shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Nem CICAHARC, amit a TRANSINDEX-en Gerle Éva indított PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd:

Nem CICAHRC, amit Gerle Éva, a „Csakazolvassa – én szóltam” bolgere indított a Transindex - esekkel, hanem a perverz szexista által kieszelt, sunyi tönkretevési kísérlet

Gerle Évának a Naja nevű olvasója írta még 2O13 december 12-én a Csak az olvassa – én szóltam c. blogon:

„Éva, én nem hinném, hogy bármilyen újdonságot fogok most mondani neked, csak összegezném a saját benyomásaimat a mai olvasgatás alapján: visszatérő (Pulinál is egyfolytában megjelenő), nagyon erős, villogó vezérfonal az anyagi helyzetük, és az, hogy az asztrológai kompetenciájukat kérdőjelezed meg (és teszed nevetségessé, ahogy ők megélik) ez számukra egyenlő a megélhetésük teljes ellehetetlenülésének a nagyon is konkrét veszélyével. Azt akarom mondani ezzel, hogy a sarokba szorított állat elkeseredésével és nincs-vesztenivalóm méretű vehemenciájával, semmitől sem visszariadva, és nagyon-nagyon kíméletlenül fognak küzdeni, mert valóban ott van az a négy gyerek. Amit írtam, az nem mentség, csak/de magyarázat.”

És erre, a többi – Már, már „veszélyesen megszokott”! - általános hazugsága és aljas fedrítése mellett, a következő, csakis sátáninak nevezhető hazugsággal állt elő Gerle Éva, hogy a gyermekeink „már így is fél lábbal állami gondozásban” (vannak):

„Én egyetlen júniusi mondatot írtam, amit már senki nem olvas, rég elsüllyedt.” (Dehogy süllyedt, mivel éppen, hogy ezzel kezdődött az uszítás, a hajtóvadászat. Ez alapján, a barátnői és a saját álnevei alól ő is, el kezdték a „csak az olvassa- án” Hitlerezni és májn kámpfozni Violát! – Így van ez, hogy Gerle Éva, már a legártatlanabbnak látszó kis mondatában is, aljas módon támad, miközben magát minden felelősség alól felmenti és „ártatlankodik”!) 

Az Orális (szájbavételes) és az Anális (fenéklyukba dugós) szexuális  élvezetekről  a „Csakazovasson – én szóltam” c. blogon Perverz Gerle Évával, az irodalmilag művelt magyar közönségnek, valamint a művésznőt az ő annyit hangoztaott  magasz szinvonalú, szabad életmód-tudománya bemutatása céljából a vidéki kisvárosunkba is lelkesen meghívó, de nála bizonyára kevésbé tájékozott Csíki anyáknak és a csíki apáknak:

 

http://csakazolvassa.hu/2013/02/19/wtf-avagy-le-style-cest-lhomme-2/

 

anális-

http://csakazolvassa.hu/2013/01/17/wtf/

 

Nagy bejegyzés a pornóról:

http://csakazolvassa.hu/2012/10/23/el-tudjatok-e-azt-kepzelni/?relatedposts_exclude=7074

 

Bujaság és vibrátor

http://csakazolvassa.hu/2013/04/02/a-het-fobun-3-bujasag/

 

 

 

„ Imádnak áldozatok lenni, meg nem értettek, mert ez igazolja az emberek elfordulását, a nyomort, az iskolai konfliktusokat.” (Figyelitek, ezt a kibogozhatatlan, dzsungelszerű, őserdei mocsaras, hínáros hazugság-halmozást? Majdhogynem lehetetlen ez ellen védekezni! Hiszen nincs nálunk semmi „emberek elfordulása”. Jönnek a rendelések normális ütemben és folyamatban, csak éppen a szüntelen magyarázkodás miatt, amire ez a drakulina a szünni nem akaró támadásaival folyamatosan rákényszerít, nem tudom azokat időben honorálni két hónapja már. Ugyanis éppen azért, hogy a potenciális rendelők bizalma fennmaradjon, nekem folyamatosan semlegesítenem kell ezeket, az óvatlan emberek szemében csakugyan hitelrontással járó Gerle féle rágalmakat! Hogy pl. nincs nálunk semmiféle „nyomor”! Nálunk tisztaság van, egészséges – vegetáriánus! – de bőséges étkezés, hatalmas ablakainknak köszönhetően a lakásunkban fény van és tiszta, csíki levegő van, jó ruháink vannak, egészségesek vagyunk, stb. És akkor tessék: a sok Gerle hazugok „igazolják” az iskolai konfliktusokat! Nincsenek is iskolai konfliktusaink, mivel a gyermekek abszolút jól neveltek és jó tanulók! Éppen az történt, hogy a jólneveltségük miatt balfékeknek nézték a Gerle féle liberális szülők által fél-banditának nevelt osztálytársaik, a szintén liberális tanítónők „megértő” és elnéző gyengesége mellett, és ezt a senkinek nem használó, káros folyamatot, egy-egy keményebb kontrával meg kellett állítani! A gazdag és a családi-barát szülők gyermekeinek való protekciózás miatt, sajnos nem lehetett ezt évekig másként keresztül vinni. Tanárokkal viszont, a tanárok és a gyermekeink között, vagy azok miatt, soha nem volt konfliktus. De a gyermekek végig jól tanultak, és mihelyt az igazgató és a rendőrség szóba állt a mobingoló gyermekek szüleivel, most már a legnagyobb mértékben el vannak fogadva az osztálytársak által is.

    A Gonoszságnak a lelkét eladó Gerle a vele egy erkölcsi szinten álló – A székely politikusokat a Székelyzászló használata miatt a román nacionalista kormányhivatalokban feljelentgető - Pulitól olvasta és e magas szintű és hiteles olvasmányai alapján, még ezeregyszer „kinyilatkoztatta”!

„Csak két napja vettem fel a harcot, amikor láttam, hogy nem nyugszanak, addig simán egzotikumok voltak.” (És mint egzotikumról arról firkált álnevei alól a drága Éva, hogy Violetta Adolf Hitler, a saját neve alól meg arról, hogy én képzés nélküli, tehát dilettáns asztrológus vagyok, és hogy engedély nélkül, feketén dolgozom! 

„Ezt azért tudhatták volna előre, Pulit sem sikerült megfélemlíteni, és van következmény, van erő itt, ennél okosabbak lehettek volna, nem kellett volna húzogatni a bajszom.” (Az aljas hipokrita GÉ rágalmazott minket egyfolytában hetekig, én még ezen a dátumon – 2O13 december 12.én! – még nem írtam meg az első, asztrológiai leleplezéssel fenyegető levelemet. És akkor figyeljük meg ezt az égbe kiáltó hazugságot: ) „Szóval a sorrend nem stimmel, mert nem én kezdtem. Még szó nem volt a keresőről, semmiről, még normális volt az olvasottság, nem tűnt fel az erdélyieknek a dolog, nem humorizáltam az asztrológián akkor, amikor Violetta már ontotta a tanulmányokat.” (Hát erről van szó: Ti., hogy Violának szerinte, csakis az ő és az ők feminista – sátánista szája íze szerinti, család- és gyermek-ellenes hangnemben írt cikkeket „szabadott volna” közölnie!)

  „… engem az asztrológia annyira sem érdekel, hogy harcoljak ellene, én csak a csalók ellen harcolok, a nevetséges, önjelölt és kártékony igazsághirdetők ellen.  (- NA TESSÉK! Itt le van írva a Gerle-támadások igazi oka fehér a feketén, egyértelműen és világosan! Hát végre legyen kimondva:  kicsoda ez a ripacs Gerle Éva, hogy ő hozza meg a törvényeket a magyar nyelvű interneten arról, hogy mit „szabad” ott írni és mit nem? )

 Amit csinálnak, azzal magukat járatják le, attól borzad el minden ép lelkű ember” (- Azt, hogy ő mennyire számítható „minden ép-lelkű” embernek, saját maga írta le. Ti. a tizenegy pontos, konkrét testi tünetek szintjén is ellenőrizhető pszichiátriai betegségeit! Persze, a felsorolásból hiányzott még a nagyzási hóborttal vegyülő felsőbbrendűségi komplexus, a stupid kivagyiság és a beteges hazudozási kényszer, ami még ezekben a vallomás szerű szövegekben is megnyilvánul, pl., ahogy az ő elmebeteges kényszer képzeteit általánosítja, és kinevezi „normálisnak”.)  

„… nem adekvát és nem etikus a védekezésnek hitt agressziójuk. (Újfent ő határozza meg, hogy a „védekezésnek hitt agressziónk” – Ezt a svédcsavart kérem megfigyelni és értékelni! – etikus-e vagy sem?!!!!) És nem, nem azért nincs rendelés, mert Puli vagy én írok róluk, előtte sem nagyon volt.” (- DE IGEN: az internet bevezetése óta, és az első asztrológiai témájú könyvem megjelenése óta, mindig volt rendelésem és mindig van! Egy esetben nem volt két hónapig, amikor a Pulinak a Gerle Éváéhoz hasonló tevékenysége a csúcsára hágott. De amint, Pulit leutánozva, Pulinak az interneten utána menve, és ugyanazokon a fórumokon a tanulmányaimat és a Puli-leleplező cikkeimet közöltem, véget is ért az anyagi krízisünk! És mivel a Puli eset figyelmeztetett arra, hogy komolyan kell venni az ilyen rágalmazó mocskokat, Gerle Éva már semmiféle anyagi kárt és krízist nem tudott elérni, csak annyiban, hogy rengeteg időmet elveszi az ő mocskainak a semlegesítése. De, látván, hogy potyára próbálja még Pulit is túllihegni, egyszer majd abba hagyja ő is a tönkretételem érdekében folytatott rágalmazási hadjáratát és baráti-társaságával ellenünk folytatott hajtóvadászatát, akárcsak Puli.) 

„…Küzdjenek, nekem is vannak eszközeim. Aki itt bűncselekmények sorozatát követte el, az nem én vagyok.” (De pontosan, hogy Ő AZ aki  káromol és rágalmaz egyfolytában, nyíltan meghirdetett anyagi károkozási céllal. És ennek érdekében, nem csak hamis petíciót indított, de még lejárató cikkeket is rendelt! – Én UGYANAKKOR Ő AKARTA TŐLEM VIOLÁT ELVÁLASZTANI, MINDENFÉLE ALJASNÁL ALJASABB KIÁBRÁNDÍTÁSI MÓDSZERREL, TANÁCCSAL, INTRIKÁVAL!)

ÉS ITT JÖN A SÁTÁNIAN GONOSZ HAZUGSÁG, amihez ennek a Mocskos Lelekünek, semmi, de semmi tárgyi – valóság-alapja nem volt! MEG ÁLL AZ ESZEM, FELM ÁLL A HAJAM, HOHGY MIKÉNT KÉPES EMBER EKKORÁT ÉS ILYEN SÚLYOSAT HAZUDNI A NAGY NYILVÁNOSSÁG ELŐTT. Most tekintsünk el az állítmány nélküli, tipikusan Gerlei mondat stupiditásától: )

 A gyerekek meg fél lábbal állami gondozásban így is.”

- Azt is több ízben leírtam és elmondtam videó-felvételeken is, hogy ma már azt a nyomorult családi pótlékot sem kérhetem, aminek a folyósításától - a Gerléhez  és Pulihoz hasonló módon gondolkozó ügyvéd-politikus által a nevemen hagyott két db. 3O éves Lada miatt! - két ével ezelőtt jogtalanul megfosztottak, és amit az éhségsztrájk után visszaszereztem! Nem kérhetem, mivel a román család-segélyezési törvényben az áll, hogy amennyiben a család rendelkezik videokamerával (Lehet az bármennyire is olcsó!), nem jár a családi pótlék, és ha mégis kérem, akkor megbüntetnek. – Figyeljük meg ezt a hatalmas aljasságot: a gyermekekért járó állami segélyekből és más, nem állami szervezetektől kapott segélyekből, meg az anyja nyugdíjából is, luxusban élő Gerle Éva hazudja rólam- rólunk mindezt hitel-rontás céljából, azt is világosan tudván, hogy itt, Romániában, még csak adómentességet sem élvezek négy gyermekes családfenntartóként. Az a Gerle Éva, akinek csak úgy dől be a sok-sok pénz, a Magyar államtól, miközben mocskolja azt a (Orbán) kormányt, amely számára ezt a k. jólétet biztosítja. Ő tehát, akinek az anyagi jóléte olyan fölösen van biztosítva, (persze, nem csak a Magyar Állam által), hogy még arról is van képe hazudozni, hogy mi irigyeljük őt! – A Franc foglalkozott a hülyével, nem is tudtunk róla, amíg belénk nem kötött!     

ÉS AKKOR LÁSSUK A Gerle Éva Terminátor szerinti 2O13 december 12-i belénk rúgást: 

Ha nekünk innen elég durva jelenség ők,” (De HÁT KICSODÁK AZOK a bizonyos „MI-k”?! Kinek a nevében beszél ez az agybajos? Mert hogy itt éppen valakivel vitázik, aki neki, egyedül neki és nem a barátnőinek és az álneveinek, nem ad igazat!)

„…milyenek lehetnek azoknak, akikkel egy iskolába járnak a gyerekeik…,”

- Hát éppen olyanok (is…) vagyunk egyesek számára, mint akik éppen eleget mafláskodtak hét évig, de, akik ettől kezdve, többé nem hajlandók eltűrni egy hajszálnyit is azt, hogy az ők (az egyesek!) banditának nevelt gyermekei a felelőtlen tanárok orra alatt kiközösíthessék és agyon gyötörhessék gyermekeinket. – A többi szülő számára viszont (Mint pl. Sógor Csaba Európai Parlamenti képviselő), pont olyan normálisak és barátságosak vagyunk, mint azelőtt voltunk!

„…vagy mellettük laknak…,” – Ezt a velünk együtt lakó szomszédinktól kell megkérdezni, akikkel egytől egyig jóban vagyunk, és nem a Gerle féle, önjelölt „igazságtevő” pszichiátriai kezeltektől, vagy a fél Erdélyi magyarság által mélységesen utált Pulitól, akinek az ide vonatkozó „kinyilatkoztatásait” idézi éppen Gerle Éva! 

 „…vagy rivális asztrológusok ott?”  - A gátlástalanul aljas, magát még nem létező „sértettek” képviseletében is előtérbe tolni nem szégyenlő, tehát minden hájjal megkent semmire kellő gazember Gerle Évának azért van nyert ügye mindenütt, mert az embereknek eszükbe sem jut, hogy létezhet művelt emberben ekkora gátlástalanság! Ebben rúgta tehát ez a sátáni fajzat a legnagyobb luftot! Erdélyben, de főként a székelyföldön, és ha már az együttélésről van szó: Csíkszeredában ugyanis, végképpen nem léteznek az én tanítványaimból lett asztrológusokon kívül, MÁS ASZTROLÓGUSOK!  

 

II.    Attól, hogy Gerle Éva mindig csak arra törekszik, hogy mások torkán nyomja le az undok békát és a kőgaluskát (rágalmakat, igazságtalanságot, személyi, önérzeti bántást), ahelyett, hogy ő fogadná be és dolgozná fel a számára élet-és sorsfontosságú, de éppen a Kos-Bika karmája miatt, hirtelen kellemetlennek és elfogadhatatlanul sértőnek érzékelt, figyelmeztető jellegű kritikai információkat, és így ki tud védeni néhány felszínes betegséget, még korán sem intézte el véglegesen a sorsát! És azzal pláne nem, hogy igyekszik másokkal, a külvilággal szemben mindig csak offenzívában leni (A számára fontos személyekkel szemben mint pl. az édesapja, maximum érzéketlen és latensen, tehát lázadás és más külső jelek nélkül elhárító, de akkor sem befogadó - elfogadó!), és törekszik önmagát mások szenvedésével szemben érzéketlenné tenni, még amúgy sem!

    Összegezve: A, „nem hagyni magát megbántani” – nevű tudatosan gyakorolt mentalitása, azáltal, hogy siet mindig ő megbántani másokat előbb és akkor már nem is éri meglepetésként azok bántó reakciója sem, az, hogy végig kegyetlenkedik mindenkivel, aki nem hódol be neki, és nem hízeleg számára, még egyáltalán nem jelenti azt, hogy „megnyerte az életét”! - Hogy fel oldotta volna a sokszoros Bika karmával keveredő Kos karmája következményeit! Mert ezzel a primitív, „mindig offenzívában lenni, sosem meghátrálási – befogadási állapotban” c.  stratégiával, igaz, hogy megszabadult a golyvától, de ugyanakkor képtelenné is tette magát a spirituális fejlődésre. A saját sorsa karma-színezetének a megértésére. Annak a fejlődési – megváltódási spirituális alapprogramnak a megismerésére, aminek a nem-ismeretéből, nem származnak ugyan "klasszikus" betegségek, de mentális és un. pszichikus betegségek annál inkább (pl. karvagdosás, hajrágás, skorpió-és pókfóbia, pánikbetegség, alvatlanság, depresszió, stb.) .

   És ez még mindig csak a karma-pontok szerinti hamis és téves beavatásának a következményei. Mert a karmikus alakzatokból (Nyíl - vagy lándzsahegy alakzat Negatív Jupiterrel és Vénusszal a csúcson), vagy a nehéz konstellációkban levő bolygók és pontok közötti szembenállások által jelzett agresszivitással (kielégületlenség következményével) párosuló szexuális perverziókra való hajlamaidból fakadó mentális feszültségeket és depressziós schizofréniára való hajlamokat, ezzel még egyáltalán nem oldotta fel. Ehhez éppen az kellene, amitől a leginkább iszonyodik és ami elől bujkál: A SZABAD lelkiismeret (furdalás).

    A Gerle Éva INTELLIGENCIÁJA TEHÁT EGYELŐRE CSAK A KARMA-VERKLIZÉSÉT, AZ EGO-DAGASZTÁSÁT  szolgálja és az életzavarainak a fokozását szolgálja. Azért is olyan ostoba szellemileg, hogy nem érti mit írunk, és mondunk neki. Képtelen még csak azt is felfogni, hogy helyesírási szabályoknak a tudása pl., nem intelligencia, hanem memória és berögződés kérdése. egészen pontosan: időben való alapos megtanulás elkezdésének a kérdése, mint pl. a zongoráé. Főként a rovásírásról latin betűkre áttért magyar nyelv esetében. (A Romániai  szászokat nehezebben fogadták be Németországban, különösen a keleti felében, mint azokat a németül tudó magyarokat és románokat, akik mellé német tanárokat vettek a szülők kiskoruktól. Pedig a szászok egy eredetibb és kifejezőbb német - szász nyelvet beszéltek, mint a modern keletnémetek.)  Mondtam már régebb is: ez a kicsinyeskedésig menő, állandó helyesírás-javítási törekvése is, az ő beteges fölénybe-kerülési, kontrollálási és irányítási mániájának a kifejeződése, és a hatalmi mániáját szolgálja, ez a nyelvterrorizmus. És egyáltalán nem a másik építését, segítését, nem, hogy az ő fejlődését szolgálná. Ezzel Gerle Éva mindössze inhibációt akar kelteni a másikban, hogy ez által is fölénybe tudja magát, miközben önmagának és a neki hízelgő „barátnőinek” hajmeresztő nyelvi slamposságokat is megenged, és éppen ez a folyamatos, kínosan izzadságszagú törekvése a fölénybe kerülésre az, ami megállítja őt a tényleges szellemi fejlődésben.

      Ráadásul, miközben folytonosan azt hangoztatja, hogy én mennyire buta és ostoba vagyok, és ő ehhez képest mennyire intelligens (Még a különböző álnevei alól is azt írogatja magáról, és ezzel nevetségesen elárulja magát. – Ennyire ostoba…) még azt sem képes észre venni, hogy ezekkel a kékharisnyás simliskedéseiddel egyikünket sem tudja már meghatni (Be kell vallanom, hogy a kezdetben néha sikerült megharagítania.). De nem, még az olvasóinkat sem.

 

És az aztán végképpen ne fölényeskedjen, aki annyira ostoba, hogy képes vállalni egy kocsmában leforgatott videofilmnek a „főszerepét”, ahol ő és még két női testben élő férfi társával együtt a „Magyarországi elviselhetetlen szexizmusról” hangzatos sátánista politikai kortes beszédet mondani (Mintha Gyurcsány Ferenc valamely Vadai-segédje lett volna.), miközben ő maga vállalja azt nyíltan a blogján megjelent vonatkozó írásaiban, hogy ő az ország legnagyobb szexistája, akik azt vallja, hogy a „hibás rendszer miatt” a nő még akkor sem lehet bántalmazó fél egy kapcsolatban, ha gyakorlatilag csakugyan ő a bántalmazó. Hát, akinek ennyi érzéke nincs még az egyszerű józan paraszti logikához sem, az ne pofázzon nekem a saját intelligencia-fölényéről!  

 

 
< Előző   Következő >
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player