shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Információ, újdonság

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Asztrológusi hitvallásom

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Beavatási - Megváltási aforizmák.6 PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd karma és családasztrológus:

 

GYÜJTÖTT ÉS SAJÁT MEGVÁLTÓ (metafizikai) AFORIZMÁK VI.

 

 

l) Aki finnyáskodik, önérzeteskedik, megsértődik, vagy aggódik, messze áll a felelősségtől, a megbízhatóságtól, a megvilágosodástól és a megszabadulástól.

2) Akik a tudást hatalmi eszközként használják, belebuknak a hitetlenségbe.

3) Akármennyit hibáztatok másokat, nekem marad az egész.

4) Az igazi értelmed az égi fénynek része.

5) A szellem bármely megnyilvánulása igazsággá változik miután sikerül megtisztulnia az anyagban.

6) Önérzetes kábulatunkban, le s föl hintáztatjuk magunkat és egymást a korházi ágyakkal szegletezett humanizmus mókuskerekében.

7) Kérj keveset ahhoz, hogy sokat tudjál adni.

8) Személyes példáddal, sokkal könnyebben megvilágíthatod az igazságot, mint prédikációkkal és elméletekkel.

9) Fogadd el a benned levő Krisztust és ne a külvilágban keresd az életed értelmét.

10) Isten tagadásánál csak egyetlen nagyobb ostobaság van: Isten létének a bizonygatása.

11) Lökd félre az árnyék-énedet, kopogtass a belső ajtódon és nyiss be a felettes énedhez (felelős önmagadhoz) bátran.

l2) NE JÁTSSZ A JÁTSZMA ELLEN! (Ne játssz az árnyék-ének, megváltást szolgáló nagy játszmája: a külső érdekek háborúzásai ellen.)

13) Mindaz, amit a megváltásért teszel, a megváltásnak mindössze a kezdete.

14) BÁRMILYEN TÁVOLSÁGBA elmehetsz azért, HOGY MEGTALÁLHASD önmagad. (Vétkeidnek értelméért lemerülhetsz bármilyen mélységbe.)

15) Addig imádkozz, amíg képessé válsz saját imád elfogadására.

16) Arra vigyázz, hogy a megváltási szükségeid határozzák meg az igényeidet és ne fordítva.

17) Ha nem ébredsz fel és nem fordulsz meg, mindössze az élet-veszteségedet építgeted. Így veszíted el, hatvan, vagy kilencven éves korodra az életed értelmét.

18) Csak azzal azonosulj, amit nem tudsz összetéveszteni semmivel sem.

l9) Ne gondolj a jóra, hanem tanulj meg úgy gondolkozni, hogy szükség esetén az igazi jót is megtehesd.

20) Mondj le a halálról, hogy többet ne kelljen gyilkolnod.

21) Semmi nincs annyira egyedül, mint az egoizmusod. (A júdási árnyék-éned)

22) Hallgasd meg a lelkiismeretedet, hogy képes légy a lényeg meghallására.

23) Inkább veszítsd el a fölösleget, mintsem hogy nyerjél fölöslegesen!

24) Könnyebb a boldogsághoz vezető éberséget és a kiegyenlítődést választanod, mint a szerencsének megkeresni téged.

25) ADDIG NEM ÉRTHETED MEG, HOGY MI TÖRTÉNIK A VILÁGBAN, AMÍG JÓL KÖRBE NEM NÉZTÉL MAGADBAN.

26) NÉZZ BÁTRAN SZEMBE AZZAL, ÉS FOGADD EL BÁTRAN AZT, AMI ÉS AKI EGYEDÜL CSAK TE LEHETSZ.

27) Csak annyit segíts másoknak, hogy ők is segíthessenek.

28) Nincs, amiért becsapd magad vagy bárkit is a világon, hiszen úgysem verheted át az eredendő csalást. Az igazsághoz való ragaszkodás viszont megszabadít a zavaroktól és a betegségtől.

29) A legnagyobb erő és a legtöbb bátorság ahhoz kell, hogy beismerhesd és elfogadhasd: Rajtad kívül nincs, amitől félned.

30) Harcos bizalmaddal juttasd magad oda, hogy tényleg ne félj, és szüntelenül kiegyenlítődhess.

31) A fogyasztói humanizmus eszmerendszerén hajózva, a sterilitásig biztosított lelkek, tudományos öntudattal a civilizált sorvadás irányába tartanak.

32) Senki nem lehet magányosabb és fölöslegesebb, mint az előnyös helyzetüket és a vagyonukat védő sikeremberek.

33) Az egyetemes igazságok kimondói (leírói) nem állnak sorban a szerzői jogvédő hivatalok ablakai előtt.

34) A feltalálók mindent feltalálnak, csak éppen arra nem képesek rátalálni, ami tényleg lényeges.

35) Elenyészően kevés az, amit másoknak hazudunk, ahhoz képes, hogy mennyit hazudunk saját magunknak.

36) A. közömbösség és a felelőtlenség a gyávák és a lusták luxusa.

37) Az éberségedet éleszd annak érdekében, hogy a megszabadulhass a szenvedéstől.

38) Csak és csakis a személyes felelősséged lehet záloga a szabadságodnak.

39) Ismerd be magadnak végre, hogy te vagy a Teremtő, kacagjál egy nagyot az eddigi hitetlenségeden, és többé ne neheztelj, és ne panaszkodj senkire és semmire, mert ezzel csak azt éred el, hogy még jobban és tovább ver téged a saját Teremtői képességed.

 40) Az egoizmusodnak el kell válni az élettől, neked nem.

41) A semmi nem létezik, ezért a semmiből csak semmi lehet. Ezt beismerhetnék végre fizikusok is.

42) Csak azt eresztheted el és azt bocsáthatod meg, amit jól megértettél, tehát amit jól felfogtál, és amit jól megfogtál.

43) A tökéletesség a felelőtlenek által létrehozott fikció. Ha az Isten tökéletes lenne, nem létezne teremtés, és nem kellene a személyi felelősséget sem megszereznünk.

44) Az igazi felelősségtudattal rendelkező személynek nincs szüksége boldogságot és egészséget önkényesen adó-vevő, fölötte és kívüle álló, jóságos és szeszélyes Isten-képzetekre.

 

 

Kozma Szilárd karma és családasztrológus:

 

GYÜJTÖTT ÉS SAJÁT MEGVÁLTÓ (metafizikai) AFORIZMÁK VI.

 

 

l) Aki finnyáskodik, önérzeteskedik, megsértődik, vagy aggódik, messze áll a felelősségtől, a megbízhatóságtól, a megvilágosodástól és a megszabadulástól.

2) Akik a tudást hatalmi eszközként használják, belebuknak a hitetlenségbe.

3) Akármennyit hibáztatok másokat, nekem marad az egész.

4) Az igazi értelmed az égi fénynek része.

5) A szellem bármely megnyilvánulása igazsággá változik miután sikerül megtisztulnia az anyagban.

6) Önérzetes kábulatunkban, le s föl hintáztatjuk magunkat és egymást a korházi ágyakkal szegletezett humanizmus mókuskerekében.

7) Kérj keveset ahhoz, hogy sokat tudjál adni.

8) Személyes példáddal, sokkal könnyebben megvilágíthatod az igazságot, mint prédikációkkal és elméletekkel.

9) Fogadd el a benned levő Krisztust és ne a külvilágban keresd az életed értelmét.

10) Isten tagadásánál csak egyetlen nagyobb ostobaság van: Isten létének a bizonygatása.

11) Lökd félre az árnyék-énedet, kopogtass a belső ajtódon és nyiss be a felettes énedhez (felelős önmagadhoz) bátran.

l2) NE JÁTSSZ A JÁTSZMA ELLEN! (Ne játssz a karma-oldást szolgáló, a megváltást szolgáló nagy játszmája: a külső érdekek háborúzásai ellen.)

13) Mindaz, amit a megváltásért teszel, a megváltásnak mindössze a kezdete.

14) BÁRMILYEN TÁVOLSÁGBA elmehetsz azért, HOGY MEGTALÁLHASD önmagad. (Vétkeidnek értelméért lemerülhetsz bármilyen mélységbe.)

15) Addig imádkozz, amíg képessé válsz saját imád elfogadására.

16) Arra vigyázz, hogy a megváltási szükségeid határozzák meg az igényeidet és ne fordítva.

17) Ha nem ébredsz fel és nem fordulsz meg, mindössze az élet-veszteségedet építgeted. Így veszíted el, hatvan, vagy kilencven éves korodra az életed értelmét.

18) Csak azzal azonosulj, amit nem tudsz összetéveszteni semmivel sem.

l9) Ne gondolj a jóra, hanem tanulj meg úgy gondolkozni, hogy szükség esetén az igazi jót is megtehesd.

20) Mondj le a halálról, hogy többet ne kelljen gyilkolnod.

21) Semmi nincs annyira egyedül, mint az egoizmusod. (A júdási árnyék-éned)

22) Hallgasd meg a lelkiismeretedet, hogy képes légy a lényeg meghallására.

23) Inkább veszítsd el a fölösleget, mintsem hogy nyerjél fölöslegesen!

24) Könnyebb a boldogsághoz vezető éberséget és a kiegyenlítődést választanod, mint a szerencsének megkeresni téged.

25) ADDIG NEM ÉRTHETED MEG, HOGY MI TÖRTÉNIK A VILÁGBAN, AMÍG JÓL KÖRBE NEM NÉZTÉL MAGADBAN.

26) NÉZZ BÁTRAN SZEMBE AZZAL, ÉS FOGADD EL BÁTRAN AZT, AMI ÉS AKI EGYEDÜL CSAK TE LEHETSZ.

27) Csak annyit segíts másoknak, hogy ők is segíthessenek.

28) Nincs, amiért becsapd magad vagy bárkit is a világon, hiszen úgysem verheted át az eredendő csalást. Az igazsághoz való ragaszkodás viszont megszabadít a zavaroktól és a betegségtől.

29) A legnagyobb erő és a legtöbb bátorság ahhoz kell, hogy beismerhesd és elfogadhasd: Rajtad kívül nincs, amitől félned.

30) Harcos bizalmaddal juttasd magad oda, hogy tényleg ne félj, és szüntelenül kiegyenlítődhess.

31) A fogyasztói humanizmus eszmerendszerén hajózva, a sterilitásig biztosított lelkek, tudományos öntudattal a civilizált sorvadás irányába tartanak.

32) Senki nem lehet magányosabb és fölöslegesebb, mint az előnyös helyzetüket és a vagyonukat védő sikeremberek.

33) Az egyetemes igazságok kimondói (leírói) nem állnak sorban a szerzői jogvédő hivatalok ablakai előtt.

34) A feltalálók mindent feltalálnak, csak éppen arra nem képesek rátalálni, ami tényleg lényeges.

35) Elenyészően kevés az, amit másoknak hazudunk, ahhoz képes, hogy mennyit hazudunk saját magunknak.

36) A. közömbösség és a felelőtlenség a gyávák és a lusták luxusa.

37) Az éberségedet éleszd annak érdekében, hogy a megszabadulhass a szenvedéstől.

38) Csak és csakis a személyes felelősséged lehet záloga a szabadságodnak.

39) Ismerd be magadnak végre, hogy te vagy a Teremtő, kacagjál egy nagyot az eddigi hitetlenségeden, és többé ne neheztelj, és ne panaszkodj senkire és semmire, mert ezzel csak azt éred el, hogy még jobban és tovább ver téged a saját Teremtői képességed.

 40) Az egoizmusodnak el kell válni az élettől, neked nem.

41) A semmi nem létezik, ezért a semmiből csak semmi lehet. Ezt beismerhetnék végre fizikusok is.

42) Csak azt eresztheted el és azt bocsáthatod meg, amit jól megértettél, tehát amit jól felfogtál, és amit jól megfogtál.

43) A tökéletesség a felelőtlenek által létrehozott fikció. Ha az Isten tökéletes lenne, nem létezne teremtés, és nem kellene a személyi felelősséget sem megszereznünk.

44) Az igazi felelősségtudattal rendelkező személynek nincs szüksége boldogságot és egészséget önkényesen adó-vevő, fölötte és kívüle álló, jóságos és szeszélyes Isten-képzetekre.

 

 

 
< Előző   Következő >
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player