shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Információ, újdonság

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Asztrológusi hitvallásom

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Dobai András személyes példája PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd asztrológus közlése:

 

"Kedves Szilárd,

 

Remélem jó egészségben találja Önt és családját ez a levét.

Dobai András vagyok, tavaly készített nekem egy Szintetikus beavatási horoszkópot. Az utolsó felvételen kérte, hogy amennyiben elégedett vagyok, írjak pár sort az Asztorologoszra, mások bátorítása végett. Kérem töltse fel ezt az üzenetet a weboldalára, hátha egy-két embernek segít a döntés hozatalban.

 

Az elégedettségem már akkor megvolt és mai napig nem tudok elég hálás lenni, magamnak a döntésemért, hogy megkerestem Önt és Önnek a munkájáért és szakértelméért és azért az alaposságért, ami a tapasztalt évek mögött van. Mai napig újra hallgatom a felvételeket, olvasom az írásait és követem nyomon Youtube-n.

 

Amiért ennyit halogattam ezt a levelet az valószínű a gyakorlati tapasztalatból fakadó hitelesség; szeretném becsületesen, minden fajta hamis érzelemnyilvánítás és ál-hála nélkül elmondani azt, ami azóta történt velem amióta meghallgattam a felvételeit, tanácsait.

 

Első lépésként az önelemzést,  a kapott hang és írott anyagok értelmezését valamint a hétköznapi megnyilvánulások felismerése a sárkányfarok és Lilith által megjelölt problémákat figyeltem meg magamon. A munka az ön-fegyelmezésben, persze megannyi kudarccal az elején és annak fenntartása mai napig kemény munka. Ám a legszembetűnőbb és legkézzelfoghatóbb, ami miatt úgy éreztem, hogy most már ideje megköszönni ilyen formában is Szilárdnak ezt a sok dolgot, az a barátnőm, ma már menyasszonyom bejövetele az életembe.

 

Kozma Szilárd asztrológus közlése:

 

"Kedves Szilárd,

 

Remélem jó egészségben találja Önt és családját ez a levét.

Dobai András vagyok, tavaly készített nekem egy Szintetikus beavatási horoszkópot. Az utolsó felvételen kérte, hogy amennyiben elégedett vagyok, írjak pár sort az Asztorologoszra, mások bátorítása végett. Kérem töltse fel ezt az üzenetet a weboldalára, hátha egy-két embernek segít a döntés hozatalban.

 

Az elégedettségem már akkor megvolt és mai napig nem tudok elég hálás lenni, magamnak a döntésemért, hogy megkerestem Önt és Önnek a munkájáért és szakértelméért és azért az alaposságért, ami a tapasztalt évek mögött van. Mai napig újra hallgatom a felvételeket, olvasom az írásait és követem nyomon Youtube-n.

 

Amiért ennyit halogattam ezt a levelet az valószínű a gyakorlati tapasztalatból fakadó hitelesség; szeretném becsületesen, minden fajta hamis érzelemnyilvánítás és ál-hála nélkül elmondani azt, ami azóta történt velem amióta meghallgattam a felvételeit, tanácsait.

 

Első lépésként az önelemzést,  a kapott hang és írott anyagok értelmezését valamint a hétköznapi megnyilvánulások felismerése a sárkányfarok és Lilith által megjelölt problémákat figyeltem meg magamon. A munka az ön-fegyelmezésben, persze megannyi kudarccal az elején és annak fenntartása mai napig kemény munka. Ám a legszembetűnőbb és legkézzelfoghatóbb, ami miatt úgy éreztem, hogy most már ideje megköszönni ilyen formában is Szilárdnak ezt a sok dolgot, az a barátnőm, ma már menyasszonyom bejövetele az életembe.

 

Az ismeretlenek számára írom, hogy miféle is vagyok és miért is olyan nagydolog ez számomra. 29 éves, tűz karmás férfi vagyok. Oroszlán Lilith, szűz sárkányfarok, jó pár bolygó a hetes házban (párkapcsolati problémák).  Kamaszkorom évei óta foglalkoztatnak pszichológiai, vallási és filozófiai témák, annak érdekében, hogy helyre tegyem magam és boldog életet éljek.

6. éve Angliában élek.  Munkatársam, közeli jó barátom hívta fel a figyelmem Szilárd munkásságára. Azt már korábban tudtam, hogy a horoszkópelemzés sok mindenre felhívja a figyelmet, de nem gondoltam volna, hogy ilyen személyre szóló is lehet. 

 

Szilárd elkészítette a teljes Beavatási horoszkópomat és elkezdtem többet foglalkozni ezzel az egésszel, ma már csak nevetek, milyen butaságokat kérdeztem tőle. Így első és legfontosabb tanácsom annak, aki neki kezd ennek az egésznek az önelemzés mellett, hogy kicsit foglalkozzon az általános horoszkópfejtéssel, hallgasson Szilárd előadásaiból sokat, mert rá kell állni az embernek erre az isteni szintű gondolkozásra, így merőben más kérdéseket fog feltenni. Mai fejemmel már sokkal-sokkal több gyakorlati megoldásokat kérdeznék a felvételekre való reagálás során. Még ha nem is kíván az illető horoszkópot készíttetni, akkor is érdemes Szilárd előadásait követni, mert egy pl. Hamvas Béla hallgatása közben más szavak ütik meg az ember fülét, felveszi azt a gondolatmenetet, el fogja tudni választani egymástól a különböző hamis mágiázásokat, megérti Szepes Mária vagy Müller Péter kissé ábrándosabb, árnyaltabb spirituális kalandjait és mások esetleges tévelygéseit. Letisztul, hogy mi beavatás és mi nem az. 


Elkezdtem a gyakorlati megvalósítását a Szilárd által leírtaknak és jelenleg egy, egy-másfél év után ott járok, hogy 2000km-re az otthonomtól, egy közepes nagyságú angol városkában teljesen váratlanul a semmiből feltűnik egy addig ismeretlen hölgy, aki tanulta a nagyobb spirituális gondolatokat, olvas Hamvas Bélát és gyakorlati szinten jógázik, meditál. Ezt persze megelőzte a belátás, hogy nem kívánhatom, vonzhatom be a karmám által legjobbnak vélt hölgyet, mert csak bajba kerülök, hanem azt kell kérnem, aki a legjobb számomra.

A hölgyem skorpió napjegyű, alig 4 hónap van köztünk az ő javára, ugyanaz a Lilith és sárkányfarok, ami nekem. Vannak köztünk kihívások, konfrontációk rendesen (hangsúlyoznám,hogy nem veszekedések,de még viták sem, hanem eszmecserék!), de az egymás hibáiból látjuk saját magunk hibáit. Mindennap dolgozunk magunkon, tanít meditálni, én próbálom nagy vonalakban elmondani neki, amiket eddig tapasztaltam. Büszke vagyok rá, hogy skorpiósága ellenére nyitott a dolgokra és meghallja, amiket mondok és próbálja beilleszteni a hétköznapjaiba.  Idén augusztusban meg is kértem a kezét. 2019-ben, de lehet, hogy már hamarabb hazaköltözünk Magyarországra.  Sok gyermeket szeretne és egyáltalán nem anyagias, ami az én generációmban példátlan. Sajnos.  Sokat bátorít, épít és én is építem őt, egy igazi társ. Persze ez csak a jéghegy csúcsa, sok-sok dolgon kell még változtatni magamon és szokásaimon, de őszintén megvallva nem vártam ilyen gyors és nagy léptékű fejlődéseket az életemben, tudom, hogy ezek akár 10-15 éves időtávlatokban mutatkoznak meg, de kitartóan és következetesen folytatom, amit elkezdtem. Persze megannyi kis változás is van, a párkapcsolatban történt változásom csupán az ismeretlenek számára közvetíthető, markánsan megjelenő, publikus tény. A vegetáriánus étrendre való áttérés próbálgatása, vagy a sorsfeladatok vállalásáról még nem tudok beszámolni, lévén, hogy még Angliában vagyok, viszont arról beszámolhatok, hogy 2019 őszén visszatérek az egyetem, doktori iskolájába vagy ha az mégsem jön össze, el fogom kezdeni levelezőn a történelem-földrajz szakot. Ne értsen félre a kedves Olvasó , ezt nem fennköltségből írom, megint csupán annak fényében közlöm, hogy adott egy probléma, ez a probléma egy sors feltárással kijelölhető és később az elhatározás után kivitelezhető. Természetesen szakértő segítségével nem pedig önnön tudattalan karmánk által vezérelve. Csak azt tudom mondani, nem is bátorításként, mint inkább tényként, hogy bárcsak hamarabb akár kamaszkorom óta, így kezdtem volna az életemnek és ilyen magam elöl elrejtett ön-titkokat tárhattam volna fel. Sok erőt, bátorságot, de leginkább következetes gondolkozást és békét kívánok, mindannak aki komolyan nekikezd egy ilyen karma feltárásnak.

 

Végül a laikusok és hezitálók számára egy kis kérdés. Vajon mennyi az esély, hogy egy fiatal, egójában és férfiasságában sértett férfi, évekig él távol otthonától és egy ennyire idegen környezetben, nem csak hogy tanácsadót talál ilyen komoly témában, de egy számára megfelelő nőszemély is betér az életébe és egy évvel már a hazaköltözést és a családtervezést készítik elő, őszinte, következetes beszélgetések és megállapodások során?

 

Üdvözlettel,

Dobai András

„A szeretet a létezés mértéke”
Hamvas Béla

 

 
< Előző   Következő >
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player