shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Beavatás a misztikába PDF Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
Beavatás a misztikába
Oldal 2
Oldal 3
Oldal 4
Oldal 5
Oldal 6
Oldal 7
Oldal 8
Oldal 9
Oldal 10
Oldal 11
Oldal 12

Kozma Szilárd:

    Asztrológusi szemmel a misztikus tanok és a metafizikai gondolkozás különbségéről

      Motto: 1. "Vak vezet világtalant" ,

                 2. "Gyümölcséről ismeritek meg a fát" (Názáreti Jézus)

Kozma Szilárd:

Attila Nagy Puli – Prófétával való találkozásom következményei és következtetései. 7

Az anarchista próféta, mint a diktátor-buktató hős: Tóásó Előd jó barátja és „pártfogója”.

 

     Ha már annyit irka - firkálsz (Persze, hiteltelenül) a szellemi világról és a szellemi erőkről és a Hamvas Öt Géniuszából átnyalt ősi spirituális archetípusok mintáiról, amiket szerinted is, akárcsak Hamvas Béla szerint (Akit máshol velem együtt becsmérelsz egyébként...), meg kellene ismernünk és át kellene vennünk, illetve amelyekkel azonosulnunk kellene az életünk során, kérdem én tőled, drágalátos Nagy Attila próféta, hogy hol van benned, hova lett belőled az apa, illetve az ATYA - archetípusa? Hova lett belőled a legnagyobb és a legfőbb Archetipus mintája, a Nemző és a Megváltó Istené? Nem, hogy magadba fogadnád és azonosulnál vele, de még csak kívülről sem tiszteled, sőt: a gyakorlatban gyalázod és megbecsteleníted! – Mert, azzal, és amiatt kezdted a sötét és gyalázatos Skorpiói bosszúvágyadból ellenem indított internetes hadjáratodat, hogy magasan tojtál a frissen (otthon) szülő felesége és a néhány órája a világra jött újszülöttje nyugalmáért  aggódó családapa érzéseire és gyalázatos módon, tovább is, azon erősködtél, hogy adjak nektek minden áron, legalább a Gyergyóba való utazásotokhoz szükséges pénzt! És amiért az adott körülmények miatt (újszülött gyermek érkezése a családba) nem tudtam és nem is akartam adni, te éveken át gyaláztad és meg próbáltad tönkre tenni, de legalább is, gazdaságilag el lehetetleníteni a bennem levő, kizárólag a családjáért élő – dolgozó  http://kozmaszilard.com/category/koszon337_levelek/ édesapát! (Még csak üdítő ital fogyasztását sem engedem meg magamnak, nem, hogy cigarettára, kávéra, alkoholos italra, vagy más érzéki élvezetet okozó anyagra költeném a pénzt és a munkámon – hivatásomon kívül semmiféle un. hobbinak, egyéni élvezetnek nem hódolok, a karatézáson kívül, de azt is egészségi célból első sorban és persze: hogy ott is együtt lehessek a gyermekekkel.) Sőt: te egyenesen gyermekcsinálási komplexusban szenvedő férfinek neveztél, amiért nem ellenkeztem - mint te ugyebár egy egész életen át az isteni teremtési törvényekkel szemben, és alázattal fogadtam a gyermek áldást és azt állítottad, hogy ezt is a szerinted „beteges” férfiasságom miatt tettem. (Mármint azt, hogy a feleségemmel, majd az élettársammal együtt elhárítottuk az isten áldása elleni orvos-technikai védekezési módszereket.

    Mivel a sok gyalázatért, amit igazi ok nélkül, sunyi skorpiói bosszúvágyad kielégítési céljából velem éveken át elműveltél, „a népét védelmező”, fölöttébb igényes, sőt: egyenesen finnyás lelkű, spirituális erkölcs- csősznek adván ki magadat, éveken át mocskoltál, rá kényszeríttettél arra, hogy alaposan ki tanulmányozzam a tudattalan reflexeidet mozgató karmádat (a horoszkópodat), hát én igen is, meg tudom mondani azt, hogy hova lett a benned levő potenciális apai archetipus, besúgó Nagy-pulika: lenyelte a sorsképleted II. horoszkóp házában álló teljesen, de teljesen(!!!!) negatív Szaturnuszod (Többek között az atya és a törvény őserejét - mert hát a felelősség őserejét megtestesítő bolygó! ) által jelzett, minden nemű felelősségtől való iszonyatra, és minden nemű lelki és szellemi (normális emberi!) elköteleződéstől való félelemre, attól és azoktól való menekülésre és persze: az ingyenélésre, a terméketlen anarchiára, a rendetlenségre és lustaságra való mély karmikus ösztönöd!

    Hol van tehát az apa archetípusának a akárcsak a külső, személytelen tisztelete is belőled, nem, hogy az azzal való azonosulási vágy, késztetés és akarat, amiről az interneten, mint nemzetmentő próféta prédikálsz? - Lenyelte a bohém alkoholista züllési vágy, majd a steril közösségi feltűnési viszketegség, a könnyű és a könnyelmű életre való beteges sóvárgásod (Mérlegben a Lilithed!), aminek engedtél, nem csak fiatal korodban és nem csak meglett férfi korodban, hanem egy egész életen át!

 

Az természettudományos kutatások aktuális eredményeinek világába, nem csak a felsőfokú természettudományos ("reál") végzettsége, hanem egész életében frissen tartott és fiatalosan megőrzött kereső-kutató felfedező természete folytán otthonos, de ugyanakkor a modern kultúra sikamlós területén is a tisztességgel és magas értelmiségi színvonalon gyakorolt újságírói mestersége és hivatása folytán magabiztosan mozgó, távoli ismerősöm véleménye szerint, nehéz meghúzni a határt, az általam több mint egy évtizede választott szakterület mezsgyéjén jelentkező, valóság és káprázat kérdésében.


    Még te pofázól Trianonról és a „ruszkik” meg a románok jogos bosszújáról! Hát persze, mert miközben kiemelkedő szellemi bölcsnek képzeled magad, képtelen vagy belátni, hogy Trianon a Nagy Puli féle, munka- és apaság-kerülő kényelem-lesők, vagyis a felelősség-hárítók és a közösségi feltűnési viszketegségük által hajtott nemzet- árulók, valamint az eszüket a mások családja tönkre tevési lehetőségén jártató irigyek és a kimondottan gyermek-ellenes liberális eszméket hirdető, „civilizálódó” gonoszak miatt következett be! Azért következett be, mert a szüleik életviteli hagyományát megtagadó, hirtelen polgáriasodó magyarok, merő primitív önzésből, kényelem és élvezet-szeretetből nem akartak több gyermeket nemzeni és gondozni, akárcsak te is, nihilista-próféta, aki fiatalos kalandvágyból, akár az emberölést is vállaló Tóásó Elődöket védelmezel, azok imédzsének a humánus retusálását és szelídítését vállalod, sőt: az ők megsegítése érdekében  „teológusi” video-clippekkel még agitálsz is. (Addig semmi bajom nem volt a fiatalemberrel, azon kívül, hogy sajnáltam, amiért nem adhatok neki tanácsot abban, hogy miként fogadja és használja fel az élete helyre hozása érdekében ezt a kemény sors-figyelmeztetését, de amiért éppen te vetted a védelmedben, illetve, amiért azt állítod, hogy baráti viszonyban vagy vele, hát most már meg van a véleményem arról is, hogy miért is kell még mindig ott ülnie abban a pokolian egzotikus börtönben.). És eközben, és ugyanakkor, te, a nagy erkölcs csősz, nyilvánosan is üdvrivalgásban törsz ki, amint arról értesülsz, hogy a gonosz terved végül meg hozta valamelyest az eredményét és én, a helytálló, abszolút magyar nevű gyermekeket gondozó családapa anyagi csődbe került!

Ez aztán az erkölcsi következetesség! Ez a tízparancsolat teo-logiája!

 

     Ugu-muku,lugu, puku, kutyuka! Hogy oda ne rohanjak! Hogy mennyire meg hatódott tőled Toásó Előd, amikor meghallotta, hogy teológiát végeztél! És te mennyire meghatódtál attól, hogy a fiatal kalandor Tóásó Előd, akit úgy-e, a veled való beszélgetés után, tarkójához, sőt még a szívéhez is, szegezett pisztollyal kellett Rózse Floresnek Szovátáról, vagy Szakadátról egyenesen egy délemerikai diktátor megdöntésére cipelni, vagyis, ki tudja milyen pénzen elnököt buktatni! Tényleg meg győztél próféta: ha másnak nem, neked aztán egészen biztos, hogy elhiszem: a szerencsétlen szovátai (szakadáti?) fiatalember, tényleg teljesen önhibáján kívül került a birtokába azoknak a fegyvereknek, amelyekkel elfogták és persze, angyali-ártatlanul került abba a perui a szállodába is, ahol éppen rajtuk ütöttek a reggeltől estig coca-t rágó inka - spanyol államvédelmisek. Ő tehát teljesen ártatlanul került oda szerinted, én viszont, ugyancsak szerinted - mivel éppen négy gyermekes családapaként éppen unatkoztam és jobb dolgom nem akadt úgy-e? -, gonosz módon támadtam rá az elkeseredett éhségsztrájkommal, az öt autótulajdonos, de amúgy szegény és ártatlan Hajdú Gábor RMDSZ-vezért, meg a csíkszeredai városháza hivatalnokait, és persze, jogtalanul kértem a gyermekekért alanyi jogon járó családi pótlékot, hiszen az szerinted nagy szégyen, mert „potya-kunyerálás”!  – Hogy micsoda vaslogikát van neked, Kökösi Szent Puli! Mert az még hagyján, hogy „teológusként” ebbe, a velem szembeni, mocskos judási hadjáratodban a tízparancsolat minimum hét pontja ellen súlyosan vétkezel, de hogy ennyire tongyó legyél, hogy ne végy észre ilyen égbe kiáltó ellentmondásokat a velem szemben, meg a Tóásó Előddel szemben tanúsított „erkölcs-ítészi” és persze: „teo-logusi” viszonyulásodban, az már egyenesen szélső bal oldali politikussá, de inkább útszéli hülyévé tesz téged, minden alkoholmentes absztinenciád ellenére!    

     Kontemplációra serkentő, idillikus Kertekről beszélsz, de persze, a mások által és semmiképpen nem az általad meg- művelt kertről, hiszen képtelen vagy még a feleséged által örökölt viskónak a néhány tenyérnyi udvarát is, akárcsak meggereblyézni, nem, hogy azt meg művelni!
    És hol van, hova lett az anya archetípusa belőled (Hiszen te is jól tudod, és erről írsz is több helyen, hogy spirituális szempontból a szellemünk nem csak jang – maszkulin jellegű, hanem ugyanannyira jin – feminin jellegű is!)? Hiszen végül is, sötét és aljas- élősdi számításból egy gyermekszülésre képtelen, agykáros nőt vettél feleségül csak azért, hogy annak a betegnyugdíjából, munka és személyi felelősség nélkül élhess?! Hol van akár az anya, akár az apa archetípusa a te sokat hangoztatott Cserefa alatti spirituális képzeletedben? Mire is akarod te rábízni az egész magyarság jövőjét (Sicc!) a szent prófétai hülyeségedben, amikor abszolút alacsonyrendű, sőt: állatiasan primitív bosszúszomjad kielégítése céljából, hazug rágalmazásaiddal - hiteltelenítésemmel, rászorítod a négy gyermekes családomat, hogy hónapokig margarinos kenyeret együnk egy - egy kicsi vajas kenyér helyett és télen ne tudjunk miattad zöldséget és gyümölcsöt vásárolni?

       Paradicsomi Kertekről nosztalgiázól te, aki inkább le tépi a szomszéd kerítését és eltüzeli, mintsem, hogy néhány napig is dolgozzon legalább csak azért, hogy az agybeteg feleségével, télen ne fagyjanak meg? Jellegzetes skorpiói cinizmusodban, adván a nagy fölényest (Persze, a teljesen negatív Oroszlán-Marsnak megfelelően a sors-képletedben!)  képes vagy engem „főorvosurazni”, miközben te is nagyon jól tudod, hogy az egyetlen „beteg” ember akit én „kezeltem”, az a te feleséged volt, aki akkor egyáltalán nem nézett ki hülyének – és egyébként is egy éjszakai családi buliról jöttetek – hanem széles és hangos jókedvűen másnapos kábultnak, akárcsak te. És persze, ez a „kezelés” akkor abból állt, hogy megpróbáltam őt veled együtt civilizáltan kitologatni abból a lakásból, ahol mindenre volt szükség csak két másnaposan hangos kölcsön-kéregetőre nem!

     Nosztalgia a gyermekkori paradicsomi kertbe Pulinál! Hát persze!  Visszavágyódás a felelőtlenkedésbe és a tettek következmény-nélküliségébe! Mit képzelsz, ki veszi komolyan még az idillikus misztikus nyálazásaidat, akár most, akár a jövőben, amikor megtudja, hogy gyakorlatilag ki is vagy te valójában? - A falu - közössége utálatának az alanya és tárgya! Te aljas, elemi hibabelátásra képtelen, a családom rombolásában örömét lelő, bosszúja beteljesedésére sóvárgó senkiházi! A magad fajta két kulacsos, fél-magyarok – fél-székelyek miatt volt Trianon, akik nem elég, hogy gyűlölték a gyermeket és a gyermekek gondozását, mert azért dolgozni kellett volna, de még nemzetáruló besúgóknak is be álltak az elnyomó hatalom gerinctelen lakájaiként, akárcsak te, besúgónak, majd harkov-diverzánsnak, te magasztosan hamispróféta!
     Gyermekkori idillikus paradicsomkert utáni infantilis vágyakozás és a feleséged viskója körüli néhány árnyi udvar teljes gondozatlansága, rendetlensége! A velem szembeni, vagyis a nagycsaládos, helytálló székely apával szembeni vitéz erkölcsi ítélkezés és aljasan lejárató diverziózás, meg a Tóásó Előd féle infamntilis kalandorok pártolása... – Hogy is volt az, az Előd gyerek számára végzetesnek bizonyuló, délamerikai út előtti levélváltásotok? Ő hívott magával a kalandori útra, te meg nagy erkölcs csősz és nagy jellem ugyebár, mit is válaszoltál neki? Hogy miért nem mész? – „Mert nős ember vagyok”!  Mert hát egyébként mentél volna, nemde? – Dehogy mentél volna, a feleséged biztos havi jövedelme (betegnyugdíja) mellől, te gyáva munkakerülő, élősdi! Csupán mentális szinten nyalogattad te a kaland lehetőségét a negatív Oroszlán-Marsoddal, és Előddel is csak azért barátkoztál, mert irigyelted a vakmerőségét. Gyávaság és vakmerőség ugyanis egy tőről: a rejtett agresszivitás spirituális (karmikus) hajszáleréről sarjad!  Hát ez a magyarázat arra, hogy miért nem kísérelted meg lebeszélni a fiatal barátodat arról, hogy fogjon bele egy olyan zsoldosi kalandba, amelynek a során, könnyen, akár embereket is ölhetett volna! Mert titokban te is sóvárogsz a kalandori kegyetlenkedésre, miközben vágod a nyájasan szelíd „teológusi” pofákat. Egy határozott erkölcsi világképpel rendelkező személy ugyanis – kiváltképpen, ha teológus – aki két éve, hogy folyamatos erkölcsi felháborodását fejti ki internet-szerte az én állítólagos „sarlatánkodásom” miatt, mindent meg kellett volna tegyen annak érdekében, hogy beszélje la a „barátját” az ember öléses kalandorozásról! Te meg ahelyett, hogy akkor erkölcsileg felháborodtál volna azon, hogy mire készül a „barátod”, és mindent meg tattél volna annak érdekében, hogy arról le beszéld, inkább meg töltötted az internetet azzal, hogy én, aki többek között családokat mentek meg és orvosok által meddőnek ítélt nőknek és sterileknek bélyegzett férfiaknak adom meg a szülői élményben való részesülési lehetőségét és boldogságát, és ebből a tisztességes munkámból szerzett vékony jövedelmemmel tartom el a négy gyermekes családomat, járatom tisztességesen iskolába a gyermekeimet (Mind jó tanulók!), szerinted, a „szakértő” szerint ugyebár....,  mennyire elitélendő „szélhámos” vagyok? – Te minden hájjal meg kent, utolsó, aljas gazember! Ezerszer is megérdemled a nájlon ablakú viskótokban folytatott, nyomorult sorsodat, amelynél még a délamarikai börtönben senyvedő Előd barátod sorsa is jobb és egészségesebb! 

     

     Az olvasókhoz:

 

     Itt, asztrológusi pálya-választásom szövege végén, amit a Puli rágalmazásai miatt kényszerültem le írni, található négy autentikus, tehát a tárgyi valóságot egy az egyben bemutató fénykép a híres Puli-putriról. Ezeken e magaslatos fellegvárnak a görbe – düledező és repedt sarkú falai mellett, a nájlon ablakú „világossága” is az olvasó szemébe világlik. Nem hiába, a székely vallásos anarchista (hamis) próféta is azt vallja magától titok(Tóniban), hogy ő, a Nagy Kökösi Zen-Buddhista mester, világosságot hoz az anarchista munkakerülésével és más jó példával való előjárásával, a „birka”-székelyek számára, mivel „Amíg a világon vagyok, a világ világossága vagyok.”:

 

http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei

 

http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei

 

 

 

 

És itt kottyantotta el magát a senkiházi besúgó gazember arról, hogy ő notórius munkakerülő élősdiként él hosszú évek óta az agykáros felesége betegnyugdíjából, 48 éves, életerős férfiként! Ez olvasható a bejegyzés bevezetőjében:  „... azt agyaltad ki, nem tudván, hogy a Feleségem betegnyugdíjából élünk - kérjed te is, mert biztos megkapod - hogy máshonnan nem lehet jövedelmünk csak besúgásból.” Nagy Attila Puli Jicigh anarchista prófétának az élősdiskedéséről szóló „vallomása” alábbi link alatt található:

http://spiritualitas.blogter.hu/478806/reflexiok_-_kozma_szilard_csikszeredai_asztrologus_ehsegsztrajkja__a_potya

 
 
 
 
A szellemi realitást a misztikus fantazmagóriáktól elválasztó határvonal kérdésében. Szerintem viszont, ez a határ-kérdés nem is annyira bonyolult, mint amennyire első látásra látszik és ahhoz, hogy mi is a reális a szellemi világ, illetve a szellemtudományok területén a nagy magyar metafizikus író és gondolkozó: Hamvas Béla életművének egyik kulcsszava vizsgálata és következetes alkalmazása által találhatjuk meg az iránymutató válaszokat. Ez a kulcsszó pedig ne más, mint a "realizáció", vagyis a személyes megvalósítás. Ugyancsak a Hamvas Béla helyes megállapítása, hogy a szellemtudományok nem érték- semlegesek. A fenntartott hagyományos szellemi igazságok és a meghirdetett spirituális elméletek nem választhatóak el a kutató-gyakorló (a kutatások és a felfedezések eredményét alkalmazó és meghirdető - esetleg azokat tanító) személynek a hétköznapi életben elért eredményeitől. A szellemtudományok szintjén, az igazság bizonyítéka, nem a felfedezett igazságnak a minél nagyobb számarányú és minél objektívebb körülmények között létrehozható ismétlési lehetősége. Elsősorban az, hogy a szellemi igazságot - igazságokat hirdető személy hiteles-e? Hogy van-e kapcsolat az általa hirdetett pozitív eszmék és a hétköznapi életvitele, a mentalitása, az egész élete eredményei és hosszú távú következményei között? Hogy az ő esetében, az általa (is!) hirdetett szellemi - spirituális igazságoknak a saját személyére vonatkozó alkalmazása, jól látható és érzékelhető pozitív eredményeket (pozitív változásokat) hozott-e a hétköznapi életében, az egészsége és életereje megőrzésében, vagy annak legalább a részleges visszaszerzésében? Esetleg az életereje és egészsége, valamint a környezete harmóniája növelésében, a felvállalt köznapi életfeladatainak a tisztességes végrehajtásában, egész élete és környezete (családja és baráti környezete) harmonikussá tételében?

A Hamvas Béla által egyetemes morál szerinti, szellemi alapállásnak nevezett koncepció szerint, nyugodtan kijelenthetjük, hogy végülis csak az lehet reális a szellem-világban, ami realizálható a hétköznapi (természeti és pszichikai) valóságban is. Ezt nevezzük személyes hitelességnek, a realizáció hitelének.

Mivel személyességről van szó, mindehhez egy plasztikus példával is szolgálhatok: Tessék elképzelni, mennyire visszás és hiteltelen lenne, a különféle sors-nehézségeknek a megfelelő feloldási lehetősége ecsetelése közben, valamint a betegségek szellemi alapjainak és gyökereinek a feltárása és a személyi sorsprogramnak megfelelő pozitív magatartások segítségével történő meghaladási - megszüntetési lehetőségének az ecsetelése közben sípolna a tüdőm, hörögne a légcsövem, folyton köhögnék, és mindegyre ki kellene mennem a vécére. Vagy az, ha éppenséggel gyógyszerszedési, esetleg kávé-fogyasztási és cigaretta-szívási szüneteket kellene tartanom, vagy idegesen ki kellene rohangálnom, hogy lecsitítsam az ordibáló (esetleg szintén beteg), síró - visítozó apró gyermekeimet (három van belőlük), vagy, hogy lenyugtassam a hisztériás feleségemet, akinek "idegére megy a három gyermek". (Egy, még az előadásai szüneteiben is, a hallgatóság előtt cigarettázó, magyarországi misztikus családterapeuta szájából hangzott el az a feleségem és közöttem vicces szállóigeként használt kifejezés, hogy "egy is őrület". - Mármint, hogy egy gyermekkel is nehéz a szegény szülőnek, hát még hárommal. Nos, amint ezt a későbbiekben fogjuk látni, ez a terapeuta, a realizáció szempontjából teljesen hiteltelen, ami azt jelenti, hogy mindaz, amit tanít, az vagy teljesen hamis, de legalábbis figyelmes és részletes kritikai szűrésre szorul.)

Az őskori civilizációknak, a mai közforgalomban levő elképzeléseinkhez képest rendkívülien fejlett szellemi-spirituális kultúráját és kultuszait ismertető és feldolgozó monumentális művében, a Scientia Sacra-ban, de más, az emberiség szellemi kultúráját ismertető műveiben is, Hamvas Béla többszőr is kitér arra, hogy az őskori kultuszok egyike számára sem volt központi kérdés az Istennek a léte, vagy a nem léte, hiszen az Isten léte magától értődő, természetes és racionális realitásnak, kiinduló alapnak számított. Az őskori szellemi kultuszok és filozófiák központi kérdése tehát nem az isten-kérdés, hanem a valóságnak (a realitásnak) a káprázattól való megkülönböztetésének a szükségessége, illetve a káprázat és a valóság megkülönböztetésének a lehetősége, a megkülönböztetés a nehézségének a leküzdése volt. És itt álljunk meg egy szusszanásra. Hiszen, azonnal felmerül a kérdés, hogy amennyiben az Isten létét - és ezáltal a szellemi világ létét - eleve adott tényként kezelték az őskori beavatottak, akkor a fizikai - természeti világot, vagyis az érzékelhető: megfogható és felfogható realitást tekintették volna káprázatnak? - Bár egyes misztikusok és az indiai őskultuszok (metafizikai rendszerek) értelmezői ezt állítják, ez egyáltalán nem így van! Az őshagyomány beavatott ismerői (mesterei) nem tekintették káprázatnak (nem valónak) sem az érzékelhető és észlelhető (megfogható és felfogható) természeti világot, de a természet feletti - a természet előtti (meta ta psyhika) világot sem.

A klasszikus természettudományos gondolkozásnak az anyagról és a fizikai létről alkotott, a XX század elején még örökérvényűnek hitt, képzeteit alapjaiban megrengető, és jól csengő, szilárd formuláit érvénytelenítették a század első felében tett fizikai felfedezések. Ezek tükrében olyan létforma, mint a szilárd anyag a valóságban nem létezik. A kvantumfizika szerint az, amit az érzékszerveink és a laboratóriumi műszereik érzékelnek, nem más mint, egy - egy, egyedi és sajátos térszerkezet szerint strukturált (üres!) erőközpontok (tér-pontok) körül, nagy fokú sebességgel keringő energianyalábok (kvantumok) halmaza. De ennek a fizikai ténynek a tükrében is ostobaságnak és metafizikailag érvénytelen állításnak számít az a misztikus gyógyászok (különféle egzotikus és magasztos című terapeuták) és a náluk is misztikusabb keleti-nyugati spirituális tanítómesterek (guruk és szektavezérek) által előszeretettel használt divatos kijelentés, hogy az anyagi világ és a belőle létrejött természeti létformák merő kényszerképzet és illúzió (mindössze érzéki csalódás) és ennél fogva számba sem kell venni. A modern fizikának (a XX századi fizikusoknak) az eddig szilárd anyagnak képzelt energetikai alakzatoknak a természetére vonatkozó, az egész tudományos világban drámai, sőt néhol tragikus változásokat előidéző felfedezése, egyáltalán nem semlegesítette az örökérvényű Hermész Triszmegisztoszi megállapítást, miszerint "Ami lent van, megfelel annak ami fent van, és ami fent van megfelel annak, ami lent van...(Tabula Szmaragdina). Hat éves lányommal megtoldottuk a Hermészi arany tételt (És így mondjuk versként a Tabula Smaragdina mondatait-), hogy "És ami kint van, az megfelel annak, ami bent van, és ami bent van, az megfelel annak, ami kint van."

A teremtésnek azok, a határállapotba került, energia-tömörülései ugyanis, amit az érzékszerveink (és a tudományos laboratóriumi műszerek!) szilárd anyagi állapotokként érzékelnek, nem véletlenül léteznek így, ezekben, az egymás által majdhogynem áthatolhatatlan állapotukban (és formájukban). Azért létezik a fizikai határállapot, mert a teremtésnek ez az állapota, valamely teremtési szükségszerűségből (a teremtés logikája szerinti racionális okból!) kifolyólag, amit ennek a tanulmánynak mindjárt az elején ki is fogok fejteni, úgy is lehet mondhatni, hogy: szakrálisan fontosak! A szakrális kifejezés itt azt jelenti tehát, hogy a különböző fizikai erőterekben és mezőkben jól meghatározott struktúraként elhelyezkedő fizikai-energetikai forma-tömörülések tehát, amelyeket mi szilárd anyagként érzékelünk (és nevezünk), a Teremtés rendeltetése és oka szerinti lényegiséggel és fontossággal bírnak. Az anyagnak nevezet energetikai tömörülések ugyanis olyan "szilárd" állapotú formákat tudnak képezni, amelyekben a teremtési ősprincípiumok, illetve azok vegyületei, egészen határozottan - és ezért egymás számára is könnyen érzékelhetően, felismerhetően - megjelenhetnek. Gondolom, II. János Pál Pápa is ennek tudatában, ennek az általa igen fontosnak tartott emlékeztető szimbólumaként csókolja meg a földet, valahányszor egy-egy repülővel tett utazása után, és nem a repülővel tett utazás veszélyének az elémúlása fölött érzett örömében. Talán őszentsége úgy gondolja, hogy ennyi áldozat a részéről is kijár, amellett, hogy az egyesek által a főnökének is titulált Jézus ugyanez okból kifolyólag, ugyanezen teológiai ténynek a nyomatékosítása érdekében, tudatosan a földet szimbolizáló keresztre feszíttette magát.

Tizenkét éve hivatásként és hétköznapi szakmaként gyakorolt asztrológusi tapasztalatom nyomán meg vagyok győződve arról, hogy az, ami szellemi káprázatnak és lelki kábulatra (értelmi - érzelmi tévelygésre) való hajlamnak nevezhető a metafizikai megismerésben és a hétköznapi viselkedésben (mentalitásban), az a Lilith gyűjtőnéven ismert lét-jelenségben tartja gyökereit. Úgy is mondhatnánk, hogy a Lilith - jelenség a szülőanyja a szellemi káprázatnak és a lelki kábulatra való hajlamnak, a kábulathoz való vonzódásnak, sóvárgásnak, kísértésnek. A modern európai asztrológiában és a héber hagyományban megjelenik egy Lilith nevű negatív őserő, amely az ördögi kábulatnak és a csábításnak a megtestesítője és amiből vissza lehet következtetni, hogy végső soron kimozdítja abszolút állapotából az Abszolútumot. És mivel az abszolút kimozdulás, az abszolút állapotból való kilépés, az abszolút módosulás, a drámai változás eredményeként, elsőként létrejön az őskáosz, amely új lét-állapotnak az általánossá válása magát az abszolút létet is veszélyezteti, ennek ellensúlyozása és az abszolút állapot helyreállítása érdekében az Abszolútum rákényszerül a teremtésre.

A Lilith tehát a teremtés előtti állapotból fennmaradó negatív abszolút erő, és mint ilyen, fennmarad a teremtésben is, és ott találjuk a teremtés minden mozzanatában - állapotában és ezért egyetemes szinten éreztető a hatása (összezavarja, és egymásnak feszíti a kiegyenlítődni igyekvő erőket és erőtereket). Ennél fogva a Lilith hatása megtalálható nem csak az un. bűnös vágyakban (kísértésekben, sóvárgásokban), hanem elsősorban az emberi képzeletben és gondolkozásban, vagyis a Lilith által keltett tévképzetek és hamis gondolatok szerinti, rejtett, vagy nyílt tévelygésekben, zavaros magatartásokban is. Felsorolni és bemutatni azt, hogy az asztrológiában Lilith néven ismert, szellemi - spirituális, és értelmi-racionális kábulatot okozó káprázat-forrásnak, az örök sóvárgásnak, a mindig valami másra való vágyódásnak, mint ami éppen létezik, milyen különböző neveket adtak a különböző civilizációk nagy beavatási rendszereiben (kultuszaiban), nem célja e tanulmánynak. A Lilithnek (eredetének, természetének és hatásainak) a részletes és kimerítő ismertetését és az emberi természetre gyakorolt hatásait, konstellációk és horoszkópházak szerint is ismertettem a 2003-ban a Neptun kiadónál megjelent, Utódok, szülők és szeretők az asztrológia tükrében c. könyvemben.


 
< Előző   Következő >
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player