shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Információ, újdonság

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Asztrológusi hitvallásom

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Beavatás a misztikába PDF Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
Beavatás a misztikába
Oldal 2
Oldal 3
Oldal 4
Oldal 5
Oldal 6
Oldal 7
Oldal 8
Oldal 9
Oldal 10
Oldal 11
Oldal 12

A beavatott állapot, olyan tudatos erőfeszítések és szellemi hangolódási törekvések következtében elérhető személyes képességek együttese, amelyek által a beavatódott személy számára lehetővé válik a szellemi, a pszichikai és a természeti világot létrehozó és működtető teremtő-erőkkel és egyetemes tőrvényekkel való közvetlen (belső, személyes) kapcsolat és együttműködés. Ezek az őserők és egyetemes törvények a mindennapi életben érzékelhető és észlelhető anyagi és pszichikai valóságnak az alapját képezik, más szóval a természeti valóságban megjelenő anyagi és pszichikai jelenségeket és folyamatokat hozzák létre, indítják el és irányítják. Ezért a beavatott személy bárki által érzékelhető módon harmonikus, nyílt, boldog és egészséges személyiség. A jelen tanulmányban tehát, az olvasó számára egyfajta betekintést igyekszek nyújtani az asztrológia tükrében a manapság egyre népszerűbbé váló, a felszínen könnyű, de valójában mély figyelmet, önfegyelmet, kitartást és sok - sok belső koncentrációt igénylő, divatos néven ezoterikusnak nevezett szellemtudományba.

II. A legnagyobb magyar metafizikus gondolkozó, Hamvas Béla, egy, az emberiség huszadik századi krízisét elemző tanulmányában figyelmeztet arra, hogy az életről és az emberről való klasszikus gondolkozást alapjaiban megrengető XIX. század nagy megbotránkoztatói: Darwin Károly, Marx Károly és Freud Zsigmond, ha csak félig érvényesen is, de olyan fontos metafizikai igazságokat fedeztek fel és hoztak a nyugati civilizáció tudomására, amelyekhez fogható igazságokat csak a keleti szent könyvek leírásaiban találhatunk. A baj mindössze az, hogy a féligazságok gyakorlati alkalmazása: azok általánosan érvényesnek képzelt filozófiai koncepcióvá, majd általánosan elfogadott élet- és létszemléletté válása, és ezen koncepciók szerinti egyéni életrendek építése és társadalmi berendezkedések alkotása, ha nem is veszélyesebb, de sok esetben tragikusabb következményeket eredményezett a teljes igazság nem tudásánál. Ezért vált, az emberiség történelmében soha nem ismert fokú tömeges tragédiákkal terhelt a huszadik század. Hamvas Béla szavai szerint, a fent nevezett tudósok, hatalmas formátumú személyiségek voltak, csak éppen - felületességből, vagy kényelemből? - nem jártak egészen a végére annak, amit felfedeztek és, az általuk félig (mindössze materiális - természeti szinten) feltárt igazságokra - ahogy az Európában és nyugaton máig divatos - önkényes elméleteket építettek ők, vagy a tanítványaik.

Freudnak igaza volt abban, hogy a tudattalan lelki és szellemi folyamatok, a tudattalan pszichikus meghatározódások erősebbek a racionális (tudatos) gondolati és akarati tevékenységünknél, és, hogy voltaképpen a tudattalan ösztöneink és késztetéseink, valamint a képi-képzeti világunk és e képzetekhez kapcsolódó tudattalan ambícióink, gátlásaink és rejtett sóvárgásaink, irracionális szorongásaink, félelmeink és feszültségeink vezérlik a cselekedeteinket. Sőt: többnyire az éber tudatos gondolkozásunkat is a különböző okú és gyökerű, tudattalan és irracionális késztetések irányítják (manipulálják). Csak épp abban nem volt Freudnak igaza, hogy ezek gyökerét egyszerűen az "állati ösztönökben" valamint a gyermekkori élményekben, pozitív, vagy negatív lelki benyomásokban (a tudat által elnyomott emlékekben) és példaképekben mind meg lehet találni, és abban sem volt igaza, hogy e tudattalan pszichés tartalmak negatív hatása a pszichoanalízis segítségével egytől egyig feloldható és megszüntethető. Voltaképen az utóbbi tévedés az előbbin alapszik. Ugyanis a keleti szanszkrit irodalomban, a keresztény misztikus irodalomban, valamint az inkvizíció által üldözött, majd az újkori természet-tudományok által érvénytelennek kikiáltott európai metafizikai rendszerekben is egyértelműen ki van fejte, hogy nem csupán állati ösztönökből, kémiai-biológiai folyamatokból és az anyagi és lelki szükségleteink - érdekeink racionális gondolkozásnak alárendelt akaratból áll az emberi személyiség, hanem a lelkünk és a szellemünk, amelynek csak igen kicsiny részét képezik az ösztönök és a tudat, isteni eredetű és lényege szerint isteni. (Lásd a Védikus irodalmat, az Upaniszádokat, valamint a Kabbala és a Biblia, az alkímia és az asztrológia ide vonatkozó leírásait.)

Nem véletlenül, a Freud leghíresebbé vált tanítványa, Jung Gusztáv Károly szembefordult mesterével és olyan, a modern tudomány által szentségtelennek kikiáltott doméniummal is komolyan foglalkozott, mint az alkímia (Lásd C. G. Jung: Az alkímiai konjunkció c. művét). Arról, hogy az ember spirituális - metafizikai gyökereiről és alapjairól tudni nem akaró pszichoanalízis, illetve annak a "gyakorlati - pragmatikus alkalmazásai", milyen Frankensteini eredményekkel jártak és járnak, rengeteg, különösen az USA-ban szárnyat kapó, személyiség-változtatással, személyi-tudat manipulálással kísérletezgető pszichiáterekkel és pszichológusokkal kapcsolatos botrány-történet regél. Mindez viszont nem csorbítja Freud azon érdemét, hogy a tudattalan világunk fontosságát a nyugati ember homlokterébe hozta és természetesen azt, hogy feltárta: vallásos dogmákkal és imádságos ráolvasásokkal (pszichikai ráhatással, szuggesztióval vagy önszuggesztióval: mágiával) a beteg lélek - és a beteg emberiség! - problémáit nem lehet megoldani.

Ma, a modern tudomány és a technika által lehetővé tett genetikai - antropológiai kutatásoknak és felfedezéseknek (ősemberi csontvázak, csontmaradványok feltárásának), egészen pontosan: az antropológiai felfedezések - csontleletek genetikai elemzésének köszönhetően, világos számunkra, hogy Darwin Károly tévedése nem abban áll, hogy az embert a majomtól, illetve a kettőt egy közös őstől származtatta. És még csak nem is abban, hogy a kutatásai és zseniális megfigyelései alapján, felállította a természeti evolúció elméletét. Hanem abban, hogy ezt az evolúciós folyamatot pusztán természetinek és véletlenszerűnek (objektív körülményektől függőnek, e körülmények - szükségszerűségek által kiprovokáltnak) írta le, és nem mint a spirituális és a kauzális (Isteni - egyetemes) evolúciónak a kozmoszban és a földi természetben történő megjelenési formáját. Ezáltal sajnos, Darwin és követői máig fenn maradó és be nem tömött támadási felületet (lehetőséget) nyújtottak a kreacionista teológusok számára és lovat (vessző paripát) adtak az egzotikus fantazmagóriákat gyártó misztikusok feneke alá. Mert az egyetemes (spirituális) evolúció, amely folyamatban maga a Teremtő is fejlődik, igenis létezik, az archaikus keleti kultuszok statikus kozmogóniája és a buddhizmusnak a teremtői kábulatnak és a teremtményi káprázatok sorozatának a hatása alól való megszabadulás-tana ellenére. Az utóbbiaknak, valamint a Zen Buddhizmusnak a teremtő abszolútum ürességéről ("a létező nem létezéséről") szóló és a teremtésnek a káprázat-minőségéről (minőségtelenségéről!) szóló kábaság- és káprázatelmélete metafizikailag hamis és falcs. De metafizikailag falcs és érvénytelen a materiális - természeti evolucionizmusnak a lényegi változásokat véletlenszerű (objektív) események által kiváltott genetikai mutációkkal magyarázó, a lényekből evolúciós folyamatokat kiváltó, objektív adaptációkra - a "nagy véletlenszerű eseményekre"! - alapozott tana is.

Darwin Károly evolúció elmélete is megtartandó tehát, csupán ki kell azt terjeszteni a spirituális és a kauzális (metafizikai) dimenziókra is, mivel a természeti evolúció mindössze a spirituális evolúciónak a következménye és a része, a maga fejlődési - és látszólagos hanyatlási dialektikája szerint. A kozmikus (fizikai) világegyetem folyamatos tágulása mindössze következménye az egyetemes spirituális fejlődésnek és tágulásnak. Sajnálatos, hogy a természettudományban máig érvényben maradt Marxi "dialektikus materialista" létszemlélet miatt, az asztronómusok máig úgy képzelik (és semmiféle más elméletük és elképzelésük nincs erre), hogy a kozmikus világegyetem addig fog tágulni, amíg olyan ritkává nem válik, hogy minden életlehetőség - és így az emberi értelem is! - teljesen megszűnik. Az asztronómusok következtetése szerint tehát, végső soron - akkor ha fizikailag (természetileg) minden megszűnik létezni - hiábavaló az egész természeti élet, és ugyancsak hiábavalóak az emberi civilizációk.

De a fizikusok szintjén rég óta felmerült az a gyanú is, hogy az anyag és az energia kölcsönös átalakulására és állandó megmaradására(!) vonatkozó, "hétszentségnek" képzelt klasszikus fizikai tétellel is valami baj van, de a hozzánk érkezett tudósításokból nem lehet egyértelműen kihámozni, hogy a tudósok világában milyen válaszok fogalmazódtak meg e szerfelett fontos kérdésre. Mi viszont tudjuk, hogy a teremtés egyetemes teremtés törvénye alapján, az általunk tömör anyagnak érzékelt és képzelt energetikai tömörülések az éteri dimenzióból állandóan átáramlanak a fizikai dimenzióba, vagyis, hogy a kozmikus (anyagi) világegyetem nem csak a valamikor a lineáris idő elején, Nagy Bumm által teremtődött, hanem, talán az örökkévalóság óta, állandóan teremtődik és ennek a "semmiből" való anyag-teremtődésnek soha nincs vége. Az asztronómusok félelme tehát lényeg szerint alaptalan, mivel a galaxisok egymástól való távolodása nem eredményezi az általunk és a műszereink által anyagnak érzékelt energetikai tömörülések ritkulását, hiszen az egymástól távolodó és így "üresedő" csillagterekbe új, általunk szilárd anyagnak érzékelt, gyér energetikai tömörülések szüremlenek be, amelyek viszont valamikor új bolygókká, esetleg csillagokká is sűrűsödhetnek.

Az evolúció egyetemes törvényének (figyelem: nem elméletének!) az első kinyilatkozója és meghirdetője tehát nem Darwin, hanem a Názáreti Jézus volt, aki az evangéliumban (A Jó hírben!) épp a spirituálisan fejlődő emberi individuum és közösség megváltási (boldogulási) lehetőségeit (a mennyek országába való jutási lehetőséget) hirdette és tanította. Ő az egyéni és a kollektív spirituális fejlődéshez szükséges ("keresztényi") alapállást tanította a követői és általuk az egész emberiség számára. Hogy a tanítványainak az unokái és azok ükunokái misztikus mesehőssé (Istennek az egyedüli és kizárólagos fiává!) "emelték" a Jézus személyét és egy birodalmi (kelet-római) ideológiának a szolgálatába állított egyházi intézményt szolgáló vallásos ideológiává és halott dogmákká tették a tanításait - amelyek végülis így maradtak fenn a mai napig, amikor a magukat kereszténynek nevező személyek bárkinél jobban igyekeznek megnyerni az életüket ("Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt ."), arról ma már szamárság lenne keseregni. Az ökológiai katasztrófa előtt álló emberiség jellegzetesen keresztényi problémája viszont éppen az, hogy aki mindezt jóvá lehetett volna tenni a kizsákmányolás tényének a felfedezésével. De sajnos a Marx Károly kizsákmányolásról szóló felfedezése és elmélet-rendszere is csak sikerorientált európai mű: vagyis jellegzetesen pragmatikus felületi elemzés - és szellemi szempontból végülis csak fölösleges társadalmi bajkeverésre használható képes fércmunka - volt.

Marx Károlynak tökéletesen igaza volt abban - és ma, az ügyben politikailag a legkevésbé érdeket Pentagon által is beismert ökológiai katasztrófa küszöbén, ez világosan látható és érzékelhető - , hogy nagyon is létezik kizsákmányolás! De a legnagyobb botorság volt a Marx és a követői részéről, ennek a globális kizsákmányolásnak osztályjelleget adni, hiszen a természettől elidegenedett, természet-ellenes munkát (gépi és szalag gyártást, vagy a legjobb esetben sablon-tevékenységet) végző, és a munka kultikus jellegéről és eredeti szellemi rendeltetéséről még csak soha nem is halló (a munkának mindössze gazdasági célt tulajdonító) termelő munkás, farmer, vagy munkavezető is épp olyan gátlástalan módon (felelőtlenül) zsákmányolja ki a természetet (és ráadásul nem csak a külső természet, hanem a saját belső természetét, az un. munka-képességét is!), mint a munkások természeti és intellektuális munkaerejéből és természet-romboló tevékenységéből hasznot húzó "gonosz tőkés"! A kizsákmányolás tényéről szóló gondolat-rendszereket is meg kell tartani tehát, de azokat nem társadalmi osztály jelleggel értelmezni - alkalmazni, hanem ki kell azt terjeszteni a föld minden lakójára, aki természeti és evolúciós szükségletein felül (az öncélú élvezethajszolás és kényelem-szerzés céljából, a luxus céljából tehát) von ki anyagot a természetből és természet-idegen, tehát természet-szennyező és ezért természetellenes: a természet önszabályozó működési mechanizmusait (ökoszisztémáit) zavaró, gátló, vagy azokat egyenesen felkavaró és a visszájára fordító, mesterséges anyagi struktúrává alakítja - termékké változtatja.

Marx Károly talán jól ismerte a Hegel és a görög filozófusok dialektikáját, csupán azt nem tudta, amit Jung tudott, ti., hogy a munkásoknak és a parasztoknak is, akárcsak a közgazdászoknak, a mezőgazdászoknak, a szintén kizsákmányolt értelmiségieknek, de a tudósoknak és a művészeknek és az államhivatalnokoknak is, adott esetben, éppen olyan veszélyesen homályos és zavaros (az egyetemes törvényekről mit sem tudó és nagy többségében azokat megismerni nem is akaró!) tudattalan lelki és szellemi: képzeleti és érzelmi alvilága (tudattalanja) lehet és van, mint a spekuláns és gátlástalan tőkésnek: mai szóhasználattal a vállalkozónak. És nem tudta, vagy nem akarta tudni, hogy, egy bizonyos "természeti" határon túl, a gazdasági termelés végülis, bárki is lett légyen a megtermelt haszon nagyobbik részének az élvezője, nem lehet más mint a természet kizsákmányolása. (Hamvas Béla szerint: a természet kirablása.)


 
< Előző   Következő >