shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Információ, újdonság

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Asztrológusi hitvallásom

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Miért égett le az iskolabusz Veronában? PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd karma és családasztrolgus közlése:

 Miért gyulladt ki az iskolabusz Veronában?

 

 

A Veronai úton kigyulladt magyarországi iskola-buszban történt tömeges gyermek-tragédiával kapcsolatosan írt, az Asztrológosz.hu c. portálunkon egy igen fontos bejegyzést Nemes Gabriella, 3 gyermekes családanya és asztrológus- tanuló, amihez több gyermekes asztrológus szülőként, nem állhattam meg, hogy ne írjak egy gyakorlati – hátköznapi és egy metafizikai értelmezést is tartalmazó hozzászólást:Baleset - veszélyességi szempontból, vagyis vibrációs különbözőség szempontjából, mi is a (Nagy!) különbség, a diákok (És a tanárok...) szórakoztatását célzó iskolai buszos és repülős (Ezelőtt 16 - 17 évvel egy 200 gyermekcsapatot utaztató ukrajnai személyszállító gép ütközött több ezer méter magasan egy teherszállító géppel, amelyben minden gyermek és tanár meghalt.) kirándulások és a verseny-sportolás, vagy edzőtáborozás céljából utazó gyermekek közössége között?

Ezt kérem szépen feltölteni oda, ahol gondolod, hogy nem ignoráns szülők „járnak” (olvasnak):


Miért gyulladt ki az iskolabusz Veronában? 

 

 

A Veronai úton kigyulladt magyarországi iskola-buszban történt tömeges gyermek-tragédiával kapcsolatosan írt, az Asztrológosz.hu c. portálunkon egy igen fontos bejegyzést Nemes Gabriella, 3 gyermekes családanya és asztrológus- tanuló, amihez több gyermekes asztrológus szülőként, nem állhattam meg, hogy ne írjak egy gyakorlati – hátköznapi és egy metafizikai értelmezést is tartalmazó hozzászólást:

 

 

Nemes Gabriella:

”Puzsér Róbert olyat írt pár napja, amivel egyetértek, illetve Szilárddal folytatott levelezésünkben jutottam ugyanerre a következtetésre, mégpedig, hogy az iskolának nem kellene, hogy más dolga legyen, mint a tanítás:

"Elegem van az élménytársadalomból, elegem van az impulzusok hajszolásából, és abból, hogy a kamaszokat már az iskolában erre trenírozzák. Az iskolának nem dolga franciaországi síelésekhez fogyasztókat toborozni – nem dolga azzal frusztrálni a szülőket, hogy ha Márk és Bence síelni megy, akkor az ő gyermekük sem maradhat otthon. Magyarországi iskola ne legyen semmilyen személyes meggyőzésen alapuló szolgáltatás hirdetési felülete!"

Maga a cikk itt van:
http://szelsokozep.com/cikk/1038-gyaszlicit

Aztán még tovább belement a témába, és ebben is egyetértek vele. Azt írja, hogy a síelés extrém sport, és miért is viszi az iskola a gyerekeket extrém sportolni? Azért értek egyet, mivel, bár eddig úgy tűnt, egyedül vagyok véleményemmel, magam is úgy gondoltam, hogy a síelés veszélyes sport. Valamint, egy ismerősöm által leírt eset kapcsán, van egy olyan gyanúm, hogy azért szervez egy iskola síutat, mert az utat szervező tanár maga szeretne elmenni síelni, de kötöttsége miatt csak téli szünetben tehetné, akkor viszont túl drága. Nosza, szervez hát egy síutat az iskolának, és akkor mehet a családjával iskolaidőben, a gyerekei hiányzása pedig igazolva az iskolai szervezés által. Ő meg még lehet, hogy ingyen is utazik, hiszen ő a szervező. Nem kizárt, nem?
De itt a Puzsér-féle cikk:

"Már a Szomszédoknak is alapvetése volt, hogy Vágási Feri rendszeresen nejével, az énektanárnő Jutkával nyaral az iskolai táborban. Azóta is megfigyelhető, hogy a hazai pedagógustársadalom – amely alapvetően enervált, depressziós és motiválatlan – milyen extrém energiákat képes mozgósítani akár szervezésben, akár szabadidőben vagy lelkesedésben, ha mondjuk síelésről van szó: gyakoribbak a sítúrák, mint kémia órán a kísérletek, a hétvégi kirándulások vagy a drámaszakkör. Mint mindig, úgy ezúttal is tisztelet a kivételnek!

Franciaország talán olcsóbb, mint Ausztria. Lehet, hogy egy csomó felhasználónak nem sok pénz száz- vagy százötvenezer forint egy heti síelésért, nem kunszt azonban belátni, hogy van, akinek az, a magyar ember pedig hagyományosan a lehetőségein felül költ – ez szociológiai tény. Ennek megfelelően az iskola részéről nem korrekt eljárás a gyermek ilyen jellegű nyaggatásának kitenni a szülőket.

Ha tetszik, ha nem: a síelés extrém sport, amely miatt a szuperképességekkel rendelkező Michael Schumacher már soha többé nem áll lábra. Az általános iskola hetedik osztályában a padtársam síbalesetben halt meg. A síelés nem tenisz, nem foci, és nem vívás, de még csak nem is jégkorong. Kifejezetten helytelennek tartom, hogy iskolák síutakat szerveznek, ahogy kifejezetten helytelennek tartanám, ha a gyerekek iskolai szervezésben mennének vadvizi evezni, sziklát mászni, búvárkodni vagy siklóernyőzni.

Tudomásul kéne venni, hogy ez egy legitim vita – nem hülye, aki másképp gondolja. Érdemes volna továbbá elmerengeni, hogy ezen a facebook-oldalon milyen étvággyal falja mindenki az elitkritikát, a rendszerkritikát, a kapitalizmus-, bolsevizmus- és feudalizmuskritikát – a társadalomkritikára viszont már alig valakinek fűlik a foga. Persze világos, hogy a magunk háza táján kellemetlen a sepregetés.

Ez a tragédia nyilván történhetett volna mondjuk az M7-esen is, éppúgy, ahogy akár Szlovákiában – de vajon nem ki nem kényszerített kockázat a jeges januárban átvágni fél Európán, levezetni idegen országokon át kétezerötszáz kilométert két sofőrnek, rendes alvás nélkül egy nem épp csúcskategóriás busz volánja mögött?"

 

Kozma Szilárd: 

I. - 1. Többszörösen kimutatott és felülvizsgált és újravizsgált sport-statisztikai adatok szerint, mindenféle végtag-sérülési baleset előfordulási szempontból, de életveszélyesség szempontjából is a síelés, messze az első helyen áll, és csak azt követően jönnek az un. extrém-sportok, majd a jéghoki, a szánkó, a bob, a vadvízi evezés, a box, a kézilabda és a futball. (Egészen halkan jegyzem meg, hogy az általános népi elképzelések és megbélyegzésekkel ellentétben, ami szerint az egy kimondottan agresszív sport lenne, az általam olvasott statisztikák szerint legalább is, a Karate és általában a keleti harcművészetek, a 16 - 18 helyen állnak.)

I. - 2. De Puzsér Róbertnek nem csak abból a szempontból van igaza, hogy miért kell a gyermekeknek az életét veszélyeztetni ilyen kirándulásokkal, és nem csak abból a szempontból, hogy mi a francos karikáért kell őket két, vagy akár csak egyetlen napi buszozással is járó távolságra a szülők mellől elhordozni "az iskola által szervezetten" (Tehát félig - meddig kötelező módon, gondolja a kevésbé tájékozott szülő. Jó, persze, az iskolától mindig kapunk ilyen kirándulások előtt egy, tulajdonképpen abszurd, aláírandó nyilatkozatot, ami szerint a saját felelősségünkre engedjük el a gyermekeinket.., tehát a lehetséges balesetekért a "kísérő" tanárok a felelősséget nem vállalják. De az igény és elvárás, hogy azért csak engedjük el, mert hát ugyebár mekkora önzetlenség a tanárok és az iskola részéről ez a nagy szervezés, OTT VAN! Sőt: ott van a gyermekeink szemében és arcán is, az, hogy mennyire gonoszak vagyunk, ha nem engedjük el, pedig ezt kimondottan az iskola, illetve "az oszi", tehát a Nagy Testvér kéri és igényli... Engem tehát, mindig az illető tanítónő, vagy osztályfőnöknő és "az iskola" ellen áskálódó, rossz indulatú fa-fejnek - Néha esszel :D! -, neveztek ki a Barcelonai iskola-busz beleset előtt, a szülő-társak, amiért ezt mélyen helytelenítettem és a gyermekeimet nem engedtem. Sőt, több tanárnak és szülőnek a hátam mögött elmondott véleménye szerint, ezért "kellett" a gyermekeinket az osztálytársaiknak mobbingolni!), amikor azoknak igen is a szülők mellett, a szülők feleléségének a fennhatósága alatt van a helye 18 éves korukig?! Tehát:

I. - 3. Mi a francos karikáért kell az iskoláknak annyit kirándultatni és buliztatni (és többnyire egyszerre és egyúttal, ezeken a kirándulási "kiszállásokon"...mindkettőt!), a gyermekeket, amikor az iskola nem, egyáltalán nem azért van, hogy szórakoztassa őket - És lehetőleg szülői felügyelet nélkül ugyebár?! - amikor az iskola nem a szórakoztató ipar egyik ága? Ahogy Puzsér is írja: nem a vendéglátóipar és nem is a turisztikai minisztérium egyik "reklám-helye" Sőt: annak teljesen, de teljesen más funkciója van!

I. - 4. És igen, igaza van Puzsérnek, hogy az iskolának, nem szabadna, ezzel a gyermek- kamasz és tinédzser kirándultatási - szórakoztatási divattal, kitenni a kevés pénzű szülőket a gyermekeik ide vonatkozó kéréseinek, könyörgéseinek, nyöszörgéseinek és zsarolásának, majd, ha gazdasági, vagy netalán felelősségi - gyermekféltési szempontból és megfontolásokból a szülő mégsem enged, vagy egyszerűen nincs pénze rá, mert nulla a családi kassza (Több gyermekes családban ez is előfordulhat még kedves gazdagabb, illetve "a gyermekükért mindent megtenni képes" szülők és tanárok!) a kevés otthon maradó gyermekek bánatos, szemrehányó nézésének, jól érzékelhető neheztelésének, és - ilyen is van ma már - : nyílt haragjának!
Teljesen meg vagyok győződve arról, hogy a volt feleségem és a szintén szórakozás és szórakoztatás-bolond, beteg-nyugdíjas tanítónő volt-anyósom, egyik fő meggyőző érve, arra, hogy Medárda miért is kell rájuk hallgatva elszökjön tőlem hozzuk, az volt, hogy ők, a fafejű apjával szemben, aki a tavalyelőtt tél elején nem engedte el Ceglédre négy napos kirándulásra (egy - egy napos utazás el - vissza) el fogják engedni mindenhova.

5. A régi, mára hálistennek lecserélt igazgatónővel, a mi iskolánkban a dolog odáig fajult, hogy már olyan "igényt" is "közvetített" felénk, a szülők felé az akkor 6-os gyermekeink osztályfőnöknője, hogy teljes hétvégi kirándulásra vinné az osztályát valahova a hegyek közé, ahol nincs mobil- térerő sem, és ennek ellenére, most tessék figyelni: szigorúan kizárólag szülők nélkül. Nagy csodálkozásomra, rajtam kívül, egyetlen más szülőnek sem volt, legalább is nyíltan nem, a szerintem hajmeresztő igénnyel szemben semmi ellenvetése. Hanem, ha nem is teljes meggyőződésből, de csak bólogattak mint a birkák, és persze a kellemetlenség jeléül elhúzták a szájukat. amikor én kerek perec megmondtam, hogy a részemről, erről szó sem lehet, Etelke nem fog elmenni. Aztán a - Szerintem... - a nagy felelőtlenkedési haditerv valamiért még sem sikerült, de a lányom szerint, az osztályfőnöknő attól kezdve nem éppen pozitív értelemben diszkriminálta és "szigorkodott" vele feleslegesen (Az amúgy is jól nevelt gyermekeim közül, a legszófogadóbbról és a legfegyelmezettebbről, pedánsabbról, stb. van szó!), persze, mások számára alig észrevehetően. Azóta, ennek a fiatal tanárnak gyermeke született, és nagyon remélem, hogy a szülői reflexeivel, felelősség-ösztöneivel együtt, az általa tanított és "osztályfőnökölt" gyermekekkel szembeni felelősség-érzete és netalán a pedagógusi felelősségtudata is felébredt.

6. Amikor az iskola egy másik, általam erkölcsileg és felelősség szempontjából belátóbbnak és szélesebb látókörűnek, vagyis: hosszú távú következményekben is képesnek képzelt tanárának felvetettem azt, hogy metafizikai szempontból nem helyes az a szülői - tanári magatartás, hogy a gyermekeket folytonosan és mindenáron szórakoztatni kell, azt felelte, hogy: "De nem árt, ha jól érzik magukat."

7. És mivel asztrológiai portálon vagyunk, arról se feledkezzünk meg, hogy mindez nem a nyugatról egyre vadabbul támadó Liberalizmusnak a terméke és következménye, hanem a Liberalizmus is, ezzel a nevelő - pedagógusi szakmának a gyermekeknek a kurválkodásra való szoktatását is célzó, himpelléri szakmává való degradálását is eredményező, egyre erősebbé váló Lilith-hatásnak a terméke és következménye.

I. - 8. Ne csodálkozzatok és ne csodálkozzanak, ha ettől kezdve egyre több ilyen gyermek-szórakoztatási játszmának a tragédiába való fordulásáról fogunk tudósításokat hallani a jövőben.
Az emberi élet célja és rendeltetése ugyanis, nem a minél több szórakozási lehetőség kihasználásáról szól, hanem a tényleges boldogságot jelentő megváltódási képességek kifejlesztésének a szükségéről, ami a szórakozással, homlokegyenest ellentétes!

(Valahol a szövegben szerepel az Olaszországi baleset helyszínéül szolgáló helyiségnév is, amit siettemben Barcelonának írtam, talán, mert a hírekben oly gyakran szerepel az általános ERu-s elvárásokat magába foglaló, nevelési elveket politikai Barcelonai szerződés. Most nem kapom meg, kérem emiatt ne kárhoztassanak, mert nem ez a fontos ebben a hozzászólásban.)

 

 

II.

 

Persze, a Puzsér Róbert által felvetett probléma, azért annál sokkal árnyaltabb, mint hogy a szülőktől, akár amatőr és időleges sportolási alapú, de lényegében úgy is, szórakozás céljából távol vitt gyermekek veszély megoldást nyerne abban, hogy a minimális felelősségérzettel rendelkező szülők nem engednék a Veronai tragédia után a gyermekeiket ilyen jellegű „iskola-kirándulásokra”. Illetve, ha az iskolaigazgatók végre kijózanodnának és abba hagyatnák (Megtiltanák) az otthon unatkozó és ezért különleges élményekre vágyó, illetve a „kellemest a hasznossal” elegyíteni törekvő, tanároknak az ilyen kirándulások és iskola - bulik szervezését.
Mert, már meg se haragudjon senki, de amit hallottam én a lányaimtól arról, hogy mi is folyik tulajdonképpen a 9-ik osztályosok számára szervezett a gólyabálokon, illetve, hogy miket művelnek a 12-es szervezők az előkészületek alatt, evidens, hogy a „gólyák”-nak az iskola hangulatával és a nagyobb diákokkal való megismertetésének a címe alatt (Hogy ne írjam: az ürügyén), micsoda, nem is annyira rejtett  való szoktatás, egészenJszórakoztatáshoz, magyarul: „kurválkodáshoz”  pontosan: az általános iskolai, „kihálós” kirándulásokon megkezdett, Jkorai szexuális ösztön- és hormonserkentési „jártasságnak” (beavatásnak  ) a véglegesítése történik.
Mert másfelől ott vannak azok a szülők és gyermekek, akik nagyon komolyan sportolnak a heti, vagy minimum havi rendszerességgel járó versenyzésekre, a különböző szinteken játszódó un. meccsekre, bajnokságokra való járással, messze – utazással, és igen is, ezek még külföldre való utazásokkal , ott tartózkodással is járnak. Nos, kérem szépen, azok teljesen más jellegű, célú és rendeltetésű utazások és „kiszállások”, amelyek teljesen rendben vannak, és ahhoz képest, hogy ezek, az iskolai sport-szórakozással járó kirándulásokhoz képest, amelyekről Puzsér Róbert is írt, sokkal nagyobb arányban zajlanak és mennek végbe, anélkül, hogy ezek a sportolókat szállító buszok baleseteznének. (És ez még akkor is így van, ha nem is olyan rég, egy egész dél-amerikai futball csapat veszett oda egy repülő-szerencsétlenségben!).

Baleset - veszélyességi szempontból, vagyis vibrációs különbözőség szempontjából, mi is a (Nagy!) különbség, a diákok (És a tanárok...) szórakoztatását célzó iskolai buszos és repülős (Ezelőtt 16 - 17 évvel egy 200 gyermekcsapatot utaztató ukrajnai személyszállító gép ütközött több ezer méter magasan egy teherszállító géppel, amelyben minden gyermek és tanár meghalt.) kirándulások és a verseny-sportolás, vagy edzőtáborozás céljából utazó gyermekek közössége között?

Ott tehát, ahol tényleges sportolás a cél és egy, egyetlen, általában a fizikai és a lelki egészség erősítése és fenntartása érdekében végzendő „éles” küzdelemben, vagy edzőtáborban való részvétel, a cél, teljesen más szellemiség honol egy ilyen, többnyire össze forrott csapatban és társaságban, mint a szórakoztatás céljából otthonról elhordott gyermekek és velük együtt utazó felnőttek esetében! Ahogy a misztikusok fogalmaznak, ilyenkor teljesen más „energiák” vannak jelen a buszozó személyeknek a busz utasterébe zsúfolt közösségében, mint egy komolyan sportoló „küzdőtársak” közösségét képező utazó-közösség erőterében. Mert amíg az első nagyon zavaros és spirituálisan szétszórt, tehát alacsony rezgésű, és a benne utazó felnőttek lehetnek akár másnaposak is, tehát szintén alacsony rezgésűnek számító lelki és szellemi állapotban, ami ki száz százalékosan kihat a gyermekekre is, addig a sportolók esetében ez a zsúfoltabb, tehát intetnziv együttlét, határozottan célirányos, egyöntetű és koncentrált, ami akár magasabb rendű rezgési állapotokat is hozhat létre. De minden esetre, az általánosnál nem alacsonyabbat! És ez már bőven elég ahhoz, hogy a sportoló gyermekeket ne kelljen félteni ilyen jellegű balesetektől a szülőknek, mivel ebben az esetben azok semmivel nincsenek veszélyesebb helyzetben, (alacsonyabb rezgési szinten), mint hogyha a saját szüleikkel utaznának a család autójában, amelyet az édesapjuk, vagy az édesanyjuk vezet éppen.

 
< Előző   Következő >