shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Megváltó (beavatási) aforizmák PDF Nyomtatás E-mail
MEGVÁLTÓ AFORIZMÁK


l) Aki finnyáskodik, önérzeteskedik, megsértődik, vagy aggódik, messze áll a felelősségtől, a megvilágosodástól és a megszabadulástól.
2) Akik a tudást hatalmi eszközként használják, belebuknak a hitetlenségükbe.
3) Akármennyit hibáztatok másokat, nekem marad az egész.
4) Valódi értelmed, nem a földi, hanem az égi fénynek része.
5) A szellem bármely megnyilvánulása szellemi állapottá változik miután megtisztult az anyagban.
6) Önérzetes kábulatunkban, le s föl hintáztatjuk magunkat és egymást a korházi ágyakkal szegletezett humanizmus mókuskerekében.
7) Kérj keveset ahhoz, hogy sokat tudjál adni.
8) Személyes példáddal, sokkal könnyebben megvilágíthatod az igazságot, mint prédikációkkal és elméletekkel.
9) Fogadd el a benned levő Krisztust és ne a világi Seholban keresd az értelmét.
10) Isten tagadásánál csak egyetlen nagyobb ostobaság van: Isten létének a bizonygatása.
11) Kopogtass a belső ajtón és nyissál be magadhoz bátran.
l2) NE JÁTSSZ A JÁTSZMA ELLEN!
13) Mindaz, amit szépen csinálsz, a szépnek mindössze a kezdete.
14) HOGY MEGTALÁLHASD MAGAD, BÁRMILYEN TÁVOLSÁGIG ELHALADHATSZ. (Vétkeidnek értelméért lemerülhetsz bármilyen mélységbe.)
15) Addig imádkozz, amíg képessé válsz saját imád elfogadására.
16) Tedd, hogy a belső igényeid határozzák meg a szükségeidet és ne fordítva.
17) Ha nem ébredsz fel, mindössze a veszteségedet építgeted. Így veszíted el, hatvan, vagy kilencven éves korodra az egész életedet.
XVIII) Csak azzal azonosulj, amit nem tudsz összetéveszteni semmivel sem.
l9) Ne gondolj a jóra, hanem tanulj meg úgy gondolkozni, hogy a jót is megtehesd.
20) Mondj le a halálról, hogy többet ne kelljen gyilkolnod.
21) Semmi nincs annyira egyedül, mint az egoizmusod.
22) Hallgasd meg a saját lelkiismeretedet, hogy képes légy a lényeg meghallására.
23) Inkább veszítsd el a fölösleget, mintsem hogy nyerjél fölöslegesen!
24) Könnyebb a boldogsághoz vezető éberséget és a kiegyenlítődést választanod, mint a szerencsének megkeresni téged.
25) ADDIG NEM ÉRTHETED MEG, HOGY MI TÖRTÉNIK A VILÁGBAN, AMÍG JÓL KÖRBE NEM NÉZTÉL MAGADBAN.
26) NÉZZ BÁTRAN SZEMBE AZZAL, ÉS FOGADD EL BÁTRAN AZT, AMI ÉS AKI EGYEDÜL CSAK TE LEHETSZ.
27) mindössze annyit segíts másnak, hogy ők is segíthessenek.
XXVIII) Nincs, amiért becsapd magad vagy bárkit a világon, hiszen úgysem verheted át az eredendő csalást. Az igazság viszont megszabadít a zavaroktól és a betegségtől.
29) A legnagyobb erő és a legtöbb bátorság ahhoz kell, hogy beismerhesd és elfogadhasd: Nincs, amitől félned.
30) Harcos bizalmaddal juttasd magad oda, hogy tényleg ne félj, és szüntelenül kiegyenlítődhess.
31) A fogyasztói humanizmus eszmerendszerén hajózva, a sterilitásig biztosított lelkek, tudományos öntudattal a civilizált sorvadás irányába tartanak.
32) Senki nem lehet magányosabb és fölöslegesebb, mint a helyzetüket védő sikeremberek.
33) Az egyetemes igazságok kimondói (leírói) nem állnak sorban a szerzői jogvédő hivatalok ablakai előtt.
34) A feltalálók mindent feltalálnak, csak éppen arra nem képesek rátalálni, ami tényleg lényeges.
35) Elenyészően kevés az, amit másoknak hazudunk, ahhoz képes, hogy mennyit hazudunk saját magunknak.
36) A. közömbösség és a felelőtlenség a gyávák luxusa.
37) Az éberségedet éleszd annak érdekében, hogy a megszabadulhass a szenvedéstől.
38) Csak és csakis a személyes felelősséged lehet záloga a szabadságodnak.
39) Ismerd be magadnak végre, hogy te vagy a Teremtő, kacagjál egy nagyot az eddigi hitetlenségeden, és többé ne neheztelj, és ne panaszkodj senkire és semmire se, mert ezzel csak azt éred el, hogy még jobban és tovább ver a Teremtő képzeleted.
40) Az egoizmusodnak el kell válni, neked nem.
41) A semmi nem létezik, ezért a semmiből csak semmi lehet. Ezt jó volna végre tudomásul venni a fizikusok által is.
42) Csak azt eresztheted el, amit jól megértettél, jól felfogtál, és jól megfogtál.
43) A tökéletesség a felelőtlenek által létrehozott fikció. Ha az Isten tökéletes lenne, nem létezne teremtés, és nem kellene a személyi felelősség.
44) Az igazi felelősségtudattal rendelkező személynek nincs szüksége boldogságot és egészséget adó-vevő, fölötte és kívüle álló, jóságos és szeszélyes Isten-képzetekre.


METAFIZIKAI AFORIZMÁK III.


1) Folyton azt keressük, amit az élet soha nem rejtett el előlünk: a hazugságtól mentes szeretetet és az ősértelmet, a képzeleti felelősséget és a felelősség mágiáját.
2) Valójában csak a hazugságot és az ostobaságot bánthatod meg, a tényleges szeretet és az ős-értelem, a bántó szándékon is derűsen mosolyog.
3) Nagyon nehéz hibáznod, amikor tudod, hogy miben és miként kell hibáznod.
4) Ne kombináld a kombinációkat, hanem az őselemeket próbáld magadban egymásnak megfeleltetni és ezáltal a teljes kiegyenlítődésbe: az egészségbe bekerülni.
5) Az okok világát az okozatok világa követi, de az okozatok világát már csak az okoskodás, vagyis az ostobaság világa követheti, még akkor is, ha az a többség számára értelmesnek látszik.
6) A papok akkora port vernek Isten körül, hogy nem látszik tőle az ég. A misztikus tanítók akkorát, hogy attól nem látszik a föld.
7) Az egyéni érdek az ember legnagyobb tévedése. Mert mindössze az egésznek: az abszolút létnek létezik érdeke és ez, az egyetemes megváltás. A résznek mindig csak viszonyulása lehet az egész érdekéhez, és ez sem lehet más, mint az egyéni megváltódás.
8) A viszonyulásaid segítenek megtalálni a vonatkozásokat.
9) Könnyebben elháríthatod azt, amit kedvelsz, mint azt, ami nem tetszik neked. Ezért egyszer mindenképpen foglalkoznod kell azzal, amit mindenáron el akarsz kerülni, vagy el akarsz hárítani. Mert mindig te magad vagy az, akivel, és amivel találkoznod kell.
10) Csak akkor vagyunk távol, ha semmiképpen nem tudunk egymásnak jelezni.
11) Mindig az vagyok, amit képzelek a múlt és jövő nélküli jelenben.
12) A kishitűek nagy akadályokról, fájdalmakról, nagy betegségekről, nagy gyötrelmekről és sok hátráltatásról panaszkodhatnak.
13) Amit szeretettel fedezünk fel, az szintén szeretet. És amit tényleges értelemmel, az ugyancsak szeretet.
14) Az igazságnak is ugyanarra a fényre van szüksége, amire neked. Hát hagyd abba az okoskodást, hogy hatoljon beléd a tényleges fény és a szeretet.
15) A kitartásod legyőzi az állapotodat.
16) Meneküléssel, hárítással, óvatoskodással, biztosításokkal, vagy kitéréssel nem szabadulhatsz meg semmitől és senkitől, hisz mindenki és minden te vagy, mert Te vagy az egy, aki Én Vagyok.
17) Betegségeink és visszatérő konfliktusaink elárulják azt, hogy miben vagyunk gyávák és korruptak. Vagyis azt, hogy mit árulunk el képzeletben, gondolatban és érzésben.
18) Az ember kívül csak azt próbálja elvégezni, amit belül már elmulasztott.
19) Ahhoz, hogy ténylegesen előreléphess, vissza kell menned oda, ahol az irányt elvétetted. E megfordulás lehetőségét szolgálja az emlékezet.
20) Ha nem használod az egészet, nem is ismerheted meg az Egészet.
21) A gyávaság butít, ámít és szellemi romokba dönt. És persze, gyilkol is az igazáért.
22) A szabadság azoknak az ítélete, akik kötelesek keresni a szabadságot.
23) Az abszolútum: a benned levő lehetőség folyamatos folytatása.
24) Használd azt az utat, amely ismeri az utat, és ne találj ki érdekesen fölösleges ösvényeket.
25) Fejtől fejhez rakva, a dolgok visszanyerik eredeti értelmüket. Lábtól lábhoz rakva nem. Porból por lesz, értelemből értelem. Nincs értelme a futkosásnak, a biztosításnak és a menekülésnek. Az ámításnak annyi sem.
27) Amit a szabadságért tenned kell, az tőled függ, nem a vágyaidtól.
28) Az áldozatnak nincs köze az alázathoz. Aki megalázkodik, az másokat is megaláz.
29) Akit kiszolgálnak, az kiszolgáltatottá válik és jogosan gyűlöli azt, aki őt kiszolgáltatottá tette az által, hogy kiszolgálta. Ne kényeztesd hát se magad, se a családtagjaidat.
30) Semmi sem jobb és nem szebb annál az éberségnél, mint ami meghaladja benned és általad a Lilith által keltett őszavart.
31) Érezned kell, nem visszaérezned!
32) Ne állj meg, mert elfáradsz.
33) Az összetévesztések sorozata után, nem következhet más csak zavar és rombolás.
34) Csak jól megkülönböztetett elemek egyesíthetők, mint ahogy csak egymástól jól elhatárolt és jól meghatározott szabad személyek egyesülhetnek ténylegesen.
35) A világegyetem természete nem racionális és nem szentimentális, hanem mentális.
36) Az értéktöbblet hasznosságán alapuló erkölcs az értelem elkorcsosulását és a szelem sorvadását eredményezi.
37) A pokolhoz vezető út jótékonykodással van kikövezve.
38) Egy kóbor állaton sem segíthetsz igazából, addig, amíg saját magadon nem segítettél. Mit akarsz hát a gyermekekkel tenni?
39) Nem azért születtél, hogy másokon (a világon) változtass, hanem azért, hogy te változz meg.
4O) A konfúziót mindig az illúzió követi. A káprázatot misztika.
41) A bölcs ember sohasem csalódik, mert nincsenek természet- és törvényellenes elvárásai.
42) Ne számoltasd el az Istent, hanem számolj az Istennel.
43) Isten nem arra való, hogy elbújj benne Isten elől, mert Isten a Te lelkiismereted, amely minden rejtekhelyen rád talál. Ezért soha nem kenyerezheted le Istent, de ténylegesen el sem altathatod a lelkiismeretedet, csak mesterségesen. Ha az utóbbit megteszed: Isten őrizzen magadtól és sorsodtól!
44) Nem létezik égi protekció, ahogy nem léteznek kiválasztott kegyeltek sem. Egyedül a te bátor akaratod az, ami eredményesen válaszolhat a személyi lét-kérdésekre.
45) Sok a meghívott, kevés a kiválasztott. Hát válaszd ki magad és gyere vissza az egészbe.
46) Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt, és aki feláldozza életét, megnyeri azt.
47) A szeretet nélküli fény őrültséggé és a fény nélküli szeretet rothadó korrupcióvá válik, amivel Jézus sem egyezett ki, soha egy pillanatig sem.
48) Őrködj, hogy a fénnyel és szeretettel vállalt hibáidat tudatosan soha meg ne kelljen ismételned.
49) A szerelem az egységbe, a szeretet a határtalanságba vezet.
50) A benned levő Teremtőt nem kell igazolnod senki előtt.
51) Minden felelősséget vállalj magadra azért, hogy szabadságodban ne érjenek meglepetések.
52) AKI HATÁROZOTT, EGYEDÜL AZ LEHET HATÁRTALAN.
53) A dolgok és a szavak logikája szerint, kép-viselők szükségképpen kép-mutatók is.
54) Csak azokon tudunk segíteni, akik tudnak és akarnak is magukon segíteni.
55) Buddha mondja: Hívek, örvendjetek: amitől féltek nem létezik. Ez a tanács bizonyos görcsöktől, bizonyos időre megszabadíthat, de vigyázz, mert amitől nem félsz, az nagyon is létezik.
56) Az anyák tévképzetei miatt az utódok lakolnak meg a hetedik generációig.
57) A gyávák nem szelídek és a szelídek nem gyávák.

METAFIZIKAI AFORIZMÁK IV.


l) A nehézségeken nem az Isten könnyít, hanem a kényelem, vagyis a rendeltetés-elhárítás ördöge.
2) Azokkal folytasd az utad, akik utolérnek. (Haladj tovább azokkal, akik utolérnek)
3) Óvakodj a jótékonykodóktól, akik a jó tettükkel nyakadba varrják a rossz lelkiismeretüket.
4) Vizsgálj felül mindent, ami izmussal végződik.
5) Az emberiség nagy része a humanizmusból kiindulva, a vak tudomány segítségével a bestializmus felé igyekszik nagy léptekben.
6) Az Én utam, nem a te utad, mondja a Seregek Ura.
7) Mielőtt bármely sors-könnyítést elfogadnál, jusson eszedbe, hogy őseid, szüleid és nevelőid a jótékony könnyítési trükkökkel tették tönkre a saját életüket és a te életedet is.
8) Szentimentális etimológiailag annyit jelent, mint mentálisan elítélve. Vigyázz, hogy ne ítéld el magad érzelmeskedéssel: csak a világos beszéd az, ami valódi céljához juttatja az embert. Kit, vagy mit akarsz hát megmenteni kegyes hazugságaiddal? A poklodat? Az ördögödet? Érdemes? Tényleg nyersz vele?
9) Ne hazudd magadnak, hogy kicsi, esendő és ártatlan teremtmény vagy, mert egyszer úgy is magadra kell venned nem csak a tetteidért, hanem a vágyaidért és a gondolatodért is a felelősséget.
1O) Használd az egészet, hogy megérthesd az egészet.
11) Lassabban, amikor repülsz, és gyorsabban, amikor állsz!
12) A beavatás az a személyes megvalósítás, amely a belsőt a külsővel és a külsőt a belsővel összeköti. Ez csakis könnyítő eszközök, és könnyítő technikák nélkül jöhet létre.
13) Akkor kezdünk öregedni, amikor lemondunk a bátorságról.
14) A halandók számára erkölcstelen a halál.
15) Az érettség és a szabadság a személyi felelősség függvénye.
16) Könnyelműen elítéljük azt, amit később nehezen fogunk kibogozni.
17) Ha gondolatban támadod, és hárítani, vagy kicselezni kívánod a tőled nagy erőfeszítést és erős figyelmet igénylő sorsfeladataidat, szorosabbra húzod azokat a láncokat, amelyekkel odakötötted magad a korrupció halálkerekére.
18) Az ember kívül azt kényszerül elvégezni, amit belül folytonosan elmulaszt megtenni. De hiába.
19) A lelki erőszakoskodás tízszeresen, a gondolati erőszakoskodás százszorosan és a képzeleti erőszakoskodás milliószor veszélyesebb a fizikai erőszakoskodásnál.
18) Merj és ismerj!
19) A pesszimista és a szkeptikus személy, a képzeleti és az akarati lustaságot erősíti elsősorban, miközben a beteg ember, velük egyet értve, az erőszakos beavatkozási kényszerének tesz eleget.
20) A következményeket firtasd mindig, és soha ne elégedj meg az eredmények látszatával, ha rájöttél, hogy mit keresel.
21) Szereteted a józanság mámorából és nem a kába vágyaidból kell eredjen.
22) Az erőseket is legyőzik a rejtett gyengeségeik.
23) Mivel nem létezik két különböző Teremtő, az élet zavartsága a képzelet korrupttá válásának a következménye, és nem tartozik a kauzális rendeltetés céljai közé.
24) Pergesd le a megható képzeteidet, hogy ne kelljen azokkal káros hatást gyakorolnod magadra és környezetedre.
25) Az idő minősége tőled függ, nem az időtől.
26) Mindazzal, amit azért tettél, hogy ne tedd meg azt ami tényleg fontos, a benned élő Istennel szemben kerülsz folytonosan adósságba.
27) A nehézségeket csak a könnyelműek tartják számon.
29) Akik arra panaszkodnak, hogy sok a dolguk, nincs idejük a valódi munkára.
30) Nem óvakodnánk a haláltól annyit, ha csakugyan halandók lehetnénk.
31) Minél nagyobb az egoista Bábel-torony, annál nagyobb a halálfélelem.
32) Csak azok titkolóznak, akik nem ismerik az igazságot.
33), Vizsgáld meg a gyökerét, és keresd meg a következményeit, annak, amit felfedezel.
34) Minden eszme-bástya mögött és minden művészi fátyol alatt esendő tudattalanodat találod.
35) Azért nincs türelmünk, mert a türelemnek nincs, amit kezdjen a türelmetlenekkel.
36) A fel ismert és meg értett, de fel nem vállalt, igazsággal önmagunkat ítéljük el folytonosan.
37) A bölcs tanító, képes visszaadni követőinek az eredendő szabadságot.
38) Beavatott az, aki nem kéri és nem ellenzi, hogy beavassák.
39) Külső és objektív értékek csak azok számára léteznek, akik uralkodni akarnak a semmi és az abban hívő buták fölött.
40) Amikor felszabadítod magad, a többieket szolgálod, és amikor feláldozod
magad a szabadságnak, felszabadítod a többieket.
41) Ne kérj azok számára, akik kéregetnek.
42) Rejtőzködve, titkolózva veszítjük el önmagunkat.
43) Vállald fel a belső győzelmeid boldog kockázatát.
44) Nézz a hibáiddal szembe, hogy megláthasd az Istent.
45) Ébredj fel, az irány ugyanaz!
46) Ha úgy érzed, hogy nem bírod már, az nem azt jelenti, hogy megmenekültél.
47) Szervezd magad, miközben életet szervezel.
48) Amikor a pénz beszél az öntudatunk helyett, persze, hogy a tudatunk csak ugat.
49) Soha ne hidd el, hogy azért születtél, hogy valamikor nyugdíjas lehess.
50) Ne keresd a potyautasok, a nyugdíjasok, vagy a kiváltságosok társaságát, mivel a Teremtő nem ismeri ezt a helyet.
52) Mindig az ember felelősségtudatához beszélj, amely rugalmas humorérzékébe van beágyazva.
53) A reakció nem csak az elemek tulajdonsága, hanem az embereké is, mivel a reakció nem csak élet feltétele, hanem a tisztulásnak és a megváltásnak is. Légy reakció-kész és ne félj a mások reakciójától, hogy mindig boldog lehess.
54) A harcnak semmi köze nincs a háborúhoz, de a tisztuláshoz igen. Harcolj tehát, hogy háborúba ne sodródjál.
55) Mindig a világosság-védő reakciót keresd, a kegyes hazugságok vészes labirintusai helyett.
56) Boldogok az igazságért harcoló szelídek, mert megláthatják magukban az Istent.
57) A bennünk levő tanító belül vár reánk miközben mi kívülről várjuk az érkezését.
58) Az igazságot soha nem lehetett és a jövőben sem lehet többségi szavazással eldönteni.
59) Nem lehet igazi megváltó, aki nem volt teremtő. Ezért nem lehetsz egészséges és boldog, amíg nem nemzettél, vagy szültél, gondoztál és neveltél gyermekeket. Ne hallgass a gyermekáldást elhárító tanítókra és te se taníts másokat, amíg szülővé nem váltál.