shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Welcome to the Frontpage
Kedves Olvasó!

 

Kedves Olvasó!

Ingyenes válasz egy fontosnak érzett sorskérdésre Kozma Szilárd asztrológustól itt kapható:
 http://www.asztrologosz.hu

FŐ FOGALLKOZÁSOM A BOLDOGSÁG

 

Igen, amint a nem piár-fotós, hanem a kisebbik-középső: Turula nevű kislányom által készített fotó is tanúsítja, én, asztrológusként, azzal foglalkozom, hogy sok gyermekes családapaként (tehát élettársként is!) is BOLDOG VAGYOK. Egészen pontosan azt, hogy Boldog vagyok, amiért azok számára, akik tőlem a karmájuk pontos asztrológiai feltárását és a sorsuk minősége javítását célzó asztrológusi - szakemberi tanácsadásomat  (Figyelem: Nem megható segítségemet!) kérik, rávezethetem arra, hogy miként érhetik el ők is ezt, a Tarot 22-es ikonja által jelképezett (A legmagasabban szinten beavatott, tehát megváltott embert szimbolizáló.), tényleges és hoszú távon megzavarhatatlan és elvehetetlen és elveszíthetetlen boldogságot. Nem a Király jogát gyakorlom tehát, mert nem akarok király lenni, hanem a Bolond-Boldogság jogáját élem minden percemben, mivel mindig boldog akarok maradni és erre a (Figyelem: nem könnyen, de végül csak elérhető!) boldogsági állapot elérésére a rendelőimet is meg tudom tanítani.

  E sok - sok éves munkával megszerzett boldog - Bolondságomban tehát, úgy vélem, hogy semmi nem bizonyítja jobban a szellemtudományokban szerzett ismereteim gyakorlati hasznát annál, hogy egy, a profi szintet messze meghaladó és a hitelrontó rágalmazás művészetét a zsenialitás szintjén művelő (És a művelés ez esetben szó szerint értendő!), két diplomás gyűlölet-keltési mester: a feminista Gerle Éva nevű pesti blogger, nem tudott gazdaságilag tönkretenni, annak ellenére sem, hogy két éve azon fáradozik az internet minden eszmei és technikai lehetőségét felhesználva-  Ezt nyíltan többszörösen is meghirdetve! -, hogy a sátáni rágalmaival a szakemberi hírnevemet és erkölcsi hitelemet lerombolja (bemocskolja).
    Gerle Éva, a tanári és pszichológusi képzettségétől elvárható humanista alapállással ellentétes (sátáni) számításai ugyanis, éppen ott bizonyulnak hibásnak, hogy nem számol, vagy, hogy nagyon rosszul számol azokkal a spirituális sors-erőkkel, amelyekkel 22 éve dolgozok, és amelyeknek a minél alaposabb megismerésére igyekszem a legjobb tudásom szerint rávezetni mindazokat, akik a karma-oldáshoz (is) vezető sors-ismereti szakemberi útmutatásaimat kérik. Ezért, huszonkét éves gyakorló asztrológusi tapasztalat után, a legkegyetlenebb beavatásnak is megfelelő (Négy általam gondozott és eltartott gyermekem egzisztenciája a sátáni tét!), két éves szakmai és erkölcsi rágalmazási háborút követően, még nagyobb meggyőződéssel állítom, hogy az egyetlen valós és hosszú távon is hathatós eredményeket hozni képes mágikus erő, nem jöhet máshonnan, mint, a minél pontosabb és világosabb  asztrológiai sorsfeltárásból.

https://www.youtube.com/watch?v=PW70cB60ihU

 A többi, Hamvas Béla nyomán általam "sors-kenyőcsnek" nevezett un. misztikus sors- és egészségjavítási kísérlet is, hozhat rövid távon "szenzációs", sikereket.  De, akárcsak a boldogságérzet mesterséges erőltetése (Pl. az alkohol, vagy a drogok hatására elérhető, vagy a reális alap nélküli, vagyis a karma-oldás nélküli „vidámkodás”, vagy a derű-állapot mesterséges fenntartása, mint pl. a lényegi-belső tartalom nélküli - merthogy igazi, pozitív mentalitás-változtatás és sorsrendezés, tehát valós boldogság nélküli - erőltetett "belső mosolygás".), csakis rövid távú, de mulandó eredményeket képes hozni. Akárcsak a misztikus un. auratisztítás, a mesterséges csakra-aktiválás, a kinezeológia, a varázsvesszős és – vagy ingás "behangolások", a kézrátételes és más fajta gyógyítások (Egyébként nekem igen erős a bioenergia-sugárzásom, de mivel tudom, hogy ez múlandó és talmi, csak a gyermekeim un. sürgősségi ellátására használom, és akkor is csak, ha nagyon szükséges!). De semmi nem annyira múlandó, vagy megtévesztő, mint a különböző egzotikus-misztikus karmaoldási technikák, vagy az un. rejkis "behangolások" és az agykontrolos, vagy más fajta un. fehérmágiázások. Az ellenőrízhetően pontos asztrológiai karma-feltárás rendszerben ugyanis, a misztikus gyógyítgatós trükközés értelmét veszíti. Hiszen az ember, aki hajlandó a saját rejtett karmikus mélységeinek az ok-okozati összefüggéseit megismerni és a betegség-okozó lelki szokásait felcserélni a rendeltetésével összhangban álló mentalitással, az, az élete „egész”-ével kerül automatikusan összhangba – A karmáját megismerve, előbb a boldogság-képzeteit teszi reálissá és így kerül harmóniába, nem csak a vágyaival, de a lelkiismeretével is. És ezáltal a szerelmével, vagyis az élettársával is, majd azt követően, a családjával és a tágabb környezetével is. - és ettől válik ténylegesen és végleg „egész-ségessé”, nem a gyógyászati trükkök alkalmazásától.  

   A dianetikus auditálás, a pszichológiai analízisek még képesek részben a pozitív sors-eredményekhez vezető gyökeres mentalitás-módosításra, de a különböző szín- és hang-, vagy vízterápiák, ugyanúgy mint a masszírozás: kellemes fizikai állapotba és jó hangulatba hozhat ugyan egy pár napig, pár hétig, sőt akár még hónapokig is, de mind messze áll attól, hogy a tényleges sorsrendezést és a tényleges gyógyulást, tehát a boldogulást létrehozhassa.

    Mindez kevésnek bizonyul hosszú távon ahhoz, hogy a valós gyógyulás és a spirituális fejlődés - erősödés útján, mindenki számára, külön - külön, az egyetlen igazi életútján elindítson. A párkapcsolati, családi viszonyaink krízis helyzeteit is, csak időlegesen leszünk képesek "harmonizálni" a különféle misztikus módszerekkel, vagy a pszichológiai terápiákkal, konfliktuskezelési trükkökkel, a valós, és egyedül a személyi horoszkópok segítségével megvalósítható, mivel a tényleges személyi rendeltetésünkkel összhangban álló, belső, mentális és spirituális viselkedés-változtatás, tehát karma-oldás és karma-meghaladás nélkül!

    Hiszen lehetetlen az, hogy a mai kornak megfelelő, élet- és lelki-szellemi minőségi igények és kulturális elvárások szerint párban (családban) együtt maradni hosszú távon anélkül, hogy a pár tagjai legalább a saját karmájuk jellegével tisztában ne legyenek! Persze, a partner, vagy a gondozott - nevelt gyermekek karmájának a fő alkotóelemeit is ismerni kellene, ahhoz, hogy a viszonyok és viszonyulások, az egymás iránti elvárások tisztázottak és az egyetemes törvények szempontjából jogosak legyenek! Hogy mit értek mindezen? Talán segít a megértésben és az elfogadásban ha a honlapon található - egyébként nem kihagyható és nem helyettesíthető - tanulmány-szövegek mellett, az alábbiakban szűkön jelzett videofelvételeken történő konstelláció-értelmezéseimet is megnézi: 

 

(Asztrológia Istenigazából című videó sorozat a you tube-on:
http://www.youtube.com/watch?v=3B2CIBRA0rE - A nulladik rész

Kozma Szilárd - Asztrológia Istenigazából! I. rész
http://www.youtube.com/watch?v=fQMRkJlDU44

Kozma Szilárd - Asztrológia Istenigazából! II. rész
http://www.youtube.com/watch?v=t5W-00uIzJw

http://www.youtube.com/watch?v=V3u9hbjlqH4 - 3. rész: A Skorpió 1
http://www.youtube.com/watch?v=ap2-2_gNNrY - 4. rész: A Skorpió 2)

 

Ezért, e honlapnak a cikkei és tanulmányai azon pozitív sorsalakításra és tudatos életvezetésre elszánt, önmagukkal és életükkel szemben minőségi igényeket támasztó személyekhez szólnak, akik számára rég világos, hogy a komoly asztrológiának sokkal inkább köze van a krisztusi beavatáshoz, mint jósláshoz. Tehát azokhoz, akik számára világos az, hogy a legsötétebb dolog, amit az asztrológiával tenni lehet, az a JÓSLÁS, tehát a feketemágiázás!

 

Tovább...
 
Az igazi gyógyítás nem lehet más, mint karma-oldás
Kozma Szilárd karma-asztrológus:

b]Az egészségesen született gyermekeknél, ha felmerül,

a betegségek gyermekkorban, a gyermekek 15 - 16 éves koráig, kimondottan az anya karmájának az oldatlanságából, vagyis az anya karmikus okok miatti feszültségeiből és tehát, annak a lelki - szellemi zavarosságából, zavarodottságából, feszültségeiből (Félelmeiből, szorongásaiból, haragvásaiból, gyűlöletéből) és az annak megfelelő belső egyensúlytalanságából - diszharmóniájából, illetve az előbbiek által létrehozott negatív energiáknak a gyermekhez való átkerülése miatt keletkeznek. [/b]

Fiatal felnőtt korban - ha máris jelentkeznek - akkor a személyi karma intenzív (negatív!) átéléséből, 42 éves kor után, de még inkább 56 éves kor után meg, az előbbiek mellett, vagy anélkül is, de a karma oldatlanságából, illetve az egész élet hiábavalóságából, az élet- realizáció hiányából és az ez miatti csőd-tudatból, keletkeznek.


Lényeg szerint, a spirituális tudatossággal rendelkező személyeknek nem gyógyítani kell tehát (Persze, attól még lehet, sőt: mind a sürgősségi ellátás, mind a nehéz helyzetek orvosi is természetgyógyászi megoldása nagyon fontos, de ...), hanem a karma-oldáshoz segíteni, az oda vezető utat és lehetőségeket, illetve szükségeket és feladatokat megmutatni. Az igazi és tartós és végleges gyógyítás ugyanis, csakis az öngyógyítás lehet! Ez viszont csakis a karma-oldás következménye. 

Ebből a szempontból viszont az un. szerelmi - szexuális jellegű karmával (Mérleg - Skorpió - halak jellegű karmák) rendelkező személyek hátrányban vannak, mert az ő egészségük, illetve gyógyulásuk attól is függ, tehát annak is a függvénye, hogy a párjuk - élettársuk hajlandó-e a saját személyi karmáját feloldani (Ami nem mindig és főként nem szükségszerűen párkapcsolati - szerelmi karma.)és ez által magát a párkapcsolati boldogságra is, minél nagyobb mértékben alkalmassá tenni?

A két oldalú nagy misztikus hazugság tehát, ami egyrészt azt állítja, hogy egy nagy misztikus lényegében egységben vagyunk az egészen és tehát ostobaság annyit vitatkozni, veszekedni, haragudni és neheztelni..., és mindössze csak a "szeressük egymást gyerekek..." c. giccses dalszövegnek az eszméjét kell követni és minél nagyobb átadással (és önfeladással...) megélni, másrészt, hogy mindenki csak egyedül játszik és mindenért, ami vele történik egyedül csak ő maga az okozó és a felelős, és ami az áldozat hibáztatásának az aljas magatartásához is, de legalább is, a közömbösséghez is, képes vezetni egyeseket, ebben és ez által a tény által is lelepleződik.
Tovább...
 
Asztrológia - tanulási lehetőség
Asztrológiai tanulási lehetőség

Kozma Botond Szilárd, karma és családasztrológus:

Azon régi rendelőim (és barátaim) számára, akik érdeklődnek az általam gyakorolt kauzális (karma-oldási, megváltódási, teljes beavatási) asztrológiai tanulási lehetőség, iránt és akik már rendelkeznek rendkívüli horoszkóp-értelmezéssel, illetve, azok számára is, akik hajlandók a korábban elkészített szintetikus horoszkópjukat kiegészíteni rendkívüli (vagyis kauzális beavatási) értelmezéssel (5O euro), interneten keresztül történő
Asztrológia - tanulási lehetőséget ajánlok fel,

Beavatás a Kauzális Asztrológiába címmel.

Ez abból fog állni, hogy akiknek már van rendkívüli értelmezése azonnal, akiknek nincs viszont, csak azt követően, hogy ez megtörtént, minden hónapban, miután elküldöm a „tananyagot” (A megfelelő tanulmányaimat, amelyek szerint és alapján kell majd értelmezni) négy alkalommal küldök és általam írt értelmezésekkel, magyarázatokkal ellátott korrektúrára visszavárom, a részletes és komoly megfontolások alapján írt válaszaitokat. Tehát egy kérdés-felelet levélfordulat számít egy leckének, ami feltétlenül meg kell történjen egy hét alatt (mármint minden kérdés-csomagra a válaszadás). Négy hétre az „iskolai díj” ára 12O euro, vagyis, egy leckeadás ára 3O euro, amelynek a keretén belül természetesen, lehet az illető témával kapcsolatosan külön kérdéseket is feltenni, illetve, a meg nem értett kérdések felől visszakérdezni, azok jó megértése érdekében visszakérdezni. Ahol nagyobb ilyen jellegű megértési nehézségekbe ütközünk, a tisztázás érdekében, tisztázó, illetve kiegészítő hangfelvételeket is készíthetek.

További részletes kérdéseiteket az http://www.asztrologosz.hu c. portálomon tehetitek fel, vagy külön levélben a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges címemen.

Baráti szeretettel: Szilárd

Tovább...
 
Ingyenes személyi Karma-leírások a szepo-n

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus:

 Ingyenes kis karma-ismertető szöveghez jutási lehetőség a Szepo-n

Kedves olvasóim!
A Szepo - n, meg találhatod egybe gyűjtve és tehát elolvashatod az alapvető, körülbelül 5 - 6 oldalas, Kozma Szilárd asztrológus által írt, karmikus és természeti - szellemi asztrológiai jellemzőidet. Csak annyit kell tenned, hogy beregisztrálsz a Szepo - ra, és kitöltöd a profil adataidat (balról fent a felhasználó képre kattintva). A profil adatoknál meg kell adnod a napjegyet, és az Aszcendensed jegyét (amelyet ott helyben kiszámíthatsz egy könnyen használható horoszkópkészítő program segítségével!). Miután a profilodat kitöltötted, látogass el az "Asztrológiai jellemzőim" menübe (ezt a menüt az előbbi, az oldal bal felső sarkában levő felhasználó képre víve az egeret, a lenyíló menüben találod meg). Az asztrológiai jellemzőkben kimerítő részletességel olvashatsz: a Napjegyedről, az Aszcendensedről, a Sárkányfarkad és a Lilithed helyzetének a spirituális és gyakorlati (hétköznapi) jelentéséről. "
Kattints a Széll János István Szepo-jára tehát: http://www.szepo.com – Hasznos szellemi tükörbe-nézést:

Kozma Szilárd

Tovább...
 
Youtube-n található előadás linkje a horoszkópok elemeiről

Kozma Szilárd karma - asztrológus:

 A legjobb szakmai video-előadásom,

a horoszkópunk elemeiről és az ember öt (hat) részéről a karmikus és a természeti meghatározódásai szerint:

 (A megváltás elérési lehetőségének a sorrendjében)

https://www.youtube.com/watch?v=PW70cB60ihU

Tovább...
 
A feltámadás reális szerepe a megváltásban

Asztrológia - metafizika: Kozma Szilárd karma- és családasztrológus felfedezései és meglátásai:

 A feltámadás mint mindannyiunk életének a legfőbb realitása és elengedhetetlen szüksége:

http://www.youtube.com/watch?v=hpCmOGZaMZw&feature=youtu.be

 

A feltámadás nem egyetlen embernek - A Názáreti Jézusnak - a vallásosan privát misztériuma és adománya, hanem a minden értelmes ember életének a célja, értelme és lehetősége és ezért a tudatos, vagy öntudatlan törekvéseinek a legfontosabb mótívum-rendszere. A feltámadás az életünk legfőbb céljának, rendeltetésének és értelmének: a magváltódásnak az egyetlen elérési lehetősége. 

Tovább...
 
Horoszkópértelmezési munkamenet - Példa

Asztrológia: Kozma Botond Szilárd karma- és családasztrológus

(Karma-oldás és rendeltetés-feltárás, valamint  családdal, párválasztással, párkapcsolattal, magazatfoganással, magzatkihordással, szüléssel, hivatás- és pályaválasztással kapcsolatos problémák oldása és sorsrendezés az asztrológiával.)

Példa Horoszkópértelmezési munkamenetre:

 2013. február 1. 20:31 Kozma Szilárd írta, < Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges >

 KedvesÁgoston!


     Arra kérem, hogy minden egyes hangfelvétel megérkezését legyen szíves vissza igazolni, külön - külön.

 Köszönettel:   Szilárd

2013.02.01. 23:11 keltezéssel, Ágoston Kemény írta: 

1.

Kedves Szilárd!

Ezt a felvételt megkaptam.

Üdvözlettel,

Kemény Ágoston

 2.

Kedves Szilárd!

Köszönöm megkaptam ezt a felvételt is. Egy kérdésem lenne, hogy megkaptam az 1-es, ma megkaptam a 3-as felvételt, de a 2-est sehol sem találom. Kétszer jött le az 1-es felvétel, de a második nincs a levelezésben.

Létezik, hogy ez nem jött át?

Köszönettel,

Kemény Ágoston

  

2013.02.05. 0:28 keltezéssel,Ágoston Kemény írta:

Kedves Szilárd!

Meghallgattam a 3-as felvételét.

A családalapítással való negatív elképzelések teljesen helytállóak, igen az elkötelezettségtől való félelmek jelen vannak. Jellemzően ha valaki a kapcsolat elején már elkezdi tervezni komolyan az életet, nagyon rövid időn belül, akkor hátrálok, bár bevallom azt is, hogy még nem érzem magam érettnek erre belülről. Érdekes, hogy jó pár gátlás elkezdett feloldódni bennem az elmúlt időszakban, aminek hatására konkrétabban kezdem figyelni, hogy kivel lehetne komolyabban tervezni, ezelőtt ez nem volt jelen.
Mindenképpen hallgatok Önre, igazából a család valamilyen szinten bennem van, tervbe veszem.

Kérdésére válaszolva sportolok elég gyakran, és most tervezem komolyabban folytatni. 

Amint bekövetkezik, ez a pálfordulás megírom Önnek a levelet mindenképpen, ezt itt meg is ígérem, de megnyugtatom, hogy nem fogom szidni, ha máshogy alakulna, mert az elemzése eddig nagyon korrekt és találó, rengeteg olyan dologra mutatott rá, ami bennem zajlik itt a 3-as felvételben.

Üdvözlettel,

Kemény Ágoston

Tovább...
 
Nem kell, hogy problémát jelentsen

Kozma Botond Szilárd:

Egyáltalán nem kell baj legyen az, és értelmes emberek előtt nem szabad az asztrológusnak elveszítenie a hitelét azáltal, hogy példaadásként, a nyilvánosságra hozza a saját sors-problémáinak a jellegét és az alkalmazott a megoldásait.

     

     Ami az én asztrológusi munkásságomat lényegesen megkülönbözteti a többi magyar asztrológusétól, nem csak az, hogy én többszörösen is elolvastam a Hamvas Béla addig megjelent összes művét mielőtt az asztrológiát, mint komolyan vehető tudományt, elfogadtam volna és ezért soha eszembe sem jutott, hogy ezt a szent tudományt a jóslással meggyalázzam. És nem csak az, hogy olyan (Bukaresti) mestertől tanultam, aki a Lilith jelentésére is hangsúlyt fektetett, már akkor, amikor a magyarországi kollégáim még a Sárkányfarokkal is, tehát a karma felszíni részével is alig akartak foglalkozni. Hanem elsősorban az, hogy nem játszom meg, szemforgató módon a mindenek felett álló, sérthetetlen és sorsproblémák nélküli, és minden sors-nehézségen túl levő misztikus gurut, a mindenek felett megértőn mosolygó szellemi mestert. Az különböztet meg tehát, hogy nem rejtem véka alá, és mindenki számára láthatóan vállalom az emberi- szellemi, és a szakmai fejlődésemet szolgáló, különböző sors-provokációkat, az, hogy nem akarom a sors-provokációkat kikerülni, sem misztikus trükkök, sem rejtett intézkedések, sem korrupt, hátsó ajtóknál történő kiegyezések, sem elhárítás és elhallgatás formájában.

    Hiszen, ha nem tudok én magam, nyíltan és becsületesen harcolva és ez által is, és ezen keresztül, a karmikus sors-erők működését kíváncsian figyelve, azokat saját sors-alakulásomban tanulmányozva, megoldani egy - egy sorskérdést, és nem tudok ezekből tanulni, hogyan merészeljek javasolni mások számára sors-megoldásokat?

Tovább...
 
Betegségek és balesetek igazi okai

Kozma Szilárd karma-asztrológus:

       Az egészség elérése a betegségek valós okának az asztrológiai sorsfeltárásssal

 

     Az egyik horoszkóprendelőm, aki mostanig egy jósolgató asztrológustól tanult és ezért nagy nehézségekbe ütközött a karma-feltárása megértésében, áthidaló megoldásként arra kért, hogy amennyiben létezik egy a konstellációk és a bolygók által megtestesített spirituális erőterekkel és erőkkel kapcsolatban álló betegségekről szóló, részletesebb tanulmányom, egy olyan tehát, amely a bolygók által megtestesített spirituális őserőkre és a konstellációk által megtestesített spirituális erőterekre jellemző mentalitások és személyi tulajdonságok szerint értelmezi a különböző betegségek kialakulásának az ok - okozati összefüggéseit, azt küldjem el. Nos, részben ilyen féle tanulmány volt a jelenleginek a régi változata is, de az nem adott kellő magyarázatot és nem tért ki részletesen minden konstellációnak a szüllötteire jellemző betegséghajlamokra, valamint az ártatlan kisbabák és a gyermekek betegségeinek a valós okaira. Hát újra írtam:    

     Sajnálatos, hogy a kvantumfizika immár „klasszikusnak” számító eredményeit nem képes tovább gondolni sem a pszichológia, sem a biológia. Ezért, az anyagi világ korlátain túl látni képes biológiai öröklődéstan például teljes tévedésben van a betegségek és a testi elváltozások öröklődésének a magyarázatát illetően! Még az úgynevezett veleszületett betegségek és testi elváltozások (málformációk) sem a természeti öröklődés alapkódjainak (a géneknek, DNS-kódoknak) a véletlenül (Tehát úgymond vak-szeszélyesen) meghibásodó és ezért téves és hibás rendszer-szerveződésének a következtében jönnek létre! Az igazi okot sokkal mélyebb és személyesebb helyeken kell keresni, mint a gén-kódok és a DNS-minták szeszélyes dominó-játékában! Éspedig azon a helyen, amit a vallás ősbűnnek nevez: az ember és az emberiség ős-karmájában, egészen pontosan: az abszolút létben történő, primordiális (ontológiai - kauzális) zavarodottság következtében jönnek létre azok a hibás spirituális struktúrák, amelyek analogikus (nem közvetlen, nem lineáris) kapcsolatban állnak az anyai ági női ősöknek a fizikailag és pszichikailag ugyan nem észlelhető, de igen is rögeszmék formájában létező, szellemi zavarával, tévképzeteivel.

   

Tovább...
 
Az apaság spirituális funkciója

 Kozma Botond Szilárd:

Az apaság spirituális funkciójáról

    Gyakorló asztrológusként (Tehát nem csak bizonyos asztrológiai tananyagokat valamikor elsajátító és azokat gyakorlti tapasztalat nélkül tovább oktató, vagy az olvasmányélmények alapján, az asztrológiát további valóság-idegen elméletekkel "gazdagító", misztikus elméletíróként, hanem az elkészített horoszkópokért felelősséget vállaló, hétköznapi sors-figyelőként.) azt vettem észre többek között, hogy a termelői - fogyasztói alapú nyugati kultúrában, az embreknek (A horoszkóp- rendelőimnek), akárcsak nekem is, azt megelőzően, hogy az asztrológiával találkoztam volna, a legelemibb képzeteik és fogalmaik is hiányoznak a saját spirituális funkciójukról. A jelen esetben pl. az egymástól erősen kölönböző női és a férfi funkciók spirituális jellegének a betöltése fontosságáról.   

    Tudjuk, hogy metafizikai szempontból, a nő a Szeretet - princípiumnak: a megtermékenyülő és a teremtő – áldáshozó, tápláló,az egységbontó és ugyanakkor az egységbe vissa vonzó, vissza hívó, őshatalomnak, a megtestesülése. A férfi viszont a maszkulin princípiumnak: a megtermékenyítő és a modelláló, az egység felé tudatosan (vagy a tudatosság hiánában: félre, vagy sehogy!) el vezető vezető – irányító, tehát a megváltó hatalomnak a megtestesülése. A nőiség szelleme az egységbontó – kiárasztó, és ez által a teremtő hatalomnak és ugyanakkor az egységhez való visszakapcsolódást biztosító egységtudat-őrző, az egységbeolvadás vágyát és igényét fenntartó hatalomnak: a szeretetnek a megtestesülése. A férfiasság szelleme az átvilágító, teremtésértelmező és teremtésmodelláló, a kiegyenlítődés előfeltételeit az értelmi tisztázással biztosító Világosságnak a megtestesülése. Ezt a két egymástól teljesen eltérő, egymástól merőben különböző funkciót és primordiális rendeltetést, soha nem szabad szem elől téveszteni és egyiket a másikkal összekeverni, illetve egyiket a másik ellenében bármiféle előnyben részesíteni. Csak az, aki erről a lényegi különbözőségről nem vesz tudomást, törekszik a két nem egyedei közötti egyenlőségre, mivel nem tudja, hogy egyáltalán nincs az, amiben ők egyenlők lehetnek. Erre mondja Hamvas Béla ismételten, hogy az egyenlősig az egység megrablása. Két egymástól teljesen eltérő alapfunkciójú elem (Személy) között egység lehetséges és annak bizonyos körülmények között meg is kell valósulnia, de az egyenlőségük, eleve nonszensz.

   Ami az egymás helyes megértése és elfogadása témájába még bevág, az, az, hogy – ezért, vagy azért, nyíltan, vagy rejtetten, de a szellemileg fel nem ébredt nőkben is éppen akkora hatalomvágy létezik, ha nem nagyobb, mint a természeti tudat színvonalán élő, zavaros férfiakban. A lényegi különböződés nem ismeretének és el nem ismerésének, valamint a nők rejtett, de alattomban igen is működő halatom-vágyának az összegeződéséből adódik a nemek közötti örök zavartság és tájékozatlanság, és ebből a zavartságból ered az a rengeteg fölösleges párkapcsolati dráma és családi tragédia (Pl. Egymásnak és önmaguknak okozott halálos betegségek), amelyekre az orvostudomány un. gyógyszereket és vitaminokat ajánl.  

Tovább...
 
Rendeltetés és asztrológiai sorsképlet

Kozma Szilárd:

 

            Életünk igazi céljáról és rendeltetéséről röviden.

 

      Majd húsz éves gyakorló asztrológusi – közvetlen sors-figyelői! - tapasztalataim következtében számomra ma már teljesen egyértelmű, hogy ontológiai (tehát: életrendeltetési) okok miatt, az életünk legnagyobb feladata és problémája a Karmától, tehát a velünk született negatív tulajdonságoktól (szélsőséges személyi ambíciók, és hibás önérzet, aminek szélsőséges becsvágy és hiúság a következménye, ennek, ezeknek megfelelő agresszió, önzés,  kíméletlenség, kegyetlenség, durvaság, a mások letiprására és a mások szükségeinek a figyelmen kívül hagyására való hajlam, vagy másrészt: misztikus félelmek, szorongások és iszonyok – az un. pszichózisok, amelyek között ma a depresszió áll az első helyen –, az önkifejezés képtelensége, vagy a környezettel való harmonikus együttműködés és együttműködés képtelensége, az öncélú élvezeti- és kéjvágy, illetve az élvezetekre és kéjek halmozási lehetőségére való sóvárgás, a kapzsiság, a harácsolási és zsákmányolási hajlam, a rombolásra és önrombolásra való hajlam, és még sorolhatnám oldalakon keresztül...) való megszabadulás, ezeknek a feloldása. Mondhatom azt is, hogy ma már ez nem csak a meggyőződésem, hanem a hitem is. Vagyis az, hogy egyáltalán nem azért születünk a világra, hogy a zárójelben kicsiny részben felsorolt, velünk született negatív késztéseinket kielégítve boldogak lehessünk, de még csak azért sem, hogy az un. egyéni tehetségeinket és különleges képességeinket öncélúan kifejlesztve és a karma-feloldása helyett azokat az élet megnyerése reményében, öncélúan gyakoroljuk, hanem csakis azért, hogy az egyéni karmánk feloldása következtében minél nagyobb belső és külső harmóniára, tehát kiegyenlítődési és együttműködési képességre, vagyis egészségre, bölcsességre, hosszú távú következményekben valló gondolkozási képességre és szeretetre, szeretet-áramoltatási képességre szert tehessünk.  

    

Tovább...
 
A tényleges boldogság elérési lehetősége

Kozma Szilárd:

 

A Boldogság elérési lehetőségéről és következményéről

 

     Ha valaki személyes élményhez kötött fogalmat akar alkotni magának arról, hogy milyen a tényleges boldogság, illetve, hogy milyen lehet az abszolút létben való állapot érzékelése, keressen egy minél csendesebb helyet magának, ahol nem csak a külső hang-hatásoktól van megvédve, de mindenféle más, természeti, vagy természetellenes külső ingerektől, információ-behatásoktól, és ahol a lehető leg kényelmesebben tud, akár ülve, akár fekve elhelyezkedni, csendben és nyugodtan lenni. Amennyiben sikerül ilyen fizikai helyet és helyzetet találnia, akkor még csak olyan lelki állapotra van szüksége, amelyben ebben az idealisztikus helyen huzamosan képes nyugton és csöndben maradni olyannyira, hogy még esetleg a szemeit is lehunyja, vagy valamilyen más módon hoz létre magában generál sötétet, arról nem is beszélve, hogy még a fent leírt helyiségbe jutást biztosító ajtón keresztül sem ajánlott még csak távoli hangok és fények beszüremlése sem. Amennyiben mindez együtt van és lelkileg is elég erős ahhoz, hogy képessé tudja tenni magát a külvilágtól, a hétköznapi gondoktól és bajoktól, illetve, ha sikerül a különféle siker-aratási lehetőségekről, vagy élvezet-szerzési lehetőségekről való képzelgéseitől is megszabadítania, mindezek helyébe, próbálja elgondolni és elképzelni, majd lehetőleg egyre intenzívebben átérezni és átélni is azt, hogy minden külső előfeltétel nélkül, amelyeket úgy-e, a csend-szobája falain és ajtóján kívül hagyott a mobiltelefonjával együtt, ő önmagában „csak úgy” boldog tud lenni. És csak ül és ül ebben a boldog és nyugodt csendvilágban és élvezi ezt a külső feltételek nélküli boldogság-állapotot, amivel önmagát meg tudta ajándékozni. Ha sikerül ezt begyakorolni és egyre könnyebben és minél tovább átélni, azt fogja érzékelni egy idő után, hogy az olyan felszíni betegségei, mint a gyakori hűlések, orr- és füldugulások, már – már megszokottá vált minden napi fejfájások, kezdenek elmúlni, könnyebbé válik a lélegzete, emésztési problémái enyhülnek és így tovább.    

    Persze, ez nem fog egyből menni, de egészen biztos, hogy a harmadik – negyedik nekifutásból fog sikerülni! Ha másként nem megy, akkor egész nap, vagy egész héten, ami előtt, készül erre a mesterségesen keltendő, lehetőleg minél huzamosabb ideig átélendő boldogsági állapotnak az elérésére, gyűjtse össze az élete történéseiből, a számára leg nevettetősebbnek bizonyuló, esetleg egyenesen abszurd helyzeteket, állapotokat, jeleneteket, amelyekre tudatosan emlékezve, akarva – akaratlanul mosoly jelenik meg az arcán és derű a lelkében és így bemelegíti és beviszi magát ebbe a végül is, minden külső ok és indok nélkül is létrejövő és huzamosan fenntartható, Bolond-boldogsági állapotba. Miután többször is sikerült ezt a boldogsági és nyugalmi állapotot éberen elérnie, egyre többet jut majd eszébe, egyre gyakrabban lesz képes nap közben is, akár a munkahelyén ülve és néhány pillanatig, esetleg percig a szemét lehunyva, vagy az autóbuszon, villamoson, metrón ülve és munkába, vagy munkából haza utazva, vagy éppen ezekre a közlekedési eszközökre várva, saját autójában a piros lámpánál, sőt, még a liftben is, ez a meditáció közben átélt nyugalmi és boldogsági állapot, amelynek az egyszerű emléke is képes feltölteni őt pozitív energiával, létbizalommal, még ha csak néhány percre is. Amennyiben viszont tovább megy a meditáció-gyakorlásban, azt fogja észlelni, hogy azokat a napi cselekvéseit, munkáját és kommunikációját, közlekedő állapotait is egyre gyakrabban keríti majd hatalmába ez a belső nyugalommal és biztonság-érzettel járó, indokolatlan és feltételek nélküli boldogság-érzet.     

   

Tovább...
 
A gyermekhoroszkópok hasznáról
Kozma Szilárd család- és karmaasztrológus:
 
A Gyermekhoroszkópok hasznáról


Több mint négy éve nyilvánítottam magamban véglegesen reménytelennek az emberiség helyzetét, de legalább is annak az un. civilizált részét. Ez egy, a kisbabák mellkasát és hasát a szájukból kieső ételtől és evés közben a szájuból folytonosan folydogáló nyáluktól megvédő, etető – nyálazó nájlon elő-mellény beszerzési nehézsége következtében történt, miután elindultam a Turula számára, nyakba akasztható, fröccsentett nájlon ruhavédő etetőkét vásárolni. Olyan, egyszerű, egyetlen matricában millió számra gyártható kék, vagy sárga, vagy barna, a babák mell és has-domborulatát követő, laposan fröccsentet, nyakba akasztható nájlon darabot akartam venni, amiről azt képzeltem én naiv, hogy egy – két lej lehet az ára. Aztán kiderült, hogy ez a nájlon zacskónál semmivel nem bonyolultabb technikával előállítható árú, sokkal drágább mint például egy komolyabb számítógép-egér, amiben azért sokkal több, különböző anyagból készült, de egyik a másikkal összehangoltan és eredményesen együttműködni és a számítógéphez bonyolult digitális információ-csomagokat küldeni képes, finom kis alkatrész található és amit össze is kell még szerelni. Arról nem is beszélve, hogy mind a tervezés, mind a ráfordított, sőt: az általa elvégezhető munka szempontjából is, sokkal több intelligencia-érték van benne, mint a nájlon nyálazóban!
 
„- Micsoda? Hogy mennyi? És miért könyörgöm, hiszen az előállítása semmivel nem bonyolultabb egy, néhány baniba kerülő reklámzacskó előállításánál és anyagból sincs benne sokkal több? „ – Mivel ez kérem, gyermekholmi.” – Hát éppen ezt mondom: azért, mert gyermekholmi, még a nájlon zacskónál is olcsóbb kellene legyen! „Ön hol él kérem, köztudott, hogy minden, ami gyermek holmi drágább, mint a más árucikk!” – Micsoda? Tényleg? De hát miért? „- Azért, mert a szülők nem sajnálják a sok pénzt kidobni, amikor a gyermekükről van szó!” De hát ez nem játék, vagy luxus-cikk, hanem elemi szükséglet. „Az nem számít, csak az, hogy gyermekholmi és minden gyermekholmi sokkal drágább, mint amennyi a tulajdonképpeni értéke.” – Nem variálom tovább, hanem még csak azt mondom el, hogy a nyálazók és más gyermekholmik drága árának a kérdésében azért voltam tájékozatlan, mert a Turula születéséig, kimondottan csak Medárdánál, majd Etelkánál nagyobb ismerős gyermekektől „örökölt” ruhákban – cipőkben jártak a gyermekeink, esetleg a turkálókból össze szedett cuccokban, és mivel lánykákról volt szó, játék baba és állat, de még nájlon (lego), vagy papondekli építő-kockás játék is került bőségben ugyanígy.
  Mellesleg, már az első házasságomból született fiammal töltött idő alatt észrevettem, hogy a gyermekek nagyon hamar meg unják a bonyolult és drága mechanikai játékokat, és inkább az olyan játékdarabokkal, vagy nem is játéknak készült anyagdarabokkal szeretnek játszani, ahol az ők személyi fantáziája viszi a prímet és nem a játékkészítő felnőttek infantilisen fondorlatos leleményessége. Arról nem is beszélve, hogy a gyermek az összes tárgyi játékáról lemondana, ha az lenne az ára, hogy többet lehessen együtt és játszhasson, vagy csak éppen beszélhessen a szülők valamelyikével. És én ezeket a megfigyeléseimet követtem játékvásárlás kérdésében. Vagyis: labdákon és szájmuzsikán kívül, más játékot, vagy „gyermekholmit” nem vásároltam korábban. Nem volt tehát ahonnan azt sem tudjam, hogy a szabadpiac körülményei között, azoknak a játékoknak az ára is fel ment, amelyeket nekem eszembe sem jutott megvásárolni. Természetes, tehát, hogy ezt a primitív kapzsiságon alapuló, aljas és embertelen „szabadpiaci” alapállást látva, felment a pumpám és még csak azért sem vettem meg a nájlon nyálazó-etetőt, persze jól, nagyon is jól tudván, hogy ezzel nem fogom a „piac törvényeihez igazodó gyermekholmi-gyártókat” és kereskedőket az ordenáré kapzsiságukról leszoktatni.

Tovább...
 
Gólyahírek
Példák a horoszkópok következményére, avagy összesített gólyahírek:
 

Mivel több olvasóm érdeklődött afelől, hogy mit is tartalmazhatnak azok a személyi horoszkópok, amelyeket én készítek, arra gondoltam, hogy a legjobb ismertető az lehet, amit azok a “bátor” személyek írtak akiknek magazat-foganás, illetve gyermek formájában pozitív eredménnyel jártak azok a horoszkópból kiolvasható karmafeloldások és éeltfeladat-érttelmezések, amelyeket a számukra készítettem többé – kevésbé ebből a célból is. Az ők beleelgyezésével és  hozzájárulásával tehát, készítettem egy kis bemutatót azokról a magzatokról és gyermekekről, akik az én erre vonatkozó horoszkóp-értelmezéséeimnek és karma-feltárásaimnak, kiegyenlítődési lehetőségekre vonatkozó tanácsaimnak köszönhetően fogantak meg és jöttek a világra. (Lásd az Astrologos című portálunkon a most született kis Szabó Eékát, Linda barátnőnk kislányát, és a Varga Csilla méhében készülődő babát, valamint azokat a magzatokat, amelyek ugyanúgy még érlelődési fázisban vannak. Persze, e hét kiemelt példán kivül, számtalan un. Hálalevelet kaptam a volt rendelőimtől, amit a Levelek címmel nyitott fejezetben mind el lehet olvasni, de ezeket a különböző helyeken, családi helyzetekben és időben történt magzatfoganásokról és születésekről szóló híreket és roved történeteket azért találtam fontosnak külön választani a többitől és úgy (is) közölni, mert ezek bizonyítják a legkiválóbban azt a matafizikai meglátásomat, hogy amennyiben sikerül valakinek ténylegesen megnyílnnia az általam készített személyi horoszkópon keresztűl az Abszolút Értelem (Világosság) és az Abszolút Szeretet előtt és azt befogadnia “teljes szívével, teljes lelkével”, és főképpen “teljes elméjével” , végső soron, a legnehezebbnek képzelt sorskérdését is meg tudja oldani. Illetve azt, hogy amennyiben a nők, a személyi karmájukat feloldva, megoldva és meghaladva, megnyilnak a megváltás (egyetemes kiegyenlítődés) spirituális ereje előtt, ennek a mágikus következménye nem csak a csodálatosnak képzelt betegségekből való meggyógyulás, vagy a sorsunknak a rendbetétele és harmonizálódása, hanem ez a pozitív visszahatás még odáig is elmehet, hogy a nők még 4O éves koruk után is áldott állapotba kerülhetnek. – És ennek a teremtési és megváltási (gyógyulási) csodának a részleteit értelmezik mind a honlapomon olvasható tanulmánaim, mind az általam készített horoszkópok.   

 
 
 

Tovább...
 
Asztrológusi hitvallás
Asztrológia: Kozma Botond Szilárd - asztrológus (Karma-oldás és rendeltetés-feltárás, valamint  családdal, párválasztással, párkapcsolattal, magazetfoganással, magzatkihordással, szüléssel, hivatás- és pályaválasztással kapcsolatos problémák oldása és sorsrendezés az asztrológiával.) 
 
                   ASZTROLÓGUSI  HITVALLÁS
 
 
 
1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelmûvé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! - az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyûjtõnéven ismert negatív õserõk által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetõvé vált és a teremtésben lehetõvé váló egyetemes kiegyenlítõdés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) õsi programja egyéni színezetû (jellegû, karakterû) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási - megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.
3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történõ feltárása által lehetõvé válik, elsõsorban az anyai ági õsöktõl öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelõzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetõvé válik az egyéni kiegyenlítõdési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek - és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.
Tovább...
 
Annamária hálalevele

Kedves Szilárd!

Megkaptam és többször is meghallgattam a felvételeket, amiket pénteken küldött, nagyon köszönöm őket. Nagyon sokat gondolkodtam a hallottakon, olvasottakon, de tudom, ez még csak az eleje ennek a munkának, ami vár rám. Hiszen egy dolog az eszemmel felfogni, és más tényleg a magamévá tennem ezeket a gondolatokat, információkat.

Nagyon örülök, hogy ráakadtam az írásaira, és hogy lehetőségem volt horoszkópot rendelni öntől. Most, a kapott információk birtokában visszanézve az eddigi életemre, tényleg olyan, mintha vakon botorkáltam volna, s volt, amikor eltaláltam véletlenül, hogy mi is a feladatom, de legtöbbször elvétettem. Megfizethetetlen, amit ezáltal az elemzés által kaptam, és arra gondolok, mennyivel másabb lenne az egész világ, mennyivel szebb életet tudna élni mindenki, ha tudnák  az életfeladataikat, a buktatókat, amikre figyelni kell. Én mindenesetre ajánlani fogom mindenkinek, aki számomra kedves, hogy készíttesse el a horoszkópját önnel.

Az egyik legfontosabb felfedezés számomra az árnyék-én jelenléte volt, mert bár persze az irodalomból ismertem ezt a jelenséget, (emlékszem, világirodalomból külön témakört szentelt ennek a tanárunk, s ez volt az egyik kedvencem, de akkor nem sejtettem, hogy miért vannak rám akkora hatással azok az írások), szóval azt nem hittem, hogy ez bennem is megvan, és másban is, nagyon sok emberben. Eddig egyedül szenvedtem tőle, és azt hittem, hogy valami elmebetegség. És akkor még fel sem ismertem, mennyi mindenben az ő kezében van a gyeplő.

Ami a hallottak gyakorlatba ültetését illeti, rákerestem a harcművészetekre, s bár én ezzel pont úgy vagyok, mint ön az angollal, hogy a kidobott oldalakkal azt se tudtam, mit kezdjek, annyi fajtáját találtam. Végül egy viszonylag közel levő klub mellett döntöttem, ahol teljesen kezdőknek van egy ingyenes első óra, amolyan ízelítő-féle, s ezt ki akarom próbálni (szerda este megyek.) Meg kell mondanom, hogy irtó nagy kétségek vannak bennem ezzel kapcsolatban, és ezer érvet fel tudok sorolni ellene, de már csak ezért is belevágok. Furcsa, hogy otthon amúgy nem sok mindent kezdhetett az ember magával, de karatézni már vagy 20 éve lehet járni. Én persze soha feléje sem mentem, pedig nagy divat volt, s szinte már idegesített is, hogy mindenki japánul számolt a suliban, meg "csápoltak" szünetekben :D Na ehhez még az is hozzájön, hogy a két unokatestvérem is karatézik, megnyertek már mindent, amit lehetett, alig lehet már mozdulni náluk a sok kupától meg éremtől :)

A másik tervem, hogy jelentkezek önkéntesnek a londoni magyar iskolába (ezen már régebben is gondolkodtam, hétvégenként van tanítás.) No és persze az asztrológia suli. (Ja és természetesen a naplóírás!)

Említettem már, hogy szeretnék kérni szinasztriát. Azt hiszem, jobb, ha most kérem, amíg még úgymond "benne van" az én képletemben, nem? Igaz, hogy nagyon sok mindent megtudtam magamról párkapcsolat szempontjából, de tisztábban szeretném látni azt is, hogy "milyen állat" a férjem :D Ehhez az elemzéshez milyen adatokra van szükség a férjem részéről, elég az ő születési adata vagy itt is szükség van a szülőkére is? És pontosan mennyibe is kerül ez?

Még egyszer nagyon köszönöm a segítségét, és remélem, minél több erdélyi magyarnak kinyílik a szeme, és él az ön által kínált lehetőséggel, hogy teljesebb életet élhessenek!

Hálával,

Annamária

 

Tovább...
 
Csillag köszönő levele

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus:

 

   Csillag köszönő levele: 

 

Feladó: stella di pietra Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges >'; document.write( '' ); document.write( addy_text98076 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
Címzett: Kozma Szilárd Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges >'; document.write( '' ); document.write( addy_text5577 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges


Kedves Szilard !

Szeretnem teljes szivembol megkoszonni, hogy ilyen hatekonyan ravilagitott a sorsom kulcsara. Sokat gondolkoztam az elmult napokban, es mostmar tenyleg ertem, hogy a nehezsegek, kudarcok, meghiusult vagyak, kepzelgesek , a hiabavalosag es kilatastalansag erzesek-amelyek par eve vegigkiserik eletemet- egyetlen ellenszere a bolcsesseg, vagy ahogy on mondta, Szofiava, a bolcsesseg asszonyava valo atvaltozas. Ez az archetipus az en kepzeletemben magaba foglalja mindazt, ami a bak pozitiv tulajdonsagait jelenti>a kitartast, az allhatatossagot, a felelosseget, a komolysagot stb. Rengeteget segitettek az on brillians meglatasai, azt kell mondjam, egy teljesen uj ertelmet adtak az eletemnek, egy teljesen uj pozicioba helyeztek az eletszemleletemet. Ugyanakkor egy leirhatatlan belso nyugalommal tolt el, hogy tudom, merre kell mennem, es hogy az eletnek igenis van ertelme. Megegyszer nagyon szepen koszonom az oriasi segitseget, kivanok tovabbi sok sikert a munkajahoz, en mindenkepp beszelni fogok onrol az ismeroseimnek, szeretnem ha minel tobben reszesulnenek az on altal megosztott tudasbol. Es mindenkepp jelezni fogok majd idokozonkent az eletem tovabbi alakulasarol, ahogy kerte, igy tarthatjuk a kapcsolatot. Minden jot es foleg egeszseget kivanok Onnek es a csaladnak!!! 

Udvozlettel,Csillag

 

Tovább...
 
Józsi Bácsi tanúságtétele
Kedves Szilárd!

Idestova 8 éve foglalkozom azzal, hogy választ találjak arra a rendkívül egyszerűnek tűnő kérdésre, hogy "ki vagyok én?" Kereső-kutató utam során számos aspektusból próbáltam meg (és még most is próbálom) ezt a kérdést megközelíteni, a materiális és szellemi tudományok megannyi ágát tanulmányozva. Ennek a felfedező kirándulásnak a része egy blog is, melyen egyszerű Józsi bácsiként igyekszem keretbe foglalni az eddigi felismeréseimet. A világhálónak köszönhetően ezek a gondolatok hozzád is eljutottak és reakcióra találtak. Bevallom nem azt kaptam Tőled, amit egy jószándékú blogger az internetes közönségtől remél, mert Te voltál az, aki elsőként az olvasóim közül kíméletlenül belegyalogoltál a nem létezőnek hitt egómba. :) Amikor a kritikus gondolataidat olvastam, úgy éreztem, hogy két lábbal taposod szét mindazt, amit addig igaznak hittem, elsősorban önmagammal kapcsolatban. Aztán kitiltottalak az oldalamról, pedig soha nem gondoltam, hogy erre bárkivel kapcsolatban képes lennék. Mégis, ott lüktetett bennem egy érzés, hogy dolgom van veled. Nincsenek véletlenek, valamiért egymás útjába kerültünk. Akkor feljöttem az oldaladra és olvasni, majd hallgatni kezdtelek. Döbbenettel ültem a képernyő előtt, mert a szavaidból egy igaz ember nézett vissza rám, nem az a "kötekedő őrült", akit az első reakcióid alapján kivetítettem önmagamból rád. A tiltást jóllehet azonnal visszavontam, mégis elkezdtem rosszul lenni, azt éreztem, hogy szétszakadok odabent. Napokig alig bírtam aludni, egész nap csak azon gondolkodtam, hogy mi a fene történik velem, míg egyszer csak leesett a hazugság falának első téglája.
Tovább...
 
A csikló-orgazmus és a hüvelyi orgazmus spirituális külömbségéről

Kozma Szilárd, karma és családasztrológus:

 

A csikló-orgazmus és a hüvely-orgazmus közötti spirituális különbségekről.

 

 (A Szerelem és szexualitás - sorozat 3. része)

Szégyen, nem szégyen, de asztrológusként már annyiszor bele ütköztem ebbe a problémába, hogy fel kell vetnem és el kell mondanom, azok alapján amit róla a rendelőimtől meg tudtam, hogy a pszichológia kétségbe ejtő módon vétkezik ezen a téren. Elegem van ugyanis abból, hogy egyesek, akik misztikával foglalkoznak, a pszichológia és ezen belül a szexológia ezen sátáni ostobaságának a tragikus következményeit is, asztrológiai bolygóállás - kérdésének kezdték képzelni. Azt tehát, hogy az asztrológiától várnak megoldást, a feminista tudományok misztikus érdeklődésselis rendelkező, szerencsétlen áldozatai, vagyis a mai fiatal aktív szexuális életkorban levő nők nagy - nagy többségének egyes tagjai. Holott ennek a tudományos lélelktannak nevezett szamárság által okozott civilizációs jelenségnek (A feminista elveken működő nyugati civilizáció téveszme rendszerei által létrehozott abberációkhoz) csak annyiban van asztrológiai vonatkozása, mint minden más, sokkal kisebb jelentőségű szexuális problémának, de metafizikai – spirituális vonatkozása annál inkább nagy és mélységes!

Elég baj tehát az, nem is annyira nekem, mint a szerencsétlen nő-áldozatoknak, hogy ezt a rengeteg, de rengeteg személyi sorscsődöt, sőt: még családi tragédiákat is okozó ( Az asztrológiában végül is, valamennyire a Mérleg-Bika-Vénusz, illetve: Skorpió - Plútó karma-körbe tartozó) "tudományos" problémának a gyakorlati részeit is, egy férfi asztrológusnak kell felvetni (Mivel a hölgy-asztrológusok úgy tesznek, minthogyha ez a probléma nem létezne és tovább jósolgatnak szégyentelenül, talán még arról is, hogy a szerencsétlen áldozataiknak melyik jövőbeni bolygó-állás hatására érkezik majd meg a hüvely-orgazmusa!) és amennyire szerény képességeiből és külső (Mivel hogy a férfi mivoltom miatt nem lehet személyes!) ismereteiből telik, megvitatni ezt és a bajok ok-okozati összefüggését, a probléma-megoldás érdekében, spirituális gyökereinél megkeresni. Sőt: a bajok okát a szellemi hajszálereinél, valamint azok kauzális ok - okozati összefüggéseinél fogva valamelyest rendbe tenni és az által a feloldások és a megoldások megjelenése számára az utat megnyitni.

Tudom, hogy ezért – Ti., hogy amatőr, tehát szerintük: dilletáns módon hozza nyúlok olyan kényes "tudományos" kérdéshez,amelyre nincs szakmai képesítésem. –  rengeteg támadás ér majd és éppen a bajt okozó „kompetens” szakmai képviselők (szexológusok) részéről, de hát nem tehetek mást! - Hiszen ezen a területen még nagyobb kezdett lenni a baj, mint a fogamzás terén, amit szintén a baj-okozó nagy-okos tudósok, a károk helyre hozása és a természetes rend heklyreállítása helyett, a lombik-bébizéssel, majd a kloonozással vélnek ugyancsak "tudományosan megoldani". Hogy ebben mennyi lesz a pozitív eredmény, már előre látható, abból is, hogy az erélyes nevelésnek, vagyis szerintük: az agresszivitásnak a gyermek-nevelésből való kiiktatásának az eredménye az a szívtelen és kegyetlen elidegenült emberiség, amelynek a tagjaik ma kénytelkenek vagyunk lenni. 

Mert hát lássuk be: nem csak abban bűnös a bádoggalléros és szemellenzős pragmatikus materialista tudomány és a liberális humanizmusnak mondott tudományos egoizmus eszmeszövetsége, hogy karöltve tönkre teszik a nyugati típusú civilizációban élő gyermek-lányok és hölgyek magzatfoganási, magzatkihordási és természetes szülői-képességét, hanem abban is, hogy a spirituális tudománnyal egyező tradicionális – klasszikus moralitással homlokegyenest ellenkező erkölcsi elveket hirdetve, és ültetve a gyakorlatba, megfosztotta a nőket a testi gyönyör teljesség-élményétől, vagyis a hüvelyi orgazmus elérési képességétől.

Ennek a szánalmasan gusztustalan magatartásokhoz vezető poszt-modernnek is nevezhető moralitásnak az illusztrálását el is kezdeném egy szomorú viccel. A vendégeivel cseverésző liberális életszemléletű anyuka, finoman rászól a fotelben elmélyülten maszturbáló nyolc éves kislányára:
- Édes Kittym, légy szíves, menny át a szobádba és ott végezd a doktor bácsi által mutatott feszültség-oldó gyakorlatodat, nem a vendégek előtt.

 

Tovább...
 
A megváltó TITOK

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus:

 


A MEGVÁLTÓ TITOK, AVAGY A RENDELTETÉSÜNK LELEPLEZÉSE

 

Avagy, az (általunk érzékelhető) anyagi világ spirituális – szakrális funkciója

    

     2O12 – ben, hirtelen elözönlötték Csíkszeredát a magyarországi misztikus gyógyítók és a még misztikusabb tanítók, az egzotikus guruk, az okkult szimbólum-fejtő pszichológusok, a még annál is misztikusabb jövő-titokfejtők, a dimenzióváltó párapszichológusok, az ugyancsak az életnyerést szolgáló agykontroll nevű, modern mágia-tudósok, valamint az úgymond fény-adó ezoterikusok, a szeretet-prédikáló vajákosok és táltosok és nem utolsó sorban a csodabogár asztrozófusok. Egy - két ilyen „csoda-elmés” előadásra, amelynek az előadóját személyesen is ismertem korábbról, én is el mentem a párommal, ha nem másért, hát azért, hogy a régi ismerőseimet üdvözöljem, sőt: azért, hogy ezen, az általam is művelt sikamlós területen mozgó személyekről Violám is ízelítőt kapjon és némi fogalma lehessen e személyeknek az én racionális tárgykezelésemtől általában erősen eltérő, a szó szoros értelmében vett misztikus valóság-koncepciókról. Hogy fogalmat alkothasson magának, az általam sokat emlegetett „gyümölcséről ismeritek meg a fát” jézusi figyelmeztetés alapján, e boldogság- és megváltás-tanító személyeknek, a külső megjelenésükből is leolvasható, realitás-érzékéről.           

    Sajnos, ezúttal is mindegyik előadásban – előadóban – csalódnom kellett, mivel az éveken át, internet - szerte megtett figyelmeztetéseim ellenére, még mindig nem figyeltek fel, és nem magyarázták meg még saját maguknak sem, azt az elemi kérdést, hogy:

1. - Amennyiben olyan nagy értékű tudás birtokában vannak, amelynek a szabad átadásával, és beavató kurzusaikon történt okításával, illetve azoknak a közönség-sikeres könyvekben való leírásával, akkor ők viszont miért öregednek, ráncosodnak és pockosodnak olyan rohamos módon? Sőt: hogy amennyiben tényleg olyan értékes volt a tudásuk korábban is, mint amilyennek látszott a nagy közönség- és olvasói sikereik tükrében, akkor miét kellett időközben a rákos és más súlyos betegségeik révén a halállal szembe nézzenek? Nem kell ahhoz metafizikai képzettség, hanem a józan paraszti ész is elég annak a megállapításához, hogy annak a mesternek- gurunak –gyógyítónak – csodabogár kozmetikusnak és a többinek, akit még azt követően is, hogy a „rendkívülien” megható misztikus tanítását el kezdte hirdetni, utol tud érni, és le tud teperni egy ilyen súlyos betegség, annak az égvilágon semmit, de semmit nem ért az addigi tanítása!

„Gyümölcséről ismeritek meg a fát”, mondja Jézus. Tehát a szermélyes termése minőségéről (Annak, az egészséges és normális, vagy odvas, kukacos és rothadt voltáról) ismeritek meg a tanítás értékét. Vagyis, a saját egészségi és boldogsági eredményeidből állapítható meg, hogy az, hogy mennyiben hasznos gyakorlatilag is az a „helyes életvezetési filozófia, az a gondolkozási és viselkedési mód, az, az életforma, vagy az a mágikus életnyerési módszer, amit te helyesnek tartván, tanítasz!  

2. - Hogy miért nincs még mindig, ugyancsak boldog és egészséges élet- és lelki társuk? Illetve, hogy a kettő miért nem lehet ugyanaz a személy? Egyesek közülük ugyanis otthon hagyván a feleségét, az előadás-szervező szeretőjével jelenik meg.

3. - Miért neveletlen, illetve tévelyeg a nagyvárosi éjszakában a gyermekük, stb.?

 És még sorolhatnám, de egyszóval: miért van telve éppen olyan fájdalommal és szerencsétlenséggel és betegséggel a sorsuk és az életük, illetve, a velük együtt élő a szeretteik élete, mint az előadásaikat nagy áhítattal hallgató követőiké, olvasóiké, hallgatóiké, tanítványaiké? Ha annyira értékes és olyan csodákra képes a szellem és a szeretet mágikus ereje, ahogyan azt állítják, akkor miért nem volt jó, abban lakozni az örökkévalóságig Istennek, Allahnak, Buddhanak, Jahvenak, a Taonak, a Sintonak, stb., és miért kellett létre hoznia ezt a fájdalomtól és az ostoba gonoszságtól csöpögő emberi létet? És végső soron - akármit is állít és bizonyít a szubatomi létformákról a kvantumfizika: - miért kellett létrehozni a számunkra mégiscsak szilárdként jelentkező anyagot, és azon belül a biológiai életet, meg az emberi intelligenciát miért kellett megalkotni, hogyha csak arra jó, hogy szennyezzük a találmányaival a természetet? Miért kellett mindezt létre hozni, és főképpen miért kellett az Abszolút – Istennek, általunk, emberek által alászállni ide, ebben a szerencsétlenséggel teli, szenvedés-teli és betegség-teli világba?

5.- Arra, hogy mire jó tehát az anyag, mire jó a fizikai lét és az élet, miért kell nekünk abban annyi fájdalmat eltűrni és szenvedni? És egyáltalán, miért hozta létre az Isten fájdalmat és a szenvedést? Szadizmusból? Bocsánat: ha Ő bennünk (is) ott van, akkor mazochizmusból?  Szadista tehát a mindenható Isten, ha csak minket szenvedtet, vagy mazochista, ha ő is velünk együtt szenved, ahogy a kereszténység mondja? Mire jó, minek kellett tehát, az anyagot állítólag messze meghaladni és modellálni képes, mágikus erejű Egyetemes Szellemnek, az Abszolút Lénynek ez a látszatra öncélú szenvedés-teli anyagi élet?

6. – Sőt: Minek és mitől van az egyetemes karma egyáltalán, és miért kell azt ilyen egyéni –emberi formában elviselve, attól halálos betegségekben is szenvedve, meghaladni? 

- Nos ezekre a kérdésekre nem kaptam logikus és racionális választ egyetlen Csíkszeredába szenzációs előadást tartani és busás anyagi bevételt szerezni látogató szent gurut, közismert, sőt: divatos misztikus írót, és szellemesen humoros „asztrozófust” sem! Ehelyett a régi verklit hallhattam újra és újra, ami szerint elképzelhetetlen képességekkel rendelkezünk, amelyeket mindössze fel kell szabadítanunk az ő rendkívüli szellemtudományuk segítségével. És akkor majd egészségesek és boldogak leszünk. Annak ellenére, hogy ők azt állítják ugyan, hogy boldogak, de egészségesnek, a nem fiatal misztikusok, szemmel látható módon egyáltalán nem egészségesek! És ha nem is olyan csúnyák és tohonyák, mind szegény Popper Péter volt, de semmivel nem mutatnak bár egy – két évvel fiatalabbnak és erősebbnek a velük egy idősek átlagánál! Hát akkor vajon mitől olyan csodálatosan értékes és hasznos az ő állítólag mágikus szellemtudományuk? Mi az a pozitív plusz érték ebben a tanításban, amiért is érdemes lenne az szerint élni az életünket?

– Megmondom: semmi! És azt is el árulom, hogy miért van ez. Azért, mert egyáltalán nem azért vagyunk a földön, illetve a fizikai dimenzióban és nem azért van anyagi testünk, hogy azt a misztika útján gyógyítgassuk és misztikus tanokat követve a szellem dolgait kutassuk, ahelyett, hogy az életünket rendbe téve az egyetemes törvényeknek megfelelően élnénk és ezzel megváltanánk legalább önmagunkat. És a gyermekeinket is megtanítanánk arra, hogy megváltsák magukat, ahelyett, hogy kamasz korukban ellenünk lázadozzanak, majd a felnőtt kor küszöbén máris a világi csábításoknak engedve a városi éjszakák szórakozó helyein a kábulat által elérhető hamis boldogság labirintusában tévelyegjenek.

 

Erről van szó! – Tehát miről is? Hogy az életünknek nincs sem öncélú élvezetszerzési - boldogságszerzési, sem bábeltorony-építési célja, ahogyan nincs ezeknek az öncélú verklizése következtében beszerzett betegségektől való gyógyítgatási célja sem!avarosság, a hőzöngés, a hőbörgés, az indulatosság, az agresszió, a szomorúság, a nosztalgia, stb.)
különleges misztikus és más ilyen szellemi képességekkel. - Hát erre, a hátráltatásukra használ a médiumitás mindenkinek! Mondom, hogy meg kell nézni azt, hogy miért tett az abszolút szellem akkora erőfeszítést, hogy a fizikai világot, illetve az anyagot létre hozza!  

     Ezért szakrális a föld, ezért szakrális az élet és ezért szakrális az embernek a teste, illetve az embernek a földi sorsa, sorstörténete, és a boldogságra (kiegyenlítődésre) való törekvése. Ezért szakrális a kereszt, ami nem más, mint az anyagi világ e szakrális mivolta tudatosításának és elfogadásának a szimbóluma. Ebből, a szakrális szaturnuszi - És ezért majdhogynem csalhatatlan! - szellem – anyag relációrendszerből nyeri az asztrológia azokat a személyi sorsprogramokra vonatkozó, abszolút biztos információit, vagyis azokat, a spirituális-energetikai struktúra-tömörülések minőségére (egyéni megváltási, megváltódási sorsprogramjára) vonatkozó információt, amelyekből akár még bizonyos jövő sors-eseményeket is ki lehet számítani, és amely szellemi folyamatokat, semmilyen más tudomány-ág nem képes ekkora egzaktsággal megállapítani.

    És ezért megváltás ellenes, és Isten ellenes, és ember ellenes minden hazudozás, intrika, korrupció és csalás. Ezért a lehető legfőbb vétek az információferdítés, vagy információ-titkolás, vagyis az anyag által biztosított tárgyi információ elferdítése, megmásítása, a hamisítás. De éppen ennyire szakralitás ellenes, és megváltás ellenes az önámítás és az önkábítás is. És ezért jelenik meg idejekorán, előbb, vagy utóbb a halál, de legalább is a végzetes korlátozás és helyben tartás a valósághamisítók sorsában. Ezért jelennek meg a teljes visszafordítás - visszaküldés (Szaturnusz) angyalai (Sorserői. - Adott esetben éppen baktériumok és vírusok, vagy funkcionális szervi dereglációk formájában is.), azoknál, akik túl sokáig és a megváltás megvalósulása lehetőségeit gyengítve, vagy azt önkéntelenül blokálva, igen erősen ferdítették elsősorban önmagukon belül, az ő személyi tudatuk legfinomabb mélységeiben élő abszolút tudat számára, a tárgyi valóság által tükrözött és tárolt, vagy közvetített információt. Vagyis, a szellemi folyamatokat és jelenségeket értelmező –megváltó tényeket: a fényt. Ezért kell megszűnnie minden olyan életnek, vagy kapcsolatnak, amelyben az igazság (Plútó) fénye egy bizonyos mértéken felül kiveszik, és a Szaturnusz szellemisége az, amely ezt a mértéket és arányt megállapítja és az életet, vagy a kapcsolatrendszert megszünteti.

 

II. Az anyag funkciójának a téves megítélése a keleti metafizikák és a nyugati filozófiákban.

 

Az anyagi létállapot és a természeti (fizikai és pszichikai) élet tükör mivoltának és funkciójának a kikerülhetetlen és nem eléggé hangsúlyozható fontosságát a keleti metafizika (Véda, Buddhista tanok, stb.) egyáltalán nem érti, de legalább is ignorálja. Ezért képtelen levonni az anyag visszajelzéseiből a megfelelő magatartások kialakításához vezető logikus következtetéseket, megelégedvén az egyetemes megváltás magvalósítása feltételeit jelző és az egyetemes törvények szerint strukturálódó anyagi formaváltások jelzéseinek, de főként az emberi test fájdalom- és örömjelzéseinek, az illúzióként való kezelésével. Magyarán, a keleti misztika megelégszik a metafizikai jelenségek és kinyilatkoztatások elméleti (spekulatív filozófiai) értelmezésével, miközben az anyagnak a szellemre visszaható üzeneteit, valamint az anyagi törvényekből és az anyagi formák változásaiból kiolvasható lényegi és kauzális információkat ignorálja.

    Valójában, nem is lehet eldönteni, hogy ez utóbbi-e a nagyobb vétek, vagy az európai és a nyugati materializmus, amely a természeti világot és a természeti életet, megélhetési alapnak és élvezet-csikarási (boldogságszerzési) lehetőségnek, vagyis, végső soron, határtalanul kizsákmányolható és kizsákmányolandó „külső” lehetőségként kezeli. El egészen a liberálisan „felvilágosult” embernek a saját testének és szervezetének az eladható „értékként” (munkaerőként, vagy éppenséggel eladható szervgyűjteményként) való kezeléséig. Sőt, a termelő-fogyasztó spirituális ignorancia még ennél is tovább elmegy: kimondottan csak élvezeti lehetőségek (lelki és testi izgalmak) kicsikarására alkalmas állapotnak tartja a természeti léten belül az emberi testet, ami fölött a személy önkényesen – a liberális olvasatban: szabadon - szabadon rendelkezhet (Feminista nők pl. a méhük fölött. Szegények az eladhatónak vélt veséjük fölött).

    Egyik véglet sem jobb a másiknál: a hindu fizikai illúzió-elmélet és a szintén az anyag és a test jelzéseivel szembeni ignoranciához vezető, buddhista nirvána-tan, végső eredményeiben, semmivel sem jobb a materiális-nyugati koncepcióknak a tudomány segítségével elérhető életnyerési lehetőségekbe vetett ostoba és majdhogynem állatian alacsonyrendű hitnél. Egyedül a természeti sorsvállalást és az abból kiolvasható – kikövetkeztethető szellemi magatatást hirdető, eredeti (Nem szekularizált!) keresztény alapállásnak van értelme, mivel egyedül ez egyezik meg a teremtés eredeti rendeltetésének és céljának a logikájával, az egyetemes megváltás logikájával. Ezért mondja Jézus, hogy vegye fel mindenki a maga keresztjét és azt, hogy: „Aki a fiút (A megnyilvánulást: a hinduk és a buddhisták) bántja, annak megbocsáttatik. Aki az atyát bántja (Istenkáromlók) annak is megbocsáttatik. De aki a Lelket (Szent Szellemet) bántja, annak nem bocsáttatik meg.” Vagyis, aki a teremtés és a megváltás alaplogikája ellen dolgozik, aki a Szaturnusz szelleme (megváltás irányába terelgető egyetemes felelősség) és a Plútó szelleme (A teljes kölcsönös egymásba hatolás és egymáson áthatolás szelleme: a kiegyenlítődés szelleme: az egészség, vagyis a megváltás megvalósulása) ellen dolgozik, annak nem bocsáttatik meg. Azt is kell tudni viszont, hogy nem egy külső és tőlünk független (objektív) mindenható erő (Szakállas Isten) az aki nem bocsát meg, hanem a bennünk levő megváltási ősprogram, misztikus kifejezéssel: a felettes én-ünk. Máshol meg azt mondja Jézus, hogy (Létezik egy olyan törvény: az abszolútum törvénye, ami szerint: ) attól a személytől, aki sejti, vagy tudja, hogy mit jelent a megváltás (Aki ismeri a törvényt és a logikát: a teremtés rendeltetése logikáját), sokkal több igényeltetik (Vele szemben nagyobbak a felettes énjén keresztüli un. égi elvárások ), mint attól, aki tudatlan, tehát úgymond ártatlan és még nem tudja, hogy tulajdonképpen miért is jó neki ezt vagy azt tennie, illetve nem tennie?

    Metafizikai szempontból, tehát a Megváltás nevű, isteni igazság (Plútó) logikája szempontjából két fajta, jellegzetesen negatív (Szaturnuszi) viszonyulás létezik a megváltás (Az atya-anyához való visszatérés: az új abszolút állapot) elérési lehetőségének a zálogát képező anyagi világhoz:

1. A jellegzetesen hindu misztika viszonyulása, amely illúziónak tekinti a fizikai létet, vagyis a misztikus közömbösség magatartása, amire talán a legjellemzőbb, hogy egy arra vetődött, erőtlennek látszó, törékeny albán asszonynak kellett Kalalkuttában kikötni a Káli Istennő temploma tövében ahhoz, hogy a cselekvő szeretet jelentésére: az emberrel való személyes és közvetlen törődés fontosságára a vallásos őrületükben lelki fakírokká váló hindu tömegek figyelmét felhívja. Ez tehát a tipikus misztikus lét- és életszemlélet, amely vallásos és önkényes (A valóságban nem ellenőrzött) metafizikai értelmezések alapján, kizárólag a szellemi világ tulajdonságaival foglalkozik az anyagi – tapasztalati világnak a majdhogynem teljes ignorálásával, illetve a személyes benyomások és történések, bizonyos általános megfigyelések alapján történő misztikus és mitologikus értelmezésével.

2. A materiálisan „felvilágosult”, tipikusan aggodalmaskodó, és persze, szerfölött tudományos európai és a nyugati mentalitás, amely minden egyéni, vagy emberiség szintű sorskérdést és sorsproblémát az anyag tulajdonságainak és általában a természet tulajdonságainak a figyelembe vételével és tanulmányozásával, illetve e tulajdonságok és törvények kijátszásával akar elérni. Vagyis, az a tudományosnak képzelt viszonyulás, amely az emberi szenvedés és boldogság kérdését az anyagban és az anyag által akarja megoldani. Az utóbbi, a tipikusan Ezsaui, Judási és Fauszti magatartás, amely az anyagba való kábulás következtében, mágikus, vagy a materiális tudománya segítségével, „meg akarja nyerni az életét” és ezért eladja az elsőszülötti jogát: a tudatos sors-irányító szellemi éberségét, egy tál lencséért, vagyis a hamar megvalósítható és kézzel fogható – végül is öncélú: - anyagi haszonért. A művelői által természet-tudományosnak nevezett termelői- fogyasztói (nyugati) vallás, legyen az bármennyire humanista és szabadelvű, teljesen ostobává és így az anyag foglyává teszi az embert. A természet-kizsákmányoló és természetzavaró, természetromboló ideológia segítségével tartható fenn tehát, az a globális kényelem- és élvezet-fokozási alapállás (Negatív Merkúr, Vénusz, Mars, és Jupiter), valamint az a kényelembiztosítási és élvezetbiztosítási (Negatív Szaturnusz) erkölcsi-szellemi magatartás, amelyben a családapa kizárólag zsákmányszerző (létfenntartás és élvezetbiztosító) és társadalom nevű Bábeltorony- építő funkciókat tölthet be. Ez az, az okosnak képzelt civilizációs (védekező!) ideológia, amelyben, a természeti törvényeket nem azért tanítják az iskolában, hogy abból sorsjavító és sorsbeváltási lehetőségekről szóló  – spirituális – ismereteket szerezzenek és ilyen jellegű komoly következtetéseket vonjanak le, hanem azért, hogy ezen „objektív” tudásból álló tudomány segítségével, a tömegek egyedei minél jobban kizsákmányolhassák a természetet és saját képességeiket, és ez által megnyerhessék az életüket.

   Hát nem a sors iróniája, hogy ez a kizárólagosan „tudományos” magatartás éppen a kereszténység táptalaján (Európában) jött létre? Hogy éppen annak a világméretű, csalásnak a következtében alakultak ki ez az objektív és az egész földi élő világot a katasztrófába döntő természettudományokra alapozott, „objektív” tanítási koncepció, miszerint a Názáreti Jézus nem a megváltódás eléréséhez szükséges természeti sorselfogadás (Szaturnuszi) szükségének leckéjét tanította volna meg az által, hogy tudatosan felfeszíttette magát a keresztre? – Mert lássuk be végre: annak a világvallás szintű, metafizikai hazugságnak a következtében alakulhatott ki ez a természetrabló materialista ideológia, hogy a Jézus kereszthalála által, a kivételes Istenfiú mindannyiunkat mintegy előlegezetten megváltott, amennyiben az általa tanított vallásnak a hű követőivé válunk, illetve maradunk. Vagyis annak, hogy őt kinevezték összesített ókori mitológiai hősnek: az Isten egyedüli, megváltó fiának, aki e metafizikailag teljességgel szélhámosi szerepkörével, amellyel minket újból és újból megfosztanak az azonosságtudatunktól, megtestesíti azt a rettenetes vallásos eredetű különválasztást, amiről Hamvas Béla oly plasztikusan és találóan (Egzakt módon) ír az Androgünosz 86. pontjában:

„Ahol az embernek és minden létező lénynek a létezésben Istennel való azonosságát felismerik, ott vallás tulajdonképpen nincs. Ahol az embernek a létezésben Istennel való azonossága homályban marad, és a nem-azonosságra építenek, ott vallás keletkezik. Mert a vallás nem egyéb, mint az ember és az Isten nem azonossága, soha nem azonossága, semmi körülmények között nem azonossága és végtelen nem-azonossága. Ebből az ijedelemből és megrettenésből keletkezik a létezésben az ember létével nem azonos Isten távolsága és idegensége. Ami éppen a vallás. Az ember a vallás szerint nem azonos, csupán kép és hasonlatosság. Csak másolat. Mintha két féle lét lenne, Isteni és emberi. Mintha Isten és ember örökre és végzetesen összemérhetetlen lenne. Mintha a vallás a létezést ketté szakítaná. Egy felsőbb és egy alsóbb létezésre, aminek a következménye természetesen, hogy a létezést tovább szaggatják, népek és fajok és vallások és VÉLEMÉNYEK (Kiemelés K. Sz.) és arcszínek szerint.”

Az anyagi világ törvényeiből, valamint az anyagi jelenségek és folyamatok megfigyeléséből, megértéséből és azok szimbolikus értelmezéséből tehát, sokkal, de sokkal értékesebb és fontosabb információt kaphatunk, mind az egyetemes létezés működéséről, mind a saját sors-állapotunkról és az annak megfelelő jövőnkről, tehát az un. szellemi színvonalunkról, mint a fantazmagórikus teológiákból! Hiszen magunk tudjuk, magunk ismerjük a legjobban a saját magunk bajait, vagyis: az egészségi – erőnléti állapotunkat, a többi – Lilith által többé kevésbé hajtott – emberrel, tehát a külvilágot képező személyekkel való relációinkat, és innen az anyagi formák és jelenségek módosulásából a sorsunkra és rendeltetésünkre vonatkoztatva is lényegesebb szellemi, spirituális és metafizikai információt lehet tudunk szerezni, mint a médiumi közvetítésekből, a misztikus, vagy álom- élményeinkből, vagy a szintén ilyen jellegű élményekből eredő, azokra alapozott vallásos dogmákból, vagy misztikus szövegekből.

     Azok a misztikusok és Nagy Attila Pulihoz hasonló teológusok tehát, akik a azt hirdetik, hogy a „Nem láthatóból” önkényesen, vagy természetes-zavarosan kiolvasott információk alapján kell meghatározni és irányítani azt, ami a látható világban (az életben) történik, nem csak hogy tévednek, de egyenesen a törvénytelenségre és a rejtett hatalom-gyakorlásra sóvárgó karmájuk által hajtottan szeretnék azt elérni, hogy a misztikus elméleteik alapján, a zavarosban halászgatva, az erkölcsi fegyelmezetlenségük és az azzal együtt járó sorsvállalás-elutasításuk, az életfeladat-elhárításuk mellett is, éppen olyan jól tudjanak élni, sőt: lehetőleg még jobban is, mint mások, akik az élet törvényei szerint igyekeznek élni.

És az is megfontolandó, hogy ez a tudatos káosz keltéssel járó, un. vallásos, vagy misztikus alapon történő, zavarosban való halászási vágy és tudatos magatartás, végső soron, csak ideológiájában tér el, de céljában azonos, az anyagi – tárgyi valóság igazságait nagyvonalúan mellékesnek és figyelemre nem méltónak tekintő vallással és a miszticizmussal látszólag ellentétben álló, liberalizmussal. Utóbbi, ugyan nem a „Láthatatlan”, tehát önkényesen értelmezhető Isteni igazságra hivatkozik, hanem egyszerűen a „titok-őrzéshez való jogra” és az egyéni szabadság körébe tartozó személyiségi jogokra. Vagyis, az intimitáshoz való jogot ők úgy értelmezik, hogy mindenkinek joga van az embertársai elől elrejteni a gyakorlati valóságot. Majd így, e személyiségi joga alapján, a suba alatt törvénytelen tetteket végrehajtani, illetve, hogy a másoknak az egyéni szabadság-jogaira hivatkozva, azokat (főként fiatalokat) megkísérteni, züllésre, drogfogyasztásra, és mindenféle „liberális” perverzióra rávezetni, azok gyakorlásába bele vinni és azokra rávenni.

     Lám csak, a teológiai végzettségére annyit hivatkozó Nagy Attila Puli nevű, anarchista székelyföldi „vallásos próféta” is - Aki engem utón és útfélen sarlatánoz és igyekszik a székelyföld legnagyobb szélhámosának beállítani. -, amellett, hogy a „nem látható” (És persze: így, általa önkényesen értelmezhető!) világ (vagy lény?) igazságoknak a fontosságát tartja elsődlegesnek (Az emberi képzeletben rejlő, szimbolikus képzetekkel, az un. archetipusokkal való „munkálkodás” esőlegességére) a gyakorlati, anyagi munkálkodás fontosságával szemben, folytonosan olyan politikai eszmék logikája szerint gyalázza a magyar nemzet érdekében tett erőfeszítéseket gyakorló politikai és nem politikai személyiségeket, amelyek kimondottan a pesti liberális körök szája íze szerint valók! Vagyis: a tárgyi valóság fontosságának a (misztikus és teológusi) tagadása is ugyanoda vezet végső soron, mint a privát élvezetekhez való egyéni jogok mellett síkra szálló, primitíven pórias, anyagi liberalizmus. Arról, hogy ugyanolyan nyomorba vezet ez a misztikus alapállás is, mint a liberalizmus, az azt gyakorló misztikusoknak az egzisztenciális nyomorúsága illusztrálja a legjobban. (Lásd a Nagy Attila Puli és az Osho-epigon: Stanek Zoltán és más misztikusok anyagi nyomorgását.)  

 

Tovább...
 
Az alkímia első törvénye a megkülönböztetés

Kozma Botond Szilárd karma- és családasztrológus:

    Az emberek az ítélkezői felületességükön keresztül tévesztik meg - És ez által: büntetik meg! - magukat a sorsfontosságú döntéseik meghozásában


Motto: “Az elemek csak egymástól jól megkülönböztetve és a maguk nemében és egyediségében jól meghatározva egyesíthetők. Minden olyan egység, amely ezt nem, veszi figyelembe hamis egység, amit a sorserők (külső) hatása, vagy az elemek (belső) lázadása fog előbb utóbb, akár tragikus állapotikat és helzyeteket is okozva, felbontani.” – Az alkímia első törvénye

A vonzás és a tükröződés egyetemes törvénye csak a kilencedik része a 1O egyetemes törvénynek. - Pl. a fejlődés és a polaritás törvénye mellett, amleyek a legtöbb esetben negatív módón, ugymond karma-oldásra serkentőn: nevelő-kényelmetlenül és drámaian hatnak. De a hatása is, megoszlik, hét dimenzió hatás-köre és erőtere szintjén. Nemspirituális tájékozottságra, hanem éppen, hogy primtívszellemi  tájékozatlanságra utal az, ha minden sors- éds életeseményt, a vonzás és a tükröződés vagy a hatás- visszahatás törvényével magyarázunk. Ez a magyarázat arra is pl., hogy azok, akik a Titok c. nagy sikerű misztikus filmet ezerszer megnézték, és az ott elhangzott tanácsokat egy az egyben betartották, nem gazdagodtak meg, nem kapták meg az őket boldoggá tevő élet- és lelkitársukat és még csak nagyobb lakásra, vagy egy kissebb házikóra sem tettek szert, sőt, a banki hiteleiktől sem szbadultak meg a filmben hirdetett titkos tudományuk segítségével. És ez a magyarázat arra is, hogy aki ezt a filmet látva és más hasomló misztikus tárgyú könyveket is olvasva úgy képeli, hogy teljesen meg világosodott és meg értette a vonzás és a tükör egyetemes törvényét, miért nem nevezhető még beavatottnak. Sőt: még csak "szellemi embernek" sem.  

 

    A Nyilas és a Halak jellegű karmával rendelkező személyek, de azok is, akiknek többségben negatív fényszögeket kap a Jupiter a sorsképletükben, elképesztően felületesek tudnak lenni, a sorfontosságú döntéseik meghaoztalához szükséges (helyes) ítéletalkotásban. Ennek következtében az életük és sorsuk minőségi alakulására nézve végzetesen káros, sőt, ez esetben például, pontoan azt utasítják el finnyásságukra "alapozott magabiztosságikban", aminek a befogadása, számukra sorsdöntően fontos lenne.

    A minap kaptam egy, rám másodpercekig valósággal bénítón ható, mivel hogy, kétségbeejtően felületes és ezért abszolút hibás ítélkezésről tanúskodó levelet. A levél szerzője „szellemi embernek” nevezi, azt az engem tényleges tárgyi alap és ok nélkül rágalmazó, és velem együtt, minden olyan magyar embert, aki a közéleti jelentőségű tetteivel tehát a hivatása teljesítésével, egy kicsit is kiemelkedik a tömegből folyamatosan mocskoló, rágalmazó internet-betyárt, aki önmagát „anarchikus prófétának(sic!) nevezi: Nagy Attila Pulit! Ebben az általa felálllított, közös "szellemi emberségben", a levélíró - persze, hogy nyilas napjegyű! - személy, "kiábrándítónak" tartja azt, hogy „mi ketten”, vagyis Én és az "Anarchikus" Próféta, ezen az általa megállapított "szellemi emberségünk” magaslatáról, „szapuljuk egymást”!
   Sejtettem én - És éppen ettől félve, vettem fel a rám nézve megalózón méltatlan szerepet, hogy az asztrológusi hivatásgyakorláshoz való jogomat ennek a gátlástalan gonosztevőnek a mocskolódásai ellenére is megtarthassam! -, hogy nem csak azok fognak egyenlőségi jelt tenni közöttem és a betyár volt-pap által nyilvánosan is vállalt büszkeséggel notórius munkakerülővé és élősdivé vált, volt-unitárius pap személye között, akik nem olvasták Hamvas Bélának azt a fejtegetését, amelyben Hamvas azt bizonyítja, hogy az egyenlőség az egység megrablása. De ez az eset azért döbbentett meg, mert az illető (Persze, Nyilas napú és Jupiteri karmás, tehát ítélet-karmás) személlyel már több levelet is váltottunk a horoszkóp rendelése végelegesítése céljából. Meg voltam tehát győződve arról, hogy ismeri a szellemi munkásságom minőségét, és ezért választott engem a nálam sokkal jobban és közvetlenül el érhető Magyarországi asztrológusokkal szemben, és álmomban sem gondoltam volna, hogy az a személy, aki ennyire határozott céltudatossággal rendeli meg tőlem – tehát Romániából - a horoszkópját, miután két magyarországi asztrológusban már csalódott, utólag képes legyen meginogni a bizalmában és engem hiteltelennek nevezni, csak azért, mert kénytelen voltam a nyilvánosság előtt leleplezni a Puli tényleges kilétét, annak érdekében, hogy folytathassam azt a hivatásomat, amit a mérnöki, az újságírói és nem utolsó sorban a költői hivatásommal is teljesen felcseréltem! Tehát azt a hivatásomat, amit egyáltalán nem azért gyakorlok, mert Puli szerint ez annyira könnyű megélhetést jelentene, mint ahogy azt ő elképzeli!

     Hiszen ez a „szellemi ember”, aki, miután saját magát, anyagi és erkölcsi nyomorba döntötte a tudatos gonozkodásával, tényleges „irigy kutya” módjára (Nem én, Ő nevezte el saját magát Pulinak!), a gazdasági tönkretételemet célozta meg a gátlástalan rosszakaratában, csak azért mert nem adtam neki Turula lányom születése másnapján (Tehát még 8 évvel ezelőtt!), negyedszer is, vissza nem fizetendő „kölcsönpénzt”!  És ez a „szellemi ember” még 8 év után is, képes kerge módon viháncolni azon, hogy engem ebbe a megalázó védekező – magyarázkodó szerepbe bekényszerít a rólam kieszelt hazudozásaival, annak köszönhetően, hogy volt –papként, igen is jól tudja azt, hogy az emberek ennyire felületesek. Akárcsak ez a hölgy is, aki, ahelyett, hogy figyelmesen el olvasta volna mindkettőnk érveit és ellenérveit, a helyes ítélet alkotás érdekében - ha már határozott megállapodási szinten tőlem készült horoszkópot rendelni tőlem...- inkább sietett a tudomásomra hozni azt, hogy a Pulit leleplező kényszer védekezésem miatt, "hiteltelenné váltam a szemében." – Ez, a magát valamiféle erkölcsi magaslaton képzelő naiv ember tehát, ezzel a hárításával, éppen, hogy a Puli blöffölő játékát „csinálta meg”. Az "anarchikus prófétának" lett az – ne féljünk ki mondani a nyers igazságot: - ostoba áldozata.  

    Isten látja a lelkemben azt, hogy mennyire távol áll tőlem, hogy „szapuljam” ezt a nyomorék „szellemi embert”, aki a lustasága által irányított erkölcsei szerint, képes az agykáros felesége nyugdíjának a felét elkülöníti a saját egzisztenciájára. Plusz még annyi pénzt is, amennyi a primitív exchibicionizmusa kiélését szolgáló internet- bérlet kifizetésére szükséges.  Én csak egyszerűen le leplezem a magát Prófétának nevező internet-betyár gátlástalan immoralitását (Hiszen én csak egyike vagyok azoknak, akiket el kezdett rágalmazni, azzal a különbséggel, hogy az én pénzkerső-hivatásom sokkal inkább ki van szolgáltatva az efféle hiteltelenítési akcióknak, mint a többi sorstársamé.). Vagyis, az erkölcsi és szakmai alaptalanságát, mindannak a sok ferdítésnek és hazugságnak, amit Puli rólam állít, annak érdekében, hogy a húsz éve halmozott, és a volt rendelőim által 1oo százalékosan megbízható szakértelmemmel, 59 évesen, ne maradjak munka- és kereset nélküli férfi, aki nem képes a négy gyermekes családját gazdaságilag eltartani!  – Pulival ellentétben, aki vidáman dalolászva, még közli is, hogy mekkora nagy fölényben van velem szemben, ebben a 8 éve folytatott galád akciójában, mivel neki nincs gyermeke és nincs semmi, de semmi féle más gyakorlati felelőssége, az állam meg havonta küldi a felesége betegnyugdíját, amiből az ő igényei szintjén, ő is meg tud élni, tehát nincs semmi vesztenivalója.
   
És ezért tehát, mert nincs veszteni valója, tiszta úri szeszélyből, meg engedheti magának azt a „magas fokú” erkölcsi galádságot, hogy engem a felelősség-hiánytól bűzlő interneten mocskoljon és rágalmazzon éveken át, annak érdekében, hogy így hiteltelenítve, gazdaságilag tönkre tegyen, a 8 éve sem csillapodott primitív bosszú-szomja kielégítése céljából.
 

Tovább...
 
A gazdaság, a gazdagodás és az asztrológia

Kozma Szilárd:

A gazdaság, a gazdagodás és a kauzális asztrológia

 

     A helyesen képzett és tényleges tisztánlátással  és elvhűséggel is, rendelkező szakemberek által gyakorolt asztrológia - tudomány legnagyobb átka és rákfenéje lett az, hogy a középkortól és a modern korig a vásári kóklerek, manapság pedig a nagyuokosok és a zagyva misztikusok, valamint a kis stílű szélhámosok és a gátlástalan újságírókkal együtt jósolgatnak. Utóbbiak az írott és a vizuális média minden területén közlik a szerkesztői hasra ütéssel kiötölt, képtelennél képtelenebb és komolytalannál komolytalanabb jóslataikat.

     Így kerülhettünk abba a helyzetbe  - Mii a hajdani magyar bölcseknek: a Táltosoknak azok az utódai (A táltos fogalom ugyanis, ami a sámánnál sokkal magasabb rendű tudással rendelkező, spirituálisan képzett „tudós embert” jelentett és semmiképpen nem állítólagos jóstehetséggel bíró, kitaláló személyt!), akik, a zug-jósokkal és magukat asztrológusnak nevező, média-sztárokkal szemben, amellett, hogy a honlapjainkon és könyveinkben az ismereteinket a nyilvánosság széles köre elé tárjuk és a gyakorlati életünkkel is, a nyilvános megmérettetést tisztességgel vállaljuk, a magánéletünk egyetlen részét sem rejtjük véka alá. -  hogy az érdeklődők nagy része tőlünk is (Legalább is a székelyföldön, még mindig!) „csak” jóslatokat vár. Sőt a magukat felvilágosultnak képzelő félműveltek, egyenesen a szakamánk és a hivatásunk irreális axióma-rendszereken alapuló elméleti következményének, népszerűbb fogalommal: „áltudományosságának” tudják be azt, hogy nem gazdagodunk meg, illetve, ha anyagi nehézségeink keletkeznek. (Legalább is a székelyföldön...)

  

Tovább...
 
Két interjú a meddőségről és az áldásról
Ordody Eszternek a Decens magazin szerkesztőjének az interjúja Kozma Szilárd író-asztrológussal a női és a lassan feltűnően gyakorivá váló férfi sterilitás spirituális okairól és feloldási lehetőségeiről:


1.   
Mi az oka annak, hogy manapság annyi meddő nő van, és sokan az egész fiatalok közül (húszévesekre gondolok) is ilyen problémákkal küzdenek?

 

- Ez egy igen komoly kérdés, amelyre a válasz egyáltalán nem lehet egyszerű. Ugyanis, az igazi ok, az egész nyugati típusú civilizáció társadalmaiban elharapózó többi, un civilizációs betegségnek (depresszió, pánikbetegség, melankólia-kór, más pszichózisok, különféle allergiák, bulímia, stb.) a rejtett - spirituális okára, is rámutat. Remélem, van nálatok elég hely arra, hogy kifejthessem, és a Decens olvasóinak is van elég türelme arra, hogy figyelmesen végig kövessék a számukra talán még szokatlan, analogikus összefüggéseket. Amennyiben, ebben a kérdésben megkísérelném a joggal elvárt, néhány „frappáns” mondatból álló, közvetlen választ, az olvasók szükségképen őrültnek, de legalább is habókos misztikusnak kellene nézzenek.  

     A remélhetőleg közérthető válaszomat az élet- és lelki társamnak, Joó Violának az interjújában olvasható anyai ági karma-öröklődésről szóló részletére való utalással kell kezdenem. Pontosabban: az általam felfedezett és a könyveimben, honlapjaimon közölt, több tanulmányban is leírt spirituális jelenségre való utalással, amely dióhéjban arról szól, hogy az eddig mindenki számára elbűvölően és kedély-nyugtatóan ható, reinkarnációs hiedelmekkel és misztikus elméletekkel szemben, az un. karmánkat, vagyis a spirituális imaginációnk (mágikus erejű, sors-idéző képzeleti tevékenységünk) egyedi jellegét, közvetlenül az édesanyánktól (is) örököljük első sorban. Illetve, édesanyánkon keresztül örököljük az anyai ági női őseinktől. Tudom, hogy ez első hallásra – olvasásra, mind a nők, mind a férfiak számára felháborító, sőt: a klasszikus genetika állításai szempontjából egyenesen botrányos, de éppen a kutató-biológus barátaim nyugtattak meg afelől, hogy az ide vonatkozó asztrológiai megfigyeléseim és gyakorlati tapasztalataim (felfedezéseim...) helytállóak biológiai szempontból is, mivel a géneken kívül rengeteg olyan un „finom” elem és még alig ismert szubsztancia van bennünk, de főként a női petesejtben, ami nem annyira közismert még mint a gének világ, de ami a jövőben, az én karma-örökösödési megfigyeléseimet igazolhatja.

   

Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

Eredmények 1 - 26 / 37