shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Információ, újdonság

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Asztrológusi hitvallásom

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Beavatás a misztikába PDF Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
Beavatás a misztikába
Oldal 2
Oldal 3
Oldal 4
Oldal 5
Oldal 6
Oldal 7
Oldal 8
Oldal 9
Oldal 10
Oldal 11
Oldal 12

Bárminek nevezték a Lilithet a különböző kultuszok beavatottjai, tény, hogy káprázatnak kimondottan az anyagi állapot határa által egymástól elválasztott két világ : a szellemi és a természeti világ őselemeinek, az embernek a vágyai - sóvárgásai által megzavart téves gondolkozása (tévképzetei) által történő összezavarását, összetévesztését tekintették. Pontosabban az összetévesztések szerinti gondolkozást és a zavaros gondolkozáson alapuló, a zavaros gondolkozás szerinti életvezetési módot (erkölcsöt) nevezték káprázatnak. Ez világosan kiderül mind a kínai, mind a hindu, mind a tibeti és az egyiptomi őshagyományok (szanszkrit) irodalmából.

Mivel a föld lakossága számarányához viszonyítva, ma is épp oly kevés a valóság helyes értelmezésére képes, úgymond beavatott személy, mind amilyen kevés volt 2600 évvel (Buddha, Lao-Ce, Konfucius és Herakleitosz kora), illetve 4000 (Mózes), 5000 vagy éppenséggel 10 000 évvel ezelőtt, az emberiség nagy többsége, ma épp úgy nem tud a valóság és a káprázat megkülönböztetésének a szükségéről, mint az őskorban. Ezért "ma is úgy mint régen" egyesek a szellemi világot (többnyire a nyugati civilizációban élő tömegek és azok vallásos-kulturális irányítói, illetve a politikai vezérei), mások a természeti - anyagi világot (a keleti misztikusok) tekintik még mindig káprázatnak (nem valóságosnak), holott, az egyik épp annyira a valóság egy része mint a másik. Ez a két féle, téves és szélsőséges szellemi mentalitás (a két féle káprázat szerinti, tudományos és vallásos - misztikus életvezetés), az egyik oldalon az anyagi javak (többnyire az embert a természetes létezéstől, a természeti elemektől és jelenségektől megóvó és attól elválasztó kényelmi berendezések és élvezeti cikkek) termelése és megszerzése érdekében létrejött és egyre fokozódó örült, nyugati típusú gazdasági hajszát eredményezi. A másik oldalon a tudományos megismeréssel és a gazdasági tevékenységgel szembeni közönyt és érdektelenséget eredményezi, aminek a szegénységgel és a nyomorral szembeni közönyös viselkedés a látványos következménye. (Mivel szerintük az anyag és a test illúzió, következésképpen a természeti világ és az emberi élet is illúzió, hát miért akkora fontosságot tulajdonítani neki?)

A nyugati értékkoncepcióra és társadalmi berendezkedésre alapuló életstílus és mentalitás tehát azt, a tévképzet szerinti életvezetést eredményezi, hogy boldogságot (mindenféle és fajta élvezetet), egészséget, és általában az életben mindent elérhetünk, megszerezhetünk és megoldhatunk a gazdaság és a tudomány (technika) segítségével. És ugyanakkor eredményezi az élvezethajsza, illetve az élvezet-szerzési és biztosítási lehetőségeket nyújtó pénz utáni hajsza (sorozattermelés és biznisz) által gerjesztett stresszes életvitelt. Eredményezi a sűrű közúti baleseteket és az ennek megfelelő "misztikus" betegségeket (az általános immunrendszeri gyengeség következtében fellépő vírusos fertőzésekkel szembeni kiszolgáltatottságot), az elhízást, cukor-betegségeket és a rák egyre szaporodó változatainak az egyre nagyobb számú előfordulását, a nemzési képtelenséget, illetve a magzat-foganási, magzat-kihordási és a gyermekek természetes megszülésére való képtelenséget, az alkoholizmust, a növekvő kábítószer-függőségeket és az AITSZ terjedését).

A szellemi világ egyedüli és kizárólagos realitását valló keleti misztikus koncepciók és az egyes keresztény szekták dogma-rendszere szerint élő népek és nép-csoportok körében viszont, ott találjuk a hétköznapi gazdasági törekvésekkel (munkával) és a testi szenvedéssel, valamint az egészségi problémákkal szembeni érdektelenséget, a közönyt, valamint a korlátozott tudományos tájékozottságot, el egészen a tudomány értelmének a teljes elvetéséig. Ennek viszont a ködös miszticizmussal és misztikus vallásossággal keveredő szegénység és a szegénységgel járó nyomorúság (pl. járványos betegségeket okozó kórokozó vírusok és baktériumok szaporodása és terjedése) a következménye. Nem véletlenül nyert demokratikus választások útján, az Indiai Kommunista párt koalíciós kormányzási lehetőséget 2004 nyarán. Durvább sarkítással azt is mondhatnánk, hogy az indiai választók egy része (az indiai szellemi tradícióktól és életkoncepcióktól valami, talán a kelet-majmoló nyugatiak által is megfontolandó okból, radikálisan eltérően gondolkozó része) rádöbbent, hogy Jogával és vallásos-misztikus gyakorlatokkal nem lehet Karmát: sorsot oldani és nem lehet Szvadarmát: életfeladatot teljesíteni.

Az írott sajtó és az audiovizuális információt közvetítő média-rendszerek és hálózatok térnyerésének köszönhetően ma, jól ismerjük ezeket, a szélsőséges magatartási formák által létrehozott következményeket. Ismerjük a modern, un. természettudománynak és a gazdagságnak a vívmányait, de ismerjük a természeti környezetre gyakorolt katasztrofális hatásait is. És ismerjük a nyugati materiális tudománynak és technikának, illetve a tudomány és a technika civilizációs vívmányait megvédeni hivatott, és az annak érvényt szerezni hivatott (a tudományos és gazdasági akaratnak érvényt szerezni hivatott) politikának a teljes tehetetlenségét, a spirituális gyökerű problémák (pl. a szellemi és a lelki betegségek, az egyre veszélyesebbé váló ökológiai katasztrófa-helyzet, szociális és szociológiai vetületű és az egyéni sorskérdések) megoldásában. De ismerjük a keresztény vallás és a többi vallásoknak az emberiség öntudatának a pozitív befolyásolására irányuló törekvésének a teljes hiábavalóságát is. Továbbá, ismerjük a keresztény vallásos erkölcs térvesztését és a technologizált "modern kor" kihívásaira való, eredményes válaszadási képtelenségét, illetve ezeknek az ünnepélyes, humánusan hangzó válaszoknak a modern és a posztmodern társadalomban élő ember hétköznapjaiban való alkalmazhatatlanságát és teljes eredménytelenségét. Ennek következtében ma majdnem mindenki egy, láthatatlan ellenségektől hemzsegő, "agresszív világról" beszélhet az analfabetizmus felszámolása és a tudományos pedagógia eredményei, illetve a pedagógusok áldozatos munkája ellenére.

Ilyen korban és ilyen körülmények között, természetes, hogy azok a személyek, akik észreveszik, hogy a tudomány és a gazdaság nem fedheti le a teljes valóságot - hiszen egyrészt mindig felmerül egy küszöb, amelyen túl például az akadémikus orvostudomány nem tud konkrét eredményt felmutatni, és egyre szaporodik az olyan személyeknek a száma is, akiknek a betegségének még csak az okát sem képes megfejteni. Másrészt, hosszú távú és a végső eredményei szintjén a tudományos gazdasági hajsza, mind az emberi civilizáció, mind a természet számára, végső tragédia-lehetőségeket és általános (globális) katasztrófa-lehetőséget eredményezett - valami más életmegoldást keresnek.

Nevezzük kiábrándultaknak azokat, akik a fentiekre ráébrednek, akik valami más, nem tudományos, nem gazdasági és nem politikai választ és megoldást keresnek az életük döntő problémáira. De a különböző vallások dogmáiban sem bíznak, mert észre vették, hogy a vallások esetleg nagyon kis számú (valós, vagy valótlan!) csoda-események szintjén hozhatnak ugyan pozitív eredményeket, de az egész emberiség még sem élhet meg csodákból és csodatételekből (Erre Jézus is többször figyelmeztetett!). És keresni kezdik azt, a szellemi valóságot, amelyről sejtik, hogy létrehozta, és szüntelenül létrehozza a természeti (anyagi) valóságot, és amely egyetemes szellemi (és spirituális) valóságnak az idő és tér fölött álló alap-igazságait és törvényeit írták le a különböző vallásos dogma-rendszerekben, a különböző népek és civilizációk térben és időben meghatározott (konjunkturális) elképzelései és szükségei (érdekei) szerint.

A vallásos mítoszokban, a látszólag időben és térben élő misztikus hősök által megszemélyesített, de valójában mindig tér és idő határai és függvényei fölött álló, időtől és tértől: történelmi korszaktól és földrajzi helytől függetlenül, de folyamatosan és közvetlenül (személyesen) ható, egyetemes szellemi erőknek (teremtő-erőknek) és a törvényeknek a jellegzetes természetét külső tanulmányok és folyamatos befelé figyelés utján meg lehet ismerni. De tévedés azt képzelni, hogy ebben a megismerésben akár az időben változó értelmű tudományos eredmények, akár a dogmatikus vallásos tételek segítségünkre lehetnek. Ehhez a megismeréshez spirituális beavatásra van szükségünk. Az őskori szellemi tanítók és mesterek különböző beavatási rendszereket hoztak létre és különböző tudományokat oktattak (aritmológia, asztrológia, alkímia, stb.). Az utóbbiak bizonyos részei a középkor folyamán egyre határozottabban leváltak az eredeti szellemi alapjukról és részben, vagy teljesen megtagadván azt, a pragmatikus újkorban átalakultak gyakorlati életnyerési technikává: "tisztán" materiális tudománnyá (Fizika a metafizikából, aritmetika az aritmológiából, matematika a matézisből, kémia az alkímiából, asztronómia az asztrológiából, akadémikus szerv-gyógyítás és pszichológia a szellemi gyógyításból.)

Az őskori beavatási rendszerek másik részét, amelyek egy-egy, az eredeti tanítási-beavatási rendet (iskolát, vallást) elhagyó, abból kiemelkedő, reformista szellemű tanító-mester nevéhez, illetve annak egyéni tanításaihoz és tetteihez kapcsolódik, a tanítványok utódai, a korábban a Lilith gyűjtőnév alatt ismertetett negatív abszolút erő által befolyásolt (működtetett) misztikus képzeteik, illetve vallásos fantáziájuk szerint, jól - rosszul leírták, de inkább átírták. Pontosabban, ezeket, a kiemelkedő, inkább egy - egy reformista személyiségnek tanításait, mint egy-egy iskola, vagy vallásos rend által őrzött és tovább adott tanításokat, a tanítványok és követők utódainak a politikai urai és vezetői igényére és parancsára vallásos dogmarendszerré és intézményes ideológiává alakították. Mint például a Jézus tanításait a Nagy Constantinus parancsára. Tulajdonképpen Mohamed volt az egyedüli (és kései!) tanító, aki tudatosan egy gyakorlati tanácsokkal ellátott, egységes "vallást írt" a különböző mágikus hiedelmeket valló, nomád arab törzsek számára.

Ma már senki sem beszél arról, hogy sem a Buddha ranggal megilletett Sindharta Gautama - Buddha, sem a Krisztusi ranggal illetett Názáreti Jézus nem hozott létre és nem tanított vallásos dogmarendszert. A buddhizmust, és a kereszténységet is, a Gautama és Jézus tanításait hallgató, és azokat, ki - ki a saját egyéni felfogása szerint tovább adó "apostolok" unokáinak az unokái hozták létre és szedték dogmarendszerré a haláluk időszakát követő századokban. Ezek a "megváltás-tanok" eredetileg az ember (az egyén) és a természet, az ember (az egyén) és a világegyetem harmonikus egyesülési - egységbe hozási lehetőségét, az egészséget és boldogságot eredményező harmonikus élet eléréséhez szükséges szellemi és lelki (erkölcsi) alapállás felvételéhez: a megfelelő magatartási formák elsajátításához adtak máig használható útmutatást. (- Azok számára használható persze, akik a vallás misztikus burkát képesek a tanításokról lebontani és ezáltal a halott dogmákat személyessé: élővé tenni.) De nem csak Jézus Krisztus és Gautama - Buddha tanított megváltás-tant, hanem erről szóltak tulajdonképpen e két jelentősen kiemelkedő megvilágosodott személy történelmi fellépését megelőző ókorban az összes beavatási rendszerek, amelyekből a későbbi vallások és misztikus tanok keletkeztek. A valóság- és igazságkeresők számára tehát, ezeknek a misztikus-vallásos burkoknak a lefejtéséhez, a szokásrendi, etikai és vallásos buroknak a lehántásához (a vallásos mítoszok helyes és személyes értelmezéshez), és a használható szellemi tudás felszabadításához szükséges a szellemi beavatás.


 
< Előző   Következő >
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player