shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz


Elfelejtett jelszó?

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Horoszkópértelmezési munkamenet - Példa PDF Nyomtatás E-mail

Asztrológia: Kozma Botond Szilárd karma- és családasztrológus

(Karma-oldás és rendeltetés-feltárás, valamint  családdal, párválasztással, párkapcsolattal, magazatfoganással, magzatkihordással, szüléssel, hivatás- és pályaválasztással kapcsolatos problémák oldása és sorsrendezés az asztrológiával.)

Példa Horoszkópértelmezési munkamenetre:

 2013. február 1. 20:31 Kozma Szilárd írta, < Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges >

 KedvesÁgoston!


     Arra kérem, hogy minden egyes hangfelvétel megérkezését legyen szíves vissza igazolni, külön - külön.

 Köszönettel:   Szilárd

2013.02.01. 23:11 keltezéssel, Ágoston Kemény írta: 

1.

Kedves Szilárd!

Ezt a felvételt megkaptam.

Üdvözlettel,

Kemény Ágoston

 2.

Kedves Szilárd!

Köszönöm megkaptam ezt a felvételt is. Egy kérdésem lenne, hogy megkaptam az 1-es, ma megkaptam a 3-as felvételt, de a 2-est sehol sem találom. Kétszer jött le az 1-es felvétel, de a második nincs a levelezésben.

Létezik, hogy ez nem jött át?

Köszönettel,

Kemény Ágoston

  

2013.02.05. 0:28 keltezéssel,Ágoston Kemény írta:

Kedves Szilárd!

Meghallgattam a 3-as felvételét.

A családalapítással való negatív elképzelések teljesen helytállóak, igen az elkötelezettségtől való félelmek jelen vannak. Jellemzően ha valaki a kapcsolat elején már elkezdi tervezni komolyan az életet, nagyon rövid időn belül, akkor hátrálok, bár bevallom azt is, hogy még nem érzem magam érettnek erre belülről. Érdekes, hogy jó pár gátlás elkezdett feloldódni bennem az elmúlt időszakban, aminek hatására konkrétabban kezdem figyelni, hogy kivel lehetne komolyabban tervezni, ezelőtt ez nem volt jelen.
Mindenképpen hallgatok Önre, igazából a család valamilyen szinten bennem van, tervbe veszem.

Kérdésére válaszolva sportolok elég gyakran, és most tervezem komolyabban folytatni. 

Amint bekövetkezik, ez a pálfordulás megírom Önnek a levelet mindenképpen, ezt itt meg is ígérem, de megnyugtatom, hogy nem fogom szidni, ha máshogy alakulna, mert az elemzése eddig nagyon korrekt és találó, rengeteg olyan dologra mutatott rá, ami bennem zajlik itt a 3-as felvételben.

Üdvözlettel,

Kemény Ágoston

 

2013.02.05. 0:28 keltezéssel,Ágoston Kemény írta:

Kedves Szilárd!

Meghallgattam a 3-as felvételét.

A családalapítással való negatív elképzelések teljesen helytállóak, igen az elkötelezettségtől való félelmek jelen vannak. Jellemzően ha valaki a kapcsolat elején már elkezdi tervezni komolyan az életet, nagyon rövid időn belül, akkor hátrálok, bár bevallom azt is, hogy még nem érzem magam érettnek erre belülről. Érdekes, hogy jó pár gátlás elkezdett feloldódni bennem az elmúlt időszakban, aminek hatására konkrétabban kezdem figyelni, hogy kivel lehetne komolyabban tervezni, ezelőtt ez nem volt jelen.
Mindenképpen hallgatok Önre, igazából a család valamilyen szinten bennem van, tervbe veszem.

Kérdésére válaszolva sportolok elég gyakran, és most tervezem komolyabban folytatni. 

Amint bekövetkezik, ez a pálfordulás megírom Önnek a levelet mindenképpen, ezt itt meg is ígérem, de megnyugtatom, hogy nem fogom szidni, ha máshogy alakulna, mert az elemzése eddig nagyon korrekt és találó, rengeteg olyan dologra mutatott rá, ami bennem zajlik itt a 3-as felvételben.

Üdvözlettel,

Kemény Ágoston

 

 

2013.02.05. 3:39 keltezéssel,Ágoston Kemény írta:

Kedves Szilárd!

Köszönöm, meghallgattam a 2. felvételt. Meg próbálom, leírni Önnek őszintén,ami bennem van.

Az első felvétel elegendő átfogó ismeretet tartalmazott, nagyjából átláttam. A spirituális dolgokhoz kiskorom óta erősen vonzódom.

A 2 felvételben kitért a kapcsolatokra és bevallom a felvétel végére erőteljesen tisztázódott egy-két dolog, mostmár kicsit máshogy látom a 3. felvételt is, mivel azt hamarabb kaptam meg
Jól látja, hogy a nők erőteljesen vonzódnak, és elég "erőszakosak" is tudnak néha lenni felém. Nem vagyok egy udvariatlan típus, és ebből adódóan nagyon sok problémám is volt velük kapcsolatban. Periódikusan ismétlődik, az éltemben  kb 5-szor fordulhatott elő, amikor egy lányt csak barátként tekintek ő pedig többet akar, és ez őszintén szólva hisztérikussá válik a másik részéről.

Volt kapcsolatom régebben is, 4 komolyabb és több ismerkedés volt.

 Említette, hogy szélsőséges tudok lenni, régebben nagyon kishitű voltam, szélsőséges, mégis találó példát hozott erre, majdnem annyira, hogy egyedül sem mertem az utcán végigmenni komfortosan. Az addigi kapcsolatokban mindig alárendelt szerepet vállaltam, mindig a másik kénye-kedve szerint, és még akkor is benne voltam, ha már láttam, hogy a kapcsolatnak vége, itt teljesen elnyomtam önmagam.
Az elmúlt időszakban viszont jobban elkezdtem bízni önmagamban, fogalmazzunk így, és most az úgynevezett Casanova- periódus van, nem azt mondom, hogy nem keresem az elkötelezettséget, viszont ha valamelyik partner erőlteti akkor meghátrálok, mert nem érzem magam készen rá, meg igazából olyan személyt akarok találni, aki mellett kiteljesedek, fejlődhetek és ha ezt nem érzem akkor nem. Hozzáteszem, hogy bármilyen kapcsolat megszakításnál, hatalmas bűntudat keletkezik bennem, és igen nehezen hozom meg ezt a döntést, annak ellenére ha látom, hogy vége, vagy nem fog menni.

Ami mostanában változott az valamilyen belső dolog.  Erre az időszakra az életemben jellemző, és ez most lehet nagyképűen hangzik, de nagyon sokan meg szeretnének ismerni, kapcsolatot létesíteni.
Igazából, ami belülről hajt, az nem egy külső örömszerzési forrás találása, nem feltétlenül a szexualitás felelőtlen élvezése, hanem inkább egy belső dolog önmagam felé, talán így tudnám megfogalmazni.

Fő motívummá vált egy olyan társ találása aki mellet kölcsönösen fejlődhetünk. Mostmár azért előtérbe kerültek olyan dolgok is bennem, amik fontosak lehetnek akár egy együtt élésnél. Ahogy mondta, hogy csak egyre figyelni igazán.

Szeretnék családot mindenképpen, viszont belül van egy olyan érzésem még, hogy nem vagyok rá készen, nem vagyok elég érett rá, mert önmagamat is szeretném megismerni, itt azért Ön is rámutatott.
Még mindig vannak úgynevezett komplexusaim ( pl.: önbizalom hiánya), amiket említett is a felvételen, úgynevezett "hamis" önismeret. Mindezek miatt is úgy érzem, hogy nem vagyok még rá készen. Van bennem egy félelem az elkötelezettséggel szemben, viszont bennem van az is , hogy még nem ismerem önmagam annyira, ahogy egyik ismerősöm mondta, hogy még ehhez fiatal vagyok. Egész életemre jellemző volt, és még valamilyen formában még most is ez a kishitűség, egy belső blokk, ami sok mindenre kihat az életemben, és sokszor úgy érzem, hogy öntudatlanul is de magamat mások alá rendelem, kiszolgáltatva nekik, úgymond nem állok ki magam mellett.


A karmikus feladatokban teljesen egyezőséget látok, amiket megfigyeltem önmagamból, meg eddigi életeimből is hasonló következtetésre jutottam. Ezekkel kapcsolatban rengeteg "feladatot" kapok, így visszanézve, viszont a torz önkép miatt ez igen nehézkes.

Mindenképpen őszinte szeretnék lenni. Bevallom már nagyon jó munkát végzett az eddig felvételek alapján is. Bármilyen kérdésére válaszolok, remélem ezzel a pár sorral sikerül közelebbi képet mutatnom, ha esetleg nem akkor szívesen kibővítem.

Tisztelettel,

Kemény Ágoston

 

2013. február 5. 10:43 Kozma Szilárd írta, < Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges >:

 

KedvesÁgoston!

     Köszönöm a tisztázó, megnyugtató válaszokat. Ezzel most már nyugodtan mehetek előre.  Hogyha még szükségem lesz valamilyen konfirmációra szólok a felvételek közben. Mindenképpen, arra kérem, hogy meghallgatásuk után, három - négy mondat erejéig reagáljon rájuk.
     Lenne egy kérésem - kérdésem: bele egyezne-e abban, hogy a neve és más személyi ismertető jelek (esetleges életútjára utaló kifejezések) megváltoztatásával, ezeket az értelmes leveleket közre tegyem a "köszönő levelek, vissza jelzések" rovatomban, azon sorstársaink bátorítására és biztatására, akik bátortalanok, illetve, akik még csak nincs is ahogy elképzeljék, hogy milyen fontos és komoly dolgok tárulhatnak fel a horoszkópjukból és milyen fontos sors- és életkérdésekben kaphatnak megbízható tanácsadást, eligazítást?

Barátsággal: Szilárd

 

Kedves Szilárd!

Igen bele egyezem, abba, hogy a levelezésünket rovatában közre tegye. Remélem, másoknak és Önnek is segíteni fog.

Tisztelettel,

Kemény Ágoston

 

 

 

Kedves Szilárd!

A 4-es felvétel bevallom az árnyékénnel kicsit meglepetés volt számomra, de tényleg olyan mintha lenne egy másik megbújó személy is bennem, aki visszahúz, kételkedik. Tényleg haladok az úton, de sokszor tényleg olyan, mintha valami úgymond szétbontaná.

Nagy problémám az őszinteség, és ezzel párhuzamosan a kegyes hazugságokban élés.

Bevallom józanító felvétel volt. Igyekszem ezekre a dolgokra figyelni.

Köszönettel ,

Kemény Ágoston

 

 

Kedves Szilárd!

Őszintén bevallom, hogy az 5. felvétel számomra nagy pofon volt, de mindez jó értelemben, mondhatni kijózanító, és ezúton is köszönöm az őszinteségét. Még a két mai felvételt fel kell dolgoznom.

Kommunikációs problémákra tért ki, ami teljes mértékben igaz, igazából az őszinteség, nyíltság és határozottság hiányából fakad.

Azt is nagyon jól kiolvasta, hogy nem vagyok sok esetben tárgyilagos, főleg ha az érzelmeim felkorbácsolódnak, és ez sok ideig magamban tartom, nehezen tudom kiadni.

A provokáció hasznos tanács, nem is gondolkodtam még ezen soha sem, inkább magamat őröltem fel, de ezt innentől alkalmazni is fogom.

Kitért a munkára, ami nagyon érdekes volt, hogy tanári pozícióba készültem anno középiskolában, meg egyetem alatt is erőteljesen bennem volt, sőt lehetőségeim is lettek volna rá, de nem bíztam annyira magamban, hogy azon a pályán próbálkozzak. Jelenleg is tanulok egyetemen, másoddiplomás képzésen de ezúttal egészen más területen, mégis, igazából azon gondolkodom, hogy tanítani fogok. A tanítás valamilyen szinten mindig is bennem volt és már oktattam is, de az elképzeléseim más területre vezettek. Meg fogadom hát tanácsát és mindent elkövetek, hogy vissza térhessek.

Családban vannak gyerekek, ezen dolgozva többet fogok velük találkozni.

Humorérzékemmel kapcsolatban sajnos jól látott nagyjából, általában elég merev tudok lenni. Bár néha éppen az ellenkezője történik, és szélsőséges módon, néha átcsapódom az ellenkező oldalra időnként, amikor egy időre semmit nem tudok komolyan venni. Érdekes…

A tárgyak, személyek minősítésével, erkölcsi megítélésével, valamint a felesleges dolgoktól való megszabadulással is,  már rég foglalkozom gondolatban, valamilyen szinten már elkezdtem ezt a szelektálást az elmúlt időben.

Megemlítette, hogy szóljak Önnek, hogy az egyetemes törvényeket majd küldje le, ha esetleg addig nem érkezne meg.

Bevallom, hogy megvárom az utolsó felvétel(eke)t, hogy egységes képet kapjak és utána tenném fel kérdéseimet, mert nagyon tömény, és nagyon őszinte a munkája, szeretném feldolgozni, átrágni magam, a kapott anyagokon.

Köszönettel,

Kemény Ágoston

 

 

2013.02.09. 1:31 keltezéssel, Kemény Ágoston írta:

 

 

Kedves Szilárd!

Egyetlen egy plusz kérdésem lett volna, ami a spiritualitással van kapcsolatban, mivel ez nagyon érdekel kis korom óta, hogy merre induljak, de az ön szintetikus elemzése során arra is nagyjából választ kaptam erre a kérdésre is, sőt több olyan kérdésre is választ kaptam, amire nem számítottam. Őszintén bevallom hogy, amit Öntől kaptam az sokkal-sokkal több.

Nagyon szépen köszönöm az alapos munkáját és az őszinte, kendőzetlen beszélgetést. Abban mostmár teljes mértékben egyetérek Önnel, hogy életem egyik igen fontos döntése volt, hogy megrendeltem a horoszkópot. Rengeteg dolgot megvilágított előttem a munkájával, amit eddig nem értettem és máshogy kezdem látni a dolgokat. Már tudom. hogy sok munkám lesz  önmagammal kapcsolatban, viszont sok mindenben megerősített és nagy erőt adott hozzá.


Baráti üdvözlettel:

Kemény Ágoston

 


Kedves Ágoston!

    Köszönöm a hivatástudattal végzett szellemi munkát elismerő sorait. Higgye el, ez ugyanakkora - sőt: bizonyos szempontból még értékesebb! - fizetség az asztrológus számára, mint az anyagi honorárium. Örvendek, hogyha segíthettem, és ezzel az egészséges és beteljesült élet felé az utat valakinek újból kinyithattam. Mindketten tudjuk azonban, hogy ez még csak az út-akadályok és torlaszok elhárításának az érdekében tett közös erőfeszítés volt (önnel együtt!), de az útra önnek egyedül kell rá lépnie és azon örömmel és éberséggel - tehát egyre inkább derűs boldogsággal! - végig mennie.    

Kívánok önnek ehhez erőt, egészséget és folyamatos beteljesedési sikereket: Szilárd 

 

 
< Előző   Következő >
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player