shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Információ, újdonság

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Asztrológusi hitvallásom

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Beavatás a misztikába PDF Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
Beavatás a misztikába
Oldal 2
Oldal 3
Oldal 4
Oldal 5
Oldal 6
Oldal 7
Oldal 8
Oldal 9
Oldal 10
Oldal 11
Oldal 12

Aki jól (helyesen és elégségesen) vezekel tehát, amellett, hogy nincs amin éjszaka gondolkoznia és ezért jól alszik akkor is, ha nem lót-fut egész nap és nem fárasztja magát félholtra négy-öt kávéval feldoppingoltan. Annak nincsenek emésztési gondjai és nem is lesznek, illetve ha voltak, vagy ha vannak még, lassan, lassan (türelemmel!) elmúlnak az emésztési gondjai: a sors-befogadási (életfeladat- elfogadási) sors-értelmezési és elengedési, elbocsátási, megbocsátási, és ezáltal a megszabadulási - megváltási problémái.

 

VII.

 

A lét és az élet (a sorsunk) tehát teljesen más, a természet-kizsákmányolással és a személyi tehetség-kizsákmányolással homlokegyenest ellenkező (!) logikát követ, mint amilyen logika szerint él és rendezi az életét és a sorsát, a személyi kapcsolatait a civilizált, vagy a primitív ember. Egészen más logikát tehát, mint amit a nyugati és keleti, északi és déli vallásos-misztikus dogmák, vagy tudományos-filozófiai ideológiák kufárai hirdetnek azt szószékről, az ünnepi pulpitusokról, a tudományos könyveikben, vagy parlamenti székekből és emelvényekről. Egy olyan logika és értelem működteti a létet és az életet, amely logikának a szellemét hirdetve, nem lehet parlamenti mandátumokhoz jutni. És ezt a természeti és egyetemes logikát (az igazi erkölcsöt), mivel az bennünk létezik: a spirituális énünkben és a lelkiismeretünkben létezik első sorban, nem rajtunk kívül, nem lehet külső és objektív okokra hivatkozó tudománnyal megérteni, hanem csak és csakis a személyes hibabelátási képesség kialakítása segítségével: a belátás segítségével, a "tudománytalan" vezeklés szükségszerűségének az elfogadása segítségével. Ennek a személyes külső és belső kizsákmányolási elvnek ellentmondó logikával összhangban álló, hibabelátási képességnek a kialakítása szükségét tanítja a világot és a világiságot ugyan toleráló, de a belső erkölcsében azzal soha ki nem kiegyező, igazi (a vallásos és a tudományos hipokrita erkölccsel soha ki nem egyező) kereszténység. Az érzékletes példa kedvért, lássuk, hogy mit mond erről a Hamvas Béla nagy beavatási regényének egyik hőse, a Tibeti keresztény misszióban szolgáló művelt francia szerzetes, pére Manuel, a regény főhősének: Bormester Mihálynak.

"...Nekem már az ön korában meg volt az az előnyöm, hogy valamit egészen világosan láttam.

Mit látott?

Az összes doktrínák csődjét. Kivétel nélkül minden doktrína csődjét. Érti?

Talán -

Később igen sokat utaztam. Szenvedélyes ember voltam, talán vagyok is, mert szenvedélyem azt hiszem, korommal csak nőtt. Ez jó. Egész életemben a missziónál voltam, jártam Perzsiában, Afrikában, Szíriában, a négerek kötött, Kínában, most már negyedik éve vagyok itt. Úgy látom, az egész föld válságban van. Olyan válság ez, amelyből nem lehet kimászni. De két féle válság van, az egyik a kereszténységen kívül, a másik a kereszténységen belül -

Nem értem -

Mindjárt ki fogom fejteni. A környezet megfelelő. Nézze azt a hegyet ott, olyan mint egy hatalmas orgona (...) Én a magam részéről a kereszténységen kívül levő világ válságát a reménytelen válságnak hívom. Érti, mit akarok ezzel mondani? Nem csak a színesek világa, a kínaiaké, a tibetieké, a négereké, a malájoké, nem csak a buddhizmusé vagy a taoistáké és a mohamedánoké és a zsidóké. Nem, ez az úgynevezett tudományé, a technikáé, a politikáé, a szocializmusé, a filozófiáé, sőt: a művészeté is, az egész világé, amely a kereszténységen kívül áll, a kereszténységet nem engedi magához, a kereszténységen kívül él, mert szerinte ez így kényelmesebb, szenvedélytelen, és részvétlen marad, és az Evangéliumról nem akar tudomást szerezni -

Különös mozdulatot tehettem, mire pére Manuel azonnal felelt.

Nem óhajtok önnek itt a Himalájában hittérítő beszédet mondani -

Kérem is, hogy ezt ne tegye -

Később egyébként ezt ön is be fogja látni. (Nézze, a nap leszállt, a völgyből hogyan buzog fel a sötétség, egészen lila ...)

A kereszténységen kívül levő világ válsága a reménytelen válság, a jövőtelen, a hiábavaló, amelyből nem jön ki semmi, amiért az ember csak szenved, de céltalanul és értelmetlenül, ez a világ önmagában felmorzsolódik, menthetetlen és visszavonhatatlan és végleges, amely világháborúkon (az első után jön a második, aztán a harmadik) és polgárháborún és éhségen és ínségen és vérontáson és nyomoron keresztül, a semmibe visz. Ez a világ sajátosképpen úgy tesz mintha legelső feladatunk lenne gyomrunkat megtömni, másokon uralkodni, díszruhákat ölteni, katonabandát hallgatni, lövöldözni, parancsolni, vagyis úgy tesz mintha lélek és szellem és üdv és halál és gondolat egyáltalán nem is lenne, vagyis mintha kereszténység nem lett volna soha. Úgy tesz mintha a világnak nem lenne középpontja és nem lenne értelme. Titokban azonban tud róla és küzd ellene és meg akarja fojtani. És mert meg akarja fojtani, ő maga menthetetlen. Ő az aki megfullad. Ez a reménytelen válság, mondom, a hiábavaló és jövőtelen. Nekem gyakran úgy tűnik, hogy az egész föld és az egész emberiség, egész államberendezkedésével és technikájával és tőzsdéjével és tudományával nem tesz egyebet, mint eszeveszetten küzd a kereszténység ellen, amely ma nem kevésbé mint két ezer évvel ezelőtt, a görögöknek, vagyis az intellektualistáknak bolondság, a zsidóknak, vagyis a moralistáknak, a puritánoknak botrány. Küzd ellene és harcol és dühöng és kapálózik és toporzékol és üldözi és kineveti és megátkozza és haját tépi, és el akarja törölni, és megsemmisíteni és kiirtani és meg nem történtté tenni, és hiába, és hiába, a kereszténység egy szót se szól, csak van és hiába ütik és üldözik, csúfolják, hiába profanizálják, hazudják és nevetik és cáfolják, hiába ajkbiggyesztés és mosoly és legyintés, hiába szkepszis, gyűlölet, itt van, mint bolondság és botrány, és seb és átok és irtózat és őrület és üdvösség és borzalom és mámor, és megmozdíthatatlanul itt van, és az egész nagy arzenál a levegőben elpufog és a halottak hegye egyre nő és nő a kereszténység itt van, karcolás nélkül és elérhetetlenül, és itt van és hiába -

És a másik? kérdem

A másik válság a kereszténységen belül. A kereszténység válsága a két ezer éves válság, amit én magamban az apokaliptikus válságnak nevezek. Ennek az előbbihez csak annyi köze, hogy szintén válság. Szintén megoldhatatlan. Szintén reménytelen. De nem hiábavaló, és nem a megsemmisülésbe vezet. Az előbbinek vége a világ teljes felmorzsolása, amit úgy látszik, megakadályozni nem sikerül. Egészen nagy arányokban láthatja itt a földön, ha szemét kinyitja és nem egészen buta. A kereszténység válsága két ezer éve tart, mert a kereszténység maga válság és ítélet. Tertullianus azt mondja, hogy a kereszténység leszámolás Isten és a világ között. Ez a leszámolás két ezer éve tart. Ez az evangéliumi válság, a merőben földi ember válsága. Vége pedig: isten országának megvalósulása - "

Sajnos nem sokan olvasták, és még kevesebben olvassák el ezentúl a Karnevált, de főképp a Magyarországi "tudományos alapokon álló" ideológusok, valamint a misztikus guruk és terapeuták nem olvasták és nem olvassák, mert talán megértvén valamit belőle, óvatosabban hozakodnának elő a holtbiztos élet- és üdvösség nyerési receptjeikkel. Ám ha olvasnák sem biztos, hogy helyesen megértenék, hogy mit jelent a Világ és az Isten közötti leszámolás, illetve az isten országának a megvalósulása, mivel pére Manuel e mondat után eltér a tárgytól és saját intellektuális beállítottsága által okozott személyi válságáról beszél, amely miatt még azt sem meri állítani magáról, hogy ő igazából keresztény. Pére Manuel viszont csak egy regényhős, akinek a szájába Hamvas Béla fölöttébb fontos és lényeges szavakat adott és akiről a saját szavaival mondatja el a szerző, hogy az intellektualizmus - az ésszerűség - káprázatában él. Az hogy mi magunk keresztények vagyunk-e, vagy sem a pére Manuel által felállított perspektívából, nem tárgya e tanulmánynak, de Isten és a világ közötti leszámolásról és a mennyek országa megvalósulásáról tudjuk, hogy nem valamikor a történelem végén, vagy a történelem után lejátszódó színpadi aktusok, hanem örökösen bennünk zajló - megtörténő folyamatok. Az első a lelkiismeretünkben (spirituális érték- és felelősségtudatunkban) folytatott harc az öncélú élet, illetve az életnyerés lehetőségének a téveszméjéből eredő külső és belső korrupciónk ellen, a második viszont a kábulat mentes állapotunkban elérhető belső és külső személyi kiegyenlítődési folyamatoknak a harmonikus egybeolvadása az egyetemes kiegyenlítődéssel (a mennyek országával).

Az emberi élet logikája és értelme ugyanis nem eltérő (nem lehet más!) az egyetemes létnek, vagyis az egyetemes teremtésnek a logikájától és értelmétől: a teljes spirituális és a kauzális kiegyenlítődésnek a logikájától, vagyis a megváltás és az abszolút állapot újbóli létrehozásának a logikájától. Ezért a mi egyéni életünk értelme sem lehet más, mint az egyetemes létezésnek: a teremtésnek az értelme. Aki ettől az eredeti és lényegi értelemtől eltér, illetve aki ezt az értelmet megtagadja, aki ennek ellene szegül (És mind a személyes, mind a globális tragédiánk éppen abban áll, hogy az egyetemes léttörvények szempontjából - vagyis a mi Lilith által vezérelt akaratunktól, vágyainktól és reményeinktől függetlenül működő: un. "objektíven" működő, de ránk, valamint rajtunk keresztül és általunk is ható egyetemes törvényeknek a szempontjából -, teljesen mindegy, hogy a sors-feladat megtagadást, az ellenszegülést úgymond szabad akaratunkból tesszük-e, vagy azért, mert így neveltek, így szoktattak, így tanítottak a családban, az óvodában, a nevelő intézetben, a templomban, az iskolában és az egyetemen.), annak szenvednie kell mindaddig, amíg a helyes utat meg nem találja segítséggel (önállóan), vagy segítség nélkül. Vagy, amennyiben nagyon megátalkodott lélekről van szó, addig kell szenvednie, amíg irtózatos testi, lelki, mentális és spirituális fájdalmak árán, teljesen meg nem semmisül. Addig szenved tehát (betegség, vagy baleset, vagy lelki gyötrelem következtében) amíg fel nem ébred és erősen elszánja magát arra, hogy bármibe is kerülne, kijózanodik, az életfeladatait valahonnan megtudja és felvállalja és tovább nem tévelyeg. Vagy amíg meg nem hal, és azután még nagyon, nagyon sokáig.

A keresztény teológusok szerint, az utóbbi esetben az ember a halála után is tovább szenved (pokolban, tisztító tűzben), a modern misztikusok és az un. parapszichológusok, valamint a reinkarnáció hívei szerint nem, de ezek a spekulatív találgatások nem tartoznak a témakörünkhöz.

A globálisan terjedt kizsákmányolási logika helyességében (és törvényességében) hívő civilizált, vagy primitív életképzelet: a misztikus és materiális kábulatunk, tehát a bűnbeesett - az életnyerési lehetőség téveszméjére és tévképzetére (káprázatára) alapuló, a zavart és korrupt, de szerfölött tudományos és civilizált logikánk, nem találkozik és nem vág egybe az egyetemes létezés és a teremtés egyetemes rendeltetésének a logikájával. Ennek az egyetemes törvényekkel (és ezáltal a természeti törvényekkel!) nem egyező, sőt: azokkal többnyire ellenkező pragmatikus, a külső és belső kizsákmányolásra alapozott ("értelmes") logikánk által diktált boldogság-elérési törekvéseink következtében szenvedünk fölöslegesen. Ezért mondják tehát a lét eredeti értelmét ismerő beavatottak, hogy az egész emberiség ontológiai káprázat (tévképzet) látásmódjától (a bűnbeesés logikájától) kell megszabadulnia annak, aki a hiábavalóságok körforgásából és a szenvedések rabságából ki akar szabadulni (Buddhisták). Ennek a mesterséges utón (korrupt módon) történő boldogság-szerzési tévképzetnek, illetve a tévképzet szerinti szellemi (vallásos) alapállásból következő "civilizált" életvitelnek, a globális következménye az, hogy a föld lakossága számarányához viszonyítva, ma a földön épp annyi a látható, vagy a háttérben lapuló és a mélyben lappangó és a tudatosan elfojtott tragédia és a nyomorúság, mint bármikor a történelem folyamán (ha nem több!).

E spirituális korrupcióból eredő tévképzet (értelmi káprázat) szerinti, tudományos, vagy misztikus alapállás és életvitel (és ambíciós törekvések!) következtében jött létre többek között az a tudományos és ésszerű logika szempontjából felfoghatatlan (és ezért abszurdnak, illetve "véletlennek") tűnő, globális helyzet is, hogy a miközben az ázsiai és az afrikai családok hétköznapi drámája és tragédiája elsősorban arról szól, hogy miből tartsák el a nagyszámú gyermekeiket, a nyugati civilizáció "áldásait" élvező XXI. századi családok drámája és tragédiája mindinkább arról szól, hogy az anyai ágon (anyai ősanyáktól) öröklött élet- és teremtésellenes spirituális életprogramok, valamint a karrier-építés miatt természet-ellenesen kitolt "gyermekvállalások" következtében, a 28 - 35 éves "új", nyugati feleségek a meddőség rémével küzdenek, nem képesek egyetlen gyermeket sem foganni, kihordani, vagy megszülni. Ha a szenvedésekkel és megalázkodásokkal terhelt mesterséges megtermékenyülési kísérletek után, lemondanak arról, hogy a saját genetikai kódjukat (és spirituális programjukat!) hordozó gyermekük legyen, ők a megélhetési gondokkal küzdő, un. harmadik világ családjaitól, intézményeitől kényszerülnek egy, vagy maximum két gyermeket örökbe fogadni ("vásárolni"). Mármint azok, akik képesek erre időt, pénzt és életerőt áldozni. Mert akik nem, azok beérik egy - egy gyermekként gondozott, gyermekként gondozott és "nevelt" kedvenccel: házi, vagy vad állattal is, esetleg több állattal.

Ez, a tudományos - pragmatizmus ésszerűség szemszögéből abszurdnak tűnő helyzet (hiszen a nyugati lányok és nők nők már csecsemő koruk óta sokkal jobb minőségű orvosi ellátásban részesülnek, mint a harmadik világ női tagjai), az egyetemes törvények logikája szempontjából viszont nagyon is érthető (A hamis kereszténység táptalaján létrejött nyugati civilizációban élő és ezért tudományos élet- és természet ellenőrzési: technikai legyőzési mániában szenvedő nyugati ember sokkal inkább egoista és sokkal telitettebb a spirituális szinten felgyülemlett romboló képzelőerővel - negatív energiával - , mint a szociálisan és tudományosan kevésbé felvilágosult harmadik világ tagja.). Hogy mi a nyugati: un. civilizált meddőség oka, nagyon is logikus a spirituális valóságot ismerő, illetve a metafizikailag gondolkozni képes személy számára. Hiszen ez az abszurdnak és tudományos szempontból logikátlannak látszó, állapot éppen a spirituális valóságnak az anyagi valósággal szembeni elsődlegességének a "tudományos" tagadásából ered. Ez a feje tetejére állított természet, ez az "isteni igazságtalanság" (Hány jó módban élő és iskolázott, de meddő: magzatot foganni, illetve azt kihordani és megszülni képtelen nyugati nő lázad az általa igazságtalannak látott sorsa, a természet igazságtalansága, és ezáltal az Isten ellen ezekkel a szavakkal, amikor azt kell látnia, hogy a harmadik világbeli szegény, "koszos és műveletlen" nőtársai egyik gyermeket szülik a másik után?!), mindössze a civilizációs ideológiává (vallássá) változott természettudományos pozitivizmus valóságferdítésnek és az emberi (a női - anyai!) szellemben véghezvitt "tudományos" rombolásának következménye.

Tizenkét éves asztrológusi tevékenységemnek a legfontosabb eredménye egy olyan felfedezés, amely egyelőre nem található meg sem a tudományos elméletekben, sem a vallásos rendszerekben. Ez a metafizikai felfedezés, amely valamikor forradalmasítani fogja a tudományos gondolkozást és a vallásos - misztikus valóság-értelmezéseket, az emberi léleknek a mélyrétegeiben rejlő, családi vonalon az anyai ágon öröklődő (anyáról leányra és fiúra szálló, az unokáknak a leány utódokon: a jövő anyákon át átadott ) életellenes, vagyis rombolási és önrombolási, büntetési és önbüntetési, öncsonkítási és öngyilkossági késztetéseknek (rejtett agresszivitásnak) az okait (a magvát) tartalmazó szellemi programoknak a személyi horoszkóp segítségével történő kimutatási lehetősége. Ezernyi személyi horoszkóp elkészítése és megbeszélése (visszaigazolódása) után bebizonyosodott számomra és az asztrológiát művelő-gyakorló barátaim számára a következő: Azon személyeknek, akiknek a horoszkópjában a Holdat: a teremtés ősprincípiumát, vagyis az anyaságot, a megtermékenyülést, a szülést és az utód-gondozás őserejét megtestesítő bolygót, több bolygó támadja, vagyis ahol a Nap, a Hold, a Mars, a Szaturnusz és a Plútó közül minimum három bolygó diszharmonikus fényszögben kapcsolódik egymáshoz, úgy, hogy a Hold benne van az így kialakult negatív asztrológiai alakzatban, azoknak a személyeknek tehát, az anyai ági ősei (nagyanyja, dédnagyanyja, üknagyanyja), intenzíven átélt, életellenes lelki és mentális (érzelmi és gondolati) folyamaton mentek keresztül, tudatosan, vagy önkéntelenül, hosszú éveken át, huzamos neheztelés és szorongás, rejtett (elfojtott) vagy nyílt gyűlölködés, elfojtott bosszú-vágy, vagy konkrét életre-törés (gyilkosság, öngyilkosság, vagy több abortusz) és felelőtlen szitkozódások-átkozódások intenzív lelki, gondolati és képzeleti átélése révén.

Ezek, az ősanyákban így kialakuló negatív spirituális családi programok átöröklődnek az utódokba. Már csecsemőkorban is az aurában (tudattalan szellemi lényünkben) léteznek lappangó rombolási és önrombolási hajlamok, illetve "misztikus" betegségekre való fogékonyság formájában. Tizennégy éves korunk után már aktiválódnak és a kamasz kor időszakában érzékelhetően jelentkeznek depresszió, türelmetlenség, agresszivitás, irracionális félelmek és öngyilkossági késztetések formájában. Leginkább azonban, felnőtt korban fejtik ki a kevésbé érzékelhető ("misztikus és mágikus") hatásukat, amikor civilizált önfegyelmünkkel magunkba fojtjuk ezeknek a negatív alapkésztetéseknek (személyi tulajdonságoknak) a megnyilvánulási kényszerét, ahelyett, hogy a tudatosítás segítségével pozitív tulajdonságokká és kreatív képességekké alakítanánk.

Annak ellenére, hogy látszólag ez a civilizált "önfegyelmező" eljárásunk mindannyiunk megnyugtatására szolgál, a negatív érzelmek és késztetések puszta (civilizált) elfojtása a lehető legveszélyesebb mentalitás mind önmagunkra, mind környezetünkre nézve. A tudattalanunkba vésett, romboló spirituális gócok, minél ésszerűbb és civilizáltabb gátlások alá helyeződnek, annál veszélyesebben: követhetetlenül fejtik ki az un. mágikus romboló hatásukat a láthatatlan és érzékelhetetlen szellemi folyamatokon keresztül. Valójában mindannyian manipulálva vagyunk ezek által az anyáktól, vagyis az anyai őseinktől örökölt, már azok által a tudattalan mélyrétegeibe lefojtott és ezért hozzánk elkerülő, gyűlölködési - rombolási programjaink által, miközben mindannyian azt képzeljük, hogy szabad akaratunkat gyakorolva, pozitív vágyaink és ésszerű és jogszerű erkölcsi világképünk szerint, érzünk, gondolkozunk és cselekszünk. - Nem is tudjuk, hogy ezek miatt az anyai ágon öröklött személyi programok miatt, betegedünk meg látszólag indokolatlanul és miattuk sodródunk olyan konfliktusokba, nehéz és nem egyszer olyan tragikus élethelyzetekbe, amelyekre soha nem gondoltunk.

Az örökletes (szellemi - spirituális) romboló programoknak a felfedezésének és a személyi horoszkópok segítségével történő kimutathatóságának a jelentősége, valójában nem is annyira a betegség és konfliktus-okozó gócoknak a tudatosítás segítségével történő megszüntethetőségében - feloldási lehetőségében áll, hanem a kismamák várandósági időszaka, valamint a születés aktusa közben fellépő veszélyes és sokszor tragikus következményeket okozó szövődmények megelőzési és kiküszöbölési lehetőségében. Mert ugyanúgy, ahogy a személyi horoszkópban észlelt rombolási programok jellegének az értelmezésével, pontosabban: azoknak a konkrét életterületek megnevezésével, ahol ezek az irracionális spontán késztetések megnyilvánulnak, meg lehet előzni a betegségek kialakulását, ugyanúgy a várandóság és a szülés közbeni szövődmények fellépését is meg lehet előzni. - Így sikerült a feleségemnek orvosok nélkül, előbb az erdőben, majd téli időszakban otthon egészséges gyermekeket és egyre könnyebben szülnie, annak ellenére, hogy ő is és én is, már az édesanyáinkban létező élet- és gyermekellenes programok miatt, tragédiával határos módon jöttünk a világra.

Látható tehát, hogy egyetlen "tudománytalan"(!) ősprincípiummal: a Hold által megtestesítet teremtés és az anyaság, a szülés és az utódgondozás szellemi őserejével szembeni önkéntelen, vagy tudatosan folytatott ellenséges magtartás micsoda drámákat és tragédiákat, illetve testi és lelki szenvedést eredményez a scientifista ideológiák és koncepciók szerint élő civilizáció családjaiban és társadalmaiban, az utódok és a jövő generációk szintjén. Az ugyanis, hogy ma a civilizált nőknek egyre nagyobb része képtelen a magzat-foganásra és a magzatok természetes kihordására, illetve a gyermekszülésre és a szoptatásra és az, hogy azok a családok (vagy egyedül élő nők), akik nem adoptálnak (vásárolnak) az iparilag hátra maradt országokból - kontinensekről "importált" gyermekeket, kénytelenek kutyákkal, macskákkal és más házi álatoknak nevezett kedvencekkel pótolni az ösztönösen vágyott szülői minőség hiányzó szellemét, illetve az, hogy ugyanabból az okból kifolyólag, a termékenyülés természeti elemeitől: a virágportól (végülis az egykéző magyarországi polgárok jelentős hányadát nyaranta kínozó "parlagfű por" is virágpor!) szenved a nyugati civilizáció tagjainak ugyanakkora része, részben abból is következett, hogy a XX század elején az orvostudomány (humanista megfontolásokból) kezdte megfosztani a szülőnőket a szülési fájdalmaktól. Az elején fájdalomcsillapítók adagolásával, majd egyre erősebb zsibbasztó szerek (epidurális injekciók) segítségével.

E szerfölött humánus és szerfölött tudományos eljárások következmény az lett, hogy az anyai ági generációkon át öröklődő (negatív) spirituális memória hatásaképpen, a kábított - zsibbasztott és altatott anyáktól született második generációs lénygyermekek, felnőtt korukban tudattalanul és önkéntelenül iszonyodtak a gyermekszüléssel járó fájdalomtól, illetve attól, hogy egyáltalán gyermeket vállaljanak "ekkora áldozat" árán. Ennek a következménye az lett, hogy az így született, felnőtt hölgyeknek, csakugyan még intenzívebben kellett szenvedniük szülés közben, hiszen, mivel az ők születése idején az édesanyjuk meg volt fosztva a szülés szelleme közvetlen megtapasztalásától, az ők teste, generációról, generációra egyre képtelenebbé vált a szülési aktus véghez vitelére. Sebaj, mondták a tudós orvosok, ezeknek az eseteknek a praktikus, és mindenki számára előnyös megoldására ott van a császármetszés, ami viszont teljes egészében megfosztotta az anyákat a szülés aktusának a tudatos átélésétől és az így született lénygyermekek többsége már hallani sem akar arról, hogy valamikor neki gyermeket kell szülnie. A tudományos folyamat mára oda "fejlődött", hogy egyes "igényesebb" nyugati szülészeti osztályokon és klinikákon, hetven százalékos a császármetszéssel "világra segített" újszülöttek száma.

Arról már kevés statisztika szól, hogy az így született lánygyermekekből felnőtté vált hölgyek és azok férjei lesznek a mesterséges inszeminálási és un. lombik-bébi programok testi és lelki gyötrelmeit végig szenvedő alanyai (és persze a messze az átlagon felül kereső az inszemináló nőgyógyász professzorok kliensei). De nem csak a szülészeti osztályokon, szülés előtt elzsibbasztott - elkábított és elaltatott nagyanyák unokái, ükunokái válnak képtelenné a magzatfoganásra, magzatkihordásra és a gyermekszülésre, hanem azok az utódok is, akiknek az anyai ági őseit az orvostudomány megtanított és rávett a fogamzásgátlás különböző eszközeinek a használatára, illetve a szerfölött tudományos nevén ismert (tessék kérem meghatódni a mágikus erejű, tudományos csoda - formulától!): a "családtervezésre". A tudományosan fogamzásgátolt nők tudattalan elméjében ugyanis, az amúgy is létező, gyermek szülés ellenes (teremtés-ellenes) koncepciók, illetve gyermekellenes képzetekből alakult szellemi programok, még jobban megerősödnek, és ezeket a programokat az anyák önkéntelenül átadják a generációkat egymással összekötő, tudattalan spirituális memória révén az életük későbbi szakaszában (a lakásszerzés és a megfelelőnek gondolt munkahely, vagy férj megszerzése után, de főként a karrier felépítése után) "vállalt", rendszerint nehezen megfoganó és még nehezebben megszülhető, esetleg éppenséggel császármetszéssel a világra hozott utódok spirituális struktúrájába.

És az ördögi kör így folytatódik tovább (ha kerül utód aki folytatja, mindaddig, ameddig valamelyik utódnak elege nem lesz a tudományos szamárságból, meg nem világosodik és minden bátorságát összeszedve, rendszerint egy teljesen tudománytalan spirituális felkészülés után, neki nem fog természetesen (tudománytalanul) megszülni és ugyancsak tudománytalan szellemben felnevelni az utódait. Ilyen, ténylegesen hősiesnek nevezhető anyai - szülői magatartási formákra is akad manapság példa, akárcsak a mi baráti körünkben, persze, még nagyon ritkán.

Persze, a Hold által megtestesített spirituális őserőhöz való helytelen viszonyulások további módozatai és következményei még sorolható lenne (ez például a jellegzetesen női - teremtői és táplálási szerveknek a mind inkább növekvő számú rákosodása is), de nem ez a célja a jelen beavató-tanulmánynak. Azt viszont érdemes megemlíteni, hogy például a Nap által megtestesített princípiumhoz: az abszolút-tudatnak az emberi analogonjához, a személyi tudathoz, az öntudathoz - önérzékeléshez és a mások személyiségéhez (a személyiség főbb jellemzőinek az érvényesítéséhez) való diszharmonikus viszonyulások következményei a szívbaj, a gerinc- és a mellkasi problémák, hogy a Mars által megtestesített célratörés- és nyers életenergia érvényesülési őselvének megfelelő emberi tulajdonságoknak a zavaros kezelése - megélése, vagyis a bátorság, (szenvedélyesség), céltudatosság, erélyesség, stb., rossz használata következménye mindaz ami a vérnek (a vér összetételének és a vérnyomásának) természetellenes módosulásaihoz, vagy a fej sérüléseihez vezet. Minderről (és a többi ősprincípiumhoz való téves viszonyulásoknak a következményeiről) bő tájékoztatást a betegségek és a balesetek szellemi okairól szóló, a 2003-ban "Utódok, szülők és szeretők az asztrológia tükrében c. könyvemben megjelent tanulmányomban.

De ugyanolyan tévedés lenne az is, ha mindebből azt a következtetést vonnánk le, hogy a természettudományokat, mint az emberi természetben végzetes kárt okozó ismereti rendszereket (mint a kártevő modern ideológiáknak - pl. pozitivizmus, scientifizmus, stb. - táptalajt adó valóság-feltáró és valóságismeretet szolgáló kutatási tevékenységeket és elméleti rendszereket) el kell dobni és örökre el kell felejteni. A természet-tudományoknak ugyanis, a spirituális bátorság és intelligencia, illetve a pozitív spirituális mentalitás terjesztése és érvényre juttatása mellett (Nézzük meg az első Holdra lépő személy, Neil Amstrong és a ruhájukra varrt dinamittal terrorizáló arab nők és férfiak mentalitása közötti különbséget), éppen a spirituális ismeretszerzés területén lehet (és már van is) egyre nagyobb haszna, hiszen az általunk tömör és végleges anyagi állapotnak érzékelt természeti világ nem csak határállapota és határhelyzete a teremtésnek, hanem tökéletes tükre is! Amint korábban már említettem, a természet és a kozmikus (anyagi - energetikai) világegyetem vizsgálatából származó ismeretekből tökéletesen vissza lehet következtetni a szellemi világ alaptermészetére és a teremtésnek a kauzális és a spirituális (az ideavilág, vagy a mentális) dimenziók szintjein végbe menő folyamatokra. "Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és mai fent van..."

A természettudományokra és az általuk szolgáltatott ismeretekre tehát tovább is szükség van, de nem mint életnyerési eszközöket szolgáltató rendszerekre (anyagi vallásos ideológiákra), hanem mint a kiegyenlítődési (megváltódási) törekvéseinket szolgáló, azokban biztos iránymutató anyagi információkat szolgáltató ismereti-rendszerekre. Mint a szellemi világ működési mechanizmusait tökéletesen leképező anyagi világnak a tulajdonságait és működési mechanizmusait egyre pontosabban leíró, és azokra "megbízható" információs rendszereivel tökéletesen visszakövetkeztetni képes ismereti rendszerekre, végső soron tehát, mint szellem-ismereti (beavatási) tudásrendszerekre.

Mindaddig viszont, amíg az emberiség nagyobb része az újabb tudományos technikai felfedezésektől és technológiai megvalósításoktól, a nagy misztikus technikai csodától, vagy tudományos formulától - akárcsak a vallásos szekták a saját képük (képzeletük) szerint elképzelt megváltó-messiástól - várja a korunk rákfenéitől való megszabadulást, a fölösleges szenvedés és tragédia marad és fokozódik. A civilizációban egyre nehezebbé és lehetetlenebbé váló szülővé válás útján elszenvedett kudarcok és a megtermékenyülés természeti elemeitől: a virágportól és a fűportól való szenvedők szaporodó száma, akárcsak a természet-szennyezés katasztrofális mértéke (- A spirituális szennyeződés, aminek a külső, természeti szennyezés csupán a következménye, annál jóval magasabb!) és ezzel együtt az emberiséget, valamint a föld egész élővilágát fenyegető ökológiai katasztrófa kilátása, mindössze a csúcsát képezik annak a tragédia-piramisnak, ami az emberiségnek a szellem-ideáit nyomja. És mindez annak az ostoba mentalitásnak a következtében, hogy egyre elvakultabban szeretné az életet és az egész földet berendezni, a természeti (anyagi) világnak a szellemi világgal szembeni elsődlegességébe és ezáltal az élet megnyerési lehetőségébe (az ontológiai káprázatba: a bűnbeesés szerinti, ma már tudományos rangra emelt materiális logikába) vetett tévhite szerint.

Mindennek a tudomása és figyelembevétele nélkül: a káprázat és a kábulatra való hajlamaink számba vétele és számontartása nélkül, illetve e tudásnak a saját hétköznapi életünkben való alkalmazása nélkül, igazából senki nem lehet boldog és egészséges, vagyis soha nem kerülhet abba a megváltott állapotba és sors-helyzetbe, amit Jézus a mennyek országának nevezett. A beavatottnak tehát, a természettudományok és a technika - technológia által biztosított, felszíni pragmatikus (és praktikus!) boldogság-csikarási és gyógyítási módszerek használata helyett, valamint az előbbinél sokkal nagyobb zavarokat okozó misztikus és mágikus praktikák és eljárások, vallásos és misztikus ámítási és önámítási szertartások és kultuszok gyakorlása helyett, az igazi keresztényi alapállást kell felvenni. Ez a spirituális és kauzális teremtő erőket megtestesítő természeti elemekkel és erőkkel való közvetlen (személyi és személyes) kapcsolatba kerülést, majd a belső és külső harmóniába kerülés folytonosságát kell biztosítsa, az egyetemes törvények megismerése és a személyes életfeladatok vállalása (sorsbeváltás) közben.

Boldogok a zavartalan szellemi-igazságot szomjazó lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Akinek van füle, hallja.

VIII.

A 2004-i, nyári tábort egy székelyföldi fenyvesek között meghúzódó üdülőtelepen tartottuk, ahol a természetes életmódjuktól elidegenített medvék esténként és éjszakánként bejárnak a település különböző pontján elhelyezett szemétkukákhoz és a civilizált világ szemetéből lakmároznak. Bár én egyáltalán nem voltam kíváncsi a természetes életmódjukról leszokott kukázó medvékre, mivel jobban szeretem a ha a természeti környezetükben, természetesen viselkedve láthatom az állatokat, utolsó este, amikor egy barátommal a szabad ég alá és az erdő közelébe kihúzott sátram felé tartottunk, az elemlámpánkkal szembevilágítottunk egy ilyen, az ösvény mellett elhelyezett kukából lakmározó medvére. Ahogy azt sejtettem, számomra egészen elszomorító volt a látvány, már csak azért is, mert a medve számomra úgymond amulett állat, mivel a medvével analógiában levő Bakban áll a személyi horoszkópomban sárkányfej. Az északi népeknél ugyanis a Medve ugyanazt jelképezi mint a Bak az európai-mediterrán állatövben: a Bölcsességet, illetve a spirituális tanítást, a spirituális tudást átadó tanítómestert. Ekkor megértettem, hogy azért kellett a kukázó medvével utolsó este mégis találkoznom és szembenéznem akaratom ellenére, mivel bármennyire is nehéz Erdélyben a XXI. század elején korrupció mentesen élni, nekem soha többet nem szabad, sem civilizált, sem misztikus keleti vagy nyugati szemét-konténerekben kotorászó szellemi tanítókkal közösséget vállalva, bármiféle közösségi ámításban részt vennem.

Azon az estén tehát ünnepélyesen megfogadtam, hogy a Tarot Bolond ikonja által megtestesített szellemi utón haladok továbbra is, vagyis, hogy mind a materiális, mind a szellemi kukázóktól akkor is távol tartom magam ezentúl, még akkor is ha, a következő tíz évben sem nyílik lehetőség számunkra, itthon maradt és egészségesen élő gondolkozok számára, a tisztességes spirituális információ-áramoltatásra, a misztikus meséktől és hazugságoktól mentes táborokban történő, felelős előadások tartására. Inkább kevés pénzű, de a sorsomtól nem félő és magamtól semmit el nem hárító éber Bolond maradok továbbra is, minthogy ámító és önámító "szakember", de pláne misztikus terapeuta, vagy, ahogy egy soproni könyvboltban hagyott névjegykártyán olvashattam: "jós és ezoterapeuta" legyek. Ha az utóbbi felelőtlenkedésben nem gátolna meg a lelkiismeretem, meggátolna az asztrológusi tapasztalatomból eredő tudat, hogy az olcsón elérhető boldog jövőt jósolgató terapeutákat - a hamis prófétákat! - sokkal durvább kezelésben részesíti a sorsuk, mint a kevés eszű huncutokat, vagy a naiv ártatlanokat.

A kereszténység ugyanis a reményteljes krízis eszmeköre, avagy a végleges "leszámolás a Világ és Isten között." És ebbe, a mindössze két ezer éve elkezdődött alkímiai leszámolásba, az ósdi kreacionista világ épp úgy beletartozik, mint a modern tudományos világ, de főképpen bele tartozik a miszticizmus világa.

Csíkszereda 2004. június 28 - szeptember 28. 
< Előző   Következő >
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player