shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz


Elfelejtett jelszó?

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
A tényleges boldogság elérési lehetősége PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd:

 

A Boldogság elérési lehetőségéről és következményéről

 

     Ha valaki személyes élményhez kötött fogalmat akar alkotni magának arról, hogy milyen a tényleges boldogság, illetve, hogy milyen lehet az abszolút létben való állapot érzékelése, keressen egy minél csendesebb helyet magának, ahol nem csak a külső hang-hatásoktól van megvédve, de mindenféle más, természeti, vagy természetellenes külső ingerektől, információ-behatásoktól, és ahol a lehető leg kényelmesebben tud, akár ülve, akár fekve elhelyezkedni, csendben és nyugodtan lenni. Amennyiben sikerül ilyen fizikai helyet és helyzetet találnia, akkor még csak olyan lelki állapotra van szüksége, amelyben ebben az idealisztikus helyen huzamosan képes nyugton és csöndben maradni olyannyira, hogy még esetleg a szemeit is lehunyja, vagy valamilyen más módon hoz létre magában generál sötétet, arról nem is beszélve, hogy még a fent leírt helyiségbe jutást biztosító ajtón keresztül sem ajánlott még csak távoli hangok és fények beszüremlése sem. Amennyiben mindez együtt van és lelkileg is elég erős ahhoz, hogy képessé tudja tenni magát a külvilágtól, a hétköznapi gondoktól és bajoktól, illetve, ha sikerül a különféle siker-aratási lehetőségekről, vagy élvezet-szerzési lehetőségekről való képzelgéseitől is megszabadítania, mindezek helyébe, próbálja elgondolni és elképzelni, majd lehetőleg egyre intenzívebben átérezni és átélni is azt, hogy minden külső előfeltétel nélkül, amelyeket úgy-e, a csend-szobája falain és ajtóján kívül hagyott a mobiltelefonjával együtt, ő önmagában „csak úgy” boldog tud lenni. És csak ül és ül ebben a boldog és nyugodt csendvilágban és élvezi ezt a külső feltételek nélküli boldogság-állapotot, amivel önmagát meg tudta ajándékozni. Ha sikerül ezt begyakorolni és egyre könnyebben és minél tovább átélni, azt fogja érzékelni egy idő után, hogy az olyan felszíni betegségei, mint a gyakori hűlések, orr- és füldugulások, már – már megszokottá vált minden napi fejfájások, kezdenek elmúlni, könnyebbé válik a lélegzete, emésztési problémái enyhülnek és így tovább.    

    Persze, ez nem fog egyből menni, de egészen biztos, hogy a harmadik – negyedik nekifutásból fog sikerülni! Ha másként nem megy, akkor egész nap, vagy egész héten, ami előtt, készül erre a mesterségesen keltendő, lehetőleg minél huzamosabb ideig átélendő boldogsági állapotnak az elérésére, gyűjtse össze az élete történéseiből, a számára leg nevettetősebbnek bizonyuló, esetleg egyenesen abszurd helyzeteket, állapotokat, jeleneteket, amelyekre tudatosan emlékezve, akarva – akaratlanul mosoly jelenik meg az arcán és derű a lelkében és így bemelegíti és beviszi magát ebbe a végül is, minden külső ok és indok nélkül is létrejövő és huzamosan fenntartható, Bolond-boldogsági állapotba. Miután többször is sikerült ezt a boldogsági és nyugalmi állapotot éberen elérnie, egyre többet jut majd eszébe, egyre gyakrabban lesz képes nap közben is, akár a munkahelyén ülve és néhány pillanatig, esetleg percig a szemét lehunyva, vagy az autóbuszon, villamoson, metrón ülve és munkába, vagy munkából haza utazva, vagy éppen ezekre a közlekedési eszközökre várva, saját autójában a piros lámpánál, sőt, még a liftben is, ez a meditáció közben átélt nyugalmi és boldogsági állapot, amelynek az egyszerű emléke is képes feltölteni őt pozitív energiával, létbizalommal, még ha csak néhány percre is. Amennyiben viszont tovább megy a meditáció-gyakorlásban, azt fogja észlelni, hogy azokat a napi cselekvéseit, munkáját és kommunikációját, közlekedő állapotait is egyre gyakrabban keríti majd hatalmába ez a belső nyugalommal és biztonság-érzettel járó, indokolatlan és feltételek nélküli boldogság-érzet.     

   

Kozma Szilárd:

 

A Boldogság elérési lehetőségéről és következményéről

 

     Ha valaki személyes élményhez kötött fogalmat akar alkotni magának arról, hogy milyen a tényleges boldogság, illetve, hogy milyen lehet az abszolút létben való állapot érzékelése, keressen egy minél csendesebb helyet magának, ahol nem csak a külső hang-hatásoktól van megvédve, de mindenféle más, természeti, vagy természetellenes külső ingerektől, információ-behatásoktól, és ahol a lehető leg kényelmesebben tud, akár ülve, akár fekve elhelyezkedni, csendben és nyugodtan lenni. Amennyiben sikerül ilyen fizikai helyet és helyzetet találnia, akkor még csak olyan lelki állapotra van szüksége, amelyben ebben az idealisztikus helyen huzamosan képes nyugton és csöndben maradni olyannyira, hogy még esetleg a szemeit is lehunyja, vagy valamilyen más módon hoz létre magában generál sötétet, arról nem is beszélve, hogy még a fent leírt helyiségbe jutást biztosító ajtón keresztül sem ajánlott még csak távoli hangok és fények beszüremlése sem. Amennyiben mindez együtt van és lelkileg is elég erős ahhoz, hogy képessé tudja tenni magát a külvilágtól, a hétköznapi gondoktól és bajoktól, illetve, ha sikerül a különféle siker-aratási lehetőségekről, vagy élvezet-szerzési lehetőségekről való képzelgéseitől is megszabadítania, mindezek helyébe, próbálja elgondolni és elképzelni, majd lehetőleg egyre intenzívebben átérezni és átélni is azt, hogy minden külső előfeltétel nélkül, amelyeket úgy-e, a csend-szobája falain és ajtóján kívül hagyott a mobiltelefonjával együtt, ő önmagában „csak úgy” boldog tud lenni. És csak ül és ül ebben a boldog és nyugodt csendvilágban és élvezi ezt a külső feltételek nélküli boldogság-állapotot, amivel önmagát meg tudta ajándékozni. Ha sikerül ezt begyakorolni és egyre könnyebben és minél tovább átélni, azt fogja érzékelni egy idő után, hogy az olyan felszíni betegségei, mint a gyakori hűlések, orr- és füldugulások, már – már megszokottá vált minden napi fejfájások, kezdenek elmúlni, könnyebbé válik a lélegzete, emésztési problémái enyhülnek és így tovább.    

    Persze, ez nem fog egyből menni, de egészen biztos, hogy a harmadik – negyedik nekifutásból fog sikerülni! Ha másként nem megy, akkor egész nap, vagy egész héten, ami előtt, készül erre a mesterségesen keltendő, lehetőleg minél huzamosabb ideig átélendő boldogsági állapotnak az elérésére, gyűjtse össze az élete történéseiből, a számára leg nevettetősebbnek bizonyuló, esetleg egyenesen abszurd helyzeteket, állapotokat, jeleneteket, amelyekre tudatosan emlékezve, akarva – akaratlanul mosoly jelenik meg az arcán és derű a lelkében és így bemelegíti és beviszi magát ebbe a végül is, minden külső ok és indok nélkül is létrejövő és huzamosan fenntartható, Bolond-boldogsági állapotba. Miután többször is sikerült ezt a boldogsági és nyugalmi állapotot éberen elérnie, egyre többet jut majd eszébe, egyre gyakrabban lesz képes nap közben is, akár a munkahelyén ülve és néhány pillanatig, esetleg percig a szemét lehunyva, vagy az autóbuszon, villamoson, metrón ülve és munkába, vagy munkából haza utazva, vagy éppen ezekre a közlekedési eszközökre várva, saját autójában a piros lámpánál, sőt, még a liftben is, ez a meditáció közben átélt nyugalmi és boldogsági állapot, amelynek az egyszerű emléke is képes feltölteni őt pozitív energiával, létbizalommal, még ha csak néhány percre is. Amennyiben viszont tovább megy a meditáció-gyakorlásban, azt fogja észlelni, hogy azokat a napi cselekvéseit, munkáját és kommunikációját, közlekedő állapotait is egyre gyakrabban keríti majd hatalmába ez a belső nyugalommal és biztonság-érzettel járó, indokolatlan és feltételek nélküli boldogság-érzet.     

     Nos, ez az, a fenséges – isteni... – állapot az, amelynek a hiányától, vagyis a boldogtalanság az, amitől nem csak, hogy folyamatosan szenved az emberiség 8O százaléka, hanem amely hiánytól egészen biztos, hogy például a 4O – 45 éven felüli nők petefészek-gyulladásba, a 45 – 5O év feletti férfiak meg prosztata-gyulladásba kerülnek. Igen is kérem: minden gyakorlati realitást nélkülöző orvosi mese habbal az, hogy a petefészek-gyulladás és a prosztata-gyulladás, valamiféle felfázásból, vagy mit lehet tudni milyen más, csavarosan tudományos okból, és nem belülről, lelki okból, vagyis huzamosan sokáig és némileg intenzíven átélt boldogtalanságból keletkezne! És persze az is, hogy a különböző rákos sejtburjánzásoknak elsősorban a különféle fajta rákkeltő anyagoknak a szervezetbe való kerülése miatt és nem a huzamosan átélt boldogtalanság miatt, illetve a boldogság-hiányból eredő Sors- és Istenellenes, illetve közvetlen személyellenes (férj-ellenes, feleség-ellenes, főnök-ellenes, anyós, vagy apósellenes, stb.) rejtett agresszivitás miatt jönne létre! Nem mintha tagadnánk a rákkeltő anyagoknak a káros hatását és a hozzájárulását a rákos sejtburjánzások elindításában és fenntartásában, de ezek csak un. segédeszközök és ráadás szerű külső impulzusok a szervezet számára abban, hogy az intenzív és huzamosan átélt boldogság-hiány következtében, illetve az annak a helyét elfoglaló és kb. 3O éves korunk után permanenssé váló finom irritáció és rejtett neheztelés (belső: gondolati, képzeleti) vagyis szellemi agresszió hatására, a sejtek rákos burjánzása elinduljon, de legalább (minimum!) a férfiak dülmirigye, vagy a nők petefészke krónikusan – vagyis permanensen - begyulladjon.

     Nem, nem az éberség-vesztési késztetésemnek, és még inkább nem a „mindenben csak a rosszat” meglátni képes, negatív Skorpiói szellemiségemnek engedve (Hiszen kapnak az én Skorpióban álló bolygóim pozitív fényszögeket is!), tértem át a külső előfeltétel nélküli (belső...) boldogságnak, mind a földi életünkben is létrehozható abszolútum-érzékelési lehetőségnek a jótékony hatásai és következményei leírásától mindjárt, az igazi boldogságnak a hétköznapi - permanens hiánya következményeire (és azok közül is a vészesebb betegségekre), még mielőtt elmondtam volna, hogy miért lehet azonos bennünk, a külső benyomásokat és a lényegre való figyelésben minket megzavarni képes, külső ingerkeltő impulzusokat kizáró állapotban elérhető, tudatosan beidézett boldogság-élmény, az abszolút létezés élményével. Igen is, azért tértem át a boldogság-hiánynak a következményeire, mert amennyiben csak ennek a valós gyógyító és energizáló erejű, és ráadásul bennünk logikusan és természetesen létező boldogsági élménynek az elérési lehetőségét mutattam volna be, aminek az elérése minden normális meditációnak a célja kellene hogy legyen, én is csak egy misztikus maradtam volna a többi között és nem lenhetnék a legmagasabb beavatási szint elérésére törekvő, illetve titeket ennek az elérésére  oktató, ehhez a lehetőségeim szerint hozzá segítő regényhősömhöz hasonló Bolond.   

     Mert az abszolút-létállapot érzékelési lehetőségét is jelentő, igazi, tehát belső - és semmiképpen nem külső feltételek (sok pénz, világi, vagy szakmai siker, nagyszerű szerető, vagy megértő és azonosulni képes élettárs, maguktól és nem a figyelmes nevelésünk következtében jó gyermekek, stb.) létrejövésétől függő! -, időszakos boldogság-elérési, spirituális (meditációs) módszer létezik éppen elég. Ilyet ismerünk eleget, a leg misztikusabb és legvallásosabb elmélyülési módszertől a legpragmatikusabb boldogsági állapothoz jutási lehetőségig. (Természetesen a drogokkal és más, utólagos káros, sőt: végzetes visszahatásokkal járó, tehát kábulatot okozó, mesterséges boldogságszerzési lehetőségek, a mi esetünkben szóba nem jöhetnek.) Az elsőket, amelyekre sajnos könnyű pénzcsináló intézményeket (un. egyházakat) is alapítanak egyesek még mindig, nagyjából ismerjük, az utóbbiak közül, hadd említsem az un. Hahota - Klubokat, ahova a tagok azért járnak, hogy egymást segítsék a külső ok és indok nélküli kacagás – hahota – által biztosított intenzív boldogság-(abszolút) állapot elérésében, ennek, a fent leírt a gyógyító hatású spirituális élménynek a létrehozásában. Szóval, az éberen történő abszolútum - érzékelésből nyerhető gyógyító és boldogsága-adó életenergiákhoz jutási különböző módszereket már ezer évekkel korábban is ismerték az un. beavatottak és tanították is azokat, hol misztikummal körül lengetett titkos beavatási módszerek, hol tömegesen átélhető vallásos élmények előidézése formájában, el egészen a napjainkig, amikor egyes nyitottabb szellemű orvosok úgy (is...) gyógyítanak, hogy kabarét nézetnek, vagy hallgattatnak a pácienseikkel.

     De nem ez a kunszt. Vagyis, nem az időnkénti boldogsági (az abszolútumból finom energiákat merítő) élmények felidézési és elérési lehetősége a nehéz, hanem az ugyancsak külső feltételektől mentes, természeti boldogsági állapotnak a megtartása, akkor is, amikor az ifjúság esetleg felhőtlen évei kezdenek eltelni, és a megélhetésért, illetve a család megélhetésért, fenntartásáért, keményen dolgozni és nem egyszer küzdeni is kell, illetve, amikor a szociális és interperszonális dolgainkat intézzük egymással (családtagjainkkal, munkatársainkkal, a főnökeinkkel, az alantasainkkal, igazgatóinkkal és munkásainkkal, lakótársainkkal, a busz- és villamosvezetőkkel, jegyellenőrökkel,

és a különféle intézmények képviselőivel) a hétköznapi életünkben. És nem csak azért, mert rettenetesen nehéz, sőt: egyenesen megvalósíthatatlannak, sőt: néha elképzelhetetlennek tűnik boldognak lennünk, amikor a sok, a Karmája (Lilitje és Sárkányfarka) által vezérelt felelőtlennel, hanyaggal, huncuttal, ravasszal, sőt: bevallottan tolvajjal, kegyetlennel, nagyképűvel, arrogánssal, ingerülttel, közönyössel, rátarti szakemberrel, dilletánssal, stb., kell intézni a gyakorlati bajainkat, hanem itt jön a csattanó és a vészjelzés: nem is lehet a konkrét személyi karma-feloldáshoz vezető, gyakorlati és személyes életfeladatok felvállalása és elvégzése nélkül, igazán és ténylegesen és valamikor-folyamatosan egészséges és boldog lenni. – Hiszen az életünk legfőbb célja és rendeltetése, amelyre a sorsunk be van programozva, nem az olcsó, külső feltételekhez kötött boldogsághoz jutás, ahogy a nagy többség képzeli, hanem az általános emberi életfeladatoknak a beváltása és az egyéni karmának a felismerése árán történő karma-feloldás és meghaladás, vagyis: a megváltódás.

    De amúgy is, miként is lehessek én akkor boldog, ha azt kell látnom, nap mint nap, hogy az élettársam – férjem, feleségem mellettem nem az? És ha ez így van, felmerül a kérdés, hogy tényleg boldog lehetek (vissza húzó, belső boldogság előidézésére és átélésére képtelen) élettárs nélkül? – Dehogy lehetek! Minden ilyen intézményes elmélet, vagy egyéni elképzelés, előbb utóbb botrányosan bukik, jelezve, hogy egyéni, vagy csoportos önámítás vagyis végül: szemforgató ámítás, illúzió. Hiszen még Jézus is azt mondja, hogy „Amikor a kettőt eggyé teszitek, akkor juttok be a mennyek országába!” És nem csak azért, mert belső erőfeszítések és a másikra való oda figyelés nélkül vállalhatatlan párkapcsolat és élettársi viszony nélkül, mindössze alkalmai, tehát személytelen szexuális kiegyenlítődések lehetségesek, hanem azért, mert egy számomra igen fontos, ellentétes nemű személlyel való lelki és spirituális együttlét nélkül, tehát csak férfiként, vagy csak nőként, lelve fél ember vagyok. Hát persze, hogy nem lehetek tehát, sem élettárs nélkül boldog, de nem lehetek külső feltételek és okok nélkül a boldogságot elérni képtelen személy, tehát az immanens és abszolút belső boldogságát képtelen személy élettársaként sem boldog! És hogyan legyek mindenben a rosszat meglátó – sőt: néha direkt azt kereső, magát ezzel a keserűséggel doppingoló édesanya, apa, vagy testvér mellett boldog? – Igaz, őket nélkülözhetem, hogyha tudom és merem... (- Itt ne menjünk bele a labirintusi részletekbe...) De hogyan legyek boldog, hogyha látom, hogy a gyermekem, akinek a legboldogabb gyermekkort igyekeztem biztosítani (és ezzel elkényeztettem és a külső feltételek szerinti boldogság-koncepciójához hozzá szoktattam) boldogtalan? – Nagy önzés kellene hozzá, nemde?

    Szóval, hiába is teszem magam képessé a csend-szobám és a fegyelmezetten beváltott csendprogramom által magam időnként, ha utána megint csak az életnek az a sűrűje vár rám, amelyben eleve adottan nem lehetek boldog a többi, magát boldogsággá tenni képtelen, de valamilyen módon, úgy hozzám tartozó személy miatt, akikkel nap mint nap, nem csak, hogy találkoznom kell, szemtől szemben, de akik még ráadásul, mintha arra is törekednének, hogy a félelmük, a nyugtalanságuk, az izgágaságuk, a felelőtlenkedéseik, az irritáltságuk, vagy a közömbösségük, a felületeskedéseik, a butaságuk, a két balkezességük, a csillapíthatatlan élvezet-vágyuk, a kényelem-és a biztonságvágyuk és más lelki, testi, vagy szellemi nyavalyájuk miatt, engem zaklassanak, de legalább is megzavarjanak és akadályozzanak és képtelenné tegyenek a fegyelmezett és következetes erőfeszítéseim árán megszerzett boldogság-állapotom megtartásában.

    Az, hogy ezen az áldatlan helyzeten a technika és a tudomány (Bele értve az orvostudományt is, sőt: még a pszichológia tudományát is) képtelen akárcsak egy körömfeketényít is segíteni, teljesen világos. Hiszen ezek semmit sem tudnak, vagy, ha tudnának sem tehetnek semmit a személyi karmánk feloldása és a személyes életfeladataink beteljesítése érdekében! Persze, mondják a különféle misztikus irányzatok és a vallások képviselői, gurui, un. mesterei és papjai. Mi tudjuk az egyedül üdvözítő utat, gyere hozzánk mi meg mutatjuk, hogy hogyan kell élned, ahhoz, hogy a karmádat feloldd és az üdvösségedet – földi, vagy égi – mennyei boldogságodat elnyerd. – Kezdő, vagyis már önállóságra törő asztrológus koromban, amikor az Eltától - ahol nem csak gyakorlati asztrológiát tanultam, hanem mindenféle, metafizikainak mondott misztikus elméletet is – elváltam, mert annak nagyon sok elméletével és gyakorlatával nem tudtam egyetérteni, én is a székelyföldön akkoriban valósággal dúló, Gregorián Bivolárú „GURU” által irányított, sajátosan román Tantra-joga mozgalomhoz akartam csatlakozni. Mikor azonban azt láttam, hogy éppen ide, ahol „valamiért”..., nem divatos a több gyermekes családalapítás, éppen az olyan személyek állnak be többségben, akik vagy család- és otthonalapítási és szülői, illetve szülővé válási, Rák karmával és ide vonatkozó, más negatív vonatkozású természeti meghatározódással rendelkeznek, akárcsak én, felkaptam a fejemet arra, hogy bizony az istenített Gurunak sincs egyáltalán családja és soha nem is volt tartós párkapcsolata, hanem az egész joga-ideológiája amit tanított, és ami szerint egy az egyben élt, egyfajta indiai-román, tehát hindú-ortodox Casanovai misztikus elméletrendszerre van felépítve. Arról nem is beszélve, hogy miközben a Nagy Grig egyetlen évvel idősebb mint én,  annyira öreges, hogy ne mondjam vénségesen csúnya fizikai állapotról árulkodott minden fényképe, majd a különböző TV-csatormák adásaiból is megismerhető személyisége, hogy attól fogva, még a Csíkszeredai, heti joga-gyakorlatoknak helyet adó termet is messze elkerültem. Már csak azon csodálkoztam, hogy azoknak akik oda járnak, hogy a csudába nem jut az eszébe, hogy amennyiben a guru, vagyis a sajátosan román joga-ideológiát kieszelő misztikus vezető a pozitív példa, amit követni kell, és amely realizációs szintre el kellene érni, akkor, egyetlen dolog csak a biztos, és pedig az, hogy ettől az irányzattól távol kell maradni.

     Ez viszont a csak a kezdete volt a további, ide vonatkozó felfedezéseimnek, amelyeknek a végkövetkeztetése az lett, hogy az asztrológia tudománya, hálistennek, semmiféle misztikus, vagy vallásos irányzathoz nem köthető, amiként nem köthető a materializmus nevű, legbádoggallérosabb modern ideológiához, tehát az anyag mindenhatóságának a valláshoz sem, és ez éppen azért van, mert, amint Hamvas Béla fogalmazza meg azt frappánsan több helyen is, a vallások és a misztikák, nem mások, mind túlmisztifikált és személyi erőfeszítés és felelősség nélküli boldogságot ígérő, elrontott asztrológiák (aritmológiák). Nem tartom most fontosnak leírni azt, hogy milyen akadályokkal és buktatókkal és csalódásokkal teli kacskaringós út vezetett el addig a felismerésig, hogy egyedül az asztrológia az a minden misztikától és vallástól független szellemtudomány, amely - Az emberiségnek az első empirikus, tehát materiális, és un. objektív megfigyeléseket a primer szellemi valóság-ismeretekekkel és mitikus – teológiai elképzelésekkel ötvöző tudományaként! - a hermészi axióma, egyetemes analogikus megfelelési elvekre alapozó, szellemi és anyag elemek között létező összefüggési megfigyeléseivel és e megfigyelésekre alapozó, tudományos igényességgel rendezett összefüggésrendszerével, olyan sors-meghatározodási térképet képes adni az egyes ember kezébe, amelyből az, egy az egyben ráismerhet a személyi és általános hibáinak és un. negatív („karmikus”) tulajdonságainak, nem csak a jellegére, hanem azoknak a kapcsolatára is azzal a teremtési mozzanattal, amit a vallások sokat sejtető, de lényegileg semmit-mondó formulával, bűnbeesésének neveznek.                        

    De hagyjuk még az asztrológiát, mert még azt képzelheti valaki, hogy annak a reklámozása érdekében írunk csak arról az igazi Boldogságról, amit a meggyőződésünk szerint, a ma dívó tudományos és némileg vallásos, hogy ne mondjuk: ezoterikus alapú liberális-humanista életszemlélet szerint, egyelőre még „furcsának”, sőt, egyenesen Bolond magatartásnak ítélhető életvezetéssel lehet elérni. Természetesen, nem reklámból hanem a szenvedő embertársainknak a tényleges boldogsághoz és egészséghez juttatási lehetőséget jelentő információ terjesztési szándékból írom e sorokat, amit viszont megint csak azért tudhatok és merhetek megtenni, mert „hivatásos sorsmegfigyelői” vagyis gyakorló asztrológusi minőségemben, tényleg megfigyelhettem azt, és nem csak magamon – magunkon, hanem a barátaink és egyes, úgymond ambíciósabb rendelőim sorstörtén és élet-alakulásán is, lemérhettem azt, hogy valójában kik is tudhatnak eljutni a boldogsághoz? Mert az, hogy azok a materialista szemléletű, un. szkeptikus többséghez tartozó személyek, akik minden, a lineáris – racionális logikával meg nem magyarázható sorseseményt és személyes találkozást a „véletlen”-nek tulajdonítható, és egyszer csak (Kb. úgy a 4O-e életkoruk táján) nagyon elegük lesz a sok, sőt: halmozottan is, mindig csak negatív véletlenből, és attól kezdve, ha nem lettek öngyilkosok, akkor azok akik közülük ezt a sorstraumát átvészelték, lassan – lassan, ideg- vagy agybetegek, és a leg jobb esetben is közömbösek, de mindenképpen, valamilyen krónikus betegség(ek) által gyötörtek maradnak egy életre, nem boldogak, az egészen biztos. És ez így van akkor is, ha ezek az alapgondolkozásukban mindenképpen materialista szemléletű személyek valamilyen egyház által hirdetett vallásos nézeteket a magukénak vallják. Vagyis, a gyakorló asztrológusi (sorsfigyelői) tapasztalataim szerint, a boldogsághoz jutási lehetőségből a többség kizárható, sőt: úgy néz ki, hogy azon „véletlen” események létrejöttének a lehetőségét kizáró, és az egyetemes létezést is irányító sorstörvényeknek a működése által, amelyekben ők amúgy sem hisznek, egyenesen: kizárandó az, hogy ők, boldogak lehessenek, hiszen egyenesen abban nem hisznek, ami a folytonos és egyszerre kívül – belül is érzékelhető boldogság-állapotnak az ősforrása.      

     A szomorú viszont az, hogy igazából – legalább is az én hivatásos sors-figyelői megfigyeléseim szerint... – az un. hitű vallásos személyek, az Isten létezésében hívők sem nevezhetők boldogoknak, vagyis, ha jól megfigyeljük őket, vagyis a velük történő sorseseményeket, sőt: egyenesen a tagadhatatlan betegségeiket, ők mégsem viselkednek mindig úgy, mint ahogy egy olyan embertől elvárnánk, aki igen is, nagyon tudja a magáét, vagyis azt, hogy amellett, hogy minden általános jellegű és személyes életfeladata, ha nincs is beteljesítve, de folyamatban van a teljesülés, mégis egészséges és olyan élettársa van, akivel tényleg megérti magát, olyan gyermekei, akikkel mindig szívesen áll szóba, és akik szintén szívesen beszélgetnek vele mindig és mindenről és ezért és még sok apró másokért jól érzi magát a bőrében, a sorsában és az életében. És nem csak azért, mert ezek a személyek is éppen olyan letagadhatatlanul betegesek lesznek, szintén úgy 4O – 45 éves koruk után. Hanem azért is, mert jól meglátszik rajtuk, hogy nekik is elegük lett és lesz abból, ha nem is már 4O – 45 évesen, de 5O – és 55 évesen mindenképpen abból, hogy az a külső és objektív Isten, akiben ők hisznek olyan sok alkalommal nem hallgatta meg, a legcsekélyebb óhajukat sem, illetve, hogy annyi ezer féle bajt és nem egy estben, nyomorúságot hozott az életükbe. Hogy miközben szolgálták őt húséggel és betartották mind a 1O parancsolatát, (persze, az olyanokat, hogy ne hazudj, vagy hogy ne tégy hamis tanúságot a felebarátod ellen csak valamennyire... És arról nem is beszélve, hogy azt majdnem egyáltalán nem, hogy ne kívánd meg a mások vagyonát, férjét, vagy feleségét.) és miközben nagy odaadással gondozták az egy – két gyermeküket és igyekeztek mindent megadni nekik és tényleg jó szándékkal nevelték, és nagy humanista megértéssel és keresztény toleranciával a gyermekeiket, azok bizony nem mutatnak velük szemben semmiféle hálát, nem, hogy tiszteletet... – Szóval, utána lehet annak járni, hogy hivők és hitetlenek számarányához viszonyítva, a 45 és 55 életkort megért személyek között, itt, a valamikori kereszténység táptalaján kiérett civilizációban, éppen annyian panaszkodnak az élettársaikra és azok szüleire (főként férjeikre és anyósaikra...), valamint a kamasz, ifjú és felnőtt gyermekeikre a papoknak, mind a pszichológusoknak, vagy a szomszédoknak, esetleg az erre szerződött, vagy ingyenesen felesküdt telefonos segélyszolgálatok szakembereinek. Következésképpen, a vallásos személyek is inkább csak magukat és – vagy a környezetüket ámítják azzal, hogy boldogak, mert ha tényleg azok lennének, akkor sem a papoknak sem egymásnak, sem másoknak nem panaszkodnának az élet nehézségeiről, de főleg a politikusok és az önkormányzati képviselőik erkölcstelenségéről az őszintébb pillanataikban, arról nem is beszélve, hogy ilyen csodálatos, már magzati korban elkezdődő egészség-védelem és orvostudomány mellett, és a tökéletesebbnél tökéletesebb gyógyszerek és tudományos gyógyítási technikák mellett, ekkora hittel, mint amekkoráról tanúságot tesznek minden templomi ceremónia alkalmával, egyáltalán nem szabadna még csak betegek sem legyenek, nem hogy betegesek! – Amennyiben tényleg boldogok lennének. Amennyiben tehát a folytonos harmóniát biztosító boldogsági állapotukban az isteni gyógyító energiával telítődnének.      

      És akkor itt maradtak még, ha csak eléggé kevés százalék-arányban is, igazi boldogság-esélyesnek, az un. ezoterikus tanok követői és gyakorlói, a különféle misztikus mozgalmak és iskolák hívei és képviselői, vezetői! Azok tehát, akik nem csak az egészséges (elsősorban: hús mentes...) táplálkozás tudományát és más féle egészség-megőrző és energia-szerző életvezetési tant ismernek, de ismernek még különböző misztikus meditációs technikákat is, amelyekkel ideig – óráig be lehet idézni a, többek között gyógyító hatású boldogság- állapotot. - Az, hogy a boldogság-állapot miért gyógyít, nagyon egyszerű! Nem azért, mert az un. boldogság-hormon, amit a szervezet ilyenkor kiválaszt, gyógyító és lazító hatású (Ez csak logikus következmény!), hanem éppen azért, amiért boldog-állapotaink ezt a hormonális hatást (is) kiváltják a szervezetünkből. Amikor tényleges boldogság állapotba kerülünk ugyanis, a megváltotti állapottal, vagyis az abszolút ősforrásnak az eredetileg is osztatlan  spirituális – egység állapotával kerülünk közvetlen szubtilis kapcsolatba, tehát azzal az ősforrással, amelyből minden, ami létezik és így az élet és az életerő is ered! Normális tehát, hogy ez a kapcsolat az életadó – életlétrehozó ősforrással, feltölt olyan, a tudomány által követhetetlen szubtilis energiákkal, amelyek regeneráló, gyógyító, erősítő hatásúak.

    Az egyes joga gyakorlók, a buddhisták, és az egyes keresztények, tehát mindenki, aki meditálni tud valamelyest, valamint a derűs és vidám kedélyű, vicces – bolondkodó személyek, megidézik, illetve lehetővé teszik a maguk számára ezt, az ős-kauzális állapottal való közvetlen kapcsolatot, ha tudatosan, ha tudatlanul és abból képesek ideig – óráig szellemileg és lelkileg is táplálkozniuk (magukat szubtilis energiákkal feltölteniük). Igen ám, csakhogy az általunk Lilith néven ismert Jelenség miatt, itt – ott megbomlott egységű abszolútumnak a helyenkénti és időnkénti káosszá alakulása, illetve ennek a káosznak az egyetemes meghaladási kényszer-szüksége, azt eredményezi, hogy mi - Akikben mind az abszolút léttudat, mind a káosz determinációk megjelennek (Lásd az egyéni sorsképletekben a Lilith jelentéseit). - sem henyélhetünk és vikkendezhetünk ártatlanul egész életünk során, időnként, vagy akár folyamatosan az élet ősforrásából (tudatosan, vagy önkéntelenül beidézett boldogság-állapotainkkal) táplálkozva, hanem mindannyiunknak fel kell vállalni és be kell teljesíteni azokat az egyénenként változó, gyakorlati életfeladatokat, amelyeknek a teljesítése közben, kialakulhatnak azok a képességeink, amelyek segítségével a karmikus maghatározottságainkat meghaladhatjuk. „Munkálkodjatok, mert a ti Atyátok is munkálkodik.” – Persze, hogy nem öncélú Bábel torony építésre gondol Jézus, hanem elsősorban belső munkálkodásra, a külső munkálkodás segítségével.    

     Ezeknek karma-feloldáshoz és a megfelelő kiegyenlítődési – harmonizálódási képességek kialakulásához vezető, sajátos, általános – emberi életfeladatoknak és a személyi sorsképletekből kiolvasható, jellegzetesen egyéni életfeladatoknak az elkerülése, kicselezése, elhárítása ugyanis, éppen azt jelenti, hogy az ember nem vállalja a legfontosabb – központi! - rendeltetését: a megváltás egyetemes trendjében való részvételt.   

          

    Nos, ezért van az, amiért nem lehet kizárólag a misztikuskodás és a vallásosság segítségével boldog lenni, ez az oka annak, hogy ez a fajta boldogság-állapot nem idézhető fel a végtelenségig, ez az oka annak, hogy az ilyen fajta, steril boldogság nem tartható fenn az emberiség többségének, hosszú távon negatív visszahatások nélkül. „Aki az égi mannát zabolátlanul fogyasztja, egyenesen a pokol felé tart.” Mert rendeltetésünk szerint, nem az a dolgunk a földön, hogy itt, lustálkodva, ingyen élve, boldogak legyünk, mind az örök vikkendezők, hanem az, hogy a velünk hozott (velünk született) un. Lilith- tulajdonságainkat (karmánk jellegét), egyénenként, külön - külön felismerve, feloldjuk és meghaladjuk, illetve annak a közvetlenül megfelelő pozitív egyéni tulajdonságokat és képességeket kialakítva, minél nagyobb mértékben képessé tegyük magunkat az un. harmóniára, a belső tulajdonságainkkal és külső környezetünkkel való kiegyenlítődésre.  – És ennek a minél nagyobb mértékű megvalósítása hozza magával az igazi, un. immanens (belülről, önmagától eredő, önmagából jövő) boldogságot. – Egészen pontosan: ez tudná elhozni, ez kellene, hogy elhozza az igazi – belső és biztos (Való, hazugság nélküli, biztos és igaz” – Tabula Smaragdina) – boldogságot. Merthogy a valóságban igen kevesen képesek erre, hiszen egyetlen vallásos, vagy akár szekta szerű misztikus tanítás sem mondja ezt ki világosan, mivel ezek a tanítások is mind korrumpálódtak idővel. Legutóbb a kereszténység, amelynek a tanító-főszereplője (És aki nem vallást alapított, hanem a fent leírt megváltás rendeltetéséről szóló beavatási tanokat tanította!) a lehető leg messzebbre el ment az emberi rendeltetésre vonatkozó igazság felfedezésében és nem csak szóbeli, de tettbeli szimbolikus kinyilatkoztatásában (Lásd a sorsfeladatokat jelképező kereszt-vállalásának az utolsó, de őrökre szóló tanítását – leckéjét.), de amelyiket a legjobban korrumpálták a vallás-gyártók az által, hogy az ő rendkívüli, Isten-mivoltának a bizonyítására használták fel az egész spirituális tanítását. Ti., az által hogy az ő kivételes képességeiről és Isten-fiúságáról szóló legendákat égivé és megismételhetetlenül egyedien-rendkívülivé magasztalták az Evangélium-kanonizálók, azonnal meg is fosztották a lényegi fontosságú tartalmától és funkciójától: az anyagi lét és az emberi élet értelmének a legtisztább metafizikai magyarázatától.     

      Szóval: így is, úgy is oda jutunk, hogy az igazi boldogság nem az, amit misztikus és vallásos tevékenységgel és azokon belül főként a meditációk segítségével beidézhetünk, hanem az, amit az asztrológiai sorsképletből egészen pontosan és határozottan kiolvasható egyéni karmának a megismerését követő feloldása által, illetve a feloldáshoz vezető általános és egyéni életfeladatok felvállalása és beteljesítése következményeként érhetünk el. Csakis az általános-emberi és a egyéni életfeladataink felvállalása és nagy mértékben való beteljesítése után, illetve a feloldott és meghaladt karmánknak a múltból jövő negatív következményeinek és visszahatásainak az elmaradása után juthatunk el ahhoz a belső-derűvel párosuló biztonság-érzetet adó nyugalom-érzéssel, amivel ténylegesen lés huzamosan jól érezzük magunkat a bőrünkben és a sorsunkban.  Arról a biztonság-tudatot adó, belső boldogság érzésről beszélek, amely által tudva-tudjuk, hogy tejesen biztos immár, hogy jó úton járunk, és ez az abszolút kiegyenlítődési – egyesülési utunk, ami nem más, mind a harmónia – képességünk tökéletesedése, és amely harmónia-képességbe az igazságért való harc vállalásának a bátorsága is bele tartozik, nem szakad meg a halálunkkal sem, hanem tovább folytatódik az abszolút léttel való teljes egyesülésig, a teljes megváltódásunkig, amiben is nem semmisülünk meg (Az egójukat féltő tűz-karmások, mind megszeppennek és efelől érdeklődnek, amikor erről a végső kiegyenlített egybeolvadásról beszélek nekik.), hanem azzá válunk – változunk!   

 

  Ez a magyarázat arra, hogy miért nem kielégíthető a boldogság-vágyunk a világi élet értékeivel: az anyagi gazdagsággal, anyagi – testi élvezetek halmozásával, de nem kielégíthető és nem elérhető még a művészetek által sem. És ugyanakkor ezért nem helyettesíthető a karmánk egyéni jellegét is feltáró sorsprogramunk asztrológiai megismerése, semmiféle misztikus út követésével, annak a dogmatikus tanaival, illetve, a vallásos és misztikus szertartások elvégzésével. - És ez ellen nem lehet semmit tenni, bármennyire is ambíciósak, illetve bármekkora misztikus - mágikus képességekkel rendelkező, kivételes személyek is lennénk, mivel erre, az egyetlen, mindenkire és mindenkor érvényes, egyetemes megváltódási - boldogulási programra vagyunk már jóval a foganásunk előtt "ráállítva". Aki a karmája sugallatainak a hatására, ezzel a benne levő programmal szembe szegül, a maga kárára és boldogtalanságára, betegségére és végül: megváltatlanságára teszi. És sajnos ezt teszi az emberiség kilelncven százaléka. Azért van boldogtalanság és szenvedés, azért van egyre nagyobb mértékben szennyeződő és pusztuló természeti világ.

  - Pedig csak egyszerű megismerés, illetve a megismerés érdekében hozott áldozat kérdése az, hogy melyik uton indulunk el. Én, a szerencsémre meghoztam az áldozatot ezelőtt húsz évvel. Önöknek is ezt ajánlom.

 

Csíkszereda, 2O11, április 1 – 13.  

 

Kedves Olvasó!

 

    Amennyiben ezt az írásomat olvasod, talán arról is van tudomásod, hogy író-asztrológusi életművemnek az egyik legfontosabb része az egyetemes törvényekről szóló nagy lélegzetű, az élet alapjainál álló és a sorsunk alakulását közvetlenül is befolyásoló Egyetemes Törvényekről szóló tanulmányom. E tanulmányban szereplő harmadik törvény, a kiegyenlítődés törvénye, személyünkre és életünkre vonatkozón, arról is szól többek között, hogy e törvény alapján semminek, még az ilyen fontos olvasmányoknak sem vehetjük tulajdonképpen a hasznát (tehát a boldogulásunk és az egészségünk: a megváltódásunk szempontjából), amennyiben nem adtunk mi is valamit cserében, az információért, illetve nem járultunk hozza gyakorlatilag is másoknak az információhoz való jutásért és a személyi vonatkozású lényegi információhoz való hozzá jutásunk után, nem hoztunk semmilyen személyes áldozatot. Látod, én áldozatot hozok azzal, hogy ingyenesen közzé tettem ezeket a sokak számára életbevágón fontos információkat amiket, hozzád hasonlón, nagyon sokan hasznosíthatnának, amennyiben pl. meg rendelnék a személyi horoszkópjukat és ez által a gyakorlatban hasznossá tehetnék amit itt meg tudtak elméletben, de egy sötét lelkű és nem kevésbé sötét múlttal és jelennel rendelkező erdélyi személy, aki magát „anarchista prófétaként” (vagyis hamis prófétaként) határozza meg: az agykáros felesége falú széli viskójában és annak a betegnyugdíjából élősködő Nagy Atilla Puli, primitív rossz indulatában, arra áldozza ideje és energiája nagy részét, valamint az írni- tudása nagy részét, hogy engem szakmailag, és erkölcsileg hiteltelenítsen és ezzel, a négy gyermekes szép családomat gazdaságilag tönkre tegye. Nagyon szépen kérlek tehát, hogy amennyiben értékesnek és találod ezt az írást, érték-csere és kiegyenlítődésképpen, mindössze annyit tégy, hogy most azonnal kattints rá a következő linkekre, amelyben arról írok, hogy milyen indíttatással lettem asztrológus, és hogy igazából miért is szeretne Attila - Puli a cinikus rágalmazásaival, gazdaságilag tönkre tenni:

http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei

 

http://kozmaszilard.com/category/az_ellenseg/

 

 

Hálásan köszönöm, barátsággal: Kozma Szilárd 

 
< Előző   Következő >
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player