shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Információ, újdonság

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Asztrológusi hitvallásom

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Beavatás a misztikába PDF Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
Beavatás a misztikába
Oldal 2
Oldal 3
Oldal 4
Oldal 5
Oldal 6
Oldal 7
Oldal 8
Oldal 9
Oldal 10
Oldal 11
Oldal 12

Sőt, öncélú, kényelmes, vagy szélsőséges élvezetet okozó eszközként és elemekként használja a természetet: egy kevés része száraz, vagy hóborította sziklákra mászik, más része onnan, repülőgépekről, vagy magas hidakról a mélybe veti magát, cápákkal és krokodilusokkal - aligátorokkal találkozik a víz fenekén, és megint más része kényelmes cirkuszi lelátókról, állatkertek kerítései, golyóálló üvegfalai, korlátai és sáncai mögül, akváriumok üvegfala mögül szemléli a természeti életterükből egyre inkább kiszorított, vagy teljesen megfosztott állatokat.

Az ember nagy tévedése ugyanis - és egyben ez az igazi bűnbeesés ontológiai motívuma is! - az, hogy a fejlődése során megszerzett szerszám- és eszköz készítői képessége és az ezzel egy időben természet-ellenessé fejlődött intellektusa (technikája és tudománya: ipari és gazdasági technológiája) segítségével, minduntalanúl mesterséges úton (természet-ellenesen), akarja elérni a tőle egyéni erőfeszítéseket igénylő, vagyis fáradsággal- és fájdalommal járó, és néha feszített figyelmet - spirituális koncentrációt - is igénylő, teremtési (például gyermekszülési!), feladatait. Így szeretné és akarja a saját esze (agya!) által elbutított civilizált ember - az egyéni tapasztalási és megismerési, majd a megismerést követő egyéni és közös harmóniába kerülési törekvések kihagyásával és kikerülésével (kicselezésével) - a boldogsági állapotát és a harmonikus léthelyzetét elérni. Nos ez a jellegzetesen humanista téveszme szerinti alapállás az abszurd és nem "az objektíven eleve ellenséges élet"!

Ebben a sors-kicselezési törekvésében (A bűnbe-esett logikája szerinti életvitelében. Hamvas Béla szerint: a létrontási törekvéseinek a teljes és végső végrehajtásában), viszont éppen a benne is létező és az általa is megnyilvánuló egyetemes törvények, és ezek közül is éppen és leginkább a (spirituális!) fejlődés törvénye, igyekszik őt meggátolni, vagy megállítani, el egészen a biológiai struktúrájának a természetes élet-ciklus lejárta előtti meggyengítése által, vagyis a betegség, vagy baleset utján történő legyengítése által. És, amennyiben az egyénben felhalmozott negatív spirituális erők egy bizonyos mértéket meghaladnak, a személy teljes és végleges szétzúzása által (korai halála által).

Abban, hogy tragédiákhoz és esetleg világméretű katasztrófához vezethet az ember természet-ellenes és szellem-ellenes (Isten ellenes) viselkedése (általános mentalitása, hibás életszemléletéből eredő életvezetése), éppen a Názáreti Jézus próbálta megállítani az embert, élete feláldozásával hívván fel annak a figyelmét az egyetemes erkölcsi törvények szerinti élet fontosságára, illetve a teremtő szellemi erőkkel (isten akaratával) és az egyetemes (isteni) törvényekkel való harmóniába-kerülés fontosságára, vagyis a korrupció-mentes (kizsákmányolás-mentes: természetrablás-mentes) létezés és életvitel fontosságára. Olyannyira fontosnak érezte mindezt, hogy amikor látta, hogy még a tanítványai sem értik meg ennek az áldozati logikának (a természet-ellenes és így a törvény - ellenes ambíciók feladása logikájának, az élet megnyerésének a lehetőségébe vetett hit feladása logikájának) a fontosságát, a világi és a vallási hatóságokat provokálva, saját magát feszíttette keresztre, az eredeti rendeltetés szerinti sors-elfogadás szükségének az örök szimbólumaként. Sajnos nem láthatta előre, hogy az áldozata nem hogy hiába valóvá válik, hanem egyenesen az ellentétébe fog fordulni, mivel a tanításait meghamisító vallásos dogmákra alapozott új vallás (a kereszténység) ideológusai, részben a vallásos miszticizmusra való erős hajlamaiknak engedve (tehát jóhiszeműen), részben az egyéni és intézményi érdekeik által vezérelten, a történelem legnagyobb spirituális hamisítását követték el. Tették ezt az által, hogy a megváltás (a természeti és a szellemi erőkkel való harmóniába kerülés) egyéni - személyes(!) felelősségét és erőfeszítéseit teljesen "átutalták" (rákenték) Jézusra, vallásos dogmarendszerbe foglalván azt a képtelenséget, hogy a szenvedés-teli kereszt-halál vállalásával Jézus, varázsütés szerűen megváltott minket és nekünk már semmi dolgunk nincs mint ezért őt imádni, hozzá imádkozni és tőle világi előnyöket (vállalkozási, üzleti, tanulmányi, szerelmi és más sikereket) és bűnbocsánatot kérni.

E világméretű spirituális és teológiai csalás (e botrányos szélhámosság!) után, amely megfosztotta a magukat kereszténynek valló személyeket az elemi (természeti) felelősségtudatuktól is, nem csoda, ha a magukat kereszténynek nevező királyok és császárok hadai, Jézus nevében gyilkolták le a más vallású népek ezreit és százezreit majd a kereszténység politikai rendőrsége: a "szent"(!) inkvizíció, a primitív mágia valamelyik formáját gyakorló szélhámosok és boszorkányok mellett, meghurcolta és nyíltan máglyára küldte vagy alattomban meggyilkolta azokat a felvilágosult elméket, amelyek a szellemi erőkkel való harmóniába kerülés szükségét és lehetőségeit hirdették.

E világméretű spirituális (vallásos) csalás nyomán - amit csak a felvilágosodás folyamán fedeztek fel és lepleztek le, de aminek a racionalisták által történt részleges (felületes) leleplezésével, sajnos a Jézus tanításit és jézusnak a végső, önfeláldozó gesztusának a lényegi értelmét (radikális figyelmeztetésének a emberiség-méretű jelentőségét!) a Descartes hívő Voltaire-ék még jobban elfödték. Nem csoda ha a "hivatalos" kereszténység majdnem teljességgel megsemmisítette az észak-amerikai és a dél amerikai kontinensek őslakossága spirituális kultúrájának a dokumentumait, amelyek lényegében az ember által is megtestesítet teremtői erőkkel és a természeti elemekkel való harmóniába kerülés kultuszairól (is) szóltak. Erre, a keresztényinek nevezett hibás spirituális (vallásos - civilizációs) mentalitásra, korona-dísznek került fel a szekularizált kereszténység táptalaján létrejött "természettudományos" civilizációnak az a szellemi felületességre és értelmi ostobaságra alapuló nagyképűsége, amely még ma is ab ovo "tudománytalannak", vagyis irreálisnak: nem létezőnek, habókos fantazmagóriának minősíti a metafizika különböző ágait.

Ez a "megbízhatóan tudományos mentalitás" minden élet jelenséget és természeti igazságot az "objektíven mérhető" anyagi világra vezetett vissza, mindaddig, amíg maga az objektivitás szentségét hirdető fizika vált azzá a tudománnyá, amely bebizonyította, hogy a korábban egyetlen biztos alapnak képzelt, "objektív anyagi világ" nem is létezik tulajdonképpen. Persze, mint ahogy az várható volt, ezzel az újabb illúzió-romboló felfedezéssel és a valóságnak az újabb tudományos elméleti értelmezésével, nem oldott meg semmit a fizika sem, mert akárcsak a keresztény ideológusok Jézusra, most a fizikusok kentek rá mindent a szilárd anyag látszatát keltő energia-kvantumokat és hálókat létrehozó, azokat működtető, ugyancsak objektívnek képzelt energetikai mezőkre és terekre. Ennek viszont az eredménye az, hogy ma nem csak a technikai-tudományos ipari civilizáció vadászik egyre megszállottabban az újabb és újabb energia-nyerési lehetőségek után, hanem az összes tévesen beavatott misztikus guru, joga mester és bioenergiás csoda-gyógyító is, különböző egzotikus (élet)energia adási-nyerési lehetőségek tanításával és közvetlen árulásával kufárkodik.

Zárójelben: megnyugtattok mindenkit, aki ezektől a tudományos és misztikus energia-nyerési lehetőségektől (az energia-vadászat eredményeitől) várja az emberiség, vagy a személyes problémáinak - családja problémáinak a megoldását, hogy ezzel az új, tudományos alapú energia-vallással sem fogunk többet elérni mint akármelyik történelmi misztikus vallással. Az érzékeink és a valóság-érzékelő tudományos műszereink számára a szilárd anyagi világ látszatát keltő, azt fenntartó és annak alapot adó, éteri tér- és mező-energia ugyanis még mindig csak az egész létezés valóságának egy parányi része, akárcsak a kozmikus (anyagi - energetikai) világegyetem. Az is igaz viszont, hogy komoly ignoranciára és szellemi elvakultságra utal ennek a számunkra érzékelhető, általunk konkrét valóságnak a létezését letagadni, illetve a fontosságát megtagadni és nem figyelembe venni. Az ugyanis, ami számunkra konkrét anyagi világként (tömör energia-formaként) jelentkezik, nem más, mint a teremtés különböző határ-helyzeteinek, határállapotainak a formavilága, a teremtőerők és a teremtési folyamatok végső megjelenési formája. Olyan, végső stádiumba került, durva megjelenési formák (forma-világok), amelyek pontosan annak érdekében nem vegyülnek, vagy nagyon nehezen vegyülnek a természetben egymással, hogy ebben a durva határ-létezési stádiumban, a teremtés határállapotban, határhelyzetében, a kiegyenlítődés szükségessége elkerülhetetlen legyen. És így, anyagi formában, ezek a teremtési idea-kövületek, inkább vegyületlenül maradnak (maradnának, az ember felelőtlen és szentségtelen tevékenysége nélkül) rengeteg ideig, mintsem, hogy hamisan (korruptan) kiegyenlítődjenek.

V.

A mi valóság-látási, valóság-értelmezési problémánk és a teremtésnek a földi életre vonatkozó problémája tehát nem csak abban áll, hogy az élet megnyerési lehetőségének a téveszméjére alapozó, öncélú és a szemellenzős tudományunk és a technikánk (technológiánk) segítségével az anyagi-természeti határállapotot összezavarjuk és zavart formában (szenny formában) visszaürítjük a természetbe (és "kidobáljuk" a kozmikus űrbe), hanem az is, hogy az így összezavart természet elemeiben már nem vagyunk képesek meglátni, az összezavart természeti elemekből, jelenségekből és folyamatokból már nem vagyunk képesek visszakövetkeztetni azokra az őserőkre, amelyeknek a természeti (anyagi, energetika és lelki) elemek és jelenségek mindössze a határállapotba került megnyilvánulási formái.

És ennél a valóság-értelmezési mozzanatnál, egészen pontosan a valóság téves értelmezésének az ontológiai okának a kifejtésénél, érthetővé válik minden világi - vagyis közhivatali, gazdasági és politikai - korrupció kiirtására tett összes kísérletnek a hiábavalósága is. Annak a teljességgel kereszténytelen alapállásnak (mentalitásnak) ugyanis, ami szerint és aminek a szellemében bizonyos hátrányos és nehéz élethelyzetekben szabad, illetve bizonyos gátlástalan és un. lelkiismeretlen személyek számára lehetséges (megengedett) a törvénytelen előnyszerzés (a lekenyerezés) alkalmazása, illetve annak az elfogadása - megengedése, és amiről a huszonegyedik század elején, globális szinten kezdik felfedezni, hogy nem csak káros, de veszélyes is (a bűnnek és a bűnpártolásnak, és így a családi, a gazdasági és a politikai diktatúra kialakulásának a melegágya), szóval ennek a mentalitásnak a gyökerei nem ott keresendők, ahol ma leginkább alkalmazzák, vagyis nem a közhivatalokban és nem a politikában keresendő. A közéletben ugyanis csak a sápadt végkövetkezményét találjuk meg annak az ókorból és a középkorból átmentett újkori és modern kori (és posztmodern kori!) koncepciónak, miszerint az élet az ember számára, akár mágiával, akár égi protekcióval, akár tudománnyal és technikával megnyerhető lenne. Az ókorban és a középkorban a királyok és a főurak, illetve a hivatalnokok lefizetése mellett, mágia és a misztika segítségével próbálták megnyerni az életet, ma viszont a természettudományos megismerés, illetve a tudománynak az alkalmazása segítségével (Lásd: a tudás hatalom szállóigét.).

A korrupció mai gyökere és szellemi alapja abban a globális koncepcióban keresendő, amelyre az önmagukat, illetve pártjaikat reklámozó politikusok és a termékeiket reklámozató tőkések nagy része alapozza a sikerét, és ami szerint az ember boldog és egészséges lehet a tudomány és a technika által létrehozott eszközök és módszerek (ezeknek az eszközöknek és módszereknek a néphez való juttatása és megfelelő társadalmi használata - alkalmazása, a hasznos javak igazságos "elosztása", vagy megszerzési lehetőségének az elősegítése) segítségével.

Tévedés ne essék: Abban, hogy a magas intellektusú, a szerszám- és eszközkészítő ember "javakat" hoz létre és azokat használja is a boldogulása érdekében, nincsen baj, de az már veszélyes téveszméket és nem utolsó sorban betegségek végeláthatatlan láncolatát elindító tévképzeteket hoz létre az ember imaginációjában (a szellemi valóságról és az élete értelméről alkotott képi és gondolati rendszerében), hogy a biológiai fennmaradásához és a szellemi-spirituális fejlődési szükségeihez képest aránytalanul nagy mértékben termeli ezeket a javakat: a természet elemeinek a természeti helyéből való elmozdítása - a természetből való kivonása és a természetben nem létező és ezért a természet által integrálhatatlan anyagi struktúrákkal rendelkező tárgyakat, amely tárgyak összerakásából és üzemeltetésével egy olyan természet-ellenes életteret és életformát hoz létre, amely öt teljesen elszakítja a természeti valóságtól. Ezáltal lehetetlenné válik számára a szellemi-spirituális valóságnak a megismerése (a természeti törvények és ezáltal az egyetemes törvények hatásainak a felismerése.

Így szüli ma sokkal inkább mint régen, a szellemi korrupció a világi korrupciót. Így szüli a természet kizsákmányolásának a létjogosultságába vetett vallásos félremagyarázás és tudományos tévhit a korrupciót ("Menjetek és hajtsátok az uralmatok alá a föld összes állatait" mondta állítólag a Kerub, vagy talán maga is kreacionista eszméket valló, objektív és irracionális - szeszélyes úristen Ádámnak és Évának a Paradicsomból való kiűzetéskor.), és az ember nem lesz képes létrehozni azt a rendőrséget, illetve azt a hadsereget, amely ennek a korrupciónak valaha is véget vethet a közéletben, még akkor sem, ha az egész világ egyetlen nagy globális államba egyesül valamikor, mivel a korrupció gyökere nem a közéletben rejtőzik, de nem is a szegénységben, vagy a gazdagságban, hanem az embernek a teremtés értelméről és az ő élete értelméről és ezáltal a saját létstátuszáról alkotott tévképzeteiben. A korrupció oka tehát nem az értéktöbblet igazságtalan elosztásából adódik, ahogy Marx állította, és nem a fogyasztói mentalitásban rejlik, ahogy II János Pál pápa állítja, hanem abban az élet-koncepcióban amely, az értéktöbblet fölösleges megtermelését igényli.


 
< Előző   Következő >