shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?

Információ, újdonság

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Asztrológusi hitvallásom

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Az általam készített horoszkópok PDF Nyomtatás E-mail
 Kozma Szilárd:
 
     A kauzális - metafzikakai horoszkópértelmezéseknek az eltérése a klasszikus (Jósló) szemléletű horoszkópértelmezésektől. 
 
     Mielőtt ezekbe - a hasonló témában olvasható írások tárgykezelésétől merően különböző tanulmányaimnak
- az olvasásába belefogna, kikerülhetetlenül fontosnak és föltétlenül szükségesnek tartom egy olyan elméleti,
de a horoszkópok helyes megértése és gyakorlati használata (alkalmazása) szempontjából nagyon
fontos kérdésnek a tisztázását, amire tizenhét éves gyakorlati asztrológusként jöttem rá, és amit azt követően
hét éven át pontosítottam és árnyaltam és kiszélesítettem: a napjegyünkre jellemző, személyi sors-meghatározó pszichikai és mentális tulajdonságaink és spirituális kisugárzásaink nem annyira meghatározóak (nem
annyira fontosak!), mind amennyire a köztudatban elterjedt asztrológiai tévképzetek szerint önkéntelenül
hinni szokás.
 Az egyéni napjegy (csillagkép: Kos, Bika, Ikrek, stb.) általi meghatározódásaink csak a felszínen megnyilvánuló nyers tulajdonságaink egy (negyed - harmad) részét jelentik az egész auránkban (tudattalan spirituális személyünkben, spirituális struktúránkban) létező, anyai ági őseinktől öröklött, spirituális és kauzális sors-programoknak, az egyéni és a családi karmának. Ezeket, az életfeladatnak, vagy küldetésnek is nevezett, személyi sorsprogramokat (karmánkat) képező, negatív spirituális tulajdonságainkat, a metafizikailag nem helyesen (nem eléggé jól) tájékozott misztikus guruk és tanítók a múlt inkarnációkból hozott “adósságokként”: tévelygések és tévedések (bűnök és vétkek) következményeként értelmezik, mint ahogy a pozitív tulajdonságokat és tehetségeket (képességeket) is a múlt inkarnációkban szerzett képességekként értelmezik. Ez a magyarázat - értelmezés viszont téves. Nem létezik közvetlen és lineáris kapcsolat az időben és térben különböző pontokon megjelenő, fejlődő (és némely esetben: degradálódó), majd a földi életet elhagyó egyéni tudatformák között. Mindannyian közvetlenül az abszolútumból “jövünk” egy, az egyéni sajátosságainkat meghatározó, anyai ági ősöktől öröklött spirituális családi programnak (szűrőnek) megfelelően, és minél nagyobb belső és külső harmóniaképességre (egészség-megélési képességre), spirituális és kauzális kiegyenlítődési képességre teszünk szert az életünk során, annál közvetlenebb módon és annál egyszerűbben érkezünk el halálunk után az általunk is megújhodó, kiegyenlítődő abszolút létállapotba. Minél diszharmonikusabb (zavarosabb - zavartabb, felelőtlenebb és rombolóbb) életet folytatunk, annál nehezebben és későbben érkezünk meg az új abszolút állapotba. (Sőt: az öngyilkosok és a rettenetes gaztett elkövetők kauzális magja soha nem érkezik meg, soha nem olvad az abszolútumba, mivel szétbomlik. Lásd: a pokol állapotát - figyelem: nem a helyét! - a különböző vallásos misztikákban.)

   A napjegyünkre jellemző személyi tulajdonságaink csak a természetünkben egyértelműen napvilágra kerülő és spontánul megnyilvánuló részét képezik le az élettervünknek, miközben a mély pszichikai, mentális és spirituális determinációink sokszor egy egész életen át rejtve maradhatnak. Ezek a felszínen egyáltalán nem, vagy nagyon kevéssé észlelhető és érzékelhető negatív spirituális tulajdonságaink, amiket az életfeladatok felvállalásával a felszínre kell hoznunk és pozitív tulajdonságokká: kiegyenlítődési képességekké kell alakítanunk az életünk során, a tudattalan világunk köreiből befolyásolják gondolatainkat és tetteinket: sorsunkat és személyiségünket, rejtett vágyak, félelmek, szorongások, sóvárgások és negatív ambíciók formájában és mintegy a háttérből manipulálva minket, meghatároznak és alakítják a sorsunkat. Ezeket, a Napjegy által többnyire inkább elfödött tulajdonságokat, a személyi horoszkópban a Lilith és a Sárkányfarok segítségével tudjuk feltérképezni. Azok az önkéntelen és öntudatlan negatív tulajdonságok és késztetések, azok a kisugárzások, valamint e késztetéseinkhez kisugárzásainkhoz a rezonancia törvénye alapján vonzódó, vagy azokhoz analogikusan rendelődő környezeti viszonyulásokat - visszahatásokat, amelyeket e két asztrológiai pont (A Lilith és a Sárkányfarok) vizsgálatával az asztrológia képes megnevezni és körülírni, többnyire sokkal inkább meghatározzák személyünket és sorsunkat, mint a Napjegyünkre jellemző felszíni nyers (természeti) tulajdonságaink, képességeink és alapösztöneink.

    Emiatt arra kérem önt, hogy a horoszkópja, illetve a saját személye és a szellemi sors- meghatározottságai, valamint e meghatározottságok feloldási és meghaladási lehetőségeinek a helyes megértése érdekében, tegyen félre minden olyan közkézen forgó, asztrológiai, vagy misztikus (ezoterikus) információkból származó előképzetet és racionális, vagy misztikus “tudást” (előítéletet!), amit a Napjegyével és az Ascendensével kapcsolatban eddig megismert és a magáévá tett. Ugyanakkor próbálja meg, a horoszkópjának ezekre, a személyére és sorsára negatívan ható elemeire összpontosítva, mindezt egy olyan egységes egész spirituális élettervként felfogni, amely épp a Lilith és a Sárkányfarok, valamint a Nap negatív fényszögei által jelzett (jelölt) diszharmonikus személyi meghatározottságaidból (karmádból) indul ki kauzálisan. És amely sors-terv, pontosan ezeknek a rejtett negatív tulajdonságaidnak és késztetéseinek a megtapasztalásán, illetve azoknak a környezetünkből kiváltott negatív reakcióknak a megtapasztalásán keresztül történő tudatosítását (belátását), feloldását és meghaladását, illetve pozitív tulajdonságokká és képességeké történő átalakítását igényli az ön részéről.

    A horoszkóp legfontosabb eleme tehát nem a születési napjegy, de nem is az Ascendens, ahogy azt tudta eddig, hanem a Lilith (Lilit), valamint a Sárkányfarok  és a Sárkányfej pontok (helyek) által meghatározott fejlődési tengely. Ennek a tengelynek jegy és ház szerinti pozícióiból kiolvasható az életutad fő spirituális motívuma. A Sárkányfarok által jelzett, anyai ági ősszüleinktől öröklött karmikus - kauzális meghatározódások meghaladása és a Sárkányfej (megváltás-pont, vagy: boldogság és egészség-pont) által jelzett egészen új és a régiekkel csaknem homlokegyenest szembenálló szellemi és lelki tulajdonságok megszerzése (felvétele) a feltétele az egészségünknek, a boldogságunknak és a boldogulásunknak (úgynevezett üdvösségünknek).

    Mielőtt tovább mennék, fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy horoszkóp-értelmezés közben, mint asztrológus és mint metafizikus nem ítélkezek - és nem is ítélkezhetek! - senki és semmi fölött, hanem mindössze igyekszem minél helyesebben kiolvasni és feltárni mindent, ami a horoszkópból általam kideríthető, annak érdekében, hogy a bajok (összetévesztések: tévedések, zavarok és feszültségek, illetve a betegségek és más negatív sorshelyzetek) szellemi - mentális forrását pontosan megnevezhessem, meghatározhassam és a feloldási - meghaladási lehetőségeket megadhassam. Amikor tehát nyersen, kertelés nélkül írom le a horoszkópból - a horoszkóp eleminek az egymáshoz való viszonyából - kikövetkeztethető tényeket, nem a bántalmazás, hanem a felfedezés és a felmutatás, illetve a feloldási - meghaladási lehetőségek megkeresése és megnevezése vezérel. (A pozitív tulajdonságok és képességek - a tehetségek és érdemek felsorolásával, ellentétben a pszichológia és a pedagógia állításaival, spirituálisan még egyetlen felnőtt személyen sem sikerült segíteni)

     A második, igen fontos kiemelni való (talán az előbbinél is fontosabb!) az, hogy amikor az asztrogramot értelmezem, nem szabad(na) tudnom, vagy feltételeznem azt, hogy az illető személy milyen spirituális színvonalon áll, hogy mit tanult meg és mit javított ki, illetve, hogy mit rontott még jobban el az eredeti spirituális programjából a negatív, vagy pozitív neveltetése, taníttatása, személyes élettapasztalatai és más jellegű benyomásai, illetve a tanulmányai (pl. az un. ezoterikus, vagy misztikus tanok) hatására. Azon kívül, hogy az általam ismert személyi élettényeket példának felhozhatom a jobb megértés - megértetés érdekében, az értelmezési feladatot úgy kell végrehajtanom, mintha az, akinek a számára írom, egy az élete elején álló, 21 - 23 éves korú személy lenne. Az ide vonatkozó általános elképzelések (hiedelmek, tévképzetek) ellenére, mind az asztrológusi, mind a személyes tapasztalatom az, hogy mindaddig, amíg az emberek (lehetnek akár híres tudósok, művészek, írók, vagy akár főpapok) a személyi horoszkópjuk által feltárt spirituális programjukat meg nem ismerik és annak fényében nem kezdik élni (“újra-élni”) az életüket, az un. megváltási életfeladataik megértése és beváltása szintjén, semmit nem, azaz elenyészően minimálist fejlődnek. Kötelességem tehát a horoszkópnak minden általam felfedezhető lehetséges diszharmonikus mozzanatát feltárni, attól függetlenül, hogy az illető személy mit képzel magáról (hogy mennyire haladott meg bizonyos sors-problémákat), annak érdekében, hogy lehetőleg semmi ne maradjon átvilágítatlanul és ez által kezelhetetlenül, javíthatatlanul.   

   Persze, egészen ritkán, az is megtörténhet, hogy a Lilith és a Sárkányfarok által jelzett általános karmikus meghatározódásokból olyasmit is feltárok, ami esetleg nem jellemző, de az esetek többségében az szokott történni, hogy miután az illető személy többször is elolvassa a leírtakat és az olvasottakon gondolkozik néhány hetet, eszébe jutnak olyan a tudattalan memóriájába raktározódott élettények, események, lelki élmények, amelyek arra utalnak, hogy bizony olyan tulajdonságok - késztetések is jellemzőek rá, amelyeket ő mindaddig csak mások személyének tulajdonított. És ennek a legbiztosabb jele általában az, hogy amikor ezeket, a személyünktől idegennek képzelt tulajdonságokat másoknál észleljük, spontán módon a harag, a megbotránkozás és/vagy a határozott elutasítás érzelmeit váltja ki belőlünk. Azért fontos tehát minden lehetséges személyi jellemzőnek körülményesen utána nézni, mert a határozottan megnyilvánuló (durván kifejeződő) tulajdonságainkkal, leplezni és uralni nem tudott ösztönös késztetéseinkkel nincs akkora baj, ezek nem jelentenek számunkra, pontosabban az egészségünk számára akkora veszélyt, mint a személyiségünk és a tudattalanunk legmélyebb zugaiban megbúvó, rejtett személyi tulajdonságainkkal és késztetéseinkkel. A durván - mindenki számára látható és érzékelhető módon - megnyilvánuló tulajdonságaink negatív hatásai kisülnek a külvilággal való konfrontációban, de az általunk is érzékeletlenek és észleletlenek, nem csak, hogy manipulálnak minket, de, amennyiben feltáratlanok maradnak, végzetesen meg betegíthetnek.


   Rengeteg személyi horoszkóp-értelmezés és az egyre szélesedő baráti és ismerősi köreinkben elért pozitív eredményeink bizonyítják és visszaigazolják, hogy azok, a genetikai térkép által kimutatható negatív biológiai örökségek, amelyek a NEM okoznak VÉGZETES(!) betegségeket és NEM eredményeznek testi deformációt(!), átváltoztathatóak (kijavíthatóak!) egészséges biológiai tulajdonságokká és képességekké. Jó példa erre a feleségemé. Őt az édesanyja nagyon nehezen szülte meg és szoptatni sem tudta, mert a teje hamar elapadt. Ráadásul a feleségem két testvére apró - plasztikai műtétek útján utólag helyrehozott - testi rendellenességekkel is jöttek a világra, miközben ő, akárcsak a barátnőink, könnyen szülte meg az ép és egészséges gyermekeinket és több mint egy évig (viccesen: az unalomig) szoptatta annak köszönhetően, hogy a személyi horoszkópjaikból nem jósolgattam számukra semmit, hanem feltártam a karmikus meghatározódásaikat, annak érdekében, hogy haladják meg azokat.

    A Vízöntő és a Halak konstellációk által megtestesített spirituális erőterek személyiség-változtató tulajdonságai és természete jelzik, hogy az állatokkal ellentétben, az ember szellemét nem béníthatja le, és nem határozhatja meg egy életre, sem a genetikai, sem a spirituális öröksége (karmája), hanem a spirituális értelme és az élet-képzelete (mágikus) ereje által lehetősége van az öröklött szellemi és biológiai (genetikai) programjainak a javítására, módosítására. Informatikai kifejezéssel: "a programjainak az átírására" - és ha kell, azok teljes kicserélésére. A genetikai kódrendszerünk ugyanis, nem a véletlen anyagi módosulások és a szükségszerű örökösödéseknek az egyedül és kizárólagosan a génsebészet által módosítható térképe, hanem mindössze következménye és leképeződése a spirituális és kauzális kódrendszerünknek. Ezt viszont irányítani és változtatni tudjuk - főként a magzatot a méhükben hordó anyák esetében, akiknek, amennyiben nem terhesnek, hanem áldott állapotban levő teremtői személyeknek tudják magukat, a legerősebb a mágikus képzeletük. Ez, az áldott állapoti mágikus képzelet, nem csak a magzat alakulására - fejlődésére, képes pozitívan hatni (vagy "terhes"-ségi koncepció esetén: rombolóan és károsan hatni) -, anélkül, hogy pl. génsebészeti beavatkozásokra lenne szükség. Sőt: talán hihetetlen, de ez, a mágikus erejű, tudatos, vagy önkéntelen családanyai képzelgés, az egész család jólétére is rendkívülien erős befolyást gyakorol. Ez a tudatos, vagy önkéntelen családanyai képzeleti (mágikus) hatás olyannyira erős például, hogy egy huzamosan fenntartott és intenzíven átélt negatív családanyai imaginációval szemben, a férfi (az apa) teljességgel tehetetlen, bármit is tenne, nem képes azt elhárítani, vagy ellensúlyozni.
    Az Erdélyi Hamvas Béla Baráti Társaság tagjaival együtt, vagyis a Hamvas Béla által lefektetett metafizikai koncepciók szerint, asztrológusként és nem utolsósorban felelős szülőként is gondolkozó barátaimmal tehát, szüntelenül együttműködve és egymás gondolatait, eredményeit ellenőrizve - megbeszélve, és a különböző, un. jellegzetes horoszkóp-eseteket is megbeszélve, a Lilith nevű, Teremtés-provokáló, Teremtés-kényszerítő negatív(!) őserő abszolút létének (Abszolút mivoltának) és gyökerének a felfedezése és kimutatása után, felfedeztük a Lilith által megzavart Abszolút létből eredő, az abszolút-rend helyre-állításának a szükségében gyökerező, és az Abszolútumból kiváló - abból megszülető Teremtő létrejöttének az okát és célját. És így, a Teremtés igazi, "rend-helyreállítási" - okát és funkcióját: a rendeltetését és az un. "működési mechanizmusát". Felfedeztük tehát minden pozitívan, vagy negatívan, de mindenképpen a sorsunkra és az egészségünkre (mágikusan!) ható és visszaható (Vallásos és nem-vallásos!) HITNEK A RACIONÁLIS ÉS LOGIKUS ALAPJÁT ÉS OKÁT: A VILÁG TEREMTÉSÉNEK A GYÖKERÉNÉL ÁLLÓ, VALAMINT A BENNÜNK IS LÉTEZŐ ÉS MŰKÖDŐ TEREMTŐ-KÉPZELET FUNKCIÓJÁT. Azt tehát, hogy a teremtés és az élet eredeti oka és funkciója pozitív, és, hogy ebbe a pozitív logikus lét-folyamatba, bárki, aki nem agysérült, bele tud a lelki-szellemi magatartása által kapcsolódni, és ennek a személyes, de mégis "tudományos" kapcsolatnak egyértelmű pozitív visszahatása és következménye van az illető személy életére és egészségére. Felfedeztük a hosszú évezredeken keresztül a "beavatott" bölcsek, misztikus próféták és vallásalapító szentek által MINDÖSSZE RÉSZBEN SEJTETT, DE TELJESSÉGÉBEN SOHA SENKI ÁLTAL MEG NEM TALÁLT - legalábbis eddig még fel nem fedett - ISTENI IGAZSÁGOT: AZ EGYETEMES (kauzális) TEREMTÉS ŐSI OKÁT, szükségét és FUNKCIÓJÁT(!), vagyis A LÉT ÉS AZ ÉLET EREDETI RENDELTETÉSÉT, értelmét és CÉLJÁT.

   Az általunk művelt - kauzális - asztrológia tehát, elveti a jóslást, mint a teremtés eredeti rendeltetésével (funkciójával) és céljával nem egyező tevékenységet. Jóslás helyett a személyi horoszkópokból kiolvasható pozitív és negatív meghatározódásokra (karmikus determinációkra, öröklött személyi késztetésekre) összpontosít. Az auránk, illetve a tudattalan szellemvilágunk legfinomabb rétegeibe rejtett negatív (afunkcionális) tulajdonságok, öntudatlan és önkéntelen késztetések feloldását teszi lehetővé, vagyis ezeknek az örökletes negatív spirituális meghatározódásoknak az egyetemes létezés logikájával összhangban álló, pozitív képességekké, tulajdonságokká alakítását teszi lehetővé a nem-jóslási logikára alapozott, kauzális horoszkópértelmezés. És teszi ezt azáltal, hogy a horoszkópházak által jelzett egyéni életfeladatokat is részletesen feltárja. A kauzális asztrológia tehát, a karma-feltárás mellett, a negatív tulajdonságoknak a pozitív képességekké változtatását szolgáló személyi életfeladatoknak és individuális élet-küldetésnek a feltárását is elvégzi, valamint a személyi étfeladatok végrehajtását és beteljesítését akadályozó (külső és belső) tényezőknek a megnevezését. Meg adja tehát a horoszkóp minden egyes negatív eleméből kiolvasható negatív meghatározódásnak a feloldási és meghaladási lehetőségét, lehetővé téve ezáltal a harmonikus - egészséges és kreatív élet megvalósítását, amelyben nincs helye az abszurd véletlennek és amelyből természetes módon, a többi negatív "váratlan - véletlen" esemény mellett, eltűnnek a tragikus "belesetek" és a krónikus, illetve, végzetes betegségek is.        

    Mindez annak köszönhetően valósul meg, hogy miután az asztrológiai feltárás által, személy megismeri a saját életfeladatait és hathatós lépéseket, külső és belső erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy ezeket felvállalva, végre a saját "kozmikus" útját járja, és ne a mások által (szülő, testvér, tanár, élettárs, pártvezér, pap, vagy guru, misztikus mester, vagy még misztikusabb szellemi vezető, stb., által) kijelölt tévutakon bolyongjon, illetve, hogy ne a rá befolyást gyakorló személyek és a negatív karmikus determinációi által befolyásolt önellentmondásos (zavaros) életképzelete által előidézett élethelyzetekben őrlődjön, és - az egyetemes törvényeket is megismerve és megértve, az általános, emberi rendeltetés szerinti életfeladataival is egyenesbe kerülve - az ily módon megtisztult: a tényleg egyénivé, és ezáltal egyetemessé is vált - tudatos és tudattalan (automatikus) - mágikus erejű életképzeletében olyan finom - az asztrológia által a naprendszer bolygóihoz rendelt - spirituális teremtőerők (életerőt adó spirituális energiák) szabadulnak fel benne, és olyan teremtőerőkkel kerül tudatosan harmonikus viszonyba, amelyek összhangban állnak ("találnak") az ő lét- és életforrását képező spirituális és kauzális struktúrájával, személyi rendeltetésével.

     Gyakorló asztrológusi tevékenységem és kutatásaim legfontosabb eredménye az emberi léleknek (spirituális és kauzális struktúrának) a mélyrétegeiben rejlő, családi vonalon az anyai ágon öröklődő, vagyis anyáról leányra és fiúra szálló (az unokáknak anyai ágon átadott) spirituális tévképzeteknek az egyéni karakteri tulajdonságokként, vagyis jellegzetes negatív meghatározódásként átadott szellemi örökség-csomagjainak: az anyai ági családi életfeladat-öröklődésnek a felfedezése és a személyi horoszkópok kauzális értelmezése által történő kimutatási lehetőségének a felfedezése. Vagyis az egyéni KARMa igazi, gyakorlatilag is kimutatható eredetének, valamint az asztrológiai (horoszkóp szintű) kideríthetőségének és kimutathatóságának a felfedezése. Ezek a születésünkkor már az auránkban rejlő, negatív szellemi program-rendszerek lehetnek például irracionális félelmek, vagy természetellenes ambíciók, személy- és személyiség-ellenes, vagy gyermek- magzat és életellenes késztetések, irracionális rombolási és önrombolási, büntetési és önbüntetési, öncsonkítási és öngyilkossági késztetések (önkéntelen és öntudatlan rejtett agresszivitásnak a), vagy szexuális devianciáknak is szellemi okai. Ezernyi személyi horoszkóp elkészítése és megbeszélése (visszaigazolódása) után bebizonyosodott például, hogy azon személyeknek, akiknek a horoszkópjában a Nap, a Hold, a Mars, a Szaturnusz és a Plútó közül minimum három bolygó diszharmonikus fényszögben kapcsolódik egymáshoz, az anyai ági ősei, intenzíven átélt életellenes mentális (érzelmi és gondolati) folyamaton mentek keresztül tudatosan, vagy önkéntelenül, éveken át, huzamos neheztelés és szorongás, rejtett (elfojtott) vagy nyílt gyűlölködés, bosszú vágy, vagy nyílt életre-törés (gyilkosság, öngyilkosság, vagy több abortusz) és felelőtlen átkozódás (kiátkozás) formájában. Ezek, a csecsemő korban is az aurában (tudattalan szellemi lényünkben) lappangó rombolási hajlamok, tizennégy éves korunk után már aktiválódnak és a kamasz kor időszakában érzékelhetően jelentkeznek erős depresszió, türelmetlenség, agresszivitás, irracionális félelmek és öngyilkossági késztetések, vagy a felnőtti léttel és az általános emberi életfeladatokkal szembeni averzió (pl. otthon- és családalapítás, gyermekvállalás és gondozás), az ilyen jellegű általános felelősségeknek az önkéntelen és öntudatlan elutasítása, kikerülésére való öntudatlan törekvések formájában. A racionális logikánk számára érzékelhetetlen (manipulatív) hatásukat azonban leginkább, a felnőtt korban fejtik ki, amikor civilizált önfegyelmünkkel magunkba fojtjuk ezeknek az imaginációnkat befolyásoló mentális programoknak a külső megnyilvánulási formáit. Annak ellenére ugyanis, hogy ez a civilizált "önfegyelmező" eljárásunk látszólag mindannyiunk megnyugtatására szolgál, az elfojtás a lehető legveszélyesebb eljárás (mentalitás) mind önmagunkra, mind környezetünkre nézve.

Ezek, a mélytudattalanunkba vésett, életellenes spirituális gócok, minél ésszerűbb és civilizáltabb gátlások alá helyeződnek, annál rejtettebben és veszélyesebben: követhetetlenül fejtik ki romboló hatásukat a láthatatlan és érzékelhetetlen szellemi-lelki folyamatainkon keresztül. Igazából mindannyian manipulálva vagyunk ezek által az anyáktól, vagyis az anyai ági női őseinktől örökölt, azok által a tudattalan képzeleti és gondolati és érzésvilág mélyrétegeibe lefojtott és így a generációk közötti tudattalan szellemi öröklődést biztosító spirituális memória révén az utódoknak átadott szellemi csomagok által, vagyis az auránkba kódolt, negatív (pl. sors- és Istenellenes, gyűlölködési - rombolási, vagy éppenséggel önámítási) szellemi programjaink által, miközben úgy képzeljük, hogy az értelem által vezetett szabad akaratunkat gyakorolva, pozitív vágyaink és ésszerű erkölcsi világképünk szerint gondolkozunk, érzünk és cselekszünk. Nem tudjuk, hogy ezek miatt, az anyai ágon öröklött negatív személyi programok rejtett, személyi hatásai miatt, illetve az általuk sugallt negatív, szellemi és lelki mentalitások önkéntelen átélése miatt, betegedünk meg látszólag indokolatlanul és miattuk sodródunk olyan konfliktusokba, nehéz és nem egyszer olyan tragikus kimenetelű helyzetekbe, amelyekbe nem csak hogy nem akartunk, hanem amelyekre még csak soha nem is gondoltunk. Ezeknek az örökletes (szellemi) romboló programoknak a felfedezésének és a személyi horoszkópok segítségével történő kimutathatóságának a jelentősége nem is annyira a betegség- és konfliktus okozó szellemi gócoknak a tudatosítás segítségével történő megszüntethetőségében - feloldási lehetőségében áll, hanem a kismamák várandósági időszaka, valamint a születés aktusa közben fellépő veszélyes és sokszor tragikus következményeket okozó szövődmények megelőzési és kiküszöbölési lehetőségében. Mert ugyanúgy, ahogy a horoszkópban észlelt rombolási programok jellegének és hatáskörének az értelmezésével, azoknak a konkrét életterületek megnevezésével, ahol ezek megnyilvánulnak, meg lehet előzni a betegségek kialakulását, ugyanúgy a várandóság és a szülés közben fellépő, a nőgyógyászok által "Soha nem lehet tudni" névvel illetett szövődményeket is meg lehet előzni.
 
 
Honoráriumküldési lehetőségek

Újabban sokkal olcsóbban és ráadásul kevesebb utánajárással lehet a "Western Unionon" pénzt küldeni mint banki átutalással!!!  Sőt, a „Money Gram” - szolgáltatással, még olcsóbban! – Jó tudni tehát és figyelni arra, hogy minden útba eső posta-hivatalnál, bankfióknál, vagy más pénzforgalmazó intézmény és közönségszolgáló hivatal ablakánál van már WU szolgáltatás, esetleg Money Gramm is. Amennyiben a WU., vagy a Money Gramm - szolgáltatást választja, kérem E-mailban elküldeni a küldemény tíz, illetve nyolcjegyű ( utóbbi a Money Gram – küldemény esetében) számból álló kódja mellett, a feladó pontos postai címét is. Figyelem! Egyesek fölöslegesen problémáznak amiatt, hogy Magyarországon sajnos, a WU-nál is, csak FORINTBAN, vagy DOLLÁRBAN fogadják el a befizetést. DE ez semmi gondot nem kell önnek – önöknek, hogy jelentsen, nyugodtan felteheti forintban, vagy dollárban a pénzt, mert én itt úgy is lejben veszem fel. A fontos, hogy a feltett forint, vagy más pénznem összege üsse a WU. belső árszámításában a honorárium euró-értékét.

A forintban, vagy dollárban feladott PONTOS ÖSSZEGET (szám-értéket) viszont, kérem szépen nekem FORINTBAN, vagy más pénznemben is megírni a küldemény 1O, vagy 8 számjegyű kódjával együtt, különben nem lehet a pénzt kiváltani, mivel az, a forintban feltüntetett összeg, ami a román WU szolgáltatóknál a számítógépen átjön, rendszerint nem talál a WU rendszere belső árfolyamának megfelelő euro - értékeivel. (Ezzel kapcsolatosan meg kell jegyeznem, hogy a forint és a lej közötti árfolyam-ingadozás miatt, valamint a pénzátváltási zavarok és félreértések elkerülése végett, és nem más okból(!!!) kérem én euroban a honoráriumot. Kérem szépen megérteni, hogy négy gyermek mellett, illetve a nagy odafigyelést igénylő munkám mellett, nincs időm a különböző pénznemek naponta változó árfolyamait vizsgálni, figyelni. Úgy gondolom, hogy ennyi megértést és segítséget igazán elvárhatok, amikor „az egész élet-sorsot helyre tevő” munkám igazi értéke tulajdonképpen megfizethetetlen.

2)  Ami a BANKI átutalásokat illeti, az általam választott bank irányába (Romániai OTP) éppen olyan korrekt módon működik, mint bárhova Európában, mivel az OTP Bank tagja az Egységes Euro Fizetési Övezetnek (a SEPA – nak) és ezért rendelkezik nemzetközi IBAN számmal, amely tagságnak biztosítani kellene az átutalásoknak a gyors és figyelem: olcsó(!), esetenként ingyenes véghezvitelét. (Hogy ezt a banki kassza-ablakoknál „elfelejtik” és a lehető legnagyobb átutalási díjat közlik, az a bankárok kapzsiságából ered, nem az egyezmény szelleméből.)  Ezt a tényt meg kell jegyezni az átutalási szelvényen a megfelelő ablakba beírni és ezt, az olcsóbb átutalási összeg számítást a hivatalnokoktól hangsúlyosan külön igényelni, mert különben a bankhivatalnokok a drágább átutalási díjakat szabják kis „automatikusan”. J

Az átutalás viszont csak abban az esetben működik simán, ha a feladó helyesen és teljesen írja be a bankszámlám számát. Az átutalási idő 3 – 4 munkanap. Hétvégi munkaszüneti napokkal egyben: 5-6 nap. Ezért arra kérem, ha elszánta magát a rendelésre, akkor az első imél-válaszom után (persze, lehet azelőtt is), amelyben a nyers képletet küldöm vissza biztonsági  adatellenőrzés céljából, máris küldje el a honoráriumot, mert a képlet-beállítás befejezése után, szeretem lehetőleg azonnal elkezdeni az illető horoszkópértelmezést. Számomra horoszkópértelmezési nehézségeket (plusz munkát, plusz odafigyelési erőfeszítést) okozhat tehát, ha nem az én munka-ütemem szerint történik az értelmezés. Tehát, ha különböző késések miatt (Ha a rendelő nem tud válaszolni, vagy reagálni a folyamatosan elkészített és elküldött hangfelvételek tartalmára, mert pl. elutazik külföldre, vagy hosszú hétvégére) egyszerre két horoszkópot vagyok kénytelen értelmezni pl. Ezért, ha csak lehet, én nem halasztgatok és a rendelőt is arra kérem, hogy legyen határozott, céltudatos és őszinte, akár igen, akár nem a döntése. Ha igen viszont, akkor ahhoz legyen következetes és a horoszkóp- értelmezés befejezéséig úgymond, álljon a válaszaival, reagálásával a rendelkezésemre, ahogy én is ezt teszem.

 

3) Amennyiben a fenti információk ellenére is, nehezére esik megtenni, vagy úgy véli, hogy hátrányos a WU szolgáltatással történő, vagy a banki átutalás, Magyarországról, akárcsak külföldről, kérem szépen a honoráriumot az EUROGIRO nevű, nemzetközi postai szolgáltatással, (Rózsaszínű űrlap!) EGYSZERŰ pénz-utalvánnyal elküldeni. Amennyiben nem azzal az igénnyel történik az átutalás, hogy azonnal megérkezzen az összeg (És erre nincs is szükség!), ez a legolcsóbb és legegyszerűbb módja az átutalásnak, tehát a postán keresztül. Budapesten például, a Petőfi utcai Központi Posta hivatal és a Krisztina útnak a Moszkva téri torkolatánál álló saroképületi postán, illetve a Nyugati és a Keleti pályaudvar melletti Posta hivatalokban fogadnak el és továbbítanak ilyen küldeményeket. Más Magyarországi városokban a központi postahivataloknál kell igényelni az eurogiro - szolgáltatást. Amennyiben Ön ezt, az egyszerű  - EUROGIRO nevű, RÓZSASZÍNŰ – nemzetközi postautalvány segítségével történő honorárium-küldést választja, kérem szépen A SZEMÉLYES ÜZENETEK ROVATBA újból ÉS KÜLÖN BEÍRNI A FELADÓ NEVÉT(!!!), mivel, valamilyen irracionális postai eljárás következtében, ez nem jelenik meg azon a számítógépes adatlapon, tehát azon nyugtán, amely alapján a Romániai postaablakoknál a pénzt kiadják.

A http://www.posta.hu honlapon, a bal oldali oszlopban lévő "pénz" szóra kattintva teljes tájékoztatást lehet kapni, és azt is meg lehet nézni, hogy Magyarország helyiségeiben, melyik postahivataloknál lehet ilyen átutalást végezni, és, hogy azok mikor vannak nyitva. Ugyanott, a Western Union pénzátutalásról is írnak.

Nem tudni miért, Mo-n, mind a postán, mind a WU-nál, a kasszás hivatalnokok azzal rémisztgetik a feladókat, hogy Romániában nem Euro-ban fogom az összeget megkapni. Nem kell ezt elhinni, mivel a valóság ennek éppen az ellenkezője, vagyis az, hogy Romániában csakis euroban adják ki elsődlegesen, és lejben csak külön kérésre adják ki! A probléma onnan származik, hogy a Magyarországi pénzintézményeknek egy régi időkből való szerződése érvényes még a WU-val, amikor az EURO, még meg sem jelent, és ezt elmulasztották aktualizálni.

   A postacímem, ahova a honoráriumok küldhetők: KOZMA BOTOND SZILÁRD // 530221 - MIERCUREA CIUC, Strada Kossuth Lajos, Nr. 12/A, Ap.5,  Judetul: HARGHITA (Megye), ROMÁNIA.   TEL. 0040-366-103 537. Mobil: 0040-741-167-382.

(Figyelem: a BOTONDOT is kérem a nevemhez beírni, mer különben nem adják ki a pénzt.)  


Azzal kapcsolatosan, hogy milyen pénznemben kell honoráriumokat átutalni?
Ön csak speciális (És fölösleges) eljárással - és (ugyancsak felesleges) ráfizetéssel! -  tudna euro-ban utalni pénzt Romániába. Vagyis, az egyszerű és normális átutalás tulajdonképpen úgy történik, hogy a banknál, vagy a postánál, sőt: a Western Union szolgáltatónál – Ami, figyelem: újabban sokkal olcsóbb lett a banki, vagy a postai átutalásoknál! - , önnek megmondják, hogy az illető euro-összeg, amit át akar utalni, mennyi forintba kerül, illetve azt ők átszámítják forintba, illetve az illető ország pénznemére és ön csak így tudja elküldeni, tehát forintban, vagy dollárban, vagy fontban, vagy peso-ban pl. Én meg, ha akarom, euro-ban, vagy lejben veszem fel. Többnyire lejben, mert egyelőre nincs amit Romániában az euro-val kezdeni, sem a piacon sem az ABC-ben, vagy más üzletben.  

   És, ismétlem: ha eldöntötte már a rendelést, kérem szépen az átutalással egyszerre, sőt, már nyugodtan lehet azelőtt is, az egyszerű születési adatait előre elküldeni, hogy én a nyers sorsképletét felállíthassam és vissza küldhessem biztonsági ellenőrzés céljából.

 A bankszámláim adatai:

A Csíkszeredai - Romaniai - OTP-Bankban nyított számla-számaim a következők:

RO78OTPV260000416328EU01

RO28OTPV260000416328HU01

Ez a Romániai OTP-banknak a, Csíkszeredai Fiókjában van bejegyezve, vagyis a az OTP romániai leány-kirendeltségének a Csíkszeredai fiókjában. (Csíkszereda, Kossuth Lajos utca)

FIGYELEM!  A bankhivatalnokok lustaságból, vagy, mert így vannak betanítva (Érdekes módon, különösen az OTP-nél!), előbb a SZKOVÁNYOS NEMZETKÖZI, és a mi esetünkben irracionálisan nagy átutalási díjakat mondják meg és kérik mindig (25000 Ft.). DE ez semmiképpen nem kell elbátortalanitsa önt, hanem meg kell mondani, hogy a számlám bankja (Az OTP is) benne van abban az Euró-övezeti Bankrendszerben (SWIFT – COD:  OTPVROBU), amelyben a kis összegek átutalása, tulajdonképpen ingyenes kellene, hogy legyen, de legalább is, majdnem az, tehát kicsi. Oda kell tenni a hivatalnokokat, hogy nézzenek ennek utána, és ha nem hajlandók, hívni kell a főnöküket!

De mostanában egyre gyakrabban az is megtörténik, hogy a kedves rendelők internetes átutalással küldik el a honoráriumokat és nem veszik figyelembe azt, hogy én nem a különböző, fent leírt banki pénzszerzési trükkök és cselezések, előre-számításának az alapján adtam meg a honorárium-árakat. Ezúttal tehát arra hívom fel a figyelmüket,
hogy legyenek szívesek, az átutalási díjakkal nem engem beterheltetni! Hanem, ehelyett jobban utána nézni annak, hogy milyen féle átutalási árat választanak (lehetőleg tehát a legolcsóbbat.), mert, amint írtam fentebb, a bankok (bank-hivatalnokok) több ilyen átutalási ár-félével is játszadoznak és igyekeznek a legdrágább árakat rásózni azokra, akik nem figyelnek elégé oda erre a fizetési részletkérdésre

Márpedig, ha önök áthárítják rám ezeknek az átutalásoknak a terhét, több mint valószínű, még ha nem is egészen biztos, hogy önöket nem fogja érdekelni még az sem, ha a legdrágább átutalási díjakat szabjak rám a bankjuk hivatalnokai. (Az utóbbi időben ugyanis, ez gyakran előfordult.) Emiatt tehát arra hívom fel újfent a kedves rendelők figyelmét, hogy az általam megadott honorárium-árak nem tartalmazzák azok elküldési – átutalási díjait! Kérem szépen tehát, szigorúan ehhez tartani magukat. 

- Fölösleges utánajárást és levelezést idéznek azok a horoszkóprendelők, akik unják, vagy fölöslegesnek tartják a honoráriumküldési lehetőségekről szóló tájékoztatót figyelmesen elolvasni, és például előre beváltják a forintjaikat euroba, holott Magyarországról mind a bankban, mind a postán vagy a Western Union szolgáltatással, csak forintban kell (él lehet) a honoráriumokat befizetni(!), attól függetlenül, hogy én Csíkszeredában, euroban, vagy lejben veszem-e ki azokat!  


 
< Előző   Következő >
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player