Életrajz
Kép

Kozma (Botond) Szilárd, asztrológus és író, a Magyar Írószövetség tagja.

Csíkszeredában (Erdélyben - Románia) született 1953 november 17-én, és jelenleg is ott él a családjával.

 Eredeti szakmai képzettsége: építő üzemmérnök, amit 1990 február 1-én a rég vágyott újságírással váltott fel. Asztrológiai és metafizikai képzettséget a Bukaresti (Románia) ELTA nevű Metafizikai Szabadgyetem hallgatójaként, majd oktató-előadójaként szerzett 1991 és 1994 között, úgy, hogy 1993-tól egyben az Elta előadója és asztrológusa is. De 1996-tól elválik az Eltától és önállóan oktat metafizikát és asztrológiát és 1997-tól kiváltja az önálló asztrológusi engedélyét is. Ettől kezdve, egész  életét  a metafizikai- asztrológiai munkásságának (És egy év múlva az új családjának...) szenteli. 

Megjelent verseskötetei:

- Szabadnap, Kriterion könyvkiadó Bukarest, 1981.
- A csodák völgye
, Dacia kiadó 1985 Kolozsvár
- A vízöntő küszöbén,
Glória könyvkiadó, Kolozsvár 1995.

Kép

 

Megjelent asztrológiai - metafizikai tanulmánykötetei:

- Utódok szülők és szeretők az asztrológia tükrében, Neptun kiadó, Csíkszereda 2003

- Beavatás a Misztikába, a Féltékenység metafizikája, Status kiadó, Csíkszereda 2005

- Tisztánlátás, Status kiadó, Csíkszereda 2006 

Beavatási Regénye:

A Táltos Bolond I. kötet (A Skorpió aranya), Status kiadó, Csíkszereda 2009

    "Civilben” a gyermekei gondozására és nevelésére különös hangsúlyt fektető családapa. Az akkoriban szintén metafizikai  - spirituális asztrológiával foglalkozó volt-felesége, szabadon hozta a világra az első három gyermeküket. Vagyis, Kozma Emőke korházon kívül, ugymond természetesen születe meg az első gyermekeit, tehát orvosok, szülésznők és bábasszonyok nélkül. Az elsőt (Medárdát), egy, a Hargita csíki oldalán tartott metafizikai sátortáborban, a másodikat és a harmadikat a csíkszeredai lakásukban. Mivel a házasságuk második felében, Kozma Emőkén már kezdett erőt venni az, a személyi sorsképletében nem szereplő, tehát nem vele-született, hanem az édesanyja által a rossz nevellés és családkezelés által indukált, un. “szerzett karmája”, amely két év múlva az első, realitás-érzékvesztéssel is járó, családon kívüli szerelmi egzaltációjához és pánikszerű családelhagyásához is vezetett, a harmadik gyermekét már képtelen volt orvosi segítség nélkül, illetve korházon kívül megszűlni.  Egyesek szerint csak spirituális érdekesség, mások szerint megszívlelendő törvényszerűség az, hogy - Miután Kozma Emőkén másodszor is urrá lett a kamaszokrában szerzett, családon kivüli, csillapíthatatlan szerelmi-szexuális vágyak formájában jelentkező szerzett karmája, és egy hét leforgása alatt, annyira szerelmes lett és annyira elveszítette a realitás-érzékét, hogy pánikszerűen másodszor is elmenekült az ily módon számára börtönné vált családi élet felelősségei elől -, azzal az egy (legkisebb) gyermekével (Rékával) maradt, akit a titkolózás miatt, éveken át sorvadó spirituális képességei gyengülése következtében, már képtelen volt a 13 órás vajudás után otthon megszülni.  
   Erről, a soha nem várt és a történések időszakában tragédiaként átélt kényszerű család-robbanásról, ami végül annál szerencsésebb fordulatot család-összetételi formaváltáást eredményezett a számára, Kozma Szilárd így ír: “ A volt-feleségem egy olyan, a horoszkópjában nem látható, tehát nem vele született és így a sors-képletében egyáltalán nem is szereplő, hanem az édesanyja helytelen spirituális mentalitása, nevelése és család-kezelése által indukált, szerelmi és szexuális másságra való vágyódási, valamint férfi- és apaellenességi un. szerzett karmát, és egy olyan, előlem mindvégig elrejtett sötét családi titkot is hordott az aurájában, amely a vele született család- és anyaságellenes (Rák és négyes horoszkópház) és spirituális újjászületés-ellenes (Halak és VIII. horoszkópház) karmájával egyesülve, azokat a háttérből srófolva, kétszer is, a realitás-érzékelés teljes elvesztésének az állapotába juttatta az ilyenkor mindig kétségbeesett, családon kivüli szerelmi vágyakkal párosuló misztikus egzaltációba boruló négy gyermekes családanyát, hogy a második mentális kizökkenése és a csaldi kötelességek és felelősségek elől való ámokfutás szerű elmenekülése olyan erkölcsi labirintusba és velem és a gyermekekkel szemben is, ellenségesen viselkedő öntudati krízisbe (agressziv mentalitásba) juttata, amelyből 11. hónapig képtelennek bizonyult kijútni, hogy 2OO9 karácsonya előtt egy héttel, kénytelen voltam a régi családom felbomlásának a tényét elfogadni.

  De nem sokkal ezután, a sors ajánékaként, illetve az én családi egység-őrzési törekvéseimmel valamint az általános spirituális alapállásommal és az egyetemes törvényekkel is összhangban, egy új, immár teljesen tisztázott morális alapokon álló család létrehozására nyílt lehetőség.

   A régi család újraegyesítésére vonatkozó, másodszori, de ezúttal immár csak négy hónapig tartó, meddő várakozás és reménykedés után tehát, kénytelen voltam elfogadni a volt feleségemnek, Kozma Emőkének a családhoz- és a családba való visszatérésének a gondolatára vonatkozó végleges elhárítását, és a nálam levő gyermekek mellé egy un. bébiszittert keresni. Nos, ez, a hozzánk bébiszitterkedésre, valamint kauzális-asztrológiai ismertszerzésre érkező nagyszerű és felelősség-szerető ember, akit a gyermekekkel együtt néhány hét alatt a szívembe fogadtam, az igazi lelki társamnak bizonyult, és ma együtt neveljük és gondozzuk a három egyértelműen és határozottan engem választó, és nálam marandni akaró, és immár a világi törvénykezés szerint is, az én szülői gondozásomra bízott gyermekeket.”

(A lelki társamnak: Violetta honlapjának a linkje: http://jooviol.fw.hu)

 

- Kozma Szilárd, a spirituális memória révén az anyák által az utódoknak önkéntelenül átadott és a személyi horoszkópok segítségével feltárható - és így feloldható - örökletes karmikus programokat 1998-ban, az első gyermekük megszületése után fedezte fel. Ez viszont még csak a sorsképletekben található bolygók által szimbolizált szellemi erüknek az egymással alkotott fényszögei által képezett jellegzetes geometriai alkaztok szerinti karma-kimutatási lehetőségét jelentette. A teljes karmikus feltárási lehetőség megjelenéséhez még szükség volt a Magyar asztrológusok jó része által máig ignorált második (De voltaképpen az első!) karmikus pont, vagyis a Lilith metafzikikai - ontológiai fontosságának a felfedezésére és leírására. Ezt követően, Kozma Szilárd a volt-hallgatóiból álló asztrológus barátaival, 1999 nyarán leírták a Lilithnek a jelentését (Vagyis az un. viselkedését, illetve hatását) az állatőv 12 konstellációjában és a 12 horoszkópházban. Innen már csak egy lépés maradt hátra, az anyai ági örökletes programoknak a teljes körű és mélységű leírására. A karma - értelmezésnek a ez egzotikus keleti misztikának, de főként a reinkarnáció téveszméjétől való megszabadítása, olyan pozitív gyakorlati eredményekhez is vezetett a karma-oldás segítségével történő betegség-oldási lehetőség mellett, mint a magzatfoganási-, illetve megtermékenyítési képtelenségnek a meghaladása.    

 


Kép  

   1995-től önállóan oktat metafizikát és asztrológiát az általa szervezett Csíkszerdai, Székelyudvarhelyi, Sepsiszentgyörgyi és Kolozsvári magyar nyelvű hallgató-csoportoknak. Magyarországon ,vendégelőadóként Budapesten, Békéscsabán, Komlón, Kaposváron, és Sopronban tartott előadásokat szórványosan. Heti rendszerességgel a Soproni Gyermek és ifjúsági központban, egy éven át 2000 és 2001 májusa között. Asztrológiai - metafizikai tárgyú (főként a szabad - korházon kívüli - szülésre és egészséges gyermek-gondozásra, nevelésre vonatkozó) cikkeit az erdélyi újságok, lapok közölték, közlik (Áttekintő, Hargita Népe,  Heti Hirdető, Udvarhelyi Híradó, Transzilván figyelő, Valóság). 

   Asztrológusi, előadói tevékenysége mellett, az irodalmi munkásságát folytatva, 2007 nyarán befejezte A Táltos Bolond című, 800 oldalas beavatási regényét, amely gyakorlatilag 2008-ban kell megjelenjen. A jelenben folytatja a Horog és kereszt című, eddig 500 oldalig fejlett, napló-esszéjét. A regények és az 1995 óta szórványosan írt versek mellett, elkészült és 2003-ban sikeresen megjelent a 400 oldalas Utódok szülők és szeretők az asztrológia tükrében című asztrológiai - metafizikai tanulmánykötete. Majd 2005-ben a Beavatás a Misztikába, A féltékenység metafizikája című és 2006-ban a Spirituális Tisztánlátás című. tanulmány-kötet.ek is  megjelentek. Ezek mintegy a felét tartalmazzák a szépirodalmon kívül írt anyagoknak. Az első tanulmánykötet fülszövegében a következőket írja:

     „Az, hogy a költészetben és az irodalomban a metafizikát kerestem, illetve az akkoriban költői tehetségnek képzelt misztikus intuíciómmal megsejtett természet feletti (meta - psyhica) igazságokat szerettem volna ösztönösen kifejezni a költészet nyelvén, kiderül azok számára, aki beleolvas a Szabadnap című, első verskötetem un. prózaverseibe. A szellem- tudományok területén szerzett mai tájékozottságommal valósággal ámulok azon, hogy metafizikai olvasmányok nélkül, miként juthattak eszembe azok a gondolatok, amelyek később a Hamvas Béla műveit és más metafizikai műveket olvasva, vagy ilyen előadásokat hallgatva köszöntek vissza rám mások  mondataiból  és szavaiból. Tudatosan, de még csak irodalmi szinten, 1986-ban találkoztam a metafizikával a Hamvas Béla művein (Az öt géniusz, Scientia Sacra, Karnevál) keresztül. Akkor még megdöbbentett, hogy az olyan komoly gondolkozók mint Hamvas tudományként hivatkoznak az Asztrológiára. Ma egyáltalán nem."

- De ezt még 2003-ban vallotta. Azóta meggyőződésévé vált, hogy: "az asztrológia a sorsrendezés és az egészséges életvezetés, vagyis a szellemtudományok csodálatos matematikája". 

 

  

  Kép