shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz


Elfelejtett jelszó?

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Rendeltetés és asztrológiai sorsképlet PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd:

 

            Életünk igazi céljáról és rendeltetéséről röviden.

 

      Majd húsz éves gyakorló asztrológusi – közvetlen sors-figyelői! - tapasztalataim következtében számomra ma már teljesen egyértelmű, hogy ontológiai (tehát: életrendeltetési) okok miatt, az életünk legnagyobb feladata és problémája a Karmától, tehát a velünk született negatív tulajdonságoktól (szélsőséges személyi ambíciók, és hibás önérzet, aminek szélsőséges becsvágy és hiúság a következménye, ennek, ezeknek megfelelő agresszió, önzés,  kíméletlenség, kegyetlenség, durvaság, a mások letiprására és a mások szükségeinek a figyelmen kívül hagyására való hajlam, vagy másrészt: misztikus félelmek, szorongások és iszonyok – az un. pszichózisok, amelyek között ma a depresszió áll az első helyen –, az önkifejezés képtelensége, vagy a környezettel való harmonikus együttműködés és együttműködés képtelensége, az öncélú élvezeti- és kéjvágy, illetve az élvezetekre és kéjek halmozási lehetőségére való sóvárgás, a kapzsiság, a harácsolási és zsákmányolási hajlam, a rombolásra és önrombolásra való hajlam, és még sorolhatnám oldalakon keresztül...) való megszabadulás, ezeknek a feloldása. Mondhatom azt is, hogy ma már ez nem csak a meggyőződésem, hanem a hitem is. Vagyis az, hogy egyáltalán nem azért születünk a világra, hogy a zárójelben kicsiny részben felsorolt, velünk született negatív késztéseinket kielégítve boldogak lehessünk, de még csak azért sem, hogy az un. egyéni tehetségeinket és különleges képességeinket öncélúan kifejlesztve és a karma-feloldása helyett azokat az élet megnyerése reményében, öncélúan gyakoroljuk, hanem csakis azért, hogy az egyéni karmánk feloldása következtében minél nagyobb belső és külső harmóniára, tehát kiegyenlítődési és együttműködési képességre, vagyis egészségre, bölcsességre, hosszú távú következményekben valló gondolkozási képességre és szeretetre, szeretet-áramoltatási képességre szert tehessünk.  

    

    Majd húsz éves gyakorló asztrológusi – közvetlen sors-figyelői! - tapasztalataim következtében számomra ma már teljesen egyértelmű, hogy ontológiai (tehát: életrendeltetési) okok miatt, az életünk legnagyobb feladata és problémája a Karmától, tehát a velünk született negatív tulajdonságoktól (szélsőséges személyi ambíciók, és hibás önérzet, aminek szélsőséges becsvágy és hiúság a következménye, ennek, ezeknek megfelelő agresszió, önzés,  kíméletlenség, kegyetlenség, durvaság, a mások letiprására és a mások szükségeinek a figyelmen kívül hagyására való hajlam, vagy ezek szöges elllentéte: a gyávaság, az alamusziság, a konfiktus-kerülés, az igazság elrejtése, az őszinteség és az önkifejezési képesség hiánya, vagy másrészt: misztikus félelmek, szorongások és iszonyok – az un. pszichózisok, amelyek között ma a depresszió áll az első helyen –, az önkifejezés képtelensége, vagy a környezettel való harmonikus együttműködés és együttműködés képtelensége, az öncélú élvezeti- és kéjvágy, illetve az élvezetekre és kéjek halmozási lehetőségére való sóvárgás, a kapzsiság, a harácsolási és zsákmányolási hajlam, a rombolásra és önrombolásra való hajlam, és még sorolhatnám oldalakon keresztül...) való megszabadulás, ezeknek a feloldása. Mondhatom azt is, hogy ma már ez nem csak a meggyőződésem, hanem a hitem is. Vagyis az, hogy egyáltalán nem azért születünk a világra, hogy a zárójelben kicsiny részben felsorolt, velünk született negatív késztéseinket kielégítve boldogak lehessünk, de még csak azért sem, hogy az un. egyéni tehetségeinket és különleges képességeinket öncélúan kifejlesztve és a karma-feloldása helyett azokat az élet megnyerése reményében, öncélúan gyakoroljuk, hanem csakis azért, hogy az egyéni karmánk feloldása következtében minél nagyobb belső és külső harmóniára, tehát kiegyenlítődési és együttműködési képességre, vagyis egészségre, bölcsességre, hosszú távú következményekben valló gondolkozási képességre és szeretetre, szeretet-áramoltatási képességre szert tehessünk.  

     Ennek a tükrében tehát, az is teljesen világos a számomra, hogy az a rengeteg misztifikáció, ami a horoszkóp-házak jelentését és funkcióját illetően, az asztrológiai elméletirodalomban olvasható semmisnek tekinthető, mivel a horoszkópházak mindössze olyan sajátos életkörülményeket tartalmazó, jellegzetes gyakorlati életterületeket jelölnek, amely területeken olyan problémák megoldási feltételeivel (akadályaival) fogunk találkozni, jobban mondva: olyan sajátos problémákkal kell, hogy találkozzunk(!) az életünk során, ha akarjuk ezt, ha nem, amely élet- és létfontosságú problémák megoldásához feltétlenül szükségünk lesz azoknak a karmikus, tehát negatív tulajdonságainknak a megszüntetésére. És egyáltalán nem lehet az a megoldás erre, a nyugati civilizációs élet-cél koncepciókkal meredeken szemben álló sors-helyzetre, hogy a személyi sorsképlet értelmezése segítségévvel, megismervén ezeket az életterületeket, igyekezzünk azokat elkerülni (a vonatkozó sorsfeladatokat elkerülni), hanem éppen fordítva: ajánlatos minél nagyobb mértékben, de persze arányosan, ezeket, a személyi horoszkópjainkból kiolvasható, a történelem folyamán nem változó és meg nem szűnő gyakorlati életfeladatokat (Pl. arányos személyi öntudat-fejlesztés, ennek a csiszolása spiritualizálása, a kommunikációs és kollaborációs képesség fejlesztésének feladatkörei, a közösségi élet által felvetett gyakorlati feladatok, a munka általában és az anyagi javak megszerzése és használata, és az, amitől ma a civilizációban élő személyek idegenkednek általában: a megfelelő gyermek számú családalapítás és családfenntartás, a gyerekgondozás és nevelés, a párkapcsolati feladattok megoldása, sőt: a szexuális kapcsolatok által felvetett feladatköröknek a megoldása, stb.).

    Csak és csakis ez, az amúgy is elkerülhetetlen, de személyenként (egyéni karmaként) változó, jellegzetes gyakorlati életfeladatok tudatos felvállalására irányuló pozitív, személyi és általános, külső és belső probléma-vállaló és  főként belső probléma-megoldásra irányuló magtartás az, ami az igazi lelki harmóniánkat és testi erőnlétünket, vagyis egészségünket és  boldogságunkat hosszú távon biztosíthatja és fenntarthatja, illetve az elrontott sorsunkat (Részben, vagy egészen tönkre ment magánéletünket) ténylegesen helyre állíthatja és megrongált egészségünket, vissza adhatja, és semmiképpen nem az, ha valamely misztikus iskola, vagy vallás személytelen tanait memorizáljuk és szertartásait betartjuk, vagy valamilyen európai, ázsiai, dél- és észak amerikai, stb. egzotikus természetgyógyászi, vagy misztikus-gyógyászi praktikáit és módszereit elsajátítjuk és gyakoroljuk, sok esetben természetellenes előírásait betartjuk.

    Az egész sorsunkat, sorsállapotainkat és életvezetésünket kell tehát a karmánk egyéni jellegzetességeinek megfelelően, a benne rejlő nehézségeket is tudatosan vállalva, helyesen, a személyi gyakorlati életfeladatok beváltási lehetősége szerint alakítanunk, és nem külső, és személy-idegen misztikus tanok, és gyógyászati – energia-nyerési! – praktikák, vagy ugyancsak külső, különböző mágikus ráhatások (pl. agykontrol) segítségével a sors-nehézségek részecskéit helyrehoznunk, illetve a mágia esetében, a karmánk szerinti egoista vágyainkat és sóvárgásainkat kielégítenünk.                   

     Aki ugyanis úgy indul az életben, illetve úgy folytatja az életét azt követően is, hogy az un. pályakorrekció szükségére vonatkozó többé, vagy kevésbé tragikus sors-figyelmeztetéseket is megkapta, teljességgel esélytelen arra, hogy hosszú távon, tehát élete második felében is, emberhez méltó, egészséges, és minden vonatkozásban elégedett életet folytathasson. És ebben csak és csakis az asztrológiai személyi sorsképletünk szakavatott és felelősségteljes értelmezése adhat teljes értékű és úgymond tudományosan megbízható segítséget, eligazítást, mivel egy jól felkészült és a karmáját nagy részben feloldott, tehát a tudománya helyességét a saját életével (egészségévvel, erőnlétévvel, magánélete rendezettségével és erkölcsiségével) is bizonyító asztrológus esetében ki van zárva a szubjektív értelmezés lehetősége, arról nem is beszélve, hogy az állításait a hétköznapi gyakorlati életünkben, annak a minőségi javulásában, vagy romlásában is ellenőrizhetjük, amennyiben nem vagyunk notórius önámítók (Mint az túlbuzgó misztikus és a vallásos személyek általában).    

    Summa summarum: sok éves gyakorlati asztrológusi tevékenységem és tapasztalatom során, kiderült, hogy az életünk értelmét és  célját, egészen pontosan a rendeltetésünket (boldogságunkat), nem lehet az öncélú élvezetek feltételeinek és eszközeinek a halmozásában, illetve az öncélú élvezeti lehetőségek megszerzésére való (gazdasági) törekvésekben, de nem is a misztikus és vallásos fantazmagóriákban, vagy a testi egészség megszerzésére vonatkozó egyoldalú törekvések eredményeiben megtalálni, hanem csakis a az életünknek a karma-oldási (A jellegzetes lelki és szellemi nyomorúságainknak a feloldási) lehetőségek és feltételek tudatos felvállalása szerint megtalálni, mivel hogy az egyetemes lét és ez által az ember rendeltetéséből teljesen hiányzik az a cél, hogy az egyéni ember a karmája szerinti sóvárgásainak a kielégítésével illetve a félelmei szerinti élet- és sors-biztosítások segítségével boldog lehessen. Amennyiben ténylegesen boldogak és egészségesek akarunk lenni tehát, le kell mondani arról az egoista gondolkozásunkból eredő tévképzetről, hogy az életünknek a karmánk megkímélése szerinti berendezése segítségével elérhetjük ezt a célt. Nem hiába minden komoly misztikus beavatási tradíció az Ego-tól való megszabadítást és megszabadulást tekinti elsődleges feladatának.

    Az életünk célja és rendeltetése ugyanis, nem a Bábel-torony jellegű civilizációs (védekező!) sors-berendezkedések növesztése, hanem a Tarot beavatási rendszerének a csúcsát (legmagasabb szintjét) jelentő 22-es ikonja, a Bolond által jelképzett spirituális – ás testi-lelki! – egészséges állapot elérése! 

    Miután a sors-jelzések szimbolikáját ismerő valóság-kutatót a tréfát nem ismerő élet (Ami Hamvas Béla szerint egyáltalán nem úriemberként viselkedik.) tízedik alkalommal is szembe állítja a mágikus valósággal és kivezeti a misztikus és vallásos ámítások labirintusából és tízedikszer is rá jön, hogy az élet tulajdonképpen egy nagy beavatási út-rendszer, amelynek a célja a Tarot Bolondja által megtestesített, intézmény-függőségtől megtisztult, teljesen szabad tudat- és szellemállapotának az elérése, nem tudja megállni harsány (Bolond) kacagás nélkül, hogy azokra a világos spirituális tanokra, amelyek ezt az élet-rendszert próbálták az ember számára érthetővé és élhetővé tenni (Vagyis dráma- és tragédia- mentesíteni), az új farizeusok (Hamvas Béla kifejezése. Lásd, HB: A kereszténység c. alatti három esszéjét, főként az Antikrisztus címűt.), vallásos rendszereket és intézményrendszereket hoztak létre, nem csak hogy hatalmas templomokkal, de rangkóros „vezető” papokkal is, akiknek nem hogy közük nincs a Bolond által megtestesített tudatossághoz és mentalitáshoz, de homlokegyenest ellenkezik azzal mindaz, amit tesznek és hisznek! Egészen pontosan: Nem hisznek. – Ennél nagyobb bolondság talán nem is létezik az egész emberiség kultúrájában.

 

Kedves Olvasó!

 

    Amennyiben ezt az írásomat olvasod, talán arról is van tudomásod, hogy író-asztrológusi életművemnek az egyik legfontosabb része az egyetemes törvényekről szóló nagy lélegzetű, az élet alapjainál álló és a sorsunk alakulását közvetlenül is befolyásoló Egyetemes Törvényekről szóló tanulmányom. E tanulmányban szereplő harmadik törvény, a kiegyenlítődés törvénye, személyünkre és életünkre vonatkozón, arról is szól többek között, hogy e törvény alapján semminek, még az ilyen fontos olvasmányoknak sem vehetjük tulajdonképpen a hasznát (tehát a boldogulásunk és az egészségünk: a megváltódásunk szempontjából), amennyiben nem adtunk mi is valamit cserében, az információért, illetve nem járultunk hozza gyakorlatilag is másoknak az információhoz való jutásért és a személyi vonatkozású lényegi információhoz való hozzá jutásunk után, nem hoztunk semmilyen személyes áldozatot. Látod, én áldozatot hozok azzal, hogy ingyenesen közzé tettem ezeket a sokak számára életbevágón fontos információkat amiket, hozzád hasonlón, nagyon sokan hasznosíthatnának, amennyiben pl. meg rendelnék a személyi horoszkópjukat és ez által a gyakorlatban hasznossá tehetnék amit itt meg tudtak elméletben, de egy sötét lelkű és nem kevésbé sötét múlttal és jelennel rendelkező erdélyi személy, aki magát „anarchista prófétaként” (vagyis hamis prófétaként) határozza meg: az agykáros felesége falú széli viskójában és annak a betegnyugdíjából élősködő Nagy Atilla Puli, primitív rossz indulatában, arra áldozza ideje és energiája nagy részét, valamint az írni- tudása nagy részét, hogy engem szakmailag, és erkölcsileg hiteltelenítsen és ezzel, a négy gyermekes szép családomat gazdaságilag tönkre tegye. Nagyon szépen kérlek tehát, hogy amennyiben értékesnek és találod ezt az írást, érték-csere és kiegyenlítődésképpen, mindössze annyit tégy, hogy most azonnal kattints rá a következő linkekre, amelyben arról írok, hogy milyen indíttatással lettem asztrológus, és hogy igazából miért is szeretne Attila - Puli a cinikus rágalmazásaival, gazdaságilag tönkre tenni:

http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei

 

http://kozmaszilard.com/category/az_ellenseg/

 

 

Hálásan köszönöm, barátsággal: Kozma Szilárd 

 

 
< Előző   Következő >