shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz


Elfelejtett jelszó?

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
A csikló-orgazmus és a hüvelyi orgazmus spirituális külömbségéről PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd, karma és családasztrológus:

 

A csikló-orgazmus és a hüvely-orgazmus közötti spirituális különbségekről.

 

 (A Szerelem és szexualitás - sorozat 3. része)

Szégyen, nem szégyen, de asztrológusként már annyiszor bele ütköztem ebbe a problémába, hogy fel kell vetnem és el kell mondanom, azok alapján amit róla a rendelőimtől meg tudtam, hogy a pszichológia kétségbe ejtő módon vétkezik ezen a téren. Elegem van ugyanis abból, hogy egyesek, akik misztikával foglalkoznak, a pszichológia és ezen belül a szexológia ezen sátáni ostobaságának a tragikus következményeit is, asztrológiai bolygóállás - kérdésének kezdték képzelni. Azt tehát, hogy az asztrológiától várnak megoldást, a feminista tudományok misztikus érdeklődésselis rendelkező, szerencsétlen áldozatai, vagyis a mai fiatal aktív szexuális életkorban levő nők nagy - nagy többségének egyes tagjai. Holott ennek a tudományos lélelktannak nevezett szamárság által okozott civilizációs jelenségnek (A feminista elveken működő nyugati civilizáció téveszme rendszerei által létrehozott abberációkhoz) csak annyiban van asztrológiai vonatkozása, mint minden más, sokkal kisebb jelentőségű szexuális problémának, de metafizikai – spirituális vonatkozása annál inkább nagy és mélységes!

Elég baj tehát az, nem is annyira nekem, mint a szerencsétlen nő-áldozatoknak, hogy ezt a rengeteg, de rengeteg személyi sorscsődöt, sőt: még családi tragédiákat is okozó ( Az asztrológiában végül is, valamennyire a Mérleg-Bika-Vénusz, illetve: Skorpió - Plútó karma-körbe tartozó) "tudományos" problémának a gyakorlati részeit is, egy férfi asztrológusnak kell felvetni (Mivel a hölgy-asztrológusok úgy tesznek, minthogyha ez a probléma nem létezne és tovább jósolgatnak szégyentelenül, talán még arról is, hogy a szerencsétlen áldozataiknak melyik jövőbeni bolygó-állás hatására érkezik majd meg a hüvely-orgazmusa!) és amennyire szerény képességeiből és külső (Mivel hogy a férfi mivoltom miatt nem lehet személyes!) ismereteiből telik, megvitatni ezt és a bajok ok-okozati összefüggését, a probléma-megoldás érdekében, spirituális gyökereinél megkeresni. Sőt: a bajok okát a szellemi hajszálereinél, valamint azok kauzális ok - okozati összefüggéseinél fogva valamelyest rendbe tenni és az által a feloldások és a megoldások megjelenése számára az utat megnyitni.

Tudom, hogy ezért – Ti., hogy amatőr, tehát szerintük: dilletáns módon hozza nyúlok olyan kényes "tudományos" kérdéshez,amelyre nincs szakmai képesítésem. –  rengeteg támadás ér majd és éppen a bajt okozó „kompetens” szakmai képviselők (szexológusok) részéről, de hát nem tehetek mást! - Hiszen ezen a területen még nagyobb kezdett lenni a baj, mint a fogamzás terén, amit szintén a baj-okozó nagy-okos tudósok, a károk helyre hozása és a természetes rend heklyreállítása helyett, a lombik-bébizéssel, majd a kloonozással vélnek ugyancsak "tudományosan megoldani". Hogy ebben mennyi lesz a pozitív eredmény, már előre látható, abból is, hogy az erélyes nevelésnek, vagyis szerintük: az agresszivitásnak a gyermek-nevelésből való kiiktatásának az eredménye az a szívtelen és kegyetlen elidegenült emberiség, amelynek a tagjaik ma kénytelkenek vagyunk lenni. 

Mert hát lássuk be: nem csak abban bűnös a bádoggalléros és szemellenzős pragmatikus materialista tudomány és a liberális humanizmusnak mondott tudományos egoizmus eszmeszövetsége, hogy karöltve tönkre teszik a nyugati típusú civilizációban élő gyermek-lányok és hölgyek magzatfoganási, magzatkihordási és természetes szülői-képességét, hanem abban is, hogy a spirituális tudománnyal egyező tradicionális – klasszikus moralitással homlokegyenest ellenkező erkölcsi elveket hirdetve, és ültetve a gyakorlatba, megfosztotta a nőket a testi gyönyör teljesség-élményétől, vagyis a hüvelyi orgazmus elérési képességétől.

Ennek a szánalmasan gusztustalan magatartásokhoz vezető poszt-modernnek is nevezhető moralitásnak az illusztrálását el is kezdeném egy szomorú viccel. A vendégeivel cseverésző liberális életszemléletű anyuka, finoman rászól a fotelben elmélyülten maszturbáló nyolc éves kislányára:
- Édes Kittym, légy szíves, menny át a szobádba és ott végezd a doktor bácsi által mutatott feszültség-oldó gyakorlatodat, nem a vendégek előtt.

 

Azért kezdtem a témát a szomorú viccel (Még tudok egy ide vonatkozót: Karikatúra rajz, amelyen az egyik szoba - jelenetben "A férj" – természetesen! - futball tévé-közvetítést nézne, de valami az adást zavarja mivel a képernyőn hullámos csíkok futnak végig. A hullámos csíkok megjelenésére pedig a magyarázatot a másik szobában találjuk,  a ahol a "A magányos feleség" vibrátorozik. Képaláírás: Férj: - Még csak tíz percet várj a vibrátoroddal drágám, amíg a meccs befejeződik.), mert már sokadik alkalommal ütközök annak a problémának, hogy:
1. valamely hölgy érdeklődő kimondottan jós-asztrológiai problémának, illetve konstellációs "hatás" kérdésnek véli azt, hogy nincs "még" hüvelyi orgazmusa, és teljes jóhiszeműséggel azt kérdezi, hogy mikorra várható annak a "megérkezése".
2. (És ez a fentinél is kétségbe ejtőbb!) Jól látom a teljesen más szempontok szerint megítélt sors-probléma miatt, illetve az állítólag más "valamiért"
megrendelt sorsképletben, hogy valami baj kell legyen az orgazmus-készség körül, mivel a Lilith a Mérlegben a 3., az 5, a 6, vagy a 8 házban, és a Vénusz is "csúnyán" letámadva, de amikor rá kérdezek, azt a választ kapom, hogy az orgazmussal semmi baj nincs, az illetőnek úgymond tökéletes orgazmusa van, mindössze azzal van baj, hogy nem tudja elviselni a férje nemi szervének a hüvelyébe való behatolását, mert irracionális (páni...) félelem fogja el, valahányszor ezzel kísérleteznek és utána meg hetekig ápolhatja magát, illetve a hüvelyi sérüléseit. Miért, talán annyira el tér az átlagtól, a férj nemi szerve? Dehogy, az normális! Hát akkor mitől, szexológusnál voltak, az mit mond? Igen, több szex-szakembernél és pszichológusnál is jártak már, és mind azon a véleményen vannak, hogy ez egy FIGYELJÜNK: olyan "SAJÁTOS LELKI ALKATI, de végül is KÖZÖS(!) lelki probléma", amit ÉS MÉG JOBBAN FIGYELJÜNK: "A férjemmel együtt ketten kell megoldjunk". De hát akkor hogyan lehet "tökéletes orgazmusa" könyörgöm, ha lelki, sőt: fiziológiai frásza van a szeretkezési aktus fizikai megtörténésétől is, de még aktus közben is fáj a dolog, hiszen közben sérüléseket szenved el, a hüvely falában? Kiderül, hogy "azt" már nem is csinálják, hanem tudományosan ugyebár: "pettingelnek", és olyankor persze, "át tudja adni magát a helyzetnek" és így neki - mint gyermekkorában is... - tökéletes az orgazmusa! Jól értettem, gyermekkorában is? Igen, hiszen ő, az édesanyja szerint már négy éves korátólmaszturbál, amit az elvált édesanya "bölcsen meg hagyott neki", mert azt olvasta a nagy tudományú könyvekben, hogy nem árthat, és "inkább ne is vegye észre, mert ha problémát csinál belőle a tiltással, olyan traumákat okozhat a gyermeknek, amit az esetleg soha nem tud majd feloldani, amitől nem lehet majd rendes szexuális élete." És ez így ön szerint, illetve a férj szerint "Rendes" szexuális élet?" Nem, de szerencsére ennek ellenére is nagyon boldog tud lenni a férjével, mert az meg értette, hogy ez egy olyan "közös probléma, amit ketten kell megoldjanak". Persze, hiszen másként egyenesen emiatt keresett volna meg, és nem pályaválasztási probléma miatt. - Utóbbi "bajnak" ugyanannak az elköteleződéstől való félelemben volt található egyébként a gyökere, mint annak az iszonynak, hogy a férj nemi szerve a hüvelybe kerüljön, de nem a nemi szervnek az ő megfelelő "helyére" való bekerülésével volt probléma, hanem azzal, amit az a szexuális gyönyör pontján ki szokott lövellni magából, és aminek magzatfoganás lehet a következménye! Gondoljunk csak bele: szegény fiatal nőben, a szabadságvágy-rögeszméje (talán az 5. karmikus program) párosult a gyermekáldástól és a családanyai szerepkörtől való iszonyattal (Második karmikus program)! És mindezt a tudós doktor és pszichológus urak és hölgyek (számtalannál járt már korábban), mindazzal együtt, hogy a hölgynek abszolút és "telj uralmú" csikló -orgazmusa volt kifejlődve már zsönge gyermekkorától, "a férjével való közös problémának" állapították meg. - Tudományosan és ezért megcáfolhatatlanul, persze!
És, mondom, hogy ez az eset egyáltalán nem kivétel, a legtöbb Kos - Oroszlán karmás, Ikrek - és Szűz karmával kombinált "örökös" hölgy ezzel a férjeikkel "közös" pszichológiai és abból fiziológiaivá vált rossz nyavalyával küzd!
DE, amint a címben is jeleztem, most nem kívánok a probléma spirituális hátterével foglalkozni, hanem azzal a szégyentelen disznósággal, amit a tudományos ignorancia - szerintük: felvilágosultság - a feminizmus nevű sátáni ideológiával karöltve, az utóbbi öt évtizedes generációs nőknek a lelki nyakába varrt! Azzal a tudósi hülyeséggel tehát, amely, nem tudni, hogy honnan és miből eszelte azt ki, hogy a lányoknak csakis jót tehet, ha már pici koruktól szabadon és - legalább is, a "felvilágosult" szüleik részéről, szégyentelenül maszturbálhatnak, és ezzel kifejlesztik a csiklón keresztül kifejlesztik és megerősítik, az abszolút férfias célirányossággal működő csiklói orgazmus-készségüket, a belső - inkább lelki, mint testi pozitív impulzusok hatására előálló úgymond hüvelyi orgazmusuk kialakulási lehetőségének a kárára.

   Emlékszem, hogy még az asztrológiával való beható megismerkedésem előtt, döbbenten hallgattam egy közeli ismerősöm, gyönyörű volt-feleségének az abszolút tárgyilagos beszámolóját arról, hogy neki csak ilyen fajta orgazmusa van és valószínű, hogy a férje azért hagyta el, annak ellenére, hogy szeretik egyébként egymást és egy közös gyermekük is van. Tudomásom szerint máig egyedül él, annak ellenére, hogy ismerem a férjet követő, szintén intelligens és jóképű jogász szeretőjét is, akivel több hónapot is (De lehet, hogy évet is) együtt éltek. És emlékszem, hogy mennyire le döbbentem és hamisnak és igazságtalannak találtam azt a nyolcvanas években szerzett tapasztalatomat és „felvilágosításomat” amelyben egy óvodás kislány és az őt éppen felügyelő, maximálisan képzett és felvilágosult óvónő- szerelmem részesítettek. Valamiért és valahogyan ugyanis be kerültem abba a gyermek-háló szobába, ahol a szerelmem felügyelte a napközis gyermekek délutáni álmát, és arra lettem figyelmes, hogy az egyik kislány kimondottan szexuális jellegű medence előre tolási mozdulatokat végez. Kérdőn rá néztem a szerelmemre és arra intettem a fejemmel, jelezve, hogy nem értem, mi történik és lehetőleg értelmes magyarázatot kérek. Az akkori nagyszerelmem megnyugtatott, hogy nincs semmi baj, a jelenséget ismeri a szakma, és természetesként kezeli, csakugyan szexuális élményekről  van szó, amit a kislányok álmukban, vagy fél-álomban átélnek, és a tanács az, hogy nem kell őket emiatt „zaklatni”, nem szabad ósdi életszemléletek szerint őket emiatt negatív élményekben részesíteni az által, hogy tiltanák a dolgot. A javallat a többiek szempontjából (Ti., hogy a többiek ne kérdezősködjenek, illetve a jelenségre fel figyelve az illető kislányokkal ne csúfolkodjanak) az, hogy fel ébreszti a gyermeket és el küldi a vécére és akkor ezzel az alkalommal el múlik ez neki. Természetesen, az Isteni Igazság kutató Skorpiói szimatommal ezt a magyarázatot – ti., hogy minden rendben lenne ezekkel a lány gyermekekkel – nem tudtam el fogadni, de az  asztrológiáról és a metafizikáról annyit tudván akkoriban, hogy azokat holmi tanulatlan szélhámosok gyakorolják, bele nyugodtam a dologba, mert semmi racionális, vagy az általa hangoztatott pszichológiai okfejtéshez hasonló, annak a „magas színvonalával” fel érő, tehát meg győző ellenérvet nem találtam arra, amiről meg voltam győződve, hogy nem lehet „a rendjén való”, bármennyire is állítana a nagyokos tudomány, hogy szerinte viszont rendjén van.

     Szerencsémre, jobban mondva a tudattalan önkielégülési ösztönnel „a vérükben” született lányaim szerencséjére, akadt egy józanul gondolkozó női munkatársam, aki beszámolt arról, hogy ugyanezt észlelte a kis unokahúgára vigyázva, de ő bizony nem a tudományos módszert választotta a szerinte is „tűrhetetlen” jelenség megoldására, hanem a tradicionálist és a gyermeknek a kezére vert, valahányszor azt látta, hogy a csiklójánál matat, majd azt javasolta a szülőknek, hogy ők is nagyon figyeljenek oda, hogy a gyermeknek mindig a paplan fölött legyenek a kezei alvás közben és ha gyanús mozgásokat végez alvás közben ébresszék fel és addig magyarázzák, hogy nem szabad ilyet tennie, amíg az meg nem érti és a jelenség végleg ki nem marad a gyermeki életéből. Hát így tettem én is a másfél éves Medárdámmal, aki már ilyen korán, a bilikéjén ülve, mikor önvigasztalásként, amiért nem hagytuk onnan fel kelni, mikor unalmában, szórakozásképpen kezdte bügyűrgetni a csiklóját, addig ütöttem a kezecskéjére, amíg abba nem hagyta. Később viszont, amikor azt észleltem, hogy leskelődik utánam, meg el magyaráztam neki mindent amire tudtam, hogy ösztönösen kíváncsi lehet és arra kérem - intettem, hogy ezeket a dolgokat felnőttként kell gyakorolni, amikor a hozza való értelme is kifejlődik, és örvendjen annak, hogy boldog gyermek lehet, és ezekkel a dolgokkal ne foglalkozzon nagy koráig, mert különben csak szenvedni valója lesz belőle. A húgai viszont csak 8 – 1O éves korukban kezdték lesni és figyelgetni egymás fenekét, hát őket is meg szidtam keményen, amikor ezen rajta kaptam és ugyanazt el mondtam nekik is mint Medárdának. Amikor ezeket a sorokat írom, nyugodtan állíthatom, hogy ettől semmiféle a süket pszichológusok által előre vetített lelki trauma nem érte őket és minden szempontból ép és egészséges lelkű és testű, jól fejlett gyermek-lányaim vannak, akiknek nincsenek „szexuális” meg más intim jellegű tudati, lelki, vagy testi problémáik, hanem jól is tanulnak, keményen sportolnak és este legkésőbb 1O órától egész reggelig mélyen és nyugodtan alszanak.    
    Bizony, nehéz probléma ez, aminek feltétlenül a spirituális gyökeréig kell le nyúlnunk, ahhoz, hogy ténylegesen segíthessünk is néhány, már gyermekkorában ebben a tudományos a szamárságban benne hagyott nőn, és az azokat szerető élettársikon is. De egyáltalán nem úgy, hogy "közös problémának nevezzük a tudósok bűnét, amit, most a két szerencsétlen fiatalnak kell megoldania. - Mert hát hogy a fenében kérem szépen? Hogy oldhatja meg egy férfi, bármennyire is lett légyen az figyelmes és érzékeny a nála százszor érzékenyebb lelkű és testű női partnerével szemben egy olyan problémát, amely nem csak, hogy a másik testének a belsejében lakozik és nem az övében, hanem ráadásul annak a spirituális struktúrájában, vagyis a tudatában (És ez is még hagyján, de: ) a mélységesen mély és még az illető számára is alig - alig hozzá férhető tudattalan idea-világában? Mit tud kezdeni azzal a férfi, amivel még a nő maga sem képes semmi értelmeset kezdeni, ha nincs róla megfelelő és lehetőleg pontos (csakis az asztrológia segítségével feltárható és meghatározható!) információja?

 

    Remélem, a fenti - csak látszólag szónoki! - kérdésemre minden olvasóm határzott Nemmel- válaszolt magában.
   

    Női rendelőimtől tehát (Mivel az általam tapasztaltak után a szexológiai szakleírásoknak már kénytelen vagyok egyetlen szavát sem el hinni!), akik ilyen jellegű problémákkal (is!) meg kerestek az utóbbi évek folyamán, illetve akikről ki derült, a képletük szerinti kérdezősködésem alapján, hogy ezzel a - nem is tudom, milyennek nevezhető, de szerintem: minimum kétségbe ejtő - bajjal küzdenek, hogy a csikló ingerlésével létre-hozható - bocs: beidézhető - orgazmussal együtt járó lelki és ha van ilyen egyáltalán: szellemi élmény, teljesen olyan mint a férfiak gyönyör-érzete az ejakulációkor, tehát, hogy valami erősen kellemes érzés jött létre a nemi szervük felső-külső táján, aminek az előidézésében ők aktívan részt vettek, sőt, amit egyenesen ők idéztek elő, a saját testmozgásukkal és a szexuális aktusban való aktív testi részvétükkel, tehát valamiféle lelki győzelmi élménnyel is párosul, valami, amit ők értek el, saját akaratukból és aktív és miért ne: ügyes mozgásukkal, vagyis a csiklójuknak a férfi nemi szerve feletti, illetve a szemérem-csontja feletti testrészéhez valós nyomásával, súrolásával, stb. (Majdnem úgy tehát fizikailag, mintha saját ujjuk segítségével érték volna el ugyanezt, csak ebben az esetben a férfi testét használták, a saját ujjuk, ujjaik helyett.) Szóval, bármilyen is a külső módszer, aminek a segítségével el tudnak jutni a nők ehhez a fajta szexuális gyönyör-érzethez, a lelki élmény, ami hozza társul, semmiképpen nem nőies, hanem győzelmi-férfias, tehát nem az odaadási és befogadási, tehát: jellegzetesen belső - női érzés, hanem egyértelműen külső - férfias élmény. (Kérem szépen a bátrabb női olvasóinkat, hogy a sorstársaik segítsége érdekében, írjanak akár álnéven is, sőt ebben az egyetlen rovatban kimondottan és lehetőleg csak álnéven - un. ick- tehát hamis nevű beiktatással tehát - és fénykép nélkül.) és vagy javítsanak ki, ha tévedek, vagy nyugtázzák ha igazam van, hogy ne kelljen a sötétben tapogatózzak.)
Ezzel szemben tehát van az a másik nagyon ritka, és ha jól értettem, a pszichológusok áldatlan (sátáni és luciferi!) tanácsainak köszönhetően, ami szerint kell hagyni a kislányokat, hogy nyugodtan maszturbáljanak akár már tíz éven alul is, egyre ritkábban előforduló hüvelyi-orgazmus, amelynek a teljes - egészséges elérése után, annak a teljes "beálltakor" állítólag a nő egész testével, sőt, még a lelkével is, egyfajta megelégedési, kiegyenlítődési gyönyört képes érezni, nem csak a nemi szerve zónájában és ez teljesen különbözik az elsőtől és ezért, igazából ezt a fajta gyönyör-érzetet kellene elérni minden nőnek, aki úgymond rendes (rendszeres és teljes mértékű) szexuális életet tud folytatni a férfi partnerével. És nem csak azért mert ez a "jellegzetesen női orgazmus", ami a méhnek a férfi nemi szervéből a női hüvelybe fröccsenő spermáknak a méhbe való juttatását elősegíteni hivatott un. rengő mozgását is előidézi, hanem mint mondtam, nagyobb lelki elégedettséget, sőt: egyenesen spirituális egységesülési, egybe olvadási élményt képes nyújtani a nőnek, nem csak a vele szeretkező férfival (szerelmével, férjével), de még az un. Istennel is, vagyis az egyetemes létezéssel. És ennek az utóbbinak az elérésében állítólag, nem is annyira a férfiak ügyesség- és oda figyelés-hiánya gátolja meg a nőket, hanem az a tény, hogy amennyiben már a korábban (fiatal, vagy kamaszkorban, sőt: mostanában, vagyis az utóbbi húsz-harminc évben, a rengeteg ifjúsági- és női magazinban írogató és sátáni tanácsokat osztogató pszichológusok felvilágosító cikkeiben olvasható biztatásai nyomán, már gyermekkorban is!) be gyakorolta, és "meg szoktatta" nem csak a testével, de a lelki és szellemi belső érzékelési és koncentrálási tulajdonságaival is a csikló orgazmust. Vagyis, hogy esetleg egész életükre is, a szó szoros értelmében. eleve meg vannak fosztva, illetve tönkre vannak téve azok a fiatal nők, akik vagy a (inkább női!) szüleik "felvilágosultságának" köszönhetően abban a szellemben voltak "gondozva" és nevelve, hogy jó azt a maszturbációt, de legalább is a pettingelést gyakorolni, mert az nem, hogy árthat, de még inkább segít állítólag a gyermekek felnőtt kori egészséges szexualitása kialakulásában. Be kell vallanom, hogy én is olvastam ilyen jellegű cikkeket írásokat fiatal koromban, és magam is el hittem és akkoriban meg is voltam győződve arról, hogy ez így helyes, ez így is van. Nagy volt a döbbenetem tehát, amikor a rendelőim fel világosítottak arról, hogy dehogy van így, vagyis, hogy éppen, hogy fordítva van. Vagyis, hogy nem segíti, hanem éppen, hogy gátolja ez az egy személyes gyermek- kamasz és fiatalkori szexuális élvezet-hajszolás, illetve öngyönyör-részesítési vágykielégítés a nőket abban, hogy a fentebb leírt un. női jellegű hüvelyi orgazmus élményhez eljuthassanak.
     És ha ez igaz – Nagyon kérem női olvasókat, hogy ebben az ide vonatkozó információmban vagy cáfoljanak meg, vagy erősítsenek meg imélben, mert szó sem lehet arról, hogy a nevüket ki adjam vagy a kilétüket fel fedjem. - akkor fel merül bennem az a gyanú, hogy nem-e tévedtem abban is, hogy valamikor nagyon régen, a szűzhártya megőrzésének a szokása nem is annak szólt, hogy a férfi, aki az illető nőt feleségül veszi, legyen nyugodt, hogy nem egy kalandor-típusú könnyű vérű. tehát könnyen csábítható személyt vesz el feleségül, hanem éppen, hogy a nőknek a testi szinten is elérhető, tényleges boldogság-élményez való jutási lehetőségét volt hivatott biztosítani? És ha nem tévedek és ez tényleg így van, akkor kérdem én, hogy lehet-e az mondani, hogy a feminizmust szolgáló a tudomány bárkit is, bármiben is felvilágosított? Mert én szerintem, ismétlem: ha mindez így van, akkor inkább sötétséget hozott!
    Persze, nem azért kezdtem írni ezt a tanulmányt, hogy el verjem a port az ördögi tevékenységüknek köszönhetően irigylésre méltón jól élő psicho-szexológusok fején, hanem, hogy nézzük meg együttesen, hogy helyre lehet-e hozni, be lehet-e még idézni egyáltalán ezt, a csikló-orgazmus dícsőítésének a segítségével elrontott sok ezer elrontott belső orgazmus-készségű nőnek a hüvelyi-orgazmusát, hozza segíthetjük-e mi asztrológusok a pszichológusokéval bizonyára ellentétes tanácsainkkal a teljes értékű életre vágyó nőket ahhoz, hogy hüvelyi orgazmusuk is lehessen?
    Mert hogy a lány gyermekek gondozása és nevelése egészen más kell legyen, ebből a szempontból, mint amit a "tudományosan" ily módon felvilágosult hülyéknek a divatja diktál, az számomra száz százalékosan biztos! És a lányaimmal is, szép értelmesen, a kérdést minden oldalról és szemszögből megvilágítva (Medárda már azzal is tisztában van, hogy mi a Lilith!) meg is beszéltem már, ahogy növekedtek, azt, hogy miért is nem kell őket zavarja az, ha teljesen más nézeteket vallok én és más igényeket támasztok velük szemben, mint az osztálytársaik szülei. Hogy én 19 - 2O éves korom táján "veszítettem el a szüzességemet" és nem veszítettem semmit, sőt: azok az úgymond fejlett, osztálytársaim, akiknek a vonatkozó beszámolóit irigykedve hallgattam, több éve halottak már és bizonyára a haláluk előtt nem nagyon örvendhettek szexualitásuk örömeinek, miközben, én köszönöm szépen, nagyon jól vagyok.... Szóval az világos számomra, hogy egy a gyermekei felnőtti életével szemben felelősségteljesen viselkedő szülőnek mi a teendője, vagyis, hogy a ténylegesen felvilágosult felelős szülőknek milyen kell legyen az igaziból felelős alapállása ezen a téren. De asztrológusként, afelől is szeretnék szeretnék megnyugtató és felelősségteljesen tovább adható, asztrológusi tanácsaimban nyugodt lelki ismerettel bele foglalható válaszokat kapni, hogy a korrupt tudomány eme rombolásának áldozatul esett nők ténylegesen reménykedhetnek-e abban, hogy hozza juthatnak a hüvelyi orgazmushoz is, amennyiben erre igényük lenne.

 

(folytatása következik)

 

 
< Előző   Következő >