shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Információ, újdonság

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Asztrológusi hitvallásom

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
dr Lelkes Villő hamis vádakkal manipulál PDF Nyomtatás E-mail
Ez, a hajmeresztő pofátlansággal, ügyészségi feljelenést író Lelkes Villőnek a Kozma Szilárd általi, leleplező - feljelentése magáért beszél :

"A Füzesabonyi bírósághoz

Döbbenten vettem tudomásul, hogy önöknél még mindig folyamatban van ellenem egy olyan ügy, amit egy Lelkes Villő Márta nevű, Angliában élő, magyar szabadúszó jogász kezdeményezett. Ö tehát, ennek az alapján engem, mint Csíkszeredai lakost és kizárólag román állampolgárt (Figyelem: NEM MAGYAR állampolgárt!), aki itthon, tehát Romániában, és NEM MAGYARORSZÁGON(!!!) él, és az 5 (öt!) gyermekes családja eltartása és fenntartása érdekében kényszerül dolgozni nap mint nap, és reggeltől estig, 2017 december hó, 4-ére, reggel 8,00 órára, bírósági per előkészítés céljából, bírósági kihallgatásra idézett FÜZESABONYBA!.

Vagyis, egy olyan, teljességgel hamis vádakon alapuló feljelentés alapján, amely kizárólag olyan tárgykörű állításokat tartalmaz, amely állítások – és tárgykör! – MÁR SZEREPELTEK korábban egy azonos BÍRÓSÁGI PERBEN, és amely perben, a Budapest 12. kerületi bíróság mindkét, egymást kölcsönösen vádló fél irányába, tehát, mind a minket ismeretlenül (És szerintünk: jogtalanul) az interneten, nyíltan deklarált haditerv és hadüzenet szerint letámadó Gerle Éva – Lelkes Villő Márta és Kovács Csilla szövetségesek irányába, mind az ellenünk: Kozma Botond Szilárd és Kozma Joó Violetta irányában, akik ez ellen a rágalmazási hadjárat ellen tiltakoztak és védekeztek,

FELMENTŐ HATÁROZATOT HOZOTT! (Lásd a nekünk is elküldött és tehát az ide vonatkozó, Országos Rendőrségi Főkapitányság jelentéséről szóló a fénymásolatot: 5. sz. melléklet.)

Mindezen abszurd eljárás ellenére, sajnálattal kell közölnöm, hogy nem tudok az önok idézésének eleget tenni, mert amellett, hogy az anyagi helyeztem – És emiatt, az egész 7 tagú családom anyagi helyzete! – éppen és pontosan úgy áll, ahogyan azt Lelkes Villő Márta is idézi, az állítólag engem inkrimináló egyik videó-előadásomnak az általa kiírt szövegéből, hogy mi – Lévén, hogy egyetlen egy jövedelemből él az egész, hét (7) tagú családunk! - , az Angliában élő jogásznőhöz képest (Tehát az egyedül élő, Lelkes Villőhöz képest, aki megengedheti magának azt, hogy Európai Uniós jogász szakértőként Angliában éljen, és ezt a velünk szembeni, gazdasági színvonalbeli különbséget, ő több rendben is hangoztatta!), de még a Magyarországi minimálbér alatt élő magyar polgárokhoz képest is, nagyon is, szegények vagyunk!
(Nem az itt felsorolandó érvekhez tartozik, de el nem tudom képzelni, hogy ennek a ténynek a felemlítése pl., miért lehet egy ellenem felhozandó „rágalmazási” vádpont? Lelkes Villő ugyanis ezt a tényközlésemet, az ő személyével szembeni rágalmazásnak állítja be, abban a feljelentésben, amely alapján ön engem Füzesabyonyba idézett 2017 december 14-re!)
Következésképen, mi 2017 augusztus 13 óta, még vakációkban sem, nem hogy az iskolai év időszakában, nem engedhetjük meg magunknak a 600 kilométerekre(!!!) való utazgatást, tehát olyankor és akkor semmiképpen nem, amikor a kiskorú gyermekeink és az egyetemista lányunk, ITT ROMÁNIÁBAN, TEHÁT CSÍKSZEREDÁBAN, vagyis, 600 kilóméterre Füzesabonytól(!!!), a legkisebbtől a legnagyobbig, iskolába illetve egyetemi kurzusokra kell menjenek. Márpedig ön olyan dátumra és időpontra rendelt – Nem tudni milyen, a nemzetközi jog szférájába tartozó, törvénycikkely alapján? – engem és a feleségemet, Kozma Joó Violettát, aki szintén itt él Csíkban, és gondozza neveli a gyermekeinket, amikor nálunk, iskolai időszak van!
Nekem az égvilágon semmi, de semmi közöm nincs Füzesabonyhoz! Magyarországhoz is csak annyi, hogy 1992 óta a Magyar Íróószövetség tagja vagyok. Semmi dolgom nincs ott tehát, mivel én Romániában születtem, ott nőttem fel és ott is élek és Füzesabonyban életemben csak egy alkalommal jártam, de ott el nem követtem semmi törvény-elleneset semmi és senki ellen! A szihalomi származású feleségemtől, Joó Kozma Violától tudtam meg tehát ezt az ügyszámot és tőle kaptam meg Lelkes Villőnek a hamis vádjait (Ezeknek a hamis mivoltát részben az alábbiakban és részben egy, az önök ügyészségéhez elküldendő Lelkes Villő Márta ellen írt FELJELENTÉSBEN fogom bizonyítani), tartalmazó feljelentést, amit Lelkes Villő Márta, ugyancsak helytelenül, és abszolút jogszerűtlenül(!), nem a Csíkszeredai bírósághoz, vagy a Csíkszeredai bíróság melletti ügyészséghez nyújtott be, ahova én tartozom állampolgárságilag és közigazgatásilag, hanem a Budapest XII. kerületi ügyészséghez, amihez nekem és a feleségemnek éppen annyira nincs közöm és köze, mint a Füzesabonyi bírósághoz!
Tekintettel a fenti körülményekre tehát, nem értem, hogy a Lelkes Villő beadványát miért küldték el egyáltalán önöknek a Budapest 12. kerületi ügyészségről, hiszen nem csak, hogy mi nem lakunk és élünk még csak Magyarországon sem, nem hogy Ó-Budán, de maga Lelkes Villő sem Budapesti lakos! Sőt, még csak nem is magyarországi, hanem Angliai lakos volt akkor ezelőtt három évvel (2014 augusztus), amikor a feljelentését a Bp. 12 kerületi ügyészségnek elküldte!
A hozzánk végül is, feleségemnek a még Szihalomban élő nagyanyján keresztül eljutott, és Lelkes Villő Márta által, különböző, általam készített videó-felvételeken elhangzott mondataimnak az általa, Lelkes Villő Márta által személyesen, tehát szubjektív - önkényesen leírt, és a szövegkörnyezetükből ugyancsak önkényesen kiragadott, és önkényesen értelmezett „jegyzőkönyvére” támaszkodó vádirat alapján, csak akkor lett volna jogszerű és törvényes engem Füzesabonyba rendelni, hogy ha: 1) Magyar állampolgár lennék (De nem vagyok!) 2) Ha a Füzesabonyi Bíróság jog-körzeti hatáskörébe tartoznék. (Én Viszont a Megyei jogú városi Csíkszeredai bíróság és ugyanabban az épületben székelő Hargita Megyei Törvényszék jogi hatásköréhez tartozom mind jogilag, mind állampolgárilag!)
Amennyiben viszont, önnek valamilyen olyan törvény, vagy jogalkalmazás, amiről nekem nincs tudomásom, lehetőséget biztosítana ara, hogy ezt a Budapest 12 kerületi ügyészség által, furcsa módon Füzesabonyba átlökött ügyet folytassa és minden áron keresztülvigye, ahelyett, hogy a Bp. 12 kerületi ügyészségre, vagy a Csíkszeredai bíróságra elküldené, akkor a következőket tudom nyilatkozni, és ezzel együtt, Lelkes Villő Márta, Angliában élő magyar állampolgárt, néhány, általa önkényes értelmezésben kiírt és egyértelműen rosszhiszeműen „interpretált” ( célzatosan értelmezett!), videofelvételben elhangzó, nekem tulajdonított mondat alapján, illetve egy, a lentiekben megnevezett és e folyamodvány szövege mellé csatot, több tárgyi bizonyítékkal is leleplezhető tagadáson, és tehát gátlástalan hazugságon alapuló. három pontban is, általa rágalmazásnak nevezett vád-állítása miatt, aljas szándékból elkövetett HAMIS VÁDOLÁSÉRT feljelenteni:

1. Lelkes Villő Márta, az Gerle Éva nevű barátnőjének a Facebook oldalának a 2014 január 3-án tett bejegyzése alapján, engem sűrű becsületsértések közepette (Pl. „Ezoszili, te ostoba barom”…) tehát súlyos „verbális agressziót” gyakorolva és ezzel engem agresszív módon provokált arra, hogy az ő rágalmazó vádaskodásait is cáfoljam, hogy az ő támadásaival szemben is védjem meg magam, nem csak a Gerle Éva rágalmazó vádaskodásával szemben. (lásd a 2 sz. fénymásolt mellékletet). Tehát, a Lelkes Villő Mártának, a birtokomban levő internetes hozzászólásairól - bejgyzéseiről készült cáfolhatatlan tárgyi bizonyítékokkal (Képernyő felvételekkel), tudom bizonyítani azt, hogy ő, a saját neve mellett (Lelkes Villő) az általa gyakran használt „tavasztündér” – álneve alól is, több alkalommal is nekem és hozzám is, mélyen bántalmazó, megalázó és becsmérlő szövegeket, trágárságokat – sötét és aljas obszcenitásokat, amelyekben engem, mind a Lelkes Villő, mind a tavasztündér nevei alól, következetesen „Ezoszilinek”, mikor „szilunak” nevezett, ezzel az általa kieszelt, de kizárólag általa használt gúnynévvel is bántalmazva! A képernyőfelvételekkel tehát, amelyeknek a pontos és ép eredetije, máig is fenn van és olvasható az interneten (Gerle Évának a Csakazolvassa c. blogján és annak a megfelelő Fészbuk – profilján), tudom bizonyítani tehát azt, hogy:
A - Lekles Villő Márta volt az, aki, teljesen ismeretlenül, tehát anélkül, hogy én az ő létezéséről – kilétéről előzetesen bármit is tudtam volna, ELSŐKÉNT engem több rendben is, MEGSZÓLÍTOTT, tehát PROVOKÁLT! Ezen tárgyi bizonyíték szerint tehát, jól látható és könnyen érthető módon bizonyítható az, hogy Lekles Villő Márta engem mélyen sértő és bántalmazó módon, sőt: vérlázító módon – TEHÁT ENGEM GÁTLÁSTALAN VERBÁLIS AGRESSZIÓBAN RÉSZESÍTVE! – több rendben is PROVOKÁLT, arra, hogy neki válaszoljak, hogy általa előzetesen több rendben is megsértve és megalázva, vele, az ő személyével foglalkozzak, mivel én ezt előzetesen sokszorosan ki- és elkerültem!

2. Annak ellenére, hogy szerintem ezek is bűncselekménynek számítanak, de főként azt bizonyítják, hogy rafinált módon, ő Lelkes Villő Márta kötött belém elsőnek és ő provokált többszörösen is arra, hogy vele vitázzak, a fentiek egyelőre. mindössze arra valók, hogy bármilyen bíróság és ügyészség jogászai – ügyészei és bírói! - számára világos legyen végre az, hogy 2014 januárjában, nyíltan és deklaráltan, és persze határozottan elköteleződve, csatlakozott Gerle Éva a „csakazolvassa” c. blogján 2013 december 10-én megjelentetett szabályos haditervnek és hadüzenetnek egyaránt megfelelő fenyegetésében (Lásd az 1. számú mellékletnek mind a három oldalán aláhúzott szövegrészleteket!), nyíltan meghirdetett, a Gerle Éva által készített és működtetett internetes oldalakra kiírandó, rágalmazásokon alapuló, apa- és családellenes hajtóvadászathoz (A legtöbb estben többes számban ír). Amely vadászatnak, a Gerle Éva által megírt haditerv szerint világosan az volt a célja, hogy engem a családeltartói munkámban és hivatás-gyakorlásomban „megállítson”: „…ismerve, a blogom erejét, és a Google preferenciáit, például, hogy kedveli a blogokat, különösen a nagy olvasottságú blogokat, az első találatok között szeretnék lenni, az ő (Ti. Kozma Szilárd) nevére. …Hogy miért? Mert amit csinálnak, az túl a zergeségen, hihetetlenül romboló, egyre agresszívabb, és meg kell állítani.” (Lásd az 1. sz. melléklet szövegének porossal aláhúzott részeit!)

A kérdés tehát az, hogy ezt a sértőn provokáló bejegyzést ő azért tette-e meg, hogy identitás-tudati problémákkal küzdő bűnözőként, tilos élvezetet szerezzen magának azzal, hogy, az internet személytelenségét kihasználva, egy, akkoriban 4 (négy) gyermekes családapával szemben, tehát, ahogy ő szokott máshol is írni rólunk férfiakról: „fehér fasszal” (– Erről is van képernyőfelvételünk és ennek az 5-ös számot adtuk!) szemben, az ő magasan képzett (Öt diplomás. - Ezzel is sokat kérkedett ugyanis!) értelmiségi fölényét, amit szintén sokat hangoztatott („Nem lehet annyira mínuszos az IQ-d, hogy ne vedd észre!”) bizonyíthassa és így is, ez által is „jól elszórakoztassa” magát és a vele ellenünk szövetkező bűntársait? (Lásd a 8 sz. mellékletet: tavasztründér (Lelkes Villő, Yahoo.com): „Van ellenblog (Nem a csakazolvassa) amit nem találtatok meg, azon mi jól elszórakozunk rajtatok”). 2.) Csak azért, hogy ezzel a Gerle Éva által, ellenem 2013 december 13-án meghirdetett hajtóvadászathoz és a családapa-kilövési ügybe, a jogszakértői tekintélyével bekapcsolódhasson és így, a hadjárat ügye mellett, a Gerle Évának a tudvalevőleg feminista olvasó - tábora előtt is, magasan képzett jogászként, aki az ügyet szakértőként tudja irányítva – védeni, bizonyítható módon elköteleződhessen? , Vagy, 3, az előbbiekben leírtakkal együtt, azzal a provokatív szándékkal tette, hogy a válaszaim miatt feljelenthessen?


3- A HAMIS VÁDOLÁSNAK A TÁRGYI BIZONYÍTÉKKAL VALÓ BIZONYÍTÁSA:

A jelen ügyet elindító beadványában szereplő három ponton át (1/3, 1/4, és 1/5) végig vitt vádolásával, és az ott leírt tagadásával (hazugságával!) ellentétben, idézem: „Nekem tulajdonít egy nem általam írt szöveget, amely a honlapján részletesen leírtakra reflektál, a lánya szexuális fejlődésével kapcsolatosan”
Lelkes Villő Márta igen is, a Gerle Éva „csakazolvassa” bevű blogján, 2014 január 30-án, még nyíltan vállalta annak a kitalációnak a szerzőségét, amely szerint én vertem – ütöttem volna kiskorukban, a lányaim csiklóját(!), és amely tőle származó kitalációnak (fantazmagórikus sátáni rágalomnak!) az alapján, Lelkes Villő engem több rendben is „Csiklóverőnek” nevezett! (Többek között, pl. a 4, 9 és 10 számú mellékletek szövegeiben!)
A vádiratában leírt szemtelen tagadásával (hazugságával!) ellentétben tehát, az általam már korábban is a bűnüldöző hatóságoknak elküldött, és most a 4 számot viselő melléklet (fénymásolat) szövegében, Lelkes Villő Márta, még egy, hozzá intézett tagadó olvasói állítás ellenében is(!!!) nyíltan beismeri, hogy:

„Én írtam az egyik videójuk, illetve bejegyzésük kapcsán…”

Ráadásul ezzel, a vádiratban szereplő merészen hazug tagadással – szemtelen hazugsággal! - szemben Lelkes Villő Márta még rendben is írt és hevesen és nyomatékosan érvelt amellett, amit egyedül Ő ESZELT KI, ÉS EGYEDÜL Ő TERJESZTETT RÓLAM az interneten azt, hogy én „perverz módon kicsi korukban „ütöttem és vertem” a kislányaim kiltoriszát! – Erről a, Lekles Villő Márta által több rendben is, „aljas szándékból” elkövetett vétkes cselekedetről van tehát, több képernyő-felvételem is! (Lásd a 4, 9, és a 10 mellékleteket) Sőt, a Dénes Mária nevű tanúmmal, aki ezt tanúsítani tudja tehát, azzal együtt, hogy LVM arról is nyilatkozott, hogy Gerle Évát anyagilag hathatósan támogatta, Lekles Villő Márta még heves polémiát is folytatott a Gerle Éva által i az alpján és több rendben is írt és hevesen és nyomatékosan érvelt amellett, amit egyedül Ő ESZELT KI, ÉS EGYEDÜL Ő TERJESZTETT! Sőt, a Dénes Mária nevű tanúmmal hosszas vitát is folytatott arról, hogy abból az általa tőlem idézett szövegből szerinte „ez olvashatóm ki”. Dénes Mára, aki ez ügyben hozzá szólt a „csakazolvassa” c. blogon, ezt tanúsítani tudja tehát (És hajlandó is erre, de csak a Csíkszeredai bíróságon és nem Magyarországon!), azzal a ténnyel együtt, hogy Lelkes Villő M arról is nyilatkozott, hogy Gerlle Évát anyagilag hathatósan támogatta! – Lelkes Villőnek tehát még ez, a nem tudni milyen alapon „rágalmazásnak” beállított „vádpontja” is egy hamis állításon alapszik!
Ráadásul, Lelkes Villőnek, a máig bárki által olvasható(!) nagyképűen fölényes sértegetései, cinikusan bántó gúnyolódásai és sátánian obszcén rágalmai, amelyekről számtalan képernyő felvétellel, tehát tárgyi bizonyítékokkal rendelkezünk, máig ott olvashatók az interneten! Pl., azt írja „tavasztündérként”, a „csakazolvassa” c. blogon, hogy öt állítólag „Kiakasztotta a Kozmáék csiklóverése” (Lásd a 9-es számú mellékletet – ezt „tavasztündérként” sopánkodja…). – Szóval kiakasztotta a drága jogész doktort az, a sátáni rágalom, amit ő eszelt ki! Máshol meg azt, hogy: „azt üzenem a csiklóverő főemlősnek, hogy már elkúrta a lányai szexualitását”, (Szintén a tavasztündér! - Lásd a 10 sz. mellékletet).

 

10 – B) De, amennyiben önt az igazságtevés is érdekelné, nem csak a jog, talán el tudná érni azzal a hatalommal, amivel a magyar állam önt felruházta, azt, amire én már 4 éve vágyok, de amiről a Budapesti hatósági személyek nem akartak hallani. Ti, hogy legyen letörülve az internetről minden olyan általunk és általuk készített írott, vagy képileg elkészített digitális anyag, ami a Gerle Évának a 2013 december 10-én közölt haditerve és hadüzenete (Lásd az 1 sz. mellékletet) után, és ami Lelkes Villőnek a 2014 január 3-ai hadba-lépése (Lásd a 2 sz. mellékletet!) után született. Vagy, ön szerint, ebből a szempontból a leghasznosabb eljárás is csak az lenne, ha ezt a ügyet, úgy ahogy van a jelenben, vissza utalnák a Budapest 12 kerületi ügyészségre? Hozza tenném, hogy azzal AZ AJÁNLÁSAL persze, hogy ott kapcsolják össze az azonos tárgykörben korábban folytatott előzetes nyomozási és bizonyítási anyagokhoz, valamint a szerintünk igazságtalan, mert messze aránytalan, kölcsönösen semleges határozatokhoz, ÉS TERJESSZÉK FEL VÉGSŐ MEGOLDÁS CÉLJÁBÓL, A LEGFELSŐBB ÜGYÉSZSÉGRE, amennyiben a 12 kerületi ügyészség nem diszponálhat a rendőrségnek arról, hogy az szabály és törvénysértő blogokat az interneten megszüntessen.

10 - C) Meg vagyok arról győződve, azok után, amit ez a dr. Lelkes Villő Mártából, Gerle Évából, és Kovács Csillából álló bűnbanda szabadon és számunkra máig jóvátétel nélkül elkövethetett, illetve abból, hogy a mindenkori magyar kormány nemzeti politikája ellenében, a helyi bűnüldöző és „igazság tevő” hatóságok, akaratlanul is biztatják az internetes bűnözés egyre inkább elharapózó jelenségét. – Azzal is pl., hogy Füzesabonyba küldték az ügyet Csíkszereda helyett, gondolom, azért is, mert az utóbbi már nemzetközi jog-procedúrát igényelne, ami ugyebár a budapesti kollégáktól fáradtságos munkát igényelne… Hogy tehát a plusz munkát elkerülni hivatott, hivatali és hivatási felelősségtől való szabadulás taktikájával, amit velünk szemben eddig tanúsítottak, a luxus életet folytató, és ezen belül, a gyermek-gondozás és nevelés terhét vállalni nem akaró magyarokat, ha nem nyíltan, de burkoltan végzetes előnyben részesítik azokkal a határon túli magyarokkal szemben, akik minden anyagi nehézség és politikai hátrány ellenében még a nagyobb számú gyermekvállalással is törekszik a fennmaradásra. Egészen pontosan: ezzel a látszólag semleges, de a végén mégis csak az áldozatot hibáztató eljárásaikkal, a több gyermeket vállaló, határon kívüli magyarokkal szemben alattomban internetes hadjáratokat folytató és ezekkel az embertelen cselekedetekkel szórakozgató (dr. Lelkes Villő Márta írta 2014 február 15-én, azt is, hogy „Van ellen-bolg (Nem a csakazolvassa) amit nem találtatok meg, azon mi jól elszórakozunk rajtatok.”! - Lásd a 8- as számú képernyőfelvétel fénymásolatát), egykéző, vagy szingli magyar polgárokat biztatják további, őket szórakoztató – Esetünkben éppen a budai ügyészek által elítélni és megbüntetni nem kívánt. -, vérlázító aljasságok (Számukra: örömteli „szórakozások”…) elkövetésére.

Tisztelettel: Kozma Szilárd Csíkszereda, Románia, 2017-11- 10. Ez, a hajmeresztő pofátlansággal, ügyészségi feljelenést író Lelkes Villőnek a Kozma Szilárd általi, leleplező - feljelentése magáért beszél :

"A Füzesabonyi bírósághoz

Döbbenten vettem tudomásul, hogy önöknél még mindig folyamatban van ellenem egy olyan ügy, amit egy Lelkes Villő Márta nevű, Angliában élő, magyar szabadúszó jogász kezdeményezett. Ö tehát, ennek az alapján engem, mint Csíkszeredai lakost és kizárólag román állampolgárt (Figyelem: NEM MAGYAR állampolgárt!), aki itthon, tehát Romániában, és NEM MAGYARORSZÁGON(!!!) él, és az 5 (öt!) gyermekes családja eltartása és fenntartása érdekében kényszerül dolgozni nap mint nap, és reggeltől estig, 2017 december hó, 4-ére, reggel 8,00 órára, bírósági per előkészítés céljából, bírósági kihallgatásra idézett FÜZESABONYBA!.

Vagyis, egy olyan, teljességgel hamis vádakon alapuló feljelentés alapján, amely kizárólag olyan tárgykörű állításokat tartalmaz, amely állítások – és tárgykör! – MÁR SZEREPELTEK korábban egy azonos BÍRÓSÁGI PERBEN, és amely perben, a Budapest 12. kerületi bíróság mindkét, egymást kölcsönösen vádló fél irányába, tehát, mind a minket ismeretlenül (És szerintünk: jogtalanul) az interneten, nyíltan deklarált haditerv és hadüzenet szerint letámadó Gerle Éva – Lelkes Villő Márta és Kovács Csilla szövetségesek irányába, mind az ellenünk: Kozma Botond Szilárd és Kozma Joó Violetta irányában, akik ez ellen a rágalmazási hadjárat ellen tiltakoztak és védekeztek,

FELMENTŐ HATÁROZATOT HOZOTT! (Lásd a nekünk is elküldött és tehát az ide vonatkozó, Országos Rendőrségi Főkapitányság jelentéséről szóló a fénymásolatot: 5. sz. melléklet.)

Mindezen abszurd eljárás ellenére, sajnálattal kell közölnöm, hogy nem tudok az önok idézésének eleget tenni, mert amellett, hogy az anyagi helyeztem – És emiatt, az egész 7 tagú családom anyagi helyzete! – éppen és pontosan úgy áll, ahogyan azt Lelkes Villő Márta is idézi, az állítólag engem inkrimináló egyik videó-előadásomnak az általa kiírt szövegéből, hogy mi – Lévén, hogy egyetlen egy jövedelemből él az egész, hét (7) tagú családunk! - , az Angliában élő jogásznőhöz képest (Tehát az egyedül élő, Lelkes Villőhöz képest, aki megengedheti magának azt, hogy Európai Uniós jogász szakértőként Angliában éljen, és ezt a velünk szembeni, gazdasági színvonalbeli különbséget, ő több rendben is hangoztatta!), de még a Magyarországi minimálbér alatt élő magyar polgárokhoz képest is, nagyon is, szegények vagyunk!
(Nem az itt felsorolandó érvekhez tartozik, de el nem tudom képzelni, hogy ennek a ténynek a felemlítése pl., miért lehet egy ellenem felhozandó „rágalmazási” vádpont? Lelkes Villő ugyanis ezt a tényközlésemet, az ő személyével szembeni rágalmazásnak állítja be, abban a feljelentésben, amely alapján ön engem Füzesabyonyba idézett 2017 december 14-re!)
Következésképen, mi 2017 augusztus 13 óta, még vakációkban sem, nem hogy az iskolai év időszakában, nem engedhetjük meg magunknak a 600 kilométerekre(!!!) való utazgatást, tehát olyankor és akkor semmiképpen nem, amikor a kiskorú gyermekeink és az egyetemista lányunk, ITT ROMÁNIÁBAN, TEHÁT CSÍKSZEREDÁBAN, vagyis, 600 kilóméterre Füzesabonytól(!!!), a legkisebbtől a legnagyobbig, iskolába illetve egyetemi kurzusokra kell menjenek. Márpedig ön olyan dátumra és időpontra rendelt – Nem tudni milyen, a nemzetközi jog szférájába tartozó, törvénycikkely alapján? – engem és a feleségemet, Kozma Joó Violettát, aki szintén itt él Csíkban, és gondozza neveli a gyermekeinket, amikor nálunk, iskolai időszak van!
Nekem az égvilágon semmi, de semmi közöm nincs Füzesabonyhoz! Magyarországhoz is csak annyi, hogy 1992 óta a Magyar Íróószövetség tagja vagyok. Semmi dolgom nincs ott tehát, mivel én Romániában születtem, ott nőttem fel és ott is élek és Füzesabonyban életemben csak egy alkalommal jártam, de ott el nem követtem semmi törvény-elleneset semmi és senki ellen! A szihalomi származású feleségemtől, Joó Kozma Violától tudtam meg tehát ezt az ügyszámot és tőle kaptam meg Lelkes Villőnek a hamis vádjait (Ezeknek a hamis mivoltát részben az alábbiakban és részben egy, az önök ügyészségéhez elküldendő Lelkes Villő Márta ellen írt FELJELENTÉSBEN fogom bizonyítani), tartalmazó feljelentést, amit Lelkes Villő Márta, ugyancsak helytelenül, és abszolút jogszerűtlenül(!), nem a Csíkszeredai bírósághoz, vagy a Csíkszeredai bíróság melletti ügyészséghez nyújtott be, ahova én tartozom állampolgárságilag és közigazgatásilag, hanem a Budapest XII. kerületi ügyészséghez, amihez nekem és a feleségemnek éppen annyira nincs közöm és köze, mint a Füzesabonyi bírósághoz!
Tekintettel a fenti körülményekre tehát, nem értem, hogy a Lelkes Villő beadványát miért küldték el egyáltalán önöknek a Budapest 12. kerületi ügyészségről, hiszen nem csak, hogy mi nem lakunk és élünk még csak Magyarországon sem, nem hogy Ó-Budán, de maga Lelkes Villő sem Budapesti lakos! Sőt, még csak nem is magyarországi, hanem Angliai lakos volt akkor ezelőtt három évvel (2014 augusztus), amikor a feljelentését a Bp. 12 kerületi ügyészségnek elküldte!
A hozzánk végül is, feleségemnek a még Szihalomban élő nagyanyján keresztül eljutott, és Lelkes Villő Márta által, különböző, általam készített videó-felvételeken elhangzott mondataimnak az általa, Lelkes Villő Márta által személyesen, tehát szubjektív - önkényesen leírt, és a szövegkörnyezetükből ugyancsak önkényesen kiragadott, és önkényesen értelmezett „jegyzőkönyvére” támaszkodó vádirat alapján, csak akkor lett volna jogszerű és törvényes engem Füzesabonyba rendelni, hogy ha: 1) Magyar állampolgár lennék (De nem vagyok!) 2) Ha a Füzesabonyi Bíróság jog-körzeti hatáskörébe tartoznék. (Én Viszont a Megyei jogú városi Csíkszeredai bíróság és ugyanabban az épületben székelő Hargita Megyei Törvényszék jogi hatásköréhez tartozom mind jogilag, mind állampolgárilag!)
Amennyiben viszont, önnek valamilyen olyan törvény, vagy jogalkalmazás, amiről nekem nincs tudomásom, lehetőséget biztosítana ara, hogy ezt a Budapest 12 kerületi ügyészség által, furcsa módon Füzesabonyba átlökött ügyet folytassa és minden áron keresztülvigye, ahelyett, hogy a Bp. 12 kerületi ügyészségre, vagy a Csíkszeredai bíróságra elküldené, akkor a következőket tudom nyilatkozni, és ezzel együtt, Lelkes Villő Márta, Angliában élő magyar állampolgárt, néhány, általa önkényes értelmezésben kiírt és egyértelműen rosszhiszeműen „interpretált” ( célzatosan értelmezett!), videofelvételben elhangzó, nekem tulajdonított mondat alapján, illetve egy, a lentiekben megnevezett és e folyamodvány szövege mellé csatot, több tárgyi bizonyítékkal is leleplezhető tagadáson, és tehát gátlástalan hazugságon alapuló. három pontban is, általa rágalmazásnak nevezett vád-állítása miatt, aljas szándékból elkövetett HAMIS VÁDOLÁSÉRT feljelenteni:

1. Lelkes Villő Márta, az Gerle Éva nevű barátnőjének a Facebook oldalának a 2014 január 3-án tett bejegyzése alapján, engem sűrű becsületsértések közepette (Pl. „Ezoszili, te ostoba barom”…) tehát súlyos „verbális agressziót” gyakorolva és ezzel engem agresszív módon provokált arra, hogy az ő rágalmazó vádaskodásait is cáfoljam, hogy az ő támadásaival szemben is védjem meg magam, nem csak a Gerle Éva rágalmazó vádaskodásával szemben. (lásd a 2 sz. fénymásolt mellékletet). Tehát, a Lelkes Villő Mártának, a birtokomban levő internetes hozzászólásairól - bejgyzéseiről készült cáfolhatatlan tárgyi bizonyítékokkal (Képernyő felvételekkel), tudom bizonyítani azt, hogy ő, a saját neve mellett (Lelkes Villő) az általa gyakran használt „tavasztündér” – álneve alól is, több alkalommal is nekem és hozzám is, mélyen bántalmazó, megalázó és becsmérlő szövegeket, trágárságokat – sötét és aljas obszcenitásokat, amelyekben engem, mind a Lelkes Villő, mind a tavasztündér nevei alól, következetesen „Ezoszilinek”, mikor „szilunak” nevezett, ezzel az általa kieszelt, de kizárólag általa használt gúnynévvel is bántalmazva! A képernyőfelvételekkel tehát, amelyeknek a pontos és ép eredetije, máig is fenn van és olvasható az interneten (Gerle Évának a Csakazolvassa c. blogján és annak a megfelelő Fészbuk – profilján), tudom bizonyítani tehát azt, hogy:
A - Lekles Villő Márta volt az, aki, teljesen ismeretlenül, tehát anélkül, hogy én az ő létezéséről – kilétéről előzetesen bármit is tudtam volna, ELSŐKÉNT engem több rendben is, MEGSZÓLÍTOTT, tehát PROVOKÁLT! Ezen tárgyi bizonyíték szerint tehát, jól látható és könnyen érthető módon bizonyítható az, hogy Lekles Villő Márta engem mélyen sértő és bántalmazó módon, sőt: vérlázító módon – TEHÁT ENGEM GÁTLÁSTALAN VERBÁLIS AGRESSZIÓBAN RÉSZESÍTVE! – több rendben is PROVOKÁLT, arra, hogy neki válaszoljak, hogy általa előzetesen több rendben is megsértve és megalázva, vele, az ő személyével foglalkozzak, mivel én ezt előzetesen sokszorosan ki- és elkerültem!

2. Annak ellenére, hogy szerintem ezek is bűncselekménynek számítanak, de főként azt bizonyítják, hogy rafinált módon, ő Lelkes Villő Márta kötött belém elsőnek és ő provokált többszörösen is arra, hogy vele vitázzak, a fentiek egyelőre. mindössze arra valók, hogy bármilyen bíróság és ügyészség jogászai – ügyészei és bírói! - számára világos legyen végre az, hogy 2014 januárjában, nyíltan és deklaráltan, és persze határozottan elköteleződve, csatlakozott Gerle Éva a „csakazolvassa” c. blogján 2013 december 10-én megjelentetett szabályos haditervnek és hadüzenetnek egyaránt megfelelő fenyegetésében (Lásd az 1. számú mellékletnek mind a három oldalán aláhúzott szövegrészleteket!), nyíltan meghirdetett, a Gerle Éva által készített és működtetett internetes oldalakra kiírandó, rágalmazásokon alapuló, apa- és családellenes hajtóvadászathoz (A legtöbb estben többes számban ír). Amely vadászatnak, a Gerle Éva által megírt haditerv szerint világosan az volt a célja, hogy engem a családeltartói munkámban és hivatás-gyakorlásomban „megállítson”: „…ismerve, a blogom erejét, és a Google preferenciáit, például, hogy kedveli a blogokat, különösen a nagy olvasottságú blogokat, az első találatok között szeretnék lenni, az ő (Ti. Kozma Szilárd) nevére. …Hogy miért? Mert amit csinálnak, az túl a zergeségen, hihetetlenül romboló, egyre agresszívabb, és meg kell állítani.” (Lásd az 1. sz. melléklet szövegének porossal aláhúzott részeit!)

A kérdés tehát az, hogy ezt a sértőn provokáló bejegyzést ő azért tette-e meg, hogy identitás-tudati problémákkal küzdő bűnözőként, tilos élvezetet szerezzen magának azzal, hogy, az internet személytelenségét kihasználva, egy, akkoriban 4 (négy) gyermekes családapával szemben, tehát, ahogy ő szokott máshol is írni rólunk férfiakról: „fehér fasszal” (– Erről is van képernyőfelvételünk és ennek az 5-ös számot adtuk!) szemben, az ő magasan képzett (Öt diplomás. - Ezzel is sokat kérkedett ugyanis!) értelmiségi fölényét, amit szintén sokat hangoztatott („Nem lehet annyira mínuszos az IQ-d, hogy ne vedd észre!”) bizonyíthassa és így is, ez által is „jól elszórakoztassa” magát és a vele ellenünk szövetkező bűntársait? (Lásd a 8 sz. mellékletet: tavasztründér (Lelkes Villő, Yahoo.com): „Van ellenblog (Nem a csakazolvassa) amit nem találtatok meg, azon mi jól elszórakozunk rajtatok”). 2.) Csak azért, hogy ezzel a Gerle Éva által, ellenem 2013 december 13-án meghirdetett hajtóvadászathoz és a családapa-kilövési ügybe, a jogszakértői tekintélyével bekapcsolódhasson és így, a hadjárat ügye mellett, a Gerle Évának a tudvalevőleg feminista olvasó - tábora előtt is, magasan képzett jogászként, aki az ügyet szakértőként tudja irányítva – védeni, bizonyítható módon elköteleződhessen? , Vagy, 3, az előbbiekben leírtakkal együtt, azzal a provokatív szándékkal tette, hogy a válaszaim miatt feljelenthessen?


3- A HAMIS VÁDOLÁSNAK A TÁRGYI BIZONYÍTÉKKAL VALÓ BIZONYÍTÁSA:

A jelen ügyet elindító beadványában szereplő három ponton át (1/3, 1/4, és 1/5) végig vitt vádolásával, és az ott leírt tagadásával (hazugságával!) ellentétben, idézem: „Nekem tulajdonít egy nem általam írt szöveget, amely a honlapján részletesen leírtakra reflektál, a lánya szexuális fejlődésével kapcsolatosan”
Lelkes Villő Márta igen is, a Gerle Éva „csakazolvassa” bevű blogján, 2014 január 30-án, még nyíltan vállalta annak a kitalációnak a szerzőségét, amely szerint én vertem – ütöttem volna kiskorukban, a lányaim csiklóját(!), és amely tőle származó kitalációnak (fantazmagórikus sátáni rágalomnak!) az alapján, Lelkes Villő engem több rendben is „Csiklóverőnek” nevezett! (Többek között, pl. a 4, 9 és 10 számú mellékletek szövegeiben!)
A vádiratában leírt szemtelen tagadásával (hazugságával!) ellentétben tehát, az általam már korábban is a bűnüldöző hatóságoknak elküldött, és most a 4 számot viselő melléklet (fénymásolat) szövegében, Lelkes Villő Márta, még egy, hozzá intézett tagadó olvasói állítás ellenében is(!!!) nyíltan beismeri, hogy:

„Én írtam az egyik videójuk, illetve bejegyzésük kapcsán…”

Ráadásul ezzel, a vádiratban szereplő merészen hazug tagadással – szemtelen hazugsággal! - szemben Lelkes Villő Márta még rendben is írt és hevesen és nyomatékosan érvelt amellett, amit egyedül Ő ESZELT KI, ÉS EGYEDÜL Ő TERJESZTETT RÓLAM az interneten azt, hogy én „perverz módon kicsi korukban „ütöttem és vertem” a kislányaim kiltoriszát! – Erről a, Lekles Villő Márta által több rendben is, „aljas szándékból” elkövetett vétkes cselekedetről van tehát, több képernyő-felvételem is! (Lásd a 4, 9, és a 10 mellékleteket) Sőt, a Dénes Mária nevű tanúmmal, aki ezt tanúsítani tudja tehát, azzal együtt, hogy LVM arról is nyilatkozott, hogy Gerle Évát anyagilag hathatósan támogatta, Lekles Villő Márta még heves polémiát is folytatott a Gerle Éva által i az alpján és több rendben is írt és hevesen és nyomatékosan érvelt amellett, amit egyedül Ő ESZELT KI, ÉS EGYEDÜL Ő TERJESZTETT! Sőt, a Dénes Mária nevű tanúmmal hosszas vitát is folytatott arról, hogy abból az általa tőlem idézett szövegből szerinte „ez olvashatóm ki”. Dénes Mára, aki ez ügyben hozzá szólt a „csakazolvassa” c. blogon, ezt tanúsítani tudja tehát (És hajlandó is erre, de csak a Csíkszeredai bíróságon és nem Magyarországon!), azzal a ténnyel együtt, hogy Lelkes Villő M arról is nyilatkozott, hogy Gerlle Évát anyagilag hathatósan támogatta! – Lelkes Villőnek tehát még ez, a nem tudni milyen alapon „rágalmazásnak” beállított „vádpontja” is egy hamis állításon alapszik!
Ráadásul, Lelkes Villőnek, a máig bárki által olvasható(!) nagyképűen fölényes sértegetései, cinikusan bántó gúnyolódásai és sátánian obszcén rágalmai, amelyekről számtalan képernyő felvétellel, tehát tárgyi bizonyítékokkal rendelkezünk, máig ott olvashatók az interneten! Pl., azt írja „tavasztündérként”, a „csakazolvassa” c. blogon, hogy öt állítólag „Kiakasztotta a Kozmáék csiklóverése” (Lásd a 9-es számú mellékletet – ezt „tavasztündérként” sopánkodja…). – Szóval kiakasztotta a drága jogész doktort az, a sátáni rágalom, amit ő eszelt ki! Máshol meg azt, hogy: „azt üzenem a csiklóverő főemlősnek, hogy már elkúrta a lányai szexualitását”, (Szintén a tavasztündér! - Lásd a 10 sz. mellékletet).

Tehát: Lelkes Villő, akinek van arca ahhoz, hogy a feljelentésében meredeken letagadja azt, hogy ezt a csiklóverésről szóló sátáni rágalmat ő eszelte ki, holott van tárgyi bizonyítékunk arra is, hogy ezt AZ ALJAS KITALÁCIÓJÁT BEISMERI! (Lásd a 4. sz. mellékletet!) és – Meg áll az embernek az esze! – úgy vádol engem, rágalmazásért több mondatban is, hogy letagadja az ő sátánian sötét és perverz rágalmazását! (Lásd a 12-es kerületi ügyészségre leadott feljelentésnek az 1/3, 1/5 és 1/6-os pontjait!) És eközben a hamis vádjait cáfoló elképesztő gonoszságainak a tárgyi bizonyítékai, akárcsak azok az elképesztő „környezetvédői” kijelentései, amelyek szerint a földnek a két harmados lakossága, minél hamarabb meg kellene haljon, ahhoz, hogy a föld flórája és faunája megmeneküljön, és amely „természetvédői” kijelentésinek és nevetséges vitáinak az alapján én őt fasisztának „merészeltem” nevezni, többnyire a Gerle Éva „Csakazolvassa” c. bolgján, illetve az azonos című Fészbuk oldalán MÁIG OLVASHATÓK! Ezekhez neki nem volt és máig nincs szerkesztői hozzáférése (Máig ott találhatók tehát.). De Gerle Éva - És éppen a Lelkes Villő biztatására! - még a hatodik béke-ajánlatomat és kölcsönös letörlésekre utaló kérésemet is elutasította!

4 - LELKES VILLŐNEK, MIND A TÖBBI VÁDPONTJA is, könnyen bizonyíthatóan HAMIS! És még akkor is hamisak ezek a vádak, ha netalán nem csalt volna, amikor leírta az inkrtiminált videókon elhangzó mondataimat! És nem csak azért, akárcsak a a „CSIKLÓVERÉSES” téma-körben általa állítottakkal összhangban, az általa idézett – azóta letörölt! – videókban, az általam elmondott többi védekező – semlegesítő videó-szövegek, amelyeket Lelkes Villő önkényesen a szövegkörnyezetükből kiragadva és önkényesen magyarázva írt le, úgy vannak beállítva Lelkes Villő által, mintha rágalmak lennének. Holott azok a mondatok, épen, hogy Ő általa kikényszeritett védekező magyarázkodások az ő, több rendben is kifejtett sátánian gonosz rágalmazásokra! És ezekre van mind tárgyi bizonyítékom (Kinyomtatott Képernyő-felvételem.), mind szemtanúm is, tehát a „tavasztündér”-nek az egyik akkori vitapartnere: Dénes Mária! - De arról szó sem lehet, hogy a 4 kiskorú gyermekét gondozó-nevelő Dénes Mária ezért Füzesabonyba utazzon! Arról viszont biztosított, hogy, amennyiben az ügynek a törvényes heylrére, a Csíkszeredai bíróságra való áthelyezését el tudom érni, Dénes Mária, a Csíkszserdai bíróságon örömmel fog tanúskodni!
Azt például, józan ésszel nem is lehet felfogni, hogy Kozma Joó Violát, konkrétan mivel és miért, tehát minek az alapján jelentette fel Lelkes Villő Márta „rágalmazásért”? Ugyanis LVM, egyetlen olyan vádpontot sem meg fogalmazott meg konkrétan Violetta ellen, ami a „rágalmazásnak” a Magyarországi Büntető Törvény Könyvben leírt meghatározása alapján, akárcsak távolról is, megközelítené ezt a jogi meghatározást. Hiszen, Violetta, még csak véletlenül sem ejtett ki a száján, még a Lelkes Villő Márta által önkényesen leírt szövegekben sem, és sehol máshol sem, semmi, de semmi olyat ami csak távolról is rá nézve, becsületsértő lenne, vagy, ami nem felelne meg a Villő által velünk közölt tárgyi valóságnak! (Pl. hogy segítette anyagilag a szüleit, vagy a Gerle Éva nevű barátnőjét.) Ha másból nem, akkor ebből a tényből tehát, egyértelműen meg lehet állapítani a Lelkes Villő Márta által elkövetett, feljelentési cselekménynek a rossz indulatú, és figyelem: „aljas szándékból”(!) elkövetett vádnak a rossz indulatú és szándékolt hamiságát! – És ezt a tényt, tehát az aljas szándékból elkövetett hamis vádolás tényét, én a Csíkszeredai bíróságon majd be is tudom bizonyítani, mivel, azok mellett a tárgyi bizonyítékok mellett, amiket önöknek is el tudok és fogok küldeni, két élő tanúm is van arra, hogy Lelkes Villő Márta igen is, többször is, kijelentette (leírta) azon a „Petíció” nevű blogon, amit az ő akkori barátnője és bűnszövetségese: Gerle Éva hozott létre - És ami rengeteg, a mi rovásunkra tett, sötét rágalmazást tartalmazott, hogy kénytelenek voltunk a blog-szerver működtetőjétől annak a letörlését addig követelni, amíg ezt sikerült elérnünk. -, tehát, hogy ott ő, Lelkes Villő többször is leírta, hogy: Ő, Lelkes Villő Márta az Európai Unió Brüsszeli központjában természet- és környezetvédelmi jogszakértő tanácsadóként dolgozott, 2) hogy a szüleit anyagilag segítette, és 3) hogy Gerle Évát is, annak a jó-barátnőjeként, anyagilag igen is, jelentősen támogatta.

Számomra teljesen világos tehát, hogy Lelkes Villő, csak azért foglalta bele a feljelentésébe a Joó Violetta (feleségem) és a Kozma Medárda Kinga (lányom), személyét, hogy ne tudjam őket tanúként megidézni, amennyiben mégis csak valamiféle eljárás indul ellenem. Az ellenük írt „rágalmazási” vádak is teljesen hamisak tehát, amiért is, újfent

feljelentem Lelkes Villő Mártát, a Kozma Joó Violetta és a Kozma Medárda Kinga, ellen „aljas szándékból” elkövetett hamis vádolásért!


6. A fent idézett bizonyítékok mellett, még számtalan bizonyíték van arra, hogy Lelkes Villő a jog-doktori kapacitásával és hírnevével, a Gerle Éva által 2013 december 10-én meghirdetett és a nagy nyilvánosság előtt, 9 hónapon át folytatott, rólam és a családomról kieszelt, aljas hazugságokon és sötéten tágár, és obszcén kifejezéseken alapuló, folytonos rágalmazás, kigúnyolás, és becsmérlés útján történő lejáratás és erkölcsi hiteltelenítés segítségével történő gazdasági tönkretevési hajtóvadászatot nem csak támogatta, hanem tudós „jog-ismerőként”, még lelkesítette és biztatgatta Gerlle Éva által indított és működtetett, „csakazolvassa” c. olvasóit. Vagyis, a Gerle Éva „csakazolvassa” c. blogjának a közös férj- és férfigyűlöletük alapján, rólunk is elképesztő fantazmagóriákat irogató hölgyeket. (Lásd a 3 – B sz. mellékletet: „Lógó tökeit ne felejtsd el, azt egész nyáron fecskében mutogatja”… stb., stb. ). Ehhez képest tehát, annak már semmi jelentősége nincs szerintem, hogy ő támogatta-e vagy nem „barátnői alapon”, anyagilag Gerle Évát ebben a hajtóvadászatban, és, hogy finanszírozta-e annak a Barcelona-i kirándulását? Viszont, a többi mellékletben olvasható férfiakkal és férfiassággal szembeni alantas megjegyzései mellett, például ez is (Ti., a férfi „tököknek” a kiemelt utálata!) egy komoly bizonyíték, hogy joggal neveztem őt fasisztának, hiszen nyíltan állítja több helyen is, egyrészt azt, hogy a férfiak születésüktől fogva, tehát „a nemük által elrendelten” sokkal agresszívabbak, mint a nők, és úgyszintén eleve elrendelten, zsarnokok valamennyien.
Lelkes Villő jogász doktor tehát ebben a feljelentésében, aminek a nevében ön engem Füzesabonyba idézett, az általa 7 hónapon át folytatott rágalmazás segítségével történő, gazdasági tönkretételemet célzó hadjáratának, a hivatalos rangra emelését akarta tehát elérni, akárcsak Gerle Éva is. E célból, ő „rágalmazásként” állítja be az ő trágár rágalmaihoz képest, akár angyalinak is nevezhető, videós kényszer-védekező mondataimat! És ön, kedves bírónő, ezt tényleges „rágalomként” elfogadván, megidézett engem Csíkszeredából Füzesabonyba, iskolai év közben! - Ilyen alapon, bárkit, tehát még az öt gyermekes határon túli magyarokat is, bármikor fel lehet jelenteni, és arra számítani, hogy a magyar állami hatóságok segítségével a kiszemeltet meg is lehet hurcoltatni? Vagyis, a magyar állami hatóságok készséges közreműködésével, MOST MÁR bármely határon túli magyart, bármikor EL LEHET SZAKÍTANI A CSALÁDJÁTÓL és a családjának ELTARTÁSI LEHETŐSÉGÉT jelentő munkájától?- Vagyis, bárkit és bármikor a munkája végzésében MEG LEHET GÁTOLNI a 600 KILÓMÉTREKRE VALÓ FÖLÖSLEGES UTAZTATÁSOKKAL? ,
vagyis, EZEK SZERINT, CSAK ÚGY, ÚRI PASSZIÓBÓL,
HATÓSÁGILAG MEG LEHET MINKET,
HATÁRON TÚLI MAGYAROKAT, ÁRTATLANUL HURCOLTATNI?!
(Kérem szépen, sőt: könyörgök, hogy cáfoljon meg, ha tévedek!)
És nem elég az a nyomorúság, amit Lelkes Villő, az interneten többször is kinyilvánított szándékai szerint, a fejemre tudott idézni a Bp. 12 kerületi ügyészség jogászainak a magas fokú ignoranciája segítségével, mert a cáfolataim valóságosságának egy részét, csak tanúk segítségével és ezért csakis itthon, Csíkszeredában tudom a szintén itt élő tanúim segítségével bizonyítani, mivel azok is nagy családosok, akárcsak mi, és természetesen, NEM HAJLANDÓK ENNEK A CÉLJÁBÓL FÜZESEBONYBA, vagy más magyarországi városba utazni, hanem csakis itt, Csíkszeredai bíróságon hajlandók a fentieket tanúsítani.
Ezért tehát, a Lelkes Villőnek az általam állítólag ellene elkövetett vétkeknél a minimum ezerszer terhesebb vétkességének a bizonyítása helyett, arra vagyok kényszerüéve, hogy első sorban ennek, az abszurd módon, ellenem éppen Füzesabonyba, és ráadásul egytől egyig hamis vádak alapján indított pernek, az én állampolgárságom szerinti illetékességi kérdését kell tisztáznom ön előtt! Ugyanis, mint minden más állításában, Lelkes Villő ebben is félre tájékoztatta a Budapest 12 kerületi bíróság ügyészségét és ez által azt a bíróságot is, amelyhez az ügyészség ezt az ügyet felelőtlen módon „kiosztotta”, tehát önöket is. – Bizonyára tehát, hogy Lelkes Villőnek eme hatóság-félrevezetése miatt, küldtek tehát önök nekem idézést, és nem a csíkszeredai bíróságra, ahova tartozom állampolgárilag és közigazgatásilag is. És Lelkes Villő erről a bürokratikus tévedésről igen is, nagyon is jól tud és semmit nem tett annak érdekében, hogy önöknek szóljon, amiatt, hogy ilyen, számunkra ilyen nyomorúságot okozó, súlyos következmények előállásáig félre vezette önöket! Sőt, örvend neki, hogy ezzel is megnyomoríthatott(!), mert amikor a Gerle Éva nevű bűntársával fenyegetőzni kezdtek azzal, hogy, amennyiben nem rendelem alá nekik magamat és tovább is „ilyen szemtelenül” merészelek védekezni, vagyis a sötét rágalmaikat cáfolgatni, világosan kilátásba helyezték számomra ezt, a magyar bűnüldözési hatóságokon keresztüli meghurcoltatást, magyar állampolgárként! Vagyis, éppen ezt, ti., hogy ők nem csak a rendőrségen, de a Bíróságon is feljelentenek, és akkor nekem majd Budapestre kell utazgatnom. És én akkor világosan a tudomásukra hoztam, hogy éppen amiatt, hogy itthonról tudjam védeni magam ellenük (Az ellenem folytatott rágalmazási hadjáratuk 9 kilenc hónapon át tartott!), lemondtam a magyar állampolgárságról! (És azt, hogy amiatt mondok erről le, mert sem a magyar rendőrség, sem a 12 kerületi ügyészség nem tesz semmit a megvédésünk érdekében, a Csíkszeredában székelő Magyarországi konzulátusra beadott lemondásomban le is írtam, ezzel indokolván meg az éppen frissen megszerzett állampolgárságról való lemondásomat.

7. Vajon, a „Csiklóverést” kieszelő és amiatt aztán szörnyülködő, majd a kieszelést letagadó, sőt, a letagadás alapján, az állítólagos „ártatlanul – ráfogás” miatt ellenem vádpontokat fogalmazgató, dr. Lelkes Villő Márta tényleg annyira ártatlan lenne?

Vagyis, Lelkes Villő Márta jogász kisasszony, az mellett, hogy a Budapest 12 kerületi ügyészséget, tehát a bűnüldöző hatóságot tudatosan és rosszhiszeműen félre tájékoztatta, a feljelentését megelőző 7 hónapban, ellenünk számtalan más bűncselekményeket és törvénytelenséget is elkövetett. Például, lejárató – hírnév-romboló mocskoló, az általa és Gerle Éva által kieszelt hazugságokat és rágalmazó szövegeket tartalmazó blogokat készített. Ráadásul ezt személyiség-lopással is tetézte, mivel ezek egy részét az én nevemmel és az én nevemben készítette! Persze, hogy nem hagyhattam ezt tovább folytatódni, miután láttam, hogy sem a Magyarországi Rendőrség (Budapesti Főkapitányság), sem az ügyészség, ahova ezeknek a Blogoknak a létezését feljelentettük, és amely hatóságoktól könyörögve kértük, hogy töröltessék le velük, vagy töröljék le ők maguk az ellenünk bűnszövetséget kötő Gerle Éva, Lekles Villő és Kovács Csilla hármas bűn-szövetség által készített és a mi hírnevünket, aljas szándékkal bemocskoló, sátáni hazugságokat tartalmazó blogokat! És, csak akkor, amikor azt láttuk, hogy ezek az illetékes hatóságok dolgozói (jogászai, rendőrei) semmit nem tesznek hosszú hónapokon keresztül, miközben ezek a szenny-bogok, elérték a merénylők által remélt hatásukat és az én horoszkóp-rendeléseim a negyedére csappantak, negyed annyi jövedelmet hozva, mint azelőtt, ezeknek a kártékony hatásának a semlegesítése érdekében készítettem el májusban, a LVM által, csak augusztusban inkriminált Videó-felvételeken elhangzó cáfolatokat és magyarázkodásokat!
De ebben az ügyben és témakörben már jóval a Lelkes Villő feljelentésének a beadása előtt, bírósági határozat született! És Lelkes Villő ezt jól tudta! (Lásd a 6 sz. mellékletünkön, a Budapest Rendőr-főkapitányság, 12 kerületi rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának a nyomozás megszüntetéséről szóló határozatának az ide vonatkozó szövegrészeit!) Akárcsak azt is, hogy én az ő feljelentése előtt, jóval korábban lemondtam a magyar állampolgárságról, amiről a hivatalos visszajelzést már júniusban meg is kaptam, és erről őket is értesítettem az internet azon fórumain, amelyeken ők támadtak, mi meg védekeztünk, egyre reménytelenebbül és elkeseredve. (Hiába, hogy érzelgős, igen is, így igaz: a magyar hatóságok által, semmit nem segítve, tehát: elhagyatottan ezeknek az internetes betyároknak folyamatosan kiszolgáltaottan!). Amikor tehát láttam, hogy sem a Budapest 12 kerületi rendőrkapitányság, sem az Budapesti Főkapitányság, sem a 12 kerületi ügyészség, ahova őket ezek miatt, feljelentettük, hosszú hónapokon át semmit nem tesz, annak érdekében, hogy ezek, a nem csak az én, hanem, még a kiskorú lányainknak a hírnevét is beszennyező és aljas módón meggyalázó, blogok eltávolítsák, elkészítettem azokat a videókat, amelyekben elhangzottak azok a mondatok, amelyeket Lelkes Villő 2014 augusztusban, tehát a semleges ítéletek megszületése és kiközlése után beadott feljelentésében bevádolt azzal, hogy, a családom ellen elkövetett sátáni merényleteiket és sötét aljasságaikat leleplezni hivatott, védekező videós magyarázkodásokat elkészítettem. És ezt aközben, hogy az ő, olyan mesterműveiről, mint amilyen pl. a https://kozmaszilard-veszelyes.tumblr.com/ mélyen hallgat!

8. Amennyiben tehát, nem egy egyszerű, hivatalnoki figyelmetlenségen és szakmai ignorancián alapuló apparátusi tévedésről van szó, nem értem, hogy a Budapest 12 kerületi ügyészség - Ahova mi a Lelkes Villő Márta ellen írt, magyarázkodó és nem utolsó sorban képernyőfelvételekkel, tehát tárgyi bizonyítékokkal alátámasztott panaszainkat, KIMONDOTRTAN ÉS ELSŐ SORBAN az általuk készített gúnyolódó, rágalmazó mocskolódó blogoktól való szabadítás érdekében tett kéréseinket és feljelentéseinket, ajánlott levelekben elküldtük (Mivel az ellenünk folyó, internetes hajtóvadászatot meghirdető, Gerle Éva, akinek a címét az internetről megtudtuk, oda tartozik lakhelyileg!) AZOK UTÁN, HOGY A MEGFELELŐ INTÉZKEDÉSEK HELYETT, Gerle Évát, és az ő bűnszövetségeseit: Lekles Villő Mártát, valamint Kovács Csillát felmentették, - Gondolom, hogy abból az elgondolásból, hogy a számlák kiegyenlítődtek, és ennek a fejében mentettek fel minket is az ők vádjaik alól (És ezekről a felmentésekről mi hivatalos értesítéseket kaptunk!!!) - MIÉRT KELETT, még ezek után, a hamis békét és hamis kiegyenlítődést eredményező Budapesti bírósági és ügyészségi határozatok meghozatala után, Lekles Villő Mártának ezt, az utólagos beadványát a 12 kerületi ügyészségnek FÜZESABONYBA ÁTVÁGNIA – ÁTTOLNIA – ÁTPASSZOLNIA, ahelyett, hogy a többivel együtt ezt is lezárta volna?

9.) Jogszerű-e egyáltalán ez a feljelentés? Kinek az érdekeit szolgálja? És fasiszta, vagy nem fasiszta az olyan ember, aki nem csak mások gyermekeinek a „felfordulását(halálát)” kívánja, hanem a föld lakosságának a két harmadának az „eltűnését” is szükségesnek látja, és ezt a rémeszmét nyíltan hangoztatja?

9 – A) Miért kellett tehát még a fentiek után is, a Magyarországi joghatóságot képviselő hivatalos személyeknek, ezt a számunkra mélyen igazságtalan és minket mélyen bántó, pénzügyileg nyomorúságos eljárást ellenünk, Csíkszeredában békésen élni próbáló 5 gyermekes szülők ellen elindítaniuk, amikor a 12 kerületi ügyészségre és ugyanarra a bíróságra is elküldtük azokat a dokumentumokat is, amelyek azt bizonyítják, hogy Lelkes Villő Márta még azt is le merészelte írni Gerle Évának a „csakazolvassa” c. blogján, tehát nyíltan (Máig olvasható!), hogy Gerle Éva joggal nyilatkozta azt, hogy „A Kozma Szilárd gyermekei” (Vagyis, a Lelkes Villő jogász interpretációjában „Kozmáék”) idézem: „…szerintem forduljanak fel, ott ahol vannak”(Lásd: a 11 - A mellékletet!). Erre azt írja tehát, tavasztündér, vagyis Lelkes Villő, hogy: „a Kozmáék mocskolódása után, miért nem lehetne azt gondolni róluk, hogy forduljanak fel, ott ahol vannak?” (Lásd a 11 – B mellékletet!). Ezt Lelkes Villő arra, az ellenünk folytatott hajtóvadászatnak a végére erősen megfogyatkozott Csakazolvassa- szimpatizáns- olvasók egyikének a felvetésre írta, amelyben az a kérdés állt, hogy Gerle Éva nem-e sajnálja véletlenül, az ő sikeres hajtóvadászata következtében éhező gyermekeinket?Az azonos értelmű és fogalmú válaszuk tehát azonos volt, hogy:„a Kozma gyermeke, akár fel is fordulhatnak!”, csak Lelkes Villő ezt, sátáni kegyetlenséggel még meg is indokolta. Akkor kérem szépen, hogyan lehet engem megidézni Csíkszeredából Füzesabonyba azért, mert egy videón azt állítom egy ilyen kijelentés alapján, hogy az, az ember, aki ilyen kijelentét tesz, fasiszta?

9 - B ) Tudomásom van arról is, hogy, azt megelőzően, hogy ezt a hamis vádakkal telt, rágalmazási feljelentését Lelkes Villő Budapesten beadta - Ahogy az várható is volt, mivel a bűnőzökkel, mindig ez történik! -, kibékíthetetlenül összeveszett Gerle Évával, és emiatt, 2014 augusztus közepén már nem volt, és máig, nincs olyan helyzetben, hogy az 2014 január 3, és 2014 augusztus 14 között, az interneten rólam és nekem írt sátáni rágalmait és mocskos gúnyolódásait letörölhesse! (Lásd a 23. számú mellékletet, amelynek a szövegében Gerle Éva többek között azt írja, hogy: Lelkes Villő, aki itt – tehát a csakazolvassa c. blogján, „tavasztündérként” 830 darab komentet írt „Geciskedett háromm álnéven – a jóga videóm alatt, mert ő ahhoz is jobban ért.” És ezt követően, az áll, amit a 24. sz. mellékleten olvashatunk, amelyben Gerle Éva így folytatja az, időközben egy Lelkes Villő által, többek között Gerle Éva ellen is, verbuvált, és a „Gumiszoba” nevű portálon aktiváló, ultra-feminista csapatnak a „lelkesedett”n tagjairól szóló panaszát: „Nekem az életem 2014 óta, abban telik, a körém hergelt cirkuszban, amit velem akarnak elvitetni.”) Hanem csak azokat az engem, többek között – Figyelem! - : „AZ ÚJ ERDÉLYI DRAKULÁNAK”: a „TRANSILVAN DRACULA”-nak is kinevező vitézi tetteinek

(-Lásd a 9 GAG nevű honlapon megjelent c. Got some minutes? Non violent help needed” cikkét, a 21 sz. mellékleten! Persze, ennek a szerzőségét tagadja. Csakúgy, mint a fent rá bizonyított „csiklóverés” tőle származó ötletét és leírását is, amelyen később ugyancsak ő „szörnyülködött” egymagában... – Mások csak vitatkoztak vele, hogy ez az állítása nem igaz, én sehol nem írtam ilyet, hanem ő kente rám! - Nem a kieszelésen szörnyülködött tehát, hanem a kitalációjának az általa később „reálisként” kezelt „szörnyű tényén”! És csodák csodája: ebben az állítólag nem általa írt és illusztrált angol nyelvű internetes segély-sikolynak a szövegében, ugyancsak megjelenik a jóhiszemű angol olvasói által előre láthatóan elítélt, erdélyi csikóverő” misztikus személye! Sőt, a cikk koment-rovatában megjelenik a második csoda is, ugyanis ő, Lelkes Villő az egyedüli magyar nevű hozzászóló - szörnyülködő: „Aggressiv dothebag„ – írja ez az ártatlanul odatévedő magyar lány! Vagyis: „Agresszív barom”, ami nem is áll olyan távol a „baromarcú kandisznó”-tól, amivel a magyar vizeken engem szokott kényeztetni.)

a nyomait tudta csak letörölni, amelyeket Ő KÉSZÍTETT! Lelkes Villőnek tehát csak kimondottan az általa, ismétlem: aljas szándékból készített rágalmazó – mocskolódó szenny-bolgokat, sikerült csak eltüntetnie, amelyeket ő hozott létre (A Kovács Csilla nevű barátnőjük volt közülük az a legsötétebb trágárkodásokat és fenyegetéseket megfogalmazó harmadik személy – A Gerle Éva Fészbuk oldalán: álnéven: Kovács Annuskiller Csilla - , akivel együtt, Lelkes Villő, harmadik bűnözőként ebben a Kozma család ellen folytatott és 9 hónapig tartó internetes hadjáratban részt vett, és akivel azt követően, amikor ők összevesztek, levelezést folytatván, egy általa tőlem kért postacím-letörlés céljából, nekem ezeket a törléseket, a tudomásomra hozta.)
Ezért van az tehát, hogy a Füzesabonyi bíróság által hivatalosított Lelkes Villő vád úgy indulhatott el, hogy hiányzik belőle az előzetes felkérés arra vonatkozóan, hogy a sérelmezett videókat letörüljem, illetve, hogy az azokban állítottakat vonjam vissza! Mert szerintem, legalább is a román jogi procedura és szokásjog szerint, csak akkor lett volna joga bárkinek ezekkel a hamis vádakkal ellenem eljárást indítani, miután én vissza utasítottam volna az ide – tehát a letörlésre - vonatkozó felkérés teljesítését.

Ezzel szemben én, már a Lelkes Villő által elküldött feljelentés előtt hét hónappal, tehát már 2014 januárjában kértem Lelkes Villőtől és Gerele Évától a Kolozsvári székhelyű Transindex nevű portálnak a kommentár - rovatában, amelyen Gerle Éva egy máig olvasható lejárató „interjút” íratott rólunk egy Erdélyben azóta közismert szélhámossá vált „újságíróval” (Sipos Zoltán) – Azzal a Sipos Zoltánnal tehát, aki, többek között, Orbán Viktornak és a Fidesznek az állítólagos Romániai „tér- és területfoglalásairól” is cikkezett ugyanott, és amellett, a román szenny-sajtóban megjelent pornográfiai szövegeket is fordított magyarra! Ezt, az első Béke-ajánlatomat tehát, a kolozsvári „transindex” oldalain megjelent Cicaharc c. cikk alatti kommentár rovatban helyeztem el, 2014 január 6-án. Ez a cikk és a kommentár oldal máig olvasható az interneten, a „transindex” nevű portál „Életmód” c. rovatában. Azt követően is, több rendben (több alkalommal) is (Ha jól emlékszem 5 alkalommal is.), kértem őket arra, hogy kölcsönösen fejezzük be az egymás sértését és vádolását. ( Ezek bizonyítására is küldtünk már a Budapesti ügyészségre több rendben is, képernyő-felvételekről fénymásolatokat, de ha kell elküldjük önöknek is.) Arra kértem fel tehát Lelkes Villőt is, Gerle Évával együtt, hogy kölcsönösen vegyünk le minden egymás ellen írt anyagot az internetről, de ők nem voltak erre hajlandóak, sőt még fölényesen gúnyolódtak is emiatt rajtam, azt írván, hogy mit képzeltem én vidéki ostoba, hogy ők nem fognak megalázkodni előttem, mert ők ilyen és olyan erősségű „büntető ügyvédeket” fogadtak meg ellenünk, akik engem és minket majd jól elintéznek! (Erről is a Gerle Éva által indított Petcíció nevű blogon értekeztek nagyon sokszor, amiket Dénes Mária ugyancsak tud tanúsítani!) És 2014 május 1-én, tehát az inkriminált Video elkészítése előtt, és egészen konkrétan, valamiért direkt Lelkes Villőhöz szólva, fogalmaztam meg egy külön „könyörgést”, a Gerle Éva Csakazolvassa nevű Facebook – oldalán arról, hogy hagyjanak nekem végre már békét, és ne készítsenek a nevemben és rólam több szeny-blogokat, hanem tisztázzunk mindent a Bíróságon. (Lásd a 7. számú mellékletet.)
Lelkes Villő viszont, soha nem szólított fel engem a róla szóló internetes anyagoknak a letörlésére! És, miután és amiért Gerle Évával az egymás internetes „legecizéséig” összeveszett, 2014 augusztusban, ő egy ilyen fajta igényét nem tudta volna és nem tudja a jelenben sem, kölcsönössé tenni! Ti., hogy ő, a rólam szóló rengeteg sátáni rágalmát az internetről, le tudta volna, vagy le tudná törülni. Ezért tehát, ezek AZ ÁLTALA ÍRT SÖTÉT RÁGALMAK ÉS ALJAS TRÁGÁÁRSÁGOK ÉS PERVERZ ÉS OBSKURUS OBSZCENITÁSOK MÁIG OTT VANNAK az interneten, bárki olvashatja most is!!! - Az általa írt, és általam fent, mint hamis vádakat tartalmazó feljelentésnek bizonyított szövegben szereplő, tehát az általam védekezésül – magyarázkodásul készített és általa viszont rágalomként inkriminált VIDEÓKKAL ELLENTÉTBEN tehát (Amelyek rég óta nem láthatók azért, mert ezeket én már két évvel ezelőtt LETÖRÖLTEM!!!)


10) Arra kérem tehát önt tisztelettel, hogy szüntesse meg ellenem ezt a hamis vádakon alapuló eljárást Magyarországon, és ehelyett indítsanak vádat a magyar állampolgárságú LELKES Villő Márta ellen, aki velem szemben és az egész családommal szemben elképesztő mértékben és a lehető legaljasabb módon és többszörösen vétkezett!


10 – A) 2015 februárban az akkor még kiskorú Kozma Medárda Kinga lányunkkal írattunk önöknek egy fellebbezést, ugyanebben az ügyben, arra kérve önöket, hogy tekintettel a vádak hamisságára, és megalapozatlanságára (jogtalanságára!), mentsék fel őt és tekintsenek el az ő, jogilag megalapozatlan okok miatti hatósági meghurcoltatásától. Most viszont én kérem ezt a belátást önöktől, hogy zárják le végre teljesen ezt a sátánian mocskos ügyet, amelyben, nem a feljelentő Lelkes Villő a sértett, hanem valójában én és a feleségem vagyunk a sérelmezettek, a Lelkes Villő obszcén és perverz rágalmai által sötét módon „megbecstelenített” nagy- és kislányaimmal együtt! Hiszen - A fent idézett tárgyi bizonyítékok tükrében! -, teljesen világos, hogy itt a vádemelő személy, minimum húszszor bűnösebb és vétkesebb, mint az akit ő, aljas bosszú vágyból meg akart hurcoltatni az általa koholt vádak alapján. Vagy küldjék át az ügyet Romániába a Csíkszeredai Bírósághoz (Miercurea Ciuc, str. Szász Endre, Nr. 6), amelyhez és amelynek a hatáskörében tartozom én is, és, a lak- és tartózkodási helye alapján tartozik a feleségem Joó Violetta is.

10 – B) De, amennyiben önt az igazságtevés is érdekelné, nem csak a jog, talán el tudná érni azzal a hatalommal, amivel a magyar állam önt felruházta, azt, amire én már 4 éve vágyok, de amiről a Budapesti hatósági személyek nem akartak hallani. Ti, hogy legyen letörülve az internetről minden olyan általunk és általuk készített írott, vagy képileg elkészített digitális anyag, ami a Gerle Évának a 2013 december 10-én közölt haditerve és hadüzenete (Lásd az 1 sz. mellékletet) után, és ami Lelkes Villőnek a 2014 január 3-ai hadba-lépése (Lásd a 2 sz. mellékletet!) után született. Vagy, ön szerint, ebből a szempontból a leghasznosabb eljárás is csak az lenne, ha ezt a ügyet, úgy ahogy van a jelenben, vissza utalnák a Budapest 12 kerületi ügyészségre? Hozza tenném, hogy azzal AZ AJÁNLÁSAL persze, hogy ott kapcsolják össze az azonos tárgykörben korábban folytatott előzetes nyomozási és bizonyítási anyagokhoz, valamint a szerintünk igazságtalan, mert messze aránytalan, kölcsönösen semleges határozatokhoz, ÉS TERJESSZÉK FEL VÉGSŐ MEGOLDÁS CÉLJÁBÓL, A LEGFELSŐBB ÜGYÉSZSÉGRE, amennyiben a 12 kerületi ügyészség nem diszponálhat a rendőrségnek arról, hogy az szabály és törvénysértő blogokat az interneten megszüntessen.

10 - C) Meg vagyok arról győződve, azok után, amit ez a dr. Lelkes Villő Mártából, Gerle Évából, és Kovács Csillából álló bűnbanda szabadon és számunkra máig jóvátétel nélkül elkövethetett, illetve abból, hogy a mindenkori magyar kormány nemzeti politikája ellenében, a helyi bűnüldöző és „igazság tevő” hatóságok, akaratlanul is biztatják az internetes bűnözés egyre inkább elharapózó jelenségét. – Azzal is pl., hogy Füzesabonyba küldték az ügyet Csíkszereda helyett, gondolom, azért is, mert az utóbbi már nemzetközi jog-procedúrát igényelne, ami ugyebár a budapesti kollégáktól fáradtságos munkát igényelne… Hogy tehát a plusz munkát elkerülni hivatott, hivatali és hivatási felelősségtől való szabadulás taktikájával, amit velünk szemben eddig tanúsítottak, a luxus életet folytató, és ezen belül, a gyermek-gondozás és nevelés terhét vállalni nem akaró magyarokat, ha nem nyíltan, de burkoltan végzetes előnyben részesítik azokkal a határon túli magyarokkal szemben, akik minden anyagi nehézség és politikai hátrány ellenében még a nagyobb számú gyermekvállalással is törekszik a fennmaradásra. Egészen pontosan: ezzel a látszólag semleges, de a végén mégis csak az áldozatot hibáztató eljárásaikkal, a több gyermeket vállaló, határon kívüli magyarokkal szemben alattomban internetes hadjáratokat folytató és ezekkel az embertelen cselekedetekkel szórakozgató (dr. Lelkes Villő Márta írta 2014 február 15-én, azt is, hogy „Van ellen-bolg (Nem a csakazolvassa) amit nem találtatok meg, azon mi jól elszórakozunk rajtatok.”! - Lásd a 8- as számú képernyőfelvétel fénymásolatát), egykéző, vagy szingli magyar polgárokat biztatják további, őket szórakoztató – Esetünkben éppen a budai ügyészek által elítélni és megbüntetni nem kívánt. -, vérlázító aljasságok (Számukra: örömteli „szórakozások”…) elkövetésére.

Tisztelettel: Kozma Szilárd Csíkszereda, Románia, 2017-11- 10.
 
< Előző   Következő >
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player