shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Honoráriumküldési lehetőségek PDF Nyomtatás E-mail


  Kozma Szilárd asztrológus:

Honoráriumküldési lehetőségek:

1. Mindenek előtt, arra hívom fel a kedves rendelők figyelmét, hogy az általam megadott honorárium-árak nem tartalmazzák azok elküldési – átutalási díjait! Kérem szépen tehát, hogy a kedves horoszkóp-rendelők, akik nem csak, hogy a szakmai figyelmem központjába kerülnek a rendelésük megtételétől, de a láthatatlan és érzékelhetetlen szeretet-áramoltatásomba is részesülnek, szigorúan ehhez tartani magukat.

Ezt azért voltam kénytelen leírni, mert meg szokott történni, hogy a kedves külföldi rendelők nem veszik figyelembe azt, hogy egyrészt Romániában élek, és másrészt nem érdekelmek a gazdasági jelenségek és folyamatok, de nem azért, mert az ilyen jellegű tudományikat és tevékenységeket lenézném, hanem egyszerűen csak azért, mert az asztrológiai sorsképletemből nem olvasható ki ilyen életfelasdat. Emiatt, nem a különböző pénzváltási árfolyamok előre- kiszámításának az alapján adtam meg a honorárium-árakat, tehát nem követem és nem is lenne időm arra, hogy a valutaváltási helyzeteket figyelgessem, tehát ezért is, az átutalási díjak levonása nélküli összegben kérem az alant megadott honorárium-összeget. Ezúttal tehát arra hívom fel a figyelmüket, hogy legyenek szívesek, az átutalási díjakkal nem engem beterhelni!

2. Románia területéről egyszerű, világos zöld színű postai pénzutalvánnyal lehet a honoráriumot elküldeni. Mivel a lej értéke állandóan és szeszélyesen változik, és, az amit itt szociális segélyezésnek neveznek, egyenesen cinikus,  kérem szépen, hogy a román állampolgárok a honoráriumok felől külön e-mailben érdeklődjenek, mivel az egyénenként és családonként változó, sajátos – szűkös – anyagi helyzet tekintetbe vételével, tehát az anyagi helyzetüknek megfelelően (Sokgyermekes szülőknek, diákoknak és egyetemistáknak, munkanélkülieknek, stb..) bizonyos árengedményeket teszek.

3. Továbbá, akármennyire idegesítő és felesleges bonyolításnak tűnik az ön számára, mivel kevésnek képzeli az idejét, de kérem, higgye el, hogy amennyiben a rendelésre elszánja magát, ez lesz életének a legfontosabb döntése (Még a házasságkötésnél, a gyermek-vállalásnál,  a házvásárlásnál, vagy, amennyiben volt ebben része, illetve kilátásban lenne ez is: a házasságbontási per elindításánál is fontosabb!). Amennyiben tehát, ön nem Romániai lakos, nagyon fontos az, hogy figyelmesen  - és lehetőleg egészen - végig elolvassa az alant leírt pénzküldési és átutalási instrukciókat. Talán hihetetlen, de: ELKÉPESZTŐEN nagy az átutalással kapcsolatos tévedések és félreértések száma. Ezek következtében, nem csak, hogy több rendben nem jutottam a honoráriumhoz idejében (Az itteni bank vissza küldte) hanem, amennyiben a volt horoszkóp-rendelőim emiatt mégsem „nem adták fel a harcot”J, akkor, ezeket a részletkérdéseket figyelmen kívül hagyó, öntudatos és ambíciós rendelők is kétszer kellett kifizessék az átutalási díjakat. Sőt, volt úgy, hogy a bankjuk még a vissza-küldést is felszámolta és amíg azt ki nem fizették, nem tudták felvenni a pénzüket. Nagyon szépen kérem tehát, hogy ne tekintsék az alábbi részletes figyelmeztetéseket és magyarázatokat felesleges szőrszálhasogatásnak (!!!) és értsék meg, hogy az eddigi negatív tapasztalatok teszik szükségessé ezt a feleslegesnek tűnő részletezést!   

Folytatás van - 


4.   A legolcsóbb pénzküldési lehetőség Romániába külföldről, ami egyben a leggyorsabb és a legkisebb tévedési lehetőséggel is jár, az a Western Union, vagy a Money Gram szolgáltatások valamelyike. Ezek jelen vannak a postahivatalokban és az egyes bankokban, vagy a valuta-váltó irodákban is.  Sokkal olcsóbban és ráadásul kevesebb utánajárással lehet a "Western Unionon" pénzt küldeni, mint banki átutalással, és ehhez számlaszám sem szükséges!  Sőt, Nyugat-Európából a „Money Gram” - szolgáltatással, még olcsóbban, de ez a szolgáltatás, sajnos Magyarországon nem létezik, ha jól tudom! – Jó tudni tehát és figyelni arra, hogy minden útba eső bankfióknál, posta-hivatalnál, , vagy más pénzforgalmazó intézmény és más közönségszolgáló hivatal ablakánál van már WU szolgáltatás, esetleg Money Gramm is. Sőt, WU – fiókot, általában a nagy áruházakban (A multiknál) is lehet találni! 

Amennyiben a WU., vagy a Money Gramm - szolgáltatást választja, az átutalási műveletek befejezése után, kérem E-mailban nekem megírni a küldemény tíz, illetve nyolcjegyű ( utóbbi a Money Gram – küldemény esetében) számból álló, HTMC- kódja mellett, a feladó pontos nevét (Ha van második személy, vagy családnév, azt is) és az elküldött összeg szám-megjelölését is. Figyelem! Olyan problémák is felmerültek már, hogy Magyarországon a WU-nál is, egyes kassza-hivatalnokok azt állítják, hogy nekik csak DOLLÁRBAN, vagy Euró-ban lehet felvenni befizetést, máshol meg azt, hogy, ha Romániába lesz küldve, akkor csak lejben, vagy euróban. Mindebből semmi nem igaz, mert kaptam én, már a WU-n keresztül, forintos, eurós, de még lejes átutalást is! Vitatkozni kell tehát a WU-s hivatalnokkal, addig, amíg hajlandó forintban is elvenni a küldeményt! (A probléma onnan származik, hogy a Magyarországi pénzintézményeknek volt a WU-val egy olyan jellegű szerződése azokból az időkből, amikor az EURO, még meg nem létezett, ami szerint WU- küldeményként csak dollárban vettek fel pénzt, és ezt sokáig elmulasztották aktualizálni. De ez ma már nem így van, minden folyik a maga rendjén, ott is képesek minden féle pénznemmel operálni, csak az egyes hivatalnokok agyában nem történt meg az átállás még.) Ezért tehát figyelem: én nem kérem az, hogy önök a forintjaikat átváltsák euro-ba, vagy lejbe, ez ugyanis egy és egyáltalán nem szükséges, ne bajlódjanak ezzel. Kérem szépen tehát, hogy emiatt ne bonyolítsák az életüket és az átutalást! A honorárium- küldés tehát semmi gondot nem kell önnek – önöknek, hogy jelentsen, nyugodtan felteheti forintban, euróban, vagy dollárban is a pénzt, mert én itt, úgy is olyan pénznemben vehetem fel, amilyenben csak akarom. Persze, a leginkább lejben veszem fel, mert itt nem lehet mással vásárolni sem a piacon, sem az üzletekben, de emiatt önnek, önöknek nem kell a forintjukat, vagy az eurójukat, sem lejbe, sem dollárba, vagy bármilyen más pénzembe átváltaniuk! A fontos, hogy a feltett forint, vagy más pénznem összege feleljen meg az általam megadott forint értéknek!

- Fölösleges utánajárást és levelezést idéznek tehát azok a horoszkóprendelők, akik unják, vagy fölöslegesnek tartják ezt, a honoráriumküldési lehetőségekről szóló tájékoztatót figyelmesen elolvasni, és például, a forintjaikat előre beváltják euroba, holott Magyarországról mind a bankban, mind a postán vagy a Western Union szolgáltatással, csak forintban kell a honoráriumokat befizetni(!), attól függetlenül, hogy én Csíkszeredában, milyen pénznemben veszem ki az összeget!  

A forintban, vagy dollárban feladott PONTOS ÖSSZEGET (annak a szám-értéket), kérem szépen nekem megírni a küldemény 1O, vagy 8 számjegyű kódjával együtt, (HTCM – és jön egy tíz jegyű szám) különben nem lehet itt a pénzt, a WU internetes rendszerében pl. még csak meg sem találni, nem hogy kiadni! Meg kell jegyeznem, hogy a forint és a lej közötti árfolyam-ingadozás miatt, valamint a pénzátváltási zavarok és félreértések elkerülése végett, és nem más okból(!!!) kérem forintban a honoráriumot. Kérem szépen megérteni, hogy három gyermek mellett, illetve a nagy odafigyelést igénylő munkám mellett, nincs időm a különböző pénznemek naponta változó árfolyamait vizsgálni, azt figyelni. Úgy gondolom, hogy ennyi megértést és segítséget elvárhatok, amikor „az egész sorsot helyre tevő” munkám igazi értéke tulajdonképpen megfizethetetlen.

5.  A postacímem, ahova a honoráriumok küldhetők: KOZMA BOTOND SZILÁRD // 530221 - MIERCUREA CIUC, Strada Kossuth Lajos, Nr. 12/A, Ap.5,  Judetul: HARGHITA (Megye), ROMÁNIA.   TEL. 0040-366-103 537. Mobil: 0040-741-167-382. (Figyelem: a BOTONDOT is kérem feltétlenül a nevemhez beírni, mer különben nem adják ki a pénzt.)  

Figyelem: Romániában nem hozzák házhoz az ilyen (WU-s, vagy Money Gram-os) küldeményeket, hanem értük kell menni, az illető hivatalba, de ez nekem nem baj! Hanem csak azért írom le, hogy nem kell zavarba jönnie, amennyiben nem kérik el az egész posta-címet, hanem csak annyit hogy Kozma Botond Szilárd – Románia. 

6) Amennyiben a fenti információk ellenére is, nehezére esik megtenni, vagy úgy véli, hogy hátrányos a WU-, vagy a banki átutalás, Magyarországról, vagy külföldről, kérem szépen a honoráriumot az EUROGIRO nevű, nemzetközi postai szolgáltatással, (Rózsaszínű űrlap!) EGYSZERŰ pénz-utalvánnyal elküldeni. Amennyiben nem azzal az igénnyel történik az átutalás, hogy azonnal megérkezzen az összeg (És erre nincs is szükség!), ez a legolcsóbb és legegyszerűbb módja az átutalásnak, tehát a postán keresztül. Budapesten például, a Petőfi utcai Központi Posta hivatal és a Krisztina útnak a Moszkva téri torkolatánál álló saroképületben található postahivatalban, illetve a Nyugati és a Keleti pályaudvar melletti Posta hivatalokban fogadnak el és továbbítanak ilyen küldeményeket (Ezeknél van WU – szolgáltatás is). Más Magyarországi városokban a központi postahivataloknál kell igényelni az eurogiro - szolgáltatást. Amennyiben Ön ezt, az egyszerű  - EUROGIRO nevű, RÓZSASZÍNŰ – nemzetközi postautalvány segítségével történő honorárium-küldést választja, kérem szépen A SZEMÉLYES ÜZENETEK ROVATBA újból ÉS KÜLÖN BEÍRNI A FELADÓ NEVÉT(!!!), mivel, valamilyen irracionális postai eljárás következtében, ez nem jelenik meg azon a számítógépes adatlapon, tehát azon nyugtán, amely alapján a Romániai postaablakoknál a pénzt kiadják.

A http://www.posta.hu honlapon, a bal oldali oszlopban lévő "pénz" szóra kattintva teljes tájékoztatást lehet kapni, és azt is meg lehet nézni, hogy Magyarország helyiségeiben, melyik postahivataloknál lehet ilyen átutalást végezni, és, hogy azok mikor vannak nyitva. Ugyanott, a Western Union pénzátutalásról is írnak.

Mivel egyesek számára igen problémás a pénzfeladás, megismétlem a tényállás leírását, azzal kapcsolatosan, hogy milyen pénznemben kell honoráriumokat átutalni? Ön csak speciális (És fölösleges) eljárással - és (ugyancsak felesleges) ráfizetéssel! -  tud euro-ban, vagy más pénznemben utalni pénzt Romániába. Vagyis, az egyszerű és normális átutalás tulajdonképpen úgy történik, hogy a banknál, vagy a postánál, sőt: a Western Union szolgáltatónál – Ami sokkal olcsóbb lett a banki, vagy a postai átutalásoknál! - , önnek megmondják, hogy mennyi értéket képvisel euroban, vagy más pénznemben, az a forint-összeg, amit át akar utalni. Ha külföldről küldi, azt a forint-összeget tehát, amit át akar küldeni, a bank- vagy posta, vagy más hivatal ablakánál, átszámítják az illető ország pénznemére és önnek tehát így, egyszerűen lehet elküldenie minden bonyodalom, vagy átváltás nélkül(!!!), tehát forintban, vagy dollárban, vagy fontban, vagy peso-ban, tehát olyan pénznemben, amilyennel éppen rendelkezik. Én meg euro-ban, vagy lejben veszem fel itt, Csíkszeredában, de ez önt nem kell semmiféle pénzváltásra késztesse. (Többnyire lejben, mert egyelőre nincs amit Romániában az euro-val kezdeni, sem a piacon sem az ABC-ben, vagy más üzletben, de ez már az én dolgom, önnek ezzel nem kell vesződnie.)

8. Összegező ismétlés. Én tudom, hogy önnek már elege van és egyenesen idegesítő, hogy miért lacafacázok ennyit egy egyszerű pénzküldés körül, de higgyék el, hogy még annál is kellemetlenebb a számomra az, amikor a pénzküldemények nem érkeznek meg, illetve úgy érkeznek meg, hogy azt itt nem lehet kivenni, és én, ahelyett, hogy a munkámat végezném, potyára kell járkáljak a városba, és meg kell érdeklődjem a banknál ,hogy mi a baj, és azt le kell még azután az aggódó rendelőkkel is levelezzem. Önök meg hitetlenkednek és szörnyülködnek, meg haragszanak, stb., hogy „ez nem lehet igaz…”, és meg kell várják, amíg a pénz a feladóhelyre visszamegy, és az átutalási díjak befizetésével (elvesztésével) ki kell váltaniuk és ha ezzel nem ment el végleg a kedvük a rendeléstől, újra kell küldeniük a pénzt helyesen. Nem jobb tehát mindezt megelőzni azzal, hogy inkább jól oda figyelnek arra, hogy milyen tévedési – hibázási lehetőségek léteznek és így megelőzik a kellemetlenséget?

Az én, Romaniai OTP- számla számaim a következők:

RO78 OTPV 260000416328 EU01 - euró számlaszám

RO28 OTPV 260000416328 HU01  - forint számlaszám

Ez a Romániai OTP-banknak a, Csíkszeredai Fiókjában van bejegyezve, vagyis a az OTP romániai leány-kirendeltségének Csíkszeredai fiókjában. (530221 Csíkszereda, Kossuth Lajos utca)

FIGYELEM!  A bankhivatalnokok, vagy lustaságból, vagy mert így vannak tanítva, előbb a SZKOVÁNYOS NEMZETKÖZI – és, a mi esetünkben irracionálisan nagy! - átutalási díjakat mondják előre mindig, de ez nem kell elijessze önt, hanem meg kell mondani, hogy  az OTP Romániai kirendeltsége is benne van abban az Euró-övezeti bankrendszerben

A SWIFT – COD-ja:  OTPVROBU,

amely bankrendszerben a kis összegek átutalása igazából ingyenes kell legyen, de legalább is, majdnem az. Oda kell tenni a hivatalnokokat, hogy nézzenek ennek utána, és ha nem hajlandók, hívni kell a főnöküket!

Címem: Kozma Botond Szilárd,  530221 (Csíkszereda) Miercurea - Ciuc,

Str. (utca) Kossuth Lajos Nr. 12/A Apartament Nr. 5. // Románia

Figyelem: nagyon fontos, hogy második keresztnevemet: a Botond-ot is tessék beírni, mert az a hivatalos okmányok szerinti nevem. 

 

Köszönve a türelmét, barátsággal: Kozma Szilárd

 
< Előző   Következő >