shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz


Elfelejtett jelszó?

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Az alkímia első törvénye a megkülönböztetés PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Botond Szilárd karma- és családasztrológus:

    Az emberek az ítélkezői felületességükön keresztül tévesztik meg - És ez által: büntetik meg! - magukat a sorsfontosságú döntéseik meghozásában


Motto: “Az elemek csak egymástól jól megkülönböztetve és a maguk nemében és egyediségében jól meghatározva egyesíthetők. Minden olyan egység, amely ezt nem, veszi figyelembe hamis egység, amit a sorserők (külső) hatása, vagy az elemek (belső) lázadása fog előbb utóbb, akár tragikus állapotikat és helzyeteket is okozva, felbontani.” – Az alkímia első törvénye

A vonzás és a tükröződés egyetemes törvénye csak a kilencedik része a 1O egyetemes törvénynek. - Pl. a fejlődés és a polaritás törvénye mellett, amleyek a legtöbb esetben negatív módón, ugymond karma-oldásra serkentőn: nevelő-kényelmetlenül és drámaian hatnak. De a hatása is, megoszlik, hét dimenzió hatás-köre és erőtere szintjén. Nemspirituális tájékozottságra, hanem éppen, hogy primtívszellemi  tájékozatlanságra utal az, ha minden sors- éds életeseményt, a vonzás és a tükröződés vagy a hatás- visszahatás törvényével magyarázunk. Ez a magyarázat arra is pl., hogy azok, akik a Titok c. nagy sikerű misztikus filmet ezerszer megnézték, és az ott elhangzott tanácsokat egy az egyben betartották, nem gazdagodtak meg, nem kapták meg az őket boldoggá tevő élet- és lelkitársukat és még csak nagyobb lakásra, vagy egy kissebb házikóra sem tettek szert, sőt, a banki hiteleiktől sem szbadultak meg a filmben hirdetett titkos tudományuk segítségével. És ez a magyarázat arra is, hogy aki ezt a filmet látva és más hasomló misztikus tárgyú könyveket is olvasva úgy képeli, hogy teljesen meg világosodott és meg értette a vonzás és a tükör egyetemes törvényét, miért nem nevezhető még beavatottnak. Sőt: még csak "szellemi embernek" sem.  

 

    A Nyilas és a Halak jellegű karmával rendelkező személyek, de azok is, akiknek többségben negatív fényszögeket kap a Jupiter a sorsképletükben, elképesztően felületesek tudnak lenni, a sorfontosságú döntéseik meghaoztalához szükséges (helyes) ítéletalkotásban. Ennek következtében az életük és sorsuk minőségi alakulására nézve végzetesen káros, sőt, ez esetben például, pontoan azt utasítják el finnyásságukra "alapozott magabiztosságikban", aminek a befogadása, számukra sorsdöntően fontos lenne.

    A minap kaptam egy, rám másodpercekig valósággal bénítón ható, mivel hogy, kétségbeejtően felületes és ezért abszolút hibás ítélkezésről tanúskodó levelet. A levél szerzője „szellemi embernek” nevezi, azt az engem tényleges tárgyi alap és ok nélkül rágalmazó, és velem együtt, minden olyan magyar embert, aki a közéleti jelentőségű tetteivel tehát a hivatása teljesítésével, egy kicsit is kiemelkedik a tömegből folyamatosan mocskoló, rágalmazó internet-betyárt, aki önmagát „anarchikus prófétának(sic!) nevezi: Nagy Attila Pulit! Ebben az általa felálllított, közös "szellemi emberségben", a levélíró - persze, hogy nyilas napjegyű! - személy, "kiábrándítónak" tartja azt, hogy „mi ketten”, vagyis Én és az "Anarchikus" Próféta, ezen az általa megállapított "szellemi emberségünk” magaslatáról, „szapuljuk egymást”!
   Sejtettem én - És éppen ettől félve, vettem fel a rám nézve megalózón méltatlan szerepet, hogy az asztrológusi hivatásgyakorláshoz való jogomat ennek a gátlástalan gonosztevőnek a mocskolódásai ellenére is megtarthassam! -, hogy nem csak azok fognak egyenlőségi jelt tenni közöttem és a betyár volt-pap által nyilvánosan is vállalt büszkeséggel notórius munkakerülővé és élősdivé vált, volt-unitárius pap személye között, akik nem olvasták Hamvas Bélának azt a fejtegetését, amelyben Hamvas azt bizonyítja, hogy az egyenlőség az egység megrablása. De ez az eset azért döbbentett meg, mert az illető (Persze, Nyilas napú és Jupiteri karmás, tehát ítélet-karmás) személlyel már több levelet is váltottunk a horoszkóp rendelése végelegesítése céljából. Meg voltam tehát győződve arról, hogy ismeri a szellemi munkásságom minőségét, és ezért választott engem a nálam sokkal jobban és közvetlenül el érhető Magyarországi asztrológusokkal szemben, és álmomban sem gondoltam volna, hogy az a személy, aki ennyire határozott céltudatossággal rendeli meg tőlem – tehát Romániából - a horoszkópját, miután két magyarországi asztrológusban már csalódott, utólag képes legyen meginogni a bizalmában és engem hiteltelennek nevezni, csak azért, mert kénytelen voltam a nyilvánosság előtt leleplezni a Puli tényleges kilétét, annak érdekében, hogy folytathassam azt a hivatásomat, amit a mérnöki, az újságírói és nem utolsó sorban a költői hivatásommal is teljesen felcseréltem! Tehát azt a hivatásomat, amit egyáltalán nem azért gyakorlok, mert Puli szerint ez annyira könnyű megélhetést jelentene, mint ahogy azt ő elképzeli!

     Hiszen ez a „szellemi ember”, aki, miután saját magát, anyagi és erkölcsi nyomorba döntötte a tudatos gonozkodásával, tényleges „irigy kutya” módjára (Nem én, Ő nevezte el saját magát Pulinak!), a gazdasági tönkretételemet célozta meg a gátlástalan rosszakaratában, csak azért mert nem adtam neki Turula lányom születése másnapján (Tehát még 8 évvel ezelőtt!), negyedszer is, vissza nem fizetendő „kölcsönpénzt”!  És ez a „szellemi ember” még 8 év után is, képes kerge módon viháncolni azon, hogy engem ebbe a megalázó védekező – magyarázkodó szerepbe bekényszerít a rólam kieszelt hazudozásaival, annak köszönhetően, hogy volt –papként, igen is jól tudja azt, hogy az emberek ennyire felületesek. Akárcsak ez a hölgy is, aki, ahelyett, hogy figyelmesen el olvasta volna mindkettőnk érveit és ellenérveit, a helyes ítélet alkotás érdekében - ha már határozott megállapodási szinten tőlem készült horoszkópot rendelni tőlem...- inkább sietett a tudomásomra hozni azt, hogy a Pulit leleplező kényszer védekezésem miatt, "hiteltelenné váltam a szemében." – Ez, a magát valamiféle erkölcsi magaslaton képzelő naiv ember tehát, ezzel a hárításával, éppen, hogy a Puli blöffölő játékát „csinálta meg”. Az "anarchikus prófétának" lett az – ne féljünk ki mondani a nyers igazságot: - ostoba áldozata.  

    Isten látja a lelkemben azt, hogy mennyire távol áll tőlem, hogy „szapuljam” ezt a nyomorék „szellemi embert”, aki a lustasága által irányított erkölcsei szerint, képes az agykáros felesége nyugdíjának a felét elkülöníti a saját egzisztenciájára. Plusz még annyi pénzt is, amennyi a primitív exchibicionizmusa kiélését szolgáló internet- bérlet kifizetésére szükséges.  Én csak egyszerűen le leplezem a magát Prófétának nevező internet-betyár gátlástalan immoralitását (Hiszen én csak egyike vagyok azoknak, akiket el kezdett rágalmazni, azzal a különbséggel, hogy az én pénzkerső-hivatásom sokkal inkább ki van szolgáltatva az efféle hiteltelenítési akcióknak, mint a többi sorstársamé.). Vagyis, az erkölcsi és szakmai alaptalanságát, mindannak a sok ferdítésnek és hazugságnak, amit Puli rólam állít, annak érdekében, hogy a húsz éve halmozott, és a volt rendelőim által 1oo százalékosan megbízható szakértelmemmel, 59 évesen, ne maradjak munka- és kereset nélküli férfi, aki nem képes a négy gyermekes családját gazdaságilag eltartani!  – Pulival ellentétben, aki vidáman dalolászva, még közli is, hogy mekkora nagy fölényben van velem szemben, ebben a 8 éve folytatott galád akciójában, mivel neki nincs gyermeke és nincs semmi, de semmi féle más gyakorlati felelőssége, az állam meg havonta küldi a felesége betegnyugdíját, amiből az ő igényei szintjén, ő is meg tud élni, tehát nincs semmi vesztenivalója.
   
És ezért tehát, mert nincs veszteni valója, tiszta úri szeszélyből, meg engedheti magának azt a „magas fokú” erkölcsi galádságot, hogy engem a felelősség-hiánytól bűzlő interneten mocskoljon és rágalmazzon éveken át, annak érdekében, hogy így hiteltelenítve, gazdaságilag tönkre tegyen, a 8 éve sem csillapodott primitív bosszú-szomja kielégítése céljából.
 

Kozma Botond Szilárd karma- és családasztrológus:

    Az emberek az ítélkezői felületességükön keresztül tévesztik meg - És ez által: büntetik meg! - magukat a sorsfontosságú döntéseik meghozásában

 

Motto: “Az elemek csak egymástól jól megkülönböztetve és a maguk nemében és egyediségében jól meghatározva egyesíthetők. Minden olyan egység, amely ezt nem, veszi figyelembe hamis egység, amit a sorserők (külső) hatása, vagy az elemek (belső) lázadása fog előbb utóbb, akár tragikus állapotikat és helzyeteket is okozva, felbontani.” – Az alkímia első törvénye

A vonzás és a tükröződés egyetemes törvénye csak a kilencedik része a 1O egyetemes törvénynek. - Pl. a fejlődés és a polaritás törvénye mellett, amleyek a legtöbb esetben negatív módón, ugymond karma-oldásra serkentőn: nevelő-kényelmetlenül és drámaian hatnak. De a hatása is, megoszlik, hét dimenzió hatás-köre és erőtere szintjén. Nemspirituális tájékozottságra, hanem éppen, hogy primtívszellemi  tájékozatlanságra utal az, ha minden sors- éds életeseményt, a vonzás és a tükröződés vagy a hatás- visszahatás törvényével magyarázunk. Ez a magyarázat arra is pl., hogy azok, akik a Titok c. nagy sikerű misztikus filmet ezerszer megnézték, és az ott elhangzott tanácsokat egy az egyben betartották, nem gazdagodtak meg, nem kapták meg az őket boldoggá tevő élet- és lelkitársukat és még csak nagyobb lakásra, vagy egy kissebb házikóra sem tettek szert, sőt, a banki hiteleiktől sem szbadultak meg a filmben hirdetett titkos tudományuk segítségével. És ez a magyarázat arra is, hogy aki ezt a filmet látva és más hasomló misztikus tárgyú könyveket is olvasva úgy képeli, hogy teljesen meg világosodott és meg értette a vonzás és a tükör egyetemes törvényét, miért nem nevezhető még beavatottnak. Sőt: még csak "szellemi embernek" sem.  

 

    Elképesztő, hogy egyesek mennyire felületesek tudnak lenni az életben és ennek következtében az életük és sorsuk minőségére nézve is káros, sőt, ez esetben például: végzetes ítéleteikben! A minap kaptam egy, rám másodpercekig valósággal bénítón ható, mivel hogy, kétségbeejtően felületes és ezért abszolút hibás ítélkezésről tanúskodó levelet. Ennek a szerzője, az engem primitív bosszúállási reflexből, de tényleges tárgyi alap és ok nélkül rágalmazó kökösi kerge („anarchikus” – sic!) prófétát, Nagy Attila Pulit is, „szellemi embernek” nevezi! Ráadásul, az illető - persze, hogy nyilas napjegyű! - hölgy, egyenesen kiábrándítónak tartja, hogy „mi ketten”, vagyis Én és a Próféta, ezen általa megállapított "szellemi emberségünk” magaslatáról, állítólag „szapuljuk egymást”!
   Sejtettem én - És éppen ettől félve vettem fel a méltatlan szerepet, hogy az asztrológusi hivatásgyakorláshoz való jogomat ennek a gátlástalan gonosztevőnek a mocskolódásai ellenére is megtarthassam! -, hogy nem csak azok fognak egyenlőségi jelt tenni közöttem és az általa nyilvánosan is vállalt büszkeséggel notórius munkakerülővé és élősdivé vált, volt-unitárius pap személye között, akik nem olvasták Hamvas Bélának azt a fejtegetését, amelyben Hamvas azt bizonyítja, hogy az egyenlőség az egység megrablása. De ez az eset azért döbbentett meg, mert az illető (Persze, Nyilas napú és Jupiteri karmás, tehát ítélet-karmás) személlyel már több levelet is váltottunk a horoszkóp rendelése végelegesítése céljából. Meg voltam tehát győződve arról, hogy ismeri a szellemi munkásságom minőségét, és ezért választott engem a nálam sokkal jobban és közvetlenül el érhető Magyarországi asztrológusokkal szemben és álmomban sem gondoltam volna, hogy az a személy, aki ennyire határozott céltudatossággal rendeli meg tőlem – tehát Romániából - a horoszkópját, miután két magyarországi asztrológusban már csalódott, képes meginogni a bizalmában és engem hiteltelennek nevezni, csak azért, mert kénytelen voltam a nyilvánosság előtt leleplezni a Puli tényleges kilétét, annak érdekében, hogy folytathassam azt a hivatásomat, amit a mérnöki, az újságírói és nem utolsó sorban a költői hivatásommal is teljesen felcseréltem! Tehát azt a hivatásomat, amit egyáltalán nem azért gyakorlok, mert Puli szerint ez annyira könnyű megélhetést jelentene, mint ahogy azt ő elképzeli!

     Hiszen ez a „szellemi ember”, aki, miután saját magát, valósággal készakarva anyagi és erkölcsi nyomorba döntötte, „irigy kutya” módjára (Nem én, Ő nevezte el saját magát Pulinak!), a gazdasági tönkretételemet célozta meg a gátlástalan rosszakaratában, csak azért mert nem adtam neki Turula lányom születése másnapján (Tehát még 8 évvel ezelőtt!), negyedszer is, vissza nem fizetendő „kölcsönpénzt”!  És ez a „szellemi ember” még 8 év után is, képes kerge módon viháncolni azon, hogy engem ebbe a megalázó védekező – magyarázkodó szerepbe bekényszerít a rólam kieszelt hazudozásaival, annak köszönhetően, hogy volt –papként, igen is jól tudja azt, hogy az emberek ennyire felületesek, mint ez a hölgy is, aki, ahelyett, hogy figyelmesen el olvasta volna mindkettőnk érveit és ellenérveit, a helyes ítélet alkotás érdekében - ha már határozott megállapodási szinten tőlem készült horoszkópot rendelni tőlem...- inkább sietett a tudomásomra hozni azt, hogy hiteltelenné váltam a szemében. – És ezzel éppen, hogy a Puli blöffölő játékát „csinálta meg”, neki lett az – ne féljünk ki mondani a nyers igazságot: - ostoba áldozata.  

    Isten látja a lelkemben azt, hogy mennyire távol áll tőlem, hogy „szapuljam” ezt a nyomorék „szellemi embert”, aki a lustasága által irányított erkölcsei szerint, képes az agykáros felesége nyugdíjának a felét elkülöníti a saját egzisztenciájára. Plusz még annyi pénzt is, amennyi a primitív exchibicionizmusa kiélését szolgáló internet- bérlet kifizetésére szükséges.  Én csak egyszerűen le leplezem a magát Prófétának nevező internet-betyár gátlástalan immoralitását (Hiszen én csak egyike vagyok azoknak, akiket el kezdett rágalmazni, azzal a különbséggel, hogy az én pénzkerső-hivatásom sokkal inkább ki van szolgáltatva az efféle hiteltelenítési akcióknak, mint a többi sorstársamé.). Vagyis, az erkölcsi és szakmai alaptalanságát, mindannak a sok ferdítésnek és hazugságnak, amit Puli rólam állít, annak érdekében, hogy a húsz éve halmozott, és a volt rendelőim által 1oo százalékosan megbízható szakértelmemmel, 59 évesen, ne maradjak munka- és kereset nélküli férfi, aki nem képes a négy gyermekes családját gazdaságilag eltartani!  – Pulival ellentétben, aki vidáman dalolászva, még közli is, hogy mekkora nagy fölényben van velem szemben, ebben a 8 éve folytatott galád akciójában, mivel neki nincs gyermeke és nincs semmi, de semmi féle más gyakorlati felelőssége, az állam meg havonta küldi a felesége betegnyugdíját, amiből az ő igényei szintjén, ő is meg tud élni, tehát nincs semmi vesztenivalója.
   
És ezért tehát, mert nincs veszteni valója, tiszta úri szeszélyből, meg engedheti magának azt a „magas fokú” erkölcsi galádságot, hogy engem a felelősség-hiánytól bűzlő interneten mocskoljon és rágalmazzon éveken át, annak érdekében, hogy így hiteltelenítve, gazdaságilag tönkre tegyen, a 8 éve sem csillapodott primitív bosszú-szomja kielégítése céljából.

    Hogy lehet ezt a két dolgot, ti. a Puli merő hazudozásokon (általa kitalált vagy minimum kilencven fokban elferdített történeteken és a munkám jellegére vonatkozó, merő üres feltételezéseken) alapuló, gonosz támadásait, és az én, amúgy is megalázó kényszer helyzetemben vívott védekezésemet erkölcsileg egy lényegűnek venni? Hogy lehet ép erkölcsi érzékkel azt állítani, hogy két „szellemi ember egymást szapulja”, és ebből azt a következtetést le vonni mindkettő (A védekező is...) hiteltelen? Hogy képzelheti egyáltalán normális emberi boldogságra (Ez esetben férfi-párra és azzal gyermekre és családra) vágyó, felnőtt embernek magát az a személy, aki képes ekkora, - Ebben az esetben, egyedül a Puliéhoz hasonló – erkölcsi relativizmusra, értelmi és ítélkezői maszatolásra, és ezzel együtt ekkora igazságtalanságra? – Nyilvánvaló tehát, hogy az illető személy (Eben a esetben Lilithel együtt álló, negatív Jupiterrel a sorsképletében.), aki ekkora erkölcsi hibázásra képes, teljesen immun a tényleges spiritualitásra, és Pulihoz hasonlóan, akit ő "szellemi embernek nevez", menthetetlenül steril és kietlen élet folytatásra van ítélve! De senki kívülálló nem ítéli őt el (Esetleg azok a férfiak, akikre nekem panaszkodott, mert őt ez idáig mindig csak becsapták és elhagyták, számomra nyilvánvaló gyakorlati okok miatt.), hanem ő az, aki folyamatosan elítéli magát, a betegesen felületes és kéretlen erkölcscsőszi magatartásával. – Na, ez az, az embertípus, akin még az Isten sem tudna segíteni, még akkor sem, ha nagyon akarna. De persze, ilyen Isten nincsen!


     Hiszen ez a „szellemi ember”, aki, miután saját magát, valósággal készakarva anyagi és erkölcsi nyomorba döntötte, „irigy kutya” módjára (Nem én, Ő nevezte el saját magát Pulinak!), a gazdasági tönkretételemet célozta meg a gátlástalan rosszakaratában, csak azért mert nem adtam neki Turula lányom születése másnapján (Tehát még 8 évvel ezelőtt!), negyedszer is, vissza nem fizetendő „kölcsönpénzt”!  És ez a „szellemi ember” még 8 év után is, képes kerge módon viháncolni azon, hogy engem ebbe a megalázó védekező – magyarázkodó szerepbe bekényszerít a rólam kieszelt hazudozásaival, annak köszönhetően, hogy volt –papként, igen is jól tudja azt, hogy az emberek ennyire felületesek, mint ez a hölgy is, aki, ahelyett, hogy figyelmesen el olvasta volna mindkettőnk érveit és ellenérveit, a helyes ítélet alkotás érdekében - ha már határozott megállapodási szinten tőlem készült horoszkópot rendelni tőlem...- inkább sietett a tudomásomra hozni azt, hogy hiteltelenné váltam a szemében. – És ezzel éppen, hogy a Puli blöffölő játékát „csinálta meg”, neki lett az – ne féljünk ki mondani a nyers igazságot: - ostoba áldozata.  

    Isten látja a lelkem, hogy mennyire távol áll tőlem, hogy szapuljam ezt a nyomorék „szellemi embert”, aki a lustasága által irányított erkölcsei szerint, képes az agykáros felesége nyugdíjának a felét elkülöníti a saját egzisztenciájára, plusz még annyi pénzt, amennyi a primitív exchibicionizmusa kiélését szolgáló internet- bérlet kifizetésére szükséges.  Én csak egyszerűen le leplezem a magát Prófétának nevező internet-betyár gátlástalan immoralitását (Hiszen én csak egyike vagyok azoknak, akiket el kezdett rágalmazni, azzal a különbséggel, hogy az én pénzkerső-hivatásom sokkal inkább ki van szolgáltatva az efféle hiteltelenítési akcióknak, mint a többi sorstársamé.). Vagyis, az erkölcsi és szakmai alaptalanságát, mindannak a sok ferdítésnek és hazugságnak, amit Puli rólam állít, annak érdekében, hogy a húsz éve halmozott, és a volt rendelőim által 1oo százalékosan megbízható szakértelmemmel, 59 évesen, ne maradjak munka- és kereset nélküli férfi, aki nem képes a négy gyermekes családját gazdaságilag eltartani!  – Pulival ellentétben, aki vidáman dalolászva, még közli is, hogy mekkora nagy fölényben van velem szemben, ebben a 8 éve folytatott galád akciójában, mivel neki nincs gyermeke és nincs semmi, de semmi féle más gyakorlati felelőssége, az állam meg havonta küldi a felesége betegnyugdíját, amiből az ő igényei szintjén, ő is meg tud élni, tehát nincs semmi vesztenivalója.
    És ezért tehát, mert nincs veszteni valója, tiszta úri szeszélyből, meg engedheti magának azt a „magas fokú” erkölcsi galádságot, hogy engem a felelősség-hiánytól bűzlő interneten mocskoljon és rágalmazzon éveken át, annak érdekében, hogy így hiteltelenítve, gazdaságilag tönkre tegyen, a 8 éve sem csillapodott primitív bosszú-szomja kielégítése céljából.

    Hogy lehet ezt a két dolgot, ti. a Puli merő hazudozásokon (általa kitalált vagy minimum kilencven fokban elferdített történeteken és a munkám jellegére vonatkozó, merő üres feltételezéseken) alapuló, gonosz támadásait, és az én, amúgy is megalázó kényszer helyzetemben vívott védekezésemet erkölcsileg egy lényegűnek venni? Hogy lehet ép erkölcsi érzékkel azt állítani, hogy két „szellemi ember egymást szapulja”, és ebből azt a következtetést le vonni mindkettő (A védekező is...) hiteltelen? Hogy képzelheti egyáltalán normális emberi boldogságra (Ez esetben férfi-párra és azzal gyermekre és családra) vágyó, felnőtt embernek magát az a személy, aki képes ekkora, - Ebben az esetben, egyedül a Puliéhoz hasonló – erkölcsi relativizmusra, értelmi és ítélkezői maszatolásra, és ezzel együtt ekkora igazságtalanságra? – Nyilvánvaló tehát, hogy az illető személy (Eben a esetben Lilithel együtt álló, negatív Jupiterrel a sorsképletében.), aki ekkora erkölcsi hibázásra képes, teljesen immun a tényleges spiritualitásra, és Pulihoz hasonlóan, akit ő "szellemi embernek nevez", menthetetlenül steril és kietlen élet folytatásra van ítélve! De senki kívülálló nem ítéli őt el (Esetleg azok a férfiak, akikre nekem panaszkodott, mert őt ez idáig mindig csak becsapták és elhagyták, számomra nyilvánvaló gyakorlati okok miatt.), hanem ő az, aki folyamatosan elítéli magát, a betegesen felületes és kéretlen erkölcscsőszi magatartásával. – Na, ez az, az embertípus, akin még az Isten sem tudna segíteni, még akkor sem, ha nagyon akarna. De persze, ilyen Isten nincsen!

A gyengébbek kedvéért tehát:

Az, aki egészségesen és ép elmével születik, és egészségesen nő fel, sőt, még egyetemi tanulmányokat is végez, de 4O éves korától nem csak, hogy nem hajlandó még a saját fizikai fenntartása érdekében sem dolgozni, hanem képes a beteg feleségének az állam (vagyis az állampolgárok) által fizetett  betegnyugdíjából élősködni, arról nem is beszélve, hogy obskúrus politikai szervek számára jelentéseket írogat az embertársairól (be súgja azokat), SEMMIKÉPPEN NEM NEVEZHETŐ SZELLEMI EMBERNEK!

Arról nem is beszélve, hogy egyenesen az igazság szellemével szembeni merénylet számába megy az ilyen a személyt, a tisztességes munkájából négy gyermekes családját fenntartó családapával szellemileg "egyenrangúvá” tenni, illetve közöttük bármiféle – És különösképpen erkölcsi...! - egyenlőséget állítani!

És a még gyengébbek kedvéért:

Azok a személyek, akiket ténylegesen szellemi embereknek nevezhetünk, nem csak, hogy minimum eltartják saját magukat, amellett, hogy az általános társadalmi - közösségi életfeladataiknak is eleget tesznek, de az egyetemes törvények összhatásaként, nem is süllyedhetnek olyan mély erkölcsi fertőbe és ennek következtében: gazdasági nyomorba, mint amilyen szégyenletes életkörülmények között él a jelenben ez, a minden falus-társa által megvetett és a közvetlen közösségéből ki utált kökösi „vallásos anarchista próféta.”

 

 
< Előző   Következő >