shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Gerle Éva lelkiissmerete (Ismeretlen) PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Botond Szilárd karma- és csald-asztrológus:

 

#46458

2014-09-11 13:37

 Most pedig lássuk az őszinte verziót

mi történt a blogon

Közzétéve szeptember 11, 2014

Sokan és sok mindent kérdeztek tőlem, jobb, ha elmondom, mi történt a blogon és körülötte. Ezért most a csakazolvassa írója meginterjúvolja Gerle Éva lelkiismeretét.

Hogy vagy most? Néha szárnyszegettnek, tragikusnak tűnsz, máskor nagyon szép érzésekről írsz, és boldognak látszol.

Nehéz időket élek át, a patkányok menekülnek a süllyedő hajóról, sorra derülnek ki a hazugságaim, nehéz fenntartani a gyűlöletszintet, hogy a csicskáim el ne forduljanak tőlem és a blogtól.

Olyan jó hely volt ez. Valami véget ért.

Igen. Ez van, ez lett, tulajdonképpen előre látható volt. Örülök, hogy eddig tartott és remélem, azért nem apad el teljesen a kávépénzes apanázs.

Láttad előre, hogy szétesik a közösség?

Nem. Azt hittem, örökké tart majd, hiszen tökéletes vagyok és tévedhetetlen. Vaskézzel fogtam egybe a társaságot, cikiztem az elégedetlenkedőket és nyaliztam az elégedetteknek. Talán abban hibáztam, hogy nem voltam elég erős kezű, lankadt a kontroll és azok a szerencsétlenek visszaéltek vele. Hát mi az, hogy világgá kürtölik a csicskáztatásukat? Örülhettek volna, hogy NEKEM segítenek, a hálátlan dögök. Nehéz meló ennyi felnőtt ember viselkedését irányítani, manipulálni őket, kedveskedni és fenyegetni. Az egyik kezemben cukor, a másikban korbács, ahogy az a despoták nagykönyvében áll.

A blogon aggasztó dinamikák indultak többek szerint.

Igen, az utóbbi időben hihetetlen dolgok történnek, egyes csicskák elkezdtek önállóan gondolkodni. Nem tudom, mit ronthattam el, de nem is érdekel. Nem akarok szembenézni a hibáimmal. Zavart az is, hogy más is népszerű a társaságban, első dolgom volt ezeket kiutálni. Mit képzelnek ezek, hogy jobban szeretik egymást, mint ENGEM? ENGEM, aki a lelkem is kiteszem nekik. ÉN kritikátlan seggnyalást várok el, de ezek barátkozni akarnak, VELEM! Véleményt mondanak, tanácsokat adnak, megannyi kontroll-mániás őrült.

Tudod, ki az áruló?

Tudom. És nagyon sajnálom őt, mert ő nagyon beteg. Ezt a szöveget Péter atyától loptam, de igazából RÁM vonatkozik, csak szokásom szerint kivetítem másokra. De akkor is, legyen szálkás akácfából a vibrátora annak, aki el merte árulni, hogy csicskáztatom az olvasóimat!

Mintha most a hiteled kérdőjeleződött volna meg. Van, aki csalódott, haragszik, félreismert, mások módszeresen és fáradhatatlanul le akarnak járatni. Hogy viseled ezt?

Nagyon nehezen, dührohamaim vannak és tombolok, de aztán a blogon jó képet kell vágnom újra, pedig legszívesebben megtépném a haját a sok álszent, kikacsintgató, hűtlenkedő alattvalómnak. De hát ők hozzák a bevételt, muszáj nyelnem. Aki nem tudná: van egy hely, egy fórum, ahol szabadon lehet véleményt mondani RÓLAM, pogány jókedvvel elemeznek és cikiznek ENGEM és a csicskáimat. Érthető, hogy ez iszonyúan frusztrál, de sajnos igazuk van és a legtöbb amit tehetek, hogy álnéven próbálom fényezni MAGAMAT, persze sikertelenül, mert azonnal átlátnak rajtam.

Nagyon fáj?

Ordítani tudnék, mikor olvasom őket, és természetesen percenként frissítem, egész nap azt lesem, mit írtak rólam. Persze, azt kommunikálom, hogy lenézem őket és nem érdekelnek, de nagyon megvisel a kritika, nem ahhoz vagyok ÉN szokva. A pszichiáterem óva intett az írástól, főképp a nyilvános szerepléstől, de nem tudtam megállni és tovább írok a gyengeségeimről. Természetesen, amit lehet, másokra vetítek. Nem vagyok képes szembenézni a tetteim következményeivel, az általam megbántott, megvádolt, leszólt és megalázott emberek tömegével. Ők pedig most összefogtak ELLENEM, cikiznek, mulatnak a hibáimon és a nagyzoló vágyaimon. Ezek a szerencsétlenek kételkedni merészelnek abban, hogy ÉN vagyok AZ INETRNET KIRÁLYNŐJE! Tűrhetetlen! Ez gyűlölködés! De a lelkem mélyén tudom, hogy megérdemeltem. Elbukom és megyek vissza oda, ahonnan jöttem, a jelentéktelen szürkeségbe. Megkaptam az élettől a MAGAM 15 perc hírnevét, nem tudtam emberi tartással élni vele, most csak temessenek maguk alá a romok. Egyre többen utálnak.

De ezt persze morális felháborodásnak, leleplezésnek, igazságos harcnak álcázzák (–> kognitív disszonancia).

Soha nem ismerném el, hogy ÉN valamiben hibáztam. Igyekszem úgy kommunikálni, hogy szánalmas kis eredményeimet világsikernek láttassam. Nem is értem, hogy mernek ebben kételkedni? Hát mi van abban, hogy megvádolok másokat, NÁLAM sikeresebb embereket, ezzel-azzal? Az olvasottságnak futni kell, mindenem a statisztika, hát olyan nagy ár ezért pár férfi tisztessége? Az is dühít, amikor leleplezik az álneves írásaimat, erről is le kellene szoknom. És, sajnos, már itt is vigyáznom kell, mert szivárog kifelé az információ, áruló van a korábban oly fanatikus csicskák között.

Volt, amit emiatt töröltél?

Előfordult, több kínos bejegyzést is töröltem, kommentekkel együtt. Nem hagyok kint semmi olyat, ahol megkérdőjeleződik a tökéletességem.

Hogy bírod ezt a rengeteg mindent, amit rólad írnak?

Ordítva összetörök ezt-azt, már naponta kétszer jönnek fel a csicskák felsöpörni, és raklapszám rendelem az új kávéscsészéket. De a blogon úgy teszek, mintha fel se venném, csak belül marcangol a tudat, hogy szánalmas vagyok és ez kiderült.

Mit érzel irántuk?

Félek tőlük, mert a nevetségesség öl. Néha elborzadok, hány embert tettem az ellenségemmé, miközben ÉN csak a népszerűséget hajhásztam, és átgázoltam másokon. Bánt, hogy mulatnak rajtam és éles szemmel veszik észre minden gyengeségemet, cikis dolgaimat. Vigyáznom kell, sajnos.

Amit írnak, az bánt?

Ordítva összetörök ezt-azt, már naponta kétszer jönnek fel a csicskák felsöpörni, és raklapszám rendelem az új kávéscsészéket. De ezt már talán említettem is. Szörnyű belegondolnom, hogy a legjobb barátom írt rólam diagnózist, a legbizalmasabb kommentelőm teszi ki a fészre a jelszót, hogy senkiben sem bízhatok. De leszakadni sem tudok a közösségről, hiszen amíg foglalkoznak velem, addig vagyok valaki.

Neked fontos a siker? Az olvasószám? Hogy “igazi” író legyél? Egyáltalán, mi a célod?

ÉN a siker, a hírnév megszállottja vagyok, és ezt eltorzultan, megalomániásan, másokat leigázva, akár a hírhedtség és értelmetlen konfliktusok árán is hajtom. Toporzékolok, hogy igazi írónak tartsanak, legyen könyvem, vegyenek fel az Írószövetségbe, mint Szilárdot, akinek nem bírom elviselni a sikereit, és őt akarom túlszárnyalni. De ahogy tanárnak nem váltam be, ez is kudarc, hiába erőlködöm. Azzal vigasztalom MAGAM, hogy az írói kvalitásaimért olvasnak annyian, és nem csak röhögni járnak a blogomra.

Ha elölről kezdhetnéd…?

Sérthetetlennek hittem MAGAM és keményen pofára estem, de egy új életben is ugyanígy átgázolnék másokon, hiszen ez vagyok ÉN, ilyen a természetem.

De azért emlegeted mindig a statisztikát meg a kattintásvadász címet…

Tudom és figyelem, mennyi az olvasó, a kattintás, a lájk, érdekel, melyik írás lesz népszerű és miért, mert ez a mindenem, nekem nincs más siker az életemben. Azzal hízelgek MAGAMNAK, hogy az irodalmi színvonalamért olvasnak ennyien és nem a botrányokért, a szexért vagy mert röhögnek RAJTAM.

Senkit nem lesel? Hogy hogy csinálja?

Ó, dehogynem! Lesem a petíciót, Kozmáékat, a Férfihangot, Vájfot, híres politikusokat, igazán tehetséges férfi írókat, mindenkit. Amit lehet, átveszek tőlük, akit lehet, próbálok kutyázni, a sikereseket irigylem, a kudarcosokat lesajnálom. Mindig másokhoz mérem MAGAM, az ÉN tengelyen kívül van. Egyes írókat ügyesen plagizálok is. Nincs okom félni attól, hogy kiderül, az olvasóim fanatikusok és még egy kötőszóról is azt hiszik, hogy az az ENYÉM.

És milyen az olvasottság?

Egyre emelkedő, csak sajnos a legtöbben a petícióról jönnek vagy anonim böngészővel, ők csak szórakoznak rajtam. A fanatikus olvasók száma érezhetően csökken. Fő témáim az önfényezés és a férfigyűlölet, de igyekszem másokat is hozzám hasonló boldogtalanná tenni és nem titkolom el a betegségeimet vagy a perverzióimat sem. Mindenem az olvasottság.

Elégedett vagy magaddal és az életeddel.

Illy kávét iszom és Spanyolországban nyaralok. Kell ennél több? Joggal mondhatom, hogy Magyarország legsikeresebb írója vagyok.

Azt mondják, nagyképű vagy és nárcisztikus.

ÉN azt hiszem, NEKEM természetes adottságom a SZÉPSÉGEM és TEHETSÉGEM, és csak a kinyúlt pólójú, kusza sminkű tramplik kételkednek nagyságomban. Büszkén is mutogatom MAGAMAT, hiszen aki rosszat mond RÁM, az csak irigységből mondhatja! Aki utál ENGEM, az igazából olyan akar lenni, mint ÉN.

Miért van körülötted ennyi konfliktus?

Mert középszerű vagyok, és csak akkor figyelnek fel rám, ha valami botrányba kerülök. Kell az olvasottsághoz is, igen. Belekötök híres emberekbe, rágalmazok, támadok. Ezek hozzák a kattintásokat.

Haragszanak rád. A bringások, Bojár, Kozmáék…

Figyeled, mi a közös ezekben a konfliktusokban? Mind azzal kezdődött, hogy nekik mentem, hol sunyin, hol erőszakosan, ahogy éppen könnyebbnek látszott. Példátlan méretű, minden emberi nívót lábbal tipró, hónapok óta tartó gyűlöletkampányt és cyberbullyingot kezdtem ellenük. Olvasottság ÜBER ALLES!

Van értelme belemenni ezekbe a harcokba?

Ó, persze! Hiszen mindig megugrik az OLVASOTTSÁG! Ha nem olvasnak elegen, nincs elég kávépénz, létérdekem a konfrontáció. De ne hidd azt, hogy csak a pénzért csinálom. ÉN igazán élvezem is, olyan jó érzés lehúzni a sárba a NÁLAM sikeresebbeket, jobbakat, szebbeket.

Csak ennyit teszel?

Csak ennyit.

Nem írsz szívből, jókedvűen, szeretettel?

Nem. Tudod, az OLVASOTTSÁG!

Nem veszel űzőbe embereket?

Dehogynem, hiszen kell az OLVASOTTSÁG.

Bántanak még a biciklisek?

Jól befenyítettem őket, frusztráló volt látni azt a sok vidám, erős fiatal férfit a fogason. Danit jól megszopattam, először teljes megalázkodásra kényszerítettem, aztán az egyezségünk ellenére eljárás indult ellene, majd a többi tanul ebből. De azért megjegyzéseket tesznek, és volt egy nagyon kellemetlen délutánom, amikor hiába provokáltam őket, egyik sem ütött ENGEM pofon, viszont kamerázták az eseményeket, így sajnos nem tudtam újabb ügyet csinálni.

Nem te működteted a “szennyblogokat”?

De, lényegében igen, hiszen az ÉN tudtommal és beleegyezésemmel működtetik őket.

Nem te szervezted a petíciós ellenállást?

Dehogynem, a jelszavas posztokban és a fészen ÉN szerveztem a harcot, ÉN osztottam ki a szerepeket. Mozgósítottam minden szimpatizánst, a csicskák főállásban csak NEKEM dolgoztak.

Te írsz a petícióra?

Természetesen, állandóan ott lesek és álnéven rendszeresen kommentelek, dicsérem MAGAM.

És sikeresen?

Sajnos, rögtön lebuktatnak, hiszen épeszű ember nem nyalna olyan szolgaian, ahogy ÉN kaserolom MAGAMAT.

Azzal vádolnak, hogy te fényezed ott magad névtelenül.

Ez hazugság, dicsérnek a csicskák is. Ezért sokszor nem is találják el, melyik kommentet írom ÉN. De ők is ugyanazt írják, amit ÉN.

Mi a tanulság?

Semminek nincs értelme, ha rosszindulatúan csinálom. Minden eltorzul, lekonyul akkor, ha a saját belső indulataim vetülnek ki. Ez az ÉN tanulságom kellene legyen, de sajnos nem tanulok a hibáimból, mert tökéletesnek hiszem MAGAMAT.

Tudod, hogy ezt is azonnal szétszedik majd?

Hát persze. Megint kiröhögnek majd, de már mindegy, csak a kattintás számít.

 

Kozma Botond Szilárd karma- és csald-asztrológus:

 Csakazolvassa Gerle Évát, aki találkozott az írónő lelkiismeretével (Én szóltam!)

 

Joó Viola és Kozma Szilárd Petíciója, #46458 számú hozzászólás

2014-09-11 13:37

 Most pedig lássuk az őszinte verziót

mi történt a blogon

Közzétéve szeptember 11, 2014

Sokan és sok mindent kérdeztek tőlem, jobb, ha elmondom, mi történt a blogon és körülötte. Ezért most a csakazolvassa írója meginterjúvolja Gerle Éva lelkiismeretét.

Hogy vagy most? Néha szárnyszegettnek, tragikusnak tűnsz, máskor nagyon szép érzésekről írsz, és boldognak látszol.

Nehéz időket élek át, a patkányok menekülnek a süllyedő hajóról, sorra derülnek ki a hazugságaim, nehéz fenntartani a gyűlöletszintet, hogy a csicskáim el ne forduljanak tőlem és a blogtól.

Olyan jó hely volt ez. Valami véget ért.

Igen. Ez van, ez lett, tulajdonképpen előre látható volt. Örülök, hogy eddig tartott és remélem, azért nem apad el teljesen a kávépénzes apanázs.

Láttad előre, hogy szétesik a közösség?

Nem. Azt hittem, örökké tart majd, hiszen tökéletes vagyok és tévedhetetlen. Vaskézzel fogtam egybe a társaságot, cikiztem az elégedetlenkedőket és nyaliztam az elégedetteknek. Talán abban hibáztam, hogy nem voltam elég erős kezű, lankadt a kontroll és azok a szerencsétlenek visszaéltek vele. Hát mi az, hogy világgá kürtölik a csicskáztatásukat? Örülhettek volna, hogy NEKEM segítenek, a hálátlan dögök. Nehéz meló ennyi felnőtt ember viselkedését irányítani, manipulálni őket, kedveskedni és fenyegetni. Az egyik kezemben cukor, a másikban korbács, ahogy az a despoták nagykönyvében áll.

A blogon aggasztó dinamikák indultak többek szerint.

Igen, az utóbbi időben hihetetlen dolgok történnek, egyes csicskák elkezdtek önállóan gondolkodni. Nem tudom, mit ronthattam el, de nem is érdekel. Nem akarok szembenézni a hibáimmal. Zavart az is, hogy más is népszerű a társaságban, első dolgom volt ezeket kiutálni. Mit képzelnek ezek, hogy jobban szeretik egymást, mint ENGEM? ENGEM, aki a lelkem is kiteszem nekik. ÉN kritikátlan seggnyalást várok el, de ezek barátkozni akarnak, VELEM! Véleményt mondanak, tanácsokat adnak, megannyi kontroll-mániás őrült.

Tudod, ki az áruló?

Tudom. És nagyon sajnálom őt, mert ő nagyon beteg. Ezt a szöveget Péter atyától loptam, de igazából RÁM vonatkozik, csak szokásom szerint kivetítem másokra. De akkor is, legyen szálkás akácfából a vibrátora annak, aki el merte árulni, hogy csicskáztatom az olvasóimat!

Mintha most a hiteled kérdőjeleződött volna meg. Van, aki csalódott, haragszik, félreismert, mások módszeresen és fáradhatatlanul le akarnak járatni. Hogy viseled ezt?

Nagyon nehezen, dührohamaim vannak és tombolok, de aztán a blogon jó képet kell vágnom újra, pedig legszívesebben megtépném a haját a sok álszent, kikacsintgató, hűtlenkedő alattvalómnak. De hát ők hozzák a bevételt, muszáj nyelnem. Aki nem tudná: van egy hely, egy fórum, ahol szabadon lehet véleményt mondani RÓLAM, pogány jókedvvel elemeznek és cikiznek ENGEM és a csicskáimat. Érthető, hogy ez iszonyúan frusztrál, de sajnos igazuk van és a legtöbb amit tehetek, hogy álnéven próbálom fényezni MAGAMAT, persze sikertelenül, mert azonnal átlátnak rajtam.

Nagyon fáj?

Ordítani tudnék, mikor olvasom őket, és természetesen percenként frissítem, egész nap azt lesem, mit írtak rólam. Persze, azt kommunikálom, hogy lenézem őket és nem érdekelnek, de nagyon megvisel a kritika, nem ahhoz vagyok ÉN szokva. A pszichiáterem óva intett az írástól, főképp a nyilvános szerepléstől, de nem tudtam megállni és tovább írok a gyengeségeimről. Természetesen, amit lehet, másokra vetítek. Nem vagyok képes szembenézni a tetteim következményeivel, az általam megbántott, megvádolt, leszólt és megalázott emberek tömegével. Ők pedig most összefogtak ELLENEM, cikiznek, mulatnak a hibáimon és a nagyzoló vágyaimon. Ezek a szerencsétlenek kételkedni merészelnek abban, hogy ÉN vagyok AZ INETRNET KIRÁLYNŐJE! Tűrhetetlen! Ez gyűlölködés! De a lelkem mélyén tudom, hogy megérdemeltem. Elbukom és megyek vissza oda, ahonnan jöttem, a jelentéktelen szürkeségbe. Megkaptam az élettől a MAGAM 15 perc hírnevét, nem tudtam emberi tartással élni vele, most csak temessenek maguk alá a romok. Egyre többen utálnak.

De ezt persze morális felháborodásnak, leleplezésnek, igazságos harcnak álcázzák (–> kognitív disszonancia).

Soha nem ismerném el, hogy ÉN valamiben hibáztam. Igyekszem úgy kommunikálni, hogy szánalmas kis eredményeimet világsikernek láttassam. Nem is értem, hogy mernek ebben kételkedni? Hát mi van abban, hogy megvádolok másokat, NÁLAM sikeresebb embereket, ezzel-azzal? Az olvasottságnak futni kell, mindenem a statisztika, hát olyan nagy ár ezért pár férfi tisztessége? Az is dühít, amikor leleplezik az álneves írásaimat, erről is le kellene szoknom. És, sajnos, már itt is vigyáznom kell, mert szivárog kifelé az információ, áruló van a korábban oly fanatikus csicskák között.

Volt, amit emiatt töröltél?

Előfordult, több kínos bejegyzést is töröltem, kommentekkel együtt. Nem hagyok kint semmi olyat, ahol megkérdőjeleződik a tökéletességem.

Hogy bírod ezt a rengeteg mindent, amit rólad írnak?

Ordítva összetörök ezt-azt, már naponta kétszer jönnek fel a csicskák felsöpörni, és raklapszám rendelem az új kávéscsészéket. De a blogon úgy teszek, mintha fel se venném, csak belül marcangol a tudat, hogy szánalmas vagyok és ez kiderült.

Mit érzel irántuk?

Félek tőlük, mert a nevetségesség öl. Néha elborzadok, hány embert tettem az ellenségemmé, miközben ÉN csak a népszerűséget hajhásztam, és átgázoltam másokon. Bánt, hogy mulatnak rajtam és éles szemmel veszik észre minden gyengeségemet, cikis dolgaimat. Vigyáznom kell, sajnos.

Amit írnak, az bánt?

Ordítva összetörök ezt-azt, már naponta kétszer jönnek fel a csicskák felsöpörni, és raklapszám rendelem az új kávéscsészéket. De ezt már talán említettem is. Szörnyű belegondolnom, hogy a legjobb barátom írt rólam diagnózist, a legbizalmasabb kommentelőm teszi ki a fészre a jelszót, hogy senkiben sem bízhatok. De leszakadni sem tudok a közösségről, hiszen amíg foglalkoznak velem, addig vagyok valaki.

Neked fontos a siker? Az olvasószám? Hogy “igazi” író legyél? Egyáltalán, mi a célod?

ÉN a siker, a hírnév megszállottja vagyok, és ezt eltorzultan, megalomániásan, másokat leigázva, akár a hírhedtség és értelmetlen konfliktusok árán is hajtom. Toporzékolok, hogy igazi írónak tartsanak, legyen könyvem, vegyenek fel az Írószövetségbe, mint Szilárdot, akinek nem bírom elviselni a sikereit, és őt akarom túlszárnyalni. De ahogy tanárnak nem váltam be, ez is kudarc, hiába erőlködöm. Azzal vigasztalom MAGAM, hogy az írói kvalitásaimért olvasnak annyian, és nem csak röhögni járnak a blogomra.

Ha elölről kezdhetnéd…?

Sérthetetlennek hittem MAGAM és keményen pofára estem, de egy új életben is ugyanígy átgázolnék másokon, hiszen ez vagyok ÉN, ilyen a természetem.

De azért emlegeted mindig a statisztikát meg a kattintásvadász címet…

Tudom és figyelem, mennyi az olvasó, a kattintás, a lájk, érdekel, melyik írás lesz népszerű és miért, mert ez a mindenem, nekem nincs más siker az életemben. Azzal hízelgek MAGAMNAK, hogy az irodalmi színvonalamért olvasnak ennyien és nem a botrányokért, a szexért vagy mert röhögnek RAJTAM.

Senkit nem lesel? Hogy hogy csinálja?

Ó, dehogynem! Lesem a petíciót, Kozmáékat, a Férfihangot, Vájfot, híres politikusokat, igazán tehetséges férfi írókat, mindenkit. Amit lehet, átveszek tőlük, akit lehet, próbálok kutyázni, a sikereseket irigylem, a kudarcosokat lesajnálom. Mindig másokhoz mérem MAGAM, az ÉN tengelyen kívül van. Egyes írókat ügyesen plagizálok is. Nincs okom félni attól, hogy kiderül, az olvasóim fanatikusok és még egy kötőszóról is azt hiszik, hogy az az ENYÉM.

És milyen az olvasottság?

Egyre emelkedő, csak sajnos a legtöbben a petícióról jönnek vagy anonim böngészővel, ők csak szórakoznak rajtam. A fanatikus olvasók száma érezhetően csökken. Fő témáim az önfényezés és a férfigyűlölet, de igyekszem másokat is hozzám hasonló boldogtalanná tenni és nem titkolom el a betegségeimet vagy a perverzióimat sem. Mindenem az olvasottság.

Elégedett vagy magaddal és az életeddel.

Illy kávét iszom és Spanyolországban nyaralok. Kell ennél több? Joggal mondhatom, hogy Magyarország legsikeresebb írója vagyok.

Azt mondják, nagyképű vagy és nárcisztikus.

ÉN azt hiszem, NEKEM természetes adottságom a SZÉPSÉGEM és TEHETSÉGEM, és csak a kinyúlt pólójú, kusza sminkű tramplik kételkednek nagyságomban. Büszkén is mutogatom MAGAMAT, hiszen aki rosszat mond RÁM, az csak irigységből mondhatja! Aki utál ENGEM, az igazából olyan akar lenni, mint ÉN.

Miért van körülötted ennyi konfliktus?

Mert középszerű vagyok, és csak akkor figyelnek fel rám, ha valami botrányba kerülök. Kell az olvasottsághoz is, igen. Belekötök híres emberekbe, rágalmazok, támadok. Ezek hozzák a kattintásokat.

Haragszanak rád. A bringások, Bojár, Kozmáék…

Figyeled, mi a közös ezekben a konfliktusokban? Mind azzal kezdődött, hogy nekik mentem, hol sunyin, hol erőszakosan, ahogy éppen könnyebbnek látszott. Példátlan méretű, minden emberi nívót lábbal tipró, hónapok óta tartó gyűlöletkampányt és cyberbullyingot kezdtem ellenük. Olvasottság ÜBER ALLES!

Van értelme belemenni ezekbe a harcokba?

Ó, persze! Hiszen mindig megugrik az OLVASOTTSÁG! Ha nem olvasnak elegen, nincs elég kávépénz, létérdekem a konfrontáció. De ne hidd azt, hogy csak a pénzért csinálom. ÉN igazán élvezem is, olyan jó érzés lehúzni a sárba a NÁLAM sikeresebbeket, jobbakat, szebbeket.

Csak ennyit teszel?

Csak ennyit.

Nem írsz szívből, jókedvűen, szeretettel?

Nem. Tudod, az OLVASOTTSÁG!

Nem veszel űzőbe embereket?

Dehogynem, hiszen kell az OLVASOTTSÁG.

Bántanak még a biciklisek?

Jól befenyítettem őket, frusztráló volt látni azt a sok vidám, erős fiatal férfit a fogason. Danit jól megszopattam, először teljes megalázkodásra kényszerítettem, aztán az egyezségünk ellenére eljárás indult ellene, majd a többi tanul ebből. De azért megjegyzéseket tesznek, és volt egy nagyon kellemetlen délutánom, amikor hiába provokáltam őket, egyik sem ütött ENGEM pofon, viszont kamerázták az eseményeket, így sajnos nem tudtam újabb ügyet csinálni.

Nem te működteted a “szennyblogokat”?

De, lényegében igen, hiszen az ÉN tudtommal és beleegyezésemmel működtetik őket.

Nem te szervezted a petíciós ellenállást?

Dehogynem, a jelszavas posztokban és a fészen ÉN szerveztem a harcot, ÉN osztottam ki a szerepeket. Mozgósítottam minden szimpatizánst, a csicskák főállásban csak NEKEM dolgoztak.

Te írsz a petícióra?

Természetesen, állandóan ott lesek és álnéven rendszeresen kommentelek, dicsérem MAGAM.

És sikeresen?

Sajnos, rögtön lebuktatnak, hiszen épeszű ember nem nyalna olyan szolgaian, ahogy ÉN kaserolom MAGAMAT.

Azzal vádolnak, hogy te fényezed ott magad névtelenül.

Ez hazugság, dicsérnek a csicskák is. Ezért sokszor nem is találják el, melyik kommentet írom ÉN. De ők is ugyanazt írják, amit ÉN.

Mi a tanulság?

Semminek nincs értelme, ha rosszindulatúan csinálom. Minden eltorzul, lekonyul akkor, ha a saját belső indulataim vetülnek ki. Ez az ÉN tanulságom kellene legyen, de sajnos nem tanulok a hibáimból, mert tökéletesnek hiszem MAGAMAT.

Tudod, hogy ezt is azonnal szétszedik majd?

Hát persze. Megint kiröhögnek majd, de már mindegy, csak a kattintás számít.
 
< Előző   Következő >
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player