shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Spirituális neveléssel kapcsolatos tanulságos levélváltás PDF Nyomtatás E-mail
2018.12.29. 8:02 keltezéssel, Markó Melinda írta:

> Kedves Szilárd!
>
> Amióta megkaptam az elemzésem Öntől, azóta nagyon sok minden változott 
> pozitív irányba az életemben. Mikor először hallgattam őket, már akkor 
> is éreztem ébresztő jellegüket, azonban ezután is számtalanszor újra 
> és újra meghallgattam az összes hangfelvételt, amelyek életem igen sok 
> területén kijózanítottak. El kellett engednem sok elképzelésem 
> magammal, és a világgal szemben. Ezek persze kezdetben nagyon 
> küzdelmesnek bizonyultak, azonban miután sikerült néhol átlépnem 
> önmagamon, már szinte komikusnak tartottam azokat a meggyőződéseimet, 
> melyek korábban irányították az életem. Ezért mai napig nagyon hálás 
> vagyok Szilárdnak.
> Felmondtam a munkahelyemen is, mert éreztem, hogy a kereskedelem 
> tényleg nem nekem való, és ezután valahogy hirtelen és váratlanul új 
> helyekre sodort az élet. Ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni 
> Szilárdtól, mert feltétel nélkül bízom tapasztalatában és 
> ítélőképességében.
> Nem tudom, emlékszik-e rám, vagy az elemzésemre, hiszen biztos 
> rengeteg újat készített már azóta, ezért csatoltam mellékletben a 
> képletem.
> Természetesen azt is megértem, ha nem áll módjában válaszolni, csak 
> azért tettem fel Önnek a kérdésem, mert jelenleg valóban Ön az 
> egyetlen, akinek bízom a véleményében, mert hitelesnek tartom.
> Annyi lenne csak a kérdésem, hogy kaptam egy lehetőséget, vagyis 
> felkérést, hogy egy Waldorf-iskolában dolgozzam, egyelőre mint 
> napközis tanár. Már elég ideje vagyok itt ahhoz, hogy megismerhettem 
> az iskola szellemiségét, és beilleszkednem is sikerült a légkörbe. 
> Nagyon sokat vagyok kint a természetben a gyerekekkel, és engem is sok 
> téren folyamatosan edz ez a feladat. Az iskola vezetősége 
> felajánlotta, hogy ha szeretném, ők támogatják, hogy elvégezzek egy 
> képzést és mentorálnak, hogy náluk maradjak később, mint osztálytanító.
> Szeretném megkérdezni, hogy mit gondol, a karmám szempontjából jó 
> választás lenne-e ez, vagy fejezzem be ezt a tanévet és terelődjek más 
> irányba? Kicsit összezavarodtam, most ebben a kérdésben, mert sok 
> ellentmondásos érzés van bennem, feltehetőleg az árnyékénem miatt.
>
> Hálásan köszönöm!
> Minden jót kívánok, és kellemes, áldott ünnepeket!
> Barátsággal: Melinda
>

2018.12.29. 8:02 keltezéssel, Markó Melinda írta: > Kedves Szilárd! > > Amióta megkaptam az elemzésem Öntől, azóta nagyon sok minden változott > pozitív irányba az életemben. Mikor először hallgattam őket, már akkor > is éreztem ébresztő jellegüket, azonban ezután is számtalanszor újra > és újra meghallgattam az összes hangfelvételt, amelyek életem igen sok > területén kijózanítottak. El kellett engednem sok elképzelésem > magammal, és a világgal szemben. Ezek persze kezdetben nagyon > küzdelmesnek bizonyultak, azonban miután sikerült néhol átlépnem > önmagamon, már szinte komikusnak tartottam azokat a meggyőződéseimet, > melyek korábban irányították az életem. Ezért mai napig nagyon hálás > vagyok Szilárdnak. > Felmondtam a munkahelyemen is, mert éreztem, hogy a kereskedelem > tényleg nem nekem való, és ezután valahogy hirtelen és váratlanul új > helyekre sodort az élet. Ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni > Szilárdtól, mert feltétel nélkül bízom tapasztalatában és > ítélőképességében. > Nem tudom, emlékszik-e rám, vagy az elemzésemre, hiszen biztos > rengeteg újat készített már azóta, ezért csatoltam mellékletben a > képletem. > Természetesen azt is megértem, ha nem áll módjában válaszolni, csak > azért tettem fel Önnek a kérdésem, mert jelenleg valóban Ön az > egyetlen, akinek bízom a véleményében, mert hitelesnek tartom. > Annyi lenne csak a kérdésem, hogy kaptam egy lehetőséget, vagyis > felkérést, hogy egy Waldorf-iskolában dolgozzam, egyelőre mint > napközis tanár. Már elég ideje vagyok itt ahhoz, hogy megismerhettem > az iskola szellemiségét, és beilleszkednem is sikerült a légkörbe. > Nagyon sokat vagyok kint a természetben a gyerekekkel, és engem is sok > téren folyamatosan edz ez a feladat. Az iskola vezetősége > felajánlotta, hogy ha szeretném, ők támogatják, hogy elvégezzek egy > képzést és mentorálnak, hogy náluk maradjak később, mint osztálytanító. > Szeretném megkérdezni, hogy mit gondol, a karmám szempontjából jó > választás lenne-e ez, vagy fejezzem be ezt a tanévet és terelődjek más > irányba? Kicsit összezavarodtam, most ebben a kérdésben, mert sok > ellentmondásos érzés van bennem, feltehetőleg az árnyékénem miatt. > > Hálásan köszönöm! > Minden jót kívánok, és kellemes, áldott ünnepeket! > Barátsággal: Melinda > Kozma Botond Szilárd < Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges > ezt írta (időpont: 2018. dec. 29., Szo, 9:41): Kedves Melinda! Ha jól emlékszem, gyermekkorodban költöztetek Magyarországra a családoddal együtt, de a problémára, amivel megkerestél, már nem emlékszem, hanem csupán arra, hogy valamiféle párkapcsolati (párválasztási) gondod is volt. Nem? Nos, a sors-kérdésedre, ami miatt újból írtál, azonnal azt válaszolhatom, hogy igen, de... Mivel több horoszkóprendelőm és tanítványom, barátom is, választotta már ezt az utat (Meg az euritmiát) és azért tehát első kézből van tapasztalatom arról, hogy itt is van egy csomó dolog, amire nagyon figyelni kell, mert különben könnyen tévút lehet az antropológia, amin az egész koncepció nyugszik. Nem véletlenül halt meg idejekorán (63 évesen!) a gyermektelen Rudolf Steiner...(Valamit nagyon nem jól csinált...) Most ezt mind nem tudom leírni, de arra gondoltam, hogy készítek egy kis hangfelvételt ezekről. Légy szíves, addíg is, írd le dióhéjban konkrétan, hogy mik történtek veled, milyen tapasztalatok alapján ment végbe az átalakító tudatosodás, amit említettél, és, hogy a párkapcsolattal hogy állsz, mert neked azt nagyon komolyan kell venni már ebben a korban, hiszen a Szaturnuszod a 7. házban áll. Barátsággal: Szilárd 2018.12.29. 20:13 keltezéssel, Markó Melinda írta: Kedves Szilárd! Igen, a szüleimmel költöztünk Magyarországra, amikor még gyermek voltam. Amikor az asztrológiai sors-elemzésemet kértem öntől, voltak akkoriban párkapcsolati problémáim is, de nem az volt a legfőbb ok, amiért kértem az elemzést. Igazából a feloldhatatlan lelki vívódásaim miatt, csak menet közben felmerült ez a téma is. Pontosan ezek miatt érzem én is magam most döntésképtelennek, mert habár engem is szeretnek a gyerekek, és úgy érzem magam adhatom itt, mégis vannak olyan elvek és elképzelések, amikkel nem tudok egyet érteni. De azt sem tartom kizártnak, hogy ezek az eredeti antropozófiai elvek egyéni félreértelmezéseiből származnak és tévesen vannak fenntartva és működtetve az iskolában. Azon is gondolkodtam, hogy a pedagógiai irányt megtartom, de a Waldorf-rendszer helyett átkérem magam egy állami iskolába, viszont nagyon sok olyan dolog is van, amit pont ebben a rendszerben érzek helyénvalónak és hasznosnak. Amit egyértelmű változásként fogok fel az életemben, hogy sokkal szerényebben élek, mint régebben, rájöttem, hogy jóval kevesebb is elegendő számomra, mint korábban hittem, és már nem tartom fontosnak olyan anyagi javak birtoklását, ami régen elengedhetetlennek tűnt számomra. A megjelenésem is természetesebb lett, nem sminkelek, nem tartom fontosnak az épp aktuális divattrendeket, a kényelem és a praktikum lett számomra az első öltözködés terén. Korábban rengeteget küzdöttem a testsúlyommal, nagyon sokszor fogytam kórosan soványra, majd azt követően meghíztam. Most normalizálódott a súlyom, egészségesen és mértékletesen táplálkozom. Felvállaltam magamért a felelősséget anyagilag, és habár ez is indokolta, hogy még lejjebb kellett adnom az igényeimből, de ezt egyáltalán nem érzem megterhelőnek és nem is vágyom többre. Az akkori párkapcsolatom megszűnt. Ennek több oka is volt. Rájöttem, hogy tényleg fölösleges bizonygatnom, hogy mit nem csinál jól a másik, ehelyett egyértelműen el kell döntenem, hogy el tudom-e fogadni őt, vagy sem. Mivel a volt párom nem szeretett volna gyereket és teljesen bekebelezte egy keleti filozófiai elveket valló szekta, ezért jobbnak láttam, ha végleg elválunk. Mindezeket követően magammal foglalkoztam, hogy megértsem és beismerjem a tudattalan ellenállásom és versengésem a férfiakkal szemben. Rá kellett jönnöm, hogy eddig minden párkapcsolatomban megpróbáltam fitogtatni a tudásom, és bebizonyítani, hogy én jobban, vagy legalább annyira tudom az életemet irányítani és vagyok annyira bölcs, mint ők. Ehhez persze sikerült kiválasztanom azokat a partnereket, akik ebbe beleálltak, de mégsem voltak annyira tudatosak, hogy felhívják a figyelmem arra, hogy valamit nem csinálok jól. Jelenleg nincs párkapcsolatom, habár most 1 hónapja randevúzom egy fiatal férfival. Nagyon megfontolt, higgadt és komoly (bak napjegyű), mély érzésű fiatalember, aki nem az a tipikus macsó típus, mint a korábbiak, hanem amit Szilárd is ajánlott nekem: "apa-típus". Már nem érzem úgy, hogy én szeretnék irányítani egy kapcsolatban, sőt nagyon vágyom rá, hogy valaki átvilágítson. Jelenleg úgy érzem, lágyultam már annyit ahhoz, hogy át tudjam magam adni egy kapcsolatban, de ezt persze nem merem egyértelműen kijelenteni, hiszen az úgyis élesben derül majd ki. Nagyon vágyom már a közeljövőben egy kisbabára, de valahol mélyen van bennem egy kis félelem is attól, hogy nehogy a leendő párom évek múltán majd elhagyjon, mint anyai ágon a családban minden nőt a férjeik. Persze először meg kellene találnom a párom, de már nincsenek olyan irreális elvárásaim egy férfival szemben, mint korábban, úgyhogy remélem hamarosan sikerül. Szünet után mindenképp megemlítem majd a munkatársaimnak, hátha valaki szeretne egy elemzést készíttetni, illetve van egy csoport, amiben benne vagyok, ott is szétküldöm! Nagyon szépen köszönöm! Melinda Kedves Melinda! Köszönöm a részletesebb beszámolót, nagy örömömre szolgált ahogy írtál az úgymond belső sikereidről, a karmáddal és a külső világi befolyásokkal szembeni megigazulási megtisztulási törekvéseidben, hogy ne mondjam: harcaidban. Ha megengednéd, a leveledet oda adom a lányaimnak, akik korra ugyan kisebbek mint te, de mivel én neveltem őket, máris ezekkel a jelenségekkel (is) küzdenek, persze, a párkapcsolati problémákon kívül. Attól ugyanis, hogy olyan "bajokat" kelljen megoldaniuk idejekorán, tehát kellő bölcsesség, és gyakorlati - pszichológiai tudás, illetve gyakorlati élettapasztalat és személyes karma-működési megfigyelések nélkül, mint a szexualitás (orgazmus készség) , óvva intem őket. És, a legnagyobb testvérnek az ide vonatkozó kudarca, élő példa lett a kisebbek számára arra, hogy bizony jó az asztrológusként és magánszemélyként is, sokat látott édesapjukra hallgatni. Nos, amint írtam, a waldorf iskolában való, jövendő tanítási lehetőségekkel is kecsegtető tevékenységedet nem kell abba hagynod, és azt a gondolatot, hogy át menny egy állami iskolába tanítani, elengedheted, mert sajnos az állami iskolákban sem (Mert valójában a waldorfban sem!) a természet-szerű, tehát a természeti törvényeknek megfelelő, karma-oldási, karmától szabadító, fegyelmezési koncepció értelmében vett nevelést végeznek, sőt, a megfigyeléseink szerint, az általam a "nem-nevelés" magasztos idealista koncepciók szerint nevelnek. Az is igaz viszont, hogy a magyarországi szülő - ismerőseim és barátaim szerint (Akiknek szembesülniük kellett ezzel a jellegzetesen 21 századi nyugati civilizációs problémával), ilyen szempontból a Waldorf még rosszabb, mert oda direkt ilyen, a természetes - természeti modelltől és a régi, hagyományos nevelési koncepcióktól (Amelyek alapján neveljük mi a gyermekeinket pl.) valósággal irtózó, és az irracionális és természetellenes hülyeségben egymással egyenesen versengő szülők küldik a gyermekeiket. Arról, hogy ezt a pszichológusok által kieszelt, fonák nevelési koncepcióból keletkező, folyamatos lelkiismereti krízist okozó problémát, az ottani tanítók és tanárok, hogy oldják meg, vagy fel, nincs tudomásom. Lehet, hogy éppen azért, mert a fent említett okok miatt, ott még szélsőségesebb a helyzet, kénytelenek voltak kieszelni hatékony megoldásokat, csak attól félek, hogy ezek sem különböznek sokkal azoktól, amiket itt lehet tapasztalni: a gyermekeknek a karmikus késztetéseiktől való, úgymond megvezető leszerelési, figyelem-elterelési, feminista szempontból, bizonyára nagyon megnyugtató módszerét. Ami, talán mondanom sem kell, hogy hosszú távon mennyire káros... Hiszen a gyermekek lelke és szelleme nem találkozhat így élesben és közvetlenül, a természetben nagyon is jelen levő, és a poszt modern, liberális felnőtti társadalomban még inkább kiütköző, ellenállási - elhárítási elvekkel, és ahelyett a folyamatos valóság-hamisításhoz vannak szoktatva, aminek késő kamaszkorukban, fiatal- és felnőtt korukban isszák meg a keserves levét. Hát erre a jelenségre kell nagyon oda figyelned majd, ti., hogy ezt hogyan oldd meg. Nevezetesen, hogy úgymond a felszínen - felszínes eredményekben - sikeres tanító is lehessél és ugyanakkor magadat, de a szülőket se szívasd meg ezekkel a felszíni eredményekkel a lelki ismeretedet se terheld azzal, hogy spirituálisan rafinált, similis ön- és más áltató gyermekeket tanítottál (urambocsá: neveltél). Hogy tehát a Szűz Ascendensednek megfelelően végezhesd a munkádat és gyakorolhasd a választott hivatásodat, tudván, hogy sem a saját rendeltetés-tudatodat nem erőszakolod meg és nem siklatod hamis pályára a szellemedet, de az általad tanított és nevelt, majdani felnőtt gyermekeket, azoknak a sorsát - életét sem állítod a rendeltetésükkel ellenkező, téves szellemi - spirituális (erkölcsi) pályára. Szerintem ehhez jó kézikönyveket ajánlhatok neked és munkatársaidnak - barátaidnak, szerénytelenül, az idén megjelent, saját könyveimben leírt metafizikai jelenségek és igazságok által. Főként a Karmárl és a Lilithről, illetve az árnyék-én veszélyességéről és az egyetemes törvényekről szóló, két utóbb megjelent könyvemet ajánlom. (Publio kiadó, Magyarország) Ami az antropozófiát illeti, tudni kell, hogy amikor azt Rudolf Steiner 100 évvel ezelőtt megalkotta, leírta, figyelmeztetett arra, hogy a következő 50 - 100 évben a tudományok robbanás-szerű fejlődésen fognak keresztül menni és olyan elképesztő felfedezéseket tesznek, amelyeknek a tükrében újra kell vizsgálni majd az ő tanait és azokhoz kell idomítani, illetve a szellemi részek értelmezését újra el kell végezni ezeknek az új tudományos eredményeknek a tükrében (Ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van, alapon). Nos, a tanítványok és követők és iskola-működtetők ezt a revíziót és átírást - alkalmazást nem végezték el máig, és ezért az antropozófiának a spirituális részének a kb. két harmada, vagyis az elméleti alap két harmada, egymáshoz- és a gyakorlati - tárgyi valósághoz, eléggé lazán kötődő misztikus fantazmagóriákból tevődik össze. Én pl. megvásároltam a BP-i antropozófiai társaság által lefordított és kiadott Steiner - könyvek nagy részét, és ceruzával a kezemben végig rágtam és nagy részüket a magamévá tettem. Sokat segített, de sokat is nehezített - Pl. szellemi tévutakra vitt - , amikor az asztrológiai felfedezéseim azoknak ellent mondtak, pl. a Mars, a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz értelmezésében. A Neptunuszt csak akkoriban fedezték fel, tehát nem is tudták még egészen pontosan, hogy miféle ősgéniuszt testesít meg és a Plútóról akkor még nem is volt halvány sejtelmük sem! A Lilithet igen, de gőze nem volt róla még Steinernek! Sőt, még Hamvas Bélának sem! Hamvas pl. , aki 50 - 70 évvel később írta meg az életművét, két világháború tapasztalata után, még el is utasította a Plútóval való foglalkozás szükségének a gondolatát, mondván, hogy az csak több zavart okozna, mint amennyi világosságot hozna, miközben az Isteni igazság Géniuszának az asztrológiai megtestesítőjéről beszélt! Már csak az aritmológiai jelentése is meg kellett volna, hogy gondolkoztassa, tehát az, hogy ez nem más, mint éppen a 10-ik őserőnek a szellemiségének a megtestesítője! (Csatolom újból a Lilith, meg az árnyék-én és a spirituális bolygók leírásait). Ezért tehát, nagyon óvatosan kell kezelni és elfogadni, nem csak az antropozófia elméleteit, hanem a gyakorlati alkalmazásait is. Mondom, én ezeket a misztikus elméleteket elfogadtam, mert összhangban voltak azokkal, amiket az ELTA-ban tanítottak, akárcsak a teozófiai elméletek is, de miután, szó szerint, egyik napról a másikra, meghalt egy makkegészséges kislányunk MO-n, az egész misztikus elméletrendszer előttem megkérdőjeleződött, és attól kezdve (2000), csak azt fogadom el, amit az asztrológiai gyakorlatban is, meg lehet tapasztalni. Barátsággal: Szilárd
 
Következő >
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player