shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Információ, újdonság

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Asztrológusi hitvallásom

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
A legfélreértettebb konstelláció: A Szűz PDF Nyomtatás E-mail

 

Kozma Szilárd karma és családasztrológus:

 

A negatívan fényszögelt Szűz-nappal, valamint a Szűzben álló Lilithel,

vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek, valamint a kínai asztrológia szerint a macska évében született személyek baleseti- és betegséghajlamai,

jellegzetes betegségeiknek és baleseteinek az igazi, kauzális okai.   

 

 

    A Szűz konstelláció a teremtés oka és célja tudatosításának, vagyis a lét és az élet rendeltetésének és e rendeltetés beteljesítési lehetőségeinek, a rendeltetés beteljesítésére való törekvéseknek a minden rendű problémakörét testesíti meg.

Vagyis:

A Szűz, az egyetemes (Isteni) rendeltetés tudatosításának, e tudatosság folytonos fenntartásának és a rendeltetésnek e tudatosítás fényében (értelmében) történő megvalósítására való törekvések minden lehetséges problémáját és problémakörét, illetve a megvalósítás lehetőségeinek a megkeresését, ki kísérletezését és megvalósítási – beváltási törekvéseit, vagyis a FUNKCIONALITÁS lehetőségeit, problémáit, kríziseit és krízis-oldási lehetőségeit foglalja magába. 

    Ezért a bűnbeesett tudattal (a divatos tudattal) élő, vagyis a hibás értéktudatnak megfelelő erkölcsi elme-állapotban élő ember nem törődik a természet rendjével, illetve össze téveszti az élet rendeltetését, alap-funkcióját a természetnek (A saját természetének is) a kizsákmányolási lehetőségeivel, és az erőszakos, steril renddel.  Ezért, azon személyek, akiknek a mentalitásában az öncélú ésszerűségre és a materiális gyakorlatiasságra – pragmatizmusra - való törekvés dominál, vagyis az élet és a sors minden problémáját a gyakorlati ésszerűség segítségével történő megoldási igénye vezérel, akik például a betegségekből való gyógyulást is pusztán a technikai, tudományos és gazdasági (megfelelő gyógyszerhez jutási) kérdésnek képesek felfogni, akiknél tehát minden más szempontot el tud nyomni a technikai – tudományos módszerekkel való kezelési és intézési igény, és akiknél a rendtartási mánia, a túlzott pedantéria, a civil életben hajszolt katonás fegyelem, az akkurátus pontosság és kicsinyes precizitás, a tisztasági- és a munkamánia, vagyis mindaz, ami a fizikai világ lehetőségeinek az erőszakos felhasználási igényére, valamint ami az anyagi létnek az abszolutizálására utal, és ugyanakkor mindaz, ami az előbbieknek az ellentéte: rendetlenség, hanyagság, piszkosság, érdektelenség, közönyösség, renyheség, lustaság, munkakerülés, stb., azok egyszerűen a Szűz által megtestesített általános emberi és személyi rendeltetés kérdésével, a spirituális rend megvalósításával kapcsolatos Karmának a megtestesítői és annak a szenvedő - áldozatai.

A Szűz ugyanis, a megnyilvánult létezésnek, és így az emberi létezésének és az egyes személy egyedi – individuális rendeltetésének a spirituális és gyakorlati funkcionalitásának a problémakörét és megvalósulási lehetőségeit testesíti meg.  

    Ezért a Szűzhöz tartozik a rendeltetés-tudat kialakulása, vagy negatívan: annak a felbomlása, tehát az égi rend szerinti rendeződés, illetve a szerveződés és a szervesülés, akárcsak a szervezetbe került tápláléknak is a rendeltetése szerinti elosztása és felhasználása is, aminek következtében ezek a személyek általában erősen hajlamosak az emésztési rendszer és általában a bélműködés zavaraira, a szervezet emésztési funkcióit lebonyolító szerveinek a károsodására: bélhurutra, bélgyulladásra, bélfekélyre, hashártyagyulladásra, epegyulladásra, hasnyálmirigy gyulladásra, hasmenésre, székszorulásra, gyomorégésekre, más féle lép-, epe és májbetegségekre.

    

 

Kozma Szilárd karma és családasztrológus: A negatívan fényszögelt Szűz-nappal, valamint a Szűzben álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek, valamint a kínai asztrológia szerint a macska évében született személyek baleseti- és betegséghajlamai, jellegzetes betegségeiknek és baleseteinek az igazi, kauzális okai. A Szűz konstelláció a teremtés oka és célja tudatosításának, vagyis a lét és az élet rendeltetésének és e rendeltetés beteljesítési lehetőségeinek, a rendeltetés beteljesítésére való törekvéseknek a minden rendű problémakörét testesíti meg. Vagyis: A Szűz, az egyetemes (Isteni) rendeltetés tudatosításának, e tudatosság folytonos fenntartásának és a rendeltetésnek e tudatosítás fényében (értelmében) történő megvalósítására való törekvések minden lehetséges problémáját és problémakörét, illetve a megvalósítás lehetőségeinek a megkeresését, ki kísérletezését és megvalósítási – beváltási törekvéseit, vagyis a FUNKCIONALITÁS lehetőségeit, problémáit, kríziseit és krízis-oldási lehetőségeit foglalja magába. Ezért a bűnbeesett tudattal (a divatos tudattal) élő, vagyis a hibás értéktudatnak megfelelő erkölcsi elme-állapotban élő ember nem törődik a természet rendjével, illetve össze téveszti az élet rendeltetését, alap-funkcióját a természetnek (A saját természetének is) a kizsákmányolási lehetőségeivel, és az erőszakos, steril renddel. Ezért, azon személyek, akiknek a mentalitásában az öncélú ésszerűségre és a materiális gyakorlatiasságra – pragmatizmusra - való törekvés dominál, vagyis az élet és a sors minden problémáját a gyakorlati ésszerűség segítségével történő megoldási igénye vezérel, akik például a betegségekből való gyógyulást is pusztán a technikai, tudományos és gazdasági (megfelelő gyógyszerhez jutási) kérdésnek képesek felfogni, akiknél tehát minden más szempontot el tud nyomni a technikai – tudományos módszerekkel való kezelési és intézési igény, és akiknél a rendtartási mánia, a túlzott pedantéria, a civil életben hajszolt katonás fegyelem, az akkurátus pontosság és kicsinyes precizitás, a tisztasági- és a munkamánia, vagyis mindaz, ami a fizikai világ lehetőségeinek az erőszakos felhasználási igényére, valamint ami az anyagi létnek az abszolutizálására utal, és ugyanakkor mindaz, ami az előbbieknek az ellentéte: rendetlenség, hanyagság, piszkosság, érdektelenség, közönyösség, renyheség, lustaság, munkakerülés, stb., azok egyszerűen a Szűz által megtestesített általános emberi és személyi rendeltetés kérdésével, a spirituális rend megvalósításával kapcsolatos Karmának a megtestesítői és annak a szenvedő - áldozatai. A Szűz ugyanis, a megnyilvánult létezésnek, és így az emberi létezésének és az egyes személy egyedi – individuális rendeltetésének a spirituális és gyakorlati funkcionalitásának a problémakörét és megvalósulási lehetőségeit testesíti meg. Ezért a Szűzhöz tartozik a rendeltetés-tudat kialakulása, vagy negatívan: annak a felbomlása, tehát az égi rend szerinti rendeződés, illetve a szerveződés és a szervesülés, akárcsak a szervezetbe került tápláléknak is a rendeltetése szerinti elosztása és felhasználása is, aminek következtében ezek a személyek általában erősen hajlamosak az emésztési rendszer és általában a bélműködés zavaraira, a szervezet emésztési funkcióit lebonyolító szerveinek a károsodására: bélhurutra, bélgyulladásra, bélfekélyre, hashártyagyulladásra, epegyulladásra, hasnyálmirigy gyulladásra, hasmenésre, székszorulásra, gyomorégésekre, más féle lép-, epe és májbetegségekre. Mivel az általános és az egyéni rendeltetés-tudat tisztasága, vagy zavartsága, a kultikus cselekedetekben nyilvánul meg, a Szűznek, mindamellett, hogy föld-jegy, a lineáris kapcsolatrendszereket megtestesítő Merkúr az uralkodó bolygója. Ezért, a táplálék eszenciáját (szubsztaniciáit) a rendeltetése szerint elosztó belek mellett, a szervek közül, a Szűzhöz tartoznak az alkarokkal együtt a kézfejek (Lásd: kéz - fej, megfogás, elfogás, befogás és fel-fogás, valamint a kéz-mű.), valamint az agy is (gondolkozás), amelyek kapcsolatot teremtenek az ember mentális tevékenysége és a fizikai valóság megváltoztatására irányuló közvetlen cselekvései között. Az anyagi világnak az átminősítésére irányuló, tudatos, vagy kényszer-cselekvéseink és az információ-feldolgozó, átminősítő szerveink közötti spirituális kapcsolat a Szűz által megtestesített lételvvel van analogikus kapcsolatban. Így tehát az is érthető, hogy miért annyira ésszerűek és már – már kultikusan módszer-szeretők a Szűz jegyében született emberek. Hogy miért szeretnek olyan tökéletes elméleteket gyártani a fizikai valóság és a természeti környezet mesterséges megváltoztatási szükségére és az életrend tudományos ésszerűsítésére vonatkozóan. És persze, az emberi élet és az egész emberiség élete tudományos alapokra helyezésének a szükségére vonatkozóan. És mindezt, természetesen, az ember boldogsága, azaz az embernek a tudományosan ésszerű szemszögből való boldoggá tétele érdekében. Illetve, hogy másfelől egyesek közülük miért relativisták, közömbösek és miért élnek a minimális morális vezérlés nélkül. Szellemileg és lelkileg is rendetlenül, igénytelenül, piszkosan, sőt: szutykosan tehát. És ezt a spirituális és kauzális alapot figyelembe véve, talán az is érthetőbb, hogy miért a legszigorúbb pedagógusok, gyógyszerészek, a legfanatikusabb technikusok, precíz írók, inkvizitorok, méregkeverők, rettegett inspektorok, kórházigazgatók és kaszárnyaparancsnokok, fegyverkészítők, a legfegyelmezettebb és legszívósabb munkások, katonák, sportolók a Szűz csillagjegy szülöttei? Akárcsak másfelől a munkakerülők, a hóhányók és csavargók? És talán az is érthető ebből, hogy miért kapcsolódnak a Szűznek megfelelő VI. Horoszkóp-házhoz a munkaviszonyok, a munkahelyi problémák, a munkahelyi megbetegedések, valamint a munkabalesetek. A mindig „szükséges” gazdasági és termelési hatékonyság, a termelékenység miatt folytonosan aggódó Szüzek, aggodalmaskodásaik és állandó stressz-állapotaik következtében idegrendszeri túlérzékenységben szenvednek, hiszen a valóság, tehát a munka eredménye (végtermék) sohasem felelhet meg az ők elméleti és eszményi elvárásaiknak. Sőt: a hipochondria, a képzelt betegségek különféle vállfajai is azért jellemző rájuk, mert a földi dolgok sohasem lehetnek annyira ésszerűek, annyira pontosak, kezelhetőek és ellenőrizhetőek, higiénikusak, tehát annyira tiszták ("sterilek"), mint ahogy egy Szűzre jellemző, szélsőséges tulajdonságokkal bíró ember elvárná azt. Összegezve mindezt, a kiemelten diszharmonikus Szűz jellegű sors-programmal rendelkező szülöttek - amennyiben nem tudatosodik bennük az életprogramjuk (sorsuk) ellentmondásosan földhöz és éghez kötött merkúri jellege – erkölcsös pragmatizmusukkal, erőszakos jót-akarásukkal, munkamániájukkal, módszer- mániájukkal és tisztaságmániájukkal a legtökéletesebb családi zsarnokká válhat- nak, akiket a legnehezebb a rejtett zsarnokoskodási hajlamaik kiélésén lehet rajtakapni (amely zsarnokoskodó lelki állapotaiktól ők is épp úgy szenvednek, mint a környezetükben). Ugyanakkor rejtett (hipokrita és "epés") gyűlölködőkké, valamint a hipochondria mestereivé is válhatnak, mivel a betegség egy olyan (sajnálat kiváltatására alkalmas) eszköz a környezetük és főképp a családtag- jaik fölötti uralkodási lehetőségek tárában, amit a Szűz Sárkányfarokkal, vagy Szűz napjeggyel rendelkező személyek mesteri fokon tudnak használni. Persze, mindennek köszönhetően nemcsak a Szűzre kimondottan jellemző betegségeket gyártják le módszeres és tudományos magyarázatokkal ellátott tökéletességgel, hanem a Sárkányfej, a Sárkányfarok és az Ascendens konstellációinak megfelelő betegségeket is. A gyengeségein és diszharmonikus tulajdonságain uralkodni és azokat önmagának bevallva, a kultikus élet tényleges funkciójának a megértése segítségével feloldani és meghaladni képes Szűz jellegű személy a legkellemesebb beszélgető partner és a legmegbízhatóbb munkatárs, akiknek a figyelmes következetességére, feltétel nélküli becsületességére, komolyságára, de a humorérzékére is mindig is számíthat az ember. És anélkül persze, hogy attól kellene félnie, hogy tele tömi a fejét, fölösleges részlet-információval, száraz és tekervényes technológiai elméletekkel, megjegyezhetetlen gyakorlati útmutatásokkal, szűkös esetekre és sorshelyzetekre vonatkozó tanácsokkal és tudományos magyarázatokkal. A HATOS FÖLDHÁZ. A VI. ház. a Szűz konstelláció által megtestesített rendeltetés géniuszának a földi élettérben való konkrét élettér megtestesülésének az ábrázolása az asztrológiai sorsképletekben. Ezért ez a természet a metafizikátlanná vált (jóslásra használt) klasszikus európai asztrológia legfélreértettebb háza, mivel egy égi (isteni, kauzális…) eszmeiséget testesít meg olyan hétköznapi gyakorlati élette4vékenységekben, mint például a pragmatikus munka és tehát a különböző technikai alkalmazások és technológiák életkörében. Ezért, ez az életterület vált talán a leginkább elszakadva metafizikai gyökereitől. És mivel az asztrológia is elszakadt attól, hát ellepték az okoskodó értelmezések. Így, a 6-os ház által megtestesített életkörök funkcionális értelmezései váltak az asztrológiával együtt, a technologizált kereszténységgel "felfejlesztett" európai gyökerű, nyugati civilizáció abszurditásának a teljes tükre. Eredetileg tehát az archaikus korban beavatott spirituális mesterek tudták, hogy a Szűz által megtestesített géniusz az ember által megtestesített isteni szellem nemesítő tevékenységének alárendelt és azt kiszolgáló szakrális tevékenységet testesíti meg, ami nem más, mint a kultusz. A külön munkává, külön vallássá és külön kultúrává idegenedett valamikori egységes kultuszt, a művelést (földművelést, szőlőművelést, fajnemesítést, emberművelést) jelenítette meg tehát az emberek számára a szűz által megtestesített géniusz. Vagyis, az általános emberi személynek, mint szellemi – spirituális (tehát belső, illetve a belső a külsővel összekötő) „javítóműhelynek” a rendeltetés-tudatát hivatott megtanítani és megértetni. Ezt, az abszolút (megnyilvánulatlan) létből, az isteni - kauzális (megnyilvánult) létbe hibásan érkező, tehát hibás ősideák, hibáinak a földi – anyagi lét sajátos tulajdonságai segítségével való kijavítását szolgáló, emberi rendeltetést te4stesíti meg a Szűz konstelláció, és a hatos ház, ennek a gyakorlati lehetőségeit és körülményeit biztosító tárgyi életkörnek az asztrológiai ábrázolása. Ez az emberi öntudaton belüli hibajavítás viszont tudatos tevékenységet feltételez, ezért a Szűznek, és a 6. háznak is a Merkúr az uralkodó bolygója. Ez a racionális tudatosság segíti hozza az emberi személyt, hogy sikeresen egybeköthesse a gyakorlati szükségeket fedező és kielégítő munkáját a spirituális létezés törvényeivel, a létezés eredeti okával (a boldogság-növeléssel), vagyis, a teremtés értelmével és funkciójával (rendeltetésével). Hogy tehát „megszentelje" a természet-átalakító tevékenységét. Ezzel párhuzamosan (szimultán), a Szűz jegy analogikus tárgyi megtestesüléseként, a 6 ház tudatosító szellemisége az áldás életköre is, mivel, a lélek harmonizálására irányuló, belső és külső törekvések következtében, mintegy tudattalan következményekként, létrejönnek a szellemi fejlődés különböző formáit is, mind a munka, mind a kulturális tevékenység, mind a kultuszgyakorlás közben. Ezért a 6 ház, a művelési: a spiritualizálódási lehetőségeket is szimbolizálja. Nem véletlen az, hogy a Krisztusi megtestesülést megvalósító Názáreti Jézusnak az anyja, Mária, tehát az a személy, aki a spirituális tradíció szerint az isteni szellem testet öltésében emberi személyként közvetlenül részt vesz, a Szűz jegyében született. Mindezzel szemben a huszadik századra már, a VI. ház "a munka és a munkaviszony, a szolgálat, az alárendeltség, az alkalmazás, a vállalt, vagy vállalni kényszerült kötelezettség s az ezekhez való viszony" (Baktay. Ervin.) házává degradálódik, sőt, még tovább: a "sorsszerű korlátozások, a gondok, a betegség és a betegséghajlamok, a testi fogyatkozások" házává, "a karma tehertételei"-nek a házává süllyed. Az idézeteket a magyar nyelven megjelent asztrológiai könyvek közül mindmáig a leghasználhatóbb Baktay Ervin "A csillagfejtés könyve" című, (egyébként metafizikai megalapozottságában is nagyszerű) asztrológiai "tankönyvéből" emeltem ki, egyáltalán nem kritikai szándékkal, vagy legalábbis, nem a Baktay Ervin féle asztrológiai koncepció ellen irányuló kritikai szándékkal. Hiszen pontosan ez, a Baktay féle metafizikai asztrológia - koncepció adta meg az alapindíttatást ahhoz, hogy minden asztrológiai jelenséget metafizikai szemszögből is megvizsgáljak. És viszont: semmilyen "misztikus" metafizikai értelmezést, vagy "alapigazságot" ne fogadjak el, amennyiben nem találom azt visszaigazoltnak az asztrológia segítségével átvetítet (transzmutált) mindennapi élet megfelelő gyakorlati területein. Hiszen az asztrológia önmagában is, mint pragmatikus sors-jel olvasási-, sors-jel tudatosítási tudomány, egy kimondottan szűz jellegű tevékenység A pozitív és építő jellegű, vizsgálódó kritikai alapállás tehát, a Szűz, vagyis a VI. ház életköréhez tartozik, de ez sajnos, vagy pragmatikusan öncélú tudományos vizsgálódássá változott, vagy esztétikai – élvezeti alapokon álló, igazságtalanul űzött tevékenyéggé züllött az utóbbi két évszázadban, amikor a kritikát mindennek használták, csak merkúri (a Szűz uralkodó bolygója a Merkúr) szellemi közvetítőnek (spirituális értelmezési) eszköznek nem. Ezért is lett a valamikor „egészség-házból”, vagyis az egészség megteremtésének – létrehozásának a házából, a VI. ház, a "szerzett" és a "kapott" betegségek háza! Ugyanis, a legtöbb betegséget a nyílt, vagy az elfojtott igazságtalan kritikáink következtében "szerezzük be" magunknak és (egymásnak). Illetve a hamis valóság-értelmezés kultikus gyakorlásának a következtében. És ugyanígy, az asztrológiát tudománytalannak bélyegző szemellenzős tudományos felvilágosodásnak a következtében, a VI. ház ma főként a munka-betegségek és a munkabalesetek életterületeként lett ismertté. Tehát, a munkahelyi problémák és a munkahelyi konfliktusok életköreként. Hiszen az igazságtalan kritika, vagyis a személyes, belső hibáknak a semleges anyagba való proiciálása (kivetítés, külső okokra való hárítás) nem hogy elősegítené tisztánlátásunkat, hanem még inkább elhomályosítja azt. És így a kényelmi berendezések és a hadi felszerelések szalaggyártásába belehülyült emberiség a legtöbb betegség okozó neurózist az emberi személytől idegen munkafázisok végrehajtása közben szerzi be magának, a legcsodálatosabb tisztítóvegyszerek, a mikrohullám sütök és a tökéletesen működő gépfegyverek gyártása közben. Mert a személyiség-építő és a kozmikus Én-tudatot, vagyis az arany-öntudatot kiérlelő alkímiából, ipari kémiát (vegyi kombinátokat és vegyi fegyvereket) gyártó tudományt csináltunk és a kozmogóniai rendszereket leíró numerologiábol mennyiségi matematikát. Az emberi személy vibrációs skáláját (minőségi esszenciáját) leíró numerologiai ismeretrendszerből így lett, többek között ágyútöltelékek, börtöntöltelékek és gázkamratöltelékek számontartására (is) használt "létszám-nyilvántartási" és könyvelési számrendszer. Mert nem akarjuk észrevenni, hogy a vizsgák házának is nevezett VI. ház, első sorban a sors jel-olvasási képességek tárgyi életköre, és így: a "mérték, súly és szám" szerinti megmérettetések háza is, vagyis a "karma tehertételei"-nek (Baktay E.) a ház a következmények háza is. Ugyanis az Ok és az Okozat törvényét megtestesítő Karma, a következmények következménye. Vagyis a szó minden lehetséges értelmében vett cselekedeteink (gondolat, szó és tett) következményeinek az együttes és egyetemes(hatás) és a partikuláris(visszahatás) következménye. A VI. ház életterületein lehetőségünk van (lenne) tehát, felmérni cselekedeteink (tetteink, szavaink és gondolataink) következményeit és azok alapján kijavítani mentalitásbeli hibáinkat. A hibák kijavításához szükséges figyelmeztető rendszert épp a munka közben szerzett apró sebesüléseink, ütődéseink, sérüléseink, enyhébb betegségeink és a komolyabb szellemi - életlátási, "bajokra" utaló betegségtüneteink szolgáltatják. Mi viszont nem akarjuk észrevenni azok mélyebb, szellemi jelentését és elfojtjuk különböző gyógyászati módszerek, de főként a gyógyszerek és a mesterségesen előállított vitaminok fogyasztása segítségével, a legtöbb esetben, mindössze azért hogy zavartalanul folytathassuk tovább öncélú tevékenységünket. Így lesz a művelés és az egészség házából a robot, a kényszer, az automatizált és tudományosított fejetlenség (A babonaként élő, mert felülvizsgálatlan, természetellenes – elképesztő! - hülyeségek) és ezért: a soha meg nem gyógyuló, hanem csak tünetileg elmaszatolt betegségek háza. A tapasztalat azt mutatja, hogy akinek a Lilithje, a Sárkányfarka, vagy több támadott bolygója áll a 6-os házban, az Szűz karmával is rendelkezik. Ennek megfelelően, rendszerint lusta, lehetőleg munkakerülő, és ha nem is az, de a házi munkát, ha csak egy lehetősége is van erre, széles ívben elkerüli, sőt, néha még koszos, vagy mocsok-tűrő személy is szokott lenni. De, a polaritás törvénye miatt, és ugyancsak a fent említett tudományos felvilágosodásnak a következtében, amely kizárólag a baktériumokban és a vírusokban látja minden betegség-forrását, manapság inkább a fentieknek a meredeken ellenkező mentalitásával találkozhatunk. Vagyis: a munka-, meg a rend- és tisztaságmániával ("Az ember kiül csak azt végzi el, amit belül fél, vagy elmulaszt elvégezni" -Hamvas Béla), mint hamis és felületi kultusz-gyakorlási lehetőséggel, és persze: a hipochondriával a betegség- és egészség-kultusszal. Az iskolázott személyeknek legalábbis ilyen nyílt, vagy rejtett késztetései és törekvései vannak, ha nem lesznek rendetlenek, hanyagok és munkakerülő élősdiek. Esetleg mind a két ellentétes mentalitás is, megjelenhet egyszerre is, vagy felváltva, különböző más – más életterületeken. De mindenesetre mindenhez, amit fölöslegesen csinál, vagy „szükségképpen nem tesz meg és folyamatosan elmulaszt, rendkívülien sok és részletes személyi-erkölcsi indoklást, tudományos, vagy misztikus magyarázatot (Pl. természet-kímélet, természet-óvás), és racionális érvet tud felsorakoztatni. Ezeknek megfelelően, ugyanazoknak a betegséghajlamoknak a motívum-rendszere is megtalálható az ilyen személyeknél: a gyakori kéz és újsérülések, amelyek lehetnek többé, vagy kevésbé végzetesek-, égések, sőt az újjaknak és esetleg a kezeknek a levágása, vagy más módon való elvesztése. (Mivel „rosszul” és hibásan kezelnek mentális szinten is, az élet és a sors lényeges problémáit.). DE megbetegedhetnek a vékony-belek is, a lép vagy az epe, ez már annak a függvényében, hogy a sorsképletből még milyen karma- vagy negatív hajlam és késztetés olvasható ki (Karma-pontok, és – vagy negatívan fényszögelt bolygók). Lásd a szintetikus kifejtéseket és értelmezéseket a: www.aldottelet.com www.asztrologosz.com www.kozmaszilard.com www.kozmaszilard.hu c. honlapjainkon, honlapjaimon.
 
< Előző   Következő >