shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Információ, újdonság

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Asztrológusi hitvallásom

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Beavatás a misztikába PDF Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
Beavatás a misztikába
Oldal 2
Oldal 3
Oldal 4
Oldal 5
Oldal 6
Oldal 7
Oldal 8
Oldal 9
Oldal 10
Oldal 11
Oldal 12

Az asztrológiai vizsgálatok alapján az emberiség nagy többsége azért szenved minden védelmi intézkedés és biztosítási törekvése ellenére, és azért veszekedik - viaskodik egyik a másikkal annyit és a legtöbbször fölöslegesen, mert teljesen más célok elérését tekinti életfeladatának és teljesen más életcélok megvalósítását erőlteti, mint amely életcélok személy szerint kinek-kinek megfelelőek lennének. Ez viszont azért van mert - amint korább már említetem - Jézusnak az ide vonatkozó figyelmeztetései, erkölcsi tanítása és élet-áldozata ellenére, legfőképpen a keresztény kultúra táptalaján felnőtt és abból kifejlett, "tudományosan" gondolkozó nyugati civilizációnak a tagjai, máig úgy képzelik, hogy a közvetlenül tapintható és látható természeti (anyagi) világ valóságosabb a szellemi világnál és, hogy következésképpen az értelem nem a szellemnek, hanem az anyagnak a terméke. Vagyis, azt képzelik, hogy az élet az anyagi eszközök gyártása és használata árán megnyerhető. Azért szenvednek tehát fölöslegesen, mert a rengeteg tragikus eredmény ellenére, máig úgy képzelik, hogy szenvedés- és erőfeszítés-mentesítő eszközök (mesterséges : természet-ellenes eszközök!), védekező rendszerek és gyógyítói eljárások, illetve öncélú élvezeteket okozó és kényelmet biztosító eszközök sorozat-gyártása és tömeges használata árán, e célok elérése eredményeként és annak következtében, boldogok és egészségesek lehetnek. Azért szenvednek, mert a civilizáció Bábel-tornyában képtelenek felébredni és még mindig azt képzelik, hogy a természeti elemek kizsákmányolása és egymás személyének a boldogsági-eszközként való "használata" következtében (a barátok, az élettársak e téveszmének megfelelő kezelése következtében), boldogok lehetnek.

A legtöbb személyi horoszkóp elemzése közben kiderül például, hogy az idősebb, család nélküli személyek, akik egész életükben a társadalmi élet színterein vélték megtalálni a boldogságát és ott hajszolták a sikereket (boldogságot), inkább családot kellett volna alapítaniuk, vagy a meglévő, de kicsi (egy gyermekes) családjukat bővíteniük és az élettársuk igazi személyiségét megtalálniuk. Vagyis, hogy a harmonikus családi élet körülményeinek a megteremtése érdekében kellett volna tevékenykedniük, jobban odafigyelniük a szeretetüket és otthoni jelenlétüket igénylő családtagjaikra. Az aggodalmaskodó, anyai szerepükről még egészen idősen is lemondani képtelen hölgyekről viszont az, hogy emiatt kihagytak legalább még öt, számukra igen fontos szerepkört és életfeladatot az életük folyamán, amelynek a betöltése az igazi boldogsághoz, az idős korban is fenntartható életerőhöz és nem a beteges és elgyengült öreg állapothoz vezethette volna őket. Az otthon nyugalmas légkörét és langymelegét feladni nem képes családapáról viszont az, hogy éppenséggel a társadalmi - közösségi élet bonyolult és viharos játszmáiban kellene kamatoztatnia és kifejlesztenie a szülei és a felesége által biztosított kényelmes családi légkörben csak szunyókáló képességeit. És kiderül az is, hogy annak a pedagógusnak, aki miközben másokat nevelget és tudományos könyveket ír a modern pedagógiáról, elsősorban önmagát kellene megnevelnie és fegyelmeznie, vagyis tudatos erőfeszítések árán lelki fegyelemre szoktatnia magát annak érdekében, hogy ne gázoljon mindenféle modern pszichológiai módszerrel a tehetetlen fiatalok személyiségébe. És viszont: az a személy, aki saját zsenialitását hajszolja és hallani sem akar arról, hogy nebulókkal fáradozzon, akkor tudná kibontakoztatni saját személyiségét, akkor találná meg igazi helyét az életben, ha képes lenne feladni fantasztikusnál fantasztikusabb ötletgyártó mániáit és képessé tenné magát arra, hogy emberiség-boldogító meglátásait az ötödikesek színvonalán is ki tudja fejteni és azoknak átadni türelmesen.

A misztikus csoportok és a vallásos szekták vezéreiről és egzotikus guruiról, a horoszkóp elemzéskor ki szokott derülni, hogy építőipari telepeken, gépgyártásban, fémkohászatban, vagy földművelésben kellene szert tenniük egy kis realitásérzékre és felelősségtudatra, vagy éppenséggel a materialista tudományok kutatási területén, esetleg nagybani kereskedelmi tevékenységet kellene folytatniuk annak érdekében, hogy a racionális gondolkozásukat fejleszthessék. Másrészt a világtól elvonuló és a család alapítást, valamilyen spirituálisnak hazudott, fennölt cél nevében megtagadó személyek horoszkópjának vizsgálatánál rendszerint ki szokott derülni, hogy éppenséggel a komoly szexuális-szerelmi kapcsolatok pszichikai nehézségei elől menekülnek a különféle szerzetes rendek nemi biztonságot, vagyis nemtelenséget nyújtó semleges életformák árnyékába. Az egykéző modern anyákról viszont -és általában a mellcsomókkal és méhdaganatokkal küszködő nőkről- ki szokott derülni, hogy minimum három gyermeket kellene (vagy kellett volna...) szülniük és nevelniük ahhoz, hogy az anyaság átéléséhez kötött nőiségüket teljes egészében kiismerjék és azzal harmóniába kerülhessenek. Az anyagi gyarapodás és a gazdasági sikerek elérése érdekében magukat impotenssé hajszoló férfiakról viszont ki szokott derülni, hogy az önmagukkal való szembenézés, vagyis lelkiismeretük hangja elől menekülnek újabb és újabb nehéz vállalkozásokba, mint ahogy a magányosokról, az érzelgősen színészkedő személyekről és az alkoholos-kábítószeres káprázatba-menekülőkről, hogy tulajdonképpen a helyes értékítéletre alapozott szeretetadás és az életről való pragmatikus gondoskodás nehéz feladataitól óvakodnak.

Érthető talán, hogy a fogyasztói ideológia szellemében tévesen választott élettársakkal megélt diszharmonikus szerelmi-szexuális kapcsolatok (élettársi viszonyok) mellett, a felnőttkori (szerzett) betegségek nagy része a tévesen választott életút, illetve a rosszul választott hivatás és a vele járó munkafeladatok végzése és a téves felelősségek viselése miatt, illetve a téves életút folytatása melletti huzamos kitartás miatt jönnek létre! És az is, hogy ezek a betegségek végső soron, az egyéni szellemi struktúránkkal nem egyező élettárssal való civakodás, illetve a rossz életpályán felmerülő feladatoknak az erőltetett végrehajtása alatt keletkező lelki feszültségek és szorongások következményei. A rosszul (tévesen) választott élettárssal való együttélés, akár a rosszul választott hivatás és téves életút követése, nem csak a szó szoros értelmében, hanem szellemi - lelki szempontból is tévutakon való bolyongáshoz: labirintus járáshoz vezet az élet többi területein is, nem csak a személyi struktúráddal ellenkező munkakörök betöltésében, hanem a párkapcsolat, házasság, családi élet területein is. A lelki és szellemi tévutakon és évhelyzetekben (téves életpályákon, rossz házasságban) való huzamos munkálkodás és viaskodás, illetve az így keletkezett ellenséges helyzetekben és feszültségekkel terhelt állapotokban való kitartás, valamint az ennek megfelelő önámítások olyan téveszmék keletkezéséhez vezetnek, amelyeknek tudattalan szorongásos állapot kifejlődése lesz a következménye.

Következésképpen a szerzett betegségeink tulajdonképpen az elfojtott és a tudattalanunkba süllyedő lelki zavaraink, vagyis a rendeltetésünkhöz nem illő életcélok, munkacélok erőltetett megvalósítása és a diszharmonikus élettársi - házastársi viszonyok hosszas fenntartása miatt válnak krónikussá.

A betegségek gyógyszeres elfojtásának, terápiás elkezelésének, csakúgy mint a konfliktusok elkenésének, elfojtásának hosszú távon nincs értelme, mert a betegségeink, lelki problémáink és válságaink valóságos, szellemi alapjai minden terápia ellenére feloldatlanok maradnak, mivel a szerzett betegségek az elfojtott és a tudattalanba süllyedő lelki zavarok, vagyis az egyéni életprogramunkhoz nem illő életcélok és párkapcsolatok erőltetett megvalósítása és fenntartása miatt váltak krónikussá. De még van egy tisztázatlan kérdés: "És akkor hogy állunk az ártatlan gyermekek rendkívüli betegségeivel?" - A holisztikus gyógyászatnak és a nem jóslásra, hanem sorselemzésre használt asztrológiának egyértelműek az e kérdésre adott válaszai: a gyermekek (nem szokványos!) megbetegedése tökéletes tükre a szülők, a gondozók, az ápolók, a nevelők és a családi környezet szellemi-lelki zaklatottságának, zavaros (természetellenes) életvitelének. És amennyiben természetgyógyászati magazinok cikkeibe is beleolvasunk, arról is tudomást szerezhetünk, hogy a gyermek, szellemi antennáival, valósággal " hozzá van kötve" az anya tudattalanjához és annak a közvetlen befolyása alatt áll. Ezért a gyermek valósággal leképezi egészségi állapotával az anya rejtett (személyi tudatában zártnak gondolt), feszült, zavaros szorongó és negatív töltetű lelkiállapotait, annak a diszharmonikus lelki-szellemi folyamatait (például a virágpor vagy a szőr allergia esetében: az anya rendetlen, zavaros szerelmi - szexuális életét), a fel nem oldott félelmeit, a tudattalanjába lefojtott agresszivitását és a nehéznek érzett léthelyzetéből eredő szorongásait.

Az NAGY a kérdést tehát, ami jogosan felmerül azokban az olvasókban, akik ezt, a beavatási tanulmányomat olvassák és egyetértenek velem abban, hogy nem az élet és a valóság abszurd, hanem - ahogy a magyar kifejezésünk is utal erre - a legtöbb ember azért "jár rosszul", az életben (a sorsában), mert nem a saját személyi sorsprogramja szerint éli az életét, hanem ezzel a sorsprogrammal ellentétes célokat követ, fel kell tennünk. Ez A DÖNTŐ KÉRDÉS viszont egybevág annak a "sors-logikának" a megértésével és elsajátításával, amiről a jelen írás bevezetőjében említettem: Miért van az, hogy a legtöbb személy a spirituális struktúrájával ellentétes, illetve hogy ennek a struktúrának megfelelő életfeladatoktól távol eső, vagy éppenséggel azoktól idegen, és sok esetben ezekkel az életfeladatokkal homlokegyenest ellentétes "boldogulási" célokat tűz ki maga elé? Miért van tehát az, hogy az ember az ő lényegi spirituális struktúrájával (szellemi egyéniségével) ellentétes célokat és utakat követ?

IV.

 

Miért van az, hogy a legtöbb esetben az ember a saját spirituális struktúrájával, illetve ennek a struktúrának megfelelő életfeladatoktól idegen, és sok esetben ezekkel az életfeladatokkal homlokegyenest ellentétes "boldogulási" célokat tűz ki maga elé, ilyen, az ő lényegi spirituális struktúrájával (szellemi egyéniségével) ellentétes célokat és utakat követ?

A BEAVATOTT asztrológus számára a válasz egyszerű, de a hétköznapi gondok vég nélküli labirintusában a boldogság mesterséges elérését, majd később az egyre csonkuló testi (vagy lelki) egészségét és később már a puszta fennmaradását célzó drámai küzdelmeit vívó ember számára koránt sem elegendő: "Azért mert az élet és a lét rendeltetése teljesen más, mint az, hogy az ember mesterséges boldogság-keltő eljárások és eszközök használata, kényelmi, védelmi és biztonsági - biztosítási eszközök és berendezések - berendezkedések segítségével történő öncélúan boldogság-keresése." Ezért első sorban arra a kérdésre kell válaszolnom, hogy tulajdonképpen mi is az életnek és a létnek az eredeti célja és rendeltetése, ha nem a boldogsági állapot, a boldog élethelyzet elérése és fenntartása? - A kérdés viszont így nem helyes, mivel az élet és a lét célja csakugyan a boldogsági állapot, vagyis a teljes kiegyenlített állapot elérése, mind egyetemes (univerzális), mind egyéni és természeti szinteken. - De ez nem a mesterségesen elért és nem az öncélúan hajszolt boldogság, hanem a nehézségekkel (fájdalommal, erőfeszítéssel, feszült figyelem utján elérhető szellemi éberséggel) járó egyéni és globális életfeladatok vállalásának a következménye!

Ez az egyetemes kiegyenlítettségbe ágyazott egyéni boldogság tehát az életünk célja és egyben ez az a bizonyos megváltás is, illetve a mennyek országába való bejutás amiről Jézus annyit beszélt. A baj (a bökkenő!) és a tévedés csupán ott van, hogy az emberi (humánus!) civilizációs törekvésekkel ellentétben, ezt a boldogságot nem természet-ellenes (mesterséges) állapotban, környezetben és élethelyzetekben kell elérni. Ez éppen, hogy fordítva van: a természeti törvényekkel és elemekkel közvetlen kapcsolatban és összhangban kell elérni. A természeti törvényeket és elemeket, valamint a természeti folyamatokat és jelenségeket létrehozó egyetemes törvényekkel és egyetemes (kauzális és ideális) teremtőerőkkel közvetlen (személyes) kapcsolatban és összhangban kell elérni. És a tragédiánk éppen abban áll, hogy ezt kötelező elérni, nem csak az embernek, hanem az összes lényeknek (az állatok csupán a mi természet-ellenes törekvéseink miatt szenvednek).

Az egyetemes Teremtés rendeltetése ugyanis annak az abszolút (spirituális: idea világ szintű) őskáosznak a megszüntetése, amit a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserő hatására önmagából kilépő abszolútum hoz létre. Amint láttuk már, Lilith arra készteti az Abszolútumot, hogy elhagyja az abszolút állapotot, hogy kilépjen önmagából. Ez az idő feletti (időtlen), folytonos kilépés (a keletiek szerint: káprázat) az abszolút őskáosz (szintén a keletiek szerint: ős-kábulat) állapotát eredményezi, amely viszont veszélyezteti magát az abszolút létezést, az abszolút létállapotot is. Ennek a teljes lét-megszűnési (kábulási) veszélynek a megakadályozása, ennek az elkerülése és az ellensúlyozása érdekében, illetve a megbomlott egyetemes egyensúly (harmónia) helyreállításának (az egymást kaotikusan befolyásoló, egymást kizárni igyekvő, antagonisztikussá vált léterők rendezése) az érdekében (ennek a céljából!) hozza létre tehát az Abszolút tudat a Teremtést. Az Abszolútum akkor válik Teremtővé (Istenné), amikor a belőle kikelt, kaotikussá (zavarossá) és ellentétessé - antagonisztikussá (sátánivá!) vált léterők újrarendezése és kiegyenlítése (harmonikus egyesítése, egységesülése) szükségessé lesz, különben a teljes káosz, magát az Abszolút létnek a fennmaradását is veszélyezteti. Ezért a Teremtővé (Istenné) váló Abszolútum, a tíz (mint a naprendszer tíz bolygója, amelyek leképezik ezeket az erőket) teremtői és visszatérési - egybeolvadási létmozzanatban és teremtői erőben különíti el egymástól a tíz abszolút erőt. Ezek segítségével, ezek által hozza létre az erőket rendező és azokat egymással kiegyenlítő tíz egyetemes törvényt is. Ezek a törvények éppen az abszolút létállapot harmonikus helyreállítását (egészen pontosan: egy új abszolút létállapot létrehozását), a teremtő erőknek a megfelelő irányításával hívatottak szolgálni.

Az ember, mint a teremtési (az abszolút állapotnak a mentési) ősideának a biológiai leképeződése a teremtési, teremtés-megismerési és kiegyenlítődési (harmonizálódási) lét-folyamatokat, a természeti világának adekvát érzékelési és észlelési rendszerével, kellemességi és boldogsági érzések által éli át (érzékeli). És ezt azért, mert az ember életének - akárcsak az egész teremtés és kiegyenlítődés (megváltás) folyamatának az értelme (őseredeti célja és rendeltetése) az, hogy az élete folyamán, a különböző élet-fázisaiban, a tudatossága segítségével kapcsolatba és harmóniába kerüljön azokkal a teremtői őserőkkel és egyetemes törvényekkel, amelyeknek az emberi faj is, de az emberi individuum is, az egyik jellegzetes és egyedi megtestesülése. Az embernek tehát az lenne az életében a dolga - és ez hozná meg a boldogságát és ez tartósítaná a fiatalkori erejét és egészségét! -, hogy a tíz ősi teremtőerővel - amelyeknek ő is az egyik kiemelt megtestesítője, és amelyeket az asztrológia nem véletlenül a naprendszer tíz bolygója spirituális természetében vél megtestesülni és kifejeződni (Erre vonatkozóan lásd az "Utódok szülők és szeretők az asztrológia tükrében" c. könyvemben megjelent Az asztrológia mint szellemtudomány, valamint a Számok metafizikai értelme c. tanulmányaimat) - egyre szorosabb kapcsolatba és egyre nagyobb harmóniába kerüljön. Az, hogy ezeket az erőket a személyében és a környezetében harmonikus egységbe fogja, hogy ezeket minél harmonikusabb egységként testesítse meg a személyében és az egész életében.

Ehhez viszont az ősi (metafizikai: természet előtti, természet fölötti) teremtő erőket és az ősi elemeket megtestesítő természeti elemekkel és erőkkel kellene folytonos és intenzív és a szó szoros értelmében testi kapcsolatban lennie. Ennek, az életünket és a sorsunkat kormányozó szellemi erőkkel és egyetemes (isteni) törvényekkel, illetve az őket megtestesítő természeti elemekkel - az őstermészeti jelenségekkel és folyamatokkal: "a természet szellemeivel" - való, kultikus életvezetéssel történő kapcsolatba- és harmóniába kerülésnek a szükségességéről szóltak a görög mítoszok és a harmóniába kerülés elhárításának a következményeiről szólt a beavatási célokat szolgáló görög dráma. Ezzel szemben ma, az egyre nagyobb mennyiségben és méretekben, az egyre "fejlettebb szinten" gyártott mesterséges élvezet-okozó eszközeivel és szereivel, a kényelmi és biztonsági - védelmi berendezéseivel (amelyek többek között az élvezet-okozó szereinek és eszközeinek a biztonságát: az eltulajdoníthatatlanságát hivatottak szolgálni), az un. civilizációs eszközeivel (az un. infrastruktúráival) tehát, az ember egyre inkább elválasztja magát a természet elemeitől és a természeti jelenségektől, a természeti erőket nyersen és zavartalanul megtestesítő vadállatoktól. Így, ahelyett, hogy igyekezne harmóniába kerülni azokkal, pusztítja, szennyezi a természetet és az állatokat kiszorítja a természetes életterükről.


 
< Előző   Következő >
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player