shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Horoszkóp rendelés, általános tájékoztató PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Botond Szilárd család- és karmaasztrológus: (Karma- és életfeladat-feltárás, valamint rendeltetés-értelmezés, vagyis: egészségmegőrsés és egészséghelyreállítás, párkapcsolati- és pályaválasztási tanácsadás, család-harmonizáció és családi egység-megőrzés, a gyermekek karma-oldási és rendeltetési életfeladatinak megfelelő, helyes nevelés a személyi horoszkóp segítségével.)

Karmikus horoszkópok rendelésére vonatkozó tájékoztató

 Irányelvek:

1.   Az általam készített horoszkóp-értelmezés személyes, tehát személyre szóló konkrét és lényegi információkat tartalmaz, ezért a mondatai egyszerűek és világosak és nem olyanok, mint az általános metafizikai információkat tartalmazó cikkeim, vagy tanulmányaim szövegei

Video felvétel ezekről itt: http://www.youtube.com/watch?v=9fl52QfYxok

 2.  Az, az asztrológus, aki a divatban levő siker-elképzeléseknek felelteti meg a feltárásait és sors-rendezési tanácsait, vagyis az asztrológus, aki hízeleg a rendelőinek, vagy aki pontos és részletes karma- és életfeladat-feltárás helyett, "jókat és szépeket” jósol nekik, nem csak, hogy félrevezeti azokat, de mérhetetlen szenvedést és sok esetben helyrehozhatatlan károkat is okoz. Arra is fel kell hívnom a figyelmét mindjárt az elején minden ide vonatkozó félreértés elkerülése végett, hogy az asztrológiáról és a horoszkópértelmezésről alkotott tömeges tévképzetek és babonák ellenére, nem csak, hogy nem jósolok és nem hízelgek, de az adott helyzet miatt, nem kerülhető el, az ami a tűz-karmával rendelkezőket a leginkább sérti. Ti., hogy a rendelőimet igen is kénytelen vagyok „KI OKTATNI”, mindenkit külön, a maga horoszkópja (főként karmája!) színezetének megfelelően, afelől, hogy mit tegyenek és mit nem. Illetve, hogy hogyan viselkedjenek a jövőben és hogyan nem, annak érdekében, hogy meggyógyulhassanak, illetve, hogy ne betegedjenek meg, és főként, hogy az anyák ne betegítsék le továbbra is, még ha akaratlanul és önkéntelenül is, a gyermekeiket! Valamint, hogy harmonikus párkapcsolatuk és boldog családi életük lehessen, sőt, egyeseket, hogy egyáltalán orgazmusuk lehessen, hogy pénzük és (vagy) lakásuk, és hogy gyermekük lehessen. Hogy meg találják azt az életpályát amin, vagy azt a személyt, akivel boldogan élhetnek, és így tovább. Ez a „KIOKTATÁS” viszont, amely annyira sértőn és rémisztően, sőt: helyből elutasítani valóan hangzik egyesek fülében, egyáltalán nem az én irányítási, fölényeskedési, vagy beavatkozási mániámból ered, és nem azt jelenti, hogy át akarom venni a hatalmat és az irányítást a rendelőim élete fölött. Hanem éppen azt, hogy vállalom a felelősséget azért, hogy azt követően is boldoguljanak a saját lábukon és a saját belátási képességükkel, ha rég el felejtettük egymást. (Persze, ez is csak egyoldalú kifejezés, mivel, ha sikeresen eredményes munkát végezhetünk, az illető nem fog elfelejteni egész életében, miközben én szükségszerűen el kell, hogy felejtsem néha még a legkedvesebb rendelőimet is, ha megszűnik a közvetlen kommunikáció. És meg kell, hogy szűnjön, hiszen nem levelezhetek életem végéig ezer és ezer személlyel.)

3. - Lehet részletben is honoráriumot küldeni: Azt tudom ajánlani könnyítésként azoknak, akiknek kevés a pénze, vagy még bizalmatlanok, hogy fizessenek részletben. Vagyis, hogy küldjék el az analitikus, vagy a szintetikus horoszkóp értékének a felét előlegben és én annak a fejében, első fordulóként, elvégzem a feltárásnak a sors, és a sors-problémát okozó és magyarázó karmikus részét. És ha elégedettek az elvégzett résszel, illetve, amikor kerül még pénzük, akkor elküldik a honorárium maradék felét, és én elvégzem (befejezem) és elküldöm a horoszkópnak a részletező – szintetizáló és a krízisoldó - tanácsadó részét is.

Kedves érdeklődő!

    Bármennyire is sikerülne részletesen leírni és elmondani azt, hogy mit tartalmaznak, és főként azt, hogy miben különbözik az általam készített, kauzális - karmikus látásmódon (tehát: általános és egyéni rendeltetés szerinti) alapuló horoszkópok tárgykezelése, a jósló, vagy más féle (pl. pszichologizáló) horoszkóp-értelmezésektől, ön úgy is csak azt követően győződhetne meg a munkám gyakorlati hasznáról és minőségéről, miután a horoszkópja a kezébe került. Ezért arra gondoltam, hogy az önreklámozás helyett, nyitok egy fejezetet a www.kozmaszilard.hu  c. és a www.kozmaszilard.com c. honlapjaimon az olyan, régi ügyfelektől érkezett köszönő levelek közlésére (Levelek főcím alatt), akiknek sikerült azonnal felismerni az általam kifejtett munka értékét, illetve, akiknek sikerült konkrét pozitív sors-változtatásokat elérniük az én horoszkóp-értelmezéseim segítségével. (Természetesen, ezeket a köszönő leveleket csakis, a szereplő nevek és más, esetleges ismertető jegyek átírásával közöltem. És arra is van példa, hogy az illető személy direkt szólt utólag, hogy írjam ki a rendes nevét, mivel ő, éppen a tőlem hallottak és olvasottak alapján, már ezen a szinten is, a nyitottságot választja. Ez viszont az ő döntésük volt és az én részemről ilyen jellegű kérés nem merült fel és nem is fog a jövőben sem, mivel teljes felelősséggel írom e tájékoztató végén azt, hogy mindenki számára a maximális diszkréciót garantálom.)  -  Meg vagyok győződve arról, hogy amennyiben nem annyira bizalmatlan és gyanakvó valaki, hogy ezeket a leveleket általam gyártott, szélhámos műveknek képzeli, jobban meggyőződhet a munkám jellegéről, természetéről és minőségéről, bármilyen más jellegű ajánlásnál, un. reklámozásnál.

Ízelítőül, íme egy ilyen, elemzés-végi levélváltás, amit egy asztrológiával foglalkozó, vagyis amit egy, nyolc évvel korábban egy komoly Budapesti asztrológiai iskola tanfolyamát elvégzett személlyel „zártam”:

2012.07.27. 15:59 keltezéssel, Anita Deres írta:

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

 

 

Date: Fri, 27 Jul 2012 20:48:33 +0300
From: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
To: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
Subject: Re: 9 . befejezés

Kedves Anita!


       Én is köszönöm a méltató sorait és egy úttal meg kérdem, hogy fel tehetem-e ezt a levelét a honlapomra változatlanul? 

Barátsággal: Szilárd

 

2012.07.28. 14:41 keltezéssel, Anita Deres írta:


Természetesen, Szilárd! Mehet a nevemmel, nyugodtan!

SZép hétvégét!
Anita


A többi köszönő- és hálalevél itt olvasható:  http://www.kozmaszilard.hu/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=43

       Tudom, hogy egyes rendelés után érdeklődők éppen attól irtóznak, hogy ezeket, a részletmagyarázatokat elolvassák, de én mégis kitérek arra is, hogy mit tartalmaznak, és mit nem az általam készített személyi horoszkópok. Annak a személynek ugyanis, aki horoszkópot akar rendelni, figyelembe kell vennie azt, hogy életnek a legfontosabb döntése előtt áll, tehát tudnia kell, hogy mit választ! És ez akkor is így van, ha csak azt követően tudja igazából megérteni és belátni azt, hogy a rendelés latolgatásával sokkal fontosabb döntés előtt áll, mint  pl. egy autó vásárlása, vagy akár a családi ház, vagy egy öröklakás megvásárlása is (sőt: még annál is fontosabb döntés ez, mint pl. a házasságkötés, vagy válás, vagy a végleges külföldre költözés), miután a teljes horoszkópját megkapta, azt többször elolvasta, és a hangfelvételeket mind meghallgatta.

Hát ezért én nagyon kérem önt, hogy vegye komolyan az alant olvasandókat és a rendelés mellett való döntése esetén - első sorban az ön érdekében! -, a horoszkópkészítés közben velem való szoros együttműködést (levelezést) is. Értem ez alatt, az egymásnak felteendő kérdéseket és válaszokat. De biztosíthatom arról is, hogy az alábbiak elolvasása, abban az esetben is hasznos lesz az ön számára, ha úgy dönt, hogy mégsem rendeli meg tőlem a horoszkópját. - Kérem tehát, hogy vegyen komolyan ugyanúgy, ahogy én is, a teljes spirituális (Tehát Sors-tudatos!) felelősségemmel – Vagyis a saját sorsommal és a családommal szembeni felelősséggel! – arányosan komolyan veszek mindenkit, aki hozzám fordul sorfeltáró útmutatásért, minden olyan esetleges látszat ellenére, ami ennek az állításomnak ellentmondana.

(Kérem tehát, hogy legyen türelme az egyelőre fölöslegesnek tűnő részletek elolvasásához, bármennyire is „dinamikus” alkat ön, vagy ha úgy érzi, hogy nincs ideje, mert éppen azért fordult hozzám, mert „merő rohanás az élete”. Kérem hogy „állítsa le magát”, mert esküszöm, hogy ez most fontosabb, mint a dinamizmusának a kiélési szüksége, vagy a rohanás folytatási kényszere, és amennyiben gyermekei is vannak, elsősorban az ők érdekük az, hogy ezt az egy órát „megvonja” tőlük! – Hiszen éppen ezen múlik, hogy tovább kell-e bukdácsolnia egyik krízisből a másikba, és tovább kell-e rohangásszon össze vissza az élete kilátástalan labirintusában, vagy megnyugodhat már végre!)

   Nem azért részletező ez a tájékoztató, mert én szőrszálhasogató, piszmogó alkat, vagy grafomániás lennék (Sem a Szűz, sem az Ikrek-jelleg nem hangsúlyos a sorsképletemben!), vagy, mert szeretem magam „előadni”, hanem azért mert messzemenően át látom a munkám és hivatásom felelősség-súlyát és maximálisan helyesen és pontosan akarom önt tájékoztatni afelől, hogy mit is várhat ettől a munkától. Szeretném tehát már a kezdetek kezdetén tisztázni ön előtt, hogy milyen minőségi és mennyiségi munka ellenében igénylem a megjelölt honoráriumokat. Hiszen az, hogy egyetlen nap csak két, vagy esetleg csak egy hangfelvételt készíthetek el, nem azt jelenti, hogy haj de könnyű dolgom van, mert ilyen könnyen keresem a pénzt, hanem azt, hogy éppen annyi időre van szükségem amíg úgy át látom és gondolom a sorsképlet és a kettőnk kommunikációja tükrében a következő hangfelvételen mondandókat, hogy az, amit mondok egy hangfelvételen – nem viccelek! – az ön számára, minden szempontból érvényes legyen. Ezért pl., van, amikor egyetlen horoszkóppal (szintézissel) több mint egy egész hetet is dolgozom, a hétvégét is bele érve. És eszébe ne jusson senkinek, hogy egyszerre két, vagy három horoszkópon is dolgozni lehet, mint ahogy teszik azt a törvénybírók, vagy az ügyvédek, vagy az orvosok, hogy egyszerre négy – öt, sőt, akár 1O db. „ügyet” is tárgyalnak, vagy „futtatnak”, műtenek, és gyógyítanak is, állítólag… Mert, ha van munka, amihez esetleg az (persze: nem a jósló!) asztrológus munkája nehézségét hasonlítani lehet, az a szív- vagy agysebészeké, de felelősség szempontjából a személyszállító repülőgépek pilótáié, ahol és amelyben tévedni egyszerűen tilos. Legalább is, ami tőlem telik. Mert, ha hibás születési adatokat kapok pl. és arra alapozva, azon belül keresem meg – állítom be – a lehetséges legoptimálisabb születési órát, arról nem tehetek. Az asztrológus ugyanis a kapott információk szerint kell, hogy dolgozzon, és nem az oly sokat emlegetett és az igazából nem sokat érő, misztikus intuíciója alapján, mert amennyiben valaki az utóbbi alapján dolgozik, nem csak, hogy komolytalan és hiteltelen, de egyenesen sors-veszélyes tevékenységet folytat.    

     Érthető talán az általam fontosnak talált részletezés, amennyiben önnek az alant közölt információk fényében kell eldönteni azt, hogy érdemes-e „annyi pénzt kiadni” egy horoszkópért, amennyiért vásárolhat pl. egy pár jó minőségű korcsolyacipőt, síbakancsot, vagy egy jobb minőségű öltönyt? Vagy annyit, amennyibe kerül két darab autókerék-gumiabroncs. El kell döntenie, hogy ér-e annyit önnek, vagy másnak, a minden szinten „tisztába és rendbe tett” sorsa és élete, vagyis a nem azonnal, de néhány éven belül bekövetkező betegségektől való teljes megszabadulás, a harmonikus házasság, az egészséges gyermekek nemzése - világra hozatala, és a helyesen megválasztott életpálya, mint ugyancsak önnek, vagy másnak, a még csak műszaki vizsgai szinten sem megbarkácsolt autója, két új autólámpa, két akkumulátor, egy új mosdó- és vécékagyló, vagy öt db. fogának a betömetése, esetleg egy fogászati híd-korona elkészítetése? (Szerintem a horoszkóp ezeknél százezerszer többet ér, de erről önnek kell döntenie az alant olvasandók alapján!)  

E-mail címem tehát: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges , a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges , valamint az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges . Mobil-telefonszámom: OO 4O 741 167 382. Ugyanakkor az első imél-cím, valamint a Kozma Szilárd – Csíkszereda, egyben a skyp-címem is. Amennyiben tehát, elolvasta a válaszlevelek nagy részét, illetve az alábbiak elolvasása után is érdekelve érzi magát a horoszkóprendelésben, de úgy érzi, hogy a szándéka megerősítéséhez szüksége van még egy kis személyes beszélgetésre is, ebbéli szándékát előrejelezve, minden kedd, csütörtök és szombat délután, Budapest időszámítás szerint 16 és 19 óra között, skyp-on felhívhat, hogy a képlete kapcsán váltsunk néhány szót előzetesen.    

Honlapom a http://www.kozmaszilard.hu és a www.kozmaszilard.com.  Létezik két régi változat is, a: http://www.eletasztrologus.tvn.hu és az http://www.asztrologosz.tvn.hu , amelyeknek az írott cikkei és tanulmányai kissé avultak ugyan, de a horoszkópkészítési lehetőségekről szóló hangos tájékoztatóját érdemes meghallgatni. (A bal oldali címoszlopban, a Lilithről szóló előadástól kezdve lefelé haladva.). Személyi horoszkópokkal, azok használatával és értelmezésével, illetve a horoszkóp elkészítése után beállt új sorshelyzetekkel kapcsolatos kérdésekre a http://www.asztrologosz.com című, megfelelő fórumokkal rendelkező portálunkon is válaszolok ingyen. (- Erre, a pontra a későbbiekben még részletesen visszatérek.)

  A kérdéseimre adott kis életrajzi leírásokra azért is szükségem van, a beállítás mellett, hogy a hangfelvételek készítése közben, az ön – önök… – által leírt családi és személyi életesemények segítségével, a horoszkóp-rendelő számára a gyakorlati tények szintjén is illusztrálhassam (személyesítsem), a horoszkóp-elemek konkrét jelentését. Minél több és jellemzőbb személyes élményekhez vannak ugyanis kötve ezek az asztrológiai értelmezések, annál könnyebb a megértésük, illetve annál könnyebb az illető életkörhöz tartozó összes (Még meg nem történt, de potenciális veszélyt jelentő) probléma megértése és felvállalása, vagyis a felvállalás és az átvilágítás segítségével történő meghaladása, a sors-veszélyek és csapdák megelőzése, az élet rendezése. Vagyis, a karma-krízis feloldásához vezető gyakorlati sorsfeladatok felvállalása is.    

II. A SORSKÉPLET BEÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK   

   A megfelelő sorsképlet helyes beállításához (A megfelelő Aszcendens pozíció és házcsúcs-beállításhoz szükséges korrekciók elvégzéséhez), a születési napon és időponton kívül, más adatokra is szükségem van, annak érdekében, hogy ezen adatok segítségével, az általam megbízhatónak ítélt asztrológiai pontossággal, beállíthassam a cél-horoszkóp Aszcendensét, és ezáltal, a személyi életfeladatokat megjelölő, jellegzetes életterületeknek: a horoszkóp- házaknak csúcsait megkapjam, amelyek döntő fontossággal bírnak a karma-feloldást és a megfelelő megváltódási képességek kifejlődését szolgáló, jellegzetesen személyi (egyéni), gyakorlati életfeladatok meghatározásában. Ez viszont, nem azt jelenti, hogy amennyiben nem kapok meg minden alant kért adatot és rövid életrajzi rész-leírást, nem tudom elkészíteni a horoszkópot! Sőt: éppen azért kérdezek ilyen részletesen, hogy lehetőleg minél több olyan adat-közlési lehetőséget megadjak, ami szerint a sorsképlet felállítható legyen még akkor is, ha akár a születési időpont is hiányos, vagy bizonytalan, a sors-képletet akkor is fel tudjam állítani és a horoszkóp minőségét garantálni!   

Figyelem!

1) Az általam igényelt, többnyire az anyai ági női felmenőknek a születési adatainak és rövid sors-történeti leírásának a segítségével és más, alant kért adatok, betegség leírások, stb. segítségével, a horoszkópot abban az esetben is el tudom készíteni (az Ascendenst meg tudom határozni akkor is), ha nem ismeretes a célszemély születési órája, de még a születési napaszak sem. Amennyiben tehát, a születési dátum mellett(!), az alant következő 5. 6 és 7. pontokban kért adatokat és sors-történeti leírásokat, és személyi vonatkozású információkat minél nagyobb pontossággal és részletességgel megkapom, sors-képletpontosítást, illetve születési időpont meghatározást is végezek.

2)  A tapasztalat az., hogy a szülészetek nem tartják meg a születési időpontok feljegyzését 1O, vagy 15 éven túl. De, ha megtartanák is, számomra csak ellenőrzési értéke lenne, mivel éppen azért kérem az apa adatai mellett, az anyai ági felmenők születési adatait (anyának, nagyanyának, dédnagyanyának) és azért kérek még annyi mellékesnek tűnő kérdésre választ (Pl. első szerelemre, vagy az illető személyre más formában befolyást gyakorló, ellentétes nemű személyre, élettársakra, stb. vonatkozó születési adatokat) életrajzi leírást, hogy az egyetemes törvények megfelelő vonatkozásainak az alapján (Pl. rezonancia és vonzás törvénye, vagy hatás-visszahatás törvénye, a fejlődés törvénye.) a sorsképletet tudjam egzakt módon beállítani az illető személy spirituális struktúrájának megfelelően. És ennek a beállított képletnek a születési időpontja, a klasszikus asztrológia szerint legalább is, 3O, sőt: még 35 percet is eltérhet a hivatalos születési időponttól. Az is igaz, hogy az én tapasztalataim szerint, ez a tűrési határ csak 25 perc lehet, mert ha ezt meghaladja, már valami másról (Pl. a hivatalos időpontot illető tévedésről, vagy rossz képletvizsgálati módszerekről.) lehet szó.

 3) Ezért, ha csak nem merül fel valamilyen komoly aggály azzal kapcsolatosan, hogy az édesanya helyesen emlékszik a születési időpontra vonatkozóan, szerintem nincs amiért a szülészeti adatok előkerülésére várjon valaki a rendeléssel, mert én magam fogván ki a feleségem szülőcsatornájából a világra érkező gyermekeinket, saját tapasztalatból tudom, hogy azokban az életfontosságú és - Végső soron, bármilyen könnyű szülésről is lett légyen szó, mégis csak... - drámai pillanatokban, a tízed rangú kérdés még az apa-asztrológusnak is, hogy a babák pontos születési időpontját meghatározza és feljegyezze. Ráadásul, az egyik asztrológussá lett, volt hallgatómnak (János Istvánnak), aki egészségügyi asszisztens lévén, részt vehetett a gyermekei születésénél, annak ellenére, hogy azok nem otthon születtek, mind a három világra jött gyermeke sorsképlete (asztrogrammja) beállításánál, éppen az asztrológus-édesapa meglátásai alapján, a maximális tűrési határt kellett alkalmazni, mivel a hivatalos időponttal elkészített képletek egyáltalán nem feleltek meg a gyermekek személyi struktúrájának, a szülők által és az általam is jól ismert karmikus meghatározódásoknak.

    MINDEZ VISZONT KORÁNT SEM JELENTI AZT, HOGY SZÜLETÉSI IDŐPONT KORREKCIÓT ALKALMAZOK MINDENKINÉL, HA KELL, HA NEM, és holmi szakemberi rögeszmék által vezérelve, válogatás nélkül, mindenkinek kijavítom a hivatalos születési időpontját még akkor is, ha erre semmi szükség nincsen. Nem, ez egyáltalán nem így van, hanem éppen fordítva: nagyon aggályos és minden lehetséges szinten, komoly vizsgálatokat és összevetéseket végzek, amikor az anyától, vagy a szülőktől tudott születési időpont módosításának a szüksége felmerül.

    A fentieket csak azért írtam le, hogy az érdeklődőknek segítsek abban, hogy reális képet alkothassanak maguknak arról, hogy milyen szempontok érvényesülnek a sorsképleteik féleállításakor, mivel az a tapasztalatom, hogy miközben egyesek félnek attól, hogy téves információkat kaphatnak a sorsprogramjukra vonatkozóan, amennyiben nem tudnak a fölösleges precizitásig elmenően pontos és részletes információkat adni, inkább a horoszkóp rendelésről is lemondanak. Nos, a sok adatot nem azért kérem, mert bármelyiknek is a hiánya akadály lehet a képlet felállításában, hanem éppen azért, hogy amennyiben valamelyik adat hiányzik, vagy téves, akkor a többi adatok pótolják azt és így a sors-motívumokról kialakuló asztrológiai összképem lehetőleg minél teljesebb lehessen. Minden horoszkópnak ugyanis megvan a maga sajátos belső logikája, amelyen belül egyes motívumok feltételezik, vagy tagadják, illetve erősítik és értelmezik egyik a mást.   

     Ez egységes belső logikával rendelkező összkép tehát az, amely egy képlet beállításánál meg kell legyen, és nem a rész-adatok határozzák meg a beállítást. Ezek a rész-adatok viszont segíthetnek az ellenőrzésben és ezért jó, ha minél több áll a rendelkezésemre. De még egyszer mondom: a végső beállításnál nem a rész-adatok döntenek, hanem a képlet belső összefüggésrendszere (tiszta koherenciája).

4) A fentiek értelmében, nagyon kérem arra is, hogy az édesanyától, vagyis a szülőktől, vagy idősebb testvérektől megtudott születési időpontot adja meg, és ne más asztrológus, vagy magát un. szellemi tisztánlátónak nevező csoda-szent, táltos, vajákos, kuruzsló, vagy misztikus guru által kijavított, illetve megsaccolt időpontot, és semmiképpen ne az un. „kiingázott” időpontot, mert a tapasztalat szerint ez a, legtöbb esetben igen félrevezető.

 

HOROSZKÓKÉSZÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK (Kérem, a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges címemre elküldeni.) :

  A sorsképletnek (Vagyis az asztrogrammnak: az asztrológiai grafikának - amiből a spirituális élet-programot, illetve a problémák okait, és a sors-oldási lehetőségeket ki tudom olvasni.) az elkészítéséhez tehát, a következő adatok szükségesek (Kérem szépen, ezeket nagyon türelmesen és figyelmesen mind elolvasni és horoszkóp rendelés esetén, a kérdésekre lelkiismeretesen válaszolni!):

1. A születési idő (születési év, hónap, nap -és ugyanolyan fontos a születési óra és perc - DE legalább a napszak!).

2. A születési helyiség neve (Figyelem: nem a tartózkodási helyiség!). Tanya, kis település vagy más, a térképen nem szereplő helyiség esetében, a legközelebbi község, vagy város neve. (Hálás vagyok ha, amennyiben nem Romániai helyiségről van szó, akkor pontos földrajzi ív értékeket – keleti hosszúság, északi szélesség – küldi el. De már az is nagy segítség, ha kisváros, vagy falú – tanya esetén, megírja azt, hogy melyik város közelében található, illetve attól hány kilométerre és milyen irányban fekszik a település!)

3. A szülők születési dátuma (az óra és a hely nem fontos, de segít ha meg van), és nagyon fontos(!) az anyai nagymama születésnapja (Ez utóbbi adatai, életrajza, gyermekeinek a száma, betegségei, balesetei igen fontosak!) és lehetőleg az. anyai dédnagymama születési éve és honapja is! Az anya és az anyai nagyanya születési dátuma mellett, azok krónikus betegségei, balesetei jellege (Figyelem: Nem a dátuma!), valamint azok családi - párkapcsolati történetének a vázlatosan leírt eseményei és a halálának körülményei (Természetes vagy természetellenes, tehát korai - halál. Utóbbi esetben az, hogy milyen betegségben, illetve balesetben haltak meg.), amelyek valamilyen módon nagyobb befolyással voltak az anyai ági ősszülők (felmenők) életére. (Az események dátuma itt sem fontos, hanem a megbetegedett, vagy baleset folytán károsult szervek, vagy testrészek megnevezése az, ami fontos lehet!)

4. Férj, vagy feleség (férjek, feleségek), vagyis az élettárs születési dátuma és órája, valamint azon ellentétes személy, vagy személyek születési dátuma, akikről úgy tudja, hogy a célszemélyre, életszemléletére különösebb befolyást gyakoroltak. (Házasságkötések dátuma szintén nem fontos)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A következő:  5, 6 és 7. pontokban igényelt adatok a sorsképlet pontos beállításához (Az Aszcendens és a horoszkópházak pontos beállításához), valamint a horoszkópnak a belső logikája szerinti és az anyai ági örökletes programok szerinti értelmezéséhez, tehát inkább csak illusztrációként való használatra szükséges. Segít a pontos beállításban ha megkapom ezeket, de amennyiben valamelyik adat hiányzik, nem okoz különösebb gondot (!), amennyiben pontosan ismeretes a célszemély születési időpontja és a szülők és az anyai nagymama születési ideje.

5. Személyes betegségek, balesetek, halál-közeli állapotok (az ájulás, valamint az olyan baleseti veszélyhelyzet is annak számít, amely nem végződött tragikus eseménnyel, de könnyen azzal is végződhetett volna) házastársi - élettársi konfliktusok, válások, a célszemély esetében. Amennyiben nő, jó tudni, hogy voltak-e abortuszok, vetélések és terhességi-szülési komplikációk a célszemély, annak az édesanyja és az anyai ági nagyanya, dédnagyanya életében.

6. A jelenlegi társadalmi-közösségi tevékenység, pénzkeresést szolgáló foglalkozás, mesterség, hívatás, vagy karrier jellege. Figyelem: ezek a tevékenységek és gazdasági foglalkozások, illetve a mesterség, vagy a hivatás, nem minden személynél szoktak egyezni. Ezért kérem külön - külön megnevezni, ha esedékes, és azt is, hogy kamaszkorában - zsönge fiatalkorában a jelenlegi foglalkozását szerette volna-e folytatni, és ha nem, akkor mit? "Mi szeretett volna lenni?"

 7. Csak sorsképlet beállítás esetén szükséges: az első szerelemnek, élettársnak, vagy más, olyan ellentétes nemű személynek, vagy személyeknek a születési dátuma és órája, akivel (akikkel), a célszemély már nem él együtt, de aki, (vagy akik) akár a tetteivel, akár a gondolkozásmódjával, akár az általános mentalitásával, különösebb (fontos) benyomást gyakorolt a célszemélyre (gondolkozására élet-látsására) és ez által a sorsára is! A jelenlegi férjnek vagy feleségének, élettársnak, szexuális partnernek a születési adatai mellett az egészségi – erőnlét állapota, valamint a célszemély gyermekeinek a születési adatai, amennyiben az nő nemű.

Nagyon fontos: Párkapcsolati – szerelmi - szexuális problémák feltárásához – értelmezéséhez, az ide vonatkozó kérdések megválaszolásához, a párkapcsolati sorsprogram-összehasonlításhoz (szinasztria) is szükségesek az illető partner, vagy a partnerek minél pontosabb és részletesebb születési adatai (év, hónap, nap, óra, perc, ha lehetséges) és minimum a szülőkre vonatkozó adatai.

Amennyiben külön lapon, csatolt fájlként, és nem az elektronikus levél mezőjében küldi el az adatokat és az életrajzi leírásokat, arra kérem, hogy ennek a fájlnak ugyanazt a nevet adja, mint ami az E-mailban szerepel, illetve, a személynek a nevét, akinek a horoszkóp készül.

A horoszkóp készítés céljából kért és megkapott adatokat csak egy hónapig őrzöm meg és azokat az igénylőn kívül, senki számára fel nem fedem, amíg erre nem kapok külön írásos, vagy szóbeli engedélyt, abban az esetben, ha ez a lehetőség – Pl. egy sorshelyzet utólagos értelmezése, vagy utólag beálló sorskrízis feloldási lehetőségének a feltárása a sorsképlet segítségével a http://www.asztrologosz.ro c. fórumon. – vagy más szükség-helyzet felmerül!

Kozma Szilárd:

II. Horoszkóp félék és horoszkóp-rendelési árak.  

   Ami a munka-díjaimat, illetve az egyes horoszkóprendelőknek a díjak számszerűségének a megítélését illeti, első sorban tudni kell, hogy a személyes találkozásokon elvégzett feltárások, amelyeket szintén hangfelvételeken rögzítek és adok át, sokkal olcsóbba kerülnek – mivel azonnali válaszokat kaphatok az értelmezés közben felmerülő kérdéseimre - mint amelyeket úgy kell elkészítenem, hogy a célszeméllyel nem beszélgethetek közvetlenül. 

  Másodsorban, az utóbbiak esetében, kérem szépen átgondolni, hogy az analitikus horoszkóp szöveg-bázisának a megírásán 15 éven át egyfolytában dolgoztam, a napi tevékenységek mellett, sokszor éjszaka is. Ennek az előállítása tehát most néhány számítógépes művelet ugyan, de benne van 15 éves kemény munkám egyrészt. Másrészt, sehol a világon nem él jelenleg olyan asztrológus, akinek ennyire a karmára kiélezett lenne a látásmódja, tehát, akitől nem az asztrológiai kézikönyvekben is elolvasható misztikus, vagy spekulatív pszichologizáló szövegeket kapnának a rendelők. De ez mondjuk, az én bajom, lényeg az, hogy most csak a képletbeállítása (néhány tíz perc, vagy néhány óra…) kerül erőfeszítésbe. De, mivel nem kérdezhetek vissza, kénytelen vagyok minden egyes elemnél, minden lehetséges megnyilvánulást számba venni és ezért, két, az ön sorsára vonatkozó, teljesen sűrített információt tartalmazó hangfelvételnél többet nem tudok egy nap elkészíteni. Egyrészt azért mert az erős koncentrációtól – hiszen millió információt dolgoz fel, mérlegel és választ ki közben az agyam – megfájdul a fejem, Másrészt azért, mert az egész felvételt előre végig kell gondoljam és oda kell jussak, hogy felelősség szintjén, nagyjából tiszta legyen, hogy milyen motívumokat kell kiemelten hangsúlyosan értelmeznem, tehát, hogy nagyjából milyen lényegi összefüggésekről kell kiemelten beszéljek. Ez azt jelenti tehát, hogy a levelezéssel együtt, egy analitikus horoszkópot két napon át készítek, akkor is, ha nem vele dolgozom folyamatosan. Egy szintézist viszont, kb. egy hétig, de nem öt munkanapig, hanem bele érve a szombat - vasárnapokat is. Sőt, van, amikor nagyon nehéz a képlet, illetve a rendelő nehezen tud lemondani a régi, téves elképzeléseiről, amit mind le kell levelezzünk, vagy skyp-on megbeszéljük. Illetve, van, hogy ő az, aki nem bírja az iramot, mert nem képes azonnal feldolgozni a szokatlan információkat, vagy egyszerűen a munkája miatt nem tud a rendelkezésemre állni folyamatosan, és elutazik valamerre időközben vállalati kiküldetésbe, vagy éppenséggel programja van hétvégére, és a rendelő kéri, hogy lassabban haladjunk, a helyes megértés érdekében. Nos, ilyenkor a szintézist, bizony több mint egy hétig is kell készítenem. A horoszkóp kézbe vétele előtt ugyanis, önök még csak el sem tudják képzelni, hogy milyen szokatlan, de sorsfontosságú kérdések teljes megértetésére van szükség, illetve, hogy ezeknek a helyes megértetése érdekében, nekem mennyi szögből kell azokat megvilágítanom. Hiszen önök csak az információkat balkézből kivágó, teljesen felelőtlen – vagyis szélhámos! - jósokat és misztikus handabandázókat láttak „dolgozni” a tévé műsorokban, és emiatt egyesek úgy képzelik, hogy a munka-díjaim túlzók. Én senkit nem ítélhetek el ezért, de szeretném, ha belegondolnának, hogy havi négy horoszkópnál többet nem tudok elkészíteni, holott folyamatosan dolgozok a sorsfeltárásokon, ha nem is konkrétan cselekedve. Ezért van az, hogy az utóbbi időben készített horoszkópok rendelői, mind csak csodálkoztak és hálálkodtak utólag, hogy ekkora gondot fordítottam rájuk, holott én csak a munkámat végeztem a lelkiismeretem és a legjobb sorsismeretem – tehát a felelősségem szerint. Én viszont nem tudom megtenni azt, mit egyes kollégáim probléma nélkül gyakorolnak, ti., hogy ne mondjak el mindent amit a sorsképletekben látok és fontosnak tartok. Ezért is tartom fontosnak az analitikus leírás mellett, hangfelvételeket készíteni. Vagyis, a korább leírtak szerint, van amikor a rendelők befogadási nehézségei, vagy programja miatt nem tudunk az én munkabírásom ütemében haladni. Nos, ezeket a szempontokat is kérem figyelembe venni, amikor a honorárium-árak valós értékét mérlegelik.

1 ) Az asztrogramm - asztrológiai grafikai sorsképlet - KARMIKUS BEÁLLÍTÁSA azok számára, akik nem ismerik, vagy nem jól ismerik a születési órát és percet: 50 lej, illetve 3000 forint, vagyis kb. 8 euro. - Ez az ár nem számítódik fel a teljes horoszkóp rendelés esetén, vagyis azok számára, akik írott és hangfájlokra is rögzített audio-részekből álló horoszkópot (teljes analitikus, vagy szintetikus feltárást) rendelnek, illetve, akik személyes beszélgetés során történő sorsfeltárásra jelentkeznek. Kérem szépen, főként a teljes-horoszkóp rendelőktől, nem elbagatellizálni e horoszkóp-értelmezést megelőző beállítási munka jelentőségét, jellegét értékét, annak ellenére, hogy ilyen kevés honoráriumot kérek érte. Nem csak amiatt, hogy azokban a drámai és sok esetben tragikus állapotban, amilyenné, a kimondottan csak a testi funkciókra figyelő materiális orvostudomány, a több mint egy évszázados és anya-generációkon át folyatott szentségtelen beavatkozásaival (zsibbasztás, kábítás, altatás, a gyermekek idejekorán történő kiugrasztása, kipréselése, stb.) tönkretette a nők teremtői – szülői képességét és mészárszéki szintű műveletté tette a szülést, teljesen megbízhatatlan az anyák vonatkozó emlékezete.

De a szülészeti műtőkben sem áll senki stopper-órával a kezében, hogy mérje a pontos születési időpontot. Ezek a születési időpont eltérések tehát a fizikai valóságtól átlagban plusz – minusz 1O – 2O percesek. De, még az általunk – vagyis a feleségeink által – gyakorolt zavartalan otthonszülések esetében is, amikor tehát asztrológusok vesznek részt és irányítják a szüléseket, az a tapasztalat (mármint a mi szabadon és zavartalanul született gyermekeinkkel is), hogy ugyanakkora időeltolódások jelentkeznek az általunk megfigyelt gyakorlati fizikai idő és azon születési időpont között, amely az illető személy (gyermek) sorsképletét megfelelővé teszi az ő karmikus örökségével - spirituális struktúrájával.

Nem véletlen tehát, hogy a klasszikus asztrológia 35 perces tűrési – eltérési - határt enged meg egy gyermek hivatalos születési időpontja és az asztrológiailag beállított sorsképletnek megfelelő születési időpont között! Az én praxisomban viszont, soha nem kellett ekkora eltolódással számolni, ha jól emlékszem soha nem is léptem át a 2O fokos határt, és ha ez az objektív eltolódás első látásra nagyobbnak bizonyul 22 – 24 percnél, inkább kérdéseket teszek fel a rendelőknek, annak érdekében, hogy megtaláljam azt a motívumot, amit a polaritás törvénye miatt, a hétköznapi logikától eltérően, vagyis ellentétesen, vagy áttételesen kell értelmezni, ahhoz, hogy a horoszkóp egésze, a számomra normális időpont-eltolódáson belül (max. 21 fok) helyesen értelmezhető legyen.      

1. A szintetikus horoszkópnak (A 4-5-6-7-8 pontoknál szereplő, és hangfelvételeken is készülő sorselemzésnek) az elméleti alapját képező, karma- feltáró (az ön problémáinak- gondjainak- konfliktusainak a rejtett, és egyben a gondoknak és sorskríziseknek az igazi - spirituális okait feltáró, és a problémák tudatos feloldását - meghaladását szolgáló)  Egyszerű, Analitikus Horoszkóp-szöveg (Aminek az ára 90 lej, vagy kb. 7000 forint), a következőket tartalmazza:

 Az ön éltében – sorsában, irracionális módon megjelenő, lappangó, vagy nyíltan látható – érzékelhető, egészségi, szerelmi - szexuális-partneri, családi, munkahelyi, hivatásbeli, vagy anyagi vonatkozású kríziseinek az igazi, de a hétköznapi racionális gondolkozás elől rejtett okok részletes feltárása. Vagyis, a horoszkópszöveg, a válságos állapotoknak, konfliktusoknak, vagy meghaladhatatlannak látszó, nehéz élethelyzeteknek, sorsdrámáknak, sérüléseknek, nagyobb baleseteknek, ismétlődő természetük miatt feltűnő betegség- és balesethajlamoknak, valamint az öröklött, vagy "szerzett" krónikus betegségeknek (Pl., ha ön női személy, akkor a magzat-foganási képtelenségének, “meddőségének”, és amennyiben férfi a megtermékenyítői képtelenségének.) a rejtett (Karmikus) okairól, tehát sors-rugóiról, valamint ezen karmikus meghatározódásoknak a feloldási és meghaladási lehetőségéről nyújt konkrét és kimondottan személyre (és egyéni élethelyzetre) szóló tájékoztatást. És természetesen, megjelöli a problémák és sors-krízisek feloldáshoz és meghaladáshoz vezető, szükséges mentalitás-változtatásokat, a felvállalandó gyakorlati életfeladatokat.

     A horoszkópszöveg, nem csak az elemenkénti részletes és pontos leírásainak a minősége által tér el gyökeresen a különböző portálok automata-programjával elkészíthető ingyenes horoszkóp-szövegektől, hanem főképpen az által, hogy az általam felfedezett és leírt kauzális asztrológia elve és az anyai ági örökletes (karmikus) programok logikája – szemszöge – szerint van megírva! Az elemenkénti leírásokat én készítettem 15 éven keresztül, de folyamatosan pontosítom és bővítem, annak érdekében, hogy mindenki számára komoly, átfogó és teljes képet adó objektív leírást nyújthassak.  Ez a szöveg-együttes, a célszemély (ön, vagy más személy) teljes sorsprogramját és sorsproblémáit (betegi, sérülési és baleseti hajlamait, párkapcsolati, vagy családi zavarok és konfliktusok karmikus (rejtett) okait, esetleg gyermeknemzési, magzatfoganási gondjait, pályaválasztási- és munkavállalási, pénzkereseti – gazdasági gondjait, stb.), valamint ezeknek az asztrológiai elemenkénti feloldási – meghaladási lehetőségeit tartalmazza részletesen, a horoszkóp egyes elemei (tételei) szerint külön – külön. Mindez, a teremtés és az élet eredeti rendeltetése (Őskarma) logikájának az illető személy sorsában megjelenő jellegzetes befolyásainak az alapján, külön – külön, az egyéni (személyi) karmikus meghatározódások és személyi sorsprogramok szerint, valamint a harmonizációs készségek kialakulása érdekében felvállalandó gyakorlati (egyéni) életfeladatok szerint írom le úgy, hogy a részleírások a feloldási – meghaladási lehetőségek részletes leírását is tartalmazzák a horoszkóp minden egyes eleme szerint. Ez a magyarázat arra, hogy miért annyira hosszú az elemnek közötti, vagyis a címek előtti üres részekkel együtt, az egész szöveg-együttes, és egyáltalán nem azért mert felesleges általánosítások lennének benne:

    Fontos tudni tehát, hogy ebben, az 5 oldalas bevezető szöveggel együtt is, 85 – 100, 110 oldalas analitikus személyi horoszkópban (Figyelem! A részletes leírások mennyisége koránt sem azt jelenti, hogy általános asztrológiai leírásokat és nem konkrét személyi vonatkozású információkat tartalmazna a horoszkóp!) az asztrológiai kifejezések nem szerepelnek, hanem csak, és csakis az elemenkénti egyes tételek címeiben. És mindössze annak bizonyítékául, hogy a leírás nem légből kapott, hanem megfelel grafikai sorsképletnek (Asztrogrammnak), amit, az elején elküldök adat-beírási felülvizsgálás céljából.  A szövegek összessége tehát a személy egyedi sorsképletében található horoszkóp-elemek rész-egység szerinti leírását tartalmazza. Tehát a szöveg-együttes összességében egyedi (egyéni!), de részleteiben rész-elemeiben általános. Elemi részeiben, olyan leírásokat tartalmaz, amelyek a klasszikus asztrológiai empirikus megfigyelések alapján, egy - egy horoszkóp-elemere és az illető elem pozíciójára mind érvényesek, kiegészítve, az általam felfedezett és leírt anyai ági karmikus programok szerinti, karmikus asztrológiai megfigyelésekkel, karmikus értelmezésekkel. - Így tudtam elérni azt, hogy ilyen olcsón tudjak hiteles és autentikus (Tehát megbízhatóan érvényes és hasznos!) személyi horoszkóp-leírást adni mindenki számára, aki tőlem a horoszkópját igényli.    

    Ez a szöveg tehát tartalmazza azokat az objektív feltárásokat és a feloldási - meghaladási lehetőségekre vonatkozó konkrét tanácsokat, amelyek segítségével a legégetőbb problémáinak az igazi okaival szembenézhet, és az élete és a sorsa helyre állításába, rendezésébe bele foghat. 
   

 A fényszögelések együttes – szintetikus értelmezését viszont, csakis a szintetikus értelmezés hangfelvételeiben tudom részletesen személyesíteni. Ez a részletezés az analitikus horoszkópban is megtörténik, csak éppen nem az aktuális problémákra van fókuszálva, hanem a mindenkori személyi késztetésekre, ösztönökre, félelmekre, ambíciókra és szorongásokra, fóbiákra. Egészen biztos lehet abban, hogy a sorsának a kézbevétele nem ezeknek a részletkérdéseknek a megértésén múlik, hanem a karmája és a gyakorlati életfeladatai jellegének a feltárásán, ami nagy részletességgel és metafizikai egzaktsággal szerepel az általam készített írott részben.

    Ami a tudattalanban található karmikus programoknak a meghaladási és feloldási lehetőségeket illeti, minden egyes elem leírásának a végén megtalálható a tanács és útmutatás erre vonatkozóan, de a fontos fényszögek leírásánál is, ez a tanácsadói szövegrész kiemelt szerepet kap a horoszkóp-szövegekben. Ez a szövegállomány képezi tehát a kikerülhetetlen és életbevágóan fontos elméleti alapját az alant leírt különböző horoszkóp-fajtáknak. Az ön személyi spirituális és kauzális tulajdonságainknak az írott rész segítségével történő mélyebb és egyre mélyebb feltárása, biztosítja ugyanis az utat a sors-nehézségeinknek a feloldása és a tényleges egészség és boldogság elérése felé, még akkor is, ha a pillanatnyi sorsállapotának az okait és feloldási lehetőségeit konkrétan a hangfelvételekben adom meg. Továbbá ezt szolgálják  például a spirituális naplóírás is, vagy a komoly, kauzális meditációk is. – Ennek érdekében, minden egyes horoszkóp esetében, csatoltan még küldök több, az illető horoszkópból kiolvasható karma szerinti (A karmikus pontok elhelyeződése szerinti), általam jellemzőnek és fontosnak ítélt tanulmányt is. Valamint más, a horoszkóp jellege szerint általam fontosnak ítélt cikkeket és metafizikai leckéket. (Pl. a táplálkozásról, vagy a Naplóírásról, vagy a magzatfoganásról szólókat.) Mindemellett viszont, utólagos belső asztrológiai konzultációra is van lehetőség, és amennyiben ez érdekli, kérem szépen, levélben igényelni az erre vonatkozó tájékoztatót.

Ennek, az ön sorsképlete minden egyes elemének megfelelő, kauzális asztrológiai leírásokból álló, tehát részletes karma-feltáró szöveg-együttesnek az ára 90 lej, vagy 7000 forint, amihez jár még egy(!), ön által sorsfontosságúnak vélt (égető sorskrízissel járó) probléma szellemi okainak a feltárása, és a tárgyalt krízis feloldási lehetőségére vonatkozó asztrológusi tanácsadás. (Figyelem! – 1. Erre nem vonatkozik a részletfizetési lehetőség. És Figyelem 2: - A lej érték ingadozása miatt, mindig a Forintban megadott érték a mérvadó!)

2) Egyetlen, vagy maximum két égető sorsproblémának – Élettársi, családi, munkahelyi, vagy más sorskrízisnek, szűnni nem akaró betegségnek stb – az igazi (rejtett) karmikus okait feltáró valamint a probléma – krízis – megoldási lehetőségeit feltáró (Megtanácsoló.) Kezdő Horoszkóp, vagy: Népszerű horoszkóp. (Ára: 1000 forint, 150 lej.)

Ez, a fent ismertetett kauzális horoszkóp- szöveg mellett, tartalmazza az önt foglalkoztató, illetve hátráltatónak és feloldhatatlannak érzett, észlelt sorsproblémának az ön által és az eddigi tanácsadói, által, (betegség esetén: az orvosai által.) is megfejthetetlennek bizonyuló, igazi, rejtett (karmikus) okainak a feltárását, és a gyógyuláshoz vezető, vagy az illető sors-krízisből (hátráltató, vagy romboló, degradáló élethelyzetből) kivezető szükséges magtartás, vagy cselekvés leírását. Természetesen, ide tartoznak a pályaválasztási tanácsadások, illetve a szükségesnek érzékelt életpálya- változtatásra vonatkozó sorselemzések is, valamint a párválasztási tanácsadások is. (Figyelem! Ez még nem szinasztria, tehát nem, már létező, komoly párkapcsolatnak, élettársi viszonynak a karmikus elemzésen alapuló vizsgálata és tanácsolása, amiről a 4 pontban olvashat.) Ezt a horoszkópot, illetve ennek a lényegi részét, a vele járó analitikus leírások mellett, elkészíthetem írott formában is, de egy e-mailban elküldhető hangfelvételen is elmondhatom. Szívem szerint, az utóbbit ajánlom, mivel ebben több részletre is kitérhetek. 

Ezt a hangfelvételt és a szintézis felvételeit is (lásd később), az elkészítése után, rögtön el is tudom küldeni, amennyiben az alábbi útbaigazítás segítségével ön készít egy gmail.com- os postafiókot, amely az eddig forgalomban levők között a legnagyobb kapacitású (2O MGB) hangfájlokat képes elszállítani és befogadni. Íme az útbaigazítás szövege, aminek segítségével, igen könnyen nagy kapacitású befogadási képességű E-mailt hozhat létre, rá kattintva a következő oldalra:

http://mail.google.com/mail/a-af3f5b9c03-b260c4d017-cfc9831ffa

- Figyelem! Amennyiben a horoszkóprendelésre elszánta magát, ezt a …@gmail.com – os fiókot kérem szépen mindenképpen és mindenek előtt elkészíteni és nekem máris erről, tehát csak és csakis gmail-es címről írni, mivel nagyon sok esetben előfordult, hogy én nem néztem meg, azt, hogy a rendelőim kis kapacitású imél-fiókról írtak evelet, és erre a címre elküldtem a horoszkóp-hangfelvételt, vagy  felvételeket és csak egy, vagy két nap múlva kaptam meg az értesítést, hogy azok nem érkeztek meg.  

   

3. TELJES (A fentiekben ismertetettekkel együtt járó és az ott olvasható információkat összegező – összesítő) a személyes karmát minél nagyobb mértékben feltáró és tehát, a karma motívumokat személyesítő, a jelen életfeladatai szerint értelmező, arra alkalmazó, hangfelvételes is tartalmazó(!) ANALITIKUS HOROSZKÓP.  Tehát, hangfelvételeken történő, komoly karma- és életfeladat-értelmezés, plusz a fent ismertetett, írott analitikus szövegből álló horoszkóp, amelyben a személyi karma mély ismertetése mellett, a megnevezett sorsprobléma igazi okait tárom fel külön és emelem ki, megnevezvén - tanácsolván - annak a feloldási, meghaladási lehetőségeit is. Az ára: 250 lej, illetve, 17 ezer forint (kb. 6O euro).

    A fent ismertetett analitikus szövegleíráshoz tehát, készítek egy - vagy szűkség esetén két – darab, 40 – 45 – 5O perces, mp3-as hangfájlra mondott, karma- összegező személyesítő értelmezést. Tehát: egy mély-személyesítéssel egybe kötött, szintetikus karma-feloldási és konkrét személyi életfeladat-ismertetési tanácsadást adok, amiben kimondottan a rendelő által megnevezett személyi sorskríziseket, sorsproblémákat (betegségeket, baleseteket, anyagi károkat, személyi veszteségeket) okozó karmikus maghatározódásokra vonatkozó pontos eligazítást végzek. Ebben meghatározom a horoszkóp személyes karakterét, sajátosan egyéni és egyedi jellegét. Ez, személyesebbé teszi az írott rész tételenkénti objektív leírásait, megjelölvén azoknak az anyai ági felmenők téves élet- és létszemléletéig visszanyúló közös egyedi gyökét és egységes eredőjét, valamint a negatív sorselemek (karmikus elemek) feloldási, meghaladási lehetőségét.

    Ezeket a hangfelvételeket és a szintézis felvételeit is (lásd később), az elkészítése után, rögtön el is tudom küldeni, amennyiben az alábbi útbaigazítás segítségével ön készít egy gmail.com- os postafiókot, amely az eddig forgalomban levők között a legnagyobb kapacitású (2O MGB) hangfájlokat képes elszállítani és befogadni. Íme az útbaigazítás szövege, aminek segítségével, igen könnyen nagy kapacitású befogadási képességű E-mailt hozhat létre, rá kattintva a következő oldalra:

http://mail.google.com/mail/a-af3f5b9c03-b260c4d017-cfc9831ffa

- Figyelem! Amennyiben a horoszkóprendelésre elszánta magát, ezt a …@gmail.com – os fiókot kérem szépen mindenképpen és mindenek előtt elkészíteni és nekem máris erről, tehát csak és csakis gmail-es címről írni, mivel nagyon sok esetben előfordult, hogy én nem néztem meg, azt, hogy a rendelőim kis kapacitású imél-fiókról írtak evelet, és erre a címre elküldtem a horoszkóp-hangfelvételt, vagy  felvételeket és csak egy, vagy két nap múlva kaptam meg az értesítést, hogy azok nem érkeztek meg.  

Az analitikus horoszkópot viszont úgy is meg lehet rendelni, hogy előbb csak az írott részt és az mellett a kis hangos, személyesítő eligazítást, igényli (10000 ft.), és miután annak az anyagát elolvasta és meghallgatta, az azzal küldött, megfelelő tanulmányokkal együtt, és bizalmat nyert, utólag megrendeli a karma- és sors-problémafeltáró hangfelvételt is (vagy ha szükség: hangfelvételeket), ami külön csak 7000 forint. Külön – külön megrendelve tehát, mindkettő, összesen 17000 ft.

4.)  Párkapcsolati horoszkóp. ( Szinasztria. ) Közös karmikus feladatokat, azok oldási lehetőségét és harmonizációs lehetőségeket feltáró, kapcsolat-minőséget javító tanácsokkal ellátó elemzés. (Szinasztria) Az ára 17000 forint, vagy kb. 6O euro. – Az ön és választott párja rejtett, de igazi (valós) párkapcsolati, szerelmi - szexuális problémák és krízisek kauzális és spirituális (karmikus) okait feltáró, vagyis az összeférhetőségi - harmonizációs lehetőségeket és akadályokat, valamint az akadályok és karmikus blokkok feloldási - meghaladási lehetőségeit feltáró, összehasonlító, imélben küldött hangfelvétel, amely az eltérő egyéni és a közös karmikus feladatokat is tartalmazza.  Figyelem! - Ehhez jár még, a rendelő személy sorsképlete szerinti elkészített analitikus horoszkóp-szöveg is. Ára 200 lej, vagy 18OOO ft., kb. 65 euro tehát).

5). Két - két és fél órán át tartó személyes beszélgetés keretén belül elmondott, részletes karma-feltárás és gyakorlati életfeladatok szerinti, szintetikus karma-és rendeltetés-feltárási sorsprogram-értelmezés, sors-rendezési tanácsadással. (kb. 32O lej, és 22 OOO ft.). (Román nyelven, mivel azon számomra sokkal nehezebb a kifejtés, 350 lej.)

Közvetlen (személyes) beszélgetés útján történő Szintetikus sorsértelmezés a születési képlet alapján, az ön sorsa (karmája) rejtett mozgatórugóiról és az ön által felvetett (az önt a jelenben elsődlegesen foglalkoztató, életét zavaró) problémakörök spirituális okainak és feloldási-meghaladási lehetőségeinek a részletes kifejtésével. (Az analitikus szövegleírások nélkül.) Ennek az ára, analitikus horoszkóp leírással együtt 8O euro.

6) EGYSZERŰ SZINTETIKUS HOROSZKÓP- Hangfájlokra készített, „élő beszédes” SZINTETIKUS ÉRTELMEZÉSSEL készülő, Teljes és Átfogó (Tehát szintetikusnak nevezendő) Sorselemzés, illetve karma-oldási és karma- meghaladási tanácsadás  Ezt is, csakis a korábban ismertetett részletező analitikus szöveggel együtt küldhetem el, vagyis a szintézis az analitikus horoszkópot is tartalmazza! Ára 475 lej, 32000 ft., vagy kb. 100 euro

 Ezt, a mély és összetett sorsnehézségekkel, a sokszor irracionálisnak, és ezért az elszenvedők számára meghaladhatatlannak látszó sors-problémákkal és visszatérő sors-krízisekkel küszködő (pl. diagnosztizálhatatlan betegségekkel, megmagyarázhatatlan sorozatos balesetekkel, sorozatos sikertelenséggel, anyagi veszteségekkel, párkapcsolati, szerelmi, szexuális kudarcokkal, különböző családi drámákkal és feloldhatatlannak látszó konfliktusokkal küszködő.) személyek számára ajánlom. Ez tehát a személyes problémafeltáró személyes beszélgetésnek az élet minden részletére kiterjedő, az összes gyakorlati feladatot és minden tévedési – bukási – lehetőséget, illetve azok megelőzési lehetőségét feltáró, és az összes lehetséges karma feloldási – meghaladási lehetőségeket feltáró, mp3-as hangfájlokra rögzített formája. A szintézisben, a személyes beszélgetést (Amennyiben a személyes találkozás a távolság miatt pl., nem megoldható.) pótolom több, átlagban 5 – 6 vagy, ha nagyon szükséges, akár 7 db. mp3-as formátumban készített számítógépes hangfelvétellel (az asztrogrammnak a mikrofonba mondott teljes szintetikus értelmezésével). A szintetikus értelmezést tartalmazó hangfelvételeket imélben küldöm. A spirituális és kauzális életprogram-értelmezést és aktuális probléma-feltárást (kauzális - karmikus sorsfeltárás és a sors-determinációk feloldási - meghaladási lehetőségének a részletes feltárása), valamint az esetleges (ha úgy látom, vagy ha ön erre rákérdez, hogy szükséges-e!) életpálya-módosítási tanácsokat tartalmazó szintézis persze, hogy a teljes és pontos karma-feltárást, tehát a rejtett személyi küldetés leírását is tartalmazza, valamint az aktuális sorshelyzetre vonatkozó konkrét életfeladatok megnevezését és értelmezését.

7) Különleges személyi- és sorsproblémáknak (összetett sors-kríziseknek) a mélyen rejtett, karmikus okainak a feltárására és részletes értelmezésére is kitérő, összetett és Teljes Szintetikus Horoszkóp (ára: 550 lej, 37000 forint, vagy kb. 130 euro). Ezt, a megfelelő kérésre, mély-spirituális beavatási horoszkópként is értelmezhetem és ebben a (beavatási) formában is elkészíthetem.

 Ezt a fajta, az előbbiek mellett még, főképpen rendkívüli sorshelyzetekbe került (Például elkötelezett élettársi – házastársi viszonynak a felbontási, illetve az egyben-tartási lehetőségeit és a legmegfelelőbb megoldásait vizsgáló és feltáró-, valamint persze, a családbontási – gyermek elhelyezési, vagyon-megosztási - élethelyzetbe került, vagy valamely egészen közeli családtag – gyermek, testvér, szülő, élettárs - természetellenes és hirtelen történt elvesztésének a helyzetébe került.) személyek számára készített, a rejtett-karmának a minden lehetséges negatív árnyalatát vizsgáló totális horoszkóp-értelmezést jelent. És természetesen, a korábbiakban többször is említett, rejtett negatív determinációk (Karma) feloldási és meghaladási lehetőségeinek az elemző leírását s megasom, amit az asztrogrammnak a szintetikus, kauzális és spirituális értelmezése közben fejtek ki, amely teljes boldogulási - magváltódási élet-tervnek (személyi rendeltetésnek) a teljes feltárása tulajdonképpen megfizethetetlen.

7-B) A Jógásoknak és a más, különböző spirituális tanokban (misztikában, metafizikában, ezotériában, mágikus gyógyításban, rejkiben, stb.) és a különböző mély beavatási utakon határozottan és komolyan haladni és fejlődni kívánó személyek számára is erősen ajánlott ennek a horoszkóp-fajtának a megrendelése. - Egy spirituális csoportvezetőnek nem is szabadna másokat okítania és vezetnie, anélkül, hogy tudomása legyen mindarról, amit egy ilyen horoszkópból magáról, illetve a kauzális spirituális struktúráját képező karmája jellegéről megtudhat, hiszen különben menthetetlenül félre vezeti első sorban önmagát és ezzel együtt mindazokat, akiket tanítani és vezetni kíván. (Az ilyen, másokat is félre vezető és a végén tragikusan elbukó un. misztikus mesterek és tanítók listája nagyon – nagy!)  Ezek a spirituális vezetők, bízhatnak abban, hogy ennél pontosabb és egzaktabb karma-feltárást semmilyen más úton nem kaphatnak..

Tehát ez már egy úgynevezett összesített, általános spirituális értelmezéseket is tartalmazó tehát a klasszikus asztrológiai feltárásokat az annál sokkal mélyebb, karma jelleggel egyeztető, (és ha szükséges: átfogó spirituális - beavatási) eligazítást adó szintetikus értelmezés. Ennek az átlagban vagy 8 – 9 (Ritkább esetben 11) db. átlagban 40 - 45 perces, részletes karma- értelmezési hangfelvételek mellett, a KÜLÖNLEGES sorskrízishez vezető események rejtett okainak a feltárását és szintetikus értelmezéseit is tartalmazó és azok feloldási megoldási módjait szakmailag „megtanácsoló” – vagy más esetben: a spirituális BEAVATÁSI SZINTETIKUS HOROSZKÓPNAK az ára, analitikus szöveggel együtt, 38000 forint, vagy 13O euro.  Amennyiben az analitikus horoszkóp már meg van, és két héten belül teszi meg a kiegészítő rendelését, akkor csak 52O lej, vagy kb. 36 ezer forint, vagy kb. 120 euro. – De ezt, a pénzküldési szolgálatot végző intézménynél, ahonnan a honoráriumot szándékszik elküldeni, pontosan megmondják.

A két fajta szintetikus értelmezés közötti különbségről:

1. A hatos pontban leírt Karmikus Szintézisnek a célja kimondottan és nagyjából csakis az összes és teljes karma-problémakör értelmezése, és - illetve annak a feloldási lehetőségeinek az elmagyarázása, tehát ezért kérek erre csak 100 euronak megfelelő (helyben és az illető intézménynél átszámított) forint összeget.

2. A hetes pontban leírt különleges (krízises) élethelyzetek karmikus okait felfedő és ezeket a többi aspektus szempontjából is értelmező, összetett (szükség esetén: beavatási) - szintetikus horoszkóp, tartalmazza mindazt, amit az egyszerű szintézis is tartalmaz, de azon túl, egy olyan átfogóbb és mélyebb szintézist hajtok végre benne és általa, amely a mély- és teljes karma értelmezéssel együtt és az mellett, az analitikus szövegben is található és ott részletesen kifejtett klasszikus asztrológiai elemek értelmeződése és a karma közötti, ön által nem érzékelt mély és rejtett spirituális és kauzális szintű összefüggéseket tudatosítja határozottan, a karma-meghaladáshoz szükségesen felvállalandó gyakorlati életfeladatok tükrében, amit a horoszkópelemeknek a házakban való elhelyeződése jelez. Természetesen, ebben a fajta horoszkópban, az imént említett módon, ki tudok térni olyan sorskérdésekre is, mint egy élettársi – házastársi viszony, vagy éppenséggel egész család-épségi krízis rejtett okainak a magyarázata, illetve egy részbeni párkapcsolati összehasonlítás (szinasztria), az ön oldaláról, az orvosok által diagnosztizálhatatlan betegségek igazi okainak a feltárása és a gyógyuláshoz vezető életvezetési tanácsok megadása, életpálya és hivatás-választási, illetve, ha szükségesnek látszik: hivatás-változtatási tanácsadás, elkerülhetetlen válásokhoz való tanácsadás, stb. (Ez tehát 130 euro)

8) A szintéziseket, olyan írott anyag formában is elkészíthetem (25 – 3O oldal), ami sűrítve tartalmazza mindazt, amit egy hangfelvétel segítségével történő szintetikus feltárás során elmondható... Az ára 50000 ft., vagy 25O euro. (Ennél a horoszkóp-félénél az ár azért nagy, mert iszonyúan sokat kell írnom folyamatosan, és az általam iskolában soha nem tanult magyar helyesírási szabályok betartási szüksége és a billentyűzeti félreütések miatt, nehezen, illetve lassan tudom követni a gondolataimat.)

9) Egészen rendkívüli esetek – Tehát a furcsa, sőt: a tömegerkölcs szerint általában botrányosnak ítélt, stb. esetek (rendkívüli karmák és rendkívüli sorskrízisek, az orvosok által éveken át diagnosztizálhatatlannak és gyógyíthatatlannak bizonyuló krónikus vagy állandósult betegségek.) - feloldását célzó, vagyis az un. kibogozhatatlanul bonyolult sors-esetek és sors-összefüggések megoldását célzó horoszkópok (Ennek az ára 50000 ft., vagy kb. 16O euro).   Pl. teljes sors- és helyzetmegoldásra vonatkozó karma-feltárás és tanácsadás nők számára, két különböző férfitől történő magzatfoganás esetében. (Pl. ha a férjjel és a szeretőjével is szeretkezett párhuzamosan egy azonos időszakban) Vagy: éveken át, egymás után végzett spirituális és metafizikai tanfolyamok és un „beavatások” ellenére sem tudja a sorsát és az életét – egészségét – rendbe hozni, sőt, minden úgy néz ki, hogy a krízis csak egyre nő, és az élettér beszűkül, ahelyett, hogy feloldódna. Vagy: hosszú éveken át félre diagnosztizált betegségek következményeitől való megszabadulás, vagy több gyermekes szülők már megtörtént, vagy elkerülhetetlen látott elválása utáni gyermek-elhelyezési gondok megoldása a gyermekek és a szülők karmája, és spirituális struktúrája szerint. Vagy: megszállottságtól, vagy idegen entitások általi befolyásoltságtól való szenvedés, ettől való megszabadulási lehetőségek feltárása és tanácsadása érdekében végzett karma-feltárási és karma-oldási horoszkóp, stb. – Lévén ezek utólagos tanácsadással is járó munkák, az áruk 16O euro.

10) Meddőnek képzelt nőknek a magzatfoganást és a könnyű szülést elősegíteni, a fogamzási folyamatokat beindítani (a karmikus blokkokat felszabadítani) hivatott, tehát a magzatfoganási szellemi – lelki és testi (fiziológiai) gátak és blokkok feloldását és elhárítását elősegíteni hivatott, MAGZAT - FOGAMZÁSI - SZÜLÉSI horoszkópok, amelyek párkapcsolati vonatkozású (A férjekre, élettársakra, azok spirituális nemzőképességére, belső hozzáállására vonatkozó) információkat is tartalmaznak! Ezeknek az ára 45O lej, vagy 3800 ezer ft., vagy kb. 100 euro).

Ezt, az olyan nők, vagy élet- és házastársak számára, akik magzatfoganási, magzatkihordási és gyermekszülési nehézségekkel küzdenek, vagy akiknek meg halt, vagy meg haltak gyermekeik szülés után, vagy egészen kis korukban (Tehát: spontán, vagy orvosilag szükségesnek művi vetélések, korai meddőség, ismételt magzat-, vagy csecsemőhalál, férfiak esetében a megtermékenyítői képesség hiánya esetén.), az anya és a gyermek életét veszélyeztető szülés közbeni szövődményekkel küzdő nők számára. De, amint a zárójelben is jeleztem, olyan párokon is tudok segíteni (És az ide vonatkozó szakmai sikerekről e honlapon a visszaigazoló – köszönő levelekben és a vonatkozó tanulmányokban lehet olvasni.), ahol a férfi nemzőképességével van valamilyen probléma. (Rossz, illetve hibás mozgáskoordinációval rendelkező, vagy csökkent számú, vagy gyenge életképességű spermiumok és más hasonló esetekben.). Hogy az ide vonatkozó feltárásaim és javaslataim, mennyire hatásosak, arról szintén a Köszönő levelek c. fejezetben és a Gólyahírekben lehet tájékozódni.

   Előre kell bocsátanom, hogy a pozitív eredmény nagy mértékben attól függ, hogy az illető személy, mennyiben fogadja el a mély tudata (lelke) szintjén is az általam feltárt tényeket és milyen mértékben fogadja meg és tartja be a tanácsaimat, javaslataimat, illetve, hogy személyi adottságaitól és a gyakorlati életkörülményeitől, sorstényeitől függően, mennyire képes szellemileg és fizikailag is a tanácsaimat megfogadni. Talán érthető, ha közlöm, hogy olyan esetem is volt, hogy csak négy év múlva jött meg az un. közös munkánknak a pozitív eredménye, akkor fogant meg a magzat. Minderről részletesen lehet olvasni a Fogamzás c. tanulmányomban. 

11)  GYERMEKHOROSZKÓPOK

   Mivel olyan személyeknek a spirituális struktúrájáról kell hiteles és megbízható információkat adnom, amelyeknek a legtöbb esetben még néhány éves sorstörténete sincs, nem hogy olyan pszichológiai karaktere, szokásai, lelki reflexei, amelyek tájékoztatásul szolgálhatnának, illetve igazolhatnák a feltárásaim valóságtartalmát, tehát még inkább meg kell magyaráznom a szülők számára, hogy mit miért mondok, és ráadásul nem az illető személy számára adom a rá vonatkozó és az élete és jövendő sorsa szempontjából életbevágóan fontos tanácsokat,  a gyermekhoroszkópok esetében egyáltalán nem beszélek kevesebbet, mint a felnőtt horoszkópok esetében. Ezért az áruk sem lehet kevesebb a felnőtt horoszkópok áránál, tehát ugyanannyi az áruk, az analitikusok esetében (5O euro), és 35000 ft., vagy  euro a szintetikus gyermekhoroszkópok esetében. – Ebben, a szintetikus gyermekhoroszkópban, a karma jellegzetességeinek a feltárása mellett, ismertetem a karma és az életfeladatok mélyebb és szintetikus értelmezése és az előbbiek részletezése mellett, a megfelelő gondozási és nevelési javaslatokat és tanácsokat is a felnőttkorig.  

 Amennyiben eldöntötte, hogy megrendeli a horoszkópját, kérem szépen, a kért adatok mellett, azokhoz csatolva néhány jellemző digitális fényképet is elküldeni. Nem kekk semmilyen különleges - misztikus - dologra gondolni, csak néhány jellemzőnek (Nem feltétlenül "előnyösnek, vagy esztétikusnak".) tartott fénykép elküldését kérem, annak érdekében, hogy nekem lehessen egy materiális képzetem is arról a személyről, akinek éppen készítem a horoszkópot. Hogy tehát éppen arra a személyre gondolhassak képileg is, ne csak egy absztrakt sorsképlethez beszéljek, miközben a hangfelvételt készítem. Ezeket a digitális fényképeket el sem raktározom a gépemben, ott maradnak a levelek csatolmányaként, és amikor rend szerint három hónap múlva a leveleket ki törlöm ezek is kitörlődnek. Nincs tehát semmiféle misztikus oka e kérésemnek, semmiféle un. tisztán-látói, vagy mágikus képfejtési művelethez nem használom őket, ezek a misztikus információ-szerzési praktikák, nem, hogy távol állnak tőlem, de egyenesen ellenzem és károsnak tartom.

 

    A tisztességes kollaboráció és a félreértés elkerülése végett előre kell bocsátanom, hogy a horoszkópok csak, és csakis olyan értelemben tartalmaznak a jövőre vonatkozó “jó, vagy rossz részlet-jóslatokat”, hogy az illető horoszkóprészletnél tárgyalt sorsproblémát feltáró szövegrészlet végéhez írt feloldási lehetőség megvalósulása érdekében, ön felvállalja-e és a gyakorlatban beteljesíti-e a javasolt életfeladatokat, vagy nem? Illetve, hogy a tanácsokat megfogadja-e, vagy sem, az adott személy. Az én sorsprogram-feltárásaim és tanácsadásaim tehát, nem az életnek a személyi (lelki és fizikai) erőfeszítésektől mentes, az igazság kimondása és érvényesítése érdekében vállalandó konfliktus-vállalástól és (tudatos!) kockázatvállalásoktól mentes, úgymond víkend-szerű leélési lehetőségének a tévképzete szerint készülnek, amely szerint a kereskedelmi médiumok által propagált, bulvár-asztrológiához szokott személyek elképzelik ezt. Annak érdekében tehát, hogy jobban tudjon tájékozódni, e tájékoztató végén közlöm a szintetikus értelmezéseknek a bevezetőjét és a szövegek ismertetőjét is. Arra is meg kérem, hogy a horoszkóp elkészítésének az idejére tegye lehetővé a számomra a folyamatos együttműködési lehetőséget, tehát legyen kész a küldeményeimre azonnal reagálni, hogyha szükséges.

Annak érdekében, hogy a képlet-beállításnál, de főképpen a hangfelvételek készítése közben konkrét képzetem is lehessen arról a személyről, akihez intézem a szavaimat, arra kérem, hogy a horoszkóprendeléssel együtt küldjön néhány jellemzőnek tartott digitális fényképet is, amit én nem is töltök be a gépem memória-könyvtárába és a levelezőládám három havonkénti takarításakor, a levélszövegekkel együtt meg semmisítek.

E kérésnek semmiféle misztikus (netalán mágikus!) háttere nincs, hanem mindössze a személyességi igény miatt kérem, vagyis azért, hogy egy konkrét személyhez írhassak és beszélhessek és persze: az illető személyről alkotott képzetem valamelyest találjon a fizikai kinézetével.   

Figyelem!

1) Kérem szépen, hogy csak azt követően kérjen külön kiegészítő tájékoztatást olyan kérdésekben, amelyek ön szerint erről a tájékozatóról hiányoznak, miután a teljes tájékoztatót elolvasta részletesen, alaposan és figyelmesen.  

2) Az elküldött és lemásolt, letöltött anyagokat kérem minél többszőr, a bevezetővel együtt, figyelmesen és lehetőleg minél nyugodtabb körülmények között elolvasni, illetve meghallgatni, és csak miután azt - azokat minden részletében és teljes egészében megértette, az olvasottakra és/vagy a hallottakra reagálni - reflektálni, illetve az adott (és tárgyalt) sorsproblémák gyakorlati meg- és feloldásához nekilátni!

VI.  Bevezető a szintetikus értelmezéshez:

„Mielőtt a horoszkóp szintetikus értelmezésébe belefognék, kikerülhetetlenül fontosnak és föltétlenül szükségesnek találom egy elméleti, de a horoszkópod helyes megértése és gyakorlati használata (alkalmazása) szempontjából egy nagyon fontos kérdés tisztázását:

A napjegyünkre (a születési konstellációra, csillagképre) jellemző, személyi sors-meghatározó pszichikai és mentális tulajdonságaink és spirituális kisugárzásaink nem annyira meghatározóak (nem annyira fontosak!), mind amennyire a köztudatban elterjedt asztrológiai tévképzetek szerint önkéntelenül hinni szokás. Az egyéni napjegy (csillagkép: Kos, Bika, Ikrek, stb.) általi meghatározódásaink csak a felszínen megnyilvánuló nyers tulajdonságaink egy (negyed - harmad) részét jelentik az egész auránkban (tudattalan spirituális személyünkben, spirituális struktúránkban) létező, anyai ági őseinktől öröklött, spirituális és kauzális sors-programoknak, az egyéni és a családi karmának. Ezeket, az életfeladatnak, vagy küldetésnek is nevezett, személyi sorsprogramunkat (karmánkat) képező, negatív spirituális tulajdonságainkat, a metafizikailag nem helyesen (nem eléggé jól) tájékozott misztikus guruk és tanítók a múlt inkarnációkból hozott “adósságokként”: tévelygések és tévedések (bűnök és vétkek) következményeként értelmezik, mint ahogy a pozitív tulajdonságokat és tehetségeket (képességeket) is a múlt inkarnációkban szerzett képességekként értelmezik. Ez viszont teljesen téves. Nem létezik közvetlen és lineáris kapcsolat az időben és térben különböző pontokon megjelenő, fejlődő (és némely esetben: degradálódó), majd a földi életet elhagyó egyéni tudatformák között. Mindannyian közvetlenül az abszolútumból “jövünk” egy, az egyéni sajátosságainkat meghatározó, anyai ági spirituális családi programnak (szűrőnek) megfelelően, és minél nagyobb belső és külső harmóniaképességre (egészség-megélési képességre), spirituális és kauzális kiegyenlítődési képességre teszünk szert az életünk során, annál közvetlenebb módon és annál hamarabb érkezünk el halálunk után az általunk is megújhodó, kiegyenlítődő abszolút létállapotba. Minél diszharmonikusabb (zavarosabb, felelőtlenebb és rombolóbb) életet folytatunk, annál nehezebben és későbben érkezünk meg az új abszolút állapotba. (Sőt: az öngyilkosok és a rettenetes gaztett elkövetők kauzális magja soha nem érkezik meg, soha nem olvad az abszolútumba mivel szétbomlik. Lásd: a pokol állapotát - figyelem: nem a helyét! - a különböző vallásos misztikákban.)

A napjegyünkre jellemző személyi tulajdonságaink csak a természetünkben egyértelműen napvilágra kerülő és spontánul megnyilvánuló részét képezik le az élettervünknek, miközben a mély pszichikai, mentális és spirituális determinációink sokszor egy egész életen át rejtve maradhatnak. Ezek a felszínen egyáltalán nem, vagy nagyon kevéssé észlelhető és érzékelhető negatív spirituális tulajdonságaink, amiket az életfeladatok felvállalásával a felszínre kell hoznunk és pozitív tulajdonságokká: kiegyenlítődési képességekké kell alakítanunk az életünk során, a tudattalan világunk köreiből befolyásolják gondolatainkat és tetteinket: sorsunkat és személyiségünket, rejtett vágyak, félelmek, szorongások, sóvárgások és negatív ambíciók formájában és mintegy a háttérből manipulálva minket, meghatároznak és alakítják a sorsunkat. Ezeket, a Napjegy által többnyire inkább elfödött tulajdonságokat, a személyi horoszkópban a Lilith és a Sárkányfarok segítségével tudjuk feltérképezni. Azok az önkéntelen és öntudatlan negatív tulajdonságok és késztetések, azok a kisugárzások, valamint e késztetéseinkhez kisugárzásainkhoz a rezonancia törvénye alapján vonzódó, vagy azokhoz analogikusan rendelődő környezeti viszonyulásokat - visszahatásokat, amelyeket e két asztrológiai pont (A Lilith és a Sárkányfarok) vizsgálatával az asztrológia képes megnevezni és körülírni, többnyire sokkal inkább meghatározzák személyünket és sorsunkat, mint a Napjegyünkre jellemző felszíni nyers (természeti) tulajdonságaink, képességeink és alapösztöneink.

Emiatt arra kérem önt, hogy a horoszkópja, illetve a saját személye és a szellemi sors- meghatározottságai, valamint e meghatározottságok feloldási és meghaladási lehetőségeinek a helyes megértése érdekében, tegyen félre minden olyan közkézen forgó, asztrológiai, vagy misztikus (ezoterikus) információkból származó előképzetet és racionális, vagy misztikus “tudást” (előítéletet!), amit a Napjegyével és az Ascendensével kapcsolatban eddig megismert és a magáévá tett. Ugyanakkor próbálja meg, a horoszkópjának ezekre, a személyére és sorsára negatívan ható elemeire összpontosítva, mindezt egy olyan egységes egész spirituális élettervként felfogni, amely épp a Lilith és a Sárkányfarok, valamint a Nap negatív fényszögei által jelzett (jelölt) diszharmonikus személyi meghatározottságaidból (karmádból) indul ki kauzálisan. És amely sors-terv, pontosan ezeknek a rejtett negatív tulajdonságaidnak és késztetéseinek a megtapasztalásán, illetve azoknak a környezetünkből kiváltott negatív reakcióknak a megtapasztalásán keresztül történő tudatosítását (belátását), feloldását és meghaladását, illetve pozitív tulajdonságokká és képességeké történő átalakítását igényli az ön részéről.

    A horoszkóp legfontosabb eleme tehát nem a születési napjegy, de nem is az Ascendens, ahogy azt tudta ön eddig, hanem a Sárkányfarok és a Lilith nevű karmikus pontok (helyek) által bejelölt konstellációk és házak által megjelenített „égi és földi” erőterek, vagyis az, amit azok a spirituális erőterek és gyakorlati életkörök, életfeladatok, amelyekben ezek a karmikus pontok a sorsképletekben megjelennek. Ennek a jegy és ház szerinti pozícióiból kiolvasható az életutad fő spirituális motívuma. A Sárkányfarok által jelzett, anyai ági ősszüleinktől öröklött karmikus - kauzális meghatározódások meghaladása és a Lilith által jelzett kauzális karmikus csomag, valamint ez ezekkel virtuálisan szemben álló Sárkányfej (megváltás-pont, vagy: boldogság és egészség-pont) által jelzett egészen új és a régiekkel csaknem homlokegyenest szembenálló szellemi és lelki tulajdonságok megszerzése (felvétele) az életünk célja és rendeltetése. Ez, tehát a karmánk meghaladása lehet a tényleges feltétele az egészségünknek, a boldogságunknak és a boldogulásunknak (úgynevezett üdvösségünknek) is.

   Fontosnak tartom azt is hangsúlyozni, hogy horoszkóp-értelmezés közben, mint asztrológus és mint metafizikus nem ítélkezek - és nem is ítélkezhetek! - senki és semmi fölött, hanem mindössze igyekszem minél helyesebben kiolvasni és feltárni mindent, ami a horoszkópból általam kideríthető, annak érdekében, hogy a bajok (összetévesztések: tévedések, zavarok és feszültségek, illetve a betegségek és más negatív sorshelyzetek) szellemi - mentális forrását pontosan megnevezhessem, meghatározhassam és a feloldási - meghaladási lehetőségeket megadhassam. Amikor tehát nyersen, kertelés nélkül írom le a horoszkópból - a horoszkóp eleminek az egymáshoz való viszonyából - kikövetkeztethető tényeket, nem a bántalmazás, hanem a felfedezés és a felmutatás, illetve a feloldási - meghaladási lehetőségek megkeresése és megnevezése vezérel. (A pozitív tulajdonságok és képességek - a tehetségek és érdemek felsorolásával, ellentétben a pszichológia és a pedagógia állításaival, spirituálisan még egyetlen felnőtt személyen sem sikerült segíteni)

A második, igen fontos kiemelni való (talán az előbbinél is fontosabb!) dolog az, hogy amikor az asztrogrammot értelmezem, nem szabad(na) tudnom, vagy feltételeznem azt, hogy az illető személy milyen spirituális színvonalon áll, hogy mit tanult meg és mit javított ki, illetve, hogy mit rontott még jobban el az eredeti spirituális programjából a negatív, vagy pozitív neveltetése, taníttatása, személyes élettapasztalatai és más jellegű benyomásai, illetve a tanulmányai (pl. az un. ezoterikus, vagy misztikus tanok) hatására. Azon kívül, hogy az általam ismert személyi élettényeket példának felhozhatom a jobb megértés - megértetés érdekében, az értelmezési feladatot úgy kell végrehajtanom, mintha az, akinek a számára írom, egy az élete elején álló, 21 - 23 éves korú személy lenne. Az ide vonatkozó általános elképzelések (hiedelmek, tévképzetek) ellenére, mind az asztrológusi, mind a személyes tapasztalatom az, hogy mindaddig, amíg az emberek (lehetnek akár híres tudósok, művészek, írók, vagy akár főpapok) a személyi horoszkópjuk által feltárt spirituális programjukat meg nem ismerik és annak fényében nem kezdik élni (“újra-élni”) az életüket, az un. megváltási életfeladataik megértése és beváltása szintjén, semmit nem, azaz elenyészően minimálist fejlődnek. ( Sőt!  - A tájékoztatónak ezt a részét, illetve a szintézis-ismertetést kb. ezelőtt 1O évvel ezelőtt írtam. Az akkori elképzelésem annyiban változott az azt követő számtalan horoszkóp-értelmezés és gyakorlati sorskövetés, sors-figyelés hatására, hogy a horoszkópjaikban pontosan és konkrétan feltárt, karmikus meghatározódásaikkal való találkozásuk és őszinte (felvállalt: tehát beismert) szembesülésük előtt, az emberek nagy - nagy többsége, inkább sokszorosan ráerősít még a karmájára, inkább megkeményednek bennük a karmikus meghatározódásaik, mintsem, hogy oldanák azt (És így spirituálisan ténylegesen fejlődnének), még akkor is, és főképpen akkor, hogyha valamiféle - keleti. vagy nyugati, mindegy - misztikus tanok, vagy az un. pozitív gondolkozás, vagy életvezetés szerint próbálkozik a fejlődés útján előre haladni.

    Kötelességemnek érzem tehát a horoszkópnak minden általam felfedezhető lehetséges diszharmonikus mozzanatát feltárni, attól függetlenül, hogy az illető személy mit képzel magáról (hogy mennyire haladott meg bizonyos sors-problémákat), annak érdekében, hogy lehetőleg semmi ne maradjon átvilágítatlanul és ez által kezelhetetlenül, javíthatatlanul.” 

 Tárolási problémák miatt, a hangfelvételeket és horoszkópszövegeket csak három hónapig őrzöm meg. Három hónap múlva véglegesen és teljesen törlöm.  

Maximális diszkréciót garantálva, üdvözlöm baráti tisztelettel: Kozma Szilárd

 

 

 
< Előző   Következő >
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player