shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Információ, újdonság

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Asztrológusi hitvallásom

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
A krokodilvadász halálának igazi okai PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd:

 

    Asztrológusi szemmel a krokodilvadász-tévésztár halálának a valós (spirituális) okairól 

A mesterséges természetességről, avagy hőse, vagy mindössze áldozata volt-e korunknak a 2006 szeptemberében, a tüskés rája által halálosan szíven döfött Stephen Irwin ausztráliai állatkert igazgató és állatmentő televíziós megasztár?

A krokodil- és kígyómentő Stephen Irwinnek, vagy, amiként ő, mint állatkert-igazgató és állatmentő televíziós hős magát nevezte tévés reklámjaiban.

Az ausztráliai krokodilvadásznak, a rövid életében tanúsított bátor (Ám igaz, ami igaz: néha veszélyesen vakmerő!) és természetszerető magatartásának, valamint horoszkópjából kiolvasható nehéz karmikus meghatározódásoknak az összevetése, egyértelműen igazolja azt a tételünket, miszerint a legnegatívabb horoszkóp elemek által jelzett, nehéz sorsprogramok és veleszületett rossz tulajdonságok is nagy mértékben átválthatóak pozitív sorsformáló képességekké, jó tulajdonságokká. Mindössze egy jó és megfelelő nevelés kell hozza gyermekkorban, vagy felébredés és változtatni akarásra, jobbulásra való elszántság felnőtt korban. Steve műsoraiból jól tudjuk, hogy édesapja, aki ugyancsak veszélyesen erős vadállatok befogásával (is) foglalkozott, fiát már kamaszkorában megismertette és hozzá szoktatta, mind az állatok és különösen a ragadozók alaptermészetének a figyelembevételéhez (hozzá szoktatta az állatvilág varázslatos szépségéhez és veszélyéhez, valamint a ragadozókkal való bánásmód közvetlen felelősségéhez.), mind a természet védelem iránti felelősséghez. Ennek segítségével sikerült a fiatal Steveben a vele született, gyávasággal keveredő vakmerőséget (Teljesen negatív Mars és az ugyancsak teljesen negatív, másik tűzbolygó: a Jupiter együttállásban a Vízöntőben álló Sárkányfarkon!) férfias bátorsággá, arányos erélyességgé és természettisztelő értéktudattá, pozitív erkölcsi magtartássá alakítania. Szó lehetne még, az ugyancsak teljesen támadott Halak-nap által jelzett túlzott érzékenységnek, illetve annak a teljes ellenétének: az érzéketlenségnek az arányos empátiává, mélységes (Óceáni!) szeretetté alakításáról, az állatoknak, illetve az egész állatvilág szeretetére való szoktatása és ezen keresztül a nagy földi természet szeretetévé való átalakításáról. Hiszen semmilyen más magyarázatunk nem lehet arra, hogy valaki, akinek a Halak- Napját „frontálisan támadja az Uránusz, a Plútó és a Lilith, valamint a Hold, mitől lehet ennyire víz- és állatimádó, hogy egy óriásteknős megfigyelése, lefilmezése, vagy éppenséggel megmentése érdekében, akár vihar előtti tengerben (óceánban) is képes egy csónakból azonnal és ruhásan a vízbe vetni magát? Sőt: itt a X. házi (hivatás) determinációt és az V. házi Hold hatását is utol érhetjük, hiszen, mindezt úgymond mikor társadalmi munkában, mikor közönségszolgálat gyanánt, vagyis kissé túlzásba vitt hivatástudattal végezte, és persze, gyakran a kamerák előtt is (Vízöntő – és Halak determináció: látványosság, valamint V. házi kalandori (élet- és egészség, testi épség- kockáztató) magatartás és szórakoztatási késztetések. Mondhatnánk azt is, tehát, hogy az apai férfias és természet-tisztelő, természet szerető nevelés, mintegy tökéletesen ellensúlyozta az ő esetében a negatív (anyai ági) karmikus adottságokat, hiszen a képlete szerint inkább olyan és annyira fékezhetetlen közbűnözővé kellett volna válnia, akit nem csak láncokban kell tartani az USA legőrizettebb börtöneiben, hanem akinek, szállítás esetén még a köpés általi támadást megelőző szájkosarat is fel kell kötni a fejére. Vagy ennek az ellentéteként: apai nevelés hiányában és gyermek-verést tiltó, nőies tudományos pszichológiai irányítás mellett, Steve válhatott volna, még a „hírtelen támadó” légyzümmögéstől is a szívbaji tünetekig menően megijedő anyámasszony katonának. Szóval, íme, a következetes apai- nevelői munkának, a bizonyára sok esetben szigorú visszametszéseknek a pozitív eredménye, itt a pedagógia jellem alakítói sikertörténete, mondhatnánk. És tulajdonképpen az is lett a Steve élete, egy boldog sikertörténet: egy kész férfi-élet csodája úgy, amiképpen ő, a gyermekeink számára sokáig meg is marad a csodálatos Sztív bácsi szerepében. Ebből a legendás szerepből csak akkor eshet csak ki, hogyha azok, nagyobb korukban elkezdenek gondolkozni azon, hogy hol az Úristenben van az igazság, hogyha ez e csodálatosan bátor és kedves fickó egyik percről a másikra, egyetlen rája-döféstől eltűnik az élők sorából, maga után hagyva egy fiatal özvegyet és két, az apai nevelést éppen hogy igényelni kezdő, azt egyre inkább, mint hiányzó szükséget megélő kiskorú gyermeket?

    Sajnos, nem minden akkor történik, amikor szerintünk kellene, így például, gondolom, hogy senki nem merné azt állítani, hogy ennek a szimpatikus embernek nem később kellett volna, hanem most kellett meghalnia. És ugyanúgy: nem mindig van lehetőség és keret a felmerült gyanúnknak, majd a meggyőződésünkké váló érték-kétségeinknek, a spirituális alapú kritikai kétségeinknek hangot adni. Holott jócskán felzúdult az Irwin család híveinek szentimentális része, amikor meglátták a sztár zoológust az egy éves kisfiával a nyakán a több mázsás vérengző krokodilok között ünnepélyesen ugrálni, sőt: a fenevadakat a másik kezével etetni! A metafizikusnak nem csak az a baja, hogy miért kockáztatnia a gyermeke épségét és egészségét (Hiszen, amint a két – három év múlva bekövetkezett ostoba halála, kellően bebizonyította, hogy őt is érhetik a szeretett állatai részéről meglepetések), hanem főként az, hogy miért kell egy olyan férfinak, aki a személyi gőgnek a legcsekélyebb jelét sem mutatta korábban, a gyermeke egy éves szüli napjából ekkora világszámot rendezni? Hogyha csak, nem áll az Oroszlánban a Lilithje és a Sárkányfarka is egyaránt? Amennyiben, irigylésre méltónak találtam tehát a Steve munkáját és egész „életművét”, rögtön azután, hogy egy tévé készüléket vásároltunk 1999 nyarán, és ez által, a számomra is azonnal szimpatikusnak tetsző személyisége beléphetett a homlokterembe, ugyan úgy, egyre gyanúsabbá kezdett válni az utóbbi két évben számomra a tévé kamerák előtt rejtve maradó öntudata zavartalansága. De nem csak a fia születésnapja körül csapott nagy hűhó miatt… Ugyanakkor egyre kelletlenebbül kezdtem tudomásul venni az ő hősiessége és vakmerősége által nyújtott látványosság szintjén mindig megmaradó műsorainak a felületességét, végső soron cirkuszi színvonalát. Akárcsak a Szilágyi Domokos „nagy költőnk” verseiben annak idején, a Steve műsoraiban, és egész egzaltált viselkedésében is, egyfajta erőltetettséget éreztem. Egy olyan, automatikusnak és önkéntelennek látszó gerjedést, egy olyan infantilis látvány- és siker-hajszolást, amely megelégszik a egy – egy általa becserkészett és többnyire elfogott, majd elengedett állatnak az „akció” közbeni (általában támadó-védekező) viselkedése bemutatásával, gyönyörű színei és formái bemutatásával és néhány jellemző biológiai, vagy élettani tulajdonsága felsorolásával. Feltűnt, hogy soha nem kaptam „Steve bácsitól” egyetlen olyan faji csoportos vagy családi viselkedésre való magyarázatot, értelmezést sem, mint pl. az Animal Planet többi műsoraiban, amelyek az alapos etológiai jellegüknél fogva, metafizikai jelenségekig és a jelenségek kauzális magyarázatáig visszahatoló következtetések levonására serkentettek. Ott azokon a ritka helyeken ugyanis, ahol az ember beavatkozása, vagy szennyezése nem zavarta meg a jellegzetes szokásaikat és viselkedésüket, illetve a miénktől eltérő annál sokkal finomabb információ-közlési rendszereiket, az állatok tökéletesen leképezik az egyetemes törvényeket, és ezért, azoknak a zavartalan hatásmechanizmusai végig követhetőek, tisztán felderíthetőek és megfigyelhetőek. Steve lelkendező ordítozása, az általa elfogott állatok folytonos provokálása közbeni, lendületesen felületes biológiai jellemzők felsorolása viszont, a bemutatott állatok viselkedésének és szokásainak, faji jellegzetességeinek az ilyen tovább-gondolásra és egy általánosabb összefüggésrendszerbe való beleillesztésre egyáltalán nem adott alkalmat.

Ez a fajta egzaltált, inkább a gyermeki képzelőerőt mozgatni hivatott, biológiai és ökológiai leckeadás tehát, egyre gyanúsabbá vált számomra azon Hamvas Bélai axióma alapján, ami szerint az ember kívül mindössze azt kényszerül elvégezni, illetve azt végzi el, amit belül képtelen, vagy nem akar, illetve lusta elvégezni. Értsd alatta, ha egy anya pl. képtelen a benső, diszkrét, de annál mélyebb szeretetre, akkor kívül kompenzál, akkora feneket kerítve az ő egykéjére fordított aggódó, (külső: fizikai és pszichikai!) gyermek-gondozásának és nevelésének, hogy a négy – öt gyermekes anyák dolga és áldozata liliputinak tűnik mellette. Nos, Steve bácsi is (Egyébként nálam fiatalabb csaknem tíz évvel!) valahogy így lehetett ezzel: túl kompenzálta a Halak napjegye által megtestesített egyetemes egység-érzést, spirituális azonosulási képességet és a teremtői azonosság-tudatot. De túl kompenzálta ő a Vízöntői szabadságot is (Sárkányfarok a Vízöntőben), annak a látszatnak (látszat-varázsnak) a fogságába kerülvén, hogy neki mindent szabad, ami az állatokkal és a természettel való közvetlen kapcsolatot illeti: ti.,
hogy őt minden következmény nélkül megmarhatja mérges kígyó, megsebezheti krokodil, oda se neki! Mintha mi sem történt volna, azonnal bele ugrunk valami újonnan felmerült állatfej, vagy állatfarok után a következő tóba, mocsárba, sodró folyóba, hadd menjen tovább a látvány- képzés: az újabb siker-filmezés, működjön az egzotikus szenzáció! És ha még bőséges lóvét is kapunk a filmekért, az sem baj! Hiszen nem kocsmára, kaméliás hölgyekre, vagy cigarettára költjük, hanem az állat-mentő szolgálatként is működő állatkertünk bővítésére! Ki tudna ezért rá megharagudni, ki merné őt ezért kritizálni? - Én ugyan mertem volna de hól, milyen magyar fórumon? És akkor tessék, Steve a halálos tüskedöfést megkapta… Hát szabad az ilyen halottak lelkét utólagos kritikával zaklatni? – Ezek után, magyar nyelvű, általunk is ismert fórúm egészen biztos, hogy nem közölte volna a közvéleménnyel szemben álló, ide vonatkozó „renitens” állításainkat. Noha, jól emlékszünk, hogy több angol nyelvű lapban, interenet-fórumon is felháborodtak azon, hogy a néhány hónapos kisfiát bevitte a krokodiljai közé, és azzal a kezében is provokálta a fenevadakat (Szaturnusz negyed-szembenállásban a Lilithel és a Plútóval, Sárkányfarkon álló Mars és Jupiter által támadott Hold az V. házban.), nézőközönségének egy része jelezvén, hogy a szentimentális szülőknek és nem-szülőknek ez már sok volt apai – szülői vakmerőségből, látványosság- és szenzáció-hajhászásból. Szó, ami szó, én sem vinném magammal a drága Turulámat és Rákácskámat még csak harapós kóbor kutyák közé sem például, akiktől én magam sem félek, mint ahogy nem félt Steve a Jurasic-krokogyilusaitól, és annak ellenére sem, hogy egészen biztos vagyok abban, hogy a két kisebbik Kozma, ettől egyáltalán nem ijedne meg. Persze, ezzel egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy a kedves Steve bácsinak emiatt a sokak által nehezményezett felelőtlen szülői vakmerősködése miatt kellett ideje korán átköltözni az örök krokodil-vadászmezőkre.

    Lássuk csak: Nem csak a rengeteg szembenállás és negyed-szembenállás, illetve a sok egyértelműen negatív fényszög ötlik elsőnek a szemünkbe, a krokivadász sorsképlete vizsgálatakor, hanem mindezzel együtt, és ez által, a Vízöntő – Oroszlán, Vízöntő – Szűz, a Halak – Szűz és Vízöntő-Mérleg sors-motívumok fél, negyed- és egész szembenállása is. Nem elég, hogy a Vízöntőben (És a IX házban: az egyetemes törvények megismerésének és személyközti alkalmazásának a házában!) álló Sárkányfarka „be van terhelődve két” negatív tűzbolygóval, Hanem a Vízöntővel szemben álló konstellációban, az Oroszlánban (És a IV. házban: az otthon és a család házában!), a Vízöntő uralkodó bolygóját: az ugyancsak teljesen negatív Uránuszt találjuk! Ez ugyan nem alkot közvetlenül negatív fényszöget a Sárkányfarokkal, de a mellette álló Jupiterrel igen, és az ugyancsak negatívan fényszögelt Halak-nappal is negatív fényszöget alkot. Mit jelent mindez magyarul? Hogy Steve bácsi, a horoszkópjából kiolvasható determinációk szerint, „az egekig ívelő szuper és hiper személyi érzékenysége mellett (Halak Nap támadva az Oroszlán Uránusztól), az öncélú szabadság és a kötelék- (elköteleződés) nélküli állapotok megtestesítőjeként, a minden köteléktő -mentes létezés, az elköteleződés-nélküli élet és a szabad szárnyalás megtestesítőjeként, vagyis a téves szabadság-koncepciók foglyaként született a világra. Más szóval: az anyai ági öröklődések következtében (És az édesanyja által, az ő – Steve – fogantatása idején átélt titkos vágyainak megfelelően), ő egy, a kötelék-mentes szabadságát akár emberölés árán is megszerezni és védelmezni képes, illetve, hogyha kell, azt akár emberi vér kiontása árán is elérő világcsavargónak született, annak ellenére, hogy a minden XX. század első harmada után született személy képletében fellelhető, tehát nem sok vizet kavaró Plútó – Neptunusz szextil mellett, három „egyéni” pozitív fényszög is található a sorsképletében, és annak ellenére, hogy az, aki őt tv-képernyőn keresztül ismerte, soha el nem tudná ezt képzelni róla! És mégis, a tapasztalt asztrológus, állítani meri, hogy Steve, a sorsképletében található Vénusz - Neptunusz pozitív fényszögéből kiolvasható jó beleérző képessége és a Hold-Szaturnusz bolygópárosának a Holddal alkotott trigonjából kiolvasható vékonyka (*) globális gondolkozási képessége mellett, mindössze a fegyelemre és türelemre, illetve a saját gyengeségeinek a legyőzésére szoktató helyes apai nevelésnek, valamint az apjától úgymond átöröklött zoológusi hivatásának köszönhetően nem követte ő ezt a végzetes életutat és lett azzá a szimpatikus hőssé, amivé végül lett: a veszélyesen kegyetlen csavargó helyett, a bátorságnak és az odaadó hivatástudatnak, az egész ezredfordulói emberiség által szimpatizált megtestesítője.

    Az is tévedés lenne viszont részünkről, ha azt állítanánk, hogy jó, jó, rendben van, a negatív determinációkat eltörülheti, illetve átalakíthatja az nehéz sorsprogram kijavítására éppen adekvátnak bizonyuló nevelés, de az illető személy spirituális struktúrájának a mélyrétegeiben (rejtett, mély tudattalan érzés-és képzeleti világában) meghúzódó negatív karmát (sors-determinációt: vagyis azt a tudattalan érzést, amit a Steve asztrogrammjában a Lilith és a Plútó által támadott Vízöntő-Sárkányfarok jelez: ti, hogy az anyai ági női ősszülők valamelyike szívből és visszavonhatatlanul és huzamosan gyűlölte, és legszívesebben meggyilkolta volna azt, aki őt, valamiért és valamiképpen fogva tartotta.) még az sem képes eltörülni és feloldani.

Vagyis, hogy az anyai ági ősi örökséggel összhangban álló, abszolút negatív determináció formájában érkező életfeladatot a szerencsés neveltetés sem tudta megoldani, Stevenek a figyelmét erre, az egyedül a spirituális pokolra szállás és kauzális önismeret útján feloldható és meghaladható sors-szükségére (fontosságára) felhívni! – Ez, egy nagyon kézenfekvő és kényelmes „misztikus” magyarázat lenne a Steve korai tragikus halálára, de számunkra sors-mozgatórugókat firtató, igazság kereső asztrológusok számára, egyáltalán nem elégséges! Hiszen, amint Ion Dumitrescu tanította nekünk az Eltában annak idején: a valóság nem bonyolult, csak összetett. Ezt az összetettséget viszont ki lehet és kell deríteni és megfelelő módon értelmezni is kell. Minden esetre, anélkül, hogy a hazabeszélés csábító csapdájába bele gyalogolnánk óvatlanul, azt tényként le kell szögeznünk, hogy ezt a sorsprogramot csak, és csakis, mély és komoly metafizikai ismeretek útján megszerezhető önismereti képességekkel lehetett volna megoldani. Ilyesmit viszont, lássuk be, hogy egy olyan, sikeres krokodil mentő zoológustól, aki világszámmá növekedett a megmentendő álatokkal vívott hősies küzdelmei során, vagyis attól, aki a világ egyik kontinensén fekvő filmezési helyszínről a másik kontinensen fekvő filmezési helyszínre rohan, sőt: repül, majd a repülőgép kabinjából kiugorva, azonnal bevágja magát egy anakonda, vagy óriás piton mellé az ősmocsárba, elvárni nem lehet. – Ne legyünk szemellenzős idealisták, mert az egyenértékű a bádoggalléros materializmussal.

Ráadásul, a Steve sorsképletében a teljesen negatív Marssal és Jupiterrel együtt álló Sárkányfarok a IX. házban áll, aminek a jelentését nem lehet másképp kifejezni, mint amit Hamvas Béla emleget az ilyen helyzetekre: ineptia mysti, vagyis metafizikai gondolkozásra vele születetten alkalmatlan. És ezt annak ellenére is el kell mondanunk, illetve le kell írnunk, hogy az, aki a természet védelme érdekében és a természeti környezet megmentése és tisztán tartása érdekében tevékenykedik, sőt: harcol a maga eszközeivel (Ebben az esetben a média segítségével történő figyelemfelkeltéssel.), illetve, az aki képes a globális és a természeti jövő iránti felelős gondolkozásra, azt a benyomást kelti, mint hogyha metafizikai látásmóddal is rendelkezne. De nagy tévedés a globális látásmódot az egyetemes látással összetéveszteni, egyrészt, másrészt a nem a természetből ered az élet, hanem az életből ered a természet: az abszolút létforrásból. A problémák oka tehát nem, a külső természet szennyeződésében keresendő, hanem a belső természet zavarodottságában, aminek az oka viszont, a lét-látomás (életképzelet) zavarában, illetve hamisságában (tévképzeteiben) gyökerezik. A külső szennyezés csak következménye az apokalipszisbe érkezett ember belső önképe és lét-látomása szennyezettségének. Szegény Steve is küzdött a külső szennyeződés ellen, miközben sejtelme sem volt, és ha volt is egyáltalán sejtelme, mélyen elfojtotta magában: a karma-tudatlanságából eredő idea-szennyezettségének. Nem tudta, hogy amikor a Boa-kígyókat és a nála háromszorosan nagyobb krokodilusokat igyekszik legyőzni, állítólag azok megmentése érdekében, a tudattalan képzeletvilága még hatalmasabb mérges kígyóival és vérengzőbb krokodilusaival küszködik, egészen pontosan: a külső fenevadakat igyekezett legyőzni, mivel a belső sárkányaitól még inkább szorongott. Ő maga mesélte el az egyik életéről szóló műsorában, hogy mennyire elfogyott minden héroszi ereje, amikor a Teri nevű, jövendő feleségét megismerte, és mennyire fuldoklott és remegett már csak arra a gondolatra is, hogy meg fogja kérni Terinek a kezét! Hát, hogy a csodába ne remeget volna szegény a tudattalan félelemtől, amikor az otthon és a család életterületét megtestesítő IV. házában áll a Vízöntőben álló Jupiterrel negatív fényszöget alkotó, egyébként is teljesen negatív Uránusza, ami önmagában is elég az örök rabságba kerülés kényszerképzetének a tudattalan villogásához! És ez még mind semmi, mert ugyancsak a IV. házban áll a Lilith, ami a „legmegbízhatóbb” jele a legharmonikusabbnak induló családi élet, öntudatlan és önkéntelen felbontási, elhagyási, vagy tönkretevési kényszerének. És, hogy ez se legyen elég, a Lilithel együtt áll és ugyanott, vagyis a Lilith által rendetlenné és kaotikussá tett Szűzben és a IV. házban az egyedül a Neptunusz által pozitívan fényszögelt Plútó, ami viszont a Szaturnusszal, a Merkúrral, a Marssal, a Sárkányfarokkal, a Nappal és a Vénusszal alkot negatív fényszöget!
Emberi nyelven, mindez az otthonban és a családban való teljes kiegyenlítődési képtelenséget jelent, illetve azt, ami a Teri és a Steve tökéletes passzolásáról szóló televíziós műsor-nézőknek még a legvadabb álmaikban sem juthatna eszébe, mivel ennek semmi köze a férje állatmentő és állatimádó mániájához tökéletesen idomuló, szimpatikus, és nem kevésbé hősies Teri személyéhez: Steve tudattalanja legmélyebb és legrejtettebb rétegeiben settenkedő ősi képzetek, nem csak legyőzni, hanem eltüntetni (legyilkolni) való titkos ellenségnek érzékeltek bármely olyan nőt, akivel Steve otthont épít és családot alapít!
Rohant is ő, két gyermekes családapaként is (Sőt: akkor talán még intenzívebben) öntudatlanul és önkéntelenül elég szorgalmasan minél távolabb az otthontól, nem csak szerte nagy Ausztráliában, hanem a földkerekség egyik kontinensétől a másikig – Mivelhogy Ausztrália megmenteni való állatvilága úgy-e, túl kicsinek és kevésbé érdekesnek bizonyult az ő rendkívüli állatbefogó képességei és zoológusi kíváncsisága számára… - de sajnos önmaga elől, illetve a benne rejtőző Szűz-Lilithel (Egyéni és egyetemes emberi rendeltetés megértésének és elfogadásának a nehézsége!) párosodó negatív Plútói erők elől, végül nem tudott elmenekülni. A ráják, mint vízi állatok a Halakhoz tartoznak, de faji jellegzetességüknél fogva, analogikusan a macska fajokkal állnak rokonságban. A macskák viszont a Szűzhöz tartoznak az asztrológiában. És hol áll Stevenek a sűrűn szembe-támadott Lilithje és a (Egyébként mindannyiunk számára a legnehezebben hozzáférhető - ) bolygója? A Szűzben! Higgyétek el, hogy nem vagyok híve az utólagos belemagyarázásoknak, és amikor Emőke elmondta, hogy Steve balesetben meghalt (Mivel én nem volt ahonnan tudjam: három hétig regényt írni voltam egy hírközlő eszközöktől mentes helyen, amikor ezt a hírt a tévécsatornákon szétszórták.) nem az lepett meg, hogy „szíven szúrták”, mivel az utóbbi években kemény Oroszlán-karmát szimatoltam nála, de erről majd később. A ráját, illetve azt, hogy miért nem egy oroszlán vagy tigris döntötte le a lábáról, vagy miért nem egy tigris cápa végzett vele, és miért egy tengeri macska, ha már ilyen ideje korán és dolga végezetlenül kellett elköltőznie a földről, csak akkor értettem meg, amikor ezt, a Vénusz, a Nap, a Mars, a Merkúr és a Szaturnusz által támadott Lilit-Plutó párost a Szűzben megláttam.

Nehogy azt képzeljétek, hogy mindent tudónak hiszem magam: halvány gőzöm nincs arról, hogy milyen analogikus összefüggés létezhet a ráják természete és a Szűz által megtestesített „Rendeltetés” eszmeisége között. Tény az, hogy a Steve a Szűz havában halt meg a rája döféstől (Nem is tudom a világ történelemben jegyeztek-e még fel ilyen, rája által okozott furcsa halált?) és a horoszkópjában a Plútóval (Ami önmagában is „életveszélyes bolygó”, amikor ennyire negatívan fényszögelt) megerősített Lilith a Szűzben áll, és ez a „mérges páros”, nem csak a Vízöntőben álló Sárkányfarokkal, hanem más négy bolygó mellett, éppenséggel az ugyancsak teljesen negatív Halakkal áll szemközt! Következésképpen: Steve Irvinnek azért kellett meghalnia, mert képtelennek bizonyult az irányváltoztatásra: az életjelentőségű pálfordulásra, és noha meg kapta az ide vágó jelzéseket jóval a halála előtt (Több alkalommal szerepelt az utóbbi riportjaiban, mikor bokaficamtól sántítva, mikor bekötött térddel, vagy bekötött kézzel, és állítólag három, vagy négy héttel a halála előtt, az Oroszlán havában tehát, az egyik gerinccsigolyáját megrepesztette egy befogandó krokodilus! Gerinc: Oroszlán!), mivel eszébe sem jutott, hogy ezek a kisebb „balesetei” (Noha, a gerinccsigolya repedés esetében a kisebb jelzőt mellőzhetjük!), mert valamit igen rosszul tesz, igen rosszul kezel az életében.
Hogy „rosszul jár” tehát az élete útján: nem az ő rendeltetése szerint gondolkozik és cselekszik. Szomorú tehát, de ennek a halál nemnek a szimbolikája, tökéletesen egyezik a születési horoszkóp asztrológiai szimbólum rendszerével! Ebben nincs az égvilágon semmi belemagyarázás!

    Persze az is nagy tévedés, sőt: egyenesen az olvasóinkkal szemben elkövetett vétek lenne a részünkről, ha azzal a benyomással hagynánk az olvasóinkat, hogy a horoszkópból kiolvasható nehéz karma miatt, illetve „a külső körülmények” látható összejátszása miatt (Pontosan a Szűz havában (Lilith a Szűzben), amikor egyébként is a Szűzben állt éppen a Sárkányfarok is(!), került az óceánban filmező Setve oroszláni szívével szemben egy nem tudni, miért, éppen szurkáló kedvébe került rája.), elkerülhetetlen volt ez a korai halál.

    Persze, az is nagy tévedés, sőt: egyenesen az olvasóinkkal szemben elkövetett vétek lenne a részünkről, ha azzal a benyomással hagynánk az olvasóinkat, hogy a horoszkópból kiolvasható nehéz karma miatt, illetve „a külső körülmények” látható összejátszása miatt (Pontosan a Szűz havában (Lilith a Szűzben), amikor egyébként is a Szűzben állt éppen a Sárkányfarok is(!), került az óceánban filmező Setve oroszláni szívével szemben egy nem tudni, miért, éppen szurkáló kedvébe került rája.), elkerülhetetlen volt ez a korai halál. Igen fontos azt nagyon megjegyezni, hogy nem létezik ilyen fajta, még csak „asztrológiai determináció” sem, mert a lét és az élet rendletetése és célja ezzel az ember által észlelt determinációval éppen, hogy ellentétes! Nem minthogyha egy olyan régi módi, sokat tapasztalt és ügyes asztrológus (asztromókus), aki éppen ráért volna az asztrológia jóslási lehetőségeit kutatni és a Steve képletét mélyen tanulmányozni, nem jósolhatta volna meg néhány napos tűrési határral esetleg ezt a tragikus halált. És épen amiatt, hogy Steve, mivel rá sem bagózott az ilyen fajta „miszticizmusra” és még csak arra sem volt hajlandó, hogy eltöprengjen azon, miért érték az utóbbi hónapokban oly gyakran a balesetnek nevezett fájdalommal és veszéllyel járó események (mérges kígyó, pók, vagy skorpió marás: figyelmeztetés a felébredés szükségére) azon személyek kategóriájába tartozott, akiknek nyugodtan lehet jósolni, mert maximális a lehetősége annak, hogy az be jön éppen annak köszönhetően, hogy nem hajlandó változtatni az éveken át „bevált” mentalitásán. Hanem azért, mert a lét és az életünk értelme és célja éppen az, hogy a karmikus determinációinkat feloldjuk, a bennük gyökerező negatív tulajdonságainkat átváltoztassuk olyan pozitív képességekké, amelyek segítségével az önmegváltást elérhetjük és ezek által, a szerzett spirituális ( „megváltói”) képességek által egyben az egyetemes megváltáshoz is hozzájáruljunk.
Stevenek tehát, az apai nevelésnek köszönhetően (Azért írok apai nevelést, mert bizonyára, nem az édesanyja oktatta a vadállatok befogásával járó maximális fegyelemre és felelősségre, a ragadozók és általában a vadállatok iránti tiszteletre és nem azért mert férfi sovinizmus munkálkodna bennem!) elnyert képességek mellé, amelyek egyelőre megszabadították élete első felére egy nagyon veszélyes és alantas életút végig járásától, más fajta (spirituális) tudásra, képességre és felelősségre is szert kellett volna tennie, ahhoz, hogy ne következzen be az, ami a nevelés hiányában menthetetlenül bekövetkező másik (nyersebb) életútján menthetetlenül bekövetkezett volna, és nagy valószínűséggel, ennél sokkal korábban! És persze, nem csak un. rendszeres tanulás útján elsajátított és személyessé tett metafizikai ismeretekre és un. misztikus képességekre lett volna szüksége, hanem elsősorban a saját horoszkópjából kiolvasható és a mély tudattalanjában rejtőző negatív (diszharmonikus) spirituális késztetéseinek a megismerésére.

Arra, hogy mennyire messze – messze állt ő attól, illetve, hogy eszébe sem jutott az, hogy neki ilyen jellegű, mély önismeretet és létismeretet is szolgáló metafizikai tudásra kell szert tennie, abból is kitetszik, hogy mit mondott a kisfiának, amikor az végre, a Terinek a több órás vajúdása után, belépett az önálló fizikai életbe. Sajnos nem tudok angolul, és a Csíkszeredai kábelszolgáltató mindössze román felirattal ellátott Animal Planet műsorokat ad le, ezért nem tudom, hogy egészen pontosan mit mondott az édesanyjából fogpasztakrémként kisajtolt, nyekergő bébinek, de a hozzánk románul érkező szöveget így fordíthatom le: „-Te kis idióta, jól meggyötörted a szegény anyádat.” Kb. ugyanezekkel a szavakkal fogadott „ide kint”, állítólag engem is a csíki medencében akkoriban híres szülész főorvos, aki volt annyira naiv, hogy a szerepére tökéletesen felkészült, ám szerfölött kényes édesanyám által közvetített „jeleknek” bedőlve, két nappal korábban hozza fogott a „szülés levezetéséhez”. Utoljára kb. 5 évvel ezelőtt hangzott el az anyám szájából ez, az én eleve rossz fiúságomról szóló, megható családi történet, amikor is elmagyaráztam, az anyámnak, hogy bocsánat, a dolog éppen hogy fordítva igaz: ő gyötört meg a kényes türelmetlenségével, vagyis a „tehertől” való mihamarabbi megszabadulási vágyával engem, hiszen már két héttel a szülés előtt beköltözött a korházba azzal a hírrel, hogy úgy érzi, néhány óra múlva a világra kell érkezzen az ő kislánya. De egy dolog az, hogy mit mondhatott 50 évvel korábban egy székely nőgyógyász a „betege” fiának, és egészen más az, hogy miként mondhatta majdnem ugyanazt egy természetismerő (tudós?) világsztár a kamerák előtt. De koránt sem a szavak esztétikája, hanem amiatt, hogy mindkét esetben, ezek az emberköszöntő szavak a metafizikai látásmód teljes hiányára utalnak.

Ha lehetne tehát azt mondani, hogy akkoriban felháborított a Stevenek a fiával való bánásmódja, hát nem az volt, hogy a vérengző krokogyilusai csattogó szája előtt filmeztette magát vele annak az egy éves születése napján, hanem azért, mert ily, tudós emberhez méltatlan apai szózatot intézett hozza, az életbe való érkezése alkalmából. De nem ez a, fia születése utáni viselkedés volt az első jel, amiből arra voltam kénytelen rájönni, még mielőtt a képletét megismertem volna arra, hogy az általam néhány éve még irigyelt természetimádó állatkertigazgató-tulajdonosnak semmi érzéke nincs a metafizikához, hanem már akkor, amikor azt a riportot láttam, amely az első gyermekük: Bindike születéséről szólt. Ugyancsak egy, az Animal Planet által közvetített más adásában megfigyeltem azt, hogy azok a csimpánznál kisebb majom-anyák, amelyekkel állítólag a legszorosabb genetikai és fiziológiai rokonságban vagyunk, szülési szövődményeket hoznak létre (produkálnak) és képtelenek élve megszülni az utódaikat, amikor az ügyes biológus-kamerások megpróbálják az optikai és elektronikai csúcstechnológia által „monitorizálni” az egész várandósági időszakot és akár éjszakai filmezési technika segítségével valamiképpen a tévés közönségük számára ellesni (lencsevégre kapni) ezeket a szüléseket. Miután a feleségem harmadszorra is sikeresen a világra hozta az újabb utódunkat, én is arra gondoltam, hogy talán nem ártana ezeket a természetesen lefolyó, könnyű szüléseket megörökíteni egy kamera segítségével más, a szüléstől rettegő kismamák számára. De, amikor az imént említett dokumentumfilmet megláttam, eldöntöttem, hogy ilyesmiről nálunk szó sem lehet. Enyhén fel is mérgelődtem az ostoba zoológusokon, amiért eszükbe nem jutott a számomra kézen fekvő válasz arra a kérdésre, hogy azok, az amúgy is kihalófélben levő, különösen érzékeny majom fajtának az egyébként éppen az egészséges mivoltuk miatt „monitorizálására” kiválasztott anya-állatai, éppen azért szülnek halott kismajmokat, mert ha maximális diszkrécióval is, de filmezik, tehát idegen szemek figyelik ezt az intim aktusukat. Bizonyos állatoknál és bizonyára az embernél is, erősebb az un. személyes felelősség mágiája, amelyet, ha nem tartunk tiszteletben pl. a nyulaknál, egyes macskáknál és más állatoknál, az anyaállat megöli a kicsinyeit, illetve nem szoptatja azokat, ha megérzi, hogy valaki (Lehet az akár az állat által akár „szeretett” gazda is.) hozzá matatott a fészekhez, vagy a kicsinyekhez. Ekkor értettem meg, hogy miért hangsúlyozzák minden otthonszülésről szóló cikkben, tanulmányban és beszámolóban, vagy e témáról szóló könyvekben azt, hogy a korházi – klinikai - szülési körülményekkel ellentétben, az otthon szülés nagy előnye éppen az intimitás biztosítása. Illetve azt, hogy az orvosi, fiziológiai és pszichológiai prognózisok szerint is egészségesnek és szövődmény mentesnek induló szülések közben fellépő blokációk és szövődmények 90 százalékát éppen a korházi, vagy klinikai szülészetek „nyílt” hangulata (körülménye) által okozott lelki stressz okozza. Vagyis, éppen az a körülmény idézi be azokat a szövődményeket, amire a „mert soha nem lehet tudni” logikára alapozva törnek lándzsát az akadémikus orvoslás hívei a korházi és klinikai szülések mellett azoknak a biztonságosságára hivatkozva, figyelmen kívül hagyva a szellemi és a spirituális tényezőket és letagadva azt, hogy éppen az egyéni felelősségvállalást lehetővé tevő otthon szülés intimitása a kulcsa a sikeres természeti szüléseknek. Ez az, a mágikus erejű személyes felelősségi igény és elv érvényesül abban a jelenségben is, hogy azok a személyek, akiknek időnap előtt elolvassa valaki más a horoszkópját, nem tudja annak igazi hasznát venni, mivel attól kezdve, hogy tudomást szerez arról, hogy más is tudomásul vette azokat a negatív hajlamait, amelyeket egyedül a csak horoszkópból lehet megismerni, nem érzi kötelezőnek magára nézve azoknak a feloldásán és meghaladásán való fáradozást. Ez az oka annak, amiért én lehetőleg mindig figyelmeztetem a rendelőimet arra, hogy ne adják oda a horoszkóp-szövegeiket másoknak elolvasás, vagy meghallgatás céljából, esetleg csak kilenc hónap múlva, vagy az után, amikor úgy érzik, hogy az ott leírtakat és elmondottakat már teljesen a magukénak érzik és ez alapján megérették azt, hogy a sorsukért teljes mértékben és kizárólag csakis ők a felelősek.

Mivel a sorsképletét akkoriban még nem ismertem (Igazából csak az utóbbi hetekben ismertem meg, amikor a halálát követő hetekben Emőke valahonnan megkapta az adatait és el kezdte az általa beállított képlet tükrében a lányaink által oly kedvelt „szegény Sztív bácsi” halála okait firtatni.), egyszerűen nem értettem, hogy egy, az állatok intim viselkedését is tanulmányozó és a globális gondolkozás képességével (Merkúr – Szaturnusz páros harmonikus fényszögben a Holddal) is rendelkező zoológus, hogyan nem jött rá arra, amellett, hogy az embernek is (Tehát az ő feleségének is) természetesen kellene szülnie, erre az intimitást feltételező jelenségre? Vagyis arra, hogy semmi köze nincs a természetességnek ahhoz, hogy a felesége orvosi asszisztencia segítségével szül kamerák előtt a nagyvilág állítólagos okulására. Amikor tehát a második gyermekük elakadt a szülőcsatornában és szegény Terike, több órás vajúdás után, irtózatos kínok és erőfeszítések között tudta csak kinyomni, és mindennek a kis híján tragédiába fúló, természetellenes szülési nyomorgásnak a filmjét a tévében látnom kellett, egyenesen haragudtam már erre az ostoba férjre, aki képtelen észrevenni, hogy amiatt szenved mind a felesége, mind a születendő kisfia, mert az V. házában álló Holdja és a IV. házában álló negatív Uránusza által jelzett hajlamai miatt, illetve a természetességnek és a tudománynak a fonák értelmezése miatt, minden áron a világ elé akarja tárni azt, hogy miként szüli meg könnyen – de orvosi asszisztenciával!- gyermekeit az ő természetimádó, és gyakran még a fenevadak befogásában is aktívan részt vevő felesége.
Nem minthogyha az utóbbival valami bajom is lenne! Az én feleségem ugyanis, többek között azért is tudott négy gyermeket természetesen és könnyen megszülni (És az elsőt szó szorosan a természetben: egy erdőszéli kis tisztáson), mert nem tekintette és nem kezelte tehernek a várandós állapotát és még a szülés előtti, utolsó héten is karate edzéseken vet részt, és kigyalogolt egy táplálékkal telt, könnyebb hátizsákkal a hátán az egyik domb tetején álló táborhelyünkhöz, ahol aztán néhány nap múlva megszülte az első gyermekünket. De nem filmező kamerák előtt és persze, nem szülés orvosok és asszisztensek hadával körülvéve.

Hiszen a természetesség, nem a természetellenes (mesterséges) állapotoknak és eljárásoknak a természetes módon való kezelését és bemutatását jelenti! – Itt, ebben a lényegi tévedésben keresendő, nem csak a Steve Irvin második gyermekének a nehéz világra jövetele valódi oka, hanem a hirtelen és idejekorán beállt tragikus halálának az ok-okozati összefüggés- rendszere is. Ahhoz viszont, hogy ezt az egyszerű ellentmondást felfedezze és annak a feloldása felé megnyíljon, olyan komoly metafizikai (Vigyázat: nem misztikus!) ismeretekre (élet- és létszemléletre) lett volna szüksége, amelyek elvezették volna a külső természet megismerésétől a saját belső természete megismerését is lehetővé tevő, személyi horoszkópja megismeréséig. De mivel ez nem történt meg, mivel a modern vizuális és információ-közlési lehetőségek által nyújtott külső sikerek lehetetlenné tették azt, hogy az ilyen ismeretek megszerzésének a szüksége benne felmerülhessen, ki kell mondanunk nyíltan, hogy a gyermekeink képzeletvilágát több éven át betöltő, és ott mesehőssé magasztosult szereplője, nem hőse volt az ezredfordulóra kitermelődött, metafizika-ellenes és ál-spiritualitást gyakorló, fogyasztói szellemiségének, hanem egyszerű és mondhatni: fölöslegesen ostoba áldozata, akinek a szereplése éppen azért kellett véget érjen, mert túlságosan nagyra duzzadt már az a tömeg, amely úgy képzelte, hogy ez a fajta „természetes” magatartás és életszemlélet lehet a korunk válságaiból kivezető eszményi alapállás, ezekben az apokaliptikus időkben (Apokalipszis: olyan időminőség, amelyben az addig mélyen rejtett szellemi igazságok a felszínre kerülnek).
 
< Előző   Következő >
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player