shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz


Elfelejtett jelszó?

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Welcome to the Frontpage
A spirituális diszkréció és horoszkóp-titok
Kép

  Kozma Szilárd:   

A személyi horoszkópok intimitásáról

 

 

     Asztrológiai közhely az, hogy a személyi horoszkóp-értelmezések útján feltárható, öntudatlan és önkéntelen sors-idéző tulajdonságokról szóló információk, egyértelműen és határozottan személyes jellegűek. Ez azt jelenti, hogy ezek a spirituális alapú gyakorlati információk és tanácsok, lényegében és érdemben kimondottan csak belülről, szubjektíven érthetőek, és amennyiben más személy azt meghallgatja vagy elolvassa, ténylegesen senki nem ér az egésszel semmit. És amennyiben egy más személynek, túl korán, és az óvatlan "tulajdonos" akarata ellenére a tudomására jutnak, vagyis az asztrológuson kívül – Aki egyébként is, a harmadik új horoszkóp értelmezés után elfelejti! –, még más személy is ismeri azokat az intim részleteket, amelyek valakinek a horoszkópjában le van írva, vagy ki vannak mondva, nagyon magas szintű spirituális tudatossággal és nagyon erős személy (Nem szakmai!) felelősségtudó személynek kell lennie a horoszkóp tulajdonosának, ahhoz, hogy a feltártak meghallgatásának, még pozitív spirituális hatással lehessenek rá. Azzal tehát, hogy valakinek az élettársa, szerelme, szeretője, testvére, barátja, stb., olvassa el, hallgatja meg és próbálja feldolgozni helyette az egyedül csak, és csakis és kizárólag rá tartozó információkat, nem sokat ér egyikük sem (Sok éves asztrológusi tapasztalatból mondom - írom.), hanem inkább kárt okoz annak, akin segíteni akar, mivel, ebben a megosztott felelősség – állapotban, az így „megsegített személy”, nem fogja kötelezőnek érezni a maga számára az ott leírtak felvállalását, azok kemnény erőfeszítések és áldozatvállalások árán történő feloldását és meghaladását.

     Ezzel a ténnyel tehát számolnunk kell, mindkét irányban és nem kell a sem az asztrológus, sem a horoszkóp-rendelő dolgát megnehezítenünk: nem kell a Lilith és a Sárkányfarok által jelölt tulajdonságaik ferde ítélkezési reflexeinek tápot adjunk, addig, amíg ők maguk nem ismerkedtek meg a horoszkópjuk olvasása, majd elmélyült tanulmányozása által, az ilyen jellegű karmikus meghatározottságaikkal és nem ismerték fel és be azokat.

Tovább...
 
Horoszkóp rendelés, általános tájékoztató

Kozma Botond Szilárd család- és karmaasztrológus: (Karma- és életfeladat-feltárás, valamint rendeltetés-értelmezés, vagyis: egészségmegőrsés és egészséghelyreállítás, párkapcsolati- és pályaválasztási tanácsadás, család-harmonizáció és családi egység-megőrzés, a gyermekek karma-oldási és rendeltetési életfeladatinak megfelelő, helyes nevelés a személyi horoszkóp segítségével.)

Karmikus horoszkópok rendelésére vonatkozó tájékoztató

 Irányelvek:

1.   Az általam készített horoszkóp-értelmezés személyes, tehát személyre szóló konkrét és lényegi információkat tartalmaz, ezért a mondatai egyszerűek és világosak és nem olyanok, mint az általános metafizikai információkat tartalmazó cikkeim, vagy tanulmányaim szövegei

Video felvétel ezekről itt: http://www.youtube.com/watch?v=9fl52QfYxok

 2.  Az, az asztrológus, aki a divatban levő siker-elképzeléseknek felelteti meg a feltárásait és sors-rendezési tanácsait, vagyis az asztrológus, aki hízeleg a rendelőinek, vagy aki pontos és részletes karma- és életfeladat-feltárás helyett, "jókat és szépeket” jósol nekik, nem csak, hogy félrevezeti azokat, de mérhetetlen szenvedést és sok esetben helyrehozhatatlan károkat is okoz. Arra is fel kell hívnom a figyelmét mindjárt az elején minden ide vonatkozó félreértés elkerülése végett, hogy az asztrológiáról és a horoszkópértelmezésről alkotott tömeges tévképzetek és babonák ellenére, nem csak, hogy nem jósolok és nem hízelgek, de az adott helyzet miatt, nem kerülhető el, az ami a tűz-karmával rendelkezőket a leginkább sérti. Ti., hogy a rendelőimet igen is kénytelen vagyok „KI OKTATNI”, mindenkit külön, a maga horoszkópja (főként karmája!) színezetének megfelelően, afelől, hogy mit tegyenek és mit nem. Illetve, hogy hogyan viselkedjenek a jövőben és hogyan nem, annak érdekében, hogy meggyógyulhassanak, illetve, hogy ne betegedjenek meg, és főként, hogy az anyák ne betegítsék le továbbra is, még ha akaratlanul és önkéntelenül is, a gyermekeiket! Valamint, hogy harmonikus párkapcsolatuk és boldog családi életük lehessen, sőt, egyeseket, hogy egyáltalán orgazmusuk lehessen, hogy pénzük és (vagy) lakásuk, és hogy gyermekük lehessen. Hogy meg találják azt az életpályát amin, vagy azt a személyt, akivel boldogan élhetnek, és így tovább. Ez a „KIOKTATÁS” viszont, amely annyira sértőn és rémisztően, sőt: helyből elutasítani valóan hangzik egyesek fülében, egyáltalán nem az én irányítási, fölényeskedési, vagy beavatkozási mániámból ered, és nem azt jelenti, hogy át akarom venni a hatalmat és az irányítást a rendelőim élete fölött. Hanem éppen azt, hogy vállalom a felelősséget azért, hogy azt követően is boldoguljanak a saját lábukon és a saját belátási képességükkel, ha rég el felejtettük egymást. (Persze, ez is csak egyoldalú kifejezés, mivel, ha sikeresen eredményes munkát végezhetünk, az illető nem fog elfelejteni egész életében, miközben én szükségszerűen el kell, hogy felejtsem néha még a legkedvesebb rendelőimet is, ha megszűnik a közvetlen kommunikáció. És meg kell, hogy szűnjön, hiszen nem levelezhetek életem végéig ezer és ezer személlyel.)

3. - Lehet részletben is honoráriumot küldeni: Azt tudom ajánlani könnyítésként azoknak, akiknek kevés a pénze, vagy még bizalmatlanok, hogy fizessenek részletben. Vagyis, hogy küldjék el az analitikus, vagy a szintetikus horoszkóp értékének a felét előlegben és én annak a fejében, első fordulóként, elvégzem a feltárásnak a sors, és a sors-problémát okozó és magyarázó karmikus részét. És ha elégedettek az elvégzett résszel, illetve, amikor kerül még pénzük, akkor elküldik a honorárium maradék felét, és én elvégzem (befejezem) és elküldöm a horoszkópnak a részletező – szintetizáló és a krízisoldó - tanácsadó részét is.

Kedves érdeklődő!

    Bármennyire is sikerülne részletesen leírni és elmondani azt, hogy mit tartalmaznak, és főként azt, hogy miben különbözik az általam készített, kauzális - karmikus látásmódon (tehát: általános és egyéni rendeltetés szerinti) alapuló horoszkópok tárgykezelése, a jósló, vagy más féle (pl. pszichologizáló) horoszkóp-értelmezésektől, ön úgy is csak azt követően győződhetne meg a munkám gyakorlati hasznáról és minőségéről, miután a horoszkópja a kezébe került. Ezért arra gondoltam, hogy az önreklámozás helyett, nyitok egy fejezetet a www.kozmaszilard.hu  c. és a www.kozmaszilard.com c. honlapjaimon az olyan, régi ügyfelektől érkezett köszönő levelek közlésére (Levelek főcím alatt), akiknek sikerült azonnal felismerni az általam kifejtett munka értékét, illetve, akiknek sikerült konkrét pozitív sors-változtatásokat elérniük az én horoszkóp-értelmezéseim segítségével. (Természetesen, ezeket a köszönő leveleket csakis, a szereplő nevek és más, esetleges ismertető jegyek átírásával közöltem. És arra is van példa, hogy az illető személy direkt szólt utólag, hogy írjam ki a rendes nevét, mivel ő, éppen a tőlem hallottak és olvasottak alapján, már ezen a szinten is, a nyitottságot választja. Ez viszont az ő döntésük volt és az én részemről ilyen jellegű kérés nem merült fel és nem is fog a jövőben sem, mivel teljes felelősséggel írom e tájékoztató végén azt, hogy mindenki számára a maximális diszkréciót garantálom.)  -  Meg vagyok győződve arról, hogy amennyiben nem annyira bizalmatlan és gyanakvó valaki, hogy ezeket a leveleket általam gyártott, szélhámos műveknek képzeli, jobban meggyőződhet a munkám jellegéről, természetéről és minőségéről, bármilyen más jellegű ajánlásnál, un. reklámozásnál.

Ízelítőül, íme egy ilyen, elemzés-végi levélváltás, amit egy asztrológiával foglalkozó, vagyis amit egy, nyolc évvel korábban egy komoly Budapesti asztrológiai iskola tanfolyamát elvégzett személlyel „zártam”:

2012.07.27. 15:59 keltezéssel, Anita Deres írta:

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

 

 

Date: Fri, 27 Jul 2012 20:48:33 +0300
From: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
To: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
Subject: Re: 9 . befejezés

Kedves Anita!


       Én is köszönöm a méltató sorait és egy úttal meg kérdem, hogy fel tehetem-e ezt a levelét a honlapomra változatlanul? 

Barátsággal: Szilárd

 

2012.07.28. 14:41 keltezéssel, Anita Deres írta:


Természetesen, Szilárd! Mehet a nevemmel, nyugodtan!

SZép hétvégét!
Anita


A többi köszönő- és hálalevél itt olvasható:  http://www.kozmaszilard.hu/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=43

       Tudom, hogy egyes rendelés után érdeklődők éppen attól irtóznak, hogy ezeket, a részletmagyarázatokat elolvassák, de én mégis kitérek arra is, hogy mit tartalmaznak, és mit nem az általam készített személyi horoszkópok. Annak a személynek ugyanis, aki horoszkópot akar rendelni, figyelembe kell vennie azt, hogy életnek a legfontosabb döntése előtt áll, tehát tudnia kell, hogy mit választ! És ez akkor is így van, ha csak azt követően tudja igazából megérteni és belátni azt, hogy a rendelés latolgatásával sokkal fontosabb döntés előtt áll, mint  pl. egy autó vásárlása, vagy akár a családi ház, vagy egy öröklakás megvásárlása is (sőt: még annál is fontosabb döntés ez, mint pl. a házasságkötés, vagy válás, vagy a végleges külföldre költözés), miután a teljes horoszkópját megkapta, azt többször elolvasta, és a hangfelvételeket mind meghallgatta.

Hát ezért én nagyon kérem önt, hogy vegye komolyan az alant olvasandókat és a rendelés mellett való döntése esetén - első sorban az ön érdekében! -, a horoszkópkészítés közben velem való szoros együttműködést (levelezést) is. Értem ez alatt, az egymásnak felteendő kérdéseket és válaszokat. De biztosíthatom arról is, hogy az alábbiak elolvasása, abban az esetben is hasznos lesz az ön számára, ha úgy dönt, hogy mégsem rendeli meg tőlem a horoszkópját. - Kérem tehát, hogy vegyen komolyan ugyanúgy, ahogy én is, a teljes spirituális (Tehát Sors-tudatos!) felelősségemmel – Vagyis a saját sorsommal és a családommal szembeni felelősséggel! – arányosan komolyan veszek mindenkit, aki hozzám fordul sorfeltáró útmutatásért, minden olyan esetleges látszat ellenére, ami ennek az állításomnak ellentmondana.

(Kérem tehát, hogy legyen türelme az egyelőre fölöslegesnek tűnő részletek elolvasásához, bármennyire is „dinamikus” alkat ön, vagy ha úgy érzi, hogy nincs ideje, mert éppen azért fordult hozzám, mert „merő rohanás az élete”. Kérem hogy „állítsa le magát”, mert esküszöm, hogy ez most fontosabb, mint a dinamizmusának a kiélési szüksége, vagy a rohanás folytatási kényszere, és amennyiben gyermekei is vannak, elsősorban az ők érdekük az, hogy ezt az egy órát „megvonja” tőlük! – Hiszen éppen ezen múlik, hogy tovább kell-e bukdácsolnia egyik krízisből a másikba, és tovább kell-e rohangásszon össze vissza az élete kilátástalan labirintusában, vagy megnyugodhat már végre!)

   Nem azért részletező ez a tájékoztató, mert én szőrszálhasogató, piszmogó alkat, vagy grafomániás lennék (Sem a Szűz, sem az Ikrek-jelleg nem hangsúlyos a sorsképletemben!), vagy, mert szeretem magam „előadni”, hanem azért mert messzemenően át látom a munkám és hivatásom felelősség-súlyát és maximálisan helyesen és pontosan akarom önt tájékoztatni afelől, hogy mit is várhat ettől a munkától. Szeretném tehát már a kezdetek kezdetén tisztázni ön előtt, hogy milyen minőségi és mennyiségi munka ellenében igénylem a megjelölt honoráriumokat. Hiszen az, hogy egyetlen nap csak két, vagy esetleg csak egy hangfelvételt készíthetek el, nem azt jelenti, hogy haj de könnyű dolgom van, mert ilyen könnyen keresem a pénzt, hanem azt, hogy éppen annyi időre van szükségem amíg úgy át látom és gondolom a sorsképlet és a kettőnk kommunikációja tükrében a következő hangfelvételen mondandókat, hogy az, amit mondok egy hangfelvételen – nem viccelek! – az ön számára, minden szempontból érvényes legyen. Ezért pl., van, amikor egyetlen horoszkóppal (szintézissel) több mint egy egész hetet is dolgozom, a hétvégét is bele érve. És eszébe ne jusson senkinek, hogy egyszerre két, vagy három horoszkópon is dolgozni lehet, mint ahogy teszik azt a törvénybírók, vagy az ügyvédek, vagy az orvosok, hogy egyszerre négy – öt, sőt, akár 1O db. „ügyet” is tárgyalnak, vagy „futtatnak”, műtenek, és gyógyítanak is, állítólag… Mert, ha van munka, amihez esetleg az (persze: nem a jósló!) asztrológus munkája nehézségét hasonlítani lehet, az a szív- vagy agysebészeké, de felelősség szempontjából a személyszállító repülőgépek pilótáié, ahol és amelyben tévedni egyszerűen tilos. Legalább is, ami tőlem telik. Mert, ha hibás születési adatokat kapok pl. és arra alapozva, azon belül keresem meg – állítom be – a lehetséges legoptimálisabb születési órát, arról nem tehetek. Az asztrológus ugyanis a kapott információk szerint kell, hogy dolgozzon, és nem az oly sokat emlegetett és az igazából nem sokat érő, misztikus intuíciója alapján, mert amennyiben valaki az utóbbi alapján dolgozik, nem csak, hogy komolytalan és hiteltelen, de egyenesen sors-veszélyes tevékenységet folytat.    

     Érthető talán az általam fontosnak talált részletezés, amennyiben önnek az alant közölt információk fényében kell eldönteni azt, hogy érdemes-e „annyi pénzt kiadni” egy horoszkópért, amennyiért vásárolhat pl. egy pár jó minőségű korcsolyacipőt, síbakancsot, vagy egy jobb minőségű öltönyt? Vagy annyit, amennyibe kerül két darab autókerék-gumiabroncs. El kell döntenie, hogy ér-e annyit önnek, vagy másnak, a minden szinten „tisztába és rendbe tett” sorsa és élete, vagyis a nem azonnal, de néhány éven belül bekövetkező betegségektől való teljes megszabadulás, a harmonikus házasság, az egészséges gyermekek nemzése - világra hozatala, és a helyesen megválasztott életpálya, mint ugyancsak önnek, vagy másnak, a még csak műszaki vizsgai szinten sem megbarkácsolt autója, két új autólámpa, két akkumulátor, egy új mosdó- és vécékagyló, vagy öt db. fogának a betömetése, esetleg egy fogászati híd-korona elkészítetése? (Szerintem a horoszkóp ezeknél százezerszer többet ér, de erről önnek kell döntenie az alant olvasandók alapján!)  

E-mail címem tehát: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges , a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges , valamint az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges . Mobil-telefonszámom: OO 4O 741 167 382. Ugyanakkor az első imél-cím, valamint a Kozma Szilárd – Csíkszereda, egyben a skyp-címem is. Amennyiben tehát, elolvasta a válaszlevelek nagy részét, illetve az alábbiak elolvasása után is érdekelve érzi magát a horoszkóprendelésben, de úgy érzi, hogy a szándéka megerősítéséhez szüksége van még egy kis személyes beszélgetésre is, ebbéli szándékát előrejelezve, minden kedd, csütörtök és szombat délután, Budapest időszámítás szerint 16 és 19 óra között, skyp-on felhívhat, hogy a képlete kapcsán váltsunk néhány szót előzetesen.    

Honlapom a http://www.kozmaszilard.hu és a www.kozmaszilard.com.  Létezik két régi változat is, a: http://www.eletasztrologus.tvn.hu és az http://www.asztrologosz.tvn.hu , amelyeknek az írott cikkei és tanulmányai kissé avultak ugyan, de a horoszkópkészítési lehetőségekről szóló hangos tájékoztatóját érdemes meghallgatni. (A bal oldali címoszlopban, a Lilithről szóló előadástól kezdve lefelé haladva.). Személyi horoszkópokkal, azok használatával és értelmezésével, illetve a horoszkóp elkészítése után beállt új sorshelyzetekkel kapcsolatos kérdésekre a http://www.asztrologosz.com című, megfelelő fórumokkal rendelkező portálunkon is válaszolok ingyen. (- Erre, a pontra a későbbiekben még részletesen visszatérek.)

  A kérdéseimre adott kis életrajzi leírásokra azért is szükségem van, a beállítás mellett, hogy a hangfelvételek készítése közben, az ön – önök… – által leírt családi és személyi életesemények segítségével, a horoszkóp-rendelő számára a gyakorlati tények szintjén is illusztrálhassam (személyesítsem), a horoszkóp-elemek konkrét jelentését. Minél több és jellemzőbb személyes élményekhez vannak ugyanis kötve ezek az asztrológiai értelmezések, annál könnyebb a megértésük, illetve annál könnyebb az illető életkörhöz tartozó összes (Még meg nem történt, de potenciális veszélyt jelentő) probléma megértése és felvállalása, vagyis a felvállalás és az átvilágítás segítségével történő meghaladása, a sors-veszélyek és csapdák megelőzése, az élet rendezése. Vagyis, a karma-krízis feloldásához vezető gyakorlati sorsfeladatok felvállalása is.    

Tovább...
 
Az általam készített horoszkópok
 Kozma Szilárd:
 
     A kauzális - metafzikakai horoszkópértelmezéseknek az eltérése a klasszikus (Jósló) szemléletű horoszkópértelmezésektől. 
 
     Mielőtt ezekbe - a hasonló témában olvasható írások tárgykezelésétől merően különböző tanulmányaimnak
- az olvasásába belefogna, kikerülhetetlenül fontosnak és föltétlenül szükségesnek tartom egy olyan elméleti,
de a horoszkópok helyes megértése és gyakorlati használata (alkalmazása) szempontjából nagyon
fontos kérdésnek a tisztázását, amire tizenhét éves gyakorlati asztrológusként jöttem rá, és amit azt követően
hét éven át pontosítottam és árnyaltam és kiszélesítettem: a napjegyünkre jellemző, személyi sors-meghatározó pszichikai és mentális tulajdonságaink és spirituális kisugárzásaink nem annyira meghatározóak (nem
annyira fontosak!), mind amennyire a köztudatban elterjedt asztrológiai tévképzetek szerint önkéntelenül
hinni szokás.
Tovább...
 
Szerelem és szexualitás
Kép

Kozma Szilárd karma-asztrológus:

 Asztrológusi szemmel a szerelemről, szexualitásról és a házastársi- élettársi viszonyokról.

 Motto: "A szerelemben fogant és arra alapuló házasság a legnagyszerűbb és legcélszerűbb szerződés, ami két felnőtt között köttetik meg, annak az érdekében és abból a tiszta célból, hogy egymást kölcsönösen és odaadással segítsék a megváltás eléréséért való törekvésükben. Ez az egyetlen világos út, ami az Isteni Igazság Szelleméhez és a tényéleges boldogsághoz elvezethet." 

 A Duna Televízió egyik korareggeli magazin műsorából értesültem arról, hogy a szervátültetési piacon általában a beültetésre alkalmas vesék képezik a legnagyobb hiánycikket és egyben a legnagyobb üzleti forgalom tárgyát is. A bejelentésen nem azért nem lepődtem meg, mert, legalábbis a stúdióba invitált szakember szerint, az új vesék- beültetésével, a sebészek nem annyira az élet-halál kérdéseket oldják meg, hanem az új vese egy jobb, normálisabb életvitelt, egy jobb életminőséget tesz lehetővé a "szerencsés" vese-betegek számára.

 

Tovább...
 
Van-e az öngyilkosságért felelős gének felfedezésének jelentősége?
Kozma Szilárd:
 
     Az öngyilkosságot a személyti horoszkópokból kiolvasható skorpió karmával járó rombolási és önrombolási kéztetések okozzák. 
 
Ahogy a szervezetünk működése alá van rendelve a génjeink által képviselt biológiai programunknak, ez a biológiai program is alá van rendelve az auránkban létező, vagyis a tudattalanunkba bekódolt. spirituális életfeladatokat tartalmazó programoknak. A kauzális (metafizikai - karmikus) asztrológiában köztudott , hogy a Skorpió és a Rák jegyű személyek aurájában erősebbek az un. rombolási és az önrombolási, illetve életellenes mentális programok. Ezért ezeknek a romboló szellemi programoknak megfelelő gén-struktúrák is léteznek. És ez akkor is így marad, ha kiderülne, hogy az öngyilkosságért felelős, illetve az arra hajlamosító módosult géneket felfedező tudósok tévedtek. Mindenképp csak idő kérdése már, hogy a dolog felől a tudomány is teljes mértékben megbizonyosodjék. A baj csak az, hogy a magyar nemzetért és az emberiségért aggódó személyek által (érthető!) örömmel fogadott feltételezésekkel ellentétben, az öngyilkossági hajlamokat fizikailag megtestesítő gén-módosulások felfedezésnek a segítségével, illetve ezek felismerhetővé tételével, sajnos egyáltalán nem fog megszűnni az öngyilkosság problémája. Hiszen a különféle rákos betegségekben elhunytak száma is tovább növekszik, annak ellenére, hogy ma már egyre több, tényleges sikerrel alkalmazott rák ellenes szérumot és rák ellenes terápiát ismer és alkalmaz az orvostudomány és a természetgyógyászat.
Tovább...
 
A virágpor-allergia valós okai
Kozma Szilárd: 
 
      Az egyik leg kétségbeejtőbb következményekkel járó "tudományos" tévedés, amivel a karma-asztrológus találkozik: a virágpor-allergia valós okának a megítésése és gyógyszertelen feloldási lehetősége felől való félrevezetettség.
 
„Végre itt a nyár, és meleg az idő…” - De a nyárnak koránt sem örvendenek ennyire a fűpor allergiások. Sőt: az allergia igazi, szellemi és spirituális okainak a meg nem értése és félreismerése miatt, a nem- allergiások sem örvendhetnek már a nyárnak úgy, mint régen. A fűpor és a virágpor allergia, az utóbbi évtizedekben olyan méreteket öltött a civilizált (A szó eredeti jelentése: védekező) nyugati társadalmakban, és köztük is kiemelten Magyarországon, hogy kormányrendeletek és parlamentek által hozott, komoly büntetéseket is előíró törvények(!) teszik kötelezővé a fűnyírást és a parlagfű-irtást. Berregnek hát állhatatos kegyetlenséggel a fűnyíró gépek országszerte, hogy az ember inkább fedett uszodába megy, mint nyílt strandra. Utóbbin ugyanis már nem lehet egy perc nyugalma sem a stressz-okozó ostoba (steril és haszontalan!) fűnyírástól. És ha parkba, vagy a természet lágy ölének más, civilizáció-közeli menedékébe mennél az árnyas fák alatt, szabad levegőn pihenni, esetleg meditálni, azt ugyan nézheted már, mert ma mindenütt ez, a sokak által már nem is észlelt finom irritációt: végül is észrevétlen stresszt okozó, természetellenes fűnyírói alapzaj fogad.
Tovább...
 
Jóslás és terápia?
    „Mihaela // Jós és ezoterapeuta” - olvasom egy könyvbolt pultján hagyott névjegykártyán. Számomra, aki tizennyolc éve elkötelezett hivatástudattal foglalkozom szellemtudományokkal, és aki tizenkét éve, hogy gyakorló asztrológusként, de nem jósként, hanem a személyi horoszkópokból kiolvasható egyéni spirituális struktúráknak megfelelő sorsfeladatokat feltáró és értelmező asztrológusként, keresem a kenyeremet, nem is annyira a középkori kuruzslás képzetét idéző, misztikumában is kacifántos ezoeterapeuta kifejezés tűnik fel, hanem a jós.

Az, hogy miután a századfordulói világvégéről és apokaliptikus katasztrófákról szóló fantáziadús jóslatok is mind megbuktak az angol trónörökös volt feleségének: Diana hercegnőnek a fényes uralkodói jövőjéről szóló, fél millió dolláros horoszkópjában leírt hazudozásokkal együtt, valaki még lehet annyira tájékozatlan szellemileg és spirituálisan naiv, hogy a jóslást jelölje meg hivatalos szakmájaként, mesterségeként.
Tovább...
 
Az anyagi hátráltatások és nehézségek rejtett okairól és asztrológiai feloldásáról
Az anyagi hátráltatások és nehézségek rejtett okairól és asztrológiai feloldásáról.


Metafizikai közhely, hogy az ember - Az egyetemes teremtés ősi okának és az eredeti lét-rendeltetésnek megfelelően! - mint a legfinomabb és legmagasabban strukturált kiegyenlítődési (megváltódási) lehetőségnek a megtestesüléseként (Adamként) - Egy jól érzékelhető kauzális – metafizikai fejlődési szükségszerűség elemi logikája alapján lett intelligenssé és ennek érdekében, az állatvilágból fejlődött ki. De éppen amiatt, hogy ennek az egyetemes szükségszerűségnek az  alapján fejlődött odáig, hogy az ő személyi tudatában az egyetemes léttudat (Isteni tudat) is megjelenhetett, olyan, az állatvilágban ismeretlen intelligenciával, és semmilyen más lényben nem létező, teremtő erejű (mágikus erejű) személyi képzelettel is rendelkezik, hogy, amennyiben az eredeti lét-rendeltetése szerint élne (Tehát, ha ahelyett, hogy hagyná magát a kapzsisága és más alacsony rendű késztetései, ambíciói és félelmei, által vezettetni, ha az általános és egyéni fejlődési és kiegyenlítődési sorsprogramja szerint gondolkozna, cselekedne és képzelegne!) semmiféle megélhetési gondja nem kellene, hogy legyen. A megélhetési gondjai, ha ténylegesen vannak, az mind abból származnak, hogy nem az általános emberi rendeltetésnek és nem is a személyi horoszkópjából kiolvasható személyi (egyedül rá érvényes!) rendeltetésének megfelelő lét-logika szerint használja az eszét és a teremtő erejű (mágikus hatású és így sorshelyzet-idéző erejű) képzeletét.
   Mielőtt személytelen spekulációkba, vagy útszélien okkult és ködösen misztikus, esetleg steril és valóság-ellenesen intellektuális értelmezésekbe bocsátkoznánk, vizsgáljuk meg az anyagi javak megszerzésének és azokkal való gazdálkodásnak (Azokkal való élésnek és nem utolsó sorban: a „vissza-élésnek” – a vissza fejlődésnek.) a problémáit szellemtudományok matematikája szemszögéből, vagyis az asztrológia szemszögéből, egészen pontosan: a személyi horoszkópokból kiolvasható egyéni életfeladatok szemszögéből.
Tovább...
 
Mágia és a kereszténység
Kép

 

Kozma Szilárd:

     Az Egyetemes Törvények megnyilvánulása
és alkalmazási lehetőségei a mindennapi életünkben


(A jelen tanulmánynak létezik egy hangos változata is – A MÁGIA gyökerének a szabad beszéddel elmondott és hang fájlokban rögzített spirituális és kauzális értelmezése. – a www.kozmaszilard.hu c. honlapomon, ahonnan egyszerű egérkattintással le lehet tölteni az illető fájlokat.)

 I. A MÁGIA működési mechanizmusa, avagy:

A TEREMTŐ KÉPZELET TERMÉSZETE ÉS MÁGIKUS EREJE


"Egyre jobban, agykontrol nélkül."
És: "Engedd, hogy a szükségleteid igényeljék a szükségeidet."
Tovább...
 
Sors-csírák és a spirituális memória

Az anyai ágon öröklött (teremtés- és teremtőellenes) karmikus programok valamint az ámítási és önámítási programok gyökereinek, természetének és következményeinek asztrológiai feltárása (sorozat)

 Röviden a sorscsírákról

   Karma - asztrológusként, a Hamvas Béla által leírt és összegezett metafizikai alapállás szerint gyakorolt asztrológiai tapasztalataim által bátorítva, valamint a saját élettapasztalataim alapján (életem reális eredményeinek az alapján), a valóság által felmutatott reális tényeknek az alapján), mindenféle keleti, vagy nyugati miszticizmussal szembeszegülve, egyre mélyebben kezdtem behatolni a létnek és a teremtésnek (metafizikának) azokra a területeire, amelyeken tudomásom szerint senki nem járt. Ezek a spirituális és kauzális valóság-kutatások, elsősorban az újszülött csecsemők által a szüleiktől örökölt, különböző életfeladatokat tartalmazó (azokat magukban rejtő-hordozó) spirituális programoknak és a generációkon átívelő, anyáról utódra származó spirituális memóriának a felfedezéséhez vezetett.
Tovább...
 
Lilith és Ősteremtés

Kozma Szilárd: Lilith és Ősteremtés

avagy a tökéletesség-mánia és a másságra való őssóvárgás közös gyöke, valamint a szerelmi válságok, a szexuális perverziók és a család-felbomlások összefüggése

A jelen téma szempontjából kiemelten jelentős, Magia Sutra című metafizikai művében, Hamvas Béla világosan kifejti hogy, függetlenül attól, hogy egyénileg miképpen, milyen szellemi és spirituális öröklődés útján, hogy milyen gyermekkori és felnőttkori hatások által alakul ki, és, hogy mi befolyásolja a jelenben, az ember szellemi képzelete - Az egyéni életképzeletünk! - befolyásolja és irányítja a lelkünket, vagyis a gondolkozásunkat és az érzelmeinket. És ez, az idea-alapú szellemi befolyásolási - irányítási folyamat nem áll meg: Az úgynevezett pszichoszomatikus befolyásuk által, népiesen: idegalapon, a gondolataink és az érzelmeink modellálják (általában és egyelőre sajnos, inkább rongálják, károsítják) a testet, vagyis a biológiai szervezetünket. Sőt: a szellemi és a materiális kölcsönhatások szövődményében, az életkörülményeinket is a pozitív, vagy negatív, a világos és tiszta, vagy a zavaros: az alacsonyrendű és önellentmondó képzeletvilágunk alakítja és irányítja (Figyelem: a valóságtól elszakadt idealisztikus fantazmagóriáknak maximum káros hatása lehet, még akkor is, ha misztikus, vagy vallásos fantazmagóriákról van szó!), annak ellenére, hogy a természettudományos világlátás perspektívájában ez fordítva látszik.

Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

Eredmények 27 - 37 / 37
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player