszítést, az egység megvalósítását megvalósítani, azt

előrevinni, előremozdítani hivatott intelligencia éppen az igazi rendeltetésnek

az ellenkezőjét szolgálja mindaddig, amíg a negatív tapasztalatai hatására fel

nem vállalja az  újjászületéshez szükséges hibabelátást. Ebben, az újjászületés

ellen és a lelepleződés ellen folytatott racionális  tevékenységében, az Ikrek jel-

legű leélek (értelem) rengeteg steril elméletet és üres filozófiát hoz létre, amely

 mind csak a legfőbb feladat felvállalásának az elutasítását, elkendőzését, elo-

dázását hivatottak szolgálni.

   Ezért, amikor ezeket az egyéni, vagy csoportos várvédelmet (általában az ego-

izmus-védelmét) szolgáló filozófiákat és ragyogó elméleteket valaki vagy va-

lami (a sors keze szerepében megjelenő életfordulat), mint érvénytelen kacat-

csomót félresöpri, az Ikrek típusú személyek intelligenciája csődöt mond és gon-

dolati - mentális szinten, de a hétköznapi érzelmi megnyilvánulások szintjén is,

türelmetlenek agresszívek, sőt: kegyetlenül kíméletlenek (durvák), vagy az ellen-

fél személyének a teljes megszüntetését célzó könyörtelen stratégákká válnak

mint a megvadult Kos és nyakasak és szűklátókörűek és dühödten toporzékolóak

mint a legrögeszmésebb Bika.    

   Olyan kettősség tehát az Ikreké, amelynek a feloldásához általában nem e-

lég az Ikrek magával hozott, racionális intelligenciája, mert ehhez sokkal több kell:

a személyi hibabelátási- és esendőség felvállalási készséggel járó feltétel nélküli, test-

véri áldozat-vállalás és maradéktalan személyi odaadás, amire az Ikrek t1pusú sze-

mélyek a legtöbb esetben képtelenek. Innen ered többnyire feltáratlanul maradó (rej-

tett), vagy nagyon késön - többnyire életük végén - felszínre kerülő tragédiájuk.

   A felszínes könnyedséggel, a könnyelműséggel, a látszat-lazasággal, az üres nagy-

vonalúsággal, a válogatás és értékrend nélküli információ-áramoltatással és ezért a

felszínes fellengző magatartással, az arroganciával, a lényegi céltalansággal, az intel-

lektuális hitetlenkedéssel és hiteltelenséggel is kapcsolatba hozzák, holott épp ez a

könnyű szellemisége az, ami játékossá és ezzel együtt szimpatikussá is teszi. A fel-

színi könnyedség alatt viszont, mint minden embernél, ott bujkál a negatív meghatá-

rozodások tömkelege, csak éppen az Ikrek ezeket ügyesebben rejti el mint más szü-

löttek. Nos, ez teszi az Ikreket az úgynevezett Jannusz arcúság megszemélyesítőjévé

Ez viszont nem azt jelenti, hogy más személyeknek, vagy a többi személyiségtípusnak

nincs árnyoldala - hiszen mindenkinek van Sárkányfarka és Lilith-je a horoszkópban -,

csak azt, hogy, az Ikrek jobban fél a saját árnyoldalától, mint mások és ennek követ-

keztében a csillogó intelligenciája segítségével másoknál sokkal jobban elrejti. És azt

sem jelenti, hogy ez minden Ikrekre jellemző, hanem csak azokra az  - általában fiatal,

vagy maximum középkorú - Ikrek determináltsággal rendelkező személyekre érvényes,

akiket még nem változtattak át a tapasztalataik, akiket a sorsuk nem vezetett rá még

arra, hogy a gyors és felszíni probléma-megoldó és csillogó-villogó elméleteket és káp-

rázatos filozófiákat alkotó intelligenciájuk az igazi és mély sorskérdések megoldásában,

nem, hogy használhatatlan, de a legtöbbszőr inkább nehezíti a lényegi felismeréseket és

meggátolja a hibabelátási készség kialakulását, a határozott és egyértelmű életfeladat

vállalást, vagyis, hogy a látszólagos előnyök biztosítása ellenére, hosszú távon inkább

a hátrányukra válik.

   Szelességük az "Isteni Lehelettel" áll kapcsolatban, amely minden irányból jön

és a szélrózsa minden irányába áramlik. Rosah héberül annyit tesz, mint szél-

rózsa és ugyanakkor isteni lehelet, amely minden irányból egyszerre fúj. Ezért

az Ikrek jegye nem csak az értelmi-intellektuális tevékenységgel, a közvetítő,

kapcsolatteremtő készségünkkel, de "levegős" testrészeinkkel is kapcsolatban

áll. Ezért az Ikrek mentalitás a mellkas és a felső karok felső részén, a váll hajla-

tokban és a többi, levegős megnyilvánulással (könnyed karlendítésekkel, karfor-

gatással), légzéssel kapcsolatos funkciókat ellátó testrészeinken, szerveinken, úgy-

mint a légcsőn, a hörgőkön, a tüdőlebenyeken, a mellhártyákon, valamint a felső-

karokon és a kézfejeken és általában a végtagjainkon érezteti leginkább befolyását.

   Az Ikrekkel kapcsolatban álló testrészeink és szerveink megbetegedése, azok káro-

sodása (baleset szerű sérülése), a negatív Ikrek mentalitással és tulajdonságokkal, a

az okoskodó jelleggel, személyiségtípussal áll kapcsolatban. Ezért az az ember, aki

nem tud szabadon lélegezni: oldott állapotban élni, tehát nem tud, vagy nem mer

"mélyen az élet és a lét mély őrvényeinek és problémáinak, valamint a saját lelke

ismeretlen mélységeinek: saját árnyoldalának, árnyék-személyiségének az

örvényeivel szembe nézni", az tüdő- és légúti megbetegedésekkel néz szembe.

Jelentkezhet nála asztma, légcsőhurut, tuberkulózis, tüdőtágulás (légző funkció

beszűkülése), valamint a különböző beszédhibák, a szóbeli kifejezési nehézsé-

gek.

   A gyermekek ilyen jellegű megbetegedései viszont egyenesen arra utalnak,

hogy azok el vannak nyomva intellektuális, vagy szeretet, vagy személyi- szel-

lemi kinyilvánítási késztetéseikben, alapérzelmeikben és "levegős"- alaptulaj-

donságaikban, vagyis lényeges szellemi és érzelmi önkifejezésükben. Ezáltal

természetes személyiségük érvényesítésében akadályozva vannak, vagyis le van-

nak folyva, valamely zsarnokoskodásra, vagy éppenséggel érzelmeskedésre haj-

lamos (kos, bika, skorpió, oroszlán, rák, vízöntő) vagy bizonyos nevelési kon-

cepciókhoz görcsösen ragaszkodó (szűz, bak) szülő, nevelő, tanító, esetleg i-

dôsebb testvér által. Ugyancsak ide vezethető vissza és ezért Ikrek jellegű

mindenféle  mozgáskoordinációs zavar. Az Ikrekre  - különösen akkor, ha szüle-

tési napjegyükön kívül, még valamely más "levegős" csillagkép (Mérleg, Vízön-

tô), vagy más levegő-jellegű bolygó is hangsúlyos a horoszkópjukban-  azt szok-

ták mondani, hogy "szelesek". Fontos azt tudni, hogy amennyiben az Ikrek, vagy

a más levegő jegy szülöttei nem élhetik ki ezt az alaptermészetüket gyermek-

korukban és e napjegyek gyermekei állandóan le vannak kötve különböző neve-

lési programokkal, vagy ha túlfegyelmezik őket, felnőtt korukban lesznek kény-

telenek alaptermészetüknek ezt a részét kiélni és az ezen kiéléseik által ki-

váltott tapasztalatokat "beszerezni", ami egy felnőtt esetében sokkalta zava-

róbb lehet a környezetre nézve mint egy gyermek részéről. De nem csak ezért

veszélyes lelapítani és lesimítani különböző pedagógiai és civilizációs prog-

ramokkal a Levegő jegyű gyermekek rengeteg szabad mozgást igénylő önkifejezé-

si és tapasztalási késztetéseit. Amire a leginkább figyelnie kell egy "leve-

gôs- gyermekű" szülőnek, az, hogy nem a virágpor, nem a közönséges por és

sok esetben még csak nem is az égett benzintől, földgátaktól szennyezett leve-

gô a "hibás" a gyermekek légúti megbetegedéséért, hanem mi, akik nem adunk ne-

kik elég lehetőséget a szabadtéri, önfeledt önkifejezésre, ilyen, levegős jel-

legü tapasztalatszerzésre.

   Amennyiben a felnőtt szülött tudatosította az ilyen jellegű kényszereit,

már nagyobb mértékben képes megfelelően kezelni és a megfelelő kiélési lehe-

tôségeket biztosítani önmagának olyan életterületeken és olyan tevékenységek-

ben, ahol ez nem lehet zavaró sem rá sem a környezete számára (sport, társas-

játékok, klubtevékenységek, kirándulások, stb.).   

   Abban az esetben ha a bolygók által nyomatékosított Ikrek napjegyű szülöt-

tek merkuriális jellegéhez hozzájárul a másik két levegő jegyű csillagkép

(Mérleg, Vízöntő) bevilágítása olyan bolygók által mint a Nap, a Merkúr, a

Mars vagy az Uránusz, az Ikrek jellegű személyiségek merkúri túltengése,

vagy fordítva: annak gátoltsága, elfojtása következtében is jelentkezhetnek

olyan betegségek mint a neurózis, a schizofrénia, endogén depresszió, mániás

betegségek (különféle pszichózisok).  Az Ikrek mint jellegzetesen kettős jel-

legü Napjegy is különösebb figyelmet igényel, ugyanis itt jelentkezik először

hangsúlyosan a Polaritás törvénye, ami az Ikrek szülötteknél abban jelentke-

zik, hogy ők csak látszólag  intellektuális beállítottságúak, akiket csak a

felszínes és intenzív kommunikációszerzés és információ-áramoltatás köt le.

Megtévesztő tehát náluk az a mentalitás miszerint őket csak a felszínes, de min

den külsö szempontot figyelembe vevő, megismerési lehetőségek, a spekulatív

gondolatrendszerek érdeklik és a mély érzelmi kötödéseket betegesen kerülik.

   Valójában az Ikrek is, igencsak szeretetéhesek és a lelkük mélyén valósággal

szomjaznak a szeretetre, a meghittségre, a családi, a jó baráti kötöttségekre,

az intenzív, mély érzelmi kapcsolatokra, de ezeket sohasem merik igazából fel-

vállalni, abban a félelmükben, hogy a mély érzések túlságosan lekötnék öket és

megzavarnák rosszul értelmezett szabadságukban, azaz kötelék és kötelezettség

nélküli szabad-életükben. Ezért a felnőttkori tüdőbetegségek (és így a tuber-

kulózis, a tüdő-rák) egyértelműen a szeretet-hiányra, vagy a szeretettől való

félelemre utalnak . Vagyis a tüdőbetegségek, és  kimondottan a tüdőrák, az 

Ikrek-jelleg által befolyásolt szülötteknek a tudatalattijukban elrejtett szeretet-

vágy elfojtásának a következménye. Ezek a betegségek visszautalnak az Ikrek

szülötteknek azon igyekvésükre, hogy  távol tartsák magukat attól, hogy mély ér-

zelmi kapcsolatot átéljenek és abban teljes személyiségükkel (egész lelkükkel)

résztvegyenek, felelősséget vállaljanak. A tuberkulózis például kimondottan a sze-

retetlenség betegsége. Az árvaházi és általában az anyai melegség, gondoskodás

nélkül élö gyermekek gyakori tüdő megbetegedései arra utalnak viszont, hogy a

gyermek fizikai testében lakozó lélek képessé akarja tenni fizikai szervezetét,

értelmi-intellektuális és idegtevékenységét a szeretetre, az elvesztett szülőkön

kívüli más személyekhez való kötödésre, a szeretet-adásra és szeretet-elfoga-

dásra.

   Az Ikrek típusú emberek születésüktől fogva is szimpatikusak általában, de

pontosan azért, mert képtelenek szembenézni a kettősségükből adódó, saját

válságaikkal - az árnyékban maradó személyiségük háttér-befolyásából eredő

álságaikkal - és felvállalni teljes egészében az őket állandóan kísértő, de

letegadott, a szünetlen sürgős kiútkeresések cselekvésrendszere által mindig

háttérbe szorított krízis állapotaikat, ha nem is szélhámos, de legalábbis

megbízhatatlan (szélcsap, szeles...) emberek hírében állnak.

   Amennyiben sikerül intellektuális fölényüket, racionális, de mindig felületes és

a látszatok szintjén megmaradó és folyamatosan rögtönző probléma-kezelési

készetetéseiket a lelki és a szellemi mélységek (aktabázisok: "pokoljárások")

vállalásával felváltani, a legértékesebb szellemi alkotásokkal gazdagíthatják az

emberiséget, kedves és szellemileg felemelő (valósággal elbűvölő), mindig

eleven társalgási képességük termékenyítő kisugárzásáról nem is beszélve.   

 

 

 

       A többnyire negatívan fényszögelt Rák-nappal született, de főként

       a Rák Lilithel, vagy Rák Sárkányfarokkal rendelkező személyek    

       karmikus meghatározódásai és az ezeknek megfelelő betegség- és  

       balesethajlamai, vagyis a jellegzetes sors- kríziseiknek a kauzális okai.

 

     Az anyai ági karmikus öröklődés következtében Rák karmával született személyek a leg ellentmondásosabb és leg kiismerhetetlenebb spirituális öntudattal született személyek, az által, hogy miközben ők a legérzékenyebbek, a leg sebezhetőbbek, a legfélénkebbek és a legragaszkodóbbak az állatöv tizenkét csillagképének a karmikus erőtereit karmikusan megtestesítő személyek közül, ugyanakkor ők – Mivel mindannak az ellentétét hordozzák a spirituális struktúrájuk legmélyén, amit a Rák konstelláció pozitív eredetében megjelenít. - a legönzőbb és leg áldozat-képtelenebb, és ezért: a leginkább család- és gyermekelhagyásra, család és gyermekárulásra kész személyek, annak ellenére, hogy az ennek az ellenétét láttatják a felszínen. És persze, mindezek miatt, ők a leg irracionálisabb partner- és családi árulásra képesebb, tehát a gyermekeikkel és az élettársaikkal szembeni  magas fokú árulásra és azoknak akár a legközönségesebb elhagyására és  megcsalására, és nem utolsó sorban azoknak a közösségi életterületeken történő megalázására és igazságtalan megszégyenítésére is képes személyek. 

    Ők ugyanis, az anyai ági női őseiktől örökölten, veleszületetten (Karmikusan) nem tudják elviselni annak a gondolatát, hogy személyes családalapítókként a családtagjaik iránt felelősséggel tartózó családapák, vagy családanyák legyenek, és általában is ellentétei mindannak, amit a Rák konstelláció eredetileg pozitívan megtestesít. Ezért tudattalanul ellenségei a közvetlen kötödések általi szellemi megtermékenyülésnek, és mélységes ellenségei és elutasítói a teremtéssel járó személyi gyakorlati életfeladatoknak, a partneri felelősségeknek és családi nehézségeknek, illetve ezeknek a közvetlen, testi és lelki szintű megtapasztalásának, aminek következtében, akkor is álhatatlanok maradnak, ha szülővé vállnak, és nagyon nehezen fogadják el azt, hogy helyt kell állniuk, hogy élettársuk felé, és a gyermekeik felé hűségesek és kitartók kell legyenek. Vele születetten, tehát elemien, ellenségei a fájdalom, az áldozat, az odaadás és a helytállás közvetlen gyakorlásának és megtapasztalásának, a testi, lelki és érzelmi kapcsolatok, elemi átélésének és a közvetlen (személyes) jellegű információ-befogadásának. Ők, vagy elemien (zsigerből...) elutasítanak minden utódnemzéssel és utódgondozással – táplálással és neveléssel kapcsolatos tapasztalatot és felelősséget, vagy átesnek a ló túlsó felére és úgy akarnak maguk előtt, azaz környezetük előtt tetszelegni, hogy maximálisan a magukévá teszik és magukhoz kötik a környezetükben élőket azáltal, hogy szüntelenül és feleslegesen is, gondoskodni akarnak azokról.

    Ennek köszönhetően ők a legtragikusabb drámák hősei és áldozatai is (alanyai). Ugyanis a Rák karmával született személyekben elsődleges a személyes létteremtés – elutasításának a késztetése, miközben ugyanakkora erővel jelen van a gondoskodáson keresztül történő AZONOSULÁSI PRINCIPIUM is. Ezek viszont gyökérben ellentmondanak egymásnak és a más szülöttekben ható autonóm létteremtési törekvéseknek, valamint a személyi függetlenedési (és ezáltal a személyes felelősségvállalási) törekvéseknek is, ami valósággal felsebzi a Rák karmások hamis önképéből eredő, irracionális, de ugyanakkor fokozott és hibás szülői ambíciókból eredő érzékenységét.

   Ezért a legelemibb, materiális információ-befogadási és feldolgozási (emésztési), vagy érlelési folyamatokat végző szervek károsodnak meg a Rák karmások esetében. Nők esetében, az utódtáplálási szervek, vagyis a mellek, mivel tudattalanul és önkéntelenül attól szorongnak, hogy nekik el kell tartaniuk önmagukon kívül még más lényeket (gyermekeiket, illetve: az egyetlen gyermeküket – mivel többnyire egykepártiak) - is.

    Mindezért, ha egy Rák karmás személy horoszkópjában igen sok a diszharmonikus bolygóállás, az elsősorban magzat- gyermek és család-elutasítási késztetéseket fog eredményezni, valamint emésztési problémákat. Vagy, ritkábban ezeknek a szöges ellentétét. Vagyis, mindenképpen információ-befogadási- és feldolgozási zavarokkal fog küzdeni. Amennyiben a fent leírt ellentmondásos karmikus késztetéseit és azoknak megfelelő "világhelyzetét" nem sikerül tudatosítania magában és a szélsőségesen teremtés-ellenes és utódnemzés és gondozás-ellenes karmikus késztetéseit nem tudja feloldani, vagyis nem alakítja át az önzéséből adódó rendkívüli érzékenyégét és sebezhetőségét spirituális információ-befogadási készséggé és áldozat-hozatali képességgé és készséggé, a szokásostól eltérő, intenzív lelki élete, önemésztési késztetései előbb hajlamossá teszik a gyomorbetegségekre, a nyelési problémákra, gyomorégésre, savhiányra, savtúltengésre és különböző bélműködési zavarokra, majd a gyomor, vagy a hasnyálmirigy-rákra. Nők esetében az utód-teremtési (méh- és petefészek) és utód- táplálási szerveknek az egyre súlyosabb megbetegedésére, azok rákosodására is.

   Mivel fél a saját családalapítástól, illetve az általa alapított saját családjának való teljes elköteleződéstől, a szentimentális és egoista félelmeiből fakadó, régi családjáért, szeretteiért való túlzott aggodalmaskodásának, féltésének és féltékenységének következtében, a nyirokmirigy rendszerének (és elsősorban a hasnyálmirigy) működési rendellenességei gyengítik majd a kórokozókkal szembeni ellenálló képességét.

    Mivel a kauzális közönyét kompenzálandó, pszichésen túlérzékeny, néha sovánnyá emészti magát sértődöttségében, mikor pedig elhízik a környezetétől való félelmében, az abból kiváltott agressziók elleni védekezése következtében.

- Sértődékeny kicsi énjét (önérzetét) körülveszi egy vastag zsírtömeggel, a rák-

páncéllal és felszínes kedélyeskedéssel próbálja fedezni, palástolni önzéséből eredő szorongásait, feszültségeit. De az is megtörténik egy-egy férfi Rák szülött

esetében, hogy belefáradván sebezhetőségébe, "a legjobb védekezés a támadás"-

- alapon, agresszív, sőt: néha egyenesen kegyetlenkedő magatartási formákhoz

szoktatja magát. De ez, az elején kényelmesnek látszó magatartás fogja okozni

a vesztét is, mert ezzel a pszichológiai páncélzattal elzárván és valósággal

eltorlaszolván önmagát a további ("sértő") információ-behatolásokkal szemben,

menthetetlenül a rákos sejtek túlzott elszaporodását idézi elő fizikai szervezetében, amelyek tulajdonképpen ugyanennek, az egyetemes egységes létezéstölvaló elzáródási késztetésnek, a voluntarizmusnak és a félrevezetésnek a fizikai sejtek szintjén történő megtestesítői. De nem csak agresszív és elutasító, neheztelö magatartással képesek a Rák szülöttekhez hasonló érzékenységgel rendelkező emberek pszichológiai páncélt, védő burkot vonni maguk köré, aminek következménye a Rák nevével fémjelzett betegség, vagyis az emberi szervezetben természetesen tenyésző rákos sejtek túlságos elszaporodása és a burjánzási folyamat elindulása.

    Ezt a lelki védő-burkot a legtöbb esetben a tökéletes alkalmazkodási készség és a környezettel való opportunista kiegyezési mentalitás kialakításával szokták kialakítani a nem agresszív Rák szülöttek és a Rákokhoz hasonló túlérzékenységben "szenvedő" emberek.

    Ezek a környezet-átverő személyek lesznek az úgynevezett normophánok, a társadalmi normák és konvenciók tökéletes betartói, a legetikusabban viselkedő emberek, e tökéletes "jó ember" szerep segítségével akadályozván meg a többi embertársuk esetleges agresszív fellépését, viszonyulását személyükkel szemben. Ezért az idejekorán elhunyt Rákos személyeket igen megíratja környezete, melegszívű, jóságos emberként elkékezvén reá és a Sors abszurditásának tudja be korai "elvesztésüket", nem sejtvén hogy a jóságos személyt csupán azért tekintik jóságosnak, mert soha nem ellenkezett egyetlen erőszakos és  igazságtalan embertársával sem, végtelenségig tűrt, hallgatott és szenvedett, ahelyett, hogy életében legalább egyszer meg merje mondani őszintén azt, amit gondol valójában.

   Ezek az emberek állandóan kegyes hazugságok látszólagos védfala mögött, de

valójában egy, az életük kegyetlen végét előkészítő látszat-létezés üvegfalú

labirintusában élnek, miközben igenis támadják gondolataik szintjén, végtelen

belsö neheztelések formájában, az egész környezetüket, amelynek "érzéketlen és  kíméletlen" viselkedése következtében ők olyan sokat kénytelenek szenvedni... 

A sors iróniája (vagyis a hatás-visszahatás törvényének a következménye), hogy

életük utolsó heteiben, napjaiban ugyanazt a megtévesztő magatartást kapják a

környezetüktől, amivel "etették" azt egész életükben: elhazudja elölük, hogy

napjaik megszámláltattak s a védekezés érdekében létrehozott hazugságburkot a

szemtelen őszinteséggel és végzetes életkedvvel szaporodó, a szervezet immuni-

tás rendszerét valódi természetük felöl szítén hamis információkkal megtévesz-

tô rákos sejtek szétbontották. így az élet drámáját fel nem vállaló, ezt a jó-

ságosság és az etika eszközeivel kicselezni és megkerülni próbáló embereknek

még az a lehetősége sem marad meg, hogy életük utolsó napjaiban legalább ô-

szintén szembenézhessenek önmagukkal, hogy felkészülhessenek nyíltan és bát-

ran fogadni azt, amitől egész életükben féltek: a fizikai halállal való nyílt

szembesülést és azt, hogy ezáltal, ebből a perspektívából látván jóságos cse-

lezéseik, ügyeskedéseik és végülis egész környezetüket megtévesztő magatartá-

suk hiábavalóságát, belátván saját élettapasztalatuk által az élet törvényére

vonatkozó egyedüli igazságot miszerint "Aki meg akarja nyerni életét elveszti

azt." Mert az élet drámáját őszintén és nyíltan vállalni kell még a Rák szü-

löttekre jellemző rendkívüli érzékenységgel "megáldott" embereknek is. Ennek

elutasítása, a társadalmi hazugság rendszerek feltétel nélküli elfogadásával és

betartásával történő kicselezése épp annyira káros, mint a fölösleges dramati-

zálás, a dráma tragikus állapotok előidézéséig menő eltúlzása, amire a Rák szü-

löttek ugyancsak hajlamosak.

   Állandóan hullámzó kedélyállapota, sértődékenysége és túlérzékenysége dep-

resszióba, önsajnálatba, vádaskodásba és önvádaskodásba vagy szenvedélybeteg-

ségekbe, például alkoholizmusba sodorhatja. És ez még a legjobb eset, mert ha

az előbbiekben felsoroltakhoz még a (megsértett) túlzott önérzeteskedő hajla-

ma is aktiválódik, az előbb leírtak alapján, egyenesen a Rákos megbetegedések

különböző labirintusaiba hajszolja magát.   

   Nők esetében a mellek és a nemi szervek problémái is gyakoriak. Ilyenek a

havi vérzéssel, a terhességgel, a szüléssel, a szoptatással és általában a női

megtermékenyülés, vagyis a termékenység princípiumával kapcsolatos zavarok

(méh vagy melldaganatok), amelyek a szülöttnek a rosszul megélt anyai szerep-

körével kapcsolatos lelkiismereti kérdésekre (az anyai szereptől, vagyis a

gyermek szüléstől való hosszas elzárkózás, abortuszok, fogamzásgátló tabletták

szedése, vagy más mechanikus "védekezési" módszerek alkalmazása) vezethetők vissza. Ugyanakkor fontos azt is tudni, hogy akárcsak a más konstellációkra jellemző károsodások és megbetegedések esetében, a Rák-princípiumához kötött betegségek nem kimondottan és kizárólagosan a Rák szülöttekre jellemzőek. Humorosan fogalmazva: nem a Rák szülöttek előjoga ilyen betegségben szenvedni, pontosabban ilyen jellegű betegséget gyártani, hanem ezt "elkövethetik", mint ahogy sajnos el is követik a más konstellációk szülöttei is. Azok tehát, akik nem a Rák napjegyében születtek ugyan, de konstellációjuknak köszönhetően erős összhangban (rezonanciában) vannak a Rák konstelláció által megtestesített princípiumokkal, mint például a Víz-háromszög másik két napjegye, a Skorpió és a Halak szülöttei, vagy azok, akiknek több támadott, diszharmonikus bolygója áll a Rákban és általában a Víz-jegyekben.

     Mivel a nők elsősorban a Teremtők, a női horoszkópokban az is Rák-prob-

lémákat idéz elő többnyire, ha a Rák uralkodó bolygója, a bőség, a termékeny-

ség, a tudattalan lelki tevékenység és az asztrál- érzékenység (amit egyesek

lelki érzékenységnek neveznek) princípiumát megtestesítő, támadott Hold áll

Víz vagy Tűz-jegyekben, esetleg a négyes vagy az ötös házban.

    Kettős jegyének köszönhetően a Rák karmás ember, még kiismerhetetlenebb

és bonyolultabb még önmaga számára is, mint például az Ikrek. A gyermek nemzéstől és gyermek szüléstől – gondozástól és neveléstől mikor titokban és rejtetten, mikor nyíltan félő, de másrészről ugyanakkor harmonikus családra és- biztonságos otthonra vágyó Rák karmás személy ugyanis, mindent elkövet, és minden követ megmozdít és addig nem nyugszik amíg a család mindegyik tagját biztonságban és az ő általa elképzelt jó életkörülmények között nem tudhatja, de ha ez a lehetetlen ideális helyzet elő is áll néha-néha (Egy erősen gondoskodó és szintén családcentrikus élettárs révén) és már nincs semmi, amiért aggódni, aggodalmaskodni lehet, akkor a Rák karmás személy nem csak, hogy elvágyódik a kényelmes és nyugodt körülmények langymelegéből valami

egzotikusan kalandos és izgalmas helyzetbe, de egyenesen csalni és elárulni kezdi a szeretteit, mivel a családtól és a gyermekektől való megszabadulás árán elérhető, családon kívüli szexuális gyönyör és szerelmi boldogság-szerzési lehetőségéről, nem csak, hogy ábrándozik, de a legtöbb esetben, konkrét lépéseket is tesz, persze, nagy titokban ezek megvalósulási lehetősége érdekében. Persze, a legtöbb esetben nem is szükséges, hogy ezeket a titkos külső-szeretőket provokáló lépéseit megtegye, mert a vonzás és a hangoltság (rezonancia) törvénye alapján, mindig könnyen kerül olyan helyetekbe, ahol ő szerinte „az Úristen által küldött” és ezért általa kikerülhetetlennek és végzetesnek érzett (hazudott!) nagy – nagy szerelmi ígéret várja, amely nagy szerelmi élmény aztán, ha nem is lesz annyira boldogító, mint ahogy várta (rendszerint dupla és párhuzamos viszonyokba kerül), de legalább jó ürügyül tud szolgálni a biztonságos család szétbontására és a gyermekek elhagyására, hányattatására, vagy egyszerű elhanyagolására.  

    A rejtett nyugtalansága, az a bizonyos misztikus elégedetlensége jelzi azt, hogy számára akkor nincs éppen rendben valami, ha végre minden a legnagyobb rendben kellene, hogy legyen.

     De nem csak e rejtett, és teljes mértékben csak a mély tudattalan szféráiban működő kettősség miatt szenvednek a Rákok olyan tehetségesen, hogy a körülöttük álló családtagoknak is bőven kijut a szenvedésből még akkor is, ha nem csapja be, nem árulja el és nem hagyja el őket, hanem, mint a más konstellációkra jellemző tulajdonságok öncélú túlpergetése esetében is, a Rák konstellációra jellemző anyai, apai, szülői, család -és gyermekirányítói, gyámkodói szerepük öncélú túljátszásának következtében is. A Rákok ugyanis nehezen tudnak azonosulni más szerepkörökkel és a határtalan önzésük miatti lelkiismeret furdalásból eredő, fölösen gyámkodó szerepköreik fontosságának túlhangsúlyozása következtében, a felnőtté vált gyermekek és gyámolítottak által fárasztónak  és terhesnek ítélt és ezért sokszor kegyetlenül visszautasított szeretet- nyilvánításaik és gyámkodó-jóakarásaik érzelmi következményei miatt, mindenkinek akad bőven szenvednivaló a környezetükben. A legtöbbször persze maguknak a kompenzáló Rák-mamáknak és a Rák-papáknak (vagy más, támadott Holddal és más, víz-jegyű bolygókkal rendelkező mamáknak-papáknak), akik kifosztottnak, haszontalannak és megalázottnak érezvén magukat amiért a huszonéves gyermekeiket nem nevelhetik tovább és nem irányíthatják azok lépteit az általuk elképzelt egyetlen jó irány és a boldogság felé, sérelmükben ügyesen "beidéznek" maguknak valamilyen Rák-betegséget, hogy legalább ezáltal tölthessenek fontos szerepkört a szeretett gyermekeik, családtagjaik életében.

   És ha elvesztett irányítói helyzetüket és gyám-tekintélyüket a "veszélyes" betegségükkel sem nyerhetik vissza, az önemésztés útján egész a halálig is elmennek, hiszen számukra a szülői, gyámkodói, családirányítói szerepkör elvesztésével, amely minden látszólagos humanista magatartás mellett, álcázottan a rejtett uralkodási mániájukat szolgálja, a Rák szülöttek képzeletében értelmét veszíti az élet.

  Amennyiben képessé teszik magukat elsősorban a saját magukkal szembeni őszinte tisztességességre és a jellegzetes érzékenységükkel kompenzált határtalan önzésüknek a feloldására és az áldozathozási és helytállási képesség kialakítására, valamint az érzékenykedésüknek a termékenyítő szellemi információnak a befogadási-készséggé való átalakítására és a nagy nehezen elért szülői státuszban is képessé teszik magukat az életfogytiglaninak képzelt gyámkodói-irányítói szerepükről való lemondásra, a felnőtté váló gyermekek elengedésére, szabadon bocsátására (megértvén azt, hogy a legfőbb jó, amit a marurizálódó gyermekeikkel tehetnek az a felettük való fölösleges gyámkodás megszüntetése, mert az igazi szeretet az mindent felszabadít, elenged és semmit nem tart meg magának), nem csak a jellegzetes Rák betegségeket és sors – csődöket kerülhetik el és haladhatják meg, hanem az értelmi világossággal (szellemi valóság-ismerettel) átitatott szeretetnek, valamint az odaadás és áldozatkészség gyakorlásának a legmagasabb fokára is eljuthatnak. 

 

 

A negatívan fényszögelt Oroszlán nappal, valamint az Oroszlánban

álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek baleseti- és                 

betegséghajlamai, betegségeiknek és konfliktusaiknak az igazi okai.

 

 

  Az Oroszlán az egyetemes léttudatnak az individuális személyi tudatban való

megjelenésének és ennek megfelelően az individuális önérzékelés és önértékelés

 több dimenziós kapcsolatát, azok teremtőerejét, illetve mindennek a problémakörét megtestesítő konstelláció.

  Az Oroszlán napjegye által képviselt spirituális és kauzális (morfogenetikus)

erőtér hatása elsődlegesen az individuális tudat kiszélesítéséhez és finomításá-

hoz, az öntudat formáláshoz, az alkotó személyiség műveléséhez és nemesítéséhez

és így történő kiteljesítésének a problémakörét testesíti meg. Vagyis, az egyén

szellemi tudatának a formáláshoz és érleléséhez, az egyéni öntudat tágításához, spiritualizálásán keresztüli egyetemesítéséhez és a kauzális lét-képzetnek a

személyesítéséhez kapcsolódik. Ez által tehát a helyes (külső) neveléshez, de főképp az (belső) önneveléshez önátalakításhoz, a személyi gyengeségek legyő-zéséhez és a hibabelátási képesség kialakításához is kötött, és ezek által az

alkotói képességeket növelő és nevelő önismerethez, a fejlődéshez, szervezéshez,

a bátorság és a nagylelkűség kialakulásához, a nehézségekkel és egyéni gyenge-

ségekkel való szembenézéshez. Azok egyenes (gerinces) felvállaláshoz, valamint

a gyengeségek feletti uralkodáshoz, azok legyőzési képessége kialakításához,

vagyis, a személyi gyengeségekkel szembeni belső erőhöz és határozottsághoz

és ezek által az önuralom és az önfegyelem képessége kialakításához kötött.

  De fontos tudni, hogy mindez nem a többi ember, vagy a külső (természeti)

környezet és nem a külső élethelyzetek fölötti öncélú uralkodás, de főképpen

nem a fölényességi érzet, a hiuság és a fölösleges önérzeteskedés növelése árán,

misztikus kifejezéssel: az ego növesztése folytán, illetve a fölényeség-tudat és

az egoista mentalitás, az ego védelmének fokozása és táplálása, annak a nagyra

növesztése (hízlalása) árán kell történjen. Sőt: mindennek az ellentétével, va-

gyis a személyes gyengeségek fölötti erôvétellel és felülemelkedéssel: az

egoizmusból fakadó személyi hibák és gyengeségek leküzdésével, az  önzés

és az áldozathozatali képtelenség fölött aratott győzelemmel, vagyis a tuda-

tosan kitartó és szívós önfegyelemmel megvalósított, önuralommal és nagy-

lelkűséggel. Ezért, a magukra nem ébredt, un. nyers Oroszlán-szülöttek, még

ha a föld legártatlanabb lényeinek is néznek ki, néha még önmaguk számára

sem bevallottan, nem csak hogy minden esetben fölénybe akarnak kerülni és

minden áron uralkodni vágynak mások fölött, és leginkább az élettársuk, a

szerelmi partnerük, g gyermekeik, a testvéreik, rokonaik és a barátaik fölött,

vagy a sors elemei és erői fölött, hanem irányítani akarják azokat és "termé-

szetesen" úgy, hogy az számukra mindenképp jó, előnyős és hasznos legyen.

   És amennyiben valaki megkíséreli a rajtuk való uralkodást, illetve óvatla-

nul bele megy egy olyan (házastársi, vagy munkatársi) relációba, amelyben a

látszat szerint ő vezeti és irányítja az Oroszlán karmával rendelkező személyt,

az vagy fel lázad előbb-utóbb, mihelyt a rejtett önös érdekeit már nem szolgálja

a reláció és annak a felrúgásával tönkretesz mindent, vagy cserben hagyja a par-

tnerét, éppen akkor, amikor úgy néz ki, hogy minden a legnagyobb rendben van.

A negatív Oroszlán személyiség ugyanis, sértett, vagy csonka, illetve zavart személyiséggel születik a világra. Ezért vagy mereven és a legtöbb esetben, a

környezete számára hátrányosan gerinces, vagy ő maga a gerinctelenség meg-

testesülése és képes dicsőíteni azt, vagy megalázkodni még az előtt is, akit ko-

rábban a leginkább ő rágalmazott. Illetve, megalázni és rágalmazni azt, akit

korábban szeretett, vagy elismerte annak erényeit és még dicsért is.

   Ritkán, de a másik véglet is lehetséges, és elvétve olyan Oroszlán szülöttel

is találkozhatunk, aki képtelen az önállóságra, az önálló nézet-, vélemény- és

akaratalkotásra, önfenntartásra, önérvényesítésre, egyszóval az autonómiára.

Ezért magát alárendeli még 3O és 4O évesen is másoknak, legfőképpen a szülei-

nek, vagy a szülők egyikének, leggyakrabban az anyjának, és hagyja magát

attól vezetni. Annyira, hogy még a saját családját is képes tönkretenni, annak

a kérésére és parancsára, és aztán attól lesz krónikus arcüreggyulladása, vagy

azért  fájtatja a mellkasát és a hátgerincét (- Micsoda lényegre törő töltete van e sajátos magyar kifejezésnek: valaki valamijét fájtatja, mintha tudatosan tenné! Egyetemes törvényekhez kötődő lelkiismeretem, felelős moralitásom az, amivel valósággal "fájtatom" valamelyik ősprincípiumhoz kapcsolódó testrészemet. A kezemet például azért, mert valamit az életemben, vagy egész életemet, vala-

hol, valamiért rosszul kezelem.), mert nem meri a saját akaratát nyíltan és egyértelműen felvállalni, problémáit becsületesen kimondani. Félénk, aggályos- kodó, zárkózott, gátlásos, aki a veszteségtől való félelmében, túlzóan uralkodik a természetes személyi megnyilvánulásai fölött. Ezért fog gyáva Oroszlán-

ként gerinc problémákkal és arcüreggyulladással küszködni, ugyanis nem tud

gerinces ember lenni és emiatt képtelen még önmagával is, nem hogy másokkal

szembenézni, mind szellemileg, mind lelkileg. Tény, amit az ő fizikai szervezete

hűen le fog képezni egy adott idő elteltével.

  Az alaptermészetük szerint másokon, ha önkéntelenül és öntudatlanul is, de

mindenképp uralkodni vágyó, de a náluk erősebb egyéniségek (szülök, idősebb

testvérek) által elnyomott, vagy megfékezett Oroszlán gyermekek depressziós

állapotokig, és a megmagyarázhatatlan okú szívbajokig, mellkasi- és légzési

problémákig (asztmáig) és gerincferdülésig, krónikus arc- és homloküreggyul-

ladásig is elmenően (végzetesen) is megbetegedhetnek a nyers, individuális

természetük kiélési lehetetlenségének a következetes akadályoztatása, vagy

annak a finom pszichológiai manipulása esetében. Ezért többet árt, mint hasz-

nál a gyermek egyénisége harmonikus alakításában az, ha egy pedagógiailag

túlontúl felkészült szülő, vagy nevelő, állandóan leinti, vagy folyamatosan vissza fogja őket az oroszlános lendületükben, és főként ha folyamatosan kedvét

szegi az által, hogy állandóan megakadályozza a őt többi gyermek feletti ural-

kodási ösztöne kiélésében, nem tudván, hogy a gyermekek között sokkal tisz-

tábban működnek az egyetemes törvények, mint a felnőttek világában és ezért

időnként kell hagyni a gyermekeket, hogy szabadon kinyilváníthassák és kiél-

hessék gyermekkorukban játék szinten, egymás között sajátos alaptermészetü-

ket. Persze, ezt sem a végtelenségig, és nem a többi gyermek szabad önkifeje-

zésének a rovására.

   Mivel nem értik ezt, a külső elemek (személyek) fölötti és a saját uralkodási

kösztetései, önkéntelen szándékaik fölötti uralkodási mechanizmusoknak az

arányos játékszabály-rendszerét, az Oroszlán jegyében született felnőtt személyek leggyakoribb betegségei a szívvel, a mellkassal és a hátukkal kapcsolatosak,

de az érrendszeri problémák, a vérkeringési zavarok, az érelmeszesedések, az

agyvérzések, az arc- és homloküreg-gyulladások, a gerinckopások és sérülések

és a gerincferdülések, is jellemzőek. Ezen szervek és testrészek akkor be-

tegednek meg, ha az Oroszlán-szülött nem veszi észre magát és minduntalanul

uralkodni akar a környezetében élő személyeken, azok viszont nem hagyják ural-

kodni személyük (és életük) fölött az Oroszlán-szülötteket. (Amint már tettem

említést erről a korábbiakban, a másik véglet szerinti diszharmonikus Orosz-

lán-mentalitás is lehet szellemi-lelki "kórokozó", különösen a hátgerinc ferdü-

lések, gerincporc sérülések, gerincgyengülések esetében: a gyávaság, az alamu-

sziság, a hátsó ajtózás és a kiskapuzás, a hátulról támadás, az intrikálás, az

igazságferdítési és igazság hamísítási hajlam, az őszintétlenség és a nyíltság megtagadása és ezek elől a személytelenségbe való rejtőzködés, a problémák

elfödése, eltusolása, elhazudása, vagyis a nem nyílt és egyenes lelki-szellemi

magatartás).  

   Tudomásul kell venni, hogy egy ember sem várhat el akkora humanizmust a

másik embertől, hogy az engedjen valamely családtag, vagy munkatárs zsarno-

koskodási hajlamának csupán azért, hogy az illető nehogy beteg legyen. Jobb ha

bevallja, beismeri és megmagyarázza magának az Oroszlán szülött, hogy igazából

mitől, milyen személyiségi problémájától szenved és próbáljon meg magán belső őszinteséggel segíteni magának a saját helyzete felismerésében. Attól nem lesz

boldogabb és egészségesebb egy Oroszlán sem, ha állandóan uralkodni hagyják és

nem kapván meg idejében a környezetétől a megfelelő ellenállási jelzéseket, nem

tanul meg saját magán uralkodni. Hiszen azáltal, hogy mások fölött uralkodik,

morálisan és így spirituálisan sem fejlődhet, aminek elengedhetetlenül és ki-

védhetetlenül, negatív visszahatása lesz az egészségére is. Ezért a fent említett

betegségek mellett, csigolyagyulladásra, mellkasi szakasz porckorongjainak

a gyulladására, vagy éppenséggel szívbetegségre - infarktus-hajlamra - tesz

szert az idők folyamán. Ha még ezután sem képes felébredni és elsősorban

önmagát fegyelmezni mások fegyelmezése helyett, látásproblémák, szemgyu-

lladások, retinaleállások lehetségesek, annak következtében, hogy nem akarja

meglátni és nem akarja belátni a saját tévedéseit és azt, hogy másnak is van joga

a tévedéshez, különösen, ha a személyiség-meghatározó bolygók, vagy az Aszcen-

dens az Oroszlán napjegy 6 és l foka körül állnak.

    Nő nemű, Oroszlán karmával rendelkező személyek esetében, a nyílt, vagy rejtett

 (titkolt) önszeretet és önimádat, az odaadási - önátadási képtelenség, valamint az életért és másokért való áldozathozási képesség teljes hiánya, odáig elme-

het, hogy öntudatlanul, vagy tudatosan, de elutasítják a gyermekáldást és mindenféle hihető és hihetetlen ürügyet kitalálnak (Pl. Hogy nem találták még meg az igazi ? Persze: hozzájuk méltó... ? férfit. Hogy még nem értek meg arra, hogy jó édesanyák legyenek messze huszonhét év fölötti életkoruk el-érése és elhagyása után sem, hogy gazdaságilag még nem állnak ott, hogy ezt a "luxust" megengedhessék maguknak, hogy nekik még valamit tanulniuk kell még a második egyetemi diploma megszerzése után is, hogy nem érett be a karrierjük eléggé,

hogy nem tapasztaltak és nem láttak a világból eleget, és általában is, nem éltek még eleget, de főképpen azt, hogy nem találták még meg azt a rendkívüli férfit akiben bízhatnak, illetve, akik nekik megfelelő partnerük lehet - és persze, ilyen férfi nem is létezik! - stb., stb.), nem csak a mások (élettársuk, szüleik), de önmaguk (lelkiismeretük és felelősségérzetük) ámítására is.

    És, ha netalán mégiscsak rá tudják venni magukat arra valamiképpen, hogy családot alapítsanak, vagyis arra, hogy egy férfi mellett elkötelezzék magukat és anyává váljanak, ez az anyaság semmiképpen nem jelenthet többet egyetlen utód szülésénél, nevelésnél és gondozásnál.

   Az asztrológusnak néha megáll az esze, hogy mit ki nem képesek eszelni ürügy-

ként, csak nehogy a szeretett és imádott egójukat meg kellene osztaniuk, szét kelljen szórniuk utódok  irányába és formájában, illetve, hogy egynél több utód megszülését, gondozását és nevelését felvállalják. Vagyis, hogy az oroszláni kényelműket veszélyeztessék ezekkel, a belőlük származó a kis kellemetlenkedő lényekkel, akikre nem csak nekik, hanem másoknak is oda kell majd figyelni, ahelyett, hogy az ők csodálatos személyének figyelmével töltenék az idejüket és

az költenék a drága energiájukat.

   Holott éppen ez lehet az Oroszláni karma legbiztosabb és legalkalmasabb feloldási lehetősége: AZ ÁLDOZATHOZÁS, az önátadás és az odaadás, valamint a máso-

kért (utódaikért - családjukért) való személyi felelősségvállalás. Ebből és csakis

ebből a gyakorlati megvalósításokból, a tényleges áldozathozatalból alakulhat ki

az a bizonyos, nemes-Oroszláni arany öntudat, aminek az elérése érdekében a régi-

ek megalkották a legnemesebb szellemtudományt: az alkímiát. Az alkímia tehát,

kiemelten az Oroszlán és a Szűz konstellációk tudománya!

   Amit viszont a legajánlatosabb az Oroszlán Karmával rendelkező személynek a

szívébe vésnie az, nem más, mint az, hogy legalább az itt olvasottak után, igyekez-

zen, a magáról olvasottak által a sértett egoja miatt, valamint az önös becsvágyából

és hiuságából eredő, spontán replika-adási késztetései fölött uralkodni, és ne akarja

az asztrológust sem kíméletesen toleráns, humanista és liberális elvekre hivatkozva, sem rózsaszínű misztikus tanokból átvett nemesen csengő, de a gyakorlatban érvénytelen gondolatok közlésével megszégyeníteni, kioktatni, meg-

leckéztetni, stb., annak érdekében, hogy valamiképpen fölényben érezhesse magát

fölötte. Az asztrológus ugyanis a legutolsó ember, akivel az Oroszlán karmával

rendelkező személynek csatároznia kellene és aki fölött neki bármiféle diadalt kellene aratnia, vagyis akivel szembe neki meg kellene vitatnia az Oroszláni (Ego-mentő) igazát és akivel szemben fölényeskednie kellene. Egy ilyen téves

Oroszláni magatartás ugyanis, éppen azt bizonyítja, hogy az illető személy, meny-

nyire nem ismeri még önmagét, illetve azt, hogy mennyire távol áll még attól a

spirituális színvonaltól, amire hivatkozik, és amihez éppen a saját ide vonatkozó )minden áron győzni akaró) gyengeségeinek a legyőzésével el kellene érkeznie.

   Vagyis,

attól az ő nemesi lényéhez születéstől illő színvonaltól, amelyhez Ő máris elér-

kezettnek képzelte magát korábban az által, hogy szorgalmasan, vagy szorványo-

san, de egy pár éven át, végig követett bizonyos misztikus kurzusokat (Joga, rejki,

agykontroll, dianetika, buddhista tanfolyamok, táltos iskola, stb.).

   Amennyiben az Oroszlán-karmával rendelkező személynek sikerül felébrednie

és tudatosan felvállalja az Oroszlán gyengeségeinek, vagyis a nyílt, vagy rejtett ego-

izmusból eredő tulajdonságainak beismerését követő, kiigazítási és meghaladási

erőfeszítéseket, spirituális értelemben is teljes értékű személyi tudatra tehet szert, tehát igazi, a belső tisztultságából eredő, világos öntudatra és, ezzel

járó, majdhogynem acélos egészségi állapotra (erős immunrendszerre) tehet szert,

önzetlenül és közvetlenül árasztván maga körül az uralkodó bolygójának: a Nap-

nak az éltető fény-sugarait, amitől minden jó szándékú, békés ember oldottan,

nyugalomban és biztonságban érezheti magát az ő környezetében.

 

 

 

A negatívan fényszögelt Szűz nappal, valamint a Szűzben álló Lilithel,

vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek baleseti- és betegséghajlamai,

jellegzetes betegségeiknek és baleseteinek az igazi, kauzális okai.   

 

 

   Azon személyek, akiknek a mentalitásában az öncélú ésszerűségre és a materiális gyakorlatiasságra való törekvés dominál, vagyis az élet és a sors minden problémáját a gyakorlati ésszerűség segítségével történő megoldási igénye vezérel, vagyis akik a betegségekből való gyógyulást is pusztán a technikai, tudományos és gazdasági kérdésnek képesek felfogni, akiknél tehát minden más szempontot el tud nyomni a technikai – tudományos módszerekkel való kezelési és elintézési igény, és akiknél a rendtartási mánia, a túlzott pedantéria, a civil életben hajszolt katonás fegyelem, az akkurátus pontosság és precizitás, a tisztasági- és a munkamánia, vagyis mindaz, ami a fizikai világ lehetőségeinek az erőszakos felhasználási igényére, valamint az anyagi létnek az abszolutizálására utal, és ugyanakkor mindaz, ami az előbbieknek az ellentéte: rendetlenség, hanyagság, piszkosság, érdektelenség, közönyösség, renyheség, lustaság, munkakerülés, stb., a Szűz által megtestesített általános emberi és személyi rendeltetéssel kapcsolatos Karmának a megtestesítői. A Szűz ugyanis,

A megnyilvánult létezésnek, az emberi létezésének és az egyes személy partikuláris rendeltetésének a spirituális és kauzális problémakörét és megvalósulási lehetőségeit testesíti meg.  

    Ezért a Szűzhöz tartozik a szervezetbe került tápláléknak is a rendeltetése szerinti elosztása és felhasználása, aminek következtében ezek a személyek általában erősen hajlamosak az emésztési rendszer és általában a bélműködés zavaraira, a szervezet

emésztési funkcióit lebonyolító szerveinek a károsodására: bélhurutra, bélgyulladás-

ra, bélfekélyre, hashártyagyulladásra, epegyulladásra, hasnyálmirigy gyulladásra, hasmenésre, székszorulásra, gyomorégésekre, más féle lép-, epe és májbetegségekre.

    Mivel az általános és az egyéni rendeltetés-tudat tisztasága, vagy zavartsága, a kultikus cselekedetekben nyilvánul meg, a Szűznek, mindamellett, hogy föld-jegy, a lineáris kapcsolatrendszereket megtestesítő Merkúr az uralkodó bolygója. Ezért, a táplálék eszenciáját (szubsztaniciáit) a rendeltetése szerint elosztó belek mellett, a szervek közül, a Szűzhöz tartoznak az alkarokkal együtt a kézfejek (Lásd: kéz - fej, megfogás, elfogás, befogás és fel-fogás, valamint a kéz-mű.), valamint az agy is

(gondolkozás), amelyek kapcsolatot teremtenek az ember mentális tevékenysége

és a fizikai valóság megváltoztatására irányuló közvetlen cselekvései között. Az anyagi világnak az átminősítésére irányuló, tudatos, vagy kényszer-cselekvéseink és

az információ-feldolgozó, átminősítő szerveink közötti spirituális kapcsolat

a Szűz által megtestesített lételvvel van analogikus kapcsolatban. Így tehát az is érthető, hogy miért annyira ésszerűek és már – már kultikusan módszer-szeretők

a Szűz jegyében született emberek. Hogy miért szeretnek olyan tökéletes elméleteket

gyártani a fizikai valóság és a természeti környezet mesterséges megváltoztatási szükségére és az életrend tudományos ésszerűsítésére vonatkozóan. És persze, az emberi élet és az egész emberiség élete tudományos alapokra helyezésének a szükségére vonatkozóan. És mindezt, természetesen, az ember boldogsága, azaz az embernek a tudományosan ésszerű szemszögből való boldoggá tétele érdekében.    

    És ezt a spirituális és kauzális alapot figyelembe véve, talán az is érthetőbb, hogy

miért a legszigorúbb pedagógusok, gyógyszerészek, a legfanatikusabb technikusok, precíz írók, inkvizitorok, méregkeverők, rettegett inspektorok, kórházigazgatók és kaszárnyaparancsnokok, fegyverkészítők, a legfegyelmezettebb és legszívósabb munkások, katonák, sportolók a Szűz csillagjegy szülöttei? És talán az is érthető ebből, hogy miért kapcsolódnak a Szűznek megfelelő VI. Horoszkóp-házhoz a munkaviszonyok, a munkahelyi problémák, a munkahelyi megbetegedések, valamint a munkabalesetek. A mindig „szükséges” gazdasági és termelési hatékonyság, a

termelékenység miatt folytonosan aggódó Szüzek, aggodalmaskodásaik és állandó

stressz-állapotaik következtében idegrendszeri túlérzékenységben szenvednek,

hiszen a valóság, tehát a munka eredménye (végtermék) sohasem felelhet meg az

ők elméleti és eszményi elvárásaiknak. Sőt: a hipochondria, a képzelt betegségek különféle vállfajai is azért jellemző rájuk, mert a földi dolgok sohasem lehetnek

annyira ésszerűek, annyira pontosak, kezelhetőek és ellenőrizhetőek, higiénikusak, tehát annyira tiszták ("sterilek"), mint ahogy egy Szűzre jellemző, szélsőséges tulajdonságokkal bíró ember elvárná azt. 

   Összegezve mindezt, a kiemelten diszharmonikus Szűz jellegű  sors-programmal rendelkező szülöttek - amennyiben nem tudatosodik bennük az életprogramjuk

(sorsuk) ellentmondásosan földhöz és éghez kötött merkúri jellege – erkölcsös

pragmatizmusukkal, erőszakos jót-akarásukkal, munkamániájukkal, módszer-

mániájukkal és tisztaságmániájukkal a legtökéletesebb családi zsarnokká válhat-

nak, akiket a legnehezebb a rejtett zsarnokoskodási hajlamaik kiélésén lehet

rajtakapni (amely zsarnokoskodó lelki állapotaiktól ők is épp úgy szenvednek,

mint a környezetükben). Ugyanakkor rejtett (hipokrita és "epés") gyűlölködőkké,

valamint a hipochondria mestereivé is válhatnak, mivel a betegség egy olyan

(sajnálat kiváltatására alkalmas) eszköz a környezetük és főképp a családtag-

jaik fölötti uralkodási lehetőségek tárában, amit a Szűz Sárkányfarokkal, vagy Szűz

napjeggyel rendelkező személyek mesteri fokon tudnak használni.

   Persze, mindennek köszönhetően nemcsak a Szűzre kimondottan jellemző beteg-

ségeket gyártják le módszeres és tudományos magyarázatokkal ellátott  tökéle-

tességgel, hanem a Sárkányfej, a Sárkányfarok és az Ascendens konstellációinak

megfelelő betegségeket is.

   A gyengeségein és diszharmonikus tulajdonságain uralkodni és azokat önmagá-

nak bevallva, a kultikus élet tényleges funkciójának a megértése segítségével

feloldani és meghaladni képes Szűz jellegű személy a legkellemesebb beszélgető partner és a legmegbízhatóbb munkatárs, akiknek a figyelmes következetességére,

feltétel nélküli becsületességére, komolyságára, de a humorérzékére is mindig is

számíthat az ember. És anélkül persze, hogy attól kellene félnie, hogy tele tömi

a fejét, fölösleges részlet-információval, száraz és tekervényes technológiai elméletekkel, megjegyezhetetlen gyakorlati útmutatásokkal, szűkös esetekre és

sorshelyzetekre vonatkozó tanácsokkal és tudományos magyarázatokkal.

 

 

 

 

       A MÉRLEG jegyében született, valamint a Mérlegben álló

  Lilithel és Sárkányfarokkal rendelkező személyek betegséghajlamai,                  

  Betegségeiknek, baleseteiknek és sors-kríziseiknek, szellemi-lelki okai

 

  A MÉRLEG spirituális erőtere a természeti kiegyenlítődésre való törekvésnek az egyetemes őselvét jeleníti meg és hozza létre a mentális, az asztrális és a fizikai dimenzió szintjein. Ennek következtében a szerelmi, szexuális, párkapcsolati, élettársi harmóniára, kiegészülésre és kiegyenlítődésre való törekvést eredményezi

az emberi viszonyokban és szellemi – lelki állapotokban.  Így, a Mérleg által megtestesített morfogenetikus erőtér a Kiegyenlítődés, a Komplementaritás és a Polaritás, Valamint a Nemek Törvényének is a lényegi és analogikus megfelelője.

 

    Ezért a Mérlegben született, de főként a horoszkópjukban Mérleg Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek általában az antagonisztikus sorserők és sorsállapotok, valamint a külső és a belső feszültségek és az elemi ellentmondások jó, vagy rossz, helyes, vagy téves kiegyenlítési törekvéseinek a megtestesülései és áldozatai, vagyis az egymásnak ellentmondó, egymással feszültségbe kerülő és egymást kizárni törekvő dolgok, (lelki) jelenségek és folyamatok harmonizálására, egyensúlyi állapotba hozatalára törekszenek, de többnyire hibásan és tévesen, sőt, néha erőszakosan, erőszakos magatartással, vagy cselekedetekkel, és – amennyiben erélyes személyiségekről van szó, ez a hamis, vagy erőszakos egyensúlykeltés sikerül is, addig a pontig, amíg az egyensúlyi állapot létrehozását nem abszolutizál-

ják, vagyis nem eszményesítik. Ugyanis a valóság minden szintjén megvalósított

(eszményi) egyensúlyi állapot a teljes (univerzális) lemerevedést jelentené. Kell

tudniuk tehát, hogy a kiegyenlítődés és a harmónia, nem egyenlő a tökéletes

És eszményi egyensúlyi állapottal, amit ők vadásznak, illetve, hogy az öncélú és

egyoldalú tökéletességre törekvés inkább az egészséges harmóniát bontja és

rombolja a harmóniát, ahelyett, hogy erősítené.

   Azok tehát, akik a teljes egyensúlyi állapot létrehozását erőltetik öncé-

lúan a valóság bármely területén, nemcsak olyasmit szeretnének elérni, ami ter-

mészetellenes és fikció, hanem olyan állapot létrehozását is erőltetik egyben,

 amely állapot tényleges megvalósulása megsemmisülést idézne elő és ezért

nem egyezik sem a Teremtés, sem az Egyetemes Evolúció törvényével.

  A magyar nyelv érzékletesen utal erre a téves törekvésre azzal a kifejezéssel,

hogy HOLTBIZTOS. Vagyis, csak abban lehet(ne) teljesen és egyértelműen

biztos az ember, ami rögzülten élettelen, ami igazából nem is létezhet tehát.

  Ezért jó megjegyezni tehát mindazoknak, akik a Mérleg jegyében születtek,

és azoknak, akiknek a születési képlete (asztrogrammja) jellegzetesen Mérleg-

színezetű, hogy nem egyensúlyi állapotra, hanem harmóniára kell törekedniük,

ami azt jelenti, hogy a dolgok kiegyenlítődésén soha nem szabad kierőszakolt

és természetellenes egyenlőséget érteni, hanem dinamikus és szerves egységet,

amely egységben tehát mindig létezni kell valamely részletnél egy kis egyen-

súly-eltolódásnak valamelyik pólus irányába, ahol a szellemi megújhodás végbe

mehet, ahol az új és újító szellemi erők bejöhetnek, ahhoz, hogy az élet dinami-

kája teljes és egész lehessen.

   A Mérleg által megtestesített erőtér problémája tehát a dinamikus spirituális

középhely megtalálása, amely nem zárja ki magából a szélsőséges elemeket, ha-

nem azokat egymással kiegészítve  és egységesítve integrálja, anélkül, hogy a

részelemek teljes és merev kiegyenlítődését öncélúan erőltetné. Erre utal Mózes

azon megállapítása is, hogy az Isten mindent szám, súly és mérték szerint teremtett.

   Az egyetemes mértékek ugyanis nem precíz és nem spekulatív mértékek, hanem

Általános jellegükben és erejükben egzakt idea-mértékek. Az aritmológia például,

 vagyis, a számok által ?számunkra? megtestesített és a számokban létező szellemi

eszenciák és minőségek logikájának a tana, vagyis a számok őstudománya, nem

száraz mennyiségi értékekkel dolgozó matematika, amely a számoknak kimondottan

csak a mennyiségi értékét venné figyelembe és csak a ezekkel a mennyiségi érté-

kekkel operálna, hanem a számok által megtestesített teremtési mozzanatoknak és

idea-erőknek és idea-rendszereknek az egymáshoz való viszonyulásait és viszony-

rendszereit, és e viszonyok kombinációit tanulmányozza és e szimbólumoknak

egy adott viszonyaiból vonja le a következtetéseit egy adott sorshelyzeten

vagy szellemi jelenségen belül.

  De amennyiben a harmóniáról, mint elsődleges kiegyenlítődésről beszélünk,

természetesen az emberi középhely érdekel bennünket elsősorban, hiszen az

asztrológiának, vagy az Aritmológiának csak akkor van értelme, ha személyes.

Így a Mérleg erőtere számunkra elsődlegesen a Nemek Törvényéhez és így,

a Jin - Jang ősprincípiumok harmonikus egységének felbomlásához és újabb és

újabb minőségű megvalósulásához kapcsolódik. Ezért a Mérleg uralkodó boly-

gója a Vénusz, a fizikai és a pszichikai kiegyenlítődési vágyak, a páros kiegé-

szülési kényszerűségek, az érzéki (testi) szerelem és a szexuális harmónia, de

a kényelemkeresés, a felszíni egyensúly és így az esztétika bolygója is.

     Ezért kapcsolódik a Mérleg napjegyéhez az emberi szellem, lélek és test

együttesének a középtájéka is, vagyis a deréktáji csontozat és izomzat, az ízű-

letek és a gerincoszlop deréktáji szakasza, a vesemedence és a szervek közül

elsődlegesen a vesék, a vesevezetékek és a húgyhólyag. A vesebetegek csak lát-

szatra szenvednek azért, mert valamikor "felhűtötték a veséjüket". Valójában

a vesebetegség lelki szinten kezdődik, amikor valamiért a személy szellemi és

később a lelki egyensúlya megbomlik és ez a legtöbb esetben szerelmi bánatra,

szerelmi csalódásra vagy más jellegű partnerkapcsolati problémákra vezethető

vissza. A vesebajos "tisztességes" családapák és családanyák, voltaképpen mind

egy-egy, talán még önmaguk számára is bevallatlan, a házasság köteléke (erköl-

csi normái) miatt teljesíthetetlen szerelmi vágy, vagy rendezetlen és rendet-

len, vagy kielégítetlen szexuális élet következtében szenvednek.

    Ezért, ha a bevezető részben említett, szerelmi, szexuális, párkapcsolati problémakörök jelentkezésekor megbomlik bennünk a szellem és a lélek harmóniája,

nem csak a szexuális szerveink károsodnak meg hanem a vesék is, különösen a

Mérleghez és a Vénuszhoz (a szerelmi kiegyenlítődéshez) kapcsolódó Karmával

(Lilithel, vagy Sárkányfarokkal) rendelkező személyeknél. Ennek következtében

veseműködési zavarok lépnek fel, vesemedence gyulladás, vesekőképződés,

veseműködési elégtelenség, húgyhólyaghurut, vizelési problémák, és a külön-

böző anyagcserezavarok is, a huzamosan és intenzíven átélt, szerelmi és az

élettársi csalódottsághoz, az ide vonatkozó sértettségi és elhagyatottsági

érzésekhez, valamint a kielégítetlen (kielégíthetetlen), szerelmi vonzalmakhoz

és vágyakhoz, valamint a viszonzatlan szerelmi bánkódásokhoz is kapcsolódnak.

De ide kapcsolódik végső soron a cukorbaj, köszvény, a reuma, a deréktáji

porc- és gerinckopások, de a bőrkiütések és a különböző ekcémák is. Ezek a

belső sérülések és betegségek kísérik, a szellemi és lelki valóságnak talán

a leginkább meg nem értett, és a spirituális megváltást szolgáló egyetemes

törvények szellemének ellentmondó, társadalmi normarendszerekkel leszűkített,

természetellenes és öncélúan ambíciós személyi, páros és csoportos törekvéseinket.

   Diszharmonikus fényszögbe került Mars a Mérlegben pl. zavaros, vagy szenve-

délyes gondolkozásmódra (látási szögre) utal szerelmi viszonyokban, ami visz-

ketést keltő szemgyulladásokra, bőrgyulladásokra és a húgyúak gyulladásaira

hajlamosít. Ugyanakkor a rossz fényszögben álló Szaturnusz (a Mars által meg-

testesített spontaneitásnak és nyers energetikai megnyilvánulásoknak az ellen-

téte) a Mérlegben félénkségre, gátlásosságra és önkorlátozásra utal a szerel-

mi élet terén, amit ha nem tudatosítunk és nem oldunk fel, a húgyurak eltömô-

dését eredményezi és vesekőképződést okozhat.

   Hogy mindezt megelőzhesse, vagy az ide vonatkozó, már létező betegségeiből

egyértelműen, gyökeresen és végérvényesen (tehát nem csak testi tünetek szint-

jén, és nem csak a társadalmi erkölcsi-látszatok szerint) kigyógyíthassa magát

a Mérlegben született, a Mérleg Ascendenssel és Mérleg Sárkányfarokkal, de

főképpen a Mérleg Lilithel rendelkező, valamint a Mérleg princípiumához vala-

milyen más módon kapcsolódó személy, meg kell tanulnia személyesen, határozottan és önállóan dönteni élete (És családja) legfontosabb sors-kérdéseiben

(különösen ami a párkapcsolati, szerelmi vonatkozású problémáit illeti)

és nem hagyni, hogy nála erőszakosabb személyek, családtagok, vagy a sze-

mélytelen "végzetes körülmények" döntsenek helyette. Meg kell tanulniuk

úgy elfogadni saját személyüket, hogy ők is tévedhetnek és hibázhatnak, mint a

többiek és ne törekedjenek folytonosan a látszat-harmónia, a látszategyensúly

fenntartására. Vállalniuk kell a pillanatnyi egyensúlytalanságot és diszharmó-

nikus állapotokat okozó, de a személyi viszonyaik minőségét, és a társadalmi

és a sorshelyzetük tisztázását szolgáló, pillanatnyi harci állapotokat és szemé

lyi konfliktusokat az életükben, ahhoz, hogy a hosszú távú és tényleges,

belső, lelki és szellemi egyensúlyuk valamikor helyre állhasson és a beteg-

ségeikből, vagy a megromlott párkapcsolati viszonyaikból is kiolvasható, már

korábban megbomlott, vagy megzavarodott egészségi, vagy sorsegyensúlyuk

helyreállhasson.

     Mindezt könnyű mondani és leírni, de határtalanul nehéz a Mérleg Karmával,

Vagyis a Mérleg Lilithel, vagy Mérleg Sárkányfarokkal rendelkező személyek számára elérni. Ők ugyanis, eleve úgy születnek a világra, hogy hiányzik belőlük

a párkapcsolati, szerelmi boldogságnak a megvalósítási képessége, és amennyi-

ben meg is találják a számukra legmegfelelőbb szerelmi- és élettársat, öntudat-

lanul bár, de előbb - utóbb úgy rendezik és úgy kezelik a viszonyukat, hogy az,

mintegy külső erők (személyek) és körülmények által megrontva, végül tönkre megy.

   És ez még a jobbik eset, mert valójában a mágikus kisugárzásuk is olyan,

hogy eleve ilyen jellegű (partneri, szerelmi és harmónia. ) problémákkal, de leg-

alább is olyan személyiségi problémákkal (zavarokkal) rendelkező személyeket

 vonzanak be, illetve olyanak által érzik magukat ellenállhatatlanul vonzva,

akik képtelenek minden féle a harmonikus kapcsolat megvalósítására és megőrzé-

sére, mivel nem teljes értékű a személyi öntudatuk és az önértékelésük. És ak-

kor még nem is beszéltünk mindarról a problémáról, ami a Mérlegnek a levegő

jegyűségéből ered. Ennek a levegő jegyűség által támasztott, majdhogynem meg-

foghatatlan problémáját a leginkább az ázsiai analogonjában: a Sárkány évében

született személyek sajátosan levegős problémáinak a tanulmányozásával lehet

elérni.

     Ahhoz, hogy egy Mérleg-karmával és életfeladatokkal küzdő személy jól

megérthesse és feldolgozhassa, kezelhesse az élete, sajátosan a szerelmi-páros

boldogság megvalósulásához kötődő sorsproblémáit, illetve, hogy megértse a

saját, mélyen rejtett személyisége tudattalan mozgatórugóit, ajánlatos tanulmá-

nyozni az ázsiai asztrológia Mérleg-megfelelőjének, a Sárkánynak a természe-

tét és Karmája mélytudati okait, amely ok - okozati rendszer, még inkább

felszínre hozza a Mérleg kettősségét és a levegő-jegyűségének a sajátosságait.

    Ebből a sajátosan levegős sárkányi természet jellegzetességeiből tűnik ki

tehát, hogy a Mérleg-ember, hiába, hogy látszólag békére és nyugalomra, megál-

lapodottságra törekszik, de valójában egy szellemi és lelki vihar-központ,

egy olyan tornádó-áram hordozó, amely a legváratlanabb pillanatokban is képes

mindent elsöprően kitörni és maga körül mindent, amit ő, vagy mások építettek

szorgos és figyelmes munkával, egy szempillantás alatt elpusztítani. A Sárkány

típusú ember tehát az, aki az egyik percben még kellemesen és békésen simogat

mint a nyári szellő, a másik percben viszont az égbolt ezer irányából süvít és

villámlik, mint a júliusi vihar. A mérleg- karmával rendelkező személyeknek

tehát, a békére törekvő személyi tulajdonságai mellett, meg kell ismernie és be

kell ismernie ezt, a lénye mélyére rejtett személyiségét annak érdekében, hogy

sem az ő sorsát, sem az élettársa, vagy a környezete sorsát ne borítsa fel és

ne tegye tönkre egyetlen, a lényéből ismeretlenül előtörő és pusztító erőket

kiváltó irracionális sugallat sem.

 

   

Skorpió - Lilithel,  Sárkányfarokkal,  vagy teljesen negatívan fényszögelt a Skorpió - Nappal rendelkező személyek jellegzetes sorsproblémái és betegségi, baleseti, sérülési és fertőződési hajalmai, jellegzetes sors-kríziseinek az igazi, spirituális okai.

 

      Mivel a Skorpió csillagkép, az anyagi világba merült abszolút szellemnek az anyagi lét kábulatából való felébredésének és az eredeti abszolút létbe való felemelkedési vágya megszületésének és eltökélésének a mozzanatát (A nulla-pontról való visszafordulását) testesíti meg, a Skorpió csillagképéhez analogikusan rendelődő személyi sorsproblémák is, vagyis a Skorpióra jellemző" betegségek és balesetek, általában és lényegében az embernek a (spirituális) szellemi - lelki megújhodásához, vagyis a személyi-tudatnak és mentalitásnak a gyökeres átalakításához, kicserélődéséhez kapcsolódnak. Ezzel együtt, a skorpió- problémák, az elemi és a végső lét-okoknak (a teremtés rendeltetésével, vagyis a megváltódással kapcsolatos ok – okozati összefüggéseknek) és rejtett szellemi igazságoknak a kiderítéséhez kapcsolódnak. Még pontosabban: a teremtési okoknak a kutatásához és felderítéshez, valamint az anyagi és a szellemi léthez való viszonyulási tévedéseknek – tévképzeteknek a leleplezéséhez kapcsolódó titkos ragaszkodásokhoz, szenvedélyekhez, ambíciókhoz és félelmekhez kapcsolódnak. Negatív jelentésében: az anyagi és a szellemi léttel kapcsolódó téveszmékhez való ragaszkodáshoz, a megváltódási lehetőségben való kételkedéshez, sőt: a megváltódáshoz szükséges, hibás szokás- és mentalitásbeli változásoknak az elutasításához, a mentalitás-változtatás igényével szembeni irritációhoz, lázadáshoz és szélsőséges esetekben: dühöngésekhez, romboláshoz kapcsolódnak. Vagyis, (diszharmonikus esetben) a Skorpió-karmával rendelkező személynek, a skorpiói leleplező és ön-leleplező (tévedés- és hibabelátó, valamint a belátást követő önjavító), tisztító és öntisztító magatartással szemben tanúsított elemi és önkéntelen elutasításhoz és a változás – változtatás kikerüléséhez, a személyi átalakulás gondolatának és szükségének az elemi elutasításához, vagyis a hibabelátási készség hiányához, annak a reflexszerű elhárításához, és ezért a szellemi szűklátókörűséghez, a csökönyös szellemi nyakassághoz (a szellemi vaksághoz : a spirituális káprázathoz), szélsőséges esetekben: a megváltódással szembeni ellenséges magatartásokhoz, önkéntelen irritációhoz és dühöngéshez is kapcsolódnak.

    A Skorpió ugyanis, metafizikailag a teremtés sokszínűségébe, az érzéki élvezetek labirintusába, vagyis a sokszínűség és az érzéki élvezeti lehetőségszerzés a kábulatába zuhant és annak a fogságába került Teremtő Szellemnek az anyagi lét által megtestesített határállapotból - határhelyzetből való kiszabadulásának (megfordulásának) és az anyagi - természeti tapasztalás segítségével történő karma-oldásnak és kiegyenlítődésnek a szükségességét testesíti meg. Egészen pontosan: a nulla pont elérését és a nullapontról történő megfordulást, a tisztánlátás és az éberség megszerzésének a lét-mozzanatát.    

 

       Másrészt, mivel a Skorpió a spirituális kiegyenlítődés problémáját is magában hordja, a skorpió – lelki problémák és testi betegségek a szerelmi-szexuális párkapcsolatokhoz, és természetesen, e sajátos életterület problémakörével szemben táplált egyéni ambíciókhoz kötöttek. Ami a betegségi okok szerelmi-szexuális részét illeti, a Skorpió esetében ez nem csak az egyén lelki egyensúlyra és párkapcsolati harmóniára való törekvéseinek szintjén merül fel mint a Mérlegnél, hanem a szerelem és a szexualitás által implikált metafizikai kiegészülési, egységesülési, kiegyenlítődési és szellemi megújhodási (újjászületési) és az ezzel járó lelki átalakulási problémakör teljes mélységű átéléséhez (asztrális, mentális és kauzális dimenziókban).

   A Skorpió jellegzetes betegségei tehát, a nemi betegségek mellett és azon kívül, jellegzetesen az élet céljának és rendeltetésének a mély és teljes fokú (egész skálás) értelmezési képtelenségének, illetve az elengedési és az elbocsátási képtelenségnek a betegségei (végbél-betegségek, reuma, prosztata- és petefészek rombolódás) az eredménye ezeknek a megoldatlan lelki és szellemi problémáknak (önkéntelen visszatartási, megtartási ambíciónak), ezek úgymond a fiziológiai következményei.

   A Skorpió és az elengedés - elbocsátás, a neheztelésektől, a haragtól és a nyílt, vagy rejtett gyűlölettől való megszabadulás  titka ugyanis az, hogy csak, és csakis azt lehet, azt tudjuk igazából elengedni, elbocsátani és megbocsátani, amit jól megfogtunk: amit jól felfogtunk, amit jól, tehát teljes egészében és metafizikai mélységében megértettünk. Ami betegségi okok és balesetek-sérülések (nemi szervek sérülése, farok-csont és medence-tájék, vagy az orr sérülése) szerelmi- szexuális problémákat illeti, a Skorpió esetében, ez nem csak az egyén lelki egyensúlyra és harmóniára való törekvéseinek szintjén merül fel mint a Mérlegnél, hanem a szerelem és a szexualitás által implikált metafizikai kiegészülési, spirituális kielégülési, egységesülési, kiegyenlítődési és szellemi megújhodási (újjászületési) állapot elérése és, az ezzel járó lelki átalakulási problémakör teljes mélységében (asztrális, mentális és kauzális dimenziókban is) való átélése az egységesülési élmények spirituális emlékezés szintű rögzítése. A Skorpió betegségei ezeknek a megoldatlan lelki és szellemi problémáknak a fiziológiai következményei.

   Ezért amennyiben egy Skorpió-karmás személy képtelennek bizonyul negatív élettapasztalatai ellenére is, e rendkívülien összetett életkérdés sajátos vetületeit az öntudatán belül egyesíteni, különösképpen ha a Skorpió jegyében is született és ugyanebben a jegyben, vagy az ennek megfelelő VIII. házban lélektani diszharmóniákat és rendkívüli feszültségeket jelző karmikus pontok (Lilith, Sárkányfarok), vagy erősen negatívan fényszögelt bolygók is kerülnek, - amilyenek például a Hold, a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz, vagy a Plútó- a szülött a depressziós és a pszichés problémáktól egészen a szexuális devianciákig és az elmekórtani zavarokig (és ezáltal a kétségbeesett állapotban elkövetett öngyilkosságig is) eljuthat. Ugyanis, nemcsak rendkívüli szexuális ösztönössége uralkodik a Skorpió típusú emberen e pszichés és szomatikus folyamatokat a végletekig kiélező, tüzes Mars hatására, hanem a Plútó által képviselt egyetemes igazság és egyetemes kiegyenlítődési szenvedély is. Ráadásul a Skorpióra, alapminősége az egyetemes elemi felosztás szerint a Víz-minőség (erős lelki magnetizmus és ugyanilyen erős érzékenység) jellemző, de mivel a Mars kiemelten tűz-bolygó, ez az állapot, már eleve feszült állapotba helyezi azt a szülöttet, akinek karmája szerint elsődleges életfeladata a Skorpió princípiumával harmóniába kerülni. De a Skorpió másik uralkodó bolygója, a Plútó sem egyértelműen Víz-jellegű: a Víz és a Tűz őselemek egymás áthatásából létrejövő alkímiai tinktúra minősége jellemzi a Plútó természetét.  

   Ezért a Skorpió spirituális erőterében két egymásnak igen ellentmondó, egymást kizáró  alkímiai "természet" uralkodik, nevezetesen a Tűz és a Víz elemek természetei, amelyeknek, ha nem sikerű egy személy szellemi és lelki, de nem utolsósorban biológiai életszféráiban harmonikusan kiegészíteni és kiegyenlíteni egymást, akkor az egymás kizárására, elnyomására tőrnek, aminek a következtében a ténylegesen(!) fel nem ébredt Skorpió-személy, mikor a sajátosan értelmezett igazság-szenvedélyének a „meg nem értett” foglya, mikor a teljes relativitás szellemében csapongó érzelmeinek és érzéki vágyainak. Természetesen, e belső, mentális és pszichikus gyökerű ellentmondásnak előbb-utóbb jelentkeznek az élet minden területét megmérgező, de különösen a szexuális és a szerelmi párkapcsolatok kibontakozását megnehezítő és azokat tönkretevő problémái, krízisei.

   Ugyancsak innen ered hatalmas vitalitásával és csodálatos fizikai regenerációs (gyógyulási) képességével ellentétes, sokszor mindent sötétben látó, a depressziós állapotok intenzív átélésére való hajlama, halál-vágyig elmenő kietlenségi és hiábavalósági érzései, amelyek nem egyszer a mérhetetlen alkohol, vagy más mérgező italok, ételek fogyasztásában is megnyilvánuló, önpusztítási késztetésekig és az öngyilkossági gondolatok latolgatásáig is elviszik. 

   De maradjunk a konkrétumoknál: amennyiben a sorsképletben a Lilith, vagy a Sárkányfarok található a Skorpióban, vagy a Skorpió jegyében álló bolygók többségben diszharmonikus fényszögeket kapnak, az illető bolygók által megtestesített teremtő ősprincípiumok a személy karakterében feszültség-okozó érzelmi és gondolkozási zavarban és viselkedésbeli (lelki) zavarodottságban és agresszivitásban, valamint ellenőrizhetetlen szenvedélyességben nyilvánulnak meg. Ennek következtében a szülött hajlamos lesz a hormonális önmérgezésre, és ez által elsősorban a nemi szervek és a szaporodási szervek betegségére, rákosodására, vagy más módon történő (pl. baleset általi) károsodására, a bélrendszer alsó szakaszának és a nemi szervek gyakori gyulladására, fertőzésére és más jellegű funkcionális zavaraira. Így például a végbélgyulladásra, a vastagbél és a stigma-bél betegségeire, az elengedési és lemondási képtelenségből eredő székrekedésre, végbélpanaszokra, aranyérre, prosztata-rendellenességre, nők esetében a szüléssel kapcsolatos gondokra, spontán vetélésre, a szexuális élet zavaraira, fertőző nemi betegségekre. Mivel az ember általában nem tudja, hogy betegségeinek igazi oka az ő spirituális, mentális és érzelmi életének a tisztázatlanságában és feszültségeiben keresendők és gyökeres, általában gondolkozásbeli, valamint viselkedésbeli (mentalitásbeli) változások szükségesek a betegségi állapotainak a meghaladására, szükségesek lehetnek az alhasi (prosztata, here, méh és petefészek funkcionális zavarainak kiigazítását, megsegítését, vagy azok kivételét célzó) műtétek is. De hiába, az esetleg jól sikerült műtétek is, mert a teljes gyógyulás csakis akkor következik be, ha az illető szervvel, vagy testrésszel kapcsolatos pozitív lelki viselkedést a magáévá és állandóvá teszi az egész világ- és életszemléletében. 

   A vesék, különösen a mellékvesék megbetegedései, valamint a húgyhólyag és a húgyvezetékek betegségei is általában Skorpió-betegségek, mindannak ellenére, hogy a Mérlegre is jellemzőek és mivel az orr is a Skorpióhoz tartozik (mint a lényegi igazságokat kereső-kutató szaglás, szimatolás szerve), az orrpolip és az orrhurut is jellemző Skorpió-betegség, ész azt jelzi, hogy az illető (beteg) személy – vagy kiskorúak esetén, azok édesanyja! – nem képes, vagy tudatosan nem hajlandó mélyen „beszagolni” a zavaros és vele születetten negatív mentalitású (negatív képzetekkel és érzelmekkel telt) tudattalan lelki világába.

   A Skorpió-típusú, vagyis a Skorpió-jellegű Karmával rendelkező személyt tehát a dolgok legmélye, a szexualitás és ezáltal a kettőre: a nemekre osztottság misztériuma mögött rejtőző, az ott sejtett egységnek  megismerése hajtja élete minden mozzanatában. Ezért ha bármi, vagy bárki által akadályoztatva vagy zavarva érzi magát ennek az ösztönös megismerési és egyesülési (a másik nemen való áthatolási) vágyának (szenvedélyének) a kielégítésében, elveszti uralmát érzelmei és gondolatai fölött. Ennek a következtében a legszenvedélyesebb ellenséges gondolat-képek táplálására, a gyűlölködő érzelmek legszélesebb skálájú átélésére és az önmagát (is) az öt akadályozó személyekkel és körülményekkel együtt megsemmisíteni kész indulatok átélésére is képes, aminek elsősorban ő szenvedi kárát, mivel ezeknek az ellenséges és romboló-megsemmisítő képzetek által indukált mentális és érzelmi állapotai „parancsára”, az ő hormonrendszere, a természeti Skorpió-állat, sőt: a mérges kígyók szervezete által termelt mérgekhez hasonlóan erős hormonális mérgeket termel, amelyek első sorban azokat a szerveit támadják meg, amelyek éppen az általa intenzíven átélt mentalitással állnak analogikus kapcsolatban. (Nem véletlenül áll a Skorpió konstellációja analogikus kapcsolatban a Kínai asztrológia Kígyó évével. Mindkettő ugyanazt a gyökeres kicserélődési, megváltozási szükség, illetve a változással – megváltódással szembeni ellenkezés lelki motívumát hordja magában.)

  A Skorpió karmával született személyek negatív töltetű mentális és asztrális késztetései negatív pszichés energiákká fejlődvén, kiváltják a szervezet mirigyrendszeréből a megfelelő mérgek kiválasztását és a Skorpió-ember szerveinek az elárasztását, rengeteg rombolást okoznak nemcsak a Skorpió karmával rendelkező ember szervezetében, hanem a környezetében élő, betegápoló szerepekbe kényszerült családtagok életében is. És, természetesen a környezetében élők közül a leginkább azok szenvednek a Skorpió-indulatok következtében, akik vele szexuális, vagy szerelmi kapcsolatban élnek vele, hiszen számukra nem minden esetben annyira (egyértelműen) vitális kérdés a szexuális élet, valamint az intim párkapcsolatok akadály és zavarmentessége. A Skorpió mindig és minden körülmény között a végletekig is el fog menni - tudatosan, vagy önkéntelenül- azért, hogy az élete eme nagy

misztériumának minden árnyalatát, minden mélységét és magasságát mások által meg nem zavarva és meg nem akadályozva átélhesse. Ezért a legtöbbször konfliktusba keveredik nemcsak a családtagokkal, akik nem értik és ezért vagy nem veszik figyelembe eme hajthatatlan törekvését, vagy egyenesen megpróbálják öt fenntartani és megakadályozni ennek kiélésében, és nemcsak az élet egyértelmű szocializációját, erkölcsi szabályozását, ésszerűsítését és vallásosítását célú tűző erkölcs és családszakértőkkel, erkölcscsőszökkel, hanem szerelmi és szexuális partnereivel, élettársaival is, akik fölött uralkodni akar.

    De a Skorpió nem az egyszerű uralkodási ambíciója kielégítéséért akar a partnerei fölött hatalmat nyerni, mint az Oroszlán, hanem azért, hogy szexuálisan egyesülhessen vele, valahányszor ő akar. (És elég ritka az olyan eset, amikor nem akar.) Innen ered a fel nem ébredt Skorpió embertípus rendkívüli és sokszor félelmetesen beteges féltékenysége is, ami annyi konfliktus és betegség-góc okozója. Addig viszont, amíg a Skorpió - ember felébred és megtanulja, hogy az, ami számára a legfontosabb, vagyis a végső metafizikai igazságok megismerésével járó szexuális egységesülés minél harmonikusabb átélési lehetőségének az elérése, nem mindig a külső körülményeken és mások (a partnerek) megértő viszonyulásán múlik, hanem saját lelki-szellemi hozzáállásán is.

  De nem csak innen ered a Skorpió bélyeggel világrájött emberek sokszor betegessé fajuló uralkodási vágya. Mivel az újjászületés, vagyis a teljes átalakulás problémájával küzd mindenképpen, vagyis az átalakulás spirituális programját, szellemi motívumrendszerét hordja magában öntudatlanul, állandóan a külvilágot, a külső körülményeket és természetesen a körülötte élő embereket és leginkább a partnereit akarja önkéntelenül átalakítani saját maga helyett.

  A szervezetében negatív nyomot hagyó tapasztalaton kell átesnie (nemi betegségek következtében hátramaradó szervi elváltozások, károsodások, a húgyhólyag teherbíró képességének csökkenése következtében jelentkező gyakori vizelési inger, aminek következményeképpen lehetetlenné válik számára az éjszakák normális átalvása és ezáltal a rendes pihenés, stb.).

  Sok Skorpió szülött van, akinek azt a hibabelátási és mentalitásváltoztatási képességet, aminek a segítségével a betegségeiből kigyógyíthatná saját magát, egész élete tapasztalatai után sem sikerül elnyerni és ezért élete utolsó pillanatáig kegyetlenül szenved, még akkor is, ha megcsendesült gyógyszerszedő, kórházlakó, szelíd nagymamává,  nagytatává aszalódott közben. Az a Skorpió-karmával rendelkező személy viszont amelynek sikerül bizonyos, a tapasztalatai értelmével összhangban álló metafizikai tanítások hatására felébrednie és nem hibáztatja minden betegségéért a külvilágot, a partnereit, a saját sorsát, vagy az adott társadalmi életkörülményeket, megtelik öngyógyító képességei mellett, másokra (környezetére) is pozitívan ható szellemi képességekkel, kreatív energiákkal és maga lesz a teljesen újjászületett, pozitívan átalakult, saját sorsát és életeseményeit tudatosan irányítani képes (megváltozott: megváltott, megszabadult...) ember megtestesítője.

 

 

       A negatívan fényszögelt Nyilas-nappal, valamint a NYILAS karmával rendelkező    

       személyek sérülési- és betegséghajlamai, betegségeiknek a szellemi-lelki okai

 

   A Nyilas csillagképe az egyetemes törvényeknek az individuumok közötti kap-

csolatokban (jelesül az emberi személyekké oszlott egyetemes léttudat kapcso-

latában) történő érvényesülési lehetőségek spirituális erőterét testesíti meg.

Emberi viszonylatban ennek a hatásai nagyjából a személyközti kapcsolatokban,

valamint az embernek a természettel való közvetlen és közvetett kapcsolatában,

annak az erkölcsi vetületében érhető tetten. Ezért a Nyilashoz tartozik az erkölcs,

 az erény, a törvény, a szellemi nyitottság, a barátság, az értéktudat és a helyes

értékítélet kérdése. És diszharmonikus megnyilvánulásában ugyancsak a Nyilas-

hoz tartozik ezeknek az ellentéte: az áltatás és az önáltatás (hazudozás), a szél-

hámosság, a szemforgatás, az önhittség, a kapzsiság, a mások öncélú dicsérete,

felmagasztalása és a mások lenézése, a megalázkodás, illetve a megalázás eltű-

rése és a mások megalázása, a téves ítélet, az intrika és az öncélú kritika, a

misztifikálás, a vallásos és a tudományos babona és a dogmatikus gondolkozás.

  .A Nyilas jegyében született személyek, valamint a Nyilas- Karmához valami-

lyen más, a horoszkópjukból (is) kiolvasható módón kapcsolódó személyek, csak-

úgy mint a többi tűz-jegy esetében, kimondottan az igazi (spirituális) személyiség

(a szellemi Én-tudat) megszerzésének és kialakításának, csiszolásának és finomí-

tásának az élet programjával születnek a világra. De a Nyilas, a Kostól és az

Oroszlántól eltérően, nem nyílt erőszakkal előretörően (Mars) és nem minden más

személyiséget, "idegen" személyi akaratot elsöprően (Nap) nyilvánul meg, hanem

a több megfontoltságot és több körültekintést, erkölcsi érzéket igénylő, az igazi

értékek helyes megítélési képességét megtestesítő Jupiteri elv szerint. Ezért is, a

Nyilas nem sarkalatos jegy mint a Kos, sem nem szilárd jegy mint az Oroszlán,

hanem a szellemi-értelmi tendenciákkal inkább kapcsolatban álló, változó minő-

ség jellemzi. Ennek az spirituálisan extrovertált magatartásnak köszönhetően, a

Nyilasok különösebb egészségi problémákat nem okoznak maguknak, csak akkor,

ha a horoszkóp többi eleméből következően, misztikus öncsalókká, önmagukat is

áltató szélhámos hazudozókká, dogmatikusan szűk látókörűekké válnak,

vagyis akkor, ha mindenféle szellemi nyitásra, őszinte, becsületes és világos

lelki viszonyulásra képtelennek bizonyulnak.

   Amennyiben tehát egy általános szellemi nyitottságot és pozitív szabadelvü-

séget vallhat a magáénak, a Nyilas-típus eléggé otthonosan és különösebb aka-

dályoktól mentesen mozog az életben és a világban, főképpen ha a dogmatikus

gondolkozástól is sikerül mentesíteni élet és világszemléletedét. Mivel tüzes,

férfias és kiáradó energiák hordozója, másokat elég gyakran megsebez, amikor

szándékosan és célzatosan vagy minden különösebb szándék nélkül, "csak úgy, sportból", el-el ereszt egy-egy mérges megjegyzésbe (vitriolba) mártott nyílat a

szertartásos jótékonykodásai közben. Ezek a céltalan nyílvessző-sebek azért

fájnak a leginkább, mert a legtöbbször "ezt nem vártam volna tőle" hangulatban

kénytelenek elszenvedni az ártatlannak látszó áldozatok. (Azért csak látszóla-

gosan ártatlanok, mert végül is mindenki a saját Karmája alapján és egyáltalán

nem véletlenül kapja meg azt, amit éppen egy hipokrita és a szó szoros értel-

mében szemforgató Nyilastól kell megkapnia.) Ezért még akkor is érezzük a Nyi-

lastól beszerzett sebeinknek fájdalmas nyomát, ha a Nyilas-ember azóta már

többször elárasztott jótéteményeivel.

   Szóval még a jellegzetesen Nyilas szellemiségű, nagyméltóságú egyházképvi-

selők és békepolitikusok személyi életében és személyi kapcsolataiban is akad-

nak bőven problémák, még akkor is, ha ezek többnyire és látszatra mindig át-

hidalhatóak. Sőt: valójában a Nyilashoz és a Bakhoz kapcsolódik az ősbűn folya-

matos elkövetése, illetve az embernek az a minden áron "jóra" való törekvése,

hogy minél erőfeszítés-mentesebb életet folytasson és minél nagyobb élvezetek-

hez jusson. Pontosabban: hogy minél nagyobb fokú kényelemhez, a természeti e-

lemekkel és folyamatokkal szembeni biztosítottsághoz és minél több öncélú öröm-

érzetet, okozó eseményhez és "élvezeti cikkhez" jusson, lehetőleg lelki és testi

erőfeszítés és személyi áldozat nélkül. Ezért a Nyilas nem csak vadássza az üd-

vösség elnyerését és a "tökéletes boldogságot", hanem - önkéntelenül is - befektet

és kizsákmányol (természetet, embert, emberi kapcsolatot), annak az önkéntelen

törekvésének köszönhetően, hogy "biztos ami biztos" alapon, amennyiben a lelki

üdvösségét nem is sikerül megszereznie, legalább egy kis örömet szerezzen magá-

nak. Innen ered az öröm és a boldogság illúzióját keltő italokkal, táplálékkal

vegyszerekkel, módszerekkel és receptekkel való "veszélyesen jó" kapcsolata,

amely nem egy esetben zugiváshoz, zugevéshez, alkoholizmushoz, túltápláltság-

hoz, vércukorproblémákhoz, bulímiához és annak ellentétéhez: anorexiához ve-

zet. Ez utóbbi viszont összetettebb probléma, nem csak a Nyilas természet tehe-

tö felelős a léleknek e negatív kritikájában gyökerező betegségért.    

   A Nyilas- Karmával (is) rendelkező személy legtöbbet azzal árt magának, ha

nagyvonalúságában, vagy tekintélyességre törekvő, dogmatikus erkölcsiségében 

nem néz a lába alá, azaz nem néz körül a környezetében, vagy nem néz körül sa-

ját lelkivilágában, saját érzelmi lehetőségei és képességei területén, lezár-

ván magát mind erkölcsileg, mind szellemileg egy bizonyos irányban. Ennek kö-

vetkeztében aztán nem tud a számára fontos információkkal szemben elég figyel-

mes, nyitott és kellőképpen érzékeny lenni és különböző, figyelmeztető jelleg

baleseteket kell el szenvedjen ahhoz, hogy ébredjen rá a valóságra, ne kénysze-

rítsen se másokra se önmagára olyan látszat őrző szerepeket, amelyek a valóság-

nak nem megfelelő, idealista szellemiséget és erkölcsiségét hivatottak szente-

síteni és a környezettel elismertetni. Tudattalanja tökéletesen leképezteti fi-

zikai testével ezt a belső görbe és hamis utakon való (el)járási módot és meg-

jeleníti fizikai testén keresztül ezt a mentalitást. Ezért az ide vonatkozó

látási zavarok, szembetegségek, rendellenességek (szemtengelyferdülés, szürke

hályog, kötő-hártyagyulladás, stb.) és szemsérülések mellett, gyakoriak a Nyi-

lasok körében az egyenetlen, nehézkes és természetellenes mozgásformákra kény-

szerítő combsérülések, a csípőficamok, a keresztcsonti fájdalmak, sérülések, a

gerinc alsó szakaszának meszesedése, lesérülése vagy deformálódása, esetleg le-

merevedése. - így jár az erőltetetten "gerinces" ember, aki erkölcsi monomániájá-

ban csak egy irányban képes tartani a figyelmét, aki csak vallásos, tudományos, misztikus, vagy etikai - erkölcsös dogmákon keresztül képes nézni az életet és

ezért lemerevedik és elmeszesedik mentális és spirituális szinten. Az ilyen embert

természetes, hogy elkapja a reuma, az isiász  és a köszvény az együgyű magánteljesítmények és a társadalmi érdem-trófeák vadászata közben.

   Járási nehézségekkel küzd: a szó szoros értelében rosszul jár, amiért úgy érzi,

hogy nem kap elég külső elismerést munkájáért, közösségi szervezkedéséért és

amiért világias dogmatizmusa következtében, képtelen a személyi tudata tágítására

személyisége gazdagítására, fejlesztésére. Ezért hajlamos a combnyaktörésre, a

felső lábszár csonttörésre, valamint az ideg-zavarokra (az egyre inkább balul

elsülő, érdemszerző hadjáratok következtében). Ám az is baj, ha a vadászatról,

lemond és inaktívvá válik, ha a lomtárba helyezi nyilát, fegyvereit, a társadalmi

és a sporttrófeáit, vadász élete más kellékeit és célzó eszközeit. Neki ugyanis

 addig szüksége van a zsákmányra és a trófeákra, ameddig rá nem jön, hogy ezek

üdvösség-pótlékok, vagyis arra, hogy ő tulajdonképpen az elmaradt üdvössége (az

egyetemes törvények szerinti szellemi kollaborációs készsége kialakítása) helyett

zsákmányol és szerzi a földi trófeákat. Ilyenkor májpanaszok, elhízás, vércukor

problémák és légzőszervi problémák fenyegetik.

   Ezért jó ha társadalom szervezési és jótékonykodási akcióit a saját és a töb-

bi ember személyiségfejlesztő gyakorlatának (játékának) és az emberi értékek

kiválasztódási lehetőségének (Jupiter) tekinti és nem magyaráz bele azokba sem-

milyen együgyű, misztikus és "felsőbbrendű" célokat, amelyek gondolkozás- és

érzésvilágát (mentalitását) szélsőségesen és dogmatikusan polarizálják. Tudato-

sítania kell magában, hogy határozott döntéshozatalai közben, amelyek szellemi

én-tudatát hivatottak kiérlelni, legfontosabb mindig az arany középút megkere-

sése és betartása, különben könnyen saját kényszerképzeteinek, vagy a másoktól

átvett vallásos, erkölcsi és politikai fantazmagóriák rabjává válhat.

   Be kell látnia, hogy egészségesebb olyan szabad szellemű, nyitott személyi-

ségnek lenni, aki tudatosan irányítja saját életjátszmáját, mint olyan játék-

szernek (bábunak), akit a dogmatikusan leszűkült, másoktól ellenőrizetlenül át-

vett, misztikus gondolatrendszerek és erkölcsrendszerek vagy a saját együgyű,

szentimentális és racionális kényszerképzetei irányítanak.

   Mivel a Nyilas szimbóluma szerint is az érzések (Tűz) szintjén, az érzelmi

valóságokkal, tehát az emberi értékek és az emberi érzelmek valóságának megfe-

lelô szinteken (erkölcs, vallás, filozófia, politika, kultúra) kísérel meg kap-

csolatba kerülni a felsőbb (metafizikai) világ szellemi erőforrásával és meg

próbálja elérni az ennek megfelelő törvényes (eszményi) szellemi alapállás meg-

valósítását, - az egységtudatot megcélzó szellemi nyilával, vadászszerszámával-

vagyis azt, amit éppen erőszakoskodva, a természetet legyilkolva és kizsákmá-

nyolva, mindig egy irányba figyelve - összpontosítva -  nem lehet megszerezni

("aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt"), nemcsak a politikához és a tár-

sadalmi szervezkedésekhez kapcsolódik, hanem a különböző egyházi és vallásos

szervezkedéseket is. Így mindig sokat viaskodik a vallás és a hit feloldhatat-

lan ellentétének, valamint a bűn és a bűnhődés, az ítélkezés és a megbocsátás

kérdésével. 

  Legnagyobb problémái az önkéntelen uralkodási - zsákmányszerzési és kihasz-

nálási - kiaknázási - kizsákmányolási ösztönével keveredő, jótékony pózokban

való tetszelgési mániájából (hipokrita mentalitásából) adódnak. Bár valószínű,

hogy a Nyilas típusú ember találta fel az önzetlenség kifejezést, az imént leírt

önkéntelen késztetései miatt, ő azért jótékonykodik, "segít és javít", mert

hosszú távon valamiféle (ha másban nem: erkölcsi) haszonban reménykedik. A

jótékonykodása és "önzetlen" segítőkészsége által "lekötelezi", a rá szoruló-

kat, akik később egyre nehezebben viselik el a Nyilas által rájuk rakott szel-

lemi (erkölcsi) és pszichológiai (szabad gondolkozásukat lekötő) kötelékeket.

Ezért, még akkor is ha nem olyan személyről van szó, aki egyik kezével ad és a

másikkal visszavesz (kendő alá rejtve, de tartja a markát, hogy a befektetés oda

visszatérüljön), a megsegített "hálátlanok", nyíltan, vagy rejtve, de fellázadnak a

kiszolgáltatott állapotuk ellen és vagy alattomban támadni és rágalmazni kezdik

a Jótékonykodót, vagy nyíltan és becsületesen szembefordulnak, szembeszállnak

vele. Ez, ha komoly konfliktushoz vezet, általában polgári pereskedéssel is járó,

nyílt vagy alattomos gyűlölködéshez vezet.  

   Erkölcsi kudarcai, kisiklásai, csalódásai és kiábrándulásai által, a Nyilasnak rá

kell jönnie, hogy az igazi hit, az NEM egy (mások által) meghatározott irányban

kiélt érzéshalmaz, hanem egy, a mindennapi élet-gyakorlatban is működtethető,

egyénileg is kiérlelt, szellemi tudás szerinti életbölcsesség és életérzékelés

- és így végül is egy egyénileg felélesztett egyetemes emberi tulajdonság- amely

a racionális (logikus) gondolkozás és az analogikus gondolkozási (-és döntési)

képesség gyakorlás útján történő egybeötvöződéseként jön minden emberben lét-

re. És ugyanígy a bűn nem egy, vagy több társadalmi és vallásos dogmatétellel

ellentétes cselekedet, hanem pontosan a személyes felelősségvállalástól el ide-

genített, tradicionális (dogmatikus) gondolkozás következtében, valamint a túl-

misztifikált gondolkozás következtében létrejövő kitartás egy sorozatosan elkö-

vetett, negatív és ezért hibás, cselekvésrendszerben. A görög  nyelvben a BŰN-

re vonatkozó kifejezés, a HAMARTEMA, és a megfelelő ige a HAMARTANEIN

azt jelenti, hogy: "nem találni célba", "elvéteni a pontot". A bűn tehát a pont, a cél

elvétése. De milyen pont, milyen cél elvétéséről lehet szó a bűn esetében? A pont

az egység szimbóluma, a megnyilvánult világot magából kiárasztó Abszolútum

szimbóluma. A trófea- és boldogság  vadászó (az öncélú élvezet, kényelem, kaland

 és biztonság vadászó) hétköznapi tudat a pontot, az egységet, nem találhatja

el s ez a bűn. Az, hogy bűnösek vagyunk, csak egy másik szó arra, hogy kábulat-

ban élő, boldogság vadászok vagyunk és minden áron és lehetőleg áldozat nélkül,

meg akarjuk nyerni az életünket. Másfelől lemondunk az életfeladataink felválla-

lásáról és megvalósításáról, annak érdekében, hogy elnyerhessük az üdvösségün-

ket, mivel csak végletekben, polaritásokban vagyunk képesek gondolkozni. A

polarizált tudatunk tehát mindegyre ELVÉTI a (KÖZÉP)pontot és  ebből keletke-

zik A VÉTEK folyamatosan.

   A Nyilas szimbólumának az értelmezése elvezet tehát bennünket a bűnösség

és a betegség analogikus (lényegi) összefüggésének a felismeréséhez. Bűnös és

beteg tehát az, aki az élete eredeti célját, vagyis a lelki, szellemi és spirituális fej-

lődés általi "teljes és egész" személyiség-alakítást, az egyetemes léttudat kialakí-

tását, vagyis a Jézus által felismerhetővé tett, megváltási programját elvéti és ezért

VÉT-kessé, valamint EGÉSZ-ségtelenné válik és annak jeleként, hogy a szellemi

életútján rosszul járt és rosszul jár, a hétköznapi életben és testileg is folytonosan

rosszul jár.

   A Nyilas jellegű karma által felvetett betegségproblémák metafizikai értel-

mezése és megértése után kikérdezhetjük születési napjegyük és az egészségi

állapotuk felöl a jótékonykodó humanistákat, az Isten és az emberiség nevében

beszélő főpapokat, erkölcsöt és erényességet prédikáló szemforgatókat, a nép

mentőkként fellépő, politikus és béke-apostolokat, akik nekünk a jóságról, a

toleranciáról, a békés megegyezésről, az önzetlen szeretetről, különböző eré-

nyek gyakorlásának a szükségéről és természetesen a bűn ördögi eredetéről pré-

dikálnak. Azon kívül, hogy sok tanulságot vonhatunk le válaszaikból (persze,

ha előzőleg megtanultuk azokat helyesen: fordítva értelmezni), még gyönyörködhetünk is a mesterien és kapásból végrehajtott csípő-lövéseik virtuozitásában. Csak éppen el ne vérezzünk a Nyilas-telitalálatok következtében!

   Amennyiben lelki kábulatából felébred, egy önmaga lelkivilágával és a külvilág dolgaival egyenesbe került, minden irányba nyitott szellemű Nyilas-emberrel

találkozhatunk, aki kellőképpen fejlett humorérzékét használni tudja elsősorban

saját idealista és dogmatikus mentalitásával szemben. Ha ez a személy barátunkká

válik, életünk legtermékenyebb és legfelemelőbb személyi kapcsolatára számíthatunk. A Nyilast uraló Jupiter hatása ugyanis nagylelkűvé, nagyvonalúvá, a baráti etika nagymesterévé: segítőkésszé, előzékennyé, közvetlenné, de ugyanakkor nagy távlatú gondolkozóvá is teszi az embert, aki pontosan ezért rendelkezik a legmegbízhatóbb és legkellemesebb baráti - ismerősi körrel, mert helyes

az arányérzéke és az értékítélete. Így a spirituálisan felébredt és a karmája feloldására elsőrendű hangsúlyt fektető Nyilas ritkán "véti el a célt", pontosan azért, mert legfőbb erénye az, hogy amikor elvéti a célt, van elég ereje és bátorsága ezt bevallani mind önmagának, mind a környezetében élőknek. Sőt: ő az aki elsőként derül azon, ha a Nyilas természetének negatív megnyilvánulási formái megint erősebbnek bizonyultak teljes személyénél: éber felelősségtudatánál.

 

A BAK jegyében született és a Bak Sárkányfarokkal, valamint a Bak Lilith-tel rendelkező személyek betegségei, betegséghajlamaiknak szellemi-lelki okai

 

A Bak napjegy egyetemes törvényességnek és az egyetemes felelősségtudatnak (A megváltódási szükség tudatának) vagyis a megváltódási folyamatok létrejöttének és megvalósulásának a feltételeit biztosító, valamint az ősi teremtő- megváltóerőknek az ide vonatkozó megnyilvánulásit szabályozó erőtere. Ez azt jelenti, hogy az ember számára, a Bak által megtestesített erőtér őselve, a teremtett létnek a kiegyenlítődését biztosító és a létfolyamatokat az egyetemes kiegyenlítődés irányba terelő, a lét és az élet folyását az egyetemes megváltás logikája szerint szabályozó törvényekkel való találkozását biztosítja. A Bak szellemisége az ember számára a közösségi-társadalmi élet gyakorlati területein és a közösségi-társadalmi élet sajátos területein nyilvánul meg.

Ezért, a Bak jellegű karmával, vagyis a Bak jellegű, mélytudati negatív személyi meghatározódásokkal, negatív spirituális-programmal született személyek nem csak, hogy érzéketlenek az egyetemes törvényekre, de egyenesen irritálódnak ezeknek a létezésének még csak a gondolatától is, és ha önkéntelenül is, de valamilyen nyilt, vasgy rejtett formában, de mindig a spirituális rend, harmónia, és főképp: törvényesség megbontására, illetve hamis törvényesség és hamis harmónia létrehozására törekszenek. Ezért, ha nyilt, ha rejtett formában, de ők mindig a közösségi - társadalmi cselekvési rendszerek életkörével viaskodnak, ahhoz vonzódnak önkéntelenül, vagy éppen attól menekülnek, vagy csak óvakodnak, miközben vonzza őket, azt gyülölik, szidják, szeretik és utálják egyszerre önkéntelenül. Amennyiben az utóbbi eset áll fenn, ez azt jelenti, hogy a Bak szellemiség igen negatívan jelentkezik a személy jellemvonásaiban és az illető személy teljesen azért zárkózik el a közösségi társadalmi élet formáitól, mert fél a közösségi szintéren rá váró küzdelmektől és nehézségektől, az ott rá leselkedő esetleges kudarcoktól, csődöktől és megszégyenülésektől, mivel nincs érzékük a törvényességhez és az arányossághoz, és úgy képzelik, hogy a társadalomban és a közösségben csakis korrupció, csalás és hazudozás, illetve háttérből való befolyásolás (intrikálás) által lehet eredményeket elérni.

Egy jellegzetes élethelyzet, jelenség, egy problémakör irracionális elutasítása azt jelenti, hogy a személy fél attól a problémakörtől, mivel ott nehézségeket tapasztal, vagy ösztönösen érzi, hogy ott vele szemben támasztott különleges elvárásokra, igényekre, és ezeknek megfelelő konfliktusokra, kemény akadályokra, elutasításokra és esetleg komoly kudarcokra, szenvedésre is számíthat.

Ezeket viszont a horoszkóp segítségével fel kell tárni, majd tudatosan fel kell vállalnia és addig kell próbálkoznia, amíg ezeken az életterületen is kiismeri magát és el kell jutnia oda, hogy a játékszabályokat megismerve, képessé váljon a jó tájékozódásra, a helyes cselekvésre és a közösségi szellemben történő felelős gondolkozásra.

A pozitív Bak a földi élet gyakorlati megvalósítási szintjére, a közösségbe hozza a Nyilasnál még csak nagyvonalakban és inkább az érzelmek és az eszmék szintjén jelentkező, törvényes erkölcsiség megvalósításának a szükségét és tisztázza azt, hogy megváltás ? kiegyenlítődés, csak és csakis a gyakorlati földi életfeladatok maradéktalan felvállalásával és a cselekedeteinkért, szavainkért és gondolatainkért-képzeletünkért és képzeteinkért való felelősségvállalással, valamint a természeti törvények tiszteletben tartásával és az anyag által visszatükrözött szellemi információk megfigyelésével és helyes értelmezésével lehet.

Mivel a zenit-pont mellett helyezkedik el, a Bak típusú ember is éppen annyira szeret vezetői-vezéri-szerepben tetszelegni mint a Kos és éppen annyira szeret hatalomban lenni és mások fölött uralkodni mint az Oroszlán, és minderre ráadásul, a kárpáti zerge biztonságával szeretne a szakadékos magasságok szikla-talaján megállni, a felhőkkel és a napsugarakkal közvetlenül érintkező (közösségi) csúcsokon sütkérezni. Ezért, néha a Kosnál és az Oroszlánnál is nagyra vágyóbb, magasra törőbb, hatalommániásabb és kegyetlenebb. Amenynyiben viszont keveset tud a földi élet részletkérdéseiről és gyakorlati nehézségeiről és a lélek mélységeiről, valamint az anyag belső szerkezetéről és a benne, az állati ösztönség szintjén jelentkező őserők természetéről, sok szenvedésben kell részesülnie, amíg a megfelelő szellemi érzékenysége kialakul. Vagy, a tanulást egészen lentről, a bányák és barlangok által megtestesített tudatalatti rétegek nehéz anyagának feltárásával, kiemelésével, átvilágításával, megfigyelésével, értelmezésével és az anyag alján és a tudattalan szellemvilág mélyén rejlő jelenségek, formák jelentése metafizikai értelmének megfejtésével kezdeni.

Ő az, aki hat éves korában máris (a kezedben jópofán, később már fárasztóan, vagy nevetségesen) komoly, nehézkes, öreges, koraérett, vagy koravén. Hiszen már akkor megsejti, hogy neki nagyon sok megrágni és megemészteni (befogadni, megvizsgálni, megérteni, és hasznosítani) valója van az életben és rendelkezik is a kásahegy átrágásához (megértéséhez, értelmezéséhez) szükséges szívóssággal, kitartással, türelemmel.

Lassan és alaposan rág és emészt, mérlegel, megfigyel, megfontol, kételkedik, bizalmatlankodik és bizonytalankodik, millió szemszögből vizsgálván meg a megértendő és megoldandó feladatát és amennyiben megoldhatatlannak, megemészthetetlennek ítéli, több fárasztó vizsgálat után is, később messze elkerüli azt.

Amennyiben viszont megfejtette, az így szerzett ismeretit-a személyes tudást!-okvetlenül felhasználja a társadalmi élet valamely csúcsának a meghódítására, de legalább is, a hatalom megszerzésében vagy megtartásában szorgoskodó személyek (tanítványok) kioktatására.

Amennyiben a Bakban, vagy a X. házban álló főbolygóink diszharmonikus fényszögeket kapnak horoszkópunkban, az előbb felsoroltaknak a szélsőséges változatát, vagy azoknak poláris ellentétét leszünk hajlamosak elkövetni mindennapi életünkben: merevek, vagy zárkozottak leszünk, nem csak a társainkkal, partnereinkkel és családtagjainkkal szemben, hanem minden újnak, vagy szokatlannak tűnő eszmével, eszmerendszerrel szemben is. Különböző mesterséges eljárásokkal és módszerekkel igyekszünk ezeket magunktól távol tartani, vagy, éppen fordítva: erőszakosan provokáljuk, erőltetjük bizonyos természeti folyamatoknak időnap-előtti megjelenését, felelőtlenül megváltoztatván az egyetemes törvények szerint (az idő, vagyis a Ritmus és a Ciklus törvénye szerint) megnyilvánuló természetes folyamatokat-sokszor a saját fizikai és pszichikai lehetőségeink és képességeink (vagy sorsfeladataink) ellenére is-, azt gondolván, hogy nyereséghez jutunk ezáltal. Eközben az erőszakoskodásunk és a lehetőségeinkkel való visszaéléseink következménye egy másik életterületen sokkal inkább visszadob bennünket fejlődésünkben (Ezért a Bak napjegyének megfelelő spirituális erötér és a Szaturnusz által megjelenített őserő a legközelebb áll az Ok és az Okozat, vagyis a Karma törvényének beteljesüléséhez.).

A bennünk megnyilvánuló (megváltatlan, fel nem ismert és harmonikussá nem oldott) Bak lételv nehezen kiheverhető, későre gyógyuló betegség-leckékben részesít bennünket: különböző bőrbajokkal, bőrkeményedésekkel, kiütésekkel, térdfájásokkal, térdtájéki sérülésekkel, kell küzdenünk. Valósággal térdre kényszeríti a sors vak és szeszélyes erejének képzelt lelkiismerete (Felettes Énje) a karmikus leckéiből tanulni nem akaró (nem képes) embert. Reumával, ízületi gyulladással, csont tébécével, ízületi tébécével, csontritkulással, különféle kelésekkel, daganatokkal, sorozatos csonttörésekkel, állandósuló ficamokkal, nyirokcsomó-gümőkórral, meszesedéssel, bénulásokkal, gutaütéssel, túlzott lesoványodással, vérszegénységgel, magas, vagy alacsony vérnyomással, érelmeszesedéssel, meghűlésekkel, állandó depresszióval, emésztési és székelési zavarokkal próbál rávezetni Felettes Énünk az igazi sorsfeladataink és egyetemes felelősségünk felvállalási szükségére és fejlődési életprogramunk beteljesítésére.

A betegségeken kívül szembe kell nézni az állandó hivatásbeli, közösségi életkörökben ért sikertelenségekkel, hátráltatottságokkal is, hiszen azért a Baknak megfelelő tízes horoszkópház a társadalmi-közösségi életterületeken való cselekvésrendszerek háza, mert ezen az életterületen olvasható le a leghamarabb az, hogy a szülött távolodik-e, vagy közeledik sorsfeladatainak beteljesítéséhez.

De vigyázat: a jelenség fordítva is igaz: a fent leírt betegségek és a sorozatos sikertelenségek akkor is fenyegetnek, ha a Szaturnuszi őserő természetével visszaélve, elárkozunk a társadalmi-közösségi élet elöl és egészen visszahúzódott életet élünk, sündisznó-lélekkel senkit sem engedünk magunkhoz közel, semmilyen jelenség és senki felé nem nyílunk meg, senkit nem veszünk körül önodaadó és odafigyelő-de nem terhes, hanem tapintatos-szeretettel.

A teljes visszahúzódás, a félrevonulás elfásít és végül megtör és ezért semmivel sem jobb, nem erényesebb és főként nem veszélytelenebb, mint a türelmetlen eredmény-, hírnév-, siker- és élvezethajszolás, az egyéni becsvágy-kielégités és a karrierizmus.

Amint említettem, a Bak csillagkép és az uralkodó bolygója, a Szaturnusz a Karma törvényéhez kapcsolódik közvetlenül és ha ebből a szemszögből közelítünk a kérdéshez, nyilvánvalóvá válik az is, hogy miért az imént felsorolt betegségek jellemzőek a Bak szülöttekre, ugyanis a földi, tehát a fizikai testben való létezés számunkra az egységes, egyetemes világon belül egy sajátosan elkülönült létállapotot biztosít, amelynek folytán éber állapotban egy polaritásokban megnyilvánuló anyagi világban kell határozatokat és döntéseket hoznunk és ezen döntések alapján cselekednünk életünk minden mozzanatában. A szanszkrit Karma kifejeznek az értelme is hűen tükrözi ezt a sajátos helyzetünket, hiszen egyaránt jelent meghatározódást, adósságot, kötelességet cselekvést és gondolkozást, valamint bevált is, ami arra utal, hogy (tudatos, vagy tudattalan) gondolkozásunk alapján cselekszünk, de arra is, hogy cselekvéseink következményei, még ha megváltozott és számunkra nagyon nehezen felismerhető formákban is, de visszahatnak ránk és mi ezeket a hatásokat kénytelenek vagyunk elszenvedni, értékelni és értelmezni, ami megint csak új és új gondolatformák létrehozásához (elgondolásához) vezet, amelyek apján cselekedni fogunk az elkövetkezendő időben. A bőrünkön és a csontunkon érezzük tehát a földi létezésünk által kiváltott válaszreakciókat és amennyiben sorozatosan nem vagyunk hajlandóak  ezen "sors"-figyelmeztetésekből nyert információkat helyesen értelmezni, különböző szenvedések által is figyelemfelhívó fizikai változásoknak vagyunk kitéve. A fizikai testünk pontosan a fájdalom érzésén keresztül áll a tudatunkat is hordozó metáltestünkkel összekötve. És viszont: a tudatunkat (is) hordozó metáltestünk az érzeteken és a vágy, a gyönyör és a fájdalom érzésén keresztül van összekötve a fizikai testünkkel. Tapasztalnunk kell ahhoz, hogy gondolkozhassunk és gondolkoznunk, vagyis döntenünk kell ahhoz, hogy új fajta tapasztalatokat szerezhessünk, tehát bizonyos, általunk is vágyott élmények megtapasztalása érdekében a következményekért személyes felelősséget kell vállalnunk.

Ahhoz viszont, hogy a gondolkozásunk kiszélesítése érdekében új és új tapasztalatokhoz juthassunk, új és új élmények kockázatát kell vállalnunk, vagyis a következményekért vállalnunk kell a felelősséget. Amennyiben viszont nem vállaljuk a személyes felelősséget személyes döntéseinkért, nem is leszünk képesek soha azoknak a ránk visszaható (néha fájdalommal járó...) visszajelzéseiből levonni a ránk vonatkozó, megfelelő következtetéseket és ezért újabb és újabb hasonló élményre lesz szükségünk, addig amíg automatikusan meg nem tanuljuk az illető őserővel (bolygóval) való személyes harmóniába-kerülés leckéjét.

Pontosan ezt idézi elő a Szaturnusz, a felelősségtudat és a tapasztalás, vagyis a lehetőségek és a határok ismeretének és a következetességnek princípiuma és ezt biztosítja a Bak által megtestesített spirituális erőtér is. Ezért a leginkább a fizikai-természeti személyünket a fizikai külvilágtól elhatároló testfelület: a bőr az, amely az ilyen tapasztalási leckében elsődlegesen részt vállal, a fizikai test legszilárdabb vázát képviselő csontozatunk mellett. De ugyanezt az információ-szűrést, információ-befogadási lehetőséget előkészítő funkciót tölti be a fizikai természet információkat hordozó, különböző táplálékok megemésztését (feldolgozását) fizikailag előkészítő (hátsó) fogazatunk is. A Bakban álló Szaturnusz szembenállása, vagy kvadrátja a Marssal, a legtöbb esetben hamar romló fogakat, emésztési zavarokat, különböző bőrbetegségeket, vagy csonttörésekkel végződő baleseteket eredményez, amennyiben nem sikerült e két, látszólag egymásnak ellentmondó és egymást kizárni látszó őselvet harmónikusan egyeztetnünk, egymással kiegyenlítenünk személyiségünkben.

A Bak ember által megtanulandó karmikus leckéről, vagyis a Szaturnusz őserőnél felemlített egyetemes felelősségtudatról mely a Karma törvényének kiegészítője és amit a Bak karmával rendelkező személy a fizikai dimenzió által nyújjtott tapasztalási lehetőségei segítségével kell magában felépítenie, bővebben kitérek a Vízöntő napjegyének jellemzésénél és univerzális értelmezésénél, hiszen a felelősségtudat jelentését a leginkább annak misztikus kiegészítőjének: a Szabadságtudatot képviselő Uránusz metafizikai értelmezése, ismertetése segítségével lehet megvilágítani.

Egyébként a pozitív Bak, vagyis a saját belső korlátain túljutni képes, felelősségteljes embertípus a bölcsesség, a nyugalom és a kitartás (elvhűség) őselvét és így, a közösségért hozott áldozat és a közösségi jócselekedetek szimbólumát testesíti meg mint föld elemű és mint női elemű konstellációnak a szülöttje.

 

    A negatív Vízöntő nappal, valamint a Vízöntőben álló Lilithel

    és Sárkányfarokkal rendelkező személyek baleset- és betegséghajlamai,            

    a jellegzetes konfliktusaiknak és betegségeiknek az igazi, kauzális okai.

 

 

 A Vízöntő, az egyetemes törvényekben (is) megtestesülő egyetemes lét-tudatnak, az úgynevezett Isteni Intelligenciának (Az abszolút értelemnek), valamint az abszolút

értelemmel való együttműködési és együtthatási képességnek a konstellációja. És természetesen, ezáltal a Vízöntő számunkra az egyetemes személyiség, az

egyetemes felelősségérzettel rendelkező személyi-tudat és az erre alapozott szabad cselekvési képesség kialakítási lehetőségnek és szükségének a konstellációja.

    A Vízöntő metafizikailag tehát, az egyetemes értékű szellemi információ-áramlásnak és az információk kölcsönhatásának és a kölcsönhatások szellemi következményének, vagyis az információt hordozó struktúrák egymás-megtermékenyítésének és ezáltal a szellemi együttműködésnek, valamint

az irány- és sebességváltoztatási képességnek, emberi szinten tehát: a mentális

és a spirituális kollaboráció-készségnek és lehetőségeknek a kauzális erőterét

megtestesítő konstelláció. Ezért a lehetőségek bolygójaként ismert Uránusz által

uralt Vízöntő a minden irányban mozgó, mentális és kauzális információáradatok,

a mentális szinten való kép és képzetalkotási - és ezáltal a materiális megvalósítási

lehetőségeknek, tehát, a teremtő imaginációnak a konkrét struktúrává keletkezési és rendeződési lehetőségeinek, valamint a minden irányba nyitott lényeg-változtatási lehetőségek, és ezzel együtt a poláris végletek szabad megnyilvánulásának és szabad átélési lehetőségeinek a napjegye. Ezért a vízöntőt a szabadság és az emberi szabad-akarat megvalósulási napjegyeként is emlegetik.

  Ezért, a Vízöntő jellegzetesen egy mentális jegy, amelynek a megbélyegzettei majdnem mindent a tudományos gondolat és képzelet erejével valósítanak meg (ezért a feltalálók konstellációja is többek között) és az ilyen szülöttnél még a misztikus gondolkozás is, mindössze az érzelmi kicsapongások természetes következménye.

    Karmikus (negatív) erőterében a legszentebb emberi érzésekről is hamar

kiderül, hogy igazából az én-érzet rejtett hatalmi ösztöneit szolgálják. És még a

hatalom sem az uralkodás gyönyöréért kell, hanem azért, hogy a Vízöntői lélek

korlátlanul és minden külső felelősségre vonási lehetőség nélkül kipróbálhassa határtalan teremtő-energiáit és abban jól kitombolhassa magát. Karmikus meg-

nyilvánulás esetén, egyszerre érvényes és érvénytelen minden törvény és minden szabály, amit az ember felállított és elképzelt, mivel a vízöntő-karmás személyek

semmitől nem félnek úgy, mint a szabadságkorlátozástól, a valós elköteleződéstől.

Ők tehát a szabadság-mániájuknak a foglyai. Ők a szélsőséges anarchisták, a

rapszodikusan hisztériás művész-lelkek, a gátlástalan szélhámosok, a mindig jó-

kedvű csavargók, a színpadon és a kocsmaasztaloknál megdicsőülő tragikus

hősök és a melankolikus bohócok, a kifinomultan rafinált és csiszolt modorú,

meggyőződés-mentes politikusok, a természetellenes ésszerűség és a szervezett-

ségre alapozott kollektivizmust a liberális kozmopolitizmussal összeházasító

teoretikusok (filozófusok) és a kollektív szentimentalizmus félelmi ösztöneit

bravúrosan meglovagoló kulturális, vallási és nemzeti konjunktúralovagok, a

miszticizmust a materialista pragmatizmussal tökéletesen egyeztető ideológusok.

De a zsarnokoskodási hajlamaikat ügyesen a közösségi érdekek álcája mögé rejtő

szektavezérek -és vallásalapítók napjegye is a Vízöntő, akiknél minden megtör-

ténhet. De ami a leginkább megtörténhet, az mindannak az ellentéte, amit eddig

felsoroltam, és természetesen annak, amit egy vízöntői személy egy adott pilla-

natban mond, tesz, vagy gondol. Vagyis mindaz, amire egyedül csak ők képesek.

  A negatív Vízöntő a száznyolcvan fokos pálfordulások csillagképe, de van, amikor csökönyösségben még a Bakon is túltesz és ilyenkor őz irányváltoztatási képtelenség és a hosszantartó mentalitás - változtatási képtelenség kauzális erőtere is. A negatív

vízöntői személy ugyanis, minden következetlen és felfokozott külső változási hóbortja ellenére, lényegében képtelen a belső változásra, és agresszíven viszonyúl minden olyan személyhez, akiről úgy érzi, hogy bármiféle lényegi, tőle tehát fegyelmet, kitartást és erőfeszítést igénylő mentalitásbeli változtatást elvárna

tőle. A szellemileg fel nem ébredt vízöntői személy azokat a személyeket, aki

az ilyen, vele szemben támasztott mentalitás-változtatási elvárásainak nyíltan

hangot is mernek adni, mérhetetlenül, nyíltan, visszavonhatatlanul és megbo-

csáthatatlanul gyűlölni fogja. De a Vízöntő nem csak az individuális volunta-

izmus, a szellemi önállótlanság két szélsőséges állapotának az egy időben és

egy személyben történő megtestesítője. Mivel eredendően hamis univerzalitás -

tudattal születik a világra, nehezen találja meg saját valós személyiségét és

ezért állandóan meggyűlik a baja mások nyugodtnak, vagy stabilnak látszó sze-

mélyiségével, állandóan támadva, felelőtlenül piszkálva, igazságtalanul vádol-

va, kétségessé téve a kiszemelt személy hitelességét.

   Személyi felelősség nélküli szabadság-koncepcióinak következtében a karmi-

kusan jelölt Vízönt-típusú ember, még az eredendő léttudatból: a szabadságot je-

lentő Isteni tengelyből is képes kiszakítania magát és ezáltal válik a saját csapongó

kényszerképzeteinek, alaptalan és ötletszer félelmeinek, irracionális instabilitásának,

egyszóval: Uránuszi pörgéseinek és őrült forrongásainak a legesendőbb kiszolgál-

tatottjává, még akkor is ha támadhatatlan fizikai egészsége miatt, szabad szemmel

ez nem érzékelhető egy kívülálló számára. Ilyen szempontból a Vízöntői karmával rendelkező személynek nehezebb dolga van az állatöv többi szülötteihez viszonyítva,

hiszen mindent egyedül - az úgynevezett Uránuszi intuíciójára támaszkodva  - kell megfejtenie és még a betegségei sem mindig szállíthatnak számára egyértelműen értelmezhető információkat a szükséges életpálya és sorsirány-változtatásokhoz. Ugyanis ő képes a földi létezés teljes skáláját átélni huzamosan és egy időben és

ezért ritkán beteg. Ő egyszerre mindent átél mentálisan, de az eszét örvényként

vonzó veszélyes gondolat-konstrukciókon kívül, amelyek veszélyes élethelyzetbe, vagy egyenesen az őrületbe kergethetik, semmit sem tud átélni lelkileg és fizikailag. Ezért, a korlátlan szabadság lidércétől hajszolt, és ezért egymásnak is ellentmondó

képzelete miatt, képtelen a vele történő események következetes értelmezésére, még

akkor is, ha egymás után háromszor töri ki a bokáját, vagy töri el az alsó lábszárát ugyanazon a helyen és ugyanolyan körülmények között. A negatív Vízöntő tehát, az egymással radikálisan szembehelyezkedő szélsőségek megtestesítője.

    Tragédiái is pontosan abból fakadnak, hogy mindenkinek a szabad lehetőségek kihasználásának az őserejét képviselő Uránusz szellemisége jut eszébe a Vízöntővel kapcsolatba elsődlegesen, megfeledkezvén az igazi szabadsághoz szükséges fele-

lösségtudatot, éberséget és józanságot, önismeretet és önmérsékletet képviselő

Szaturnuszról. Mert metafizikai szinten az felelős ismeret a tökéletes önismeret

és a zavartalan kommunikáció, az önmagunkkal, vagyis a felettes Énnek nevezett

egyetemes szellemünkön (a lelkiismeretünkön) keresztül történő kommunikáció.

Az Uránuszi szellem ugyanis, csak és csakis úgy válhat a tisztánlátás, illetve a vilá-

gosság és a megvilágosodás szellemi erejévé, ha a felelősségtudat erejével megtisztí-

 

tott emberi szellem képessé válik a személyi felelősségbe ágyazott Felettes Énnel (a Krisztussal) való állandó kapcsolattartásra. A Szaturnusszal megfékezett Uránuszi szellem tényleges megvilágosodásának az eléréséhez szükséges tehát az önismereti (hibabelátási) képesség kialakítása, ami a személyes felelősségérzet által felvállalt Karmikus meghatározódások türelmes feloldásán, pontosabban: a Karma spirituális

feldolgozásán (megfigyelésén és értelmezésén) át vezet.

   Amennyiben a negatív Vízöntő természettel (Nappal), vagy Vízöntő karmával

rendelkező ember nem képes az Uránuszi őserőt a Szaturnuszi szellemmel magában

kiegyenlíteni és a Szaturnuszi felelős bölcsesség segítségével nem képes az önisme-

ret és a személyi felelősségvállalás felé vezető (Önkorlátozó!) lépéseket megtenni, valamint a szükséges irányváltoztatásokat (mentalitásbeli pozitív szellemi-lelki

változtatásokat) megtenni, bokaficammal, bokatöréssel, ínszalag szakadással,

az alsó lábszár és a boka görcseivel, visszérképződéssel, visszértágulással, a láb-

szárak puffadásával, lábszárfekéllyel, érgyulladással, a vérkép rendellenességeivel,

a gerincvelő betegségeivel, egyensúlyzavarokkal, különböző járási nehézségekkel

(sántítással) a vérnyomás hirtelen változásával, látási (megértési és értelmezési)

problémákkal és súlyos rendkívüli balesetekkel fizet rögeszmés egyoldalúságáért, fanatizmusáért, szellemi és lelki rugalmatlanságáért vagy mindennek a másik végletes megéléséért: a felelőtlen, meggondolatlan, és a hosszú távú következmé-

nyekkel nem számoló mentális felelőtlenkedéseiért, a következetlen, követhetetlen

és gyakori irányváltoztatásaiért (meggyőződés-nélküliségéért) és nem utolsó sorban a kőszívűségéért. Vagyis, a közömbös és mások fájdalma és nyomorúsága iránt

érzéketlen mentalitásáért, titkolt, vagy nyíltan vállalt, fölényes kegyetlenkedéseiért.

Lelki szinten viszont, fárasztóan unalmas egyedülléttel és elhagyatott öregkori

állapottal a szabadság- és függetlenségmániájáért, az elköteleződés-ellenes mentalitásáért. A leginkább viszont, azokért az ártatlannak látszó, de mágikus erejűk miatt nagyon is veszélyes gondolat-építményekben és képzelődésekben való, titkos és sötét gyönyörködései miatt kell fizetnie, amelyeknek a megalkotására és fantázia szintjén való átélésére ösztönösen vágyik, és amelyeknek a kísértő csábításától nem akarja, lehetőleg már a keletkezésük elején és határozottan elhatárolnia magát.

   A Vízöntő ember gyógyulási folyamatait elősegítik és megkönnyítheti(né) a

hibafelismerések és a hibabelátások következtében fellépő maximális felelősség-vállalás, elsősorban önmagával, mint egyetemes felelősségtudattal rendelkező személlyel szemben. Ennek a pozitív átalakulási szándékkal egybekötött felelősségvállalásnak, a személy minden egyes szavára, tettére és gondolatára, sőt: méga a mágikus erejű képzeletének a működésére, az idea-világa képzetrendszerére is  ki kell terjedjen.

    A legnehezebb próbatétel számára a már-már reflexévé vált elköteleződéstől való félelmétől, sőt: a személyi kötelékekkel szembeni irtózástól való megszabadulás, valamint a saját hibáiból eredő sorscsapásoknak az okát a külvilág ellenségeskedésére és saját hibáinak a külvilágra, a többi emberre való kivetítéséről, áthárításáról való lemondás.

    Amennyiben sok belső törekvés árán sikerül neki egy fél lépést is tenni a kötelesség- és felelősségvállalás irányba, nyert ügye van. Innen már tovább vezeti rendkívüli éleslátása, intuíciója és a tapasztalatok értelmezése árán szerzett bölcsessége. A kifelé áradó, személyiségét szétszóró szabadságmániája átalakul (átalakulhat...) belső fegyelem és önuralom által létrehozott belső figyelemmé, éber tisztánlátássá, vagyis szellemi szabadsággal egybekötött egyetemes

megismeréssé és szellemi áttetszőséggé.

 

 

     A Halak jegyében álló Lilithel vagy Sárkányfarokkal, valamint a többnyire     

     támadott Halak-nappal rendelkező személyek betegség- és baleseti hajlamai

     és a betegségeiknek és a sors- kríziseiknek sors-csődéinek a spirituális okai.

 

   A Halak-konstelláció által megjelenített spirituális erőtér az Egyetemes Lét

egységes és éber átélési szükségéhez, az abszolút lét-állapotba való reintegrálódás

(Megváltódás) őselvéhez kapcsolódik és ezért, ezen egység-tudat és egység-élmény megvalósításának az elérését megelőző sorsproblémákat, a határtalan egység tudatos átélési képessége megszerzésének a spirituális kényszeréhez (őshívásához), a fényre, tisztaságra és szeretetre való törekvések önkéntelen késztetéséhez kapcsolja az emberi lelkeket.

    Ezért a Halak által megjelenített kauzális morfogenetikus erőtér az Abszolút

Léttel való egyesülés őselvének való feltétel nélküli odaadás és önátadás szüksé-

gének a belső érzetét és szellemiségét (A teremtői és megváltói abszolút lét azonosságtudatát) tartja fenn és áramoltatja. Ezért a Halak konstelláció az ember

számára, az egész létezés egységének, vagyis a teremtői azonosság-tudat egysé-

ges és éber átélésének a szükségét hozza a sorsába, ehhez a személyes és ugyanak-

kor egyetemes alap-létélményhez kapcsolja az embert és ezen tudatos átélési ké-

pesség megszerzésének kényszeréhez (un. őshívásához) irányítja. A szellemi

tisztaságra, az értelmes és önzetlen áldozatkészségre és a diszkrét szeretet-

áramoltatási képesség elérésére való törekvések önkéntelen késztetéséhez, az

egyetemes szeretettel való azonosulásra sarkalja az ember szellemét. Ezért, a diszharmonikus Halak-karmával rendelkező ember általában a hamis, kábult,

homályos és zavaros (spirituálisan - értelmileg tisztázatlan) egységtudatból,

de még inkább a hamis (korrupt és primitív: érzelgős) egységérzetből adódó, za-

varos, homályos és kaotikus szeretet-képzetek kábulatának rabságában él. Két

lábával nem a földön jár, nem akarja meglátni a gyakorlati igazságot, mivel nem akarja lelkéhez közel engedni, meg- és elismerni sem a fizikai valóságot, sem

a metafizikai realitásokat, hanem azok elfogadása helyett érzelmeinek alávetet-

ten, a káprázatok világában él. Ezáltal a sorozatos önámítást és így menthetet-

lenül a szenvedélyeitől, a többi embertől, a körülményektől való függőségi vi-

szonyt választja. Ő az infantilis felnőtt, a megérteni való örök gyermek, az

ugyan rendkívüli empátia készséggel, a nemes érzésekkel és erős spirituális ké-

pességekkel rendelkező művész- és kolduslélek, akit végül mindenki megbánt, és

aki végső soron mindenkit megbánt magatehetetlenésgéböl következő elkeseredett-

ségében. Ártatlansága csupán látszat és szakrális maszk (Hamvas Béla) aminek

segítségével még mindig reméli, hogy karmikus sorsfeladatával nem kell szembe-

néznie, azt nem kell felvállalnia és nem kell saját sorsáért, üdvéért felelős-

séget vállalva, azt határozottan és örökérvényen a saját kezébe vennie.

  Ő a Sorsát, vagyis a konkrét, mindennapi életfeladatok nehéz próbatételeit a

színpadias látszatok tragikomédiáján át megkerülő és ezáltal a rivaldafények

mesterséges sugarában megdicsőülő színész, aki elbukik a mindennapi családi

életben, ahol tényleges emberközeli kapcsolatokban muszáj élnie. Ő a bohóc, a-

ki igazából sír, amikor ránk nevet, a családi jelenetek alkalmával önérzetesen

méltatlankodó és fölényeskedő, önjelölt mártírja, aki belül reszket a szégyen-

től és a félelemtől, amiért nem meri megmutatni esendő, igazi emberarcát.

   Amennyiben a Vízöntő szélsőséges nagy játékain bizonyos gyakorlati tapasz-

talatok árán mégiscsak képesek vagyunk átlátni, a diszharmonikus Halak játé-

kával szemben csak reménytelenül lógathatjuk karjainkat, hiszen rendkívüli a-

zonosulási képességük lehetetlenné teszi még a saját számukra is, hogy igazi

különbséget tegyenek szerepjátszás és valódi átélés között, ébrenlét és álom,

spirituális tisztánlátás és misztifikált fantáziálás között.

   Soha nem tudhatjuk, hogy hányadán állunk a lelki felébredést és a spirituá-

lis újjászületést a színpadi drámaiasság, az érzelgős őszinteség, az alkohol,

a kábítószer, a nikotin és mindenféle narkotikumfogyasztás segítségével magá-

tól távol tartó Halak emberével, hiszen ö egy időben a helyes értékítélet prin-

cípiumát képviselő Jupiter és a lelki-értelmi (tudattalan) mély tengerek, a

kozmikus világéter áramlásának őselvét, az egyetemes egységérzés és egyetemes

egységtudat princípiumát megtestesítő Neptunusz befolyása alatt áll. Ezért ér-

ézkeny mint a Rák, szenvedélyes mint a Skorpió és illékony mint a Vízöntő. Egy-

szerre mind a három és mégsem ugyanaz, hiszen imaginációjával állandóan a meg-

foghatatlan mélységek fölött és a befoghatatlan távolságokban lebeg. Szomorú,

mégis a földön kell járnia a Halaknak! Mert a Karma törvénye alapján, az egye-

temes lét-tudat állapotba  (Abszolútumba) való visszakapcsolódáshoz, előbb a

fizikai életben éberen és felelősen vállalt mindennapi tapasztalatok segítségé-

vel megszerezhető tisztánlátás (spirituális éberség) szükséges, amit csakis

úgy érhet el az ember, ha egyszerre mind a két lábával a földön jár.

   És a személyi horoszkópjában diszharmonikusan fényszögelt Halak Nappal, Sár-

kányfarokkal vagy Ascendenssel rendelkező ember pontosan ezt nem tudja elfogad-

ni és ezt érti meg a legnehezebben, mert a reintegrálódást önbeavatás nélkül

akarja elérni, a megváltást realizálás (életmegvalósítás) és öntisztítás nél-

kül. Kerülő úton, külső eszközökkel (kábítószerek) és külső mesterekkel (káprá-

zatos meditációk útján és médiumi kapcsolatkeresés útján az asztrális dimenzi-

ót szabad akaratukból elhagyni nem akaró, tévelygő szellemekkel).

   Ezért Halak karmával rendelkező személy a földön járás helyett többnyire el-

vágyódik a mindennapi életből valahová nagyon messze, az álomvizek nyugtató

(ringató) ölébe, ahová csak a legfinomabb zene futamai érhetnek el, felelőtle-

nül és önfeledten játszadozni pajkos tritonokkal és bájos kis sellőkkel, akik

nem várnak el tőle semmit az égvilágán és nem igényelnek tőle sem fizikai, sem

lelki erőfeszítéseket: józanságot, éberséget, vagy elkötelezettséget.

  Szóval nehezen esik a Halaknak a földön két lábon járni ennyi elvágyódással,

ennyi titkos álommal, zenével és költészettel (legfenébb a jól megvilágított

színpadi deszkákon, ahol legalább azonnal lemérhető hatása van a határozottan

tett lépéseknek). Ennek viszont a szó szoros értelmében a lábuk issza meg a

levét és lábfejcsont törésre, különböző lábfej és sarok megbetegedésre, csonku-

lásra, lúdtalpra, bokasüllyedésre, tyúkszemképződésre, talpi bőrkeményedésre

hajlamosak. Mivel több egyedüllétre van szükségük az életük értelmének felis-

merésére és a tapasztalataik kontemplatív feldolgozására, gyakoriak a kiheve-

retlen megülésekből eredő betegségek: a reuma, a köszvény, a nyirokrendszer

betegedései és működési zavarai, hiszen szeretnek úszni az árral, vagyis hagy-

ják magukat sodortatni a zajló élet művészi, vagy kevésbé művészi, alkohollal

és más, hamis egységtudatot: káprázatot előidéző izgatószerekkel dúsított szo-

kásaival. Ezeknek az önbecsapó, kamraeltolási társasjátékoknak következtében

aztán különböző mérgezések jöhetnek létre a különböző kórokozók által megtáma-

dott és legyengített szerveikben, ideges zavarok jelentkezhetnek különböző

pszichózisok és a már említett szenvedélybetegségek: alkoholizmus és kábító-

szer függőség, kedélybetegség, depressziók és különböző hormonbetegségek. Nem

kicsi ár, amit azért kell fizetniük, mert nem akarnak jelen lenni itt és most,

mindenütt és mindörökké a saját életükben. Amiért nem akarják elvállalni életü-

kért és a velük történtekért a személyes felelősségeket, ki-ki önmagáért, dife-

renciáltan és személyesen. Amiért különféle gazdasági és politikai képviselők-

re, személytelen szakemberekre és személytelen intézményekre: gyámhivatalokra,

törvényszékekre, "egészségügyekre" bízzák sorsuk beteljesítését. Amiért szeret-

nek az ártatlan áldozat szerepében tetszelegni önmaguk és mások előtt, ahe-

lett, hogy világosan és ámítás nélkül szembenézzenek önmagukkal és a másik

emberrel.

  A Halak betegséghajlamainak az igazi okai rávilágítanak az egész emberiség

nagy betegségére: az áldozat és a lemondási - képtelenség betegségére. Képte-

lenek vagyunk lemondani az öncélú élvezeteinkről, a biztosítási és ellenőrzési

- irányítási mániáinkról és ezért feláldozzuk a természetet. Csakhogy a külső

természettel együtt együgyű, hatalmi mániánk és élvezetvágyunk által működte-

tett életcéljainknak feláldozzuk a belső, individuális természetünket is és

ebből származnak a betegségek.

  Mert mit teszünk mi most és még mindig ezekben az években is, amikor a vize-

ink a figyelmeztetési határon jóval felül mérgezettek és szennyezettek, amikor

a föld általános atmoszférája ipari gázokkal telített, és az ártalmas kozmikus

sugárzásoktól védő ózonréteg lyukai egyre terjednek, a radioaktív szennyezések

következtében létrejövő szervi károsodások növekednek és a régi klasszikus be-

tegségek helyett új és új betegségek jelennek meg? - Egymásra, az emberiség

többi részére hárítjuk és egymásnak átadjuk különféle vádaskodások, megbíza-

tások, mandátumok és más önáltató trükkök segítségével a saját életünkért, az

egészségünkért valamint a környezetünk életéért, annak szennyezettségéért való

személyes felelősségünket. 

  Mert a Halak nagy része vezetve akar élni felnőttként is (infantilis, ártat-

lan: tehát személyi felelősségek nélküli gyermekként) a családtagok, a barátok,

az élettársak, politikusok, papok, orvosok, gyógyítók és misztikus tanítók,

vagy misztikus lények (angyalok, isten, Jézuskrisztus, Mohamed, stb.) által.

Gyámolított és ártatlan gyermekek szeretnének maradni felnőtten is és egész

életükben, holott a személyes sorsfeladataik feloldásának az igénye legkésőbb

21 éves kor után, egyre kíméletlenebb jelzések útján adja tudtukra, hogy eljött

a sorsuk személyes kézbevételének az ideje. Nem az orvos betegít meg és mégis

az orvoshoz megyünk  és rá haragszunk, ha nem gyógyít meg egészen. A Halak vi-

lágkorszakát lezáró huszadik és huszonegyedik század embere lett a teljes ká-

bulat megtestesítője, aki minden áron kellemesen: probléma mentesen akar élni.

  A spirituális káprázatban élő szellemi lény, a következményekkel nem számoló,

globális fogyasztó-élvező lény, a földi javaknak és a saját szervezetéből ki-

csikarható különleges (és öncélú) élvezeteknek az ártatlan és gyámolított -

vagy másokat gyámolító (erőszakosan boldogító) élvezője és fogyasztója. Ezért

a kábult, öncélú fogyasztásért és "ártatlan" élvezetért viszont nem hajlandó

vállalni felelősséget és elvárja, hogy az öncélú cselekvésmániában, a vezetési

és a szervezési mániában - vagyis az uralkodási mániában- valamint a munkamáni-

ában szenvedő embertársai (szülei, élettársai, barátai, munkatársai), azok te-

hát akiknek a túlpergetett cselekvési szenvedély kiélése kielégülést okoz (politikusok, kis családi, vagy munkahelyi zsarnokok), döntsenek helyette az ő ügyében is épp úgy mint a közösségi ügyeiben, akárcsak az orvosok és a természetgyógyászok az ö egészségi ügyeiben. 

   A pozitív Halak az Egyetemes egységes létezésnek és a Szeretet Princípiumá-

nak hozott áldozat és az isteni létezése való kapcsolat hűséges fenntartásának

az az ősideáját testesít meg. Ezért a magára ébredt (a földi létezés kábulatá-

ból feleszmélt, de a földi életet nem megtagadó, hanem azt egész valóságával

elfogadó és személyén keresztül felemelő) Halak típusú ember lehet(ne) a leg-

magasabb beavatottság szinten való, mindennapi derűs létezés megtestesítője.      

 

 

 
< Előző   Következő >
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player