shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
A legveszélyesebb életkör grafikai tere PDF Nyomtatás E-mail

Kozma Szilárd, karma- és családasztrológus:

 

 

     A VIII. számú asztrológiai földház.

 

 

A 8 földház az embert állandóan a spirituális felébredést, és a gyökeres megújhodást szolgáló, halál-közeli helyzetekbe, vagy legalábbis tragédia-közelbe sodró Skorpió konstelláció spirituális erőterének az analogikus, földi (gyakorlati) megfelelője. És a Skorpiótól a Halak felé haladva, az analogikus gondolkozás nélkül képtelenek vagyunk megfejteni az életeseményeink igazi jelentését, vagyis azt, hogy "Ami fenn van ugyanaz mint ami lent van és ami lent van ugyanaz mint ami fenn van, hogy az egy varázslata beteljesedjen." - Hermes Trismegistos: Tabula Smaragdinajának II pontja. Ez kellene, hogy legyen a felnőtt ember gondolkozásának az alapja, amennyiben igazán boldog akar lenni, illetve, amennyiben nem akarja, hogy az élete krízisek, drámás és tragédiák sorozata legyen. Vagyis a 8 ház, a megrázó (felrázó, ráébresztő, megvilágosító) életélmények, de a leginkább: elképesztő szerelmi élmények, a mélységeket felkavaró szexuális vágyak, valamint a halál és az újjászületés háza.

   Mindenképpen a szélsőséges élet-helyzetek, a „másképp gondolkozást”, sőt: a fordított látásmódot kikényszerítő, pattanásig feszült lelki állapotok életkörét megtestesítő horoszkópház. Ez a tékozló fiúnak a megfordulási nulla-pontjának az életköre. Elvétve: a degeneráció, vagy megértve: a regeneráció élethelyzetek életköre, amelynek hatására a szülött szélsőséges utakat járva, szélsőséges tapasztalatokat nyer, annak érdekében, hogy a szellem magasrendű igazságának a létét felfedezhesse és beismerhesse, vagy elismerhesse a sorsa „furcsaságainak” hatására, minimum a saját belső világában. És, hogy minden külső befolyásolás nélkül, a saját tapasztalatai alapján beláthassa, hogy igazából nem a gyakorlati gondolkozása alakítja az életét hanem egy olyan logika, aminek a megfejtése érdekében figyelnie kell mind az ösztönös impulzusaira, mind azoknak a környezeti következményeire.
És ugyancsak e krízishelyzetek, vagy drámai és néha: tragikus történések  hatására – Mondhatjuk, hogy a sors falába való beleütközések hatására - meg kell értenie, hogy ahhoz, hogy az élete egy kedvezőbb kerékvágásba kerüljön, a régi életszemléletének (szokásainak, gondolkozásmódjának, az élet értelméről vallott meglátásainak, víziójának) végérvényesen és visszavonhatatlanul meg kell halnia, el kell múlnia benne

    A 8 háznak, akárcsak a Skorpiónak is, az uralkodó bolygója a Plútó. A Plútóról viszont tudjuk, hogy elrabolja Pherszephonét, vagyis a lelket, azért, hogy az alvilág sötét mélységeiben, tehát a fagypont alatti létezés megtapasztalása hatására újjászülethessen. Okkult ház tehát a nyolcas: egyrészt azért, mert amennyiben az a személy, akinek a VIII. földházában negatívan fényszögelt bolygók állnak, vagy valamelyik karma-pont, és több rendben is elmulasztja a spirituális újjászületéséhez szükséges lelki-szellemi (mentalitásbeli) változásokat végrehajtani a lelkivilágában, gondolkozásmódjában, egyre több és egyre veszélyesebb halálközei állapotokba fog kerülni, vagy az őrület szakadékaihoz eljutni. Másrészt azért, mert az előbbiek értelmében (is), a VIII. ház a bolygók által megtestesített szellemi erőkkel és hatalmakkal való találkozás háza és ezáltal egyeseknek ezen szubtilis erőkkel való visszaélési kísértéseknek, a háza is.   

    Akinek még nem lett elege a sors-kicselezésből és az önkíméletből, illetve a mások fölötti uralkodási vágyainak (manipulálási vágyainak) a kiéléséből, és még mindig halogatja az egyre nyilvánvalóbb gyakorlati életfeladatainak a felvállalását, vagy az, aki még mindig hatalmat akar. annak a Plútó és a VIII. ház megadja a lehetőséget az önveszejtési lehetőségre, vagyis újabb hatalmi eszközöket ad a kezébe: ha nem éppen otthonról – a családjától - örökölt vagyon, vagy hatalom formájában, akkor más, könnyű úton, egyszerű eszközökkel nyert hatalmas pénz, vagyon, vagy hatalom formájában, akkor különleges tehetségek és képességek felszínre kerülése formájában. Ritka esetben: a természeti erőket megidéző mágikus képességek formájában. Itt a lehetőség: ezek segítségével ki lehet kerülni és el lehet hárítani a karma-oldást szolgáló általános emberi-, vagy a horoszkópból kiolvasható életfeladatok felvállalását. Vagy, az öncélú élvezetet okozó élményekhez való jutás érdekében, fel lehet fenekestől forgatni mindent, befolyásolni lehet másokat, akár a pénz, akár a hatalom más formája segítségével, el lehet őket bűvölni, meg lehet hódítani a különleges tehetségeinken, vagy a mágikus képességeinken keresztül, részt lehet venni minden féle élvezetet okozó szélsőséges élményben, szerzett mesterséges tudásunk, vagy a velünk született természeti hatalmunk által, jóban és rosszban egyaránt, mert a cél ugyanis: a halállal és – vagy, a kétségbe ejtő tehetetlenséggel való szembenézés, a feladat-hárítás, a sors-cselezés, vagy az élet-irányítás tévképzetének a feladása.  

   És azt se felejtsük el: hogy valakit a tudatán és a szabad-akaratán kívül befolyásolni, akár jóra is így rávezetni (pl. cigarettáról vagy alkoholról leszoktatni, gyógyítani), akár a boldogságba is így beugratni, törvénytelen. Bárhogy is magyaráznánk, még akkor is, ha az elképzeléseink szerint a másik ember javát és boldogságát, vagy egy egész nép javát és boldogságát szolgálná a manipuláció, vagy a csalás, az, az emberi élet rendeltetése szemszögéből nézve, vagyis: metafizikailag nem más, mint a másik – mások szabad akaratába való törvénytelen beavatkozás és mint ilyen, hosszú távon nem boldogságot, hanem nyomorúságot fog szülni. Ez, közönséges beavatkozás a másik ember (más emberek) spirituális tudatosodáshoz és fejlődéséhez szükséges egyéni tapasztalatszerzési lehetőségek megszerzésében, vagyis az illető személynek (személyeknek) a döntéshozói képessége mágikus (mesterséges) úton történő hátráltatása, sőt: elsorvasztása!

   Az önmagunk meggyógyításának, vagyis, az egyetemes léterőkkel való tudatos és felelős harmonizálódásnak a leckéjét előbb utóbb meg kell tanulnia mindenkinek a saját egyéni és egyedi tapasztalatainak az útján, és mi, aki felvilágosultabbnak képzeljük nála magunkat, az erőszakos (minden áron érvényesíteni vágyott) jóakaratunkkal, jóindulatunkkal, rátukmálásunkkal, meggyőzésünkkel, vagy manipulációnkkal, csak hátráltatjuk és meggátoljuk őt a személyes tapasztalatainak és az annak megfelelő megvilágosodásának a megszerzésében. Hogy a jelenség másik oldaláról, az ártó fekete mágiáról, vagy a szintén hatalmi ambíciókat kielégítő, szexuális mágiáról ne is beszéljek...De a szexuális mágia fejezeténél beszélnem (írnom) kell a VIII. ház életterületének (e sajátosan bizarr életfeladatnak) a másik vetületéről, a regenerációról és a biológiailag is követhető (észlelhető) újjászületésről. Jobban mondva a lelki (tudati) újjászületés, pozitív átalakulás utáni regenerációs folyamatokról, amelyet a felébredt személyek most már tudatosan és felelősen végzet belső szellemi "munkálkodásukkal" irányíthatnak, vezethetnek. Ugyanis, a megfelelő táplálkozási rendszerrel (étrenddel) valamint az egoizmusról, hiuságról, kevélységről, gőgről, hírvágyról és bírvágyról, de a szélsőséges fanatizmusról és a vallásos szemforgatásról (hipokrizia) is lassan leszokó személy, vagyis a természetes viselkedési formák felvételével (életrenddel) kiegyensúlyozódó ember, egészen más (ténylegesen boldog) életet kezd élni, még a szexualitásban is, mint azelőtt!

     Ez az újfajta (szexuális…) életvitele öt mentálisan, pszichikailag és fizikailag is regenerálja, feltölti új energiákkal, (ön)gyógyító erőkkel. Megtanul bánni saját érzelmi és lelkivilágával és ezáltal a mentális-szexuális (kundalini) energiákkal is. Így, ekképpen (is) újjá születik az ember a VIII. házban jelentkező életfeladatok tudatos vállalásával és megoldásával. Nem csak lelkileg, de szellemileg és fizikailag is, olyan új erőket és új, további megújhodáshoz és megelégedéshez vezetni képes (tisztánlátási) képességeket tud fedezni önmagában, amelyek az igazi boldogsághoz és egészséghez vezetik, és nem az újabb krízisekhez, drámákhoz.

 Ehhez viszont, amint mondtam, előbb meg kell halnia az életképzeletében, vagyis a karmikus víziójában „valaminek”, ami több minden lehet: az önzésnek és a kevélységnek, az önsajnálatnak, a jóra való restségnek, a hamisítási-, manipulálási és hatalmi vágynak, a pesszimizmusnak, rossz kedvűségnek, a szkepticizmusnak és a hitetlenségnek, a kishitűségnek, vagy a naiv idealizmusnak, esetleg a túlzott pragmatizmusnak (Ami a Szűz karma következménye) és ezeknek a lelki tulajdonságok szövődményeinek a következménye. Ezek a tudattalan lelki csökevényekből eredő félelmek és a külvilággal szembeni ambíciók amelyekből a szűklátókörű fogyasztói mentalitás a mindennapi kenyérért való fölösleges rettegés ("Mitől féltek ti kishitűek?", "Ne aggodalmaskodjatok." és: "Az ég madarai nem vetnek és nem aratnak, nem gyűjtenek és mégis jóllaknak", stb.), a bizalmatlanság, az érdekhajhászás, a  kíméletlen és demoralizáló konkurencia-harc, az egészségileg is negatív hatásokkal járó, siker - és hírnévhajszolás, az irracionális elégedetlenség, a bizonyítási kényszernek, a másokkal és nem önmagunkkal szembeni elvárások és előfeltételek - és persze még nagyon sok minden, ami az embert nem csak a többi embertársától idegeníti el, hanem elsősorban saját magától: az isteni magjától, a spirituális-lényétől és kreátori mivoltától.

 

A NYOLCAS FÖLDHÁZ A VIII. számú asztrológiai földház. A 8 földház az embert állandóan a spirituális felébredést, és a gyökeres megújhodást szolgáló, halál-közeli helyzetekbe, vagy legalábbis tragédia-közelbe sodró Skorpió konstelláció spirituális erőterének az analogikus, földi (gyakorlati) megfelelője. És a Skorpiótól a Halak felé haladva, az analogikus gondolkozás nélkül képtelenek vagyunk megfejteni az életeseményeink igazi jelentését, vagyis azt, hogy "Ami fenn van ugyanaz mint ami lent van és ami lent van ugyanaz mint ami fenn van, hogy az egy varázslata beteljesedjen." - Hermes Trismegistos: Tabula Smaragdinajának II pontja. Ez kellene, hogy legyen a felnőtt ember gondolkozásának az alapja, amennyiben igazán boldog akar lenni, illetve, amennyiben nem akarja, hogy az élete krízisek, drámás és tragédiák sorozata legyen. Vagyis a 8 ház, a megrázó (felrázó, ráébresztő, megvilágosító) életélmények, de a leginkább: elképesztő szerelmi élmények, a mélységeket felkavaró szexuális vágyak, valamint a halál és az újjászületés háza. Mindenképpen a szélsőséges élet-helyzetek, a „másképp gondolkozást”, sőt: a fordított látásmódot kikényszerítő, pattanásig feszült lelki állapotok életkörét megtestesítő horoszkópház. Ez a tékozló fiúnak a megfordulási nulla-pontjának az életköre. Elvétve: a degeneráció, vagy megértve: a regeneráció élethelyzetek életköre, amelynek hatására a szülött szélsőséges utakat járva, szélsőséges tapasztalatokat nyer, annak érdekében, hogy a szellem magasrendű igazságának a létét felfedezhesse és beismerhesse, vagy elismerhesse a sorsa „furcsaságainak” hatására, minimum a saját belső világában. És, hogy minden külső befolyásolás nélkül, a saját tapasztalatai alapján beláthassa, hogy igazából nem a gyakorlati gondolkozása alakítja az életét hanem egy olyan logika, aminek a megfejtése érdekében figyelnie kell mind az ösztönös impulzusaira, mind azoknak a környezeti következményeire. És ugyancsak e krízishelyzetek, vagy drámai és néha: tragikus történések hatására – Mondhatjuk, hogy a sors falába való beleütközések hatására - meg kell értenie, hogy ahhoz, hogy az élete egy kedvezőbb kerékvágásba kerüljön, a régi életszemléletének (szokásainak, gondolkozásmódjának, az élet értelméről vallott meglátásainak, víziójának) végérvényesen és visszavonhatatlanul meg kell halnia, el kell múlnia benne A 8 háznak, akárcsak a Skorpiónak is, az uralkodó bolygója a Plútó. A Plútóról viszont tudjuk, hogy elrabolja Pherszephonét, vagyis a lelket, azért, hogy az alvilág sötét mélységeiben, tehát a fagypont alatti létezés megtapasztalása hatására újjászülethessen. Okkult ház tehát a nyolcas: egyrészt azért, mert amennyiben az a személy, akinek a VIII. földházában negatívan fényszögelt bolygók állnak, vagy valamelyik karma-pont, és több rendben is elmulasztja a spirituális újjászületéséhez szükséges lelki-szellemi (mentalitásbeli) változásokat végrehajtani a lelkivilágában, gondolkozásmódjában, egyre több és egyre veszélyesebb halálközei állapotokba fog kerülni, vagy az őrület szakadékaihoz eljutni. Másrészt azért, mert az előbbiek értelmében (is), a VIII. ház a bolygók által megtestesített szellemi erőkkel és hatalmakkal való találkozás háza és ezáltal egyeseknek ezen szubtilis erőkkel való visszaélési kísértéseknek, a háza is. Akinek még nem lett elege a sors-kicselezésből és az önkíméletből, illetve a mások fölötti uralkodási vágyainak (manipulálási vágyainak) a kiéléséből, és még mindig halogatja az egyre nyilvánvalóbb gyakorlati életfeladatainak a felvállalását, vagy az, aki még mindig hatalmat akar. annak a Plútó és a VIII. ház megadja a lehetőséget az önveszejtési lehetőségre, vagyis újabb hatalmi eszközöket ad a kezébe: ha nem éppen otthonról – a családjától - örökölt vagyon, vagy hatalom formájában, akkor más, könnyű úton, egyszerű eszközökkel nyert hatalmas pénz, vagyon, vagy hatalom formájában, akkor különleges tehetségek és képességek felszínre kerülése formájában. Ritka esetben: a természeti erőket megidéző mágikus képességek formájában. Itt a lehetőség: ezek segítségével ki lehet kerülni és el lehet hárítani a karma-oldást szolgáló általános emberi-, vagy a horoszkópból kiolvasható életfeladatok felvállalását. Vagy, az öncélú élvezetet okozó élményekhez való jutás érdekében, fel lehet fenekestől forgatni mindent, befolyásolni lehet másokat, akár a pénz, akár a hatalom más formája segítségével, el lehet őket bűvölni, meg lehet hódítani a különleges tehetségeinken, vagy a mágikus képességeinken keresztül, részt lehet venni minden féle élvezetet okozó szélsőséges élményben, szerzett mesterséges tudásunk, vagy a velünk született természeti hatalmunk által, jóban és rosszban egyaránt, mert a cél ugyanis: a halállal és – vagy, a kétségbe ejtő tehetetlenséggel való szembenézés, a feladat-hárítás, a sors-cselezés, vagy az élet-irányítás tévképzetének a feladása. És azt se felejtsük el: hogy valakit a tudatán és a szabad-akaratán kívül befolyásolni, akár jóra is így rávezetni (pl. cigarettáról vagy alkoholról leszoktatni, gyógyítani), akár a boldogságba is így beugratni, törvénytelen. Bárhogy is magyaráznánk, még akkor is, ha az elképzeléseink szerint a másik ember javát és boldogságát, vagy egy egész nép javát és boldogságát szolgálná a manipuláció, vagy a csalás, az, az emberi élet rendeltetése szemszögéből nézve, vagyis: metafizikailag nem más, mint a másik – mások szabad akaratába való törvénytelen beavatkozás és mint ilyen, hosszú távon nem boldogságot, hanem nyomorúságot fog szülni. Ez, közönséges beavatkozás a másik ember (más emberek) spirituális tudatosodáshoz és fejlődéséhez szükséges egyéni tapasztalatszerzési lehetőségek megszerzésében, vagyis az illető személynek (személyeknek) a döntéshozói képessége mágikus (mesterséges) úton történő hátráltatása, sőt: elsorvasztása! Az önmagunk meggyógyításának, vagyis, az egyetemes léterőkkel való tudatos és felelős harmonizálódásnak a leckéjét előbb utóbb meg kell tanulnia mindenkinek a saját egyéni és egyedi tapasztalatainak az útján, és mi, aki felvilágosultabbnak képzeljük nála magunkat, az erőszakos (minden áron érvényesíteni vágyott) jóakaratunkkal, jóindulatunkkal, rátukmálásunkkal, meggyőzésünkkel, vagy manipulációnkkal, csak hátráltatjuk és meggátoljuk őt a személyes tapasztalatainak és az annak megfelelő megvilágosodásának a megszerzésében. Hogy a jelenség másik oldaláról, az ártó fekete mágiáról, vagy a szintén hatalmi ambíciókat kielégítő, szexuális mágiáról ne is beszéljek...De a szexuális mágia fejezeténél beszélnem (írnom) kell a VIII. ház életterületének (e sajátosan bizarr életfeladatnak) a másik vetületéről, a regenerációról és a biológiailag is követhető (észlelhető) újjászületésről. Jobban mondva a lelki (tudati) újjászületés, pozitív átalakulás utáni regenerációs folyamatokról, amelyet a felébredt személyek most már tudatosan és felelősen végzet belső szellemi "munkálkodásukkal" irányíthatnak, vezethetnek. Ugyanis, a megfelelő táplálkozási rendszerrel (étrenddel) valamint az egoizmusról, hiuságról, kevélységről, gőgről, hírvágyról és bírvágyról, de a szélsőséges fanatizmusról és a vallásos szemforgatásról (hipokrizia) is lassan leszokó személy, vagyis a természetes viselkedési formák felvételével (életrenddel) kiegyensúlyozódó ember, egészen más (ténylegesen boldog) életet kezd élni, még a szexualitásban is, mint azelőtt! Ez az újfajta (szexuális…) életvitele öt mentálisan, pszichikailag és fizikailag is regenerálja, feltölti új energiákkal, (ön)gyógyító erőkkel. Megtanul bánni saját érzelmi és lelkivilágával és ezáltal a mentális-szexuális (kundalini) energiákkal is. Így, ekképpen (is) újjá születik az ember a VIII. házban jelentkező életfeladatok tudatos vállalásával és megoldásával. Nem csak lelkileg, de szellemileg és fizikailag is, olyan új erőket és új, további megújhodáshoz és megelégedéshez vezetni képes (tisztánlátási) képességeket tud fedezni önmagában, amelyek az igazi boldogsághoz és egészséghez vezetik, és nem az újabb krízisekhez, drámákhoz. Ehhez viszont, amint mondtam, előbb meg kell halnia az életképzeletében, vagyis a karmikus víziójában „valaminek”, ami több minden lehet: az önzésnek és a kevélységnek, az önsajnálatnak, a jóra való restségnek, a hamisítási-, manipulálási és hatalmi vágynak, a pesszimizmusnak, rossz kedvűségnek, a szkepticizmusnak és a hitetlenségnek, a kishitűségnek, vagy a naiv idealizmusnak, esetleg a túlzott pragmatizmusnak (Ami a Szűz karma következménye) és ezeknek a lelki tulajdonságok szövődményeinek a következménye. Ezek a tudattalan lelki csökevényekből eredő félelmek és a külvilággal szembeni ambíciók amelyekből a szűklátókörű fogyasztói mentalitás a mindennapi kenyérért való fölösleges rettegés ("Mitől féltek ti kishitűek?", "Ne aggodalmaskodjatok." és: "Az ég madarai nem vetnek és nem aratnak, nem gyűjtenek és mégis jóllaknak", stb.), a bizalmatlanság, az érdekhajhászás, a kíméletlen és demoralizáló konkurencia-harc, az egészségileg is negatív hatásokkal járó, siker - és hírnévhajszolás, az irracionális elégedetlenség, a bizonyítási kényszernek, a másokkal és nem önmagunkkal szembeni elvárások és előfeltételek - és persze még nagyon sok minden, ami az embert nem csak a többi embertársától idegeníti el, hanem elsősorban saját magától: az isteni magjától, a spirituális-lényétől és kreátori mivoltától. Ennek az önző és kicsinyesen egocentrikus élet-látásnak az elmúlását - a halálát - követő az lelki tágulásnak a módjáról, és az azt követő teljes újjászületésnek a lehetőségeiről és szellemi színezetéről, individuális jellegzetességeiről kapunk információkat a VIII. ház elemei jegyhelyzetének és a fényszögeinek a vizsgálatakor. Nem csak az eseteleges rendkívüli mágikus- vagy szexuális képességekről tehát, hanem arról is, hogy milyen késztetések szerint, milyen irányban, milyen célokkal akarja majd felhasználni a szülött az élete első (magára ébredése előtti) szakaszában azokat az általánostól eltérő anyagi lehetőségeit, vagy rendkívüli személyi képességeit (tehetségeit)? Nagyon sok un. természetgyógyász, misztikus guru és egyéb magát spirituális vezetőnek kiadó fantaszta, az európai "jógamesterekről" nem is beszélve, képzett, vagy képzetlen bioenergetikus, rejkis, agykontrolos, dianetikus és más „ezoterikus csodabogár kozmetikus”, valóságos bolygógyűjteménnyel rendelkezik a VIII. házban, de ez még koránt sem jelenti azt, hogy ők a többiekkel szemben már újjászületettek, vagy megtisztultak lennének. Sőt: ők az igazi próbatételek előtt álló "hályogkovácsok", akik nagyon közel állnak ahhoz, hogy leplezett hatalmi ambícióik, gazdagodási vágyaik, vagy egzotikus keleti misztikával kevert, naiv és szentimentális humanizmusuk következtében a legveszélyesebb feketemágusok, vagy önveszejtő tragédia hősökké váljanak. - Még előttük áll a Plútó és a VIII. háznak a rémséges, alvilági leckéje... Jó példa erre, a magyarországi un. agykontroll-mozgalomnak a velem egy idős vezére, Domján László orvos és szellem-gyógyító, aki egy több éven át tartó, általában fizikai és szellemi leépüléssel is járó, vagyis, a legtöbb estben, idejekorán halálba torkolló betegségen ment keresztül. Ebből a betegségből, amit nem tudtak sem ő, sem a tanítványai meggyógyítani, több éves szenvedés és tehetetlenség után sikerült, hálistennek felépülnie, vagyis, a szó szoros értelmében is, a halál torkából visszajönnie. Sajnos, nem ismerem a születési időpontját, hanem csak a születési dátumát, ezért nem tudom megállapítani, hogy a karma-pontjai, a „nehéz” bolygó együtt-állásai, vagy netalán a Plútója közül melyik található a 8. házban, de azt tudom, hogy akárcsak én, és minden 1953-ban született személy Skorpió karmával (is) rendelkezik (Ti. a kínai asztrológia Kígyó éve.), amellett, hogy az Oroszlánban található Sárkányfarka rejtett kevélységi karmát (is) jelez. Egészen pontosan: most, hogy sikerült újjászületnie és – nem az agykontroll segítségével! – a halálból visszajönnie, szinte 90 százalékos biztonsággal merem állítani, hogy késő este született, valamikor 22,25 és 23,25 óra között, illetve, az asztrológiai születési időkorrekciók tűrési határidejével együtt, ezen időintervallum előtt, vagy után 35 perccel. Tehát olyankor, amikor Sárkányfarka és a Plútója, vagy a Holdja, vagy mind a kettő (ez az igazi időpontnak a függvénye) a 8. házban volt található. Kár, hogy a doktor úrnak olyan sok újjászületnivalója van a gyakorlatban is, a spirituális öntudat helyreállítása szempontjából és nem hajlandó velem együttműködni, még annak ellenére sem, hogy amikor 2017 nyarán a visszafordulási mélyponton volt, a youtube-ra feltett videó-felvételen üzentem neki, hogy a halálos veszélyből való kilábalási lehetőséget nem a misztikus, vagy az akadémikus gyógyászatban kell keresnie, hanem a kelletnél erősebb pragmatikus gyógyítói öntudata felülvizsgálatában és lazábbra való változtatásában. (Szűzben áll a Lilithje.) Amint fentebb említettem, a VIII. ház földi életterületének spirituális, égi megfelelője, a Skorpió. A spirituális allegória (szimbolikus értelmezés) szerint, ez miután megtisztul, Fehér Sassá Változik. A 8. ház értelmezése rávezethet arra tehát, hogy ez a misztikus átváltozás, miként történik. Ezért, Európa egyik legmagasabb rendű spirituális gyógyító iskolája A Fehér Sas nevét viseli és ezt használja szimbólumaként. És ezért az evangélista Szent János szimbóluma a Skorpiónak megfelelő Sas. És végül ezt, a szellemi szárnyaláshoz vezető újjászületést szimbolizálja az egyiptomi Phoenix madár, mint ahogy a Sfinx is, akárcsak, később a keresztény misztika szimbóluma is: a négy asztrológiai szilárd jegy szimbólumát egyesítik magukba: 1. A szfinx feje: egy emberi fej – A Vízöntő és Lukács evangélista szimbóluma; 2. Oroszlán sörény, oroszlán mellkas és oroszlán lábak - az Oroszlán napjegy és Márkus evangélista szimbólumai; 3. Bika altest - a Bika jegye és Máté evangélista. 4. A Sassá lett Skorpió szárnyai testesítik meg a János evangélista szimbólumát. Persze, ettől még nyugodtan lehet a szülők, meg a gyermektelen nagybácsik és a nagynénik halála utáni örökösödési lehetőségekre utaló jeleket is kiolvasni a személyi horoszkópok VIII. házából, ha még ezek után is, az asztrológusoknak" futja erre még a "beavatottságából", elemi tisztességéből és józan belátásából… De a VIII. házban található sok (többnyire diszharmonikus) bolygóval, Lilithel, vagy a diszharmonikusan fényszögelt Leszálló Holdcsomóponttal ( Sárkányfarokkal) rendelkező szülötteknek elsősorban az önmagukkal való szembenézés, a kíméletlenségig elmenő, önmagukhoz való őszinteség a legfontosabb mindennél és egyben a legnehezebb életfeladatuk is. Oly szülött lévén, akinek ugyan nincs a VIII házban bolygója, de aki a Skorpió (kígyó) évében született, valamint, akinek a Skorpióban három bolygó található a nap mellett, amelyekkel a Skorpió uralkodó bolygója, a Plútó három diszharmonikus fényszöget alkot, nagyon sok olyan embert vonzok magamhoz, akinek a VIII. háza jelentősen problémás. (Többek között a régi és a jelenlegi feleségemet is.) A kapcsolat sablonszerűen a következőképpen zajlik le: mérhetetlen szimpátia és bizalom az elején. Majd, amikor kiderül, hogy nem vagyok hajlandó elhinni és komolyan venni azokat az "azonnal ható" és "nagyszerű" megváltási módszereket, (naiv) misztikus fantazmákat, amelyeket ezek a szülöttek önmaguk és a világ félrevezetésére, mint biztos recepteket akarnak minduntalanul felhasználni (Az elején természetesen, ártatlanul, mert a dologról csak később, a horoszkópjuk ismeretében hull le a lepel), ha nem is alakulok azonnal gyűlölt személlyé a szemükben, de egy idő elteltével úgy tartanak számon, mint akinek a környezetéből jobb messzire kikerülni. És ha mégis kikerülhetetlen egy-egy találkozás, igyekszenek a lehető legudvariasabban és legkedvesebben elkerülni velem minden, olyan jellegű "témaváltást", amilyenekért korábban megkerestek. És mivel a VIII. ház életfeladataival küzdő emberek többnyire nagyon intelligensek, hiszen pontosan azért kapták életfeladatul a VIII. ház életterületét, mert azt kikerülni végső soron a legmagasabb tudományos intelligenciával sem lehet - tudom, hogy ők is tudják: mekkora szánalommal észlelem az előlem elrejthetetlen, sehova nem vezető, ügyeskedéseiket. Azok a szülöttek tehát, akiknek több bolygója áll a VIII. házban, vagy kamrapontjuk, mindenképp a teljes újjászületés, a radikális (maradéktalan) szellemi-lelki átalakulás problémájával küzdenek. És, vagy elkerülnek mindent, ami ezzel kapcsolatban áll és hallani sem akarnak egy a kézzelfogható materiális valóságnál mélyebb és érvényesebb szellemi valóságról és a materializmus által felkínált objektív és érték indifferens világlátás szempontjait vallják a magukénak, vagy a vallásos misztikák dogmatikus fanatizmusába menekülnek saját, önálló gondolkozást és felelősségvállalást igénylő, szellemi újjászületésük lehetősége elől. De, az is megtörténik gyakran, hogy ez utóbbiak, miután kiábrándulnak az intézményes vallások szűklátókörűségéből, egy sajátos, ezoteriának nevezett eklekticista misztikának lesznek a hívei, aminek igazából semmi köze nincs az újjászületést feltételező metafizikai (analogikus) gondolkozáshoz. És, ami csak arra szolgál, hogy még több misztikus, pszichikai és "parapszichológiai" ismeretet, életet és mennyei üdvösséget megnyerni hivatott könnyítési módszert és technikát elsajátítsanak, aminek segítségével még jobban elrejtőzködhetnek saját lelkiismeretük hangja és felelősségérzetük hívása elől. Asztrológusként csak úgy segíthetünk ezeknek az embereknek, ha nem fogadunk el tőlük semmiféle magyarázatot arra nézve, hogy mit miért nem tudtak saját magukkal szemben, következetesen és becsületesen véghez vinni. Mert a VIII. ház, a gyakorlati megvalósítások életköre is, vagyis a rejtett igazságok felkutatása és megértése – megértetése mellett, az így megszerzett szellemi spirituális ismereteknek a gyakorlati életben való kipróbálásának: a kísérletezésnek és tehát a megvalósítások háza is.
 
< Előző   Következő >