shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Információ, újdonság

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Asztrológusi hitvallásom

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Kiskorú szexuális zaklatása - bizonyosság PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd karma-asztrológus közlése:

(Az alábbi közlésben csak a történések tényét tartottam meg, a jelenséget iééusztráló, jellegzetes családi helyezet és a, majdhogynem végzetes családi drámát  - Az erős sokorpió-karmával rendelkező fiúnak az öngyilkossági gondolatai, késztetései - okozó történet felel meg a köszönö levélben eredetileg leírtaknak, a neveket kicseréltem. )  

Kedves Szilárd

 

A Zsolti kisfiam és a nevelő anyja: Kata feleségem háttéri, karmikus relációjáról (Tudattalan és ösztönszerű egymáshoz vonzódásáról) készített 2. hang-felvétele, melyben a fiúnak a feleségemhez fűződő tudattalan szerelmi érzéseit és szexuális vonzódásait taglalja, illetve a feleségemnek a pedofiliára való hajlamait tárta fel, teljesen letaglózott. Nem azért mert akkora képtelenségnek gondoltam korábban, amikor Zsolti elejtett erről néhány homályos célzást, hanem azért mert ez a konkrét információ, amit a kettőjük stinasztriából határozottan ki keleht következtetni, volt az, aminek a segítségével számomra végra minden megvilágosodott, minden érthetővé vált és minden olyan titokról lehullt a lepel a szemem elől, ami felől a pszichológusok nem tudtak eligazítani.
A kamaszkor kezdetén inkább a nagyobb fiam, Béla és a Kata között volt feszültség, Zsolti a kedvenc kategóriába tartozott. Nwekem csak az tűnt fel, hogy Zsolti Katával szemben sosem emelte fel a hangját, mint a bátya, és Katának is végtelen türelme volt mindig is Zsoltival szemben.

Kozma Szilárd karma-asztrológus közlése:

(Az alábbi közlésben csak a történések tényét tartottam meg, a jelenséget iééusztráló, jellegzetes családi helyezet és a, majdhogynem végzetes családi drámát  - Az erős sokorpió-karmával rendelkező fiúnak az öngyilkossági gondolatai, késztetései - okozó történet felel meg a köszönö levélben eredetileg leírtaknak, a neveket kicseréltem. )  

Kedves Szilárd

 

A Zsolti kisfiam és a nevelő anyja: Kata feleségem háttéri, karmikus relációjáról (Tudattalan és ösztönszerű egymáshoz vonzódásáról) készített 2. hang-felvétele, melyben a fiúnak a feleségemhez fűződő tudattalan szerelmi érzéseit és szexuális vonzódásait taglalja, illetve a feleségemnek a pedofiliára való hajlamait tárta fel, teljesen letaglózott. Nem azért mert akkora képtelenségnek gondoltam korábban, amikor Zsolti elejtett erről néhány homályos célzást, hanem azért mert ez a konkrét információ, amit a kettőjük stinasztriából határozottan ki keleht következtetni, volt az, aminek a segítségével számomra végra minden megvilágosodott, minden érthetővé vált és minden olyan titokról lehullt a lepel a szemem elől, ami felől a pszichológusok nem tudtak eligazítani.
A kamaszkor kezdetén inkább a nagyobb fiam, Béla és a Kata között volt feszültség, Zsolti a kedvenc kategóriába tartozott. Nwekem csak az tűnt fel, hogy Zsolti Katával szemben sosem emelte fel a hangját, mint a bátya, és Katának is végtelen türelme volt mindig is Zsoltival szemben.

De ezt be tudtam annak, hogy Zsolti nem is adott okot soha a feleségemnek a feszültségre, mindenben szót fogadott neki és mintha egy olyan megfelelési kényszere lett volna a nevelőanyjával szemben, mint amilyet inkább az apákkal szemben szoktak érezni a saját gyermekeik. Ugyanezt pl. nem tapasztaltam nála az én esetemben, igaz, hogy nagyon kezdett ragaszkodni hozzám, főként, miután az első feleségem elhagyott minket, de Zsolti, egyáltalán nem törekedett úgy a szófogadással, mint később, a nevelőanyjával szemben, miután azt elfogadta és megszerette.Én ls az anyám legalább is így képzeltük ls nyugtéztuk magunkban ezt a nem is remélt szép kapcsolatot, boldog megelégedéssel.

 Ezért álltam értetlenül azzal szembe, hogy most miért "gyűlöli" annyira egyszeriben Katát, hogy akár el is választana tőle és hogy rám miért haragszik és zárkózik el mindkettőnktől teljesen, hiszen tudtommal semmi olyat nem tettem, ami indokolná a közöttünk - édesapa és fia között – egy éve felmerült bizalom-vesztést. Pedig kicsi korukban, Zsoltival, már kb. egy éves kora óta, olyan volt a viszonyom, mintha szimbiózisban élnénk. A barátaink azon nevettek mindig, hogy Zsoltit le sem tudom "vakarni" magamról, mintha az édesanyja lennék és nem az apja. Állandóan velem volt, az ölemben ült, szinte kisajátított magának, még jó, hogy fiú volt, mert a lány lett volna, Oedipuszi komplexusra kellett volna gondoljak. Persze, ahogy nőt a gyermek, ez normalizálódott, és ahogy megjelent az életünkben Kata, a kezdeti elutasítás, majd az össze szokás után, teljesen átkapcsolt. Persze, gondoltuk, hogy hiányzott neki az édesanyja, és most kiéli az anya utáni vágyát. Aztán, évek múlva, a kamasz kor küszöbén, egyszer csak érthetetlen módon, előbb csak vissza huzódó lett, aztán teljesen elutasított mindkettőnket. De előbb arra gondoltam, hogy féltékeny lett Katára azért mert, hogy azt képzeli, hogy elveszi tőle az apját, aki újból fontosabb kezd az ő számára lenni. (Én ugyanis, még most is határozottan szerelmes vagyok a feleségembe.) És az soha az eszembe nem jutott volna, hogy azért mert el indult a szerelmi fantáziálása a fiatal nevelőanyjával szemben, én így én  a számára vetélytárs lettem. Mg azt sem tudtam elfogadni, amire finom célzást tett egyszer, és ami miatt pszichológusikhoz vittem, hogy a Kata öt szexuálisan zaklatta volna...

 

Béla fiamat kérdezgettem, hogy ő tud-e valamit. Annyit mondott, hogy nem neki mesélt Zsolti, hanem van egy közös barátjuk, és hozzá onnan került vissza az információ. Ennek a közös barátjuknak Zsolti azt mondta, hogy egyszer észrevette, hogy Kata őt bámulta alvás közben, és hogy amikor én nem voltam otthon, akkor a Kata simogatta, ölelgette és puszilgatta őt...

 

Megértettem tehát, hogy mi a teendőm. Hogy nem erőltetem tovább Katával a boldog párkapcsolat építését, ahogy még reméltem, hanem, bármennyire fáj is, de ezt a házasságot is, el kell engednem, sőt nem elengednem, hanem egyenesen ki kell zárnom Katát az életünkből teljesen, nem kell megelégednem az elköltözéssel. Nem látok más megoldást. Bár így, a jövőt illetően sem látok most fényes perspektívákat, ami az én esetleges további partneri – élettársi életemet illeti. Hogyan mutathatnék be bármilyen fiatalabb nőt a fiaimnak, ha minduntalan attól kell féljek, hogy vagy a nő, vagy a fiúk gyúlnak szerelemre... - Ez a "22-es csapdája".

Kedves Szilárd! Fogalmam sem volt arról, hogy az asztrológiában milyen lehetőségek vannak, hogy mit rejt a horoszkópunk. Fogalmam sem volt arról, amikor Önnek megírtam az első levelemet, hogy egy ilyen útra indulok Önnel. Most újból cigarettázva ülök a kanapén – Pedig tíz éve leszoktam a dohányzásról - hogy milyen vak, milyen tudatlan voltam, vagyok. Tegnap, ma újra, figyelmesebben mint első alkalommal, végig hallgattam a nekem szóló hangfelvételeket, tehát az én horoszkópom hangfelvételeit és megdöbbentet, hogy anélkül, hogy sok mindent tudna rólam, milyen mélységig képes belém látni. Hosszan tudnám igazolni, hogy amiket mondott, azokat hol találtam meg magamban. Valóban nincs okom kételkedni abban, amit kamasz fiam zavaros szerelmi érzéseiről és a Kata rejtett pedofil hajlamairól írt.

Nemsokára találkozom az utóbbival, és erőt kell vennem magamon, hogy megmondjam, hogy el akarok válni tőle, hiszen amit tett, megbocsáthatatlan felelőtlenség, ami miatt most rettegnem kell a megzavarodott gyermekem lelki épsége vissza szerzéséért és talán még az életéért is. Mindig is nagyon ragaszkodott hozzám, most az utóbbi hónapokban még inkább. – Furcsa… Nem tudom, hogy mit hoz ki belőle majd ez az elhatározás, és hogy én leszek-e elég erős ezt végigcsinálni.

Még folytatom Zsolti elemzésének a hallgatását és értelmezését, és még sok elolvasnivaló is van még. Kérem szépen, hogy tarthassam a kapcsolatot önnel egyelőre még a közeljövőben.

Hálás köszönettel:

Zalai Barnabás

 
< Előző   Következő >