shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
asztrológiai leleplezések (A nemzet-árulás) PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd asztrológus:

Az anarchikus vízőntői karma és a nemzetárulás asztrológiai gyökereiről

 

Úgy látszik, ez már egyfajta spirituális betegség mint a pánik és a mazochizmus. Mármint egyes közéleti személyiséggé vált önutálókból lett nemzet-utálóknak a nagy fokú jelenléte. Meg kellene fejteni, hogy mi a közös karma-motívum ezekben… Mikor, milyen karma hatására fordul valakinek az értelme saját maga ellen, illetve a neki életet adó, az őt gondozó.nevelő szülei ellen, vagy a nemzete ellen. Halak, Nyilas, Skorpió, Vízöntő, Ikrek? Össze kellene hasonlítani a Nagy Attila Puli, a Gerle Éva, a Lelkes Villő, Parászka Boróka, Sipos Zoltán és ennek a Krisztina nevű, ellen – Janne D’ Arcnak a sorsképletét…

(Lásd: http://www.peticiok.com/forum/159151)

Szó, ami szó, Jézus is azt mondja, hogy “aki nem utálja meg magát és aki nem utálja meg az anyját és az apját, nem lehet az én tanítványom.” Persze, ennek átvitt jelentése van, vagyis, hogy meg kell ismerni, és meg kell érteni az elődeink vétkeit és azt, azokat nem mind ismételgetni családi, vallási, vagy nemzeti tradíciók formájában. Pl. a Rómeó és Júlia családjainak a generációkon át tartó és fokozódó gyűlöletét, öncélú háborúzását. De vigyázni kell a sablonokkal, mert ugyanez az öncélúság nem fogható rá a román – magyar politikai és nemzeti érzelmi egymásra orrolásról. Hiszen nem a magyarok, és főként nem az erdélyi magyarok tehetnek arról, hogy a román politikusok és valamennyire is felvilágosult értelmiségiek komplexálltak amiatt, hogy 1.) Románia Erdélyt magas szintű, sorozatos diplomáciai csalással (szélhámossággal) és elképesztő gátlástalan adathamisításokkal kaparintotta meg, éppen olyan időszakban, amikor a hatalomra került magyarországi politikába beütött a bolsevista internacionálé kerge marha kórja, és : 2.) Ez nem elég, de a megkaparintási lehetőségnek –A politikai zálognak: A híres Gyulafehérvári nyilatkozatnak – egyetlen, az Erdélybe szorult másfél millió magyarság nemzeti önrendelkezésére vonatkozó ígéretét sem tartotta be. Sőt, az erőszakos románosítást, illetve a vallásos színekbe öltöztetett „honfoglalást”, meg az  asszimiláció, más, kevésbé látványos formáit a múltban is, és most is következetes kitartással, mondhatni, könyörtelenséggel felérő ambícióval végzi a román állami apparátus, politikai rendszertől és berendezkedéstől függetlenül. Arról tehát, hogy a románok az erdélyi magyarság elemi jogainak a történelmi elcsalása miatt komplexálltak, nem a magyarok tehetnek. És arról sem, hogy a románok ezt úgy vélik magukban lerendezni (Nem , hogy az elemi tisztesség szabályai szerint orvosolni!), hogy még száz éves, tervszerű és erőszakos, meg kevésbé látványos asszimilációs törekvések ellenére is megmaradt magyarság töredékének sem akarják megadni az őseik által megígért és vállalt önrendelkezést.  

 

 

Úgy látszik, ez már egyfajta spirituális betegség mint a pánik és a mazochizmus. Mármint egyes közéleti személyiséggé vált önutálókból lett nemzet-utálóknak a nagy fokú jelenléte. Meg kellene fejteni, hogy mi a közös karma-motívum ezekben… Mikor, milyen karma hatására fordul valakinek az értelme saját maga ellen, illetve a neki életet adó, az őt gondozó.nevelő szülei ellen, vagy a nemzete ellen. Halak, Nyilas, Skorpió, Vízöntő, Ikrek? Össze kellene hasonlítani a Nagy Attila Puli, a Gerle Éva, a Lelkes Villő, Parászka Boróka, Sipos Zoltán és ennek a Krisztina nevű, ellen – Janne D’ Arcnak a sorsképletét…

(Lásd: http://www.peticiok.com/forum/159151)

Szó, ami szó, Jézus is azt mondja, hogy “aki nem utálja meg magát és aki nem utálja meg az anyját és az apját, nem lehet az én tanítványom.” Persze, ennek átvitt jelentése van, vagyis, hogy meg kell ismerni, és meg kell érteni az elődeink vétkeit és azt, azokat nem mind ismételgetni családi, vallási, vagy nemzeti tradíciók formájában. Pl. a Rómeó és Júlia családjainak a generációkon át tartó és fokozódó gyűlöletét, öncélú háborúzását. De vigyázni kell a sablonokkal, mert ugyanez az öncélúság nem fogható rá a román – magyar politikai és nemzeti érzelmi egymásra orrolásról. Hiszen nem a magyarok, és főként nem az erdélyi magyarok tehetnek arról, hogy a román politikusok és valamennyire is felvilágosult értelmiségiek komplexálltak amiatt, hogy 1.) Románia Erdélyt magas szintű, sorozatos diplomáciai csalással (szélhámossággal) és elképesztő gátlástalan adathamisításokkal kaparintotta meg, éppen olyan időszakban, amikor a hatalomra került magyarországi politikába beütött a bolsevista internacionálé kerge marha kórja, és : 2.) Ez nem elég, de a megkaparintási lehetőségnek –A politikai zálognak: A híres Gyulafehérvári nyilatkozatnak – egyetlen, az Erdélybe szorult másfél millió magyarság nemzeti önrendelkezésére vonatkozó ígéretét sem tartotta be. Sőt, az erőszakos románosítást, illetve a vallásos színekbe öltöztetett „honfoglalást”, meg az  asszimiláció, más, kevésbé látványos formáit a múltban is, és most is következetes kitartással, mondhatni, könyörtelenséggel felérő ambícióval végzi a román állami apparátus, politikai rendszertől és berendezkedéstől függetlenül. Arról tehát, hogy a románok az erdélyi magyarság elemi jogainak a történelmi elcsalása miatt komplexálltak, nem a magyarok tehetnek. És arról sem, hogy a románok ezt úgy vélik magukban lerendezni (Nem , hogy az elemi tisztesség szabályai szerint orvosolni!), hogy még száz éves, tervszerű és erőszakos, meg kevésbé látványos asszimilációs törekvések ellenére is megmaradt magyarság töredékének sem akarják megadni az őseik által megígért és vállalt önrendelkezést.  

A tárgyi valóság szerinti igazsággal szembeni vétkezésre vonatkozó Krisztusi tanács és intés tehát metafizikailag helyes, hiszen a beavató kereszténység a velünk született vétkezésre való hajlamoknak a felismerését és a vétekhez vezető hibáknak a beismerését tartja fontosnak, akárcsak az asztrológiai karma- és karma-meghaladást szolgáló sorsképlet-értelmezés.. Nem is érhető el alkímiai értelemben fejlődés és a sors-idéző (Ez esetben sorsjavító, gyógyító…) pozitív spirituális – mágikus képességeknek a felszabadítása, a karmikus hajlamainknak a pozitív tulajdonságokká való változtatása nélkül.


Na, de az a saját nemzet-gyűlölet, amit Puli és Gerle Éva, Sipos Zoltán és az RMDSZ nagy kedvence: Parászka Boróka, meg most ez a Krisztina művelnek, jóval a lónak a túlsó felére való átzuhanás. És ráadásul ezek a tipikusan spirituális karmával rendelkező személyek nem saját maguk, vagy a szüleik ellen viseltetnek gyűlölettel, hanem a nemzettel, amelyből „vétettek” és amely viszont, valahol a szüleikkel együtt táplálta és óvta őket, ha csak kultúrájával, tehát szellemileg és szimbolikusan is, amíg felnőttek lettek.

Ez a saját nemzetüknek a gyalázása tehát, már éppen olyan túlzás, mint az új svéd liberálisok fiatalságának az ötlete, hogy lelegalizálni kellene a testvérpárok közötti szexualitást, meg a halottak meggyalázását, ugyancsak öncélú és perverz élvezeti lehetőségekhez jutási lehetőségek fokozása érdekében. Ez a perverz- Isten és ember-árulás szintű, vagyis Anti-krisztusi (megváltás ellenes) vágy-kielégítési kezdeményezés is ugyanolyan karmikus gyökerekhez (Halak, Nyilas, Vízöntő, Skorpió és Rák, vagy Ikrek karmák?), hajszálerekhez vezethető vissza tehát, mind a nemzet-árulás. És valóban: mindkét gusztustalan viselkedésű tradíció-ellenes politikai csoportosulás liberálisnak nevezi magát.

Holott ezeknek a sátánnal való cimborálásoknak (A nemzet- gyalázás esetében: a nemzet tagjai számára fájdalom okozási vágyból eredő gonoszkodásnak, és sok esetben még úgy is, hogy a szülők is ennek a nemzetnek a tagjának vallják magukat, mint Parászka Boróka esetében, vagy Nagy Attila Puli esetében.) semmi köze nincs a szabadsághoz, mivel a szabadság nem a természeti törvények által leképezett egyetemes törvények megtagadásában és az azokkal szembeni mentalitás gyakorlásában áll. A spirituális alapú, tehát a teremtés alapjainál található (spirituális) szabadságnak ugyanis, van egy olyan összetevője, amely messze kívül tartja ezeket a perverz képzeletű és gondolkozású személyeket a tényleges  szabadságtól. És ez nem más, mint az egyéni, a családi és a közösségi a felelősségtudat és felelősségérzet összhangja. (Lásd a Vízöntő szellemisége által megtestesített és képviselt szabadság-eszme metafizikai értelmezését, a honlapjaimon olvasható Vízöntővel és a Szabadsággal kapcsolatos tanulmányokban. Például itt van a Karmák leírása jegyek szerint:
http://kozmaszilard.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=229)

 

II. Az autoimmun spirituális perverziók gyökereiről
Posted on 2016-03-01 Szerző: Kozma Szilárd

Nem is kell messzire menni és nagyon mélyre ásni ahhoz, hogy a 20. század elején agitáló és a nemzeti katasztrófát (Trianont) előidéző magyar bolsevista politikusok, valamint mostanában a magyar liberálisok és az ők áldatlan – romboló tevékenységének a szépítését és kívánatossá tételét (népszerűsízését – ideologizálását) végző újságíró-szövetségeseik által megtestesített nemzetárulás személyi gyökereinek, illetve a saját nemzetnek az utálataként (is) jelentkező közéleti pszichés betegségeknek a kauzális – asztrológiai gyökereinek a felkutatását elvégezzük. Korábbi felvetésemben említettem, hogy a megértés és a diagnosztizálás érdekében, feltétlenül a Halak jellegű karmával született személyeknek a mazochista és szadista hajlamaiból (annak a kauzális magyarázatából, értelmezéséből) kell kiindulni. Majd ezt, a tudattalan karmikus késztetést párosítani a Skorpió karmás személyeknek az önrombolásra és öngyilkosságra és az igazságtalankodásra (igazságtalan vádaskodásra, rágalmazásra) való hajlamával, valamint a Nyilas karmásoknak az ugyancsak spirituális vakságra, zavaros és hibás szellemi -és erkölcsi-spirituális látási módjára, betegesen téves ítélkezésre (teljesen hibás és ugyancsak romboló kritika gyakorlására) való késztetésével.

Már csak egy elem hiányzik ahhoz, hogy ezeknek a közös eredőjének a végeredményeként megszületett önutálatból, az ego és az árnyék-én hatására nemzeti eredet-utálattá alakuló (A zseniális árnyék-én által transzmutált) pszichésnek mondott, de valójában sokkal magasabb dimenziók szintjén végbemenő karmikus (tehát spirituális) nemzet-káromlási, nemzet gyalázási és nemzet-árulási jelenség , közéleti szinten is meg kívánjon mutatkozni.

Ehhez már csak a Vízöntő karmásoknak a két szélsőséges megnyilvánulási formában jelentkező “ön-hülyítésre”, ön-kábításra, illetve az un. Isten és sors elleni lázadásra (anarchiára, anarchikus és öncélú robbanásra – robbantásra való hajlamával kell társulnia. Az egyik, a nyílt. közösségi szintre emelt +fenegyerekeskedés”, megbotránkoztatási vággyal elegyedő olyan új élet- és társadalmi helyzetnek és “műnek” a létrehozási vágya, amilyen még soha nem volt azelőtt a világon. Másik véglete a teljes anonimitásban való maradás melletti, ugyancsak kriminális anarchista cselekedetek végrehajtása (A Biatorbágyi rém esete, illetve a mai korszellemnek megfelelő “intim” terrorizmus.), A halállal és az ördöggel való sakkozás intim élvezete.
És ez még csak a két ellentétes megnyilvánulási formája a Vízöntő, fentebb említett öngerjesztő, belső rendszerű “behülyülési” meghülyülési késztetéseinek, aminek a végzetes megnyilvánulási formáival pszichológusok és pszichiáterek is találkozhatnak.

De minket most nem a végső kisülések érdekelnek, hanem csak a látszatra normális személyekben is létező finomabb késztetések. Ahhoz, viszont, hogy megértsük a jelenséget, szükségünk van annak a legszélsőségesebb megnyilvánulási formájának a megemlítésére is. Ez, az ördöggel, a halállal, de ugyanakkor az istennek . a sorssal! – való kockázási forma pedig, nem más mint az Orosz Rulett. Az a halálos játék tehát, amelyben a magányos játékos, aki egyedül az Istennel vívja a csatáját “valamiért”, vagy az ellenfeles játékos,aki rendszerint pénzért is kockára teszi az életét, egyetlen golyót hagy a forgópisztoly hordó-tárába, majd azt megforgatja, majd a pisztolyt a halántékához emelve meghúzza a ravaszt. És csakugyan: az Orosz nép, amelynek a géniuszából ez az “isteni rulett” sorsjáték, megszületett, a Vízöntő szellemiségéhez tartozik, spirituális besorolásában…

    És most térjünk vissza a Vízöntői karma szelídebb változataihoz. Egy nagyon értelmes és az un. egzakt – materiális tudományok terén is magasan képzett volt hallgatóm, aki ugyancsak rendelkezik ezzel a szabadság köntösében tündöklő szabadság-ellene (Vízöntő) karmával, tárta fel számomra a vízöntő karmások eme nagy titkát és rákfenéjét:

“Az ilyen személy mindig kísértést érez, valamilyen rendkívüli, és nem csak materiális szempontból morálisnak tartott veszedelmes gondolat-sor göngyölítésére, azzal való malmozás szerű, öncélú és öntörvényű foglalkozásra, hanem az un. spirituálisan kísértő gondolatokkal való foglalkozásra is. Sőt, ezeknek a bűnözési (törvény szegési) lehetőségekről való képzelgéseinek a fizikai megvalósíthatóáról való képzet-alkotásokra is, amelyekről nagyon jól tudja, hogy őrültségek, hogy tehát ”lehetőleg”, soha nem fogja azokat elkövetni. Ez a gondolati – képzeleti szinteken történő erkölcsi “kocka-játék” viszont, éppen a benne rejlő magas rendű kockázati tényező (pl. elvetemült erkölcstelenkedési, fajtalankodási lehetőségekről szóló fantazmagóriák, “reális” jeleneteinek a végig játszása, végig pörgetése képzeleti szinten is), nem csak élvezettel járó izgalmat jelent a Vízöntő karmásoknak, hanem egyszerű fizikai energia-vesztességgel, kimerüléssel járó szellemi kísértéseket is. Amellett tehát, hogy éppen azért, mert soha nem engednék meg magukban, hogy a fizikai valóságban is elkövessék mindazt, amiről fantáziálnak, érzik a kockázati veszélyét is annak, hogy “hátha mégis, úgy hozná a sors”, akkor nem egészen biztosak abban, hogy a kísértésnek ellen tudnának állni. Nem sorolom és nem fokozom tovább, gondoljon bele mindenki a maga fantázia-erejével, ebbe az ördögi folyamatba, a Vízöntő karmás személyeknek ebbe a spirituális rák-fenéjébe!

Tény az, hogy a saját nemzetük utálatának a közéleti kommunikációs szinteken is többszörösen és határozottan kifejezést adó, szellemi álcaként un. globalista - humanista eszméket szajkózó személyek, minden esetben rendelkeznek az önutálat, az önbántalmazás és az önrombolási, valamint hibás kauzális ítélkezési sugallataik és reflexeik mellett, a Vízöntő karmás személyeknek ezzel a perverz, morális kockázat-vállalási sóvárgásával is, akár tudatosan, akár tudatlanul. Rendelkeznek ezzel a közéleti – köztudati szinten elkövethető sors (környezet, közösség, társadalom) - provokálási élvezethez jutási sóvárgással, annak az érvényre juttatási vágyával, vagyis a bátorságnak képzelt provokatív vakmerőséggel, amivel folyamatosan megkockáztatják a környezetük türelme elfogyását, és amivel annak a tűrési határainak a feszegetését „bátran” gyakorolják.


Amikor ezeket a sorokat írtam, ezekből a szempontokból még nem vizsgáltam meg azt pl. , hogy a Parászka Boróka és Sipos Zoltán sorsképleteiben mekkora mértékben és milyen arányban találhatók meg ezek a motívumok, de nagyon kíváncsi vagyok… Az biztos, hogy a náluk sokkal gyengébb közírói” :) eredményeket elért és tehát, semmilyen területen, nem annyira jelentős tevékenységet folytató Nagy Attila Puli és Gerle Éva sorsképlete bővelkedik ezekkel a motívumokkal. És az is biztos, hogy Parászka Boróka, valamint, pl. a román nemzeti asszimilációs politika elképesztő anyagi áldozatokkal járó stratégiáját és taktikai trükkjeinek – zsivány árnyék-hatalmi tevékenységének - (Pl. a kilencvenes évek legelején létrehozott HARKOVNAK a földalatti tovább működtetésének) a leleplezése helyett, (És ezt tessék megfigyelni: ) az Orbán Viktornak És a Fidesz-nek az állítólagos Erdély-visszafoglalására irányuló tevékenységét „LELEPLEZŐ”
J cikkeket firkáló Sipos Zoltán is, kemény és egyértelmű Vízöntő-karmával (Tehát csak és csakis negatív – fordított! – spirituális látási móddal) rendelkeznek!

 

 
< Előző   Következő >