shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Információ, újdonság

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Asztrológusi hitvallásom

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Beavatás a misztikába PDF Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
Beavatás a misztikába
Oldal 2
Oldal 3
Oldal 4
Oldal 5
Oldal 6
Oldal 7
Oldal 8
Oldal 9
Oldal 10
Oldal 11
Oldal 12

És, amit az említett tudósok közül egyikük sem tudott (Freud, Marx és Darwin) és úgy néz ki, hogy a világ tudósai és vezetői máig nem tudják az az, hogy a hatás visszahatás egyetemes törvénye alapján: "Aki kizsákmányol, azt előbb vagy utóbb, ha más szinten is, de valahol és valahogyan - talán egészen másképp, mint ahogy köznapian azt gondolnánk - szintén "kizsákmányolják!" Ezért is mondja a spirituális evolúció törvényét tanító Jézus, többek között azt, hogy "Hamarabb jut át a teve a tű fokán, mint hogy a (fölöslegesen) gazdag bejusson a mennyek országába." És a világ tudósai, papjai (Lám a derék II. János Pál pápánk is állandóan a fogyasztói erkölcs ellen emeli fel hangját és eszébe nem jutna az egyszerű tény, hogy a fogyasztás lehetőségét mindenképp az öncélú és szükségtelen - természet-ellenes! - termelésnek kell megelőznie! Hogy szarvas logikai hibát követ el, mert végül is nem a fogyasztás, hanem a fogyasztás mentalitásának a kialakulását lehetővé tevő termelés ellen kellene prédikálnia.), valamint a gazdasági és politikai vezetői nem tudják, hogy a kiegyenlítődés (kompenzáció) egyetemes törvénye szerint, senkinek és semmit nem lehet sehonnan elvenni és azt "haszonélvezni" anélkül, hogy valamit ne kellene oda adnunk (akarva, vagy akaratlanul: ha nem pénzt, akkor egészséget, vagy boldogságot) cserébe annak ellenében.

Ha pénzt, vagyont, vagy más anyagi javat nem kell oda adnunk tehát cserébe azért, amit megszereztünk és birtoklunk fölöslegesen (fölöslegesen: mivel általa spirituálisan nem fejlődünk, hanem éppenséggel hanyatlunk), akkor a természeti szabadságunkat, a lelkiismeretünket, vagy éppenséggel az egészségünket (amint meg fogjuk látni a későbbiekben: a gyermekeink egészségét!) veszi el tőlünk a kiegyenlítődés (csere) törvénye. A tíz parancsolat ide vonatkozó mondatani (Ne lopj, Ne hazudj, Más feleségét és vagyonát ne kívánjad) ezen az egyetemesen érvényes logikán alapszanak. Mózes nem írhatott lábjegyzeteket a művéhez amelyben elmagyarázta volna, hogy esetleg megkapod, vagy megszerzed a felebarátod sóvárgott feleségét és vagyonát, vagy azoknak a megfelelőjét, de amennyiben a megszerzésükre való törekvéseid közben nem fejlődtél spirituálisan (nem finomodtál szellemileg és lelkileg, nem lettél világosabb: értelmesebb, belátóbb, harmóniára készebb, vagyis káprázat- mentesebb), valamit előbb-utóbb és menthetetlenül oda kell majd adnod cserébe.

E szemszögből érthető talán az, hogy hiába történt meg, hogy a föld egyes részein (Észak-Amerikában és Európában) a XXI század elejére a háborús konfliktusokat felszámoltuk, de a statisztikák szerint közlekedési balesetek és un. civilizációs betegségek következtében épp annyian halnak meg és válnak testi, vagy lelki - tudati nyomorékká, mint ahányan a lakossági számarány szerint a háborúkban haltak meg és váltak nyomorékká, lelki, vagy testi beteggé a korábbi századokban? Csoda-e az, hogy az akadémikus orvostudomány által kivédhetetlen, teljességgel gyógyíthatatlan, vagy mindössze méreg-drága orvosságok szedésével, folyamatos kezelésekkel valamelyest ellenőrzés alatt tartott, un. civilizációs betegségeket okozó vírusok és baktériumok hadai lesnek ránk? (Sőt: a jóléti államokban ma már a természet legtisztább elemei: az erdők és a mezők élet-fakasztó virágpora is "ártalmassá" vált a gyermekáldást éveken és generációkon át csökkentettre szabályozó anyáktól származó utódok számára!) Csoda-e, ha elveszítjük a természeti szexuális és nemzési - magzatfoganási képességünket, ha nem akarunk tudomást szerezni a lelki és a szellemi világunk isteni - természeti mivoltáról, és ennek következtében, reggeltől estig loholunk a, természet- és szellem ellenes gazdasági érdekeink után, és nem hogy a szellemi - lelki szükségleteinkről (és a természettel, valamint az egymással való reális összhangba kerülési: fejlődési szükségleteinkről) feledkezünk meg egészen, hanem a testünk természeti szükségleteiről is, gondolván, hogy kárpótlásként majd valahol és valamikor rendkívüli élményeket biztosító élvezetekben részesíthetjük magunkat (érzéki szinten, vagyis materiális és mesterséges módon boldogok leszünk).

És amikor észbe kapunk, hogy hétről hétre, hónapról hónapra és évről évre elmarad a fene nagy boldogság, azzal vigasztaljuk (ámítjuk) magunkat, hogy nem baj, mi feláldoztuk ugyan magunkat, de majd a gyermekeink egészségesek és boldogak lesznek, miközben kivágjuk az erdőket és mindent mezőgazdasági területté, vagy beépítendő parcellává alakítunk és még több gazdasági, vagy szórakozási létesítményt hozzunk létre, úgymond az egyke - kétke gyermekeink boldog jövője érdekében. És ha a munka és a hajtás sodrából a sors által kizökkenve, magunkra ébredünk valamelyik korház intenzív osztályán, azon csodálkozunk, hogy a gyermekeink nem boldogak azzal a rengeteg tanulási, kényelmi és élvezeti lehetőséggel, amit "az áldozatos" munkánkkal biztosítottunk számukra, hanem ahelyett, hogy megbecsülnék az értük történő fáradozásainkat, jobb esetben az életüket és testi épségüket kockáztató rendkívüli élményeket hajhásznak, rosszabb esetben, zsönge koruk ellenére alkoholt és cigarettát fogyasztanak, vagy éppenséggel kábítószereznek.

Hogy miért? Egyszerűen azért, mert azáltal, hogy "mindent megadtunk" nekik anyagilag (és nem lelki: figyelmi - affektív, vagy szellemi szinten), ami nekünk nem volt, megfosztottuk őket azoktól az elemi tapasztalatoktól (a személyi erőfeszítéseket igénylő, fizikai és lelki nehézségeknek a leküzdése közben szerezhető élményektől, vagyis akár sikerélményektől, akár kudarcélményektől tehát), amelyek a személyi öntudatuk és egyéni felelősségérzetük kifejlődéséhez szükségesek.

2000 május eleje és 2001 május vége között alkalmam volt a Magyarország legnyugatibb csücskében fekvő gazdag Sopron városában - abban a városban tehát, ahol inkább Bécsben, mint Budapestben gondolkoznak a hozzám és hozzánk képest igen jó anyagi színvonalon élő polgárok -, metafizikus előadóként és gyakorló asztrológusként dolgozni. "Nyugatos" tapasztalataim alapján, nyugodt lelkiismerettel biztosíthatom az Erdélyi olvasóimat, hogy nem csak a kirívó esetekben (Pl. az egyik híres japán autógyártó cég Budapesti leány-gyára igazgatójának a Bécsben élő családjában minden rendben volt, anyagilag semmiben sem szenvedtek hiányt, csak épp a kettőből a nagyobbik lány lett visszafordíthatatlan narkómániás. A család imigyen megmaradt reménységéről: az angol vőlegénnyel rendelkező, három egyetemet végző, stewardessként dolgozó kisebbik lányról viszont kiderült, hogy apró, de növekvő daganata van a hipotalamusz mirigyébe és a köré szövődve. Vagy a város egyik legmenőbb, több, tágas helyiségű személyi irodában, négy ügyvédbojtárral dolgozó, menő ügyvédnőjének az egyetlen kamasz gyermeke olyan kerékpárhajszába fogott, aminek a következménye gerinctörés, vagyis egész életében való tolószékhez kötöttség. És még sorolhatnám a szívderítő jó példákat.), hanem a nagy átlag szintjén, a nálunk jóval gazdagabb nemzet-társainknál, akiknek a jóléti színvonalát az erdélyi sorstársaim nagy igyekezettel utol szeretnénk érni, épp úgy "kavar a sors keze" mit nálunk. És amint ékesen illusztrálva látjuk ezt a dél amerikai szappanoperákban: attól, hogy több a pénzük és több gazdasági javakkal rendelkeznek mint mi, egyáltalán nem mondható, hogy boldogabbak és főként nem egészségesebbek mint az itteni átlag.

Hogy miért? - Mindazért, amit mondtam a Darwin, Freud és a Marx felfedezési és elméletei hiányossága kapcsán. Vagyis azért, mert másfél évszázaddal azután, hogy ezek a felforgató felfedezéseket megtevő és annak megfelelő radikális eszméket hirdető vadzsenik éltek és alkottak, mi még mindig a azt képzeljük, hogy a mesterségesen (végső soron a gazdasági termelés utján) megszerzendő boldogság az életünk célja, holott valójában a boldogság csak következménye az egymással, a természettel és az egyetemes törvényekkel, valamint az asztrológia által feltárni képes személyi sors-programunkkal (személyi kozmikus örökségünkkel) való harmóniába kerülési törekvéseinknek.

Hát ez is valóság! - Persze, egy másik valóság, mint amiről a tömegeket a szónoki emelvényekről sugallt érdekeitől fogva rángató politikusok és a közgazdászok, illetve az un. természettudósok és a "reálisan gondolkozó és objektívtan ítélő" újságírók beszélnek. De ettől a tudományos ignoranciától és még ez, a szellemi - spirituális valóság létezik és a hétköznapok szintjén letagadhatatlanul érezteti hatását!

III.

Hogy igenis létezik és hogy erősen befolyásolja személyi viselkedésünket, a hétköznapi életünket és az egész emberiség sorsát a spirituális erők összetett hatás-mechanizmusa és az egyetemes törvények valósága? Ezt nem csak több gyermekes, gyakorló asztrológus - családapaként érzékelhetem és nem csak azáltal, hogy ezeknek a sors-erőknek és az egyetemes törvényeknek az ismeretében, a személyi horoszkópok értelmezésével, olyan egyéni és családi sorsdrámákat és tragikus létállapotokat okozó élethelyzetek kijavítására - kiigazítására és feloldására (meghaladására) adhatok pozitív következményeket eredményező javaslatokat és tanácsokat, amelyeket nem csak hogy a természettudományok beavatottjai, de a pszichológusok és/vagy a teológusok (papok) sem képesek. De az egyetemes törvények létét és hatásait számomra a tévé-híradókból és más politikai - gazdasági tudósítások és szakértői elemzések szintjén az észlelési körömbe érkező, globális történelmi folyamatokról és politikai eseményekről szóló információk is visszaigazolják.

A legnagyobb tévedés azonban azt hinni, hogy ez, a spirituális valóságismeret abból áll, hogy az Ikrek, vagy az Oroszlán jegyében született személyek ilyen, vagy olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, illetve abból, hogy amennyiben emide, vagy amoda, ilyen, vagy amolyan viszonyba kerül egymással az egyik, vagy a másik bolygó, akkor ennek és annak kell történnie. Ahogy mostanában szoktam mondani, csak azok igyekeznek a mások személyére, vagy a jövő eseményeire vonatkozó konkrét következtetéseket levonni abból, hogy milyen jegyek kísérték születésüket a felszínen és csak azok merészelnek jósolgatni, akik nem értenek, illetve akik nagyon alacsony fokon értenek az asztrológiához és a metafizikához. A klasszikus, modern és poszt-modern ismeret-használati szokásoktól és koncepcióktól eltérően, nem az a jó spirituális mester, illetve jó asztrológus, aki minél több és egzotikusabb misztikus (gyógyítói) tudással, vagyis aki sok és részletes asztrológiai ismeretekkel rendelkezik, hanem az, aki megtanult az egyetemes törvények logikája: A Sors logikája szerint gondolkozni. Ez az idő és tér fölötti, egyetemesen érvényes "sors-logika" ugyanis teljesen eltér attól az élet megnyerési lehetőségének a téveszméjére alapozott lineáris indukciós logikától, amit a közéletben és a természettudományban használnak, ugyanúgy mint, ahogy a Jézus által használt egyetemes erkölcsi logika merőben eltért attól a vallásos és pragmatikus etikai logikától, amit a korabeli filozófusok, a mai politikusok, jogászok és közgazdászok és általában a "közgondolkozók" használnak.

Ez viszont koránt sem azt jelenti, hogy ez a majdhogynem teljességgel "anti-pragmatikusnak" és anti-humánusnak is nevezhető logika irracionális (Pl. "Akinek van, annak adatik és akinek nincs attól elvétetik." És: "Az elsőkből lesznek utolsók és az utolsókból elsők.") és ezért a valóság és az életünk természete abszurd lenne, mint ahogy azt sugallták a huszadik század olyan nagy formátumú írói és drámaírói mint Franz Kafka, Dürhermat, Becket, Ionesco, stb. A nagybetűs sors alaplogikája ugyanis egyáltalán nem irracionális és ennek következtében az élet, illetve a valóság sem abszurd, csak mi érzékeljük és észleljük irracionálisnak és abszurdnak, abból a ferde elképzelésből kifolyólag, aminek Darwin, Marx és Freud is az áldozatai voltak, és amely alapján az élet ara való lenne, hogy mi emberek (" a természet koronái"), holmi mesterséges eszközök és módszerek segítségével - vésősoron természetellenes technikák és módszerek segítségével - öncélú élet- és természetellenes ambícióink, élvezeti és kényelmi vágyaink kielégítése árán, boldogok lehessünk benne.

Irracionálisnak érezzük tehát a sorsot és abszurdnak az életet (a valóságot) annak következtében, amikor a célul tűzött (szerelmi, házastársi, családi, szakmai, hivatásbeli, stb.) boldogság elérése érdekében, vagyis az élet megnyerése érdekében tett erőfeszítéseink, az "értelmes" (racionális), jóhiszemű és jóindulatú törekvéseink és hozzáállásunk ellenére is, azt kell észlelnünk és érzékelnünk, hogy az elvárásainkkal és a "számításainkkal" ellentétben, legtöbb esetben, csalódások és kudarc-élmények (tragédiák és bukások) érnek bennünket. Ezt nevezték a görögök nyomán, a huszadik századi egzisztencialisták sziszifuszi jelenségnek (Lásd Albert Camus: Sziszifosz mítosza c. művét). És nem csak a közember kénytelen észlelni a sorsnak est az abszurd, sziszifuszi jellegét, hanem azt kell látnunk és észlelnünk, hogy sokszor a közélet legkiemelkedőbb és legirigyeltebb figurái is (és nem csak a gátlástalanságuknak köszönhetően hírtelen meggazdagodott milliárdosok, illetve azok családtagjai, hanem a tudományos- irodalmi- művészeti élet nagy korifeusai is), teljesen irracionális bukások és "abszurd" tragédiák hősei és szereplői lesznek. Első számú példám erre, a gyalázatos tragédiában elhunyt Diana hercegnőé, akinek a születési horoszkópja fényében figyelt, halála előtti tettei - viselkedése és közéleti szereplései nyomán, a tragikus halál-híre egyáltalán nem lepett meg. De nem lepett meg a New Yorki Világ Gazdasági Központ elleni terror-merénylet sem. Sőt: azon csodálkoztam, hogy semmi nem történik, ami az esze-ment "amerikai álom" ideológiája helyességét, még hogyha enyhén is, de globálisan kétségbe vonja. Harmadik példám éppen a Gregorian Bivolaru nevű misztikus romániai joga-guru és mozgalom-vezérnek a sorsa, akinek, az általa hirdetett eszmék alapján legalábbis, a legbékésebb és leg boldogabb napjait kellene élnie. A születési horoszkópja, a tettei és a jelen konstelláció tükrében viszont semmiféle furcsaságot nem találok abban, ami vele történik mostanában.


 
< Előző   Következő >
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player